TERHAD

KERTAS TUGASAN

TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

TERHAD

Cetakan Pertama Julai 2009 Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia http ://www.jtm.gov.my/kurikulum

Hak Cipta Terpelihara. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai TERHAD. Tidak dibenarkan mengeluar mana-mana bahagian dalam kandungan Bahan Pembelajaran Bertulis (WIM) dalam apa jua bentuk tanpa keizinan daripada Jabatan Tenaga Manusia (JTM).

Bahan Pembelajaran SEMESTER SATU ini dibangunkan bagi kursus sepenuh masa di Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) oleh Ahli Jawatankuasa Pembangunan WIM dan disemak serta diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Kurikulum untuk tujuan gunapakai bagi semua ILJTM yang terlibat.

Kod Pengesahan WIM Kod Pengesahan Silibus Tarikh Pengesahan WIM

: WIM/B05/22010/S01/P1 : SFB/B/12010/P1 : OKT 2010

PENGESAHAN JAWATANKUASA PEMANDU KURIKULUM
KLUSTER ELEKTRONIK

Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) kluster Elektronik bagi kursus peringkat Sijil Teknologi Elektronik Industri – Semester Satu telah disemak dan DISAHKAN dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum bil. ....1/2011............... yang diadakan pada ......11 MAC 2011 ....... Sehubungan itu, WIM ini hendaklah digunapakai bermula ..................................... di seluruh Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM).

.................................................... Pengerusi Kluster

.................................................... Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum

..................................................... 41 LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT ............. 2 LE1 MEASUREMENT INSTRUMENT 3 KERTAS TUGASAN MODUL 2 .................................................. 52 LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE ...1 B05-01-01 MEASUREMENT INSTRUMENT ........................................................................... 40 LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM ..................................................................... 10 GROUP CLUSTERING MODULE 2 .................. 13 KERTAS TUGASAN MODUL 3 ................... 59 LE1 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING ........................................................................................................................................... 11 LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT ................................................. 56 KERTAS TUGASAN MODUL 5 .........................................................................................................................................................23 B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT..............................................................................................10 B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL ..................................................... 635 LE4 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 638 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39 B05-01-04 FAULT FINDING .......... 39 GROUP CLUSTERING MODULE 4 ............... 24 LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM . i SENARAI SINGKATAN ...................58 B05-01-05 BASIC PLC ................ 25 LE2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING ................................................................................................................................................58 GROUP CLUSTERING MODULE 5 ......................................................................................................................... 63 LE2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE LE3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM ...... 12 LE2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 11 LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT ..................................................................... 630 ........................................... 27 LE3 PERFORM SOLDERING TECHNIQUE .....................KANDUNGAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM ............................................ 23 GROUP CLUSTERING MODULE 3 ..................... 35 KERTAS TUGASAN MODUL 4 .................................................................................................... 1 GROUP CLUSTERING MODULE 1 ................. ii KERTAS TUGASAN MODUL 1 ..............................................................................................................................

Cik Norida binti Othman Pn. Ibu Pejabat BKT. Abd Rahman JMTI ADTEC Batu Pahat ILP Kangar ILP Pasir Gudang ILP Pasir Gudang ILP Kuantan ILP Kota Bharu ILP Kepala Batas ILP Kuantan Urusetia : 1. 3. 5. 3. Ismail Bin Mohd Tahar BKT. Fadli B.SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM KURSUS SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Ahli Jawatankuasa : 1. Ibu Pejabat BKT. 9. Wan Abd Halim (Penolong Ketua Penyelaras) Azura Hani Bt. Ibu Pejabat BKT. 4. 6. 8. Che Hassan Mohd. Norhasni bin Dakie Cik Sazurani Binti Abd Zabil En. 2. 4. Ibu Pejabat BKT. 7. 2. Abdul Samad Nor Zaidah Bt. Sulaiman Shafrul Afzam B. Norpisah binti Jumin En. Hamdan Norhayati Bt. Ibu Pejabat Tarikh dibangunkan Tempat : : 06 – 09 Julai 2010 ADTEC Taiping i . 5. Mohd Zaibidi Bin Nordin (Pengerusi Kluster Elektronik) Shamsiah Bt Sarkawi (Penolong Pengerusi Kluster Elektronik) Mohammad Hafizuddin Bin Ahmad Sabri (Ketua Penyelaras) Wan Zateel Aqmaer Bt.

MODUL NO.SENARAI SINGKATAN IS WS AS INFORMATION SHEET WORK SHEET ASSIGNMENT SHEET KOD KURSUS SEMESTER NO. LE JENIS WIM B05-01-01-LE1-AS ii .

KERTAS TUGASAN MODUL 1 B05-01-01 MEASUREMENT INSTRUMENT .

01 Operate analogue Digital Multimeter 02.04a Operate Tachometer MUKASURAT 2 .02 Operate signal/function generator 02.03 Operate Oscilloscope 02.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 1 B05-01-01-LE1 MEASUREMENT INSTRUMENT 02.04 Operate Tacho Generator 02.

FREQUENCY COUNTER CALIBRATOR SET. tachometer and service manual so that it is functioning and operation of measurement instrument are followed as specification. frequency counter calibrator set.02 Operate Signal/Function Generator 02. OSCILLOSCOPE REFERENCE UNIT TEST KIT.04a Operate Tachometer OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) OPERATE MEASUREMENT EQUIPMENT BY USING ANALOGUE AND DIGITAL MULTIMETER.04 Operate Tacho Generator 02.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO.01 Operate Analogue Digital Multimeter 02. TUGASAN BERKAITAN ELEKTRONIK INDUSTRI – TAHAP 1 ( SEMESTER 1 ) B05-01-01 MEASUREMENT INSTRUMENT LE 1 : Operate Measurement Equipment 02. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 1 .03 Operate Oscilloscope 02. TACHOMETER AND SERVICE MANUAL SO THAT IT IS FUNCTIONING AND OPERATION OF MEASUREMENT INSTRUMENT ARE FOLLOWED AS SPECIFICATION. oscilloscope reference unit test kit. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :Operate measurement equipment by using analogue and digital multimeter.

Anda dilarang membawa keluar kertas soalan ini. i.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. ARAHAN 1. SOALAN 1. Untuk mengukur voltan arus terus julat pemilih hendaklah ditempatkan pada bahagian a. ________________________ 5. DCV b. 3. Julat pemilih b. Nyatakan empat ruang sukatan yang terdapat pada sesebuah Multimeter. ____________________ ii. ACV c. ________________________ iii. ________________________ iv. Masa yang dibenarkan menjawab hanya 1 jam. ____________________ 4. Pelaras 0 ohm d. 3. Terangkan kegunaan umum sesebuah multimeter? B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 2 . ________________________ ii. Ω 3. Jawab semua soalan yang diberi di dalam kertas tugasan ini. TAJUK MEASUREMENT INSTRUMENT 2. Amplitud c. Nyatakan jenis multimeter yang telah pelajari i. Terminal keluaran 2. a. DcmA d. Antara berikut manakah yang bukan bahagian yang terdapat di dalam sesebuah multimeter. 2.

Apakah fungsi pelaras julat pemilih? 7. Labelkan bahagian – bahagian Multimeter di bawah B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 3 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 6. Terangkan fungsi pelarasan 0 ohm? 8.

Multiplier d. Penjana pesongan 12. 1Hz b. Sebagai penayang bentuk gelombang. penguji voltan. pengesan arus. d.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 9. 10Hz c. Apakah fungsi function generator? a. Amplitude b. a. untuk melihat bentuk gelombang 11. b. c. untuk membekalkan kuasa. Manakah yang berikut bukan bahagian yang terdapat dalam function generator? a. 1000hZ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 4 . d. Apakah kegunaan ‘power switch’ pada sesebuah function generator? a. b. 100Hz d. sebagai penjana gelombang. Function switch c. 10. untuk memberikan keluaran gelombang. untuk menghasilkan frekuensi. c. Apakah frekuensi bagi gelombang yang mempunyai tempoh 1ms.

