Anda di halaman 1dari 1

6 Januari 2012 (Jumaat)

Minggu 1

KELAS / MASA / MATA PELAJARAN YEAR 4 9:35AM UNTIL 10:05AM MATHEMATICS

KANDUNGAN Topic : Whole Numbers Learning Area : Numbers to 100 000. Learning Objectives : At the end of the lesson, pupils will be able to develop number sense up to 100 000. Learning outcomes : Determine the place value of the digits in any whole number up to 100 000. Teaching and Learning Activities : 1. Introduce the numbers up to 100 000. 2. Guide pupils to Determine the place value of digits in any whole number up to 100 000. 3. Exercise.

IMPAK / CATATAN Teaching tools : Flash card Moral Values: Brave, Supportive. Reflection :

TAHUN 2 10:35 PAGI HINGGA 11:05 PAGI MATEMATIK

Bidang : Nombor Dan Operasi Tajuk : Nombor bulat hingga 1000 Standard Pembelajaran : 1.1 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Menamakan nilai nombor hingga 1000 : a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran : 1. Soal jawab lisan nombor hingga 1000 2. Membimbing murid membaca, menyebut dan memadan angka. 3. Aktiviti kumpulan. Menjawab soalan dari kad soalan dan menunjukkan jalan kira di papan putih. Guru menyemak jawapan bersama murid. 4. Latihan murid.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Kreativiti (pemerhatian, membanding) Bahan Bantu Belajar : Kad imbasan. Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran : Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P, perbincangan dan latihan yang diberi. Refleksi :