Anda di halaman 1dari 12

BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) TOV SASARAN

BIDANG Kurikulu m

ISU Tahap Pencapaian Akademik masih boleh dipertingka tkan

MATLAM AT Meningkat kan pencapaia n akademik secara berterusan

OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian PMR dari segi kualiti dan kuantiti

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Peratus lulus semua mata pelajaran PMR Gred Purata Sekolah PMR Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran

SASARAN TOV 90% 3.2 11% 2% 62% 5.6 5% 1% 30 kali 40% 2011 93% 3.0 13% 0% 65% 5.4 6% 0% 30 kali 45% 2012 95% 2.8 15% 0% 67% 5.2 7% 0% 30 kali 50% 2013 98% 2.6 17% 0% 70% 5.0 8% 0% 30 kali 60%

Meningkatkan SPM dari segi kualiti dan kuantiti

Peratus lulus semua mata pelajaran SPM Gred Purata Sekolah dalam SPM Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran

Menambah baik keberkesanan P&P guru-guru

Jumlah Latihan Pedagogi oleh semua panitia mata pelajaran Peratus guru yang cemerlang dalam P&P berasaskan

pemantauan PKB / SKPM

STRATEGI PELAN TINDAKAN

Strategi 1.1 : Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG BIL 1.1. 1 PELAN TINDAKAN Teknik menjawab soalan peperiksaan PMR T/ JAWAB PK1 GKMP KP TEMPO H Jun - Sep KOS / SUMBER 100x8MPxRM5=RM 4000 RM100x8JU=RM80 0 PCG / PIBG 100x10MPxRM5=R M5000 RM100x10JU=RM1 000 PCG / PIBG OUTPUT 100 calon PMR didedahkan Teknik Menjawab (8MP) 100 calon SPM didedahkan Teknik Menjawab (8MP) Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan PELAN KONTINGENSI Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid CATATAN

1.1. 2

Teknik menjawab soalan peperiksaan SPM

PK1 GKMP KP

Jun - Okt

1.1. 3

Kelas tambahan berfokus PMR

PK1 GKMP KP PK1 GKMP KP

Mac - Jul

1.1. 4

Kelas tambahan berfokus SPM

Mac Ogo

Strategi 1.2 : Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru berpengalaman dan

Guru Cemerlang 1.2. 1 1.2. 2 1.2. 3 1.2. 4 Program mentormentee murid cemerlang PMR Program mentormentee murid cemerlang SPM Kumpulan belajar kendiri PMR Kumpulan belajar kendiri SPM PK1 Jan - Sep Prestasi murid dipantau Prestasi murid dipantau Murid saling bantumembantu Murid saling bantumembantu -

PK1

Mac Okt Jan -Sep

PK1

Pemilihan kumpulan mengikut lokasi Pemilihan kumpulan mengikut lokasi

PK1

Jan - Okt

Strategi 1.3 : Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM BIL 1.3. 1 PELAN TINDAKAN Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan PMR Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan SPM T/ JAWAB GKMP KP TEMPO H Jan Mac KOS / SUMBER OUTPUT PELAN KONTINGENSI Memperoleh melalui sumber lain atau internet Memperoleh melalui sumber lain atau internet CATATAN

RM100x8MP=RM8 Bahan latihan 00 murid mencukupi PCG RM100x10MP=RM Bahan latihan 1000 murid mencukupi PCG

1.3. 2

GKMP KP

Jan Mac

1.3. 3 1.3. 4

Bahan MAS untuk murid berpotensi PMR Bahan MAS untuk murid berpotensi SPM Kursus Pemantapan P&P

GKMP KP GKMP KP

Jan Mac Jan Mac

RM100x8MP=RM8 Bahan latihan 00 murid mencukupi PCG RM100x10MP=RM Bahan latihan 1000 murid mencukupi PCG RM10x10MPx50x 2 =RM10000 PCG / PIBG P&P guru lebih berkesan P&P guru lebih berkesan P&P guru lebih berkesan

Memperoleh melalui sumber lain atau internet Memperoleh melalui sumber lain atau internet

Strategi 1.4 : Memantapkan P&P melalui perkongsiaan pengalaman dan kepakaran sesama guru 1.4. 1 PK1 GKMP Mac / Jun

1.4. 2 1.4. 3

Team Teaching

PK1 GKMP PK1 GKMP

Jan - Jun

Lesson Study

Jan - Jun

CONTOH PELAN OPERASI

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1

: WAJA EMAS : Program Waja Emas ini dilaksanakan adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang pencapaian akademiknya dan meletakkan `A sebagai target bagi setiap mata pelajaran yang diambil dalam peperiksaan. : Meningkatkan pencapaian straight A dari 8% kepada 12% : Januari hingga Ogos : Semua Murid Tahun 6 : RM3000 PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa: Ucapan Guru Besar Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Taklimat kepada semua pelajar Tahun 6 Mempromosikan program - poster - surat pemberitahuan kepada waris Taklimat kepada Ibubapa Menghadiri program Perlaksanaan program : Ceramah motivasi / Bengkel Mata Pelajaran / Kem Bina Kendiri / Pameran sudut pelajar cemerlang / Anugerah Peningkatan Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB Guru Besar dan GPK Ketua-Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6 Guru Besar dan GPK / KP/Guru Tahun 6 Ketua-Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6 Guru Besar dan GPK / KP/Guru Tahun 6 Guru Besar dan GPK /Pelajar Tahun 6 JK PIBG/ KP/ Guru Tahun 6 Guru Besar dan GPK /Pelajar Tahun 6 JK PIBG/ KP/ Guru Tahun 6 TEMPOH 4 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI Sekiranya GB tiada PK P&K akan mempengerusikan mesyuarat

2 3

1 kali 2 minggu

4 5 6

1 kali 1 jam Setiap minggu 1 jam Setiap minggu Selepas aktiviti dilaksanaka n

Ketua-Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Teras Tahun 6

LAMPIRAN

ANALISIS SWOC BIDANG KURIKULUM KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 S5 Pentadbir mendapat latihan HC dan PM 50% guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. 5 orang Guru Cemerlang Guru mempunyai komitmen yang tinggi Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan PELUANG (O) O1 O2 PIBG yang amat membantu Ibu bapa yang bersedia membantu dari segi kewangan C1 C2 W1 W2 KELEMAHAN (W) Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah P&P sebahagian guru perlu dimantapkan

CABARAN (C) Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap

10

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM (1) KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 Pentadbir mendapat latihan HC dan PM 50% guru berpengalaman lebih dari 10 tahun. 5 orang Guru Cemerlang Guru mempunyai komitmen yang tinggi Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan W 1 W 2 KELEMAHAN(W) Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah P&P sebahagian guru perlu dimantapkan

LUARAN PELUANG(O) O1 O2 PIBG yang amat membantu Ibu bapa yang bersedia membantu dari segi kewangan CABARAN(C) C1 C2 Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap

Strategi SO: Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru berpengalaman dan Guru Cemerlang dan sokongan ibu bapa Strategi SC: Menyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PM

Strategi WO: Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG Memantapkan P&P melalui perkongsiaan pengalaman dan kepakaran sesama guru

Strategi WC:

11

12