Berikut adalah suis dan kawalan-kawalan yang terdapat pada sesebuah function generator. padankan kawalan berikut dengan keterangan yang sesuai. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 5 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 13.

15. 16. c. Sistem pesongan dinamik. Sistem pesongan electromagnet. b. Pengesan voltan. Pengukur arus terus. Nyatakan dan lukiskan 3 jenis bentuk gelombang yang dapat dihasilkan oleh function generator. c. Apakah kegunaan utama osiloskop? a. d. Penayang bentuk gelombang elektrik. Sistem pesongan elektrostatik. Sistem pesongan bermagnetud. b. Penguji komponen elektrik. Apakah system pesongan yang di gunakan pada tiub osiloskpo? a. d. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 6 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 14.

Mengubah kedudukan tegak surihan pada skrin. Pembaris b. Pada permukaan skrin atau layer osiloskop terdapat garisan atau kotakkotak. Kenyataan tersebut merujuk kepada :a. Kawalan ufuk d. Menselarikan garisan surih dengan garisan mendatar gratikul 20. a. Graf fungsi 18. Apakah fungsi kawalan ‘Inten’ pada sesebuah osiloskop. d.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 17. Pengecil Y b.. gambar yang akan di perolehi mungkin tidak jelas dan tidak tajam ”. ia akan di perbesarkan pada a. apakah nama bagi garisan atau kotak-kotak tersebut? a. Penunjuk layar d. Apakah fungsi ‘trace rotation’ pada sesebuah osiloskop? a. Jika isyarat yang hendak diuji didapati terlalu lemah atau kecil. Untuk mengawal kecerahan surihan pada skrin c. Untuk memfokus surihan pada skrin b. Gratikul c. Mengubah kedudukan garisan mendatar gratikul pada skrin osiloskop. Untuk menutup Skrin 19. Penguat Y c. Pemilih voltan b. Litar penjana pesongan 21. Untuk memilih kepekaan pada tegak d. ” Jika bahagian ini rosak. c. Kawalan fokus B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 7 . Kawalan anjakan d. Kawalan tegak c. b. Menyongsangkan bentuk gelombang pada skrin.

gambar yang akan di perolehi mungkin tidak jelas dan tidak tajam” Kenyataan tersebut merujuk kepada :-. Pemain vcd B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 8 . Manakah yang berikut bukan bahagian yang terdapat dalam osilloskop? a. Kawalan ufuk d. a. Vp-p 25. Litar penjana pesongan 23. Peti sejuk c. Tacho generator dikategorikan dalam salah satu meter. Pencetak d. Frekuensi d. Kelajuan c. Salah satu alat elektrik yang menggunakan motor ialah a. Kamera b. Anjakan pugak c. Voltan c. a. Function switch b. Pemilih voltan b. Paksi X dilaraskan untuk a.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 22. Masa b. Paparan 26. Kawalan tegak c. ”Jika bahagian ini rosak. Penyambungan d. Kawalan anjakan d. Pengukuran b. Kawalan fokus 24.

Basic Electronics Van Valkanburgh. Penjana digunakan untuk menukarkan tenaga ________________ kepada tenaga ________________ 30. Ketiga-tiga diatas 29. Tidak berubah d. Error 2 c. Error 1 b. Error 4 28. Manakala motor pula dapat menukarkan tenaga ________________ kepada tenaga _________________ 31. Tacho generator digunakan bersama-sama multi function machine dan _____________ untuk membolehkan ianya berfungsi. 33. 2. Error 3 d. a. Madya Salwani Daud Muka surat 23 – 30 1995 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 9 . Tacho generator digunakan bersama motor elektrik untuk mengukur bacaan kelajuan dan _____________ sesuatu motor. Error apakah yang akan dipaparkan apabila mesin elektrik sedang diuji pada pengoperasian suhu lampau. 32.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 27. Muka surat 30 – 35 1990. Nooger & Neville. Kelajuan motor akan mempengaruhi arus elektrik. RUJUKAN : 1. Bertambah b. Asas Elektronik Prof. maka arus elektrik pun makin _____________________ a. Berkurang c. Semakin laju kelajuan motor itu. Pada paparan led kod error menunjukkan maksud tertentu. ___________________ ialah daya yang diperlukan untuk memulakan pergerakan bagi sesuatu motor.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 2 B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 10 .

01 Confirm Match of Actual Power Supply to Rating of System B05-01-02-LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT 07.01 Test of Passive Component B05-01-02-LE2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 03.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 2 B05-01-02-LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT 07.02 Test of Active Component B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 11 .

FUNCTION GENERATOR. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED.01 TEST OF PASSIVE COMPONENT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT 7. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 12 . CAPASITANCE/INDUCTANCE METER ETC.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. CAPASITANCE/INDUCTANCE METER. IC TESTER AND ETC. FUNCTION GENERATOR. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :TEST OF PASSIVE COMPONENT USING MULTIMETER.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. _____________________ 2.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __ 3. Nyatakan definasi struktur atom. Nyatakan jenis-jenis perintang. 3. Lukiskan simbol perintang. _____________________ ii. Jelaskan apakah yang dikatakan pengalir dan penebat ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 1. i. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 1 . ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. TAJUK TEST OF PASSIVE COMPONENT 2. Berikan definasi dge dan bezaupaya dan nyatakan perbezaannya. _____________________ iii. SOALAN 1.

_________________ ialah unit yang digunakan untuk mengukur nilai kerintangan sesuatu perintang. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 10.Biru. _____________________ 13.Emas ______________________ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 2 . Terdapat 4 jenis perintang dalam perintang tetap. _____________________________ iii. Kapasitor b. 9. 12. _____________________ iii. a. Berikan keempat-empat jenis tersebut.Hijau. _____________________ ii. Transistor 11. i. Diod c. Senaraikan tiga cara yang digunakan dalam mengenali nilai-nilai rintangan pada sesuatu perintang. _____________________________ 7. i.Hitam. _____________________________ iv. Terangkan keadaan perintang berubah jenis Reostat. Perintang d.Kuning. Jelaskan beserta gambarajah. Merah. Berikan nilai bagi perintang di bawah.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 6. Coklat. Bagaimanakah cara untuk membaca kod warna perintang. Nilai rintangan bagi perintang _________________ boleh diubah-ubah kepada sifar (Ω) sehingga nilai kadaran yang dihadkan. _____________________________ ii. 8. Komponen yang digunakan untuk mengawal atau menghadkan pengaliran arus di dalam litar ialah : a.Perak ________________________ b.

6.Ungu. a. ___________________________________________________________ __________________________________________________________ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 3 .8Ω ±5 % ____________________________ d. hijau pada hujung badan dan hitam pada dot.7kΩ ± 10 % 17. pembahagi voltan dan pembahagi arus.7kΩ ± 5 % c.7 Ω ± 10 % d. Nyatakan kod warna bagi perintang di bawah.3 kΩ ±10 % ____________________________ c. Kuning.Merah. 10kΩ ±20 ____________________________ 16.47Ω ±20 % ____________________________ b.Oren.Tiada Warna ____________________________ d. 3.7 Ω ± 5 % b.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI c. 2.Kelabu. Nilai bagi perintang di atas ialah : ___________________________ 18. Nyatakan nilai perintang bagi perintang yang mempunyai kod nombor 2R7K. Merah. a. 2.Perak ____________________________ 14. 0. Nyatakan asas Hukum Ohm’s dan Hukum Kirchoff. berikan nilai rintangan bagi perintang yang mempunyai warna oren pada badan . 2. Dengan menggunakan sistem “ Body End Dot ” . 19. 2.

V2. i. _____________________ 28. Selain cas dan nyahcas pemuat juga berfungsi sebagai penjodoh . Tandakan / pada jawapan yang betul. 25.Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan KECUALI :- B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 4 . kirakan RT. Berikan jenis-jenis tersebut. 27. V1. BETUL SALAH a. V3. _____________________ ii. Proses nyahcas atau membuang cas dalam pemuat dilakukan dengan ___________________dua plat pada pemuat tersebut.u. 26 . I1 I3 I1 20V 20K 30K 24. I1 dan I2. Dengan menggunakan Hukum Kirchoff selesaikan masalah litar elektronik dibawah. Coulomb adalah unit yang digunakan untuk mengukur nilai kemuatan sesuatu pemuat. ____________________ dari punca bekalan mengalir melalui semua komponen pada satu nilai yang sama pada litar siri.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 20.Pemuat terdiri daripada 2 jenis. 10V R1 R2 3K R3 5K 2K 23. Kirakan I1 dan I2 serta jumlah IT. Dengan menggunakan hukum Ohm’s pada litar yang diberi.pemirau dan penapis kepada a. b.

Pemalar dielektrik 29. Panjang dielektrik d. 34. Elektrolitik 31. Unit bagi kemuatan ialah ________________. Tenaga = ½ CV2 c. Luas permukaan plat b. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 5 . Apakah formula untuk mendapatkan nilai tenaga yang disimpan dalam pemuat yang bercas. Lukiskan simbol bagi pemuat.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI a. Tenaga = PV b. 36. Tenaga = ½ PV2 30. Apakah formula untuk mencari nilai kemuatan? ____________________________________________________________ 37. Di bawah merupakan pemuat tetap KECUALI :a. Apakah tugas umum pemuat ? ___________________________________________________________ 32. Jarak antara plat c. Kertas b. a. Apakah yang dimaksudkan dengan kemuatan __________________________________________________________ ___________________________________________________________ 35. Senaraikan pemalar dielektrik bagi pemuat di bawah. Dwigang 33. A Bahan Udara atau vakum Mika Kertas Seramik B Polistirena Pemalar Dielektrik (K)(∈r ) c. Tenaga = QC d. Mika d. Nyatakan formula untuk mendapatkan nilai tenaga yang disimpan di dalam satu pemuat yang bercas.

Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan. Ada 2 cara penyambungan pemuat iaitu : i. ___________________________________________________________ 42. ______________ 41. Dari litar di sebelah cari :i. Jumlah tenaga yang tersimpan pada B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 86µF C2 48µF C3 50V MUKASURAT 6 . ______________ ii. ____________________ 43. Berikan jenis-jenis tersebut. ______________ ii. Berikan formula untuk mendapatkan jumlah kemuatan. Jumlah Pemuat . ____________________ c. __________________________________________________________ ___________________________________________________________ 39. QT iii. Terdapat tiga jenis kerosakkan yang sering berlaku ke atas pemuat. Pemuat terdiri daripada 2 jenis. ____________________ b. Lengkapkan Jadual kod warna pemuat dibawah ini : Warna Merah Jingga Biru Sepuluh & Unit 2 x 1000pF 630V Pendarab Had-terima Voltan Pekali Suhu -80 x 106pF/pF/0C 12µF C 44. Berikan 3 jenis kerosakkan tersebut : a. ______________ 40. CT ii. Cas pada setiap pemuat dan jumlah cas. i.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 38.

Pemalar dielektrik 50. LT jika :i. Disambung secara siri B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 7 .6. Panjang gelung c. Audio frekuensi.CT 20V ii. Variode Inductor Kegunaan Penalaan ( Bahagian RF) Meninggi / merendah voltan. 53. Luas gelung lilitan d. Berikan tiga jenis pearuh yang biasa digunakan dalam litar elektronik. Padankan jenis-jenis pearuh dengan kegunaannya masing-masing. Satu gelung mempunyai voltan teraruh 42mV dan arus berubah terhadap masa sebanyak19 mA/s. Bilangan lilitan b. _________________________ ii. i. Diberi gelung L1 = 50mH. _________________________ 49. iv. iii. Cari nilai kearuhan bila panjang gelung ialah 20cm . 45. Tugas pearuh ialah membenarkan arus terus mengalir dan menghalang __________________. Gelung Udara 2. Jumlah pemuat . __________________ adalah kebolehan satu-satu litar di mana had daya magnet yang terjadi pada sesuatu litar memindahkan tenaga elektrik kepada lilitan yang berhampiran dengannya. lilitannya 500 lilitan dan luas permukaannya ialah 4mm2. Cas pada setiap pemuat. Gelung Teras Besi 3. cari :i. µr = 6 dan µo = 1. 48. Radio frekuensi choke 51. Bil. Diberi litar di sebelah. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kearuhan adalah seperti berikut KECUALI :a. Dapatkan nilai pearuh. L2 = 100mH dan angkali jodoh = 0. Voltan pada setiap pemuat. Cari nilai kearuhan. Jenis 1. 47.26 x 10-6 52. _________________________ iii.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI setiap pemuat . Tenaga yang tersimpan pada setiap pemuat 8µF C1 24µF 12 µF C3 C2 46.

60. 59. Voltan keluaran yang lebih tinggi daripada voltan masukan. Senaraikan 4 jenis pengubah kuasa . Berapakah :i. b. c. Sistem penjanakuasaan dan pengagihan kuasa samada meninggi atau merendahkan voltan. 58. i.u b._________________________ 57. Meninggikan voltan a. ___________________________ ii.u c. ___________________________ iv. Voltan di lilitan sekunder ii. Merendahkan arus. Diberi nisbah lilitan bagi satu pengubah ialah 5:1. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 55. Bahagian penghantaran dan penerimaan frekuensi radio. Jika primer mempunyai 242 lilitan berapa banyak lilitan yang mesti diadakan untuk sekunder ? 61. _______________________ iii. Nyatakan definasi bagi pengubah (transformer). Jika lilitan sekunder satu pengubah penurun 10:1 disambung kepada lilitan primer pengubah 3:1 juga jenis penurun . Pengubah Audio digunakan di dalam :a.c mengikut berkurangnya atau bertambahnya arus. Di sambung secara selari membantu iii. d. Disambung secara selari menentang 54. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 8 . 56. Voltan pada primernya ialah 200V dan kuasa yang digunakan oleh beban keluaran ialah 50 watt . Penguat audio samada di radio atau di dalam peralatan – peralatan lain yang menggunakan sistem suara. Merendahkan voltan a. d. Sebuah pengubah mempunyai nisbah voltan 11:35.Oleh itu dapatkan jumlah nisbah pengubah penurun. Nilai arus yang mengalir di lilitan primer. Memadankan galangan.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI ii. Pengubah digunakan untuk ___________________ atau ___________________ voltan bekalan a. Pengubah penaik biasa digunakan di dalam litar bekalan kuasa UNTUK :a.

X C)2 68. d. Regangan Kapasitif : ___________________________ 63. Regangan Induktif bergantung kepada frekuensi. C = 100 pF dan f = 50 Hz. Regangan Induktif : ___________________________ b.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 62.c. Dari litar yang diberi di bawah selesai dan kirakan yang berikut. 66. Generator dan transformer yang besar diperlukan c. Berikan formula bagi mendapatkan :a. i. 64. v. 65. Buktikan apabila VL > VC dalam litar siri RLC I = _______E________ / R2 + (XL . B05-02-02-LE1-AS XL Xc ZT Q faktor Ruang frekuensi(Bandwidth) PINDAAN : 0 MUKASURAT 9 . apabila F = 50Hz dan V = 240Va. ii. Kirakan regangan induktif apabila L = 5mH. Kenyataan di bawah merupakan tiga keburukan angkadar kuasa yang rendah KECUALI :a. 67. Kejatuhan voltan adalah besar. Perbezaan __________________ di antara dua titik apabila kuasanya ialah ½ dari kuas maksima. ___________________ ialah nisbah di antara kuasa regangan (Pc @ PL) pada salunan dengan kuasa sebenar. iv. Kehilangan (line losses) α I2 b. iii. maka peraturan tambahan alat diperlikan untuk menetapkan voltan pada limit yang ditentukan.

