TERHAD

KERTAS TUGASAN

TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

TERHAD

Cetakan Pertama Julai 2009 Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia http ://www.jtm.gov.my/kurikulum

Hak Cipta Terpelihara. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai TERHAD. Tidak dibenarkan mengeluar mana-mana bahagian dalam kandungan Bahan Pembelajaran Bertulis (WIM) dalam apa jua bentuk tanpa keizinan daripada Jabatan Tenaga Manusia (JTM).

Bahan Pembelajaran SEMESTER SATU ini dibangunkan bagi kursus sepenuh masa di Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) oleh Ahli Jawatankuasa Pembangunan WIM dan disemak serta diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Kurikulum untuk tujuan gunapakai bagi semua ILJTM yang terlibat.

Kod Pengesahan WIM Kod Pengesahan Silibus Tarikh Pengesahan WIM

: WIM/B05/22010/S01/P1 : SFB/B/12010/P1 : OKT 2010

PENGESAHAN JAWATANKUASA PEMANDU KURIKULUM
KLUSTER ELEKTRONIK

Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) kluster Elektronik bagi kursus peringkat Sijil Teknologi Elektronik Industri – Semester Satu telah disemak dan DISAHKAN dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum bil. ....1/2011............... yang diadakan pada ......11 MAC 2011 ....... Sehubungan itu, WIM ini hendaklah digunapakai bermula ..................................... di seluruh Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM).

.................................................... Pengerusi Kluster

.................................................... Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum

.......................... 635 LE4 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 638 ...................................................................................... 35 KERTAS TUGASAN MODUL 4 ........... 25 LE2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING ............................................ 63 LE2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE LE3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM ...................................................................... i SENARAI SINGKATAN ........................................................................................................................................................ 10 GROUP CLUSTERING MODULE 2 .................................................. 41 LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT ............................. 630 ................................................................ ii KERTAS TUGASAN MODUL 1 ........................................................... 40 LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM ...............................58 GROUP CLUSTERING MODULE 5 ............................................................................................................................................................23 B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT........................................................... 23 GROUP CLUSTERING MODULE 3 ............................. 1 GROUP CLUSTERING MODULE 1 .............................................................................................................................. 59 LE1 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING . 24 LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM ........................................................................................................................................... 13 KERTAS TUGASAN MODUL 3 ..................................KANDUNGAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM .........39 B05-01-04 FAULT FINDING ............1 B05-01-01 MEASUREMENT INSTRUMENT .................... 12 LE2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 11 LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT .........................................................................................................................................................10 B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL ......... 52 LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE ........................................ 56 KERTAS TUGASAN MODUL 5 .......................................................................................................... 2 LE1 MEASUREMENT INSTRUMENT 3 KERTAS TUGASAN MODUL 2 ............ 11 LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT ................................................................................................................................................... 27 LE3 PERFORM SOLDERING TECHNIQUE .................................................................................................................................... 39 GROUP CLUSTERING MODULE 4 ........................................................58 B05-01-05 BASIC PLC ...

Ibu Pejabat BKT. Ismail Bin Mohd Tahar BKT. 9. 2. Ibu Pejabat BKT. Abd Rahman JMTI ADTEC Batu Pahat ILP Kangar ILP Pasir Gudang ILP Pasir Gudang ILP Kuantan ILP Kota Bharu ILP Kepala Batas ILP Kuantan Urusetia : 1. 8. 6. 3. Fadli B. Mohd Zaibidi Bin Nordin (Pengerusi Kluster Elektronik) Shamsiah Bt Sarkawi (Penolong Pengerusi Kluster Elektronik) Mohammad Hafizuddin Bin Ahmad Sabri (Ketua Penyelaras) Wan Zateel Aqmaer Bt. Ibu Pejabat Tarikh dibangunkan Tempat : : 06 – 09 Julai 2010 ADTEC Taiping i . 4. Ibu Pejabat BKT. 7. Ibu Pejabat BKT. Sulaiman Shafrul Afzam B. Norhasni bin Dakie Cik Sazurani Binti Abd Zabil En. 3. 5. Norpisah binti Jumin En. Abdul Samad Nor Zaidah Bt. Cik Norida binti Othman Pn.SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM KURSUS SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Ahli Jawatankuasa : 1. Hamdan Norhayati Bt. Wan Abd Halim (Penolong Ketua Penyelaras) Azura Hani Bt. Che Hassan Mohd. 5. 2. 4.

SENARAI SINGKATAN IS WS AS INFORMATION SHEET WORK SHEET ASSIGNMENT SHEET KOD KURSUS SEMESTER NO. LE JENIS WIM B05-01-01-LE1-AS ii . MODUL NO.

KERTAS TUGASAN MODUL 1 B05-01-01 MEASUREMENT INSTRUMENT .

04 Operate Tacho Generator 02.03 Operate Oscilloscope 02.02 Operate signal/function generator 02.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 1 B05-01-01-LE1 MEASUREMENT INSTRUMENT 02.04a Operate Tachometer MUKASURAT 2 .01 Operate analogue Digital Multimeter 02.

OSCILLOSCOPE REFERENCE UNIT TEST KIT.01 Operate Analogue Digital Multimeter 02.04 Operate Tacho Generator 02.03 Operate Oscilloscope 02. tachometer and service manual so that it is functioning and operation of measurement instrument are followed as specification.02 Operate Signal/Function Generator 02. frequency counter calibrator set. TUGASAN BERKAITAN ELEKTRONIK INDUSTRI – TAHAP 1 ( SEMESTER 1 ) B05-01-01 MEASUREMENT INSTRUMENT LE 1 : Operate Measurement Equipment 02.04a Operate Tachometer OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) OPERATE MEASUREMENT EQUIPMENT BY USING ANALOGUE AND DIGITAL MULTIMETER. TACHOMETER AND SERVICE MANUAL SO THAT IT IS FUNCTIONING AND OPERATION OF MEASUREMENT INSTRUMENT ARE FOLLOWED AS SPECIFICATION. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 1 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :Operate measurement equipment by using analogue and digital multimeter.FREQUENCY COUNTER CALIBRATOR SET. oscilloscope reference unit test kit.

ACV c. Pelaras 0 ohm d. SOALAN 1. ________________________ 5. ARAHAN 1. Untuk mengukur voltan arus terus julat pemilih hendaklah ditempatkan pada bahagian a. Antara berikut manakah yang bukan bahagian yang terdapat di dalam sesebuah multimeter. ____________________ 4. Terminal keluaran 2. Nyatakan jenis multimeter yang telah pelajari i. Julat pemilih b. ________________________ ii. i. 3. Nyatakan empat ruang sukatan yang terdapat pada sesebuah Multimeter. DcmA d.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. Jawab semua soalan yang diberi di dalam kertas tugasan ini. TAJUK MEASUREMENT INSTRUMENT 2. ________________________ iv. Anda dilarang membawa keluar kertas soalan ini. Ω 3. Terangkan kegunaan umum sesebuah multimeter? B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 2 . 2. ________________________ iii. 3. ____________________ ii. a. Masa yang dibenarkan menjawab hanya 1 jam. DCV b. Amplitud c.

Labelkan bahagian – bahagian Multimeter di bawah B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 3 . Apakah fungsi pelaras julat pemilih? 7.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 6. Terangkan fungsi pelarasan 0 ohm? 8.

1Hz b. 1000hZ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 4 . 100Hz d. Apakah frekuensi bagi gelombang yang mempunyai tempoh 1ms. Apakah kegunaan ‘power switch’ pada sesebuah function generator? a. Apakah fungsi function generator? a. untuk membekalkan kuasa. sebagai penjana gelombang. c. Multiplier d. untuk menghasilkan frekuensi. c. 10Hz c. Manakah yang berikut bukan bahagian yang terdapat dalam function generator? a. untuk melihat bentuk gelombang 11. Penjana pesongan 12. Function switch c. pengesan arus. Sebagai penayang bentuk gelombang. b. 10. penguji voltan. a. b. d. untuk memberikan keluaran gelombang. Amplitude b.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 9. d.

padankan kawalan berikut dengan keterangan yang sesuai. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 5 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 13. Berikut adalah suis dan kawalan-kawalan yang terdapat pada sesebuah function generator.

Penguji komponen elektrik. 15. c. Apakah system pesongan yang di gunakan pada tiub osiloskpo? a. c. Penayang bentuk gelombang elektrik. Sistem pesongan electromagnet. Sistem pesongan elektrostatik. b. 16. Pengukur arus terus.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 14. d. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 6 . Pengesan voltan. Sistem pesongan bermagnetud. Nyatakan dan lukiskan 3 jenis bentuk gelombang yang dapat dihasilkan oleh function generator. Apakah kegunaan utama osiloskop? a. b. d. Sistem pesongan dinamik.

Pada permukaan skrin atau layer osiloskop terdapat garisan atau kotakkotak. gambar yang akan di perolehi mungkin tidak jelas dan tidak tajam ”. Litar penjana pesongan 21. Menselarikan garisan surih dengan garisan mendatar gratikul 20. Penunjuk layar d. Untuk mengawal kecerahan surihan pada skrin c. Mengubah kedudukan garisan mendatar gratikul pada skrin osiloskop. c. Untuk memfokus surihan pada skrin b. Kenyataan tersebut merujuk kepada :a. Kawalan fokus B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 7 . Kawalan anjakan d. ia akan di perbesarkan pada a. Untuk menutup Skrin 19. Apakah fungsi kawalan ‘Inten’ pada sesebuah osiloskop. Penguat Y c. Graf fungsi 18. Pembaris b. Apakah fungsi ‘trace rotation’ pada sesebuah osiloskop? a. Untuk memilih kepekaan pada tegak d.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 17. ” Jika bahagian ini rosak. Kawalan tegak c. Pemilih voltan b. Kawalan ufuk d. apakah nama bagi garisan atau kotak-kotak tersebut? a. a. Mengubah kedudukan tegak surihan pada skrin. b. Menyongsangkan bentuk gelombang pada skrin.. Gratikul c. Jika isyarat yang hendak diuji didapati terlalu lemah atau kecil. d. Pengecil Y b.

Voltan c. Kamera b. Frekuensi d. Peti sejuk c. a. Pemilih voltan b. Masa b. Function switch b. Tacho generator dikategorikan dalam salah satu meter. Manakah yang berikut bukan bahagian yang terdapat dalam osilloskop? a. Kawalan fokus 24. gambar yang akan di perolehi mungkin tidak jelas dan tidak tajam” Kenyataan tersebut merujuk kepada :-. Litar penjana pesongan 23. Kawalan anjakan d. Kawalan tegak c. Pencetak d. Anjakan pugak c.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 22. Pengukuran b. Paparan 26. Salah satu alat elektrik yang menggunakan motor ialah a. Paksi X dilaraskan untuk a. Pemain vcd B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 8 . Vp-p 25. Penyambungan d. Kelajuan c. Kawalan ufuk d. a. ”Jika bahagian ini rosak.

Tacho generator digunakan bersama motor elektrik untuk mengukur bacaan kelajuan dan _____________ sesuatu motor. Error 1 b. Manakala motor pula dapat menukarkan tenaga ________________ kepada tenaga _________________ 31. maka arus elektrik pun makin _____________________ a. 2. Error 3 d. Berkurang c. Tacho generator digunakan bersama-sama multi function machine dan _____________ untuk membolehkan ianya berfungsi. Kelajuan motor akan mempengaruhi arus elektrik. Error 4 28. a. 33.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 27. Madya Salwani Daud Muka surat 23 – 30 1995 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 9 . 32. Asas Elektronik Prof. Error apakah yang akan dipaparkan apabila mesin elektrik sedang diuji pada pengoperasian suhu lampau. Semakin laju kelajuan motor itu. RUJUKAN : 1. Error 2 c. Pada paparan led kod error menunjukkan maksud tertentu. Basic Electronics Van Valkanburgh. Nooger & Neville. ___________________ ialah daya yang diperlukan untuk memulakan pergerakan bagi sesuatu motor. Ketiga-tiga diatas 29. Bertambah b. Muka surat 30 – 35 1990. Tidak berubah d. Penjana digunakan untuk menukarkan tenaga ________________ kepada tenaga ________________ 30.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 2 B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 10 .

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 2 B05-01-02-LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT 07.02 Test of Active Component B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 11 .01 Test of Passive Component B05-01-02-LE2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 03.01 Confirm Match of Actual Power Supply to Rating of System B05-01-02-LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT 07.

01 TEST OF PASSIVE COMPONENT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED. CAPASITANCE/INDUCTANCE METER. FUNCTION GENERATOR. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED. IC TESTER AND ETC. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT 7. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. CAPASITANCE/INDUCTANCE METER ETC. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :TEST OF PASSIVE COMPONENT USING MULTIMETER. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 12 .B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. FUNCTION GENERATOR.

SOALAN 1. Nyatakan definasi struktur atom. Berikan definasi dge dan bezaupaya dan nyatakan perbezaannya. Nyatakan jenis-jenis perintang. Jelaskan apakah yang dikatakan pengalir dan penebat ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 1. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. _____________________ ii. ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __ 3. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 1 .B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. _____________________ iii. 3. TAJUK TEST OF PASSIVE COMPONENT 2. Lukiskan simbol perintang. _____________________ 2. i.

Berikan keempat-empat jenis tersebut. Jelaskan beserta gambarajah. i. 8. Terdapat 4 jenis perintang dalam perintang tetap. 9.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 6. Merah. 12. Coklat. _____________________________ ii. Bagaimanakah cara untuk membaca kod warna perintang. Komponen yang digunakan untuk mengawal atau menghadkan pengaliran arus di dalam litar ialah : a. _________________ ialah unit yang digunakan untuk mengukur nilai kerintangan sesuatu perintang. Terangkan keadaan perintang berubah jenis Reostat.Hijau. Senaraikan tiga cara yang digunakan dalam mengenali nilai-nilai rintangan pada sesuatu perintang.Kuning. _____________________________ iv. Perintang d. a. _____________________ ii.Perak ________________________ b. i. Kapasitor b. _____________________________ 7. _____________________ 13. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 10.Hitam. Berikan nilai bagi perintang di bawah.Emas ______________________ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 2 . _____________________ iii. Diod c. Nilai rintangan bagi perintang _________________ boleh diubah-ubah kepada sifar (Ω) sehingga nilai kadaran yang dihadkan. Transistor 11. _____________________________ iii.Biru.

Oren.Ungu. a. 2.47Ω ±20 % ____________________________ b. 2. Kuning. 10kΩ ±20 ____________________________ 16. 2. 2.Perak ____________________________ 14.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI c. hijau pada hujung badan dan hitam pada dot. 0.Tiada Warna ____________________________ d. ___________________________________________________________ __________________________________________________________ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 3 . 19.Kelabu.Merah. Nyatakan nilai perintang bagi perintang yang mempunyai kod nombor 2R7K. Nyatakan asas Hukum Ohm’s dan Hukum Kirchoff. 6. Nilai bagi perintang di atas ialah : ___________________________ 18.7kΩ ± 5 % c.7kΩ ± 10 % 17. 3. Dengan menggunakan sistem “ Body End Dot ” . berikan nilai rintangan bagi perintang yang mempunyai warna oren pada badan . Merah.7 Ω ± 10 % d. a. Nyatakan kod warna bagi perintang di bawah.8Ω ±5 % ____________________________ d. pembahagi voltan dan pembahagi arus.3 kΩ ±10 % ____________________________ c.7 Ω ± 5 % b.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 20.pemirau dan penapis kepada a. Tandakan / pada jawapan yang betul. Selain cas dan nyahcas pemuat juga berfungsi sebagai penjodoh . V3. b.u. i.Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan KECUALI :- B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 4 . _____________________ ii. Dengan menggunakan hukum Ohm’s pada litar yang diberi. V1. kirakan RT. Coulomb adalah unit yang digunakan untuk mengukur nilai kemuatan sesuatu pemuat. 25. Proses nyahcas atau membuang cas dalam pemuat dilakukan dengan ___________________dua plat pada pemuat tersebut. _____________________ 28. I1 I3 I1 20V 20K 30K 24. BETUL SALAH a. ____________________ dari punca bekalan mengalir melalui semua komponen pada satu nilai yang sama pada litar siri. Berikan jenis-jenis tersebut. I1 dan I2. 10V R1 R2 3K R3 5K 2K 23. 26 . Dengan menggunakan Hukum Kirchoff selesaikan masalah litar elektronik dibawah. V2. 27. Kirakan I1 dan I2 serta jumlah IT.Pemuat terdiri daripada 2 jenis.

Elektrolitik 31. 34. Nyatakan formula untuk mendapatkan nilai tenaga yang disimpan di dalam satu pemuat yang bercas. Jarak antara plat c. Kertas b. Pemalar dielektrik 29. Tenaga = ½ CV2 c. 36. Tenaga = ½ PV2 30. Luas permukaan plat b. Apakah formula untuk mendapatkan nilai tenaga yang disimpan dalam pemuat yang bercas. Unit bagi kemuatan ialah ________________. Lukiskan simbol bagi pemuat. Mika d. Panjang dielektrik d. Apakah formula untuk mencari nilai kemuatan? ____________________________________________________________ 37. Apakah tugas umum pemuat ? ___________________________________________________________ 32. a. A Bahan Udara atau vakum Mika Kertas Seramik B Polistirena Pemalar Dielektrik (K)(∈r ) c. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 5 . Tenaga = QC d.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI a. Apakah yang dimaksudkan dengan kemuatan __________________________________________________________ ___________________________________________________________ 35. Dwigang 33. Senaraikan pemalar dielektrik bagi pemuat di bawah. Tenaga = PV b. Di bawah merupakan pemuat tetap KECUALI :a.

QT iii. i. Cas pada setiap pemuat dan jumlah cas.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 38. ____________________ c. ______________ ii. Ada 2 cara penyambungan pemuat iaitu : i. Dari litar di sebelah cari :i. ______________ ii. Jumlah Pemuat . CT ii. Berikan 3 jenis kerosakkan tersebut : a. Pemuat terdiri daripada 2 jenis. ____________________ b. Berikan jenis-jenis tersebut. Jumlah tenaga yang tersimpan pada B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 86µF C2 48µF C3 50V MUKASURAT 6 . ______________ 40. ______________ 41. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan. __________________________________________________________ ___________________________________________________________ 39. Berikan formula untuk mendapatkan jumlah kemuatan. Terdapat tiga jenis kerosakkan yang sering berlaku ke atas pemuat. ____________________ 43. ___________________________________________________________ 42. Lengkapkan Jadual kod warna pemuat dibawah ini : Warna Merah Jingga Biru Sepuluh & Unit 2 x 1000pF 630V Pendarab Had-terima Voltan Pekali Suhu -80 x 106pF/pF/0C 12µF C 44.

Gelung Teras Besi 3.CT 20V ii. Cari nilai kearuhan bila panjang gelung ialah 20cm . Diberi gelung L1 = 50mH. Cari nilai kearuhan. lilitannya 500 lilitan dan luas permukaannya ialah 4mm2. Pemalar dielektrik 50. 48. Voltan pada setiap pemuat. 47.26 x 10-6 52. __________________ adalah kebolehan satu-satu litar di mana had daya magnet yang terjadi pada sesuatu litar memindahkan tenaga elektrik kepada lilitan yang berhampiran dengannya. µr = 6 dan µo = 1. Audio frekuensi. Tugas pearuh ialah membenarkan arus terus mengalir dan menghalang __________________. Disambung secara siri B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 7 . Variode Inductor Kegunaan Penalaan ( Bahagian RF) Meninggi / merendah voltan. Dapatkan nilai pearuh. Berikan tiga jenis pearuh yang biasa digunakan dalam litar elektronik. Tenaga yang tersimpan pada setiap pemuat 8µF C1 24µF 12 µF C3 C2 46. Luas gelung lilitan d. Jenis 1. 45. Cas pada setiap pemuat. Bilangan lilitan b.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI setiap pemuat . cari :i. iv. Panjang gelung c. Satu gelung mempunyai voltan teraruh 42mV dan arus berubah terhadap masa sebanyak19 mA/s. Padankan jenis-jenis pearuh dengan kegunaannya masing-masing. Jumlah pemuat . _________________________ iii. 53. Bil. Diberi litar di sebelah.6. L2 = 100mH dan angkali jodoh = 0. iii. _________________________ 49. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kearuhan adalah seperti berikut KECUALI :a. Gelung Udara 2. i. LT jika :i. Radio frekuensi choke 51. _________________________ ii.

Bahagian penghantaran dan penerimaan frekuensi radio. d. b. 58.Oleh itu dapatkan jumlah nisbah pengubah penurun. 60.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI ii. Merendahkan arus. Di sambung secara selari membantu iii. ___________________________ ii. Penguat audio samada di radio atau di dalam peralatan – peralatan lain yang menggunakan sistem suara.u c. Memadankan galangan. Pengubah penaik biasa digunakan di dalam litar bekalan kuasa UNTUK :a. i. 56. Voltan di lilitan sekunder ii. Merendahkan voltan a. 59. c. Voltan pada primernya ialah 200V dan kuasa yang digunakan oleh beban keluaran ialah 50 watt . d. ___________________________ iv. Berapakah :i. Sistem penjanakuasaan dan pengagihan kuasa samada meninggi atau merendahkan voltan. Voltan keluaran yang lebih tinggi daripada voltan masukan.u b. Pengubah Audio digunakan di dalam :a. Jika primer mempunyai 242 lilitan berapa banyak lilitan yang mesti diadakan untuk sekunder ? 61. Diberi nisbah lilitan bagi satu pengubah ialah 5:1. Jika lilitan sekunder satu pengubah penurun 10:1 disambung kepada lilitan primer pengubah 3:1 juga jenis penurun . Nyatakan definasi bagi pengubah (transformer). Senaraikan 4 jenis pengubah kuasa . Pengubah digunakan untuk ___________________ atau ___________________ voltan bekalan a. _______________________ iii. Nilai arus yang mengalir di lilitan primer.c mengikut berkurangnya atau bertambahnya arus. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 55. Disambung secara selari menentang 54._________________________ 57. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 8 . Meninggikan voltan a. Sebuah pengubah mempunyai nisbah voltan 11:35.

d. apabila F = 50Hz dan V = 240Va. iii. Kirakan regangan induktif apabila L = 5mH. maka peraturan tambahan alat diperlikan untuk menetapkan voltan pada limit yang ditentukan.X C)2 68. v. iv. 66. B05-02-02-LE1-AS XL Xc ZT Q faktor Ruang frekuensi(Bandwidth) PINDAAN : 0 MUKASURAT 9 . i. Regangan Kapasitif : ___________________________ 63. 65. Buktikan apabila VL > VC dalam litar siri RLC I = _______E________ / R2 + (XL . Generator dan transformer yang besar diperlukan c. ___________________ ialah nisbah di antara kuasa regangan (Pc @ PL) pada salunan dengan kuasa sebenar. Kejatuhan voltan adalah besar. Regangan Induktif : ___________________________ b. Perbezaan __________________ di antara dua titik apabila kuasanya ialah ½ dari kuas maksima.c. Regangan Induktif bergantung kepada frekuensi.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 62. 64. Kehilangan (line losses) α I2 b. 67. Kenyataan di bawah merupakan tiga keburukan angkadar kuasa yang rendah KECUALI :a. ii. C = 100 pF dan f = 50 Hz. Berikan formula bagi mendapatkan :a. Dari litar yang diberi di bawah selesai dan kirakan yang berikut.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI IL R L 5mH C 10uF 5K IC V 4. GLECEO McgRAW-HILL. Kertas Penerangan B05-01-02-LE1-AS 2. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 10 . BASIC ELECTRONICS (EIGHTH EDITION) 1997 – BERNARD GROB – MUKA SURAT 14 .752. RUJUKAN 1.

01 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER SERVICE MANUAL ETC. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 11 . MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. FUNCTION GENERATOR. IC TESTER AND ETC. SO THAT POWER RATING IS CONFIRMED WITHIN TOLERANCES AS SPECIFIED IN OPERATION MANUAL. CAPASITANCE/INDUCTANCE METER. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL LE 2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 03.

SOALAN 1. Apakah yang dimaksudkan dengan kadaran kuasa dan kenapa ianya perlu dinyatakan oleh pengilang pada sesebuah peranti yang dikeluarkan olehnya? 4. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 12 . RUJUKAN 1. 05 Julai 2010. http://en.org/wiki/Power-supply. TAJUK TEST OF ACTIVE COMPONENT 2.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. : Kejituan ii. : Kepekaan iii. 10. Berikan definasi bagi istilah dibawah ini : i.wikipedia. : iv. 3. Berikan jenis-jenis ralat i. : iii. Power Supply. ASAS ELEKTRONIK.00 am. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. : ii.: Ketepatan 2. Apakah yang dimaksudkan dengan Ralat _____________________________________________________________________ ___ 3. : 3. PROF MADYA SALWANI DAUD. 1995 2.

CAPASITANCE/INDUCTANCE METER. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED. IC TESTER AND ETC. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :TEST OF ACTIVE COMPONENTS USING I.C TESTER. MULTIMETER ETC SO THAT TERMINAL AND POLARITY IDENTIFIED. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT 7. FUNCTION GENERATOR. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION.02 TEST OF ACTIVE COMPONENT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER. TRANSISTOR.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. FORWARD/REVERSE BIAS OF DIODE IS MEASURE AND TRANSISTOR IS CHECKED FOR FUNCTIONALITY. DIODE. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 13 .

penebat dan separuh pengalir. Apakah pembawa cas terbanyak dan pembawa cas tersedikit bagi bahan separuh pengalir jenis N dan jenis P ? B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 14 .B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. 6. TAJUK TEST OF PASSIVE COMPONENT 2. SOALAN 1. Antara pernyataan yang berikut. 3. a) Arsenik b) Phosphorus c) Boron d) Antimoni 4. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. 5. Separa pengalir jenis P diperolehi dengan mencampur atom _______ ke silikon atau germinium atom. yang manakah faktor yang mempengaruhi rintangan separuh pengalir ekstrinsik ? a) Jumlah voltan yang dikenakan b) Jumlah arus yang dilalukan c) Jumlah bahan dopan yang diresapkan d) Jumlah elektron yang dibebaskan 3. Valensi sesuatu atom ditentukan oleh ___________ a) Bilangan elektron bebas b) Bilangan elektron pada orbit luaran c) Bilangan lubang d) Bilangan neutron 3. Takrifkan separuh pengalir hakiki dan separuh pengalir ekstrinsik. Takrifkan pengalir.

Terminal katod separa pengalir boleh dipastikan oleh : a) Panjang kaki diod b) Warna badan diod c) Jalur bulat ditandakan pada bada berdekatan dengan terminal d) Semua betul 12. Bilakah keadaan pincang hadapan dan pincang songsang diod berlaku? B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 15 . 9. Diod pemancar cahaya (LED) d. Berikut adalah kegunaan diode KECUALI ___________ a) Penerus b) Penguat c) Penghad d) Pengatur voltan 10. Berikan dua unsur tersebut: 14. Diod zener c. Diod varactor e. Tugas diod zener dalam pengatur voltan ialah sebagai _____________ a) Penerus b) Pembahagi voltan c) Penstabil voltan d) Penguat voltan 11. Lukiskan keadaan pincang songsang dan pincang hadapan.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 7. 15. Binaan diod terdiri dari dua unsur asas semikonduktor. Anda dikehendakki menjawab soalan-soalan dibawah pada sehelai kertas dan hantar kepada pensyarah bertugas dalam masa yang telah ditetapkan. Apakah yang dimaksudkan dengan ikatan kovalen ? 8. Lukiskan simbol diod berikut :a. Diod terowong 13. Diod isyarat b.

terdapat beberapa bahagian iaitu pengubah. 21. tapak dan pemungut c) Pemungut. Keupayaan diode zener sebagai pengatur voltan bagi suatu litar adalah terhad. Lukiskan lengkok ciri I-V diode zener 18. transistor digunakan. Untuk meningkatkan keupayaan diode zener mengawal arus yang lebih tinggi. pengeluar dan pemungut b) Pengeluar. tapak dan pengeluar d) Tapak. penapis. pemungut dan pengeluar 22. Jelaskan perbezaan pengatur voltan tersebut dengan menggunakan gambarajah litar. Dalam satu bekalan kuasa AT. dan pengatur.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 16. Rajah menunjukkan sebuah transistor NPN. terangkan bagaimana Penerus Gelombang Penuh beroperasi serta lukiskan bentuk gelombang hasil keluarannya. 19. 20. Dua jenis pengatur voltan yang menggunakan transistor ialah Pengatur voltan siri dan Pengatur voltan selari. Y X Z a) Tapak. penerus. Dengan bantuan gambarajah. Faktor penghasilan arus Alpha (α) adalah menentukan arus litar transistor apabila disambung dalam litar _____________ a) Pemancar sepunya b) Tapak sepunya c) Pemungut sepunya d) Semua salah B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 16 . Lukiskan lengkok ciri I-V diode (Si) 17. Y dan Z. Namakan tamatan X. Terangkan keempat-empat bahagian tersebut beserta bentuk gelombang yang dihasilkan.

Apakah jenis transistor bila diuji kaki base adalah lead merah ? a) PNP b) LED c) NPN d) FET 25. Bila menyukat voltan pada transistor. Dengan bantuan gambarajah.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 23. ini bermakna transistor tersebut telah berlaku :a) Litar tergantung (hanging) b) Litar bocor (leakage) c) (short) d) Litar putus (open) 24. Dengan bantuan gambarajah. terangkan apakah yang dimaksudkan dengan takat tepu dan takat alihan? 27. didapati voltan pada kaki base. 26. Yang manakah merupakan ciri-ciri isyarat keluaran bagi penguat transistor Kelas B a) keluaran sama fasa dengan isyarat masukan b) keluaran mempunyai ¾ isyarat masukan c) keluaran hanya ½ daripada isyarat masukan d) keluaran ¼ daripada isyarat masukan B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 17 . terangkan secara ringkas binaan salah satu jenis transistor. emitter dan collector adalah sama dengan voltan bekalan. Transistor berfungsi sebagai ______ a) pengatur b) penguat c) pembilang d) penapis e) 28.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 29. gate dan salir B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 18 . Lukis dan labelkan posisi titik kendalian bagi penguat :a) Kelas A b) Kelas AB c) Kelas B d) Kelas C 31. Lukis dan labelkan rajah blok bagi system penguat. gate dan pemungut h) Punca. 34. a)___________________________ b)___________________________ 35.0V dan voltan 36. Nyatakan 2 kegunaan penguat . Lukiskan litar penguat kuasa Tolak Tarik Pelengkap Simentri beserta kendaliannya. gate dan pemungut i) Punca. 33. Penguat peringkat akhir dalam satu-satu system penguat dinamakan a) penguat audio b) penguat pertengahan c) penguat video d) penguat kuasa 30. Dapatkan gandaan voltan bagi satu litar penguat mudah sekiranya voltan Masukan yang dibekalkan ialah 0.1V dan voltan keluaran bagi litar tersebut ialah 1. Transistor Kesan Medan (FET) mempunyai tiga tamatan yang dikenal sebagai f) Pengeluar. tapak dan pemungut g) Pengeluar.

Fotoperintang e. SCR akan berfungsi gate apabila adalah ___________ kosong e) Arus f) Voltan pecah lampau telah diatasi g) Anod dan katod dipincang hadapan dan gate menerima denyut positif h) Anod dan katod telah menerima voltan pincang songsang 38. ____________ ialah satu peranti yang akan berfungsi hanya apabila voltan yang dikenakan padanya mencapai satu had voltan yang ditetapkan B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 19 .. Lukiskan struktur binaan bagi komponen-komponen berikut :a. SCR b. UJT b. Lukis dan labelkan simbol bagi :a. BJT c.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 37. Fototransistor d. Phototransistor 41. 42. TRIAC 40. Senaraikan gelombang-gelombang AC yang boleh disuiskan oleh JFET. UJT c. Peranti yang digunakan untuk memicu triac ialah ______ e) Transistor f) Diod g) UJT h) Diac 39.

43. Transistor Kesan Medan (FET) mempunyai tiga tamatan yang dikenali sebagai a) Pengeluar. iaitu :a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ 44. Merupakan satu komponen yang boleh mengawal aliran arus dalam kedua-dua kitar positif dan negatif manakala ___________ hanya berkebolehan mengawal arus dalam kitar positif atau negatif sahaja. Transistor Kesan Medan (FET) terbahagi 3. SCR akan berfungsi apabila ___________ a) Arus gate adalah kosong b) Voltan pecah lampau telah diatasi c) Anod dan katod dipincang hadapan dan gate menerima denyut positif d) Anod dan katod telah menerima voltan pincang songsang 46. tapak dan pemungut b) Pengeluar. gate dan pemungut c) Punca. gate dan salir 45.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 43 . gate dan pemungut d) Punca. Peranti yang digunakan untuk memicu triac ialah ______ a) Transistor b) Diod c) UJT d) Diac B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 20 .

52. Fototransistor d. 51. 50. _________ merupakan satu komponen yang boleh mengawal aliran arus dalam kedua-dua kitar positif dan negatif manakala _____________ hanya berkebolehan mengawal arus dalam kitar positif atau negative sahaja. SCR b.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 47. Senaraikan gelombang-gelombang AC yang boleh disuiskan oleh JFET. Lukiskan struktur binaan bagi komponen-komponen berikut :- a) UJT b) BJT c) Phototransistor 49. TRIAC 48. Fotoperintang e. iaitu :- a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 21 . UJT c. Transistor Kesan Medan (FET) terbahagi 3. Lukis dan labelkan simbol bagi :a. ___________ ialah satu peranti yang akan berfungsi hanya apabila voltan yang dikenakan padanya mencapai satu had voltan yang ditetapkan.

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DAN DASAR PADU (M) SDN BHD. PAYNTER. INTRODUCTORY ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 4. RUJUKAN 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. PRENTICE HALL INTERNATIONAL. 1997 – ROBERT T. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 22 . 1996. 2.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 3 B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 23 .

02b Construct Electronic Project B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 24 .B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 3 B05-01-03-LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM 01.04 Produce Mechanical Drawing B05-01-03-LE3 PERFORM SOLDERING TECHNIQUE 07.02a Perform Soldering Technique 07.03 Produce Electronic Schematic Diagram B05-01-03-LE2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING 01.

03 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC.MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET. SO THAT THE DRAWING IS PRODUCED ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION.STATIONARY ETC. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 25 . DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM USING DRAWING SET.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC PROJECT LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM 01.STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

4.

TAJUK PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM

5.

ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini.

6.

SOALAN 1. Lukiskan simbol komponen-komponen berikut:

a) Perintang bolehubah b) Kapasitor c) Transistor PNP d) Fius e) LED f) Diod Varactor g) Get Nand h) Speaker. i) UJT

2. Senaraikan jenis-jenis lukisan yang terdapat dalam bidang Elektronik 3. Jelaskan perbezaan diantara lukisan litar dan lukisan litar tercetak .
4. Nyatakan kegunaan litar skematik

5. Apakah maklumat yang boleh diperolehi dari sesuatu lukisan blok?

RUJUKAN : 1. B05-01-03-LE1-IS1- Produce Electronic Schematic Drawing

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 26

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT
LE 2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING

01.04

PRODUCE MECHANICAL DRAWING

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC,MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET,STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS, SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE MECHANICAL DRAWING USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE DRAWING ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 27

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

7.

TAJUK PRODUCE MECHANICAL DRAWING

8.

ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini.

9.

SOALAN

BAHAGIAN 1: 1. Sebutkan ciri-ciri garisan mendimensi di bawah :a) Garisan Unjuran / Tambahan. b) Garisan Dimensi. c) Garisan Pandu. Berapakah Nisbah antra A dengan B pada anak panah di bawah. (2 Markah)

2.

(1 Markah)

A
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B
(5 Markah) (4 Markah) (10 Markah) ( 2 Markah) ( 2 Markah) ( 1 Markah) ( 3 Markah)

Apakah yang dimaksudkan dengan Lukisan Ortografik dan berikan contohnya? Lukisan simbol unjuran sudut pertama dan sudut ketiga. Terangkan prinsip unjuran pertama dan unjuran ketiga. Apakah sifat bulatan apabila di lukis dalam lukisan isometrik? Apakah beza antara lukisan unjuran dengan lukisan isometrik? Berapakah nilai sudut antara paksi dalam lukisan isometrik? Sebutkan 3 jenis paksi yang terdapat dalam lukisan isometrik

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 28

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN 2: 10. Jenis Unjuran Kedudukan Satah Kedudukan Pandangan (6 Markah) Simbol Unjuran Sudut Pertama Unjuran Sudut Ketiga B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 29 . _______________ (3 Markah) _______________ _______________ 12. Tandakan √ untuk yang BETUL dan tandakan X untuk yang SALAH: (24 Markah) 4 LUBANG ∅ 15 4 LUBANG ∅ 15 11 .Labelkan Jenis-Jenis Garisan Mendimensi pada rajah di bawah. Padankan gambar-gambar di bawah dengan padanan yang betul.

Kedudukan Pandangan Bentuk Isometrik (4 Markah) B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 30 . Lengkapkan pandangan ortografik yang tak lengkap mengikut skala saiz penuh. (8 Markah) 14.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 13. Padankan gambar-gambar di bawah dengan padanan yang betul.

(36 Markah) Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 Rajah 4 Rajah 5 Rajah 6 Nota:. 4 dan 5 dilukis dalam pandangan sudut ketiga. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 31 . Gunakan ukuran sebenar.Jawapan Hendaklah Dibuat Menggunakan Ruang Geraf Jawapan Yang Telah disediakan Di bawah. 2 dan 3 dilukis dalam pandangan sudut pertama manakala Rajah 3. Rajah 1. Berdasarkan kepada lukisan isometrik di bawah. Dimana arah F adalah Pandangan Hadapan. dilihat dari arah P adalah Pelan manakala dilihat dari arah R adalah Pandangan Sisi.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN 3: 15. lukisan unjuran ortografiknya.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Ruangan Jawapan Soalan 1 Di Bahagian 3 Jawapan 1 Jawapan 2 Jawapan 3 Jawapan 4 Jawapan 5 Jawapan 6 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 32 .

10 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 33 .5 Rajah 2.1 Rajah 2. (24 Markah) Rajah 2.12 samada unjuran sudut pertama atau sudut ketiga.3 Rajah 2. Terdapat pandangan yang hilang pada unjuran ortografik pada Rajah 2.7 Rajah 2.8 Rajah 2.4 Rajah 2. Anda dikehendakki Melukiskan pandangan-pandangan yang hilang pada ruangan di sebelah rajah.2 Rajah 2.6 Rajah 2.1 hingga Rajah 2.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 2.9 Rajah 2.

LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4.58. MOHD NOH BIN SARIP & MD. IBS. MANAN. MD. MANAN (1989). PETALING JAYA. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 34 . LUKISAN GEOMETRI.12 RUJUKAN: 1. NASIR BIN ABD. ISBN 983-62-7434-0.11 Rajah 2. PETALING JAYA.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Rajah 2. DBP 2005. ISBN 967-950-125-6. MS 46 & 161 2. MS 57 . NASIR ABD.

02b PERFORM SOLDERING TECHNIQUE PERFORM SOLDERING TECHNIQUE CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC.02a 07. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT LE3 07.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 35 . SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PERFORM SOLDERING TECHNIQUE BY USING CORRECT SOLDERING TOOLS SO THAT ELECTRONIC PROJECT IS FUNCTIONING ACCORDING TO THE OUTPUT REQUIREMENT AND CIRCUIT DIAGRAM.STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS.MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET.

mengesan kerosakan litar memutuskan litar mengelakkan kebocoran arus meningkatkan arus 3. Soft soldering Medium soldering Hard soldering Regular soldering 5. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini.Jenis yang manakah kerap digunakan untuk kerja-kerja memateri peralatan elektronik a. c. A dan B A dan C C dan BC B dan D 4. TAJUK PERFORM SOLDERING TECHNIQUE AND CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECT 2. b. c. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 36 . b. SOALAN 1. panduan untuk amalan penjagaan serta baik pulih besi pemateri mengelakkan kehausan mata alat menjauhkan kerosakan mengelakkan kesilapan pematerian. d. Daripada gamabarajah dibawah. b. Strip board. 3.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. Apakah jenis soldering iron yang biasa digunakan dalam kerja plumbing dan welding a. c. d. b. Projek board. Antara berikut yang manakah tidak digunakan dalam membina litar a. c. d. Vero board. c. Apakah fungsi fius a. d. a. b. 2. Apakah tujuan pengenalan kepada jenis-jenis peralatan serta bahagian-bahagian pada besi Pemateri dan fungsinya.

Setiap alat kegunaan yang menggunakan komponen elektronik memerlukan papan untuk menempatkan pendawaian komponennya. Labelkan nama bahagian bagi gambarajah dibawah b a f c d e a.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI d. mengelakkan tindakan pengoksidaan dan memudahkan pematerian serta pengaliran arus. 7. b c d e. BAHAGIAN C : 6. merupakan bahan pencuci permukaan logam . digunakan untuk membantu memperkemaskan pemasangan komponen dan wayar penyambung dengan cara membengkok dan meluruskan kaki komponen serta wayar penyambung. f. Score board BAHAGIAN B : 1. Soldering adalah satu proses menyambung dua keping logam dengan menggunakan bahan memateri daripada logam campuran dan . 9. 8. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 37 .

Muka Surat 219 . Terangkan definasi bagi Soldering dan Desoldering _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 11. 2. Richard J. Lukiskan kedudukan kaki transistor dipandang dari sebelah bawah dan atas (jalur) litar tercetak.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN D : 10. _________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 6. Fowler Bab 1. Lukiskan litar skema penguat satu peringkat. Schuler. 3. Manan Bab 1 . Namakan 10 peralatan dan bahan yang diperlukan untuk proses soldering dan desoldering 1. By Charles A. 3. 5. BASIC ELECTRICITY & ELECTRONIC. Muka Surat 4 – 9.________________________ 8________________________ 9. TEKNOLOGI ELEKTRONIK Oleh Md. RUJUKAN : 1.________________________ 7. Sebutkan langkah keselamatan semasa melakukan proses soldering dan desoldering _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 13. Rahman Bab 6.________________________ 10________________________ 12.229 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 38 . LUKISAN ELEKTRONIK Oleh Md Nasir Abd. 2. Nasir Abd. 14. 4. Muka Surat 3 – 23.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 4 B05-01-04 FAULT FINDING B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 39 .

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL GROUP CLUSTERING MODULE 4 B05-01-04-LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM 01.01 Produce block diagram B05-01-04-LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT DIAGRAM 04.01 Visual check on defect components B05-01-04-LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE 04.02 Check for faulty hardware B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 40 .

01 PRODUCE BLOCK DIAGRAM PRODUCE BLOCK DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. BY USING DRAWING SET.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE1 01. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 41 . STATIONARY ETC. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED.

TAJUK PENERANGAN FUNGSI SETIAP BLOK 2.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1. terangkan kefungsian setiap blok/bahagian dalam litar tersebut B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 42 . ARAHAN Satu gambarajah blok boleh memberi keterangan serta maklumat kepada sistem kendalian dan operasi sesuatu alat yang dirujuk kepada rajah blok. Merujuk kepada litar “OVER TEMPERATURE ALARM SYSTEM” dibawah. SOALAN 1. 3.

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK. Terangkan perkara-perkara yang perlu diambil bagi memastikan kekemasan lukisan? 5. Apakah anda faham tentang blok diagram dan terangkan kegunaanya? 3.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 2. Kenapa semasa melukis kita memerlukan pensel yang bersesuaian ? 7. 4. Apakah tujuan kita melabel pada setiap gambarajah blok? RUJUKAN: 1. Apakah jenis-jenis lukisan? 6. DR AZMY NORDIN. 2001 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 43 . Lukiskan bentuk-bentuk gambarajah blok.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 44 .01 PRODUCE BLOCK DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM 01. STATIONARY ETC. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. BY USING DRAWING SET. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED.

.. melonggar dan mengetatkan bolt yang berlubang heksagon B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 45 . ALATAN PENGUKURAN DAN PERALATAN PENGUJIAN 5. memotong dawai dan memotong punca tamatan C. Playar pemotong sisi digunakan untuk.. memegang skru dan dawai diruang yang sempit B. TAJUK PENGENALAN KEPADA ALATAN TANGAN..B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 4. ARAHAN Alatan tangan. pemutar skru 2.. penggarit D. A. Apakah alatan tangan yang digunakan untuk mengetat dan melonggarkan skru? A. 6.. alat pemateri C... pelayar gabung B. ciri-ciri dan jenis perlatan yang digunakan. Oleh itu kertas tugasan ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelatih berkaitan dengan alatan tangan ini dari segi ciri-ciri serta fungsi-fungsinya. SOALAN Bahagian A 1. Pelatih-pelatih mesti tahu tentang cara penggunaan. pengukuran dan pengujian adalah merupakan alatan yang penting dalam proses pembaikan alat-alat elektronik... mengukur panjang bahan D.

spanar hujung terbuka 4. menguji komponen-komponen elektronik C. meter mengaohm: menguji penebat talian C.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 3. Alatan yang digunakan untuk mengukur benda kerja kecil seperti skru dan sebagainya ialah. kekunci allen B.. menguji kadar alir B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 46 . logic probe: menguji keluaran pada pin IC D. pemotong dawai 5. oscilloskop: menguji transistor 7. pita pengukur C. tolok dawai B. Semiconductor curve trace digunakan untuk. rintangan dan keterusan arus B. angkup verniar D.. playar muncung tirus 6.. penyepit D... penggarit D. angkup verniar C. menuji D. A. strip board cutter C. meter pelbagai: mengukur voltan. arus. Apakah nama alatan tangan dalam rajah 1? A.. Apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur saiz dawai? A.. Antara alat uji yang berikut. menguji komponen-komponen semiconductor B... logic probe B.. A... manakah yang salah dari segi penggunaannya? A.

Transistor tester adalah sejenis alat uji yang digunakan untuk. iii dan iv C. Alat untuk menyedut timah ketika membuka sambungan dipanggil. A.. sepana hidup D.. mengukur bacaan voltan dan frekuansi C. iii dan iv D. semiconductor curve tracer B. A. i. fault locator C. penggarit B. meter pelbagai B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 47 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 8.. penyedut timah 9. Berikut. yang manakah kegunaan meter pelbagai? i) mengukur voltan ii) menyukat arus iii) menguji rintangan iv) menguji frekuansi A. Rajah 2 menunjukkan sebuah alat uji.. menguji penebat talian 10. Apakah nama alatuji tersebut? Rajah 2 A. oscilloscop D.. test pen C.. menguji keluaran pada pin IC B. i dan ii B. i. ii dan iii 11. menguji transistor D.

Pisau adalah alatan untuk. ii dan iv B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 48 . iv sahaja 15. menyepit benda-benda kecil 13. ii dan iii B. Antara yang berikut. mengukur panjang C. iii dan iv C. I. manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan pengujian? i) Meter pelbagai ii) Meter mengohm iii) Angkup vernier iv) Oscilloskop A. Antara yang berikut. i. iii dan iv D. ii. manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan pengukuran? i) Pita pengukur ii) Angkup vernier iii) Tolok dawai iv) Sepana gabung A... Antara yang berikut. menanda dan menggaris D. ii dan iv C. A. iii dan iv C. semua di atas D. i. tiada jawapan 14. meraut lapisan animal dawai kuprum B. ii dan iii B.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 12. ii. manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan tangan? i) pemutar skru ii) pelayar gabung iii) penggarit iv) penyepit A. I dan iii B.

Sepana terdiri dalam banyak jenis antaranya ialah. iii dan iv D. i.. Rajah 3 Antara yang berikut... iii dan iv C.. A. test pen D. ii.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL D.. tiada jawapan 16. iii dan iv D...... iv sahaja 18. Untuk kita melonggar dan mengetatkan bolt yang berlubang heksagon alatan yang palig sesuai ialah. ii dan iii B. kekunci allen B.. strip board cutter B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 49 . I. semua di atas 17... iii dan iv C. i) sepana hujung terbuka ii) sepana gabung iii) sepana hidup iv) sepana paip A. ii. ii dan iii B. set alat kepersisan C. manakah kerja-kerja yang dapat dilakukan oleh alatan tangan di atas? i) mengukur arus ii) Menyah pateri iii) Menguji ware hidup pada litar iv) Melucut penebat pada dawai A...

.. D. Rajah 4 Antara yang berikut. sepana paip D. crimping tool B....... Sepana ini adalah gabungan sepana hujung terbuka dengan spana gelang C. A.. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 50 ... adalah alatan yang paling sesuai untuk kita memotong wire dan membuka penebat pada wire mengikut saiz wire yang tertulis pada badannya... oscilloskop 20..... B... Sepana jenis ini boleh dilaraskan mengikut saiz nut dengan memutarkan skru pelaras yang terdapat padanya....... Sepana ini sesuai untuk kerja-kerja perpaipan..B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 19........ Merupakan sepana hujung terbuka.... Peralatan tangan seperti .... penggarit C.. penyataan manakah yang benar mengenai peralatan di atas? A.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK
IL

Bahagian B 1. Senaraikan lima jenis alatan tangan yang anda ketahui serta kegunaannya? (10 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Sebutkan tiga alat pengukuran berserta dengan kegunaannya? (6 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Senaraikan lima alatan pengujian yang anda ketahui dengan kegunaannya? (10 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Sepana terbahagi kepada empat jenis. Sebutkan keempat-empat jenis sepana tersebut serta dengan fungsinya? (10 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Lukiskan gambarajah angkuup vernier serta namakan bahagian-bahagiannya? (4 markah)

4.

RUJUKAN Peralatan Pengukuran Penerbit: Md.Nasir Abd.Manan,1994

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 51

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK
IL

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT

04.01

VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE, BY USING DRAWING SET, OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 52

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK
IL

1.

TAJUK MENGENALPASTI KEROSAKAN MELALUI PEMERIKSAAN VISUAL

2.

ARAHAN Pelatih perlulah mengenalpasti komponen-komponen elektronik dan mengenalpasti kerosakannya berdasarkan pemeriksaan visual.

3.

SOALAN 1. Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan pemeriksaan visual? (10 markah) 2. Apakah yang dimaksudkan dengan kerosakan overheated? ( 10 markah) 3. Bagaimanakah pemeriksaan secara visual dapat dijalankan terhadap papan litar? ( 10 markah) 4. Bagaimanakah pemeriksaan secara visual dapat dijalankan terhadap perintang? ( 10 markah)

4.

RUJUKAN:

ASAS ELEKTRONIK VOKASIONAL, MOHD ASRI NAYAN, 1997

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 53

TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE2 01. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED.01 04. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 54 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET. BY USING DRAWING SET. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS. STATIONARY ETC.02 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT PRODUCE BLOCK DIAGRAM VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT CHECK FOR FAULTY HARDWARE OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE.01 04. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED.

TAJUK MENGENALPASTI KEROSAKAN MELALUI PEMERIKSAAN VISUAL 2. Sebutkan prosedur mengesan kerosakan dan baikpulih? (10 markah) 5. RUJUKAN: 1. Dalam kaedah baikpulih lampu pendarflour apakah yang menebabkan lampu gagal menyala? (10 markah) 4. Huraikan kaedah baikpulih dari segi jejambat? (10 markah) 3. MOHD ASRI NAYAN. 1997 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 55 . Huraikan kaedah baikpulih dari segi penggantian komponen? (10 markah) 2. 3. ARAHAN Pelatih perlulah mengenalpasti komponen-komponen elektronik dan mengenalpasti kerosakannya berdasarkan pemeriksaan visual. SOALAN 1. Huraikan kaedah baikpulih dari segi pematerian semula? (10 markah) 4. ASAS ELEKTRONIK VOKASIONAL.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1.

OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS. STATIONARY ETC. BY USING DRAWING SET. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED.02 CHECK FOR FAULTY HARDWARE OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 56 . SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE 04.

TAJUK MEMBAIKPULIH PERALATAN 2. Huraikan kaedah baikpulih dari segi penggantian komponen? (10 markah) 2. SOALAN 1. Dalam kaedah baikpulih lampu pendarflour apakah yang menyebabkan lampu gagal menyala? (10 markah) 4. Sebutkan prosedur mengesan kerosakan dan baikpulih? (10 markah) 5. Huraikan kaedah baikpulih dari segi pematerian semula? (10 markah) 4. KEJURUTERAAN ELEKTRONIK. 2001 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 57 . DR AZMY NORDIN. ARAHAN Pelatih perlulah mengetahu tentang asas dan teknik-teknik membuat baikpulih dan juga langkah-langkah baikpulih. Huraikan kaedah baikpulih dari segi jejambat? (10 markah) 3.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1. 3. RUJUKAN: 1.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL KERTAS TUGASAN MODUL 5 B05-01-05 BASIC PLC B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 58 .

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL GROUP CLUSTERING MODULE 5 B05-01-05 .LE 1 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING 01.02 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM B05-01-05 –LE4 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 03.03A USE CONTROL CIRCUIT DEVICE B05-01-05 –LE3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM 03.03 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 59 .02 Produce Electrical Schematic Drawing B05-01-05 -LE2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE 03.

CIRCUIT DIAGRAM. SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL. MEASURING INSTRUMENT.03 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE 1 : PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING 01. B05-01-05-LE1-IS PINDAAN : 0 MUKASURAT 60 . STATIONARY ETC. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM USING DRAWING SET. SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT.

. Nyatakan kebaikan menggunakan symbol elektrik. pelajar-pelajar dibenarkan merujuk kertas penerangan dan nota-nota. ARAHAN Kertas tugasan ini mengandungi dua bahagian. Untuk jawapan tugasan ini. (10 markah) ……………………………………………………………………………………………………. SOALAN 1. a) Penggera api b) Kipas ekzos (90 markah ) c) Lampu glob d) Punat tekan loceng e) Suis masa f) Suis dua hala g) Kipas siling h) Suis utama bagi fasa tunggal B05-01-05-LE1-IS PINDAAN : 0 MUKASURAT 61 . Jawab di atas kertas yang disediakan. SIMBOL ELEKTRIK Terdapat berbagai-bagai jenis sImbol elektrik yang digunakan didalam lukisan elektrik. Anda dikehendaki menjawab kesemua soalan.. 3. Lukiskan symbol bagi peralatan dibawah.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1.. 2. Simbol-simbol ini untuk menunjukkan alat kelengkapan elektrik dalam lukisan pelan dan lukisan litar elektrik 2. …………………………………………………………………………………………………….

http://useers.be/educypedia/ B05-01-05-LE1-IS PINDAAN : 0 MUKASURAT 62 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL e) Suis masa f) Suis dua hala g) Kipas siling h) Suis utama bagi fasa tunggal e) Suis masa f) Suis dua hala g) Kipas siling h) Suis utama bagi fasa tunggal 1 RUJUKAN : 1.pandora.LTD 2. A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 63 . TIMER. COUNTER AND SWITCH SO THAT THE CONTROL CIRCUIT FUNCTION CORRECTLY. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE 2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE 03. SENSOR. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :USE CONTROL CIRCUIT BY USING CONTROL DEVICES SUCH AS RELAY. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL. MEASURING INSTRUMENT.03A USE CONTROL CIRCUIT DEVICE OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT. CIRCUIT DIAGRAM.

3. JENIS-JENIS PERANTI KAWALAN ARAHAN Jawab semua soalan dalam kertas tugasan ini. 7. 2. 4. 4. 8. Kertas tugas ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. 1 2 - RUJUKAN : A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1.LTD http://useers.be/educypedia/ B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 64 . Apakah yang dimaksudkan dengan : i) Litar selfholding ii) Litar Interlock Apakah fungsi bagi litar : i) Litar AND ii) Litar OR Lukiskan litar selfhoding dan litar Interlock Berikan LIMA jenis contoh input dan Output bagi litar kawalan berikan Dua jenis suis dalam litar kawalan Lukiskan simbol timer dan terangkan operasi timer secara ringkas Lukiskan simbol counter dan terangkan operasinya secara ringkas Namakan 3 jenis sensor yang anda telah pelajari lukiskan simbol relay dan terangkan operasinya secara ringkas. 3.pandora. lukiskan blok diagram bagi struktur PLC 2. SOALAN 1. 9. 6. 5.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT. PLC UNIT ETC SO THAT SIGNAL DISCRUPTION AND PLC FAULT INDICATOR ARE CHECKED AND INPUT/OUTPUT SUPPLY AT TERMINAL ARE CHECKED B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 65 . PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL.02 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. CIRCUIT DIAGRAM. MEASURING INSTRUMENT. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE 3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM 03. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM USING MEASURE INSTRUMENT CIRCUIT DIAGRAM.

jenis isyarat dan kaedah penyambungan pada sistem input dan output sebuah PLC itu diketahui sebelum melakukan tugas 2. Mengapa spesifikasi tentang arus. kecuali a) b) c) d) Central Processing Unit (CPU) Memory Input Interface Timer B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 66 . Nyatakan tiga (3) jenis Memory PLC ? 4. JENIS-JENIS PERANTI KAWALAN menguji kefahaman pelajar terhadap komponen-komponen utama didalam sebuah PLC dan mengapa pentingnya memastikan bekalan kuasa. SOALAN 1. Berikan DUA jenis input signal yang boleh di dapati dalam PLC. Nyatakan kegunaan CPU ? 3. Apakah maksud-maksud singkatan berikut: a) PLC b) CPU c) PC: d) RAM: e) EPROM: 2. ARAHAN Jawab semua soalan dalam kertas tugasan ini. Berikut adalah bahagian-bahagian yang terdapat pada Programmable Logic Control (PLC). 3.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. voltan dan kuasa sesuatu peralatan elektronik penting bagi seorang jurutera atau juruteknik? a) Bagi menentukan harga peralatan tersebut b) Bagi menentukan kualiti peralatan tersebut c) Bagi menentukan keselamatan peralatan tersebut d) Bagi menentukan ketahanan peralatan tersebut 6. 5. Kertas tugas ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar.

be/educypedia/ PINDAAN : 0 MUKASURAT 67 B05-01-05-LE3 AS . Output Devices 2 RUJUKAN : 1 2 A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE. 2. 3. 3. 4. Input Devices 1. 2.pandora. Berikan EMPAT contoh Input dan Output devices yang terdapat dalam PLC.LTD http://useers. 4.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 7. 1.

TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE4 : CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 03.03 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. MEASURING INSTRUMENT. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL. CIRCUIT DIAGRAM. B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 68 . OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM USING PLC UNIT AND PROGRAMMER UNIT SO THAT ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION REQUIREMENT.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT.

BAHASA PROGRAMMING YANG DIGUNAKAN DALAM PLC Terdapat berbagai jenis struktur bahasa PLC dalam memprogramkan PLC yang boleh dilakukan samada melalui komputer peribadi atau alat-alat khas untuk tersebut. 4. 3. Apakah bahasa PLC yang paling meluas digunakan 6. Nyatakan kod International Standard bagi PLC 7. Tukarkan Ladder diagram di bawah kepada a. Pemilihan program bahasa PLC bergantung kepada jenis software yang diprogramkan kedalam komputer atau alat-alat khas yang tersebut tadi. SOALAN 1. Persamaan get logik dan jadual kebenaran b. Mnemonic code i) ii) B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 69 . Kertas tugas ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. 2. ARAHAN Jawab semua soalan dalam kertas tugasan ini. Lukiskan simbol / gambarajah blok bagi setiap bahasa dalam soalan 1 di atas. Statement List adalah salah satu daripada bahasa-bahasa dalam PLC ( betul / salah ) 5. Terangkan TIGA daripada bahasa PLC yang kamu pelajari. 3. Program PLC boleh dilakukan dalam beberapa jenis bahasa PLC Nyatakan LIMA jenis bahasa PLC 2. Kertas penerangan ini akan menerangkan jenis-jenis program bahasa PLC yang selalu digunakan dan cara merangka serta memahami programprogram PLC yang ada. Litar elektrikal c.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1.

B05-01-05-LE3 AS Tukarkan litar elektrikal di bawah kepada litar tetangga (ladder diagram) PINDAAN : 0 MUKASURAT 70 . Binakan rajah litar tetangga (ladder diagram) berpandukan mnemonic code yang diberikan. Address 00000 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 Instruction LD OR AND NOT AND NOT OUT LD OUT LD OR AND NOT OUT LD OUT END (01) Operands 00000 01600 00001 00003 01600 01600 10001 00002 01601 00003 01601 01601 10000 - 10.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI iii) iv) 8. Lengkapkan MNEMONIC CODE berpandukan litar tetangga (ladder diagram) di bawah ini. 000 000 100 000 000 000 000 END 9.

Satu lampu akan menyala apabila S1 dan S2 atau S3 ditekan dan akan padam apabila dua antara butang tersebut dilepaskan. i. Satu lampu akan menyala apabila satu butang ditekan dan akan padam apabila butang tersebut dilepaskan. iii.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI a) +ve L -ve b) +VE L -VE c) Daripada soalan 2 a) dan 2 b) di atas.pandora. 3 3 4 5 RUJUKAN : A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE. ii. Lukiskan Rajah Tetangga ( Ladder Diagram ) bagi setiap masalah di bawah.org/wiki/programmable _logic_controller PINDAAN : 0 MUKASURAT 71 B05-01-05-LE3 AS .LTD http://useers.be/educypedia/ http://en. 11. tukarkan kedua-dua litar tetangga yang anda buat kepada Mnemonic code.wikipedia. Sekiranya syarat ini tidak dipenuhi atau ketiga-tiga suis ditekan maka lampu akan padam. Satu lampu akan menyala apabila 2 daripada mana-mana antara 3 suis ditekan pada satu masa.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful