TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO DAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

Pembelajaran Sepanjang Hayat

 Konsep diterapkan kepada murid dan guru  Sekolah sebagai pusat komuniti

Kemahiran Teknologi dan Komunikasi

   

Multimedia Super Corridor (MSC) Sekolah Bestari Komunikasi merentas budaya Pendidikan jarak jauh

Impak Globalisasi Dalam Pendidikan

Meminggirkan Bahasa Melayu

 Bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmiah di internet  Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di pusat pengajian tinggi

Pengkomersilan Pendidikan

 Menafikan pendemokrasian pendidikan  Cawangan universiti luar memberi saingan kepada universiti tempatan

Penghayatan Ilmu Terhakis

 Pendidikan berorientasi peperiksaan  Pembentukan sahsiah tidak seimbang