Kertas Penerangan B05-01-02-LE1-AS 2.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI IL R L 5mH C 10uF 5K IC V 4. BASIC ELECTRONICS (EIGHTH EDITION) 1997 – BERNARD GROB – MUKA SURAT 14 .752. GLECEO McgRAW-HILL. RUJUKAN 1. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 10 .

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER SERVICE MANUAL ETC.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO.01 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER. SO THAT POWER RATING IS CONFIRMED WITHIN TOLERANCES AS SPECIFIED IN OPERATION MANUAL. IC TESTER AND ETC. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL LE 2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 03. FUNCTION GENERATOR. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED. CAPASITANCE/INDUCTANCE METER. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 11 .

: iii. : ii. TAJUK TEST OF ACTIVE COMPONENT 2. 3. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. ASAS ELEKTRONIK. : Kepekaan iii. Apakah yang dimaksudkan dengan kadaran kuasa dan kenapa ianya perlu dinyatakan oleh pengilang pada sesebuah peranti yang dikeluarkan olehnya? 4. : 3.org/wiki/Power-supply. : iv.00 am.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. RUJUKAN 1.wikipedia. Apakah yang dimaksudkan dengan Ralat _____________________________________________________________________ ___ 3.: Ketepatan 2. PROF MADYA SALWANI DAUD. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 12 . Berikan definasi bagi istilah dibawah ini : i. Berikan jenis-jenis ralat i. Power Supply. 1995 2. : Kejituan ii. 10. http://en. SOALAN 1. 05 Julai 2010.

MULTIMETER ETC SO THAT TERMINAL AND POLARITY IDENTIFIED.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 13 . OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :TEST OF ACTIVE COMPONENTS USING I. CAPASITANCE/INDUCTANCE METER. IC TESTER AND ETC. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. TRANSISTOR.C TESTER. FORWARD/REVERSE BIAS OF DIODE IS MEASURE AND TRANSISTOR IS CHECKED FOR FUNCTIONALITY. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED. FUNCTION GENERATOR. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT 7.02 TEST OF ACTIVE COMPONENT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER. DIODE.

Takrifkan separuh pengalir hakiki dan separuh pengalir ekstrinsik. Separa pengalir jenis P diperolehi dengan mencampur atom _______ ke silikon atau germinium atom. Apakah pembawa cas terbanyak dan pembawa cas tersedikit bagi bahan separuh pengalir jenis N dan jenis P ? B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 14 . Valensi sesuatu atom ditentukan oleh ___________ a) Bilangan elektron bebas b) Bilangan elektron pada orbit luaran c) Bilangan lubang d) Bilangan neutron 3. Antara pernyataan yang berikut. yang manakah faktor yang mempengaruhi rintangan separuh pengalir ekstrinsik ? a) Jumlah voltan yang dikenakan b) Jumlah arus yang dilalukan c) Jumlah bahan dopan yang diresapkan d) Jumlah elektron yang dibebaskan 3. 6. Takrifkan pengalir. TAJUK TEST OF PASSIVE COMPONENT 2. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. 5. penebat dan separuh pengalir. SOALAN 1. a) Arsenik b) Phosphorus c) Boron d) Antimoni 4. 3.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1.

Diod pemancar cahaya (LED) d. Diod isyarat b. Diod zener c. Berikan dua unsur tersebut: 14. Diod terowong 13. Binaan diod terdiri dari dua unsur asas semikonduktor. Anda dikehendakki menjawab soalan-soalan dibawah pada sehelai kertas dan hantar kepada pensyarah bertugas dalam masa yang telah ditetapkan. Diod varactor e. Apakah yang dimaksudkan dengan ikatan kovalen ? 8.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 7. 15. 9. Lukiskan keadaan pincang songsang dan pincang hadapan. Berikut adalah kegunaan diode KECUALI ___________ a) Penerus b) Penguat c) Penghad d) Pengatur voltan 10. Bilakah keadaan pincang hadapan dan pincang songsang diod berlaku? B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 15 . Terminal katod separa pengalir boleh dipastikan oleh : a) Panjang kaki diod b) Warna badan diod c) Jalur bulat ditandakan pada bada berdekatan dengan terminal d) Semua betul 12. Tugas diod zener dalam pengatur voltan ialah sebagai _____________ a) Penerus b) Pembahagi voltan c) Penstabil voltan d) Penguat voltan 11. Lukiskan simbol diod berikut :a.

tapak dan pengeluar d) Tapak. Dalam satu bekalan kuasa AT. pengeluar dan pemungut b) Pengeluar. tapak dan pemungut c) Pemungut. terangkan bagaimana Penerus Gelombang Penuh beroperasi serta lukiskan bentuk gelombang hasil keluarannya. Keupayaan diode zener sebagai pengatur voltan bagi suatu litar adalah terhad. Jelaskan perbezaan pengatur voltan tersebut dengan menggunakan gambarajah litar. pemungut dan pengeluar 22. Rajah menunjukkan sebuah transistor NPN. Untuk meningkatkan keupayaan diode zener mengawal arus yang lebih tinggi.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 16. Dengan bantuan gambarajah. 19. 21. penerus. dan pengatur. Terangkan keempat-empat bahagian tersebut beserta bentuk gelombang yang dihasilkan. Y X Z a) Tapak. transistor digunakan. Lukiskan lengkok ciri I-V diode zener 18. Y dan Z. Faktor penghasilan arus Alpha (α) adalah menentukan arus litar transistor apabila disambung dalam litar _____________ a) Pemancar sepunya b) Tapak sepunya c) Pemungut sepunya d) Semua salah B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 16 . terdapat beberapa bahagian iaitu pengubah. Lukiskan lengkok ciri I-V diode (Si) 17. penapis. Namakan tamatan X. Dua jenis pengatur voltan yang menggunakan transistor ialah Pengatur voltan siri dan Pengatur voltan selari. 20.

didapati voltan pada kaki base. terangkan secara ringkas binaan salah satu jenis transistor. terangkan apakah yang dimaksudkan dengan takat tepu dan takat alihan? 27. Apakah jenis transistor bila diuji kaki base adalah lead merah ? a) PNP b) LED c) NPN d) FET 25. Bila menyukat voltan pada transistor. 26. ini bermakna transistor tersebut telah berlaku :a) Litar tergantung (hanging) b) Litar bocor (leakage) c) (short) d) Litar putus (open) 24.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 23. emitter dan collector adalah sama dengan voltan bekalan. Transistor berfungsi sebagai ______ a) pengatur b) penguat c) pembilang d) penapis e) 28. Dengan bantuan gambarajah. Dengan bantuan gambarajah. Yang manakah merupakan ciri-ciri isyarat keluaran bagi penguat transistor Kelas B a) keluaran sama fasa dengan isyarat masukan b) keluaran mempunyai ¾ isyarat masukan c) keluaran hanya ½ daripada isyarat masukan d) keluaran ¼ daripada isyarat masukan B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 17 .

Lukis dan labelkan rajah blok bagi system penguat. 33.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 29. a)___________________________ b)___________________________ 35. Dapatkan gandaan voltan bagi satu litar penguat mudah sekiranya voltan Masukan yang dibekalkan ialah 0.1V dan voltan keluaran bagi litar tersebut ialah 1. Penguat peringkat akhir dalam satu-satu system penguat dinamakan a) penguat audio b) penguat pertengahan c) penguat video d) penguat kuasa 30. 34. Lukiskan litar penguat kuasa Tolak Tarik Pelengkap Simentri beserta kendaliannya.0V dan voltan 36. Lukis dan labelkan posisi titik kendalian bagi penguat :a) Kelas A b) Kelas AB c) Kelas B d) Kelas C 31. gate dan pemungut i) Punca. Nyatakan 2 kegunaan penguat . gate dan salir B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 18 . gate dan pemungut h) Punca. tapak dan pemungut g) Pengeluar. Transistor Kesan Medan (FET) mempunyai tiga tamatan yang dikenal sebagai f) Pengeluar.

. Phototransistor 41. SCR b. Senaraikan gelombang-gelombang AC yang boleh disuiskan oleh JFET. BJT c. Peranti yang digunakan untuk memicu triac ialah ______ e) Transistor f) Diod g) UJT h) Diac 39. Lukiskan struktur binaan bagi komponen-komponen berikut :a. Lukis dan labelkan simbol bagi :a. Fotoperintang e. SCR akan berfungsi gate apabila adalah ___________ kosong e) Arus f) Voltan pecah lampau telah diatasi g) Anod dan katod dipincang hadapan dan gate menerima denyut positif h) Anod dan katod telah menerima voltan pincang songsang 38. UJT b. TRIAC 40. UJT c. 42.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 37. ____________ ialah satu peranti yang akan berfungsi hanya apabila voltan yang dikenakan padanya mencapai satu had voltan yang ditetapkan B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 19 . Fototransistor d.

tapak dan pemungut b) Pengeluar. gate dan pemungut c) Punca. Peranti yang digunakan untuk memicu triac ialah ______ a) Transistor b) Diod c) UJT d) Diac B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 20 . SCR akan berfungsi apabila ___________ a) Arus gate adalah kosong b) Voltan pecah lampau telah diatasi c) Anod dan katod dipincang hadapan dan gate menerima denyut positif d) Anod dan katod telah menerima voltan pincang songsang 46. Merupakan satu komponen yang boleh mengawal aliran arus dalam kedua-dua kitar positif dan negatif manakala ___________ hanya berkebolehan mengawal arus dalam kitar positif atau negatif sahaja. Transistor Kesan Medan (FET) terbahagi 3. iaitu :a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ 44. gate dan salir 45. 43.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 43 . Transistor Kesan Medan (FET) mempunyai tiga tamatan yang dikenali sebagai a) Pengeluar. gate dan pemungut d) Punca.

_________ merupakan satu komponen yang boleh mengawal aliran arus dalam kedua-dua kitar positif dan negatif manakala _____________ hanya berkebolehan mengawal arus dalam kitar positif atau negative sahaja. iaitu :- a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 21 . ___________ ialah satu peranti yang akan berfungsi hanya apabila voltan yang dikenakan padanya mencapai satu had voltan yang ditetapkan. Fotoperintang e. SCR b. Transistor Kesan Medan (FET) terbahagi 3. UJT c.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 47. 52. Senaraikan gelombang-gelombang AC yang boleh disuiskan oleh JFET. Lukiskan struktur binaan bagi komponen-komponen berikut :- a) UJT b) BJT c) Phototransistor 49. TRIAC 48. Fototransistor d. Lukis dan labelkan simbol bagi :a. 50. 51.

2. PRENTICE HALL INTERNATIONAL.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 4. PAYNTER. 1997 – ROBERT T. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DAN DASAR PADU (M) SDN BHD. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK. INTRODUCTORY ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 22 . 1996. RUJUKAN 1.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 3 B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 23 .

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 3 B05-01-03-LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM 01.03 Produce Electronic Schematic Diagram B05-01-03-LE2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING 01.02a Perform Soldering Technique 07.02b Construct Electronic Project B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 24 .04 Produce Mechanical Drawing B05-01-03-LE3 PERFORM SOLDERING TECHNIQUE 07.

MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO.STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS.03 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC. SO THAT THE DRAWING IS PRODUCED ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION.STATIONARY ETC. SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC PROJECT LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM 01. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 25 . DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM USING DRAWING SET.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

4.

TAJUK PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM

5.

ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini.

6.

SOALAN 1. Lukiskan simbol komponen-komponen berikut:

a) Perintang bolehubah b) Kapasitor c) Transistor PNP d) Fius e) LED f) Diod Varactor g) Get Nand h) Speaker. i) UJT

2. Senaraikan jenis-jenis lukisan yang terdapat dalam bidang Elektronik 3. Jelaskan perbezaan diantara lukisan litar dan lukisan litar tercetak .
4. Nyatakan kegunaan litar skematik

5. Apakah maklumat yang boleh diperolehi dari sesuatu lukisan blok?

RUJUKAN : 1. B05-01-03-LE1-IS1- Produce Electronic Schematic Drawing

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 26

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT
LE 2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING

01.04

PRODUCE MECHANICAL DRAWING

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC,MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET,STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS, SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE MECHANICAL DRAWING USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE DRAWING ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 27

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

7.

TAJUK PRODUCE MECHANICAL DRAWING

8.

ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini.

9.

SOALAN

BAHAGIAN 1: 1. Sebutkan ciri-ciri garisan mendimensi di bawah :a) Garisan Unjuran / Tambahan. b) Garisan Dimensi. c) Garisan Pandu. Berapakah Nisbah antra A dengan B pada anak panah di bawah. (2 Markah)

2.

(1 Markah)

A
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B
(5 Markah) (4 Markah) (10 Markah) ( 2 Markah) ( 2 Markah) ( 1 Markah) ( 3 Markah)

Apakah yang dimaksudkan dengan Lukisan Ortografik dan berikan contohnya? Lukisan simbol unjuran sudut pertama dan sudut ketiga. Terangkan prinsip unjuran pertama dan unjuran ketiga. Apakah sifat bulatan apabila di lukis dalam lukisan isometrik? Apakah beza antara lukisan unjuran dengan lukisan isometrik? Berapakah nilai sudut antara paksi dalam lukisan isometrik? Sebutkan 3 jenis paksi yang terdapat dalam lukisan isometrik

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 28

_______________ (3 Markah) _______________ _______________ 12. Tandakan √ untuk yang BETUL dan tandakan X untuk yang SALAH: (24 Markah) 4 LUBANG ∅ 15 4 LUBANG ∅ 15 11 . Jenis Unjuran Kedudukan Satah Kedudukan Pandangan (6 Markah) Simbol Unjuran Sudut Pertama Unjuran Sudut Ketiga B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 29 .B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN 2: 10. Padankan gambar-gambar di bawah dengan padanan yang betul.Labelkan Jenis-Jenis Garisan Mendimensi pada rajah di bawah.

Lengkapkan pandangan ortografik yang tak lengkap mengikut skala saiz penuh. Padankan gambar-gambar di bawah dengan padanan yang betul.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 13. Kedudukan Pandangan Bentuk Isometrik (4 Markah) B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 30 . (8 Markah) 14.

lukisan unjuran ortografiknya. (36 Markah) Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 Rajah 4 Rajah 5 Rajah 6 Nota:. 2 dan 3 dilukis dalam pandangan sudut pertama manakala Rajah 3.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN 3: 15. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 31 .Jawapan Hendaklah Dibuat Menggunakan Ruang Geraf Jawapan Yang Telah disediakan Di bawah. dilihat dari arah P adalah Pelan manakala dilihat dari arah R adalah Pandangan Sisi. 4 dan 5 dilukis dalam pandangan sudut ketiga. Dimana arah F adalah Pandangan Hadapan. Berdasarkan kepada lukisan isometrik di bawah. Gunakan ukuran sebenar. Rajah 1.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Ruangan Jawapan Soalan 1 Di Bahagian 3 Jawapan 1 Jawapan 2 Jawapan 3 Jawapan 4 Jawapan 5 Jawapan 6 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 32 .

(24 Markah) Rajah 2.4 Rajah 2.8 Rajah 2. Terdapat pandangan yang hilang pada unjuran ortografik pada Rajah 2.2 Rajah 2. Anda dikehendakki Melukiskan pandangan-pandangan yang hilang pada ruangan di sebelah rajah.1 Rajah 2.3 Rajah 2.5 Rajah 2.12 samada unjuran sudut pertama atau sudut ketiga.1 hingga Rajah 2.9 Rajah 2.7 Rajah 2.10 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 33 .6 Rajah 2.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 2.

NASIR ABD. ISBN 967-950-125-6. ISBN 983-62-7434-0. MS 46 & 161 2.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Rajah 2. LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4. NASIR BIN ABD. MS 57 . LUKISAN GEOMETRI. DBP 2005. MOHD NOH BIN SARIP & MD. PETALING JAYA. MANAN (1989).58. MANAN. IBS.11 Rajah 2. PETALING JAYA. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 34 .12 RUJUKAN: 1. MD.

STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT LE3 07.02a 07. SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PERFORM SOLDERING TECHNIQUE BY USING CORRECT SOLDERING TOOLS SO THAT ELECTRONIC PROJECT IS FUNCTIONING ACCORDING TO THE OUTPUT REQUIREMENT AND CIRCUIT DIAGRAM. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 35 .02b PERFORM SOLDERING TECHNIQUE PERFORM SOLDERING TECHNIQUE CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC.MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO.

Antara berikut yang manakah tidak digunakan dalam membina litar a.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. d. Projek board. A dan B A dan C C dan BC B dan D 4. a. b. 3. c. c. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 36 . d. mengesan kerosakan litar memutuskan litar mengelakkan kebocoran arus meningkatkan arus 3. Vero board. Strip board. Apakah jenis soldering iron yang biasa digunakan dalam kerja plumbing dan welding a. c. Daripada gamabarajah dibawah. d. b. 2. Apakah tujuan pengenalan kepada jenis-jenis peralatan serta bahagian-bahagian pada besi Pemateri dan fungsinya. b. TAJUK PERFORM SOLDERING TECHNIQUE AND CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECT 2. d. b. c. b. SOALAN 1.Jenis yang manakah kerap digunakan untuk kerja-kerja memateri peralatan elektronik a. c. panduan untuk amalan penjagaan serta baik pulih besi pemateri mengelakkan kehausan mata alat menjauhkan kerosakan mengelakkan kesilapan pematerian. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. Apakah fungsi fius a. Soft soldering Medium soldering Hard soldering Regular soldering 5.

Setiap alat kegunaan yang menggunakan komponen elektronik memerlukan papan untuk menempatkan pendawaian komponennya. Labelkan nama bahagian bagi gambarajah dibawah b a f c d e a. 7. digunakan untuk membantu memperkemaskan pemasangan komponen dan wayar penyambung dengan cara membengkok dan meluruskan kaki komponen serta wayar penyambung. Score board BAHAGIAN B : 1. mengelakkan tindakan pengoksidaan dan memudahkan pematerian serta pengaliran arus. 8. 9. Soldering adalah satu proses menyambung dua keping logam dengan menggunakan bahan memateri daripada logam campuran dan . merupakan bahan pencuci permukaan logam .B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI d. f. b c d e. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 37 . BAHAGIAN C : 6.

Schuler. Muka Surat 219 . 5. Sebutkan langkah keselamatan semasa melakukan proses soldering dan desoldering _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 13.________________________ 8________________________ 9.________________________ 7. 3. BASIC ELECTRICITY & ELECTRONIC. RUJUKAN : 1. Fowler Bab 1.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN D : 10. Muka Surat 4 – 9.________________________ 10________________________ 12. Muka Surat 3 – 23. By Charles A. 2. Terangkan definasi bagi Soldering dan Desoldering _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 11. Lukiskan kedudukan kaki transistor dipandang dari sebelah bawah dan atas (jalur) litar tercetak. _________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 6. TEKNOLOGI ELEKTRONIK Oleh Md. 2. Namakan 10 peralatan dan bahan yang diperlukan untuk proses soldering dan desoldering 1. Nasir Abd. Rahman Bab 6. Manan Bab 1 . Lukiskan litar skema penguat satu peringkat. LUKISAN ELEKTRONIK Oleh Md Nasir Abd. 3. 4.229 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 38 . 14. Richard J.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 4 B05-01-04 FAULT FINDING B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 39 .

01 Produce block diagram B05-01-04-LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT DIAGRAM 04.02 Check for faulty hardware B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 40 .01 Visual check on defect components B05-01-04-LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE 04.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL GROUP CLUSTERING MODULE 4 B05-01-04-LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM 01.

SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 41 .01 PRODUCE BLOCK DIAGRAM PRODUCE BLOCK DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. BY USING DRAWING SET. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE1 01. STATIONARY ETC.

Merujuk kepada litar “OVER TEMPERATURE ALARM SYSTEM” dibawah. SOALAN 1. TAJUK PENERANGAN FUNGSI SETIAP BLOK 2. terangkan kefungsian setiap blok/bahagian dalam litar tersebut B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 42 . 3. ARAHAN Satu gambarajah blok boleh memberi keterangan serta maklumat kepada sistem kendalian dan operasi sesuatu alat yang dirujuk kepada rajah blok.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1.

Lukiskan bentuk-bentuk gambarajah blok. Kenapa semasa melukis kita memerlukan pensel yang bersesuaian ? 7. DR AZMY NORDIN. Apakah anda faham tentang blok diagram dan terangkan kegunaanya? 3. KEJURUTERAAN ELEKTRONIK.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 2. Terangkan perkara-perkara yang perlu diambil bagi memastikan kekemasan lukisan? 5. Apakah tujuan kita melabel pada setiap gambarajah blok? RUJUKAN: 1. Apakah jenis-jenis lukisan? 6. 4. 2001 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 43 .

SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM 01. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 44 .01 PRODUCE BLOCK DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. BY USING DRAWING SET. STATIONARY ETC. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS.

pengukuran dan pengujian adalah merupakan alatan yang penting dalam proses pembaikan alat-alat elektronik... ARAHAN Alatan tangan. 6. Pelatih-pelatih mesti tahu tentang cara penggunaan. pelayar gabung B. alat pemateri C. memegang skru dan dawai diruang yang sempit B.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 4. Apakah alatan tangan yang digunakan untuk mengetat dan melonggarkan skru? A. pemutar skru 2... SOALAN Bahagian A 1. ALATAN PENGUKURAN DAN PERALATAN PENGUJIAN 5. memotong dawai dan memotong punca tamatan C. ciri-ciri dan jenis perlatan yang digunakan.. TAJUK PENGENALAN KEPADA ALATAN TANGAN... penggarit D.. Oleh itu kertas tugasan ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelatih berkaitan dengan alatan tangan ini dari segi ciri-ciri serta fungsi-fungsinya.. A. mengukur panjang bahan D.. melonggar dan mengetatkan bolt yang berlubang heksagon B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 45 . Playar pemotong sisi digunakan untuk.

Alatan yang digunakan untuk mengukur benda kerja kecil seperti skru dan sebagainya ialah. meter pelbagai: mengukur voltan..... playar muncung tirus 6. A. arus. menguji komponen-komponen elektronik C. tolok dawai B. penyepit D. strip board cutter C. menuji D.. spanar hujung terbuka 4. menguji komponen-komponen semiconductor B. Antara alat uji yang berikut. angkup verniar C.. A. rintangan dan keterusan arus B..... menguji kadar alir B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 46 . logic probe: menguji keluaran pada pin IC D. oscilloskop: menguji transistor 7. logic probe B. penggarit D. Apakah nama alatan tangan dalam rajah 1? A. angkup verniar D.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 3. pita pengukur C. pemotong dawai 5. Apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur saiz dawai? A.. kekunci allen B. Semiconductor curve trace digunakan untuk. meter mengaohm: menguji penebat talian C.. manakah yang salah dari segi penggunaannya? A.

. Berikut. ii dan iii 11. iii dan iv D. i.. i dan ii B.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 8. A. meter pelbagai B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 47 . oscilloscop D. Transistor tester adalah sejenis alat uji yang digunakan untuk. iii dan iv C. i.. sepana hidup D. fault locator C. yang manakah kegunaan meter pelbagai? i) mengukur voltan ii) menyukat arus iii) menguji rintangan iv) menguji frekuansi A. Alat untuk menyedut timah ketika membuka sambungan dipanggil. Rajah 2 menunjukkan sebuah alat uji.. Apakah nama alatuji tersebut? Rajah 2 A. penggarit B. semiconductor curve tracer B.. mengukur bacaan voltan dan frekuansi C.. menguji keluaran pada pin IC B. test pen C. A. menguji transistor D. penyedut timah 9. menguji penebat talian 10.

ii. A. ii dan iii B. ii. menyepit benda-benda kecil 13. I. semua di atas D. ii dan iii B.. Antara yang berikut. ii dan iv B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 48 . I dan iii B.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 12. Antara yang berikut. iii dan iv D. iii dan iv C. Antara yang berikut. manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan tangan? i) pemutar skru ii) pelayar gabung iii) penggarit iv) penyepit A. iii dan iv C. manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan pengujian? i) Meter pelbagai ii) Meter mengohm iii) Angkup vernier iv) Oscilloskop A. iv sahaja 15. i. menanda dan menggaris D. meraut lapisan animal dawai kuprum B. tiada jawapan 14. mengukur panjang C. i.. ii dan iv C. Pisau adalah alatan untuk. manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan pengukuran? i) Pita pengukur ii) Angkup vernier iii) Tolok dawai iv) Sepana gabung A.

.. set alat kepersisan C. Untuk kita melonggar dan mengetatkan bolt yang berlubang heksagon alatan yang palig sesuai ialah. iii dan iv D... iii dan iv C. test pen D.. A... iii dan iv D. strip board cutter B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 49 .. ii dan iii B. ii dan iii B.. ii.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL D. I. ii.. i) sepana hujung terbuka ii) sepana gabung iii) sepana hidup iv) sepana paip A. Rajah 3 Antara yang berikut. i. Sepana terdiri dalam banyak jenis antaranya ialah. iv sahaja 18. tiada jawapan 16.. semua di atas 17. kekunci allen B. manakah kerja-kerja yang dapat dilakukan oleh alatan tangan di atas? i) mengukur arus ii) Menyah pateri iii) Menguji ware hidup pada litar iv) Melucut penebat pada dawai A... iii dan iv C...

...... D.... B.... Sepana jenis ini boleh dilaraskan mengikut saiz nut dengan memutarkan skru pelaras yang terdapat padanya... Sepana ini adalah gabungan sepana hujung terbuka dengan spana gelang C. crimping tool B...... penggarit C...... B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 50 .. oscilloskop 20.. A...B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 19..... Peralatan tangan seperti . penyataan manakah yang benar mengenai peralatan di atas? A... Merupakan sepana hujung terbuka. adalah alatan yang paling sesuai untuk kita memotong wire dan membuka penebat pada wire mengikut saiz wire yang tertulis pada badannya.. Rajah 4 Antara yang berikut... sepana paip D.. Sepana ini sesuai untuk kerja-kerja perpaipan...

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK
IL

Bahagian B 1. Senaraikan lima jenis alatan tangan yang anda ketahui serta kegunaannya? (10 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Sebutkan tiga alat pengukuran berserta dengan kegunaannya? (6 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Senaraikan lima alatan pengujian yang anda ketahui dengan kegunaannya? (10 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Sepana terbahagi kepada empat jenis. Sebutkan keempat-empat jenis sepana tersebut serta dengan fungsinya? (10 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Lukiskan gambarajah angkuup vernier serta namakan bahagian-bahagiannya? (4 markah)

4.

RUJUKAN Peralatan Pengukuran Penerbit: Md.Nasir Abd.Manan,1994

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 51

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK
IL

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT

04.01

VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE, BY USING DRAWING SET, OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 52

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK
IL

1.

TAJUK MENGENALPASTI KEROSAKAN MELALUI PEMERIKSAAN VISUAL

2.

ARAHAN Pelatih perlulah mengenalpasti komponen-komponen elektronik dan mengenalpasti kerosakannya berdasarkan pemeriksaan visual.

3.

SOALAN 1. Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan pemeriksaan visual? (10 markah) 2. Apakah yang dimaksudkan dengan kerosakan overheated? ( 10 markah) 3. Bagaimanakah pemeriksaan secara visual dapat dijalankan terhadap papan litar? ( 10 markah) 4. Bagaimanakah pemeriksaan secara visual dapat dijalankan terhadap perintang? ( 10 markah)

4.

RUJUKAN:

ASAS ELEKTRONIK VOKASIONAL, MOHD ASRI NAYAN, 1997

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 53

SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED.02 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT PRODUCE BLOCK DIAGRAM VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT CHECK FOR FAULTY HARDWARE OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. STATIONARY ETC. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE2 01.01 04. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS. BY USING DRAWING SET.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO.01 04. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 54 .

Huraikan kaedah baikpulih dari segi penggantian komponen? (10 markah) 2. 3. ARAHAN Pelatih perlulah mengenalpasti komponen-komponen elektronik dan mengenalpasti kerosakannya berdasarkan pemeriksaan visual. SOALAN 1. Sebutkan prosedur mengesan kerosakan dan baikpulih? (10 markah) 5.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1. Huraikan kaedah baikpulih dari segi pematerian semula? (10 markah) 4. ASAS ELEKTRONIK VOKASIONAL. Huraikan kaedah baikpulih dari segi jejambat? (10 markah) 3. 1997 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 55 . RUJUKAN: 1. Dalam kaedah baikpulih lampu pendarflour apakah yang menebabkan lampu gagal menyala? (10 markah) 4. MOHD ASRI NAYAN. TAJUK MENGENALPASTI KEROSAKAN MELALUI PEMERIKSAAN VISUAL 2.

PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE 04. STATIONARY ETC. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 56 . BY USING DRAWING SET.02 CHECK FOR FAULTY HARDWARE OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO.

RUJUKAN: 1. KEJURUTERAAN ELEKTRONIK. 3.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1. SOALAN 1. Dalam kaedah baikpulih lampu pendarflour apakah yang menyebabkan lampu gagal menyala? (10 markah) 4. 2001 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 57 . Huraikan kaedah baikpulih dari segi pematerian semula? (10 markah) 4. Sebutkan prosedur mengesan kerosakan dan baikpulih? (10 markah) 5. Huraikan kaedah baikpulih dari segi penggantian komponen? (10 markah) 2. DR AZMY NORDIN. Huraikan kaedah baikpulih dari segi jejambat? (10 markah) 3. ARAHAN Pelatih perlulah mengetahu tentang asas dan teknik-teknik membuat baikpulih dan juga langkah-langkah baikpulih. TAJUK MEMBAIKPULIH PERALATAN 2.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL KERTAS TUGASAN MODUL 5 B05-01-05 BASIC PLC B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 58 .

02 Produce Electrical Schematic Drawing B05-01-05 -LE2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE 03.03A USE CONTROL CIRCUIT DEVICE B05-01-05 –LE3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM 03.02 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM B05-01-05 –LE4 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 03.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL GROUP CLUSTERING MODULE 5 B05-01-05 .03 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 59 .LE 1 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING 01.

CIRCUIT DIAGRAM. SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE 1 : PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING 01. STATIONARY ETC. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM USING DRAWING SET. SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION.03 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL. B05-01-05-LE1-IS PINDAAN : 0 MUKASURAT 60 . MEASURING INSTRUMENT.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO.

Lukiskan symbol bagi peralatan dibawah. pelajar-pelajar dibenarkan merujuk kertas penerangan dan nota-nota. SIMBOL ELEKTRIK Terdapat berbagai-bagai jenis sImbol elektrik yang digunakan didalam lukisan elektrik. Anda dikehendaki menjawab kesemua soalan. Jawab di atas kertas yang disediakan. ARAHAN Kertas tugasan ini mengandungi dua bahagian. Simbol-simbol ini untuk menunjukkan alat kelengkapan elektrik dalam lukisan pelan dan lukisan litar elektrik 2. 2... ……………………………………………………………………………………………………. Untuk jawapan tugasan ini.. SOALAN 1. a) Penggera api b) Kipas ekzos (90 markah ) c) Lampu glob d) Punat tekan loceng e) Suis masa f) Suis dua hala g) Kipas siling h) Suis utama bagi fasa tunggal B05-01-05-LE1-IS PINDAAN : 0 MUKASURAT 61 . 3.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1. (10 markah) ……………………………………………………………………………………………………. Nyatakan kebaikan menggunakan symbol elektrik.

pandora. A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE. http://useers.LTD 2.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL e) Suis masa f) Suis dua hala g) Kipas siling h) Suis utama bagi fasa tunggal e) Suis masa f) Suis dua hala g) Kipas siling h) Suis utama bagi fasa tunggal 1 RUJUKAN : 1.be/educypedia/ B05-01-05-LE1-IS PINDAAN : 0 MUKASURAT 62 .

COUNTER AND SWITCH SO THAT THE CONTROL CIRCUIT FUNCTION CORRECTLY. SENSOR. SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT.03A USE CONTROL CIRCUIT DEVICE OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE 2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE 03. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. CIRCUIT DIAGRAM. B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 63 . MEASURING INSTRUMENT. TIMER. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :USE CONTROL CIRCUIT BY USING CONTROL DEVICES SUCH AS RELAY.

3.LTD http://useers. SOALAN 1. Kertas tugas ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. 1 2 - RUJUKAN : A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE. 9.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. 8. JENIS-JENIS PERANTI KAWALAN ARAHAN Jawab semua soalan dalam kertas tugasan ini. lukiskan blok diagram bagi struktur PLC 2. 4. 6.be/educypedia/ B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 64 . 5. 2. 7. 4.pandora. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan : i) Litar selfholding ii) Litar Interlock Apakah fungsi bagi litar : i) Litar AND ii) Litar OR Lukiskan litar selfhoding dan litar Interlock Berikan LIMA jenis contoh input dan Output bagi litar kawalan berikan Dua jenis suis dalam litar kawalan Lukiskan simbol timer dan terangkan operasi timer secara ringkas Lukiskan simbol counter dan terangkan operasinya secara ringkas Namakan 3 jenis sensor yang anda telah pelajari lukiskan simbol relay dan terangkan operasinya secara ringkas.

SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT. MEASURING INSTRUMENT.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM USING MEASURE INSTRUMENT CIRCUIT DIAGRAM. PLC UNIT ETC SO THAT SIGNAL DISCRUPTION AND PLC FAULT INDICATOR ARE CHECKED AND INPUT/OUTPUT SUPPLY AT TERMINAL ARE CHECKED B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 65 .02 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. CIRCUIT DIAGRAM. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE 3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM 03.

ARAHAN Jawab semua soalan dalam kertas tugasan ini. voltan dan kuasa sesuatu peralatan elektronik penting bagi seorang jurutera atau juruteknik? a) Bagi menentukan harga peralatan tersebut b) Bagi menentukan kualiti peralatan tersebut c) Bagi menentukan keselamatan peralatan tersebut d) Bagi menentukan ketahanan peralatan tersebut 6. Berikan DUA jenis input signal yang boleh di dapati dalam PLC. Kertas tugas ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. JENIS-JENIS PERANTI KAWALAN menguji kefahaman pelajar terhadap komponen-komponen utama didalam sebuah PLC dan mengapa pentingnya memastikan bekalan kuasa. 5. Nyatakan kegunaan CPU ? 3. Berikut adalah bahagian-bahagian yang terdapat pada Programmable Logic Control (PLC). Apakah maksud-maksud singkatan berikut: a) PLC b) CPU c) PC: d) RAM: e) EPROM: 2. SOALAN 1. jenis isyarat dan kaedah penyambungan pada sistem input dan output sebuah PLC itu diketahui sebelum melakukan tugas 2. kecuali a) b) c) d) Central Processing Unit (CPU) Memory Input Interface Timer B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 66 . Mengapa spesifikasi tentang arus. 3. Nyatakan tiga (3) jenis Memory PLC ? 4.

be/educypedia/ PINDAAN : 0 MUKASURAT 67 B05-01-05-LE3 AS . Input Devices 1. Output Devices 2 RUJUKAN : 1 2 A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE.pandora. 4.LTD http://useers. 4. 3. 1.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 7. 2. Berikan EMPAT contoh Input dan Output devices yang terdapat dalam PLC. 3. 2.

SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT.03 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. CIRCUIT DIAGRAM. MEASURING INSTRUMENT. B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 68 . OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM USING PLC UNIT AND PROGRAMMER UNIT SO THAT ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION REQUIREMENT. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE4 : CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 03. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL.

3. 4. Lukiskan simbol / gambarajah blok bagi setiap bahasa dalam soalan 1 di atas. Program PLC boleh dilakukan dalam beberapa jenis bahasa PLC Nyatakan LIMA jenis bahasa PLC 2. ARAHAN Jawab semua soalan dalam kertas tugasan ini. Mnemonic code i) ii) B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 69 . Kertas tugas ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. 3. Persamaan get logik dan jadual kebenaran b. Statement List adalah salah satu daripada bahasa-bahasa dalam PLC ( betul / salah ) 5. Kertas penerangan ini akan menerangkan jenis-jenis program bahasa PLC yang selalu digunakan dan cara merangka serta memahami programprogram PLC yang ada. Nyatakan kod International Standard bagi PLC 7. 2. Pemilihan program bahasa PLC bergantung kepada jenis software yang diprogramkan kedalam komputer atau alat-alat khas yang tersebut tadi. Tukarkan Ladder diagram di bawah kepada a. Terangkan TIGA daripada bahasa PLC yang kamu pelajari. Apakah bahasa PLC yang paling meluas digunakan 6. SOALAN 1.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. Litar elektrikal c. BAHASA PROGRAMMING YANG DIGUNAKAN DALAM PLC Terdapat berbagai jenis struktur bahasa PLC dalam memprogramkan PLC yang boleh dilakukan samada melalui komputer peribadi atau alat-alat khas untuk tersebut.

B05-01-05-LE3 AS Tukarkan litar elektrikal di bawah kepada litar tetangga (ladder diagram) PINDAAN : 0 MUKASURAT 70 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI iii) iv) 8. Binakan rajah litar tetangga (ladder diagram) berpandukan mnemonic code yang diberikan. Lengkapkan MNEMONIC CODE berpandukan litar tetangga (ladder diagram) di bawah ini. 000 000 100 000 000 000 000 END 9. Address 00000 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 Instruction LD OR AND NOT AND NOT OUT LD OUT LD OR AND NOT OUT LD OUT END (01) Operands 00000 01600 00001 00003 01600 01600 10001 00002 01601 00003 01601 01601 10000 - 10.

11. Satu lampu akan menyala apabila 2 daripada mana-mana antara 3 suis ditekan pada satu masa.pandora.wikipedia.be/educypedia/ http://en.LTD http://useers. Satu lampu akan menyala apabila S1 dan S2 atau S3 ditekan dan akan padam apabila dua antara butang tersebut dilepaskan. Sekiranya syarat ini tidak dipenuhi atau ketiga-tiga suis ditekan maka lampu akan padam. tukarkan kedua-dua litar tetangga yang anda buat kepada Mnemonic code.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI a) +ve L -ve b) +VE L -VE c) Daripada soalan 2 a) dan 2 b) di atas. 3 3 4 5 RUJUKAN : A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE. Lukiskan Rajah Tetangga ( Ladder Diagram ) bagi setiap masalah di bawah. i. Satu lampu akan menyala apabila satu butang ditekan dan akan padam apabila butang tersebut dilepaskan. iii. ii.org/wiki/programmable _logic_controller PINDAAN : 0 MUKASURAT 71 B05-01-05-LE3 AS .

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful