Anda di halaman 1dari 104

metodologi baru dalam sebaranfakta serta pandangankhususnyaberkaitan teori-tcorikonspirasi.

Olch itu, bagi pembaca yang belum memahami dunia konspirasi Yahudi atau masih baru di dalam hal ehwal konspirasi, kami amat menggalakkan agar buku ini dibaca bab demi bab. Tujuannya ialah bagi mengelakkankekeliruan isu dan salah faham objektif buku ini. Maklumat berkaitan simbol-simbol di dalam buku ini juga disusun dan dipersembahkansedemikian rupa agar para pembaca dapat memahami susur-galur perjalanan konspirasi Yahudi dan kaedah-kaedahperancangan rahsia mereka. Bab-bab dibahagikan berdasarkan keutamaan maklumat masing-masing agar para pembaca yang baru mengenali dunia konspirasi tidak terkeliru dalam prosespemahamankonspirasi. Maka dengan itu, pembacaan secara getus-gefus dan tidak mengikut turutan kemungkinan menyukarkan pemahamanpembaca kelak kerana setiap bab akan mengandungi istilah-istilah tersendiri yang menggambarkan maklumat dalam keseluruhan bab tersebut. Manakala simbolsimbol yang dibentangkan dari permulaan bab akan berkembang maklumatnya serta berangkaian di antarasatu sama lain sehinggake akhir bab. Berasaskan susun atur di dalam buku ini (walaupun ia tidaklah sesempurna mana), kami cuba menjadikan ia sebagai asas kepada masyarakat dalam memahami konspirasi Yahudi kfiususnya percafuran politik yang berlaku pada masa sekarang di seluruh dunia. Buku ini juga boleh disimpulkan sebagaiasaspemahaman konspirasi Yahudi.

BAB 1

AgamaJudais

Apa itu Judais? Judais adalah nama agama bagi bangsa Yahudi tidak kira di mana mereka bermastautin sama ada di Israel, Eropah, Asia atau Timur Tengah. Agama Judais juga disebut sebagai Yehudah atau Yahedur oleh penganut merekamanakaladi dalam bahasaLatin ia disebut ludaismus.l Mengikut kepercayaanmasyarakatYahudi, agamaJudais dibawa oleh Abraham (Nabi Ibrahim a.s.) yang mana berdasarkan pendapat mereka bahawa Abraham itu dianggap bapa kepada seluruh keturunan yahudi n hakikatnya ia menyimpang denganahli sejarah. Walaupun mereka berpendapat Abraham sebagai pengasas Judais, i kitab rasmi yang digunakan ialah Kitab Taurat yang dibawa oleh (Nabi Musa a.s.). Selain dari Taurat, merekajuga berpegangkepada
xlv

Kitab Talmud yang dihasilkan sendiri oleh rabbi-rabbi mereka. Kitab Talmud lebih meluas penggunaannyaberbanding Taurat (Torah) kerana Talmud mencakupi segala adat-istiadat kehidupan seharian masyarakat Yahudi walaupun pada hakikatnya ia sudah menyimpang 360 darjah dari ajaransebenarNabi Musa a.s. Namun begitu, penganut agamaJudaisjuga berpecahkepadabeberapa puak mengikut pendapat rabbi masing-masing. Manakala puak-puak ini pula kebiasaannya mengikut suku masing-masing. Antara suku-suku Yahudi yang tinggal di Israel ialah:. . . . . Ashkenazi Sephardi Mizrahi Hasedic Samaritan

Simbol Agama Judais Seperti kebanyakan agam4 Judaisjuga mempunyai simbol-simbol tertentu yang boleh membuatkan kita mengenali imej mereka. Simbol-simbol merekajuga agak berlainan dan senangdikenal pasti. Menorah Simbol utama agama Judais ialah sebuah alat pembawa lilin yang boleh diletakkan antara 7 hingga l0 batang lilin di atasnya. Alat khusus ini dinamakanmenorah di dalam bahasaHebrew. Terdapat dua jenis menorah iaitu Menorah Kuil dan Menorah Hanukkah. Menorah Kuil adalah menorah asal yang digunakan sejak 3000 tahun sebelum masihi dahulu dengan tujuh tiang lilin. M^enorah ini digunakandalam sebarangupacara agamaYahudi di dalam kuil.' Manakala Menorah Hanukkah pula digunakan sempena sambutan Hari Hanukkah oleh masyarakat Yahudi. Tiang lilin untuk Menorah Hanukkah pula berjumlah lapan tiang. Bilangan lapan tiang ini diambil sempena lapan hari sambutan peruyaan Hanukkah. Synagogue (Kuil Yahudi) Synagogue adalah nama bagi rumah ibadat agamaJudais. Fungsi synagogueadalah sama seperti kebanyakanrumah-rumah ibadat yang lain. Selain digunakan untuk sembahyang,ia juga digunakan untuk melaksanakanupacaratertentu pada hari-hari kesucianmereka. Synagogueboleh didapati di seluruh dunia termasuk di Malaysia. kabentuk synagogue tidak tetap seperti masjid yang sentiasa berkubah dan mempunyai menara azan. Synagogue boleh didapati dalam pelbagai bentuk mengikut budaya negara masing-masing.Namun, susunandalaman .ddalah samadan tidak banyak yangberbeza.a

Mengenali Bani Israel PerkataanIsrael bermula sebagai satu gelaran yang diberikan Allah kepada Nabi Yaakub a.s. Menurut Imam Al-Khazim dalam kitabnya yang bertajtk Lubab at-Tahuil menyatakan: "Para ahli tafsir bersepakatbahawa Israel adalah YaakubQ{abi) Bin Ishak Nabi) Bin lbrahim Nabi), selawat dan salam Allah ke ataspara nabi sekalian." Pendapat ini juga disandarkan pada petikan dalam surah Al-Imran, ayat 63 yang bermaksud; "Semua makanan adalah halal kepada Bani (keturunan)Israel kecuali apa yang Israel haramkan ke atas dirinya sebelumditurunkan Taurah. " Mengikut kepercayaan kuno Yahudi pula, Nabi Yaakub dianugerahkan gelaran Israel kerana Nabi Yaakub beqaya menewaskan tuhan Yahweh (nama tuhan Yahudi) semasa tuhan turun ke bumi. Menurut mereka, perkataan Isra' bermaksud hamba manakala el adalah singkatan dari perkataanelohem yang bermakna tuhan. Namun demikian, ada pendapat lain pula mengatakan Israel di dalam bahasaIbrani bermaksud "orang yang berjalan malam". Makna ini disandarkan kepada baginda (Nabi Yaakub) yang suka mengembara dan memulakan perjalananpada waktu malam."

Dua gambar di atasmerupakanbangunantempat ibadat masyarakat Yahudi beragamaJudais. (Kiri) synagogueyang terdapat di bandar Lesko, Poland. (Kanan) Bangunansynagougedi Kherson, Ukrain. Menorah Se[agai Simbol KebangsaanNegara Israel Simbol menorah yang digunakan agama Judais juga dijadikan sebagai simbol kebangsaan atau embrem (lihat gambu, ut^j"uugi negara Israel. Simbol ini diguna pakai sebagai cop-cop mohor kerajaan Israel apabllamembuat sebarangurusan rasml. Di sekeliling simbol menorah tersebut dihiasi dengan lingkaran dua ranting daun zaiton sebagai pelengkap identiti Judais. ivu-u bagi latar belakang yang digunakan padaembiem ini ialahbiru muda manakala daun zaiton, tulisan dan menorah diletakkan warna putih. Keseluruhan embrem ini direka olei Gabrier dan Maxim shamir memenangi pertandingan mencipta emblem bagi kerajaan Illq Israel pada 1948. Selain urusan surat rasmi, emblem ini juga mr""r, aiJipuii puou hadapanpasport antarabangsa negaraIsrael. -,rtu

Gambar di atas menunjukkan suasanadalam kuil Yahudi di Koci, India kelihatan ia dihiasi dengan lampuJampu yang pelbagai corak disamping mimbar yang penuh ukiran untuk tempat rabbi membaca safar torah, nevi'm atavketuvi m.o Konsep cahayayang memenuhi ruang di dalam kuil Yahudi merupakan sebahagiandari simbol keagamaanmereka dan disambut di dalam pesta cahaya (Pesta Hanukkah). Begitu juga dengan agama Hindu yang turut mempunyai hari Pesta Cahayayang dipanggil Deepavali.

Simbol Menorah Dalam MasYarakat

Yahudi iaitu menorah.

penghormatanmereka terhadaporang-orangYahudi. Pada gambar B, kelihatan replika menorah hanukkah diletakkan ruang legar di dalam sebuah mall berdekatan White House. Manakala

gambar C menunjukkan menorah dipasang di hadapan White House sempenamenyambut Pesta Hanukkah. Perayaanini dilangsungkan pada 13 Disember2009 selama8 hari.e Perlu diingat bahawa sehari sebelum perayaan itu, di Israel, sebilanganekstremis Yahudi telah melakukan pembakaranAl-Quran dalam satu seranganhendap ke atas sebuahmasjid di West Bank, Israel. Tindakan sebilangan pelampau Israel itu menyebabkan sebahagian karpet masjid terbakar akibat serpihan api dari helaian-helaianAl-Quran yang bertaburan di atas lantai masjid. Tindakan pelampau Yahudi itu dikecam pelbagai negaratermasuklahpemimpin agamaKristian di Israel dan Palestin.r0

Walaupun Amerika Syarikat sering dikaitkan dengan pengaruh Yahudi narnun masih ramai rakyatnya tidak dapat menerima pengaruh bangsaini dalam kehidupan mereka. Pada 4 Disember 2002, sebilangan penduduk tempatan di bandar Cincinnati, Ohio telah mengadakandemonstrasi bagi mengecam tindakan majlis bandaraya tempatan yang membenarkan pemasangan simbol menorahpada sebatang tiang di bandar tersebut(gambar bawah). Penentangan ini berterusan sehingga membawa kepada kes mahkamah antara puak penentangan dan sekumpulan minoriti Yahudi. Namun demikian, kes ini dimenangi oleh minoriti Yahudi sebagai I1 menghormati hak amalan agamamereka.

BAB 2

Si mbolS ingaJudah

Pengenalan Logo yang menrpunyai wajah singa merupakan logo yang sangat sahajasama popular. Kita boleh melihat logo berwajahsinga di mana-mana paling banyak singa ada di televisyenatau di sekelilingkita. Logo ber-wajah digunakan oleh perlubuhan-pertubuhan,kelab, syarikat dan sebagainyadi negarabarat. bermula dari mereka(orangBarat)juga. Logo singa ini sebenamya Ramai yang tidak mengetahui bahawa simbol singa diperkenalkanoleh orang-orang Yahudi dan ia merebak terlalu banyak di seluruh dunia termasuklahMalaysia sehinggaumat Islam sendiri sudah merasa serasi dengannya. Di Malaysia, singa popular di dalam cerita kanak-kanakdan diberi watak singaboleh cerita.Kebiasaannya namaRaja Rimba dalam sesetengah di dapati pada versi cerita sang kancil. Agak menghairankanjuga apabila cerita kanak-kanak sedangkan singa dijadikan watak utama bagi sesetengah singa tidak terdapatdi Malaysia melainkan hanya di Afrika sahaja.

Y
Singa Judah dan Yahudi Bani Israel menganggap watak singa adalah lambang keberanian kepada anak Nabi Yaakub iaitu Judah bin Yaakub. Singa diambil sebagai simbol keberanian Judah kerana sifat singa yang garang, ngauman yang kuat dan tangkas. Menurut lagenda Bani Israel, pada zaman dahulu, singa telah menjadi pengawal di pintu pintu kuil Yahudi atau Holy Ark yang terletak di Saids,Bara'am danHorizin (Palestin). Simbol singa amat mendalam dan bermakna kepada Bani Israel dalam seluruh kehidupan mereka. Simbol singa dipuja sehinggaia dianggap sebagaikewajipan dalam upacarakeagamaan.Budaya ini berlaku sehingga sekarang.Semuaorang Yahudi menganggapbahawa Singa adalah lambang bagi keturunan Judah. Selain itu, singa Judah juga mempengaruhi masyarakat Yahudi di dalam penentuan simbol tarikh-tarikh kelahiran. Di dalam sistem kalendar Yahudi malah Gregorian sekalipun, kita boleh melihat berbagai jenis bintang bagi melambangkansifat kelahiran seseorangseperti Leo, Scorpio, Taurus, Aquarus dan sebagainya. Pengaruh Singa Judah Dalam Masyarakat Moden Di mana anda boleh melihat gambar singa ini? Ianya boleh dilihat di mana-mana sahaja sama ada di televisyen, buku, majalah, suratkhabar atau bendera. Atau mungkin anda sendiri adalah peminat singa ini tanpa disedari. Masyarakat moden sekarang sudah terbiasa dengan gambargambar singa yang dijadikan logo, simbol atau watak dalam sesuatu organisasi atau cerita. Keterbiasaan ini mungkin disebabkan sudah terlalu banyak gambar-gambar singa yang dilihat setiap hari sehingga kita tidak lagi peduli apa cerita disebalik gambar singa itu. Berbeza dengan masyarakat Yahudi, mereka dengan apa cara sekalipun akan sentiasa cuba mengaplikasikan sebarang elemen yang terdapat dalam agama mereka. Mereka amat konsisten dalam membentuk pengaruhtersebutkhususnyaobjek singa Judah ini.

t
F lf

Metro-Goldwyn-Mayer

(MGM)

Syarikat berlambang singa adalah antara syarikat perfileman yang terbesardi Hollywood. Semuaorang mengetahui dan biasa melihat gambar singa mengatm Metro-Goldwyn-Mayer. Wajah singa mengaum biasanya dilihat sebelum sesebuahfilem itu bermula sama ada di televisven. DVD atau panggung wayang. Metro-Goldywn-Mayer memilih singa sebagai maskot syarikat kerana tiga orang pengasasnya adalah berbangsa Yahudi. Jika ketigatiganya Yahudi adalah tidak mustahil lagi maskot singa yang dipilih itu adalah Singa Judah iaitu simbol keagamaanJudais. Syarikat MGM ditubuhkan pada 1924 oleh Marcus Loew apabila beliau be{aya mengambil-alih tiga syarikat perfileman di Hollywood iaitu Metro Pictures, Goldywn Pictures Corporation dan Louis B. Mayer P\ctures. Setelah mengambil alih, ketiga-tiga nama syarikat itu di gabungkan menj adi satu syarikat iaittt Metro - GoIdywn-May er.2 Pengasas MGM iait:.tMarcus Loew dilahirkan pada 7 Mei 1870 di dalam sebuah keluarga Yahudi Amerika yang agak miskin. Walaupun berasal dari keluarga susah, akhimya Loew berjaya menubuhkan Hollywood bersamabeberapaahli perniagaan lain yang berbangsaYahudi iailau Adolp Zukor.' Syarikat kedua yang dibeli oleh Loew ialah Goldwyn Pictures Corporationjuga asalnyadimiliki oleh ahli perniagaanYahudi iaitt Samuel Goldwyn. Goldywn adalah pendatang Yahudi dari Poland di mana sebelum beliau berhijrah ke Amerika, beliau menggunakannama Schmuel Gelbfisz.

v
Kelab Lion dan Yahudi Lion Club International (LCD adalah antara kelab persendirian paling ramai ahlinya. Pada masa ini LCI dianggarkanmempunyai lebih 1.4juta ahli serta 44,500 cawangan di 203 negara selwuh dunia. Kelab ini diasaskan oleh Melvin lones pada l9l7 di Amerika Svarikat.' Matlamat penubuhannya adalah untuk memberi perkhidmatan kepada ahli-ahlinya dari segala sudut terutamanya dalam usaha membangunkan keupayaan komuniti. Misalnya membantu masyarakat miskin, khidmat perubatan percuma dan bantuan ubat-ubatan. Pada2 Februari 2009, PengerusiForum Ulama Rakyat di Indonesia iaitu Atian Muhammad Dai telah mendesak Presiden Bambang Susilo supaya mengharamkanpenyertaan umat Islam di dalam Rotary Club dan Lion Club kerana dipercayai kedua-duakelab ini memberi sumbangandana kepada gerakan zionis di seluruh dunia. Berita ini dilaporkan oleh akhbar Jakarta Globe Daily danAsianews.6 Oleh sebab itu amat dipercayai bahawa simbol singa yang digunakan pada logo Lion CIub adalah simbol singa Judah yang diagungagungkan oleh masyarakat Yahudi. Di Malaysia, Lion Club berkembang pesat di seluruh semenanjungsejak ia ditubuhkan pada 18 Februari 1959. Bintang Leo dalam kalendar Pengaruh singa Judah juga terdapat pada kalendar Gregorian yang sedang kita gunakan sekarang. Di dalam kalendar, singa Judah dipanggil sebagaibintang Leo selain dari bintangbintang lain iaitu Aqurius, Scorpio dan sebagainya. Salah satu kitab Judais yang bernama Midrash Pesiha Rabbati menyatakan bahawa bintang Taurus yang terdapat di dalam kalendar Gregorian merujuk kepada anak lembu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, bintang Gemini merujuk kepada Nabi Yaakub dan abangnya Esau manakala bintang Leo merujuk kepada anak Nabi Yaakub iaitu Judah yang juga digelar masyarakatYahudi sebagaiSinga Tuhan.T

ini syarikat ketiga yang dibeli Loew ialah Mayer Pictures. syarikat juga seorangYahudi pendatangdari diasaskan olehLouis burlMoy", yang Lazar negara Belarus. Nama asal beliau bukanlah Louis B. Mayer tetapi Meir." Singa Judah Pada logo EPL EPL atau English Premier League (Liga Perdana Inggeris) merupakan Pertandingan bola sepak paling berprestij setakat ini. Dengan keahlian sebanYak20 kelab temama, EPL telah menguasai seluruh siaran televisYen dunia tanpa henti sejak ia mula diPerkenalkan pada 20 F ebruai 1992. Peminat-Peminat EPL sudah tidak asing lagi dengan logo gambar Singa memakai mahkota sambil memijak bola Yang sentiasa

bermula.Simbol singapada perlawanan sebelum i"rpu-pu"g ii televisyen bahawasetogo fi'r lipercayai adalahsingaJudahyang menggambarkan mia kelab-kelabdi bawahEPL dan EPL sendiri adalahdikuasaioleh pelobi -pelobiYahudi. Kejohananliga Inggeriskini ditaja oleh Barclaysbermulatahun organisasiyang ditubuhkanolehJohn Freame sekarang. 2004 sehinggalah dan Thomii Gould kini telatr berubah nama kepada Barclays setelah menantuFreameiaituJamesBarclaysmengambilallh pada1736.

12

BAB 3

Konsep Kabbalah dan Kitab Zohzr Kitab terpenting di dalam amalan mistik Kabbalah dikenali sebagai Zohar. Kitab ini ditulis denganbahasaAramic di dalam mentafsirkan nilainilai kerohanian pada kitab utama Judais iaitu Taurat. Kitab Zohar yang dianggap sebagaisalah satu kitab tafsir kejiwaan kepadaTaurat ini dikarang oleh Rabbi Simeon Bar Yochai yang mana tulisannya kemudiannya disambung dan dihuraikan dengan lebih meluas oleh seorangrabbi dari Sepanyol iaitt Moses de Leon pada abad ke:13.2 Tujuan utama kaum Yahudi memperkenalkankabbalah adalah untuk memupuk perasaan takut dan gentar orang bukan Yahudi atau goyem terhadaporang-orangYahudi. Kabbalah dianggapjalan penyelesaiankebatI inan oleh kaum Yahudi untuk menghalang sebarang usaha-usahagoyem menentangorang Yahudi. j A:aran kabbalah dewasa ini berselindung disebalik konsep ke-

Kabbalah

Takrifan Kabbalah Kabbatah adalahsuatu amalan mistik atau kerohanianyang diamalkan oleh masyarakat Yahudi di dalam agamaJudais. Amalan kerohanian yahudi ini diamalkan di seluruh dunia kerana ia sudah pun dianggap sebagai amalan mistik yang global tanpa sebarangsekatan. Menurut kitab Talmud dalam agama Judais, Kabbalah diasaskan oleh empat orang rabbi iaitu Akiva, Elisha bin Abuyah, Azzai dan Ben Zoma. Keempat-empatrabbi ini telah bertemu bersamauntuk mempelajari ilmu kerohanian dari tuhan. Elisha bin Abuyah mati setelah melihat ilmu itjr-,Azzai menjadi gila dan Ben zoma memusnahkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian hanya tinggal Akivayang tinggal dalam keamanandan tenang.r Di dalam Islam, ilmu kerohanian yang sering dikaitkan dengan kebolehan-kebolehanluar biasa ialah Tasawuf. Doktrin Kabbalah ini boleh dikatakan suatu amalan mistik yang digunakan oleh Yahudi untuk menandingi kehebatan ilmu tasawuf Islam. Tasawuf di dalam Islam bermaksud mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhkan hal-hal yang mendatangkanmaksiat dan kelalaian.

.kan ajaran kabbalah sebagai satu alternatif kepada masyarakat untuk mendekatkandiri kepada tuhan. Boleh dikatakan sekarangkabbalah dijenamakan semulakulit luarannya supayaorang mengaplikasikanamalan mistik Yahudi tanpa disedari. Namun hakikatnya, ia merupakan suatu penyembahan kesihiran yangamat memesongdari ajaran Islam. Hari-Hari Kesucian Berkaitan Kabbalah Kabbalah sebenarnya amat dikenali sebagai satu upacara ritual , lompok Yahudi yang melibatkan pembunuhan orang-orang awam sebagai salah satu elemen upacara Kabbalah. Amalan pembunuhan mistik ini dilakukan untuk menyambut tiga jenis peruyaan iaitu Pesto Purim, Pqssr dan Esther. Ketiga-tiga perayaanini sering dikaitkan dengan amalan lah kerana ia berkenaansejarahBani Israel yang diancambangsalain.

11r {6'trrr'{;rn:lgaFr"^nulisZohar danarcabatu wajahnyasekarang boleh ini di Guadalajara, Sepanyol.(JewishEncyclopedia)

l4

15

Pesta Purim disambut setiap tahun oleh masyarakat Yahudi pada btlan Addar mengikut kalendar Hebrew. Pesta ini disambut bersempena sejarahBani Israel yang melarikan diri dari komplot kejam menteri Haman pada zaman empayar Parsi. Masyarakat Yahudi memulakan pesta ini dengan amalan yang dikenali sebagaiptasa Esther.3 Ketika sambutan Purim, kuil-kuil Yahudi (synagogue) akan dibacakan fasal Esther seperti terkandung dalam l<rtab Talmud. Ketika bacaan tiba pada perkataan Haman, mereka akan membunyikan sesuatu dari alat khas yang dipanggil ra'ashan. Antara amalan lain yang dilakukan ketika pesta Purim ialah bertukar-tukar hadiah sesamamereka dan membuat kuih yang dinamakanHamantaschen atau'telinga Haman'.4 Manakala Passover pula adalah satu perayaan sempenameraikan kejayaan Bani Israel melarikan diri dari Raja Firaun ketika zaman Nabi Musa a.s. Di dalam kalendar Hebrew, perayaan ini disambut pada bulan Nissan iaitu bermula 15 haribulan. Passover |uga merupakan salah satu daripada tiga perayaan yang disambuj sebagai peristiwa penghijrahan Bani Israel selain pestaSukkot dan Shuvot.' Peristiwa-Peristiwa Pembunuhan dalam amalan Kabbalah Di dalam laporan panjang tulisan Dr. Arnold Leese yang bertajuk Jewish Ritual Murder; My lrrelevent Defense, telah didedahkan beberapa amalan mistik melibatkan pembunuhan orang awam di dalam beberapa hari perayaan Yahudi. Pembunuhan ini dipercayai sebagai salah satu konsep y ang diamalkan dalam Kabbalah. Perisfiwa I : Pembunuhan Paderi Thomas di Syria 1840 Pada tahun 1840, Paderi Thomas telah diminta oleh pendqduk Yahudi membuat derma makanan kepada kanak-kanak Yahudi di situ. Sewaktu ingin pulang, seorang Yahudi bernama Daud Hariri telah menjemput Paderi Thomaske rumahnya. Beliau menerima pelawaan lelaki tersebut. Paderi Thomas tidak mengetahui bahawa di rumah Daud ada beberapa lelaki Yahudi telah siap menunggu untuk membunuhnya. Lelaki yang mennnggu di rumah Daud ialah Mourod al-Fathal, Aslan Farkhi, Sulaiman, dua orang adik Daud iaitu Ishak Hariri serla Harun Hariri dan dua orang Rabbi Yahudi iaitu Musa Abu Al-Afieh danYaakub Al-Antabi. Setelahtiba, Paderi Thomasdiserbu dan disembelih oleh adik Daud iaitu Harun Hariri. Darah beliau ditadah dalam sebuah bekas dan dis-

erahkankepadarabbi Yahudi yang turut beradadi situ iain yaakub alDarah itu kemudiannya dikumpulkan untuk dijampi dan disapukan atas sekeping roti yang diberi nama Fathir ^Sacisempena menyambut ggu pula kedatanganpembantu Paderi Thomas iaitu lbrahim Ammar datang mencari Paderi Thomas. Ibrahim juga dibunuh dan diperlakuseperti Paderi Thomas. Mayat kedua-dua mereka telah dipotong kecil-kecil, dibungkuskan i dalam sebuah plastik dan dibuang ke tempat pembuangan sampah beriran. Kes kehilangan Paderi Thomas dan lbrahim Ammar telah dis-

PestaPurim pada 15 Februari1840.Bukan itu sahaja,mereka

kepadaSherif Pasha untuk disiasat.Amat menghairankan apabila


emua mereka disyaki dan ditangkap, mereka mengaku dengan mudah pa perlu dipaksa oleh pihak berkuasa.6

2 : Kejadian di Velisch, Russia1823


Pada hari Ahad Esther, seorangremaja lelaki berusia 21 tahun dii hilang. Seminggu kemudian, mayatnya ditemui penduduk di dalam

wasan paya dengankesan luka-luka yang teruk. Mayat lelaki tersebut


berpakaian, ada kesan balutan darah pada kaki, manakala keluannya pula cedera seperti disunatkan. Hasil bedah siasat mendapati

a tersebut diseksa sebelum dibunuh.Selang beberapa tahunkemudian, orang lelaki dan tiga wanita Yahudi ditahankeranadisyaki terlibat
lam pembunuhan remaja tersebut. Tiga orang wanita yahudi mengaku dan memberitahumereka telah menculik remaja tersebut seminggu peruyaan Passover. Sebelum menculiknya, mereka memastikan ja tersebut mabuk, kemudian dia diseksadengan cara memasukkannya dalam tong besar berpaku. Tong tersebut diguling-gulingkan di atas sehingga kulit badan remaja tersebut terkoyak mengeluarkan darah. dari tong tersebut diambil dan diberikan kepada isteri seorangrabbi ahudi. Ia dibacakan mantera dan diberikan semula untuk diminum oleh ng-orang yang terlibat dengan sambutan Passover. (Jewish Encyclope-

1903, Vol III, muka stxat267\.


3 : Kejadian di Valreas, Perancis 1247 Pada tahup 1247 maslhi, sehari sebelum Hari Esther, seorang -kanak perempuanberusia 2 tahrtn ditemui mati dalam keadaanyang ikan. Dahinya cedera parah berserta tangan dan kaki. pihak telah menangkap beberapa orang Yahudi dan memaksa mereka hal sebenar.

T6

Y
Mereka akhirnya mengaku telah membunuh kanak-kanak itu kerana amat memerlukan darahnya tetapi mereka tidak mengaku pembunuhan yang dilakukan adalahuntuk tujuan wacafa Kabbalah. Akhirnya pada 1903 masihi, Jewish Encylopedia telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa kes pembunuhan oleh Yahudi di Valreas, Perancis itu adalah untuk tujuan tpacaramistik Kabbalah. (Jewish Encyclopedia,Vol III, muka sutat26I). Konsep Tree of Life Antara konsep terpenting di dalam amalan Kabbalah ialah konsep pokok Kehidupan (Tree of Life). Konsep Pokok Kehidupan menunjukkan langkah-langkah bagaimana seseorangYahudi itu boleh mendekatkan diri kepaaa tuhin Hashim iaitu salah satu nama tuhan Yahudi.T Kabbalah padr zaman moden Memandangkan hampir sebahagianbesar masynakat mengetahui akan kezaliman upacara dalam kabbalah, kini para rabbi Yahudi mengubah pula rentak amalan mistik ini kepada amalan yang lebih 'mesra masyardkat'. Dengan kuasa media dan kewanganyangada,kabbalah dijenamakan orang. semuladengansatu imej baru yang mengelirukan sesetengah Tidak lagi berpakaian tradisional seperti di Israel, berkot hitam, bertopi hitam dan berjambang panjang. Mereka berpakaian biasa dan berI dengan masyarakat awam sama ada Islam, Kristian atau lainin agama. Mereka mengubah segala kehidupan mereka tetapi fahaman kabbalahsertazionis tetap tersemai erutdalam diri mereka. Satu laman web khusus tentang kabbalah (www.kabbalah.com) iwujudkan untuk mendekatkan konsep kabbalah ini dalam masyