TERHAD

KERTAS TUGASAN

TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

TERHAD

Cetakan Pertama Julai 2009 Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia http ://www.jtm.gov.my/kurikulum

Hak Cipta Terpelihara. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai TERHAD. Tidak dibenarkan mengeluar mana-mana bahagian dalam kandungan Bahan Pembelajaran Bertulis (WIM) dalam apa jua bentuk tanpa keizinan daripada Jabatan Tenaga Manusia (JTM).

Bahan Pembelajaran SEMESTER SATU ini dibangunkan bagi kursus sepenuh masa di Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) oleh Ahli Jawatankuasa Pembangunan WIM dan disemak serta diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Kurikulum untuk tujuan gunapakai bagi semua ILJTM yang terlibat.

Kod Pengesahan WIM Kod Pengesahan Silibus Tarikh Pengesahan WIM

: WIM/B05/22010/S01/P1 : SFB/B/12010/P1 : OKT 2010

PENGESAHAN JAWATANKUASA PEMANDU KURIKULUM
KLUSTER ELEKTRONIK

Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) kluster Elektronik bagi kursus peringkat Sijil Teknologi Elektronik Industri – Semester Satu telah disemak dan DISAHKAN dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum bil. ....1/2011............... yang diadakan pada ......11 MAC 2011 ....... Sehubungan itu, WIM ini hendaklah digunapakai bermula ..................................... di seluruh Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM).

.................................................... Pengerusi Kluster

.................................................... Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kurikulum

............................................................................... 39 GROUP CLUSTERING MODULE 4 ................................................................ 2 LE1 MEASUREMENT INSTRUMENT 3 KERTAS TUGASAN MODUL 2 ......................... 1 GROUP CLUSTERING MODULE 1 ........................... 63 LE2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE LE3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM ............................................... 11 LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT .................................................................23 B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT.................................................................................................................................................................................................................... i SENARAI SINGKATAN .......................................................................................................................... 10 GROUP CLUSTERING MODULE 2 ..... 40 LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM ........... 27 LE3 PERFORM SOLDERING TECHNIQUE ....... 24 LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM .................................................... 35 KERTAS TUGASAN MODUL 4 .........................................................................................................................................................................................................58 GROUP CLUSTERING MODULE 5 ....................................................... 12 LE2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 11 LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT .............................................................................................. ii KERTAS TUGASAN MODUL 1 .................................. 23 GROUP CLUSTERING MODULE 3 ...39 B05-01-04 FAULT FINDING . 635 LE4 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 638 .............................10 B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL .......................................... 52 LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE ........................................................ 41 LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT ...........................................................................KANDUNGAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM ........................................................................................................................... 630 ........................................ 25 LE2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING ................................................................................ 13 KERTAS TUGASAN MODUL 3 ..................58 B05-01-05 BASIC PLC ..........1 B05-01-01 MEASUREMENT INSTRUMENT .......................................... 56 KERTAS TUGASAN MODUL 5 ....................................................................... 59 LE1 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING ...............................................................................................................................................................................

2. Wan Abd Halim (Penolong Ketua Penyelaras) Azura Hani Bt. Abdul Samad Nor Zaidah Bt. 3. 4. 9. Che Hassan Mohd. 4. Cik Norida binti Othman Pn. Ibu Pejabat BKT. Abd Rahman JMTI ADTEC Batu Pahat ILP Kangar ILP Pasir Gudang ILP Pasir Gudang ILP Kuantan ILP Kota Bharu ILP Kepala Batas ILP Kuantan Urusetia : 1. 7. Norpisah binti Jumin En. Ismail Bin Mohd Tahar BKT. Sulaiman Shafrul Afzam B. Ibu Pejabat BKT.SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM KURSUS SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Ahli Jawatankuasa : 1. 8. 3. 6. 5. Norhasni bin Dakie Cik Sazurani Binti Abd Zabil En. Ibu Pejabat Tarikh dibangunkan Tempat : : 06 – 09 Julai 2010 ADTEC Taiping i . Ibu Pejabat BKT. Hamdan Norhayati Bt. 5. Ibu Pejabat BKT. 2. Mohd Zaibidi Bin Nordin (Pengerusi Kluster Elektronik) Shamsiah Bt Sarkawi (Penolong Pengerusi Kluster Elektronik) Mohammad Hafizuddin Bin Ahmad Sabri (Ketua Penyelaras) Wan Zateel Aqmaer Bt. Fadli B.

LE JENIS WIM B05-01-01-LE1-AS ii . MODUL NO.SENARAI SINGKATAN IS WS AS INFORMATION SHEET WORK SHEET ASSIGNMENT SHEET KOD KURSUS SEMESTER NO.

KERTAS TUGASAN MODUL 1 B05-01-01 MEASUREMENT INSTRUMENT .

01 Operate analogue Digital Multimeter 02.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 1 B05-01-01-LE1 MEASUREMENT INSTRUMENT 02.02 Operate signal/function generator 02.04a Operate Tachometer MUKASURAT 2 .04 Operate Tacho Generator 02.03 Operate Oscilloscope 02.

TACHOMETER AND SERVICE MANUAL SO THAT IT IS FUNCTIONING AND OPERATION OF MEASUREMENT INSTRUMENT ARE FOLLOWED AS SPECIFICATION. oscilloscope reference unit test kit.01 Operate Analogue Digital Multimeter 02. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :Operate measurement equipment by using analogue and digital multimeter.02 Operate Signal/Function Generator 02.04 Operate Tacho Generator 02. OSCILLOSCOPE REFERENCE UNIT TEST KIT.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. tachometer and service manual so that it is functioning and operation of measurement instrument are followed as specification.03 Operate Oscilloscope 02. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 1 . TUGASAN BERKAITAN ELEKTRONIK INDUSTRI – TAHAP 1 ( SEMESTER 1 ) B05-01-01 MEASUREMENT INSTRUMENT LE 1 : Operate Measurement Equipment 02.FREQUENCY COUNTER CALIBRATOR SET.04a Operate Tachometer OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) OPERATE MEASUREMENT EQUIPMENT BY USING ANALOGUE AND DIGITAL MULTIMETER. frequency counter calibrator set.

ARAHAN 1. Masa yang dibenarkan menjawab hanya 1 jam. Anda dilarang membawa keluar kertas soalan ini. ________________________ ii. Amplitud c. ________________________ 5. ACV c. DCV b. ____________________ ii. Nyatakan empat ruang sukatan yang terdapat pada sesebuah Multimeter. Jawab semua soalan yang diberi di dalam kertas tugasan ini. Terangkan kegunaan umum sesebuah multimeter? B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 2 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. ________________________ iv. 2. Untuk mengukur voltan arus terus julat pemilih hendaklah ditempatkan pada bahagian a. Pelaras 0 ohm d. TAJUK MEASUREMENT INSTRUMENT 2. Terminal keluaran 2. ________________________ iii. ____________________ 4. i. 3. a. Julat pemilih b. DcmA d. Antara berikut manakah yang bukan bahagian yang terdapat di dalam sesebuah multimeter. Ω 3. SOALAN 1. Nyatakan jenis multimeter yang telah pelajari i. 3.

Apakah fungsi pelaras julat pemilih? 7.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 6. Labelkan bahagian – bahagian Multimeter di bawah B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 3 . Terangkan fungsi pelarasan 0 ohm? 8.

100Hz d. Apakah fungsi function generator? a. c. untuk menghasilkan frekuensi. 10. Multiplier d. Apakah kegunaan ‘power switch’ pada sesebuah function generator? a. untuk memberikan keluaran gelombang. 1000hZ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 4 . 1Hz b. 10Hz c. pengesan arus. d. Function switch c. Amplitude b.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 9. b. Manakah yang berikut bukan bahagian yang terdapat dalam function generator? a. b. a. Penjana pesongan 12. Sebagai penayang bentuk gelombang. d. penguji voltan. c. Apakah frekuensi bagi gelombang yang mempunyai tempoh 1ms. sebagai penjana gelombang. untuk membekalkan kuasa. untuk melihat bentuk gelombang 11.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 13. Berikut adalah suis dan kawalan-kawalan yang terdapat pada sesebuah function generator. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 5 . padankan kawalan berikut dengan keterangan yang sesuai.

b. Penayang bentuk gelombang elektrik. 15. Penguji komponen elektrik. Pengukur arus terus. Pengesan voltan. d. Apakah kegunaan utama osiloskop? a. d. Apakah system pesongan yang di gunakan pada tiub osiloskpo? a. Sistem pesongan bermagnetud. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 6 . Sistem pesongan elektrostatik. 16.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 14. c. Nyatakan dan lukiskan 3 jenis bentuk gelombang yang dapat dihasilkan oleh function generator. c. Sistem pesongan dinamik. b. Sistem pesongan electromagnet.

