Anda di halaman 1dari 7

CADANGAN TAJUK SEJARAH KERTAS 1 (SEJARAH DUNIA 1500 - 1955) (Sukatan Baru) MINGGU / Jum Waktu 1 8 waktu TAJUK

i. Definisi /ciri-ciri masyarakat feudal ii. Masyarakat feudal England abad ke 16 dan 17 iii. Masyarakat feudal Jepun abad ke 16 dan 17 iv. Definisi ciri-ciri masyarakat agraria v. Masyarakat Agraria Belanda abad 16/17 vi. Masyarakat Agraria China abad 16/17 i. Definisi ciri-ciri masyarakat maritim ii. Masyarakat maritim Portugal abad 16/17 iii. Masyarakat maritim Jepun abad 16/17 iv. Definisi ciri-ciri masyarakat Industri v. Masyarakat Industri England abad 16/17 vi. Masyarakat Industri Jerman abad 16/17 i. Corak Pemerintahan dan Pentadbiran beraja dan Sistem Demokrasi Berparlimen (Bincangkan secara umum) ii. Sistem Maharaja di China abad ke 16-20 iii. Sistem Mahajara di Jepun abad ke 16-20 i. Bandingkan peranan pembesar di China dan Jepun abad ke 16 -20 ii. Bandingkan sistem pemerintahan Raja Mutlak dengan Sistem Pemerintahan Raja Berpelembagaan iii. Bandingkan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan dengan system pemerintahan Negara Persekutuan i. Negara Kesatuan Perancis ii. Negara Persekutuan Amerika Syarikat (Buat perbandingan Kedua-duanya pada abad ke 18-19) i. Penyatuan negara Itali abad ke 19 ii. Penyatuan negara Jerman abad ke 19 i. Sistem Ekonomi Feudalisme abad ke 16 ii. Sistem ekonomi Feudalisme di Jepun dan China abad ke 16 iii. Sistem ekonomi Feudalisme di Jerman dan Perancis abad ke 16 i. Sistem Ekonomi Kapitalisme abad ke 16 ii. Sistem ekonomi Kapitalisme di England dan Amerika Syarikat abad ke 18 dan 19 i.Perkembangan/Perubahan Ekonomi Perdagangan dan perniagaan abad ke 1620 ii .Perkembangan/Perubahan Ekonomi Perdagangan dan perniagaan Portugal dan Belanda abad ke 16-18 iii. .Perkembangan/Perubahan ekonomi Pertanian di Belanda dan England abad ke 17 /18 iv. .Perkembangan/Perubahan Ekonomi Perindustrian Jerman dan Jepun abad ke 19/20 i. Zaman Rennaisans,Reformasi Protesten,Revolusi Sains dan Gerakan Pencerahan ii. Perubahan Pemikiran dan Kemajuan Ilmu Pengetahuan di England dan Perancis abad ke 17 19 iii. Tokoh: Sumbangan / idea Charles Louis Montesquie, Adam Smith, dan Jean Jacques Rousseau iv. Perubahan Pendidikan Perancis dan Jerman abad ke 18 / 19

2 8 waktu

3 8 waktu

4 8 waktu

5 4 waktu 6 8 waktu 7 8 waktu 8 8 waktu 9 8 waktu

10 8 waktu

ABDUL LATIF HJ SALLEH , SMK SIK. JU SEJARAH STPM JPN KEDAH.

11 8 waktu

12 waktu 13 8 waktu 8 14 8 waktu 15 8 waktu 16 8 waktu 17 8 waktu 18 8 waktu 19 8 waktu 148 waktu

Nasionalisme : Proses, Kesan dan Tindakbalas masyarakat tempatan terhadap penjajahan ii. Reaksi Masyarakat Tempatan di China dan India terhadap perluasan kuasa barat abad ke 19 20 i. Transformasi sosial, ekonomi di China dan India ii. Kemunculan intelektual tempatan China dan India iii. Konflik Antarabangsa: -Perang Dunia Pertama 1914-1918 :Faktor dan kesan(Kajian di Jerman dan Rusia) Perang Dunia Kedua (1941-1945) :Faktor dan kesan(Kajian di Jepun dan Amerika Syarikat) Perang Dingin (1945-1955) :Faktor dan kesan (Kajian ke atas Rusia dan Amerika Syarikat i. Perjuangan Kemerdekaan China ii. Perjuangan Kemerdekaan India i. Penglibatan dan Peranan Soviet Union dalam PBB pada abad ke 20 ii. Penglibatan dan Peranan Amerika Syarikat dalam PBB pada abad ke 20 i.Penglibatan dan peranan UK dalam Komanwel pada abad ke 20 ii.Penglibatan dan peranan India dalam Komanwel pada abad ke 20 I. Penglibatan dan peranan UK dalam NATO pada abad ke 20 II. Penglibatan dan peranan AS dalam NATO pada abad ke 20

i.

Agihan Waktu: Tajuk 1: Masyarakat 16 waktu Tajuk2 : Pemerintahan dan Pentadbiran 20 waktu Tajuk 3: Kemajuan & Pembangunan 40 waktu Tajuk 4: Nasionalisme & Pbtukan Negara Bangsa 44 waktu 120 waktu SOALAN: 1. Huraikan ciri-ciri feudalisme di Jepun dan England Tajuk 1 Masyarakat Topik 1: Masyarakat Feudal (drp 4 sub topik) 2. Bincangkan peranan Pembesar dalam pentadbiran imperial di China Tajuk 2 Pemerintahan dan Pentadbiran Topik 1 institusi pemerintahan-pembesar (darp 2 sub topik) 3. Jelaskan sistem ekonomi kapitalis yang di amalkan oleh England pada abad ke-18 Tajuk 3: Kemajuan dan Pembangunan Topik 1: Sistem Ekonomi (drp 3 sub topik) 4. Bincangkan faktor utama yang membawa kepada campur tangan kuasa barat di China. Tajuk 4: Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa Topik 1; Reaksi masyarakat tempatan (drp 4 sub topik)

ABDUL LATIF HJ SALLEH , SMK SIK. JU SEJARAH STPM JPN KEDAH.

5. Nilaikan sumbangan Adam Smith kepada perkembangan pemikiran ekonomi di Eropah Tajuk 3: Kemajuan dan Pembangunan Topik 2 : Intelektual : Sumbangan Tokoh (drp 3 sub topik) 6. Bincangkan penglibatan UK/AS atau kedua-kedua dalam pertubuhan North Atlantic Treaty Organisation (NATO) Tajuk 4: Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa Topik 4: Perhubungan Luar (drp 4 topik) Jawab 4 soalan dalam masa 2 jam penuh 20 x 4 = 80 : bermakna purata 30 minit satu soalan /markah

Disediakan: ABDUL LATIF SALLEH SEK . MEN. KEB. SIK

ABDUL LATIF HJ SALLEH , SMK SIK. JU SEJARAH STPM JPN KEDAH.

SEJARAH DUNIA 940/1 Negara /Kawasan dan Jangkamasa Kajian 1500 - 1955 Bil 1 Negara/Kawasan Kajian AMERIKA SYARIKAT TOPIK 1.Sistem negara Persekutuan 2.Sistem ekonomi Kapitalis 3. Perang Dunia Kedua 4. Perang Dingin 5. PBB 6. Nato 1.Masyarakat Agraria 2. Perkembangan Perdagangan , Perniagaan dan pertanian 1.Masyarakat Agraria 2. Raja/Maharaja/Pembesar 3. Feudalisme dan kapitalisme 4. Reaksi terhadap perluasan kuasa 1.Masyarakat Feudal 2.Masyarakat Industri 3.Negara bangsa Raja mutlak/Perlembagaan 4.Perkembangan ekonomi pertanian 5.Intelektual 6.Sumbangan tokoh 1. 2. 3. Reaksi masyarakat tempatan Dikolonisasi Hubungan luar(komanwel) TAJUK 2 3 4 4 4 4 1 3 1 2 3 4 1 1 2 3 3 3 4 4 4 2 1 1 3 4 1 2 3 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 Jangkamasa Abad 18 /19 Abad 18/19 Abad 20 Abad 20 Abad 20 Abad 20 Abad ke 16-17 Abad 16 - 18 Abad ke 16- 17 Abad ke 16 20 Abad ke 16 Abad ke 19-20 Abad ke 16-18 Abad 18-19 Abad ke 16-18 Abad ke 17-18 Abad ke 17-19 Abad ke 16-20 Abad ke 19-20 Abad ke 20 Abad ke 20 Abad ke 19 Abad ke 16-17 Abad ke 16-17 Abad ke 19-20 Abad ke 20 Abad ke 18-19 Abad ke 19 Abad ke 16-18 Abad ke 19-20 Abad ke 18-19 Abad ke ke 20 Abad 16 Abad 16 Abad 16/18 Abad 16/18 Abad 18/19 Abad 18/19 Abad ke 16-20 Abad ke 16-20 Abad ke 20 Abad ke 20 Abad ke 20 Abad ke 20 Abad ke 20

BELANDA

CHINA

ENGLAND

INDIA

6 7

ITALI JEPUN

1.Penyatuan negara bangsa 1. Masyarakat feudal 2. Masyarakat maritime 3. Perkembangan ekonomi perindustrian 4. Konflik a/bangsa PD Kedua 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. Masyarakat industri Penyatuan Negara Bangsa Sistem eko- Feudalisme Perkembangan eko perindustrian Kemajuan pendidikan Konflik a/bangsa PD Pertama

JERMAN

PORTUGAL

10

11

12 13

Masyarakat Maritim Perkembangan eko. Perdagngan dan perniagaan PERANCIS 1.Negara Bangsa Raja Mutlak/Perlembagaan 2.Negara Kesatuan 3.Sumbangan tokoh 4.Kemajuan pendidikan RUSIA 1.Sistem Raja/Maharaja 2.Sistem Pembesar 3.Perang Dunia Pertama4.Perang Dingin SOVIET UNION 1.Perhubungan Luar PBB UNITED KINGDOM 1.Perhubungan Luar Komanwel 2.Perhubungan Luar NATO Disediakan: ABDUL LATIF SALLEH -- SEK . MEN. KEB. SIK

ABDUL LATIF HJ SALLEH , SMK SIK. JU SEJARAH STPM JPN KEDAH.

BHG A ..SEJARAH MALAYSIA 1800-2000 4 TEMA SAMA SUKATAN LAMA TEMA 1: MASYARAKAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. RAJA PEMBESAR HUKUM ADAT -NNM abad KE 19 UNDANG-UNDANG - Adat Perpatih,Adat Temenggung, undang-undang 99 Perak, UU Tubuh JOHOR SISTEM SOSIAL- konsep dan susun lapis masyarakat SISTEM EKONOMI Tradisisonal , Komersial

TEMA 2: TRANSFORMASI MASYARAKAT 1. 2. 3. 4. PERLUASAN KUASA ASING PENENTANGAN PENGUBAHSUAIAN MASYARAKAT PELBAGAI KAUM - NN MELAYU/SABAH DAN SWAK - NN MELAYU/SABAH DAN SWAK - NN MELAYU/SABAH DAN SWAK - NN MELAYU/SABAH DAN SWAK ABAD 19-20 ABAD 19-20 ABAD 19-20 ABAD 19-20

TEMA 3: NASIONALISME 7 PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA 1. FAKTOR MUNCUL NASIONALISME - UMUMABAD 20 2. SEBAB PENUBUHAN, MATLAMAT GERAKAN,PERSATUAN, KELAB,KESATUAN ABAD 20 3. KSN PENDUDUKAN JEPUN KE ATAS GERAKAN KEMERDEKAAN ABAD 20 4. MALAYAN UNION -SAMA5. GERAKAN ANTI-PENYERAHAN -SAMA6. PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 7. PERLEMBAGAAN SABAH DAN SARAWAK 8. PKM LANGKAH MENGATASI 9. PROSES/LANGKAH KEMERDEKAAN 10. FAKTOR PEMBENTUKAN MALAYSIA 11. REAKSI KE ATAS PEMBENTUKAN MALAYSIA (DLM/LUAR NEGERI) 12. PERJANJIAN MALAYSIA 1963 ISI-ISI PERJANJIAN TEMA 4 : PENGISIAN KEMERDEKAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. BENTUK PERSEKUTUAN,RAJA BERPERLEMBAGAAN,DEMOKRASI BERPARLIMEN USAHA MEMBANGUNKAN BAHASA KEBANGSAAN USAHA MEMBANGUNKAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN USAHA MEMBANGUNKAN DASAR KEBUDAYAAN USAHA MEMBANGUNKAN RUKUN NEGARA USAHA MEMBANGUNKAN DASAR PEMBANGUNAN LUAR BANDAR USAHA MEMBANGUNKAN DASAR EKONOMI BARU USAHA MEMBANGUNKAN DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (perindutrsian/pertanian SUMBANGAN TOKOH TUNKU, TUN ABD RAZAK, TUN HUSSEIN ONN, TUN MAHATHIR WAWASAN 2020- Cabaran dan hala tuju negara ASAS-ASAS DASAR LUAR NEGARA PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM KOMANWEL PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM PBB

ABDUL LATIF HJ SALLEH , SMK SIK. JU SEJARAH STPM JPN KEDAH.

14. PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM ASEAN 15. PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM NAM 16. PENGLIBATAN MALAYSIA DALAM OIC ANALISIS

38 TAJUK Jum Waktu dalam Sukatan 53 waktu

Abdul Latif Hj Salleh JU SEJARAH BARU STPM JPN KEDA SMK SIK KEDAH>

ABDUL LATIF HJ SALLEH , SMK SIK. JU SEJARAH STPM JPN KEDAH.

BAHAGIAN B : ASIA TENGGARA TEMA 1 1. Raja - Vietnam /Thailand 2. Pembesar - Vietnam /Thailand 3. Susun Lapis Masyarakat Vietnam/ Indonesia 4. Ekonomi saradiri dan Komersial Vietnam dan Indonesia Tema 2 1. 2. 3. 4. Faktor/Cara perluasan kuasa asing - Indonesia/Myanmar Sebab Penentangan - Indonesia /Myanmar Perarnan Diponegoro dan Thibaw -Indonesia/Myanmar Kesan Penjajahn terhadap pentadbiran,ekonomi dan pendidikan I/M

TEMA 3 1. Faktor Kemunculan Nasionalisme ********IM 2. Parti Politik dan Persatuan I/M ********* 3. Dasar/Kesan Pendudukan Jepun I/M 4. Penentangan Secara Berperlembagaan dan Bersenjata I/M 5. Kemerdekaan I/M Tema 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bentuk pemerintahan Republik,Raja Berperlembagaan dan Demk. Berparlimmen : F/T Dasar Ekonomi Negara - F/P Sistem Pemerintahan Demokrasi/Siostem Pemerintahan Tentera -F/P Tokoh: Macapacal dan Phibun Songram F/T Penglibatan Dalam PBB F/T Penglibtan dalam SEATO F/T Penglibatan dalam ASEAN F/t

JUMLAH TAJUK : 20 Jumlah Waktu Dalam Sukatan : 60 Jumlah TAJUK A+B Jumlah Waktu dalam Sukatan A+B 57+60 SOALAN : 2 Jam BHG A : Jawab 2 drp 3 40 markah BHG B : Jawab 2 drp 3 40 Markah

= 38+20 = 60 = 117 waktu

- Diminta 8 soalan dalam pertimbangan

ABDUL LATIF HJ SALLEH , SMK SIK. JU SEJARAH STPM JPN KEDAH.