Kawalan fokus B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 7 . Pada permukaan skrin atau layer osiloskop terdapat garisan atau kotakkotak. Untuk memfokus surihan pada skrin b. Litar penjana pesongan 21. Menselarikan garisan surih dengan garisan mendatar gratikul 20. c. ia akan di perbesarkan pada a. Pemilih voltan b. Kawalan ufuk d. a. Untuk mengawal kecerahan surihan pada skrin c. Mengubah kedudukan garisan mendatar gratikul pada skrin osiloskop. Untuk memilih kepekaan pada tegak d. Kawalan anjakan d. Penunjuk layar d.. Penguat Y c. d. Gratikul c. Pembaris b. b. Pengecil Y b. Untuk menutup Skrin 19. Graf fungsi 18.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 17. ” Jika bahagian ini rosak. Kawalan tegak c. gambar yang akan di perolehi mungkin tidak jelas dan tidak tajam ”. Apakah fungsi kawalan ‘Inten’ pada sesebuah osiloskop. Kenyataan tersebut merujuk kepada :a. Jika isyarat yang hendak diuji didapati terlalu lemah atau kecil. Apakah fungsi ‘trace rotation’ pada sesebuah osiloskop? a. Mengubah kedudukan tegak surihan pada skrin. apakah nama bagi garisan atau kotak-kotak tersebut? a. Menyongsangkan bentuk gelombang pada skrin.

a. Kamera b. Manakah yang berikut bukan bahagian yang terdapat dalam osilloskop? a. Penyambungan d. Pengukuran b. a. Pemilih voltan b. Paparan 26. Peti sejuk c.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 22. Anjakan pugak c. gambar yang akan di perolehi mungkin tidak jelas dan tidak tajam” Kenyataan tersebut merujuk kepada :-. Litar penjana pesongan 23. Pemain vcd B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 8 . Kelajuan c. Kawalan tegak c. Tacho generator dikategorikan dalam salah satu meter. Kawalan fokus 24. Kawalan ufuk d. Kawalan anjakan d. Paksi X dilaraskan untuk a. Salah satu alat elektrik yang menggunakan motor ialah a. Vp-p 25. Voltan c. Masa b. Pencetak d. ”Jika bahagian ini rosak. Frekuensi d. Function switch b.

Error apakah yang akan dipaparkan apabila mesin elektrik sedang diuji pada pengoperasian suhu lampau. Asas Elektronik Prof. RUJUKAN : 1. 33. a. Tacho generator digunakan bersama-sama multi function machine dan _____________ untuk membolehkan ianya berfungsi. Error 2 c. Bertambah b. Error 1 b. Ketiga-tiga diatas 29.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 27. Nooger & Neville. Error 3 d. Muka surat 30 – 35 1990. maka arus elektrik pun makin _____________________ a. Penjana digunakan untuk menukarkan tenaga ________________ kepada tenaga ________________ 30. Berkurang c. Tacho generator digunakan bersama motor elektrik untuk mengukur bacaan kelajuan dan _____________ sesuatu motor. Tidak berubah d. Kelajuan motor akan mempengaruhi arus elektrik. Error 4 28. Pada paparan led kod error menunjukkan maksud tertentu. Semakin laju kelajuan motor itu. 2. 32. Madya Salwani Daud Muka surat 23 – 30 1995 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 9 . Manakala motor pula dapat menukarkan tenaga ________________ kepada tenaga _________________ 31. ___________________ ialah daya yang diperlukan untuk memulakan pergerakan bagi sesuatu motor. Basic Electronics Van Valkanburgh.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 2 B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 10 .

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 2 B05-01-02-LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT 07.01 Test of Passive Component B05-01-02-LE2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 03.02 Test of Active Component B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 11 .01 Confirm Match of Actual Power Supply to Rating of System B05-01-02-LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT 07.

TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL LE1 TEST OF PASSIVE COMPONENT 7. FUNCTION GENERATOR. CAPASITANCE/INDUCTANCE METER. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED.01 TEST OF PASSIVE COMPONENT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 12 . FUNCTION GENERATOR. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :TEST OF PASSIVE COMPONENT USING MULTIMETER. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. IC TESTER AND ETC. CAPASITANCE/INDUCTANCE METER ETC.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO.

___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __ 3. 3. _____________________ 2. _____________________ ii. Jelaskan apakah yang dikatakan pengalir dan penebat ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 1. _____________________ iii. Nyatakan definasi struktur atom. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 1 . Lukiskan simbol perintang. TAJUK TEST OF PASSIVE COMPONENT 2. Berikan definasi dge dan bezaupaya dan nyatakan perbezaannya. i. Nyatakan jenis-jenis perintang. SOALAN 1. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1.

Berikan keempat-empat jenis tersebut. Merah.Perak ________________________ b. Transistor 11. i. Komponen yang digunakan untuk mengawal atau menghadkan pengaliran arus di dalam litar ialah : a.Hijau. Bagaimanakah cara untuk membaca kod warna perintang. 8. Terdapat 4 jenis perintang dalam perintang tetap. Nilai rintangan bagi perintang _________________ boleh diubah-ubah kepada sifar (Ω) sehingga nilai kadaran yang dihadkan. Diod c.Hitam. Berikan nilai bagi perintang di bawah.Emas ______________________ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 2 . _____________________ iii. _____________________________ 7. _____________________ ii. _____________________________ ii. a. _____________________ 13. _____________________________ iv. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 10. Terangkan keadaan perintang berubah jenis Reostat. i.Kuning.Biru. _________________ ialah unit yang digunakan untuk mengukur nilai kerintangan sesuatu perintang. Perintang d. 9. 12. Kapasitor b.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 6. Jelaskan beserta gambarajah. Coklat. Senaraikan tiga cara yang digunakan dalam mengenali nilai-nilai rintangan pada sesuatu perintang. _____________________________ iii.

Nyatakan kod warna bagi perintang di bawah.Tiada Warna ____________________________ d.7kΩ ± 10 % 17.7 Ω ± 10 % d. a. a. 2.7kΩ ± 5 % c. pembahagi voltan dan pembahagi arus.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI c. 3. Nyatakan nilai perintang bagi perintang yang mempunyai kod nombor 2R7K. 2.Oren.7 Ω ± 5 % b.3 kΩ ±10 % ____________________________ c. Nilai bagi perintang di atas ialah : ___________________________ 18. 2. Dengan menggunakan sistem “ Body End Dot ” .47Ω ±20 % ____________________________ b. Kuning. Merah. Nyatakan asas Hukum Ohm’s dan Hukum Kirchoff.Kelabu.Merah. hijau pada hujung badan dan hitam pada dot.Perak ____________________________ 14. 19.Ungu. 6. 2. 10kΩ ±20 ____________________________ 16. berikan nilai rintangan bagi perintang yang mempunyai warna oren pada badan . 0. ___________________________________________________________ __________________________________________________________ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 3 .8Ω ±5 % ____________________________ d.

_____________________ 28. kirakan RT. 10V R1 R2 3K R3 5K 2K 23.Pemuat terdiri daripada 2 jenis. Proses nyahcas atau membuang cas dalam pemuat dilakukan dengan ___________________dua plat pada pemuat tersebut.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 20. Dengan menggunakan Hukum Kirchoff selesaikan masalah litar elektronik dibawah. V3. 25. Coulomb adalah unit yang digunakan untuk mengukur nilai kemuatan sesuatu pemuat. BETUL SALAH a. Dengan menggunakan hukum Ohm’s pada litar yang diberi.u. Selain cas dan nyahcas pemuat juga berfungsi sebagai penjodoh . i.Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan KECUALI :- B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 4 . I1 I3 I1 20V 20K 30K 24. Berikan jenis-jenis tersebut. V1. ____________________ dari punca bekalan mengalir melalui semua komponen pada satu nilai yang sama pada litar siri. b.pemirau dan penapis kepada a. 26 . Kirakan I1 dan I2 serta jumlah IT. Tandakan / pada jawapan yang betul. V2. I1 dan I2. _____________________ ii. 27.

36. Unit bagi kemuatan ialah ________________. Di bawah merupakan pemuat tetap KECUALI :a. Tenaga = QC d. 34. Elektrolitik 31. A Bahan Udara atau vakum Mika Kertas Seramik B Polistirena Pemalar Dielektrik (K)(∈r ) c. Pemalar dielektrik 29. Jarak antara plat c. Apakah yang dimaksudkan dengan kemuatan __________________________________________________________ ___________________________________________________________ 35. Luas permukaan plat b. Apakah tugas umum pemuat ? ___________________________________________________________ 32.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI a. Mika d. Apakah formula untuk mendapatkan nilai tenaga yang disimpan dalam pemuat yang bercas. Dwigang 33. a. Apakah formula untuk mencari nilai kemuatan? ____________________________________________________________ 37. Tenaga = ½ PV2 30. Tenaga = PV b. Kertas b. Nyatakan formula untuk mendapatkan nilai tenaga yang disimpan di dalam satu pemuat yang bercas. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 5 . Senaraikan pemalar dielektrik bagi pemuat di bawah. Panjang dielektrik d. Lukiskan simbol bagi pemuat. Tenaga = ½ CV2 c.

__________________________________________________________ ___________________________________________________________ 39. Berikan formula untuk mendapatkan jumlah kemuatan. i. ______________ 41. Lengkapkan Jadual kod warna pemuat dibawah ini : Warna Merah Jingga Biru Sepuluh & Unit 2 x 1000pF 630V Pendarab Had-terima Voltan Pekali Suhu -80 x 106pF/pF/0C 12µF C 44. ____________________ c. Dari litar di sebelah cari :i. Cas pada setiap pemuat dan jumlah cas. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan. ______________ 40. ______________ ii. ____________________ b. Jumlah Pemuat . ____________________ 43. Berikan 3 jenis kerosakkan tersebut : a. ___________________________________________________________ 42. CT ii.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 38. QT iii. ______________ ii. Terdapat tiga jenis kerosakkan yang sering berlaku ke atas pemuat. Pemuat terdiri daripada 2 jenis. Ada 2 cara penyambungan pemuat iaitu : i. Jumlah tenaga yang tersimpan pada B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 86µF C2 48µF C3 50V MUKASURAT 6 . Berikan jenis-jenis tersebut.

47. i. Cas pada setiap pemuat. Radio frekuensi choke 51. _________________________ iii. Audio frekuensi. iii. 48. Bilangan lilitan b. Tenaga yang tersimpan pada setiap pemuat 8µF C1 24µF 12 µF C3 C2 46. Voltan pada setiap pemuat. 45.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI setiap pemuat . LT jika :i. Diberi gelung L1 = 50mH. Cari nilai kearuhan. Bil. Padankan jenis-jenis pearuh dengan kegunaannya masing-masing. lilitannya 500 lilitan dan luas permukaannya ialah 4mm2.26 x 10-6 52. Variode Inductor Kegunaan Penalaan ( Bahagian RF) Meninggi / merendah voltan. __________________ adalah kebolehan satu-satu litar di mana had daya magnet yang terjadi pada sesuatu litar memindahkan tenaga elektrik kepada lilitan yang berhampiran dengannya. Berikan tiga jenis pearuh yang biasa digunakan dalam litar elektronik. Disambung secara siri B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 7 . _________________________ ii. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi kearuhan adalah seperti berikut KECUALI :a. µr = 6 dan µo = 1. Luas gelung lilitan d. Jumlah pemuat .6. iv.CT 20V ii. Satu gelung mempunyai voltan teraruh 42mV dan arus berubah terhadap masa sebanyak19 mA/s. Panjang gelung c. 53. _________________________ 49. Gelung Udara 2. Dapatkan nilai pearuh. Diberi litar di sebelah. L2 = 100mH dan angkali jodoh = 0. Gelung Teras Besi 3. Cari nilai kearuhan bila panjang gelung ialah 20cm . cari :i. Tugas pearuh ialah membenarkan arus terus mengalir dan menghalang __________________. Jenis 1. Pemalar dielektrik 50.

b. ___________________________ iv. Merendahkan arus. Jika lilitan sekunder satu pengubah penurun 10:1 disambung kepada lilitan primer pengubah 3:1 juga jenis penurun . Nilai arus yang mengalir di lilitan primer. Disambung secara selari menentang 54. d. Jika primer mempunyai 242 lilitan berapa banyak lilitan yang mesti diadakan untuk sekunder ? 61. d._________________________ 57. Di sambung secara selari membantu iii. i. Pengubah Audio digunakan di dalam :a. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 55. c. Nyatakan definasi bagi pengubah (transformer). Berapakah :i. Voltan keluaran yang lebih tinggi daripada voltan masukan. Sistem penjanakuasaan dan pengagihan kuasa samada meninggi atau merendahkan voltan.c mengikut berkurangnya atau bertambahnya arus. Memadankan galangan. _______________________ iii. Bahagian penghantaran dan penerimaan frekuensi radio. Pengubah penaik biasa digunakan di dalam litar bekalan kuasa UNTUK :a.Oleh itu dapatkan jumlah nisbah pengubah penurun. 60. Sebuah pengubah mempunyai nisbah voltan 11:35. Diberi nisbah lilitan bagi satu pengubah ialah 5:1. Penguat audio samada di radio atau di dalam peralatan – peralatan lain yang menggunakan sistem suara.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI ii. Voltan pada primernya ialah 200V dan kuasa yang digunakan oleh beban keluaran ialah 50 watt . B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 8 .u c. Pengubah digunakan untuk ___________________ atau ___________________ voltan bekalan a. Merendahkan voltan a.u b. 56. ___________________________ ii. 59. Meninggikan voltan a. 58. Senaraikan 4 jenis pengubah kuasa . Voltan di lilitan sekunder ii.

64. 65. 66. iii. B05-02-02-LE1-AS XL Xc ZT Q faktor Ruang frekuensi(Bandwidth) PINDAAN : 0 MUKASURAT 9 .c. Dari litar yang diberi di bawah selesai dan kirakan yang berikut.X C)2 68. d. Generator dan transformer yang besar diperlukan c. apabila F = 50Hz dan V = 240Va. ___________________ ialah nisbah di antara kuasa regangan (Pc @ PL) pada salunan dengan kuasa sebenar. Kenyataan di bawah merupakan tiga keburukan angkadar kuasa yang rendah KECUALI :a. C = 100 pF dan f = 50 Hz. Regangan Induktif : ___________________________ b. iv. Regangan Induktif bergantung kepada frekuensi. 67. ii. i. Buktikan apabila VL > VC dalam litar siri RLC I = _______E________ / R2 + (XL . Perbezaan __________________ di antara dua titik apabila kuasanya ialah ½ dari kuas maksima. v. Kirakan regangan induktif apabila L = 5mH. Regangan Kapasitif : ___________________________ 63.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 62. Berikan formula bagi mendapatkan :a. Kehilangan (line losses) α I2 b. Kejatuhan voltan adalah besar. maka peraturan tambahan alat diperlikan untuk menetapkan voltan pada limit yang ditentukan.

Kertas Penerangan B05-01-02-LE1-AS 2. RUJUKAN 1. GLECEO McgRAW-HILL. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 10 .B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI IL R L 5mH C 10uF 5K IC V 4. BASIC ELECTRONICS (EIGHTH EDITION) 1997 – BERNARD GROB – MUKA SURAT 14 .752.

SO THAT POWER RATING IS CONFIRMED WITHIN TOLERANCES AS SPECIFIED IN OPERATION MANUAL. FUNCTION GENERATOR.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. CAPASITANCE/INDUCTANCE METER. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL LE 2 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM 03.01 CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER. IC TESTER AND ETC. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :CONFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER SERVICE MANUAL ETC. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 11 .

1995 2. ASAS ELEKTRONIK. http://en. Apakah yang dimaksudkan dengan kadaran kuasa dan kenapa ianya perlu dinyatakan oleh pengilang pada sesebuah peranti yang dikeluarkan olehnya? 4. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 12 . : iv. PROF MADYA SALWANI DAUD.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. SOALAN 1. : Kejituan ii. : Kepekaan iii. 05 Julai 2010. Berikan jenis-jenis ralat i. 10. Berikan definasi bagi istilah dibawah ini : i. : 3. RUJUKAN 1.wikipedia. 3.: Ketepatan 2. TAJUK TEST OF ACTIVE COMPONENT 2. Power Supply. Apakah yang dimaksudkan dengan Ralat _____________________________________________________________________ ___ 3. : ii.org/wiki/Power-supply. : iii.00 am.

FUNCTION GENERATOR. DIODE. MEASURED AND CONDITION DETERMINED FOR FUNCTIONALITY ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION.02 TEST OF ACTIVE COMPONENT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) TEST OF PASSIVE/ACTIVE COMPONENT AND COMFIRM MATCH OF ACTUAL POWER SUPPLY TO RATING OF SYSTEM USING MULTIMETER. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 13 . CAPASITANCE/INDUCTANCE METER. MULTIMETER ETC SO THAT TERMINAL AND POLARITY IDENTIFIED.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TRANSISTOR. IC TESTER AND ETC. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :TEST OF ACTIVE COMPONENTS USING I. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC FUNDAMENTAL LE3 TEST OF ACTIVE COMPONENT 7.C TESTER. SO THAT THE COMPONENT IS INDENTIFIED. FORWARD/REVERSE BIAS OF DIODE IS MEASURE AND TRANSISTOR IS CHECKED FOR FUNCTIONALITY.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. yang manakah faktor yang mempengaruhi rintangan separuh pengalir ekstrinsik ? a) Jumlah voltan yang dikenakan b) Jumlah arus yang dilalukan c) Jumlah bahan dopan yang diresapkan d) Jumlah elektron yang dibebaskan 3. Takrifkan pengalir. 3. SOALAN 1. 6. Antara pernyataan yang berikut. 5. Separa pengalir jenis P diperolehi dengan mencampur atom _______ ke silikon atau germinium atom. a) Arsenik b) Phosphorus c) Boron d) Antimoni 4. penebat dan separuh pengalir. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. Valensi sesuatu atom ditentukan oleh ___________ a) Bilangan elektron bebas b) Bilangan elektron pada orbit luaran c) Bilangan lubang d) Bilangan neutron 3. Apakah pembawa cas terbanyak dan pembawa cas tersedikit bagi bahan separuh pengalir jenis N dan jenis P ? B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 14 . TAJUK TEST OF PASSIVE COMPONENT 2. Takrifkan separuh pengalir hakiki dan separuh pengalir ekstrinsik.

Terminal katod separa pengalir boleh dipastikan oleh : a) Panjang kaki diod b) Warna badan diod c) Jalur bulat ditandakan pada bada berdekatan dengan terminal d) Semua betul 12. Binaan diod terdiri dari dua unsur asas semikonduktor. Diod terowong 13. Diod isyarat b.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 7. Diod pemancar cahaya (LED) d. Berikan dua unsur tersebut: 14. 15. Diod zener c. Anda dikehendakki menjawab soalan-soalan dibawah pada sehelai kertas dan hantar kepada pensyarah bertugas dalam masa yang telah ditetapkan. Apakah yang dimaksudkan dengan ikatan kovalen ? 8. 9. Lukiskan keadaan pincang songsang dan pincang hadapan. Lukiskan simbol diod berikut :a. Tugas diod zener dalam pengatur voltan ialah sebagai _____________ a) Penerus b) Pembahagi voltan c) Penstabil voltan d) Penguat voltan 11. Berikut adalah kegunaan diode KECUALI ___________ a) Penerus b) Penguat c) Penghad d) Pengatur voltan 10. Diod varactor e. Bilakah keadaan pincang hadapan dan pincang songsang diod berlaku? B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 15 .

Y dan Z. tapak dan pemungut c) Pemungut. Keupayaan diode zener sebagai pengatur voltan bagi suatu litar adalah terhad. dan pengatur. Dalam satu bekalan kuasa AT. Y X Z a) Tapak.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 16. 19. Rajah menunjukkan sebuah transistor NPN. penerus. 20. Dua jenis pengatur voltan yang menggunakan transistor ialah Pengatur voltan siri dan Pengatur voltan selari. Jelaskan perbezaan pengatur voltan tersebut dengan menggunakan gambarajah litar. penapis. Lukiskan lengkok ciri I-V diode (Si) 17. tapak dan pengeluar d) Tapak. pemungut dan pengeluar 22. transistor digunakan. terdapat beberapa bahagian iaitu pengubah. pengeluar dan pemungut b) Pengeluar. Namakan tamatan X. Faktor penghasilan arus Alpha (α) adalah menentukan arus litar transistor apabila disambung dalam litar _____________ a) Pemancar sepunya b) Tapak sepunya c) Pemungut sepunya d) Semua salah B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 16 . Dengan bantuan gambarajah. Untuk meningkatkan keupayaan diode zener mengawal arus yang lebih tinggi. Lukiskan lengkok ciri I-V diode zener 18. terangkan bagaimana Penerus Gelombang Penuh beroperasi serta lukiskan bentuk gelombang hasil keluarannya. Terangkan keempat-empat bahagian tersebut beserta bentuk gelombang yang dihasilkan. 21.

Apakah jenis transistor bila diuji kaki base adalah lead merah ? a) PNP b) LED c) NPN d) FET 25. didapati voltan pada kaki base.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 23. Yang manakah merupakan ciri-ciri isyarat keluaran bagi penguat transistor Kelas B a) keluaran sama fasa dengan isyarat masukan b) keluaran mempunyai ¾ isyarat masukan c) keluaran hanya ½ daripada isyarat masukan d) keluaran ¼ daripada isyarat masukan B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 17 . 26. Dengan bantuan gambarajah. Transistor berfungsi sebagai ______ a) pengatur b) penguat c) pembilang d) penapis e) 28. ini bermakna transistor tersebut telah berlaku :a) Litar tergantung (hanging) b) Litar bocor (leakage) c) (short) d) Litar putus (open) 24. Dengan bantuan gambarajah. Bila menyukat voltan pada transistor. terangkan secara ringkas binaan salah satu jenis transistor. emitter dan collector adalah sama dengan voltan bekalan. terangkan apakah yang dimaksudkan dengan takat tepu dan takat alihan? 27.

a)___________________________ b)___________________________ 35. Lukiskan litar penguat kuasa Tolak Tarik Pelengkap Simentri beserta kendaliannya.0V dan voltan 36. 33. Transistor Kesan Medan (FET) mempunyai tiga tamatan yang dikenal sebagai f) Pengeluar. 34. Dapatkan gandaan voltan bagi satu litar penguat mudah sekiranya voltan Masukan yang dibekalkan ialah 0. gate dan pemungut h) Punca.1V dan voltan keluaran bagi litar tersebut ialah 1. Lukis dan labelkan rajah blok bagi system penguat. tapak dan pemungut g) Pengeluar. Penguat peringkat akhir dalam satu-satu system penguat dinamakan a) penguat audio b) penguat pertengahan c) penguat video d) penguat kuasa 30.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 29. gate dan salir B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 18 . Lukis dan labelkan posisi titik kendalian bagi penguat :a) Kelas A b) Kelas AB c) Kelas B d) Kelas C 31. gate dan pemungut i) Punca. Nyatakan 2 kegunaan penguat .

SCR b. Lukis dan labelkan simbol bagi :a.. Lukiskan struktur binaan bagi komponen-komponen berikut :a. TRIAC 40. 42. Fototransistor d. Peranti yang digunakan untuk memicu triac ialah ______ e) Transistor f) Diod g) UJT h) Diac 39. Fotoperintang e. Senaraikan gelombang-gelombang AC yang boleh disuiskan oleh JFET. UJT c. SCR akan berfungsi gate apabila adalah ___________ kosong e) Arus f) Voltan pecah lampau telah diatasi g) Anod dan katod dipincang hadapan dan gate menerima denyut positif h) Anod dan katod telah menerima voltan pincang songsang 38. ____________ ialah satu peranti yang akan berfungsi hanya apabila voltan yang dikenakan padanya mencapai satu had voltan yang ditetapkan B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 19 . UJT b. Phototransistor 41. BJT c.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 37.

SCR akan berfungsi apabila ___________ a) Arus gate adalah kosong b) Voltan pecah lampau telah diatasi c) Anod dan katod dipincang hadapan dan gate menerima denyut positif d) Anod dan katod telah menerima voltan pincang songsang 46. gate dan pemungut c) Punca. Transistor Kesan Medan (FET) mempunyai tiga tamatan yang dikenali sebagai a) Pengeluar. Peranti yang digunakan untuk memicu triac ialah ______ a) Transistor b) Diod c) UJT d) Diac B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 20 .B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 43 . gate dan salir 45. iaitu :a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ 44. 43. gate dan pemungut d) Punca. tapak dan pemungut b) Pengeluar. Merupakan satu komponen yang boleh mengawal aliran arus dalam kedua-dua kitar positif dan negatif manakala ___________ hanya berkebolehan mengawal arus dalam kitar positif atau negatif sahaja. Transistor Kesan Medan (FET) terbahagi 3.

52. Transistor Kesan Medan (FET) terbahagi 3. ___________ ialah satu peranti yang akan berfungsi hanya apabila voltan yang dikenakan padanya mencapai satu had voltan yang ditetapkan. Fotoperintang e. Senaraikan gelombang-gelombang AC yang boleh disuiskan oleh JFET. TRIAC 48. UJT c. 51. Fototransistor d. SCR b. Lukiskan struktur binaan bagi komponen-komponen berikut :- a) UJT b) BJT c) Phototransistor 49. iaitu :- a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 21 . 50.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 47. Lukis dan labelkan simbol bagi :a. _________ merupakan satu komponen yang boleh mengawal aliran arus dalam kedua-dua kitar positif dan negatif manakala _____________ hanya berkebolehan mengawal arus dalam kitar positif atau negative sahaja.

RUJUKAN 1. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 22 . PRENTICE HALL INTERNATIONAL. 1997 – ROBERT T.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 4. PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK. INTRODUCTORY ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS. 2. DEWAN BAHASA & PUSTAKA DAN DASAR PADU (M) SDN BHD. 1996. PAYNTER. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 3 B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 23 .

03 Produce Electronic Schematic Diagram B05-01-03-LE2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING 01.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI GROUP CLUSTERING MODULE 3 B05-01-03-LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM 01.02a Perform Soldering Technique 07.04 Produce Mechanical Drawing B05-01-03-LE3 PERFORM SOLDERING TECHNIQUE 07.02b Construct Electronic Project B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 24 .

STATIONARY ETC. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-02 ELECTRONIC PROJECT LE1 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM 01.STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS. SO THAT THE DRAWING IS PRODUCED ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION. SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM.MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET.03 PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM USING DRAWING SET. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 25 .

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

4.

TAJUK PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC DIAGRAM

5.

ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini.

6.

SOALAN 1. Lukiskan simbol komponen-komponen berikut:

a) Perintang bolehubah b) Kapasitor c) Transistor PNP d) Fius e) LED f) Diod Varactor g) Get Nand h) Speaker. i) UJT

2. Senaraikan jenis-jenis lukisan yang terdapat dalam bidang Elektronik 3. Jelaskan perbezaan diantara lukisan litar dan lukisan litar tercetak .
4. Nyatakan kegunaan litar skematik

5. Apakah maklumat yang boleh diperolehi dari sesuatu lukisan blok?

RUJUKAN : 1. B05-01-03-LE1-IS1- Produce Electronic Schematic Drawing

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 26

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT
LE 2 PRODUCE MECHANICAL DRAWING

01.04

PRODUCE MECHANICAL DRAWING

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC,MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET,STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS, SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE MECHANICAL DRAWING USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE DRAWING ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 27

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

7.

TAJUK PRODUCE MECHANICAL DRAWING

8.

ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini.

9.

SOALAN

BAHAGIAN 1: 1. Sebutkan ciri-ciri garisan mendimensi di bawah :a) Garisan Unjuran / Tambahan. b) Garisan Dimensi. c) Garisan Pandu. Berapakah Nisbah antra A dengan B pada anak panah di bawah. (2 Markah)

2.

(1 Markah)

A
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B
(5 Markah) (4 Markah) (10 Markah) ( 2 Markah) ( 2 Markah) ( 1 Markah) ( 3 Markah)

Apakah yang dimaksudkan dengan Lukisan Ortografik dan berikan contohnya? Lukisan simbol unjuran sudut pertama dan sudut ketiga. Terangkan prinsip unjuran pertama dan unjuran ketiga. Apakah sifat bulatan apabila di lukis dalam lukisan isometrik? Apakah beza antara lukisan unjuran dengan lukisan isometrik? Berapakah nilai sudut antara paksi dalam lukisan isometrik? Sebutkan 3 jenis paksi yang terdapat dalam lukisan isometrik

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 28

Labelkan Jenis-Jenis Garisan Mendimensi pada rajah di bawah.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN 2: 10. Padankan gambar-gambar di bawah dengan padanan yang betul. Tandakan √ untuk yang BETUL dan tandakan X untuk yang SALAH: (24 Markah) 4 LUBANG ∅ 15 4 LUBANG ∅ 15 11 . _______________ (3 Markah) _______________ _______________ 12. Jenis Unjuran Kedudukan Satah Kedudukan Pandangan (6 Markah) Simbol Unjuran Sudut Pertama Unjuran Sudut Ketiga B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 29 .

Padankan gambar-gambar di bawah dengan padanan yang betul.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 13. Lengkapkan pandangan ortografik yang tak lengkap mengikut skala saiz penuh. (8 Markah) 14. Kedudukan Pandangan Bentuk Isometrik (4 Markah) B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 30 .

Rajah 1. Berdasarkan kepada lukisan isometrik di bawah. Dimana arah F adalah Pandangan Hadapan. (36 Markah) Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 Rajah 4 Rajah 5 Rajah 6 Nota:. 4 dan 5 dilukis dalam pandangan sudut ketiga. Gunakan ukuran sebenar. 2 dan 3 dilukis dalam pandangan sudut pertama manakala Rajah 3.Jawapan Hendaklah Dibuat Menggunakan Ruang Geraf Jawapan Yang Telah disediakan Di bawah.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN 3: 15. dilihat dari arah P adalah Pelan manakala dilihat dari arah R adalah Pandangan Sisi. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 31 . lukisan unjuran ortografiknya.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Ruangan Jawapan Soalan 1 Di Bahagian 3 Jawapan 1 Jawapan 2 Jawapan 3 Jawapan 4 Jawapan 5 Jawapan 6 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 32 .

1 hingga Rajah 2.10 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 33 .3 Rajah 2.8 Rajah 2.5 Rajah 2.12 samada unjuran sudut pertama atau sudut ketiga.7 Rajah 2. Anda dikehendakki Melukiskan pandangan-pandangan yang hilang pada ruangan di sebelah rajah. Terdapat pandangan yang hilang pada unjuran ortografik pada Rajah 2.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 2.2 Rajah 2.9 Rajah 2. (24 Markah) Rajah 2.4 Rajah 2.6 Rajah 2.1 Rajah 2.

11 Rajah 2. MANAN. NASIR ABD. ISBN 983-62-7434-0. LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4. MANAN (1989). PETALING JAYA. ISBN 967-950-125-6. NASIR BIN ABD. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 34 . MOHD NOH BIN SARIP & MD.12 RUJUKAN: 1. PETALING JAYA.58. MD. LUKISAN GEOMETRI. IBS.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI Rajah 2. DBP 2005. MS 57 . MS 46 & 161 2.

02b PERFORM SOLDERING TECHNIQUE PERFORM SOLDERING TECHNIQUE CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECT OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRONIC SCHEMATIC. SO THAT THE DRAWING AND ELECTRONIC PROJECT IS PRODUCE ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND CIRCUIT DIAGRAM OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PERFORM SOLDERING TECHNIQUE BY USING CORRECT SOLDERING TOOLS SO THAT ELECTRONIC PROJECT IS FUNCTIONING ACCORDING TO THE OUTPUT REQUIREMENT AND CIRCUIT DIAGRAM. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-03 ELECTRONIC PROJECT LE3 07.STATIONARY AND USAGE OF ASSEMBLING ELECTRONIC COMPONENTS AND TOOLS.MECHANICAL DIAGRAM AND CONSTRUCT PROJECT ELECTRONIC BY USING DRAWING SET.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 35 .02a 07.

b. Apakah fungsi fius a. Vero board. Daripada gamabarajah dibawah. c. Soft soldering Medium soldering Hard soldering Regular soldering 5. Apakah tujuan pengenalan kepada jenis-jenis peralatan serta bahagian-bahagian pada besi Pemateri dan fungsinya. SOALAN 1. d. c. d. b. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 36 . mengesan kerosakan litar memutuskan litar mengelakkan kebocoran arus meningkatkan arus 3. Strip board. c. d. panduan untuk amalan penjagaan serta baik pulih besi pemateri mengelakkan kehausan mata alat menjauhkan kerosakan mengelakkan kesilapan pematerian. ARAHAN Jawab semua soalan di bawah ini. Apakah jenis soldering iron yang biasa digunakan dalam kerja plumbing dan welding a. b. a.Jenis yang manakah kerap digunakan untuk kerja-kerja memateri peralatan elektronik a.B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. TAJUK PERFORM SOLDERING TECHNIQUE AND CONSTRUCT ELECTRONIC PROJECT 2. b. 3. A dan B A dan C C dan BC B dan D 4. 2. d. Antara berikut yang manakah tidak digunakan dalam membina litar a. c. b. c. Projek board.

BAHAGIAN C : 6. 8. b c d e. Labelkan nama bahagian bagi gambarajah dibawah b a f c d e a. merupakan bahan pencuci permukaan logam .B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI d. Soldering adalah satu proses menyambung dua keping logam dengan menggunakan bahan memateri daripada logam campuran dan . 9. B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 37 . mengelakkan tindakan pengoksidaan dan memudahkan pematerian serta pengaliran arus. Score board BAHAGIAN B : 1. digunakan untuk membantu memperkemaskan pemasangan komponen dan wayar penyambung dengan cara membengkok dan meluruskan kaki komponen serta wayar penyambung. Setiap alat kegunaan yang menggunakan komponen elektronik memerlukan papan untuk menempatkan pendawaian komponennya. 7. f.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI BAHAGIAN D : 10. Richard J. TEKNOLOGI ELEKTRONIK Oleh Md. Lukiskan kedudukan kaki transistor dipandang dari sebelah bawah dan atas (jalur) litar tercetak. Muka Surat 219 . Manan Bab 1 .________________________ 7.________________________ 8________________________ 9. Fowler Bab 1. Lukiskan litar skema penguat satu peringkat. 2. Terangkan definasi bagi Soldering dan Desoldering _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 11. 3. Muka Surat 3 – 23. Namakan 10 peralatan dan bahan yang diperlukan untuk proses soldering dan desoldering 1. LUKISAN ELEKTRONIK Oleh Md Nasir Abd. RUJUKAN : 1. Schuler. 3. BASIC ELECTRICITY & ELECTRONIC. Muka Surat 4 – 9. _________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 6. By Charles A.229 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 38 . Sebutkan langkah keselamatan semasa melakukan proses soldering dan desoldering _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 13. 5. 14. Rahman Bab 6. 2. Nasir Abd.________________________ 10________________________ 12. 4.

B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI KERTAS TUGASAN MODUL 4 B05-01-04 FAULT FINDING B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 39 .

01 Produce block diagram B05-01-04-LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT DIAGRAM 04.02 Check for faulty hardware B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 40 .01 Visual check on defect components B05-01-04-LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE 04.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL GROUP CLUSTERING MODULE 4 B05-01-04-LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM 01.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE1 01. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 41 . BY USING DRAWING SET. STATIONARY ETC. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED.01 PRODUCE BLOCK DIAGRAM PRODUCE BLOCK DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS.

terangkan kefungsian setiap blok/bahagian dalam litar tersebut B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 42 . Merujuk kepada litar “OVER TEMPERATURE ALARM SYSTEM” dibawah.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1. TAJUK PENERANGAN FUNGSI SETIAP BLOK 2. SOALAN 1. 3. ARAHAN Satu gambarajah blok boleh memberi keterangan serta maklumat kepada sistem kendalian dan operasi sesuatu alat yang dirujuk kepada rajah blok.

4. KEJURUTERAAN ELEKTRONIK.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 2. Kenapa semasa melukis kita memerlukan pensel yang bersesuaian ? 7. Apakah jenis-jenis lukisan? 6. Lukiskan bentuk-bentuk gambarajah blok. Apakah tujuan kita melabel pada setiap gambarajah blok? RUJUKAN: 1. 2001 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 43 . DR AZMY NORDIN. Terangkan perkara-perkara yang perlu diambil bagi memastikan kekemasan lukisan? 5. Apakah anda faham tentang blok diagram dan terangkan kegunaanya? 3.

OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS.01 PRODUCE BLOCK DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. BY USING DRAWING SET. STATIONARY ETC. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 44 . SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE1 PRODUCE BLOCK DIAGRAM 01. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET.

penggarit D.. memotong dawai dan memotong punca tamatan C. melonggar dan mengetatkan bolt yang berlubang heksagon B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 45 . TAJUK PENGENALAN KEPADA ALATAN TANGAN. Playar pemotong sisi digunakan untuk.. Oleh itu kertas tugasan ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelatih berkaitan dengan alatan tangan ini dari segi ciri-ciri serta fungsi-fungsinya. memegang skru dan dawai diruang yang sempit B.. A. pemutar skru 2. alat pemateri C... mengukur panjang bahan D.. pengukuran dan pengujian adalah merupakan alatan yang penting dalam proses pembaikan alat-alat elektronik. 6.. Pelatih-pelatih mesti tahu tentang cara penggunaan. ciri-ciri dan jenis perlatan yang digunakan. SOALAN Bahagian A 1. ARAHAN Alatan tangan. pelayar gabung B...B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 4. Apakah alatan tangan yang digunakan untuk mengetat dan melonggarkan skru? A.. ALATAN PENGUKURAN DAN PERALATAN PENGUJIAN 5.

logic probe B..B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 3. Antara alat uji yang berikut. A. angkup verniar C.. menguji kadar alir B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 46 . meter pelbagai: mengukur voltan. Apakah nama alatan tangan dalam rajah 1? A... A.. menguji komponen-komponen semiconductor B. playar muncung tirus 6. menuji D. meter mengaohm: menguji penebat talian C. pita pengukur C. kekunci allen B. Semiconductor curve trace digunakan untuk.. penggarit D. tolok dawai B. oscilloskop: menguji transistor 7. strip board cutter C. angkup verniar D.. Apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur saiz dawai? A.. pemotong dawai 5. arus.. penyepit D... menguji komponen-komponen elektronik C. logic probe: menguji keluaran pada pin IC D. Alatan yang digunakan untuk mengukur benda kerja kecil seperti skru dan sebagainya ialah. rintangan dan keterusan arus B.. spanar hujung terbuka 4. manakah yang salah dari segi penggunaannya? A.

Transistor tester adalah sejenis alat uji yang digunakan untuk. menguji keluaran pada pin IC B. A. penggarit B. sepana hidup D. fault locator C.. ii dan iii 11. mengukur bacaan voltan dan frekuansi C. i dan ii B. menguji transistor D. Apakah nama alatuji tersebut? Rajah 2 A. meter pelbagai B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 47 . iii dan iv C. Rajah 2 menunjukkan sebuah alat uji. oscilloscop D.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 8. i... Berikut. penyedut timah 9. test pen C. menguji penebat talian 10. A.. i. semiconductor curve tracer B. yang manakah kegunaan meter pelbagai? i) mengukur voltan ii) menyukat arus iii) menguji rintangan iv) menguji frekuansi A.. Alat untuk menyedut timah ketika membuka sambungan dipanggil.. iii dan iv D.

iii dan iv C. ii dan iv C. meraut lapisan animal dawai kuprum B. manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan pengujian? i) Meter pelbagai ii) Meter mengohm iii) Angkup vernier iv) Oscilloskop A. menyepit benda-benda kecil 13. i. iii dan iv D. Antara yang berikut. i.. manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan pengukuran? i) Pita pengukur ii) Angkup vernier iii) Tolok dawai iv) Sepana gabung A. I. I dan iii B. Antara yang berikut. ii dan iii B.. mengukur panjang C.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 12. ii dan iii B. iii dan iv C. ii dan iv B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 48 . tiada jawapan 14. manakah alatan yang dikatogerikan sebagai alatan tangan? i) pemutar skru ii) pelayar gabung iii) penggarit iv) penyepit A. semua di atas D. ii. Pisau adalah alatan untuk. ii. iv sahaja 15. Antara yang berikut. A. menanda dan menggaris D.

. ii.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL D... iii dan iv D. tiada jawapan 16..... iv sahaja 18.. manakah kerja-kerja yang dapat dilakukan oleh alatan tangan di atas? i) mengukur arus ii) Menyah pateri iii) Menguji ware hidup pada litar iv) Melucut penebat pada dawai A. I.. strip board cutter B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 49 .. ii dan iii B. iii dan iv C. semua di atas 17.... i. set alat kepersisan C. Rajah 3 Antara yang berikut. i) sepana hujung terbuka ii) sepana gabung iii) sepana hidup iv) sepana paip A. ii. ii dan iii B. test pen D. iii dan iv C. Sepana terdiri dalam banyak jenis antaranya ialah.. Untuk kita melonggar dan mengetatkan bolt yang berlubang heksagon alatan yang palig sesuai ialah. A. iii dan iv D. kekunci allen B..

. Sepana ini adalah gabungan sepana hujung terbuka dengan spana gelang C.. Sepana jenis ini boleh dilaraskan mengikut saiz nut dengan memutarkan skru pelaras yang terdapat padanya..... Peralatan tangan seperti . Sepana ini sesuai untuk kerja-kerja perpaipan... B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 50 .... crimping tool B.... sepana paip D.. oscilloskop 20... penyataan manakah yang benar mengenai peralatan di atas? A.. adalah alatan yang paling sesuai untuk kita memotong wire dan membuka penebat pada wire mengikut saiz wire yang tertulis pada badannya... D.. B......B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 19...... A.... Rajah 4 Antara yang berikut... penggarit C.... Merupakan sepana hujung terbuka..

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK
IL

Bahagian B 1. Senaraikan lima jenis alatan tangan yang anda ketahui serta kegunaannya? (10 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Sebutkan tiga alat pengukuran berserta dengan kegunaannya? (6 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Senaraikan lima alatan pengujian yang anda ketahui dengan kegunaannya? (10 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Sepana terbahagi kepada empat jenis. Sebutkan keempat-empat jenis sepana tersebut serta dengan fungsinya? (10 markah) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Lukiskan gambarajah angkuup vernier serta namakan bahagian-bahagiannya? (4 markah)

4.

RUJUKAN Peralatan Pengukuran Penerbit: Md.Nasir Abd.Manan,1994

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 51

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK
IL

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA

KERTAS TUGASAN
KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE2 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT

04.01

VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT

OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO)

PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE, BY USING DRAWING SET, OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED.

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO)

DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET, STATIONARY ETC, SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS FLOW IS IDENTIFIED, PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 52

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK
IL

1.

TAJUK MENGENALPASTI KEROSAKAN MELALUI PEMERIKSAAN VISUAL

2.

ARAHAN Pelatih perlulah mengenalpasti komponen-komponen elektronik dan mengenalpasti kerosakannya berdasarkan pemeriksaan visual.

3.

SOALAN 1. Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan pemeriksaan visual? (10 markah) 2. Apakah yang dimaksudkan dengan kerosakan overheated? ( 10 markah) 3. Bagaimanakah pemeriksaan secara visual dapat dijalankan terhadap papan litar? ( 10 markah) 4. Bagaimanakah pemeriksaan secara visual dapat dijalankan terhadap perintang? ( 10 markah)

4.

RUJUKAN:

ASAS ELEKTRONIK VOKASIONAL, MOHD ASRI NAYAN, 1997

B05-02-02-LE1-AS

PINDAAN : 0

MUKASURAT 53

TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE2 01. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. BY USING DRAWING SET. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED.01 04.02 VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT PRODUCE BLOCK DIAGRAM VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENT CHECK FOR FAULTY HARDWARE OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. STATIONARY ETC.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 54 .01 04.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1. RUJUKAN: 1. Huraikan kaedah baikpulih dari segi penggantian komponen? (10 markah) 2. SOALAN 1. TAJUK MENGENALPASTI KEROSAKAN MELALUI PEMERIKSAAN VISUAL 2. 3. Huraikan kaedah baikpulih dari segi pematerian semula? (10 markah) 4. Huraikan kaedah baikpulih dari segi jejambat? (10 markah) 3. MOHD ASRI NAYAN. Dalam kaedah baikpulih lampu pendarflour apakah yang menebabkan lampu gagal menyala? (10 markah) 4. ASAS ELEKTRONIK VOKASIONAL. 1997 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 55 . Sebutkan prosedur mengesan kerosakan dan baikpulih? (10 markah) 5. ARAHAN Pelatih perlulah mengenalpasti komponen-komponen elektronik dan mengenalpasti kerosakannya berdasarkan pemeriksaan visual.

SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. STATIONARY ETC.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. BY USING DRAWING SET. PROCESS SEQUENCE INTERPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 56 . SO THAT THE PROCESS FLOW IS IDENTIFIED. TUGASAN BERKAITAN B05 – ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-04 – FAULT FINDING LE3 CHECK FOR FAULTY HARDWARE 04. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE BLOCK DIAGRAM USING DRAWING SET.02 CHECK FOR FAULTY HARDWARE OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE BLOCK DIAGRAM THEN VISUAL CHECK ON DEFECT COMPONENTS AND CHECK FOR FAULTY HARDWARE. OPERATING MANUAL AND MEASURING INSTRUMENTS. PROCESS SEQUENCE INTEPRETED AND ILLUSTRATED ACCORDING TO OPERATION SEQUENCE THEN DEFECT COMPONENTS AND ACUTAL DEFECTIVE CARD / COMPONENT IS IDENTIFIED.

TAJUK MEMBAIKPULIH PERALATAN 2. 3. Huraikan kaedah baikpulih dari segi pematerian semula? (10 markah) 4. Sebutkan prosedur mengesan kerosakan dan baikpulih? (10 markah) 5. DR AZMY NORDIN. KEJURUTERAAN ELEKTRONIK. Huraikan kaedah baikpulih dari segi penggantian komponen? (10 markah) 2. RUJUKAN: 1. Dalam kaedah baikpulih lampu pendarflour apakah yang menyebabkan lampu gagal menyala? (10 markah) 4. Huraikan kaedah baikpulih dari segi jejambat? (10 markah) 3. SOALAN 1. 2001 B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 57 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1. ARAHAN Pelatih perlulah mengetahu tentang asas dan teknik-teknik membuat baikpulih dan juga langkah-langkah baikpulih.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL KERTAS TUGASAN MODUL 5 B05-01-05 BASIC PLC B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 58 .

03 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM B05-02-02-LE1-AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 59 .03A USE CONTROL CIRCUIT DEVICE B05-01-05 –LE3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM 03.LE 1 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING 01.02 Produce Electrical Schematic Drawing B05-01-05 -LE2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE 03.02 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM B05-01-05 –LE4 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 03.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL GROUP CLUSTERING MODULE 5 B05-01-05 .

OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM USING DRAWING SET. MEASURING INSTRUMENT. SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT. B05-01-05-LE1-IS PINDAAN : 0 MUKASURAT 60 .03 PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE 1 : PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC DRAWING 01. STATIONARY ETC. CIRCUIT DIAGRAM.

ARAHAN Kertas tugasan ini mengandungi dua bahagian. Nyatakan kebaikan menggunakan symbol elektrik. SIMBOL ELEKTRIK Terdapat berbagai-bagai jenis sImbol elektrik yang digunakan didalam lukisan elektrik. 3. 2. Lukiskan symbol bagi peralatan dibawah. Simbol-simbol ini untuk menunjukkan alat kelengkapan elektrik dalam lukisan pelan dan lukisan litar elektrik 2. a) Penggera api b) Kipas ekzos (90 markah ) c) Lampu glob d) Punat tekan loceng e) Suis masa f) Suis dua hala g) Kipas siling h) Suis utama bagi fasa tunggal B05-01-05-LE1-IS PINDAAN : 0 MUKASURAT 61 . Untuk jawapan tugasan ini. SOALAN 1. pelajar-pelajar dibenarkan merujuk kertas penerangan dan nota-nota. (10 markah) …………………………………………………………………………………………………….B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL 1.. Jawab di atas kertas yang disediakan. Anda dikehendaki menjawab kesemua soalan.. ……………………………………………………………………………………………………..

A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE.LTD 2.be/educypedia/ B05-01-05-LE1-IS PINDAAN : 0 MUKASURAT 62 . http://useers.pandora.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK IL e) Suis masa f) Suis dua hala g) Kipas siling h) Suis utama bagi fasa tunggal e) Suis masa f) Suis dua hala g) Kipas siling h) Suis utama bagi fasa tunggal 1 RUJUKAN : 1.

TIMER. SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :USE CONTROL CIRCUIT BY USING CONTROL DEVICES SUCH AS RELAY.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL.03A USE CONTROL CIRCUIT DEVICE OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. COUNTER AND SWITCH SO THAT THE CONTROL CIRCUIT FUNCTION CORRECTLY. CIRCUIT DIAGRAM. SENSOR. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE 2 USE CONTROL CIRCUIT DEVICE 03. B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 63 . MEASURING INSTRUMENT.

LTD http://useers. 6. 5.be/educypedia/ B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 64 .B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. 4. 4. lukiskan blok diagram bagi struktur PLC 2. 9.pandora. 1 2 - RUJUKAN : A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE. JENIS-JENIS PERANTI KAWALAN ARAHAN Jawab semua soalan dalam kertas tugasan ini. 3. 3. Kertas tugas ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. 7. Apakah yang dimaksudkan dengan : i) Litar selfholding ii) Litar Interlock Apakah fungsi bagi litar : i) Litar AND ii) Litar OR Lukiskan litar selfhoding dan litar Interlock Berikan LIMA jenis contoh input dan Output bagi litar kawalan berikan Dua jenis suis dalam litar kawalan Lukiskan simbol timer dan terangkan operasi timer secara ringkas Lukiskan simbol counter dan terangkan operasinya secara ringkas Namakan 3 jenis sensor yang anda telah pelajari lukiskan simbol relay dan terangkan operasinya secara ringkas. 8. SOALAN 1. 2.

SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE 3 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM 03. CIRCUIT DIAGRAM. PLC UNIT ETC SO THAT SIGNAL DISCRUPTION AND PLC FAULT INDICATOR ARE CHECKED AND INPUT/OUTPUT SUPPLY AT TERMINAL ARE CHECKED B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 65 . MEASURING INSTRUMENT.02 CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :CHECK INPUT/OUTPUT SIGNAL OF A PLC UNIT/ELECTRICAL SYSTEM USING MEASURE INSTRUMENT CIRCUIT DIAGRAM.

Berikan DUA jenis input signal yang boleh di dapati dalam PLC. ARAHAN Jawab semua soalan dalam kertas tugasan ini. JENIS-JENIS PERANTI KAWALAN menguji kefahaman pelajar terhadap komponen-komponen utama didalam sebuah PLC dan mengapa pentingnya memastikan bekalan kuasa. Nyatakan tiga (3) jenis Memory PLC ? 4. kecuali a) b) c) d) Central Processing Unit (CPU) Memory Input Interface Timer B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 66 . voltan dan kuasa sesuatu peralatan elektronik penting bagi seorang jurutera atau juruteknik? a) Bagi menentukan harga peralatan tersebut b) Bagi menentukan kualiti peralatan tersebut c) Bagi menentukan keselamatan peralatan tersebut d) Bagi menentukan ketahanan peralatan tersebut 6. SOALAN 1. Nyatakan kegunaan CPU ? 3. Kertas tugas ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. 5. Berikut adalah bahagian-bahagian yang terdapat pada Programmable Logic Control (PLC). 3. jenis isyarat dan kaedah penyambungan pada sistem input dan output sebuah PLC itu diketahui sebelum melakukan tugas 2. Apakah maksud-maksud singkatan berikut: a) PLC b) CPU c) PC: d) RAM: e) EPROM: 2. Mengapa spesifikasi tentang arus.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1.

2. Input Devices 1. 3.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 7. Output Devices 2 RUJUKAN : 1 2 A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE. 4. 1.pandora. 3. 4.be/educypedia/ PINDAAN : 0 MUKASURAT 67 B05-01-05-LE3 AS . 2. Berikan EMPAT contoh Input dan Output devices yang terdapat dalam PLC.LTD http://useers.

B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 68 . OBJEKTIF MEMBOLEH (EO) CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM USING PLC UNIT AND PROGRAMMER UNIT SO THAT ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION REQUIREMENT. PLC UNIT SO THAT THE DRAWING IS DRAW ACCORDING TO STANDARD SPECIFICATION AND POWER RATING IS CONFIRMED FOLLOWED BY OPERATION MANUAL. TUGASAN BERKAITAN B05 TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05 BASIC PLC LE4 : CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM 03.03 CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN (TPO) PRODUCE ELECTRICAL SCHEMATIC AND CHECK PROGRAM SEQUENCE OF LADDER DIAGRAM BY USING DRAWING SET.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA KERTAS TUGASAN KOD DAN NAMA KURSUS KOD DAN NAMA MODUL PENGALAMAN PEMBELAJARAN NO. SIGNAL DISRUPTIONS AND PLC FAULTS INDICATOR AND I/O SUPPLY ARE CHECKED AND ERROR IN LADDER IS DETERMINED ACCORDING TO OPERATION OF CIRCUIT. MEASURING INSTRUMENT. CIRCUIT DIAGRAM.

Litar elektrikal c. Kertas penerangan ini akan menerangkan jenis-jenis program bahasa PLC yang selalu digunakan dan cara merangka serta memahami programprogram PLC yang ada. ARAHAN Jawab semua soalan dalam kertas tugasan ini. Apakah bahasa PLC yang paling meluas digunakan 6. 3. Statement List adalah salah satu daripada bahasa-bahasa dalam PLC ( betul / salah ) 5. Lukiskan simbol / gambarajah blok bagi setiap bahasa dalam soalan 1 di atas. Terangkan TIGA daripada bahasa PLC yang kamu pelajari. Pemilihan program bahasa PLC bergantung kepada jenis software yang diprogramkan kedalam komputer atau alat-alat khas yang tersebut tadi. 2. SOALAN 1. Mnemonic code i) ii) B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 69 . Nyatakan kod International Standard bagi PLC 7. Program PLC boleh dilakukan dalam beberapa jenis bahasa PLC Nyatakan LIMA jenis bahasa PLC 2. Persamaan get logik dan jadual kebenaran b. Kertas tugas ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk yang telah diajar. 4.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI 1. BAHASA PROGRAMMING YANG DIGUNAKAN DALAM PLC Terdapat berbagai jenis struktur bahasa PLC dalam memprogramkan PLC yang boleh dilakukan samada melalui komputer peribadi atau alat-alat khas untuk tersebut. Tukarkan Ladder diagram di bawah kepada a. 3.

B05-01-05-LE3 AS Tukarkan litar elektrikal di bawah kepada litar tetangga (ladder diagram) PINDAAN : 0 MUKASURAT 70 . Lengkapkan MNEMONIC CODE berpandukan litar tetangga (ladder diagram) di bawah ini. Address 00000 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 Instruction LD OR AND NOT AND NOT OUT LD OUT LD OR AND NOT OUT LD OUT END (01) Operands 00000 01600 00001 00003 01600 01600 10001 00002 01601 00003 01601 01601 10000 - 10. 000 000 100 000 000 000 000 END 9. Binakan rajah litar tetangga (ladder diagram) berpandukan mnemonic code yang diberikan.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI iii) iv) 8.

org/wiki/programmable _logic_controller PINDAAN : 0 MUKASURAT 71 B05-01-05-LE3 AS .wikipedia. iii.LTD http://useers. Sekiranya syarat ini tidak dipenuhi atau ketiga-tiga suis ditekan maka lampu akan padam. i. Satu lampu akan menyala apabila S1 dan S2 atau S3 ditekan dan akan padam apabila dua antara butang tersebut dilepaskan.be/educypedia/ http://en. ii. 11. Satu lampu akan menyala apabila satu butang ditekan dan akan padam apabila butang tersebut dilepaskan.B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI a) +ve L -ve b) +VE L -VE c) Daripada soalan 2 a) dan 2 b) di atas. Lukiskan Rajah Tetangga ( Ladder Diagram ) bagi setiap masalah di bawah. tukarkan kedua-dua litar tetangga yang anda buat kepada Mnemonic code. 3 3 4 5 RUJUKAN : A Beginners Guide to PLC OMRON Asia Pacific PTE. Satu lampu akan menyala apabila 2 daripada mana-mana antara 3 suis ditekan pada satu masa.pandora.

B05 SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI B05-01-05-LE3 AS PINDAAN : 0 MUKASURAT 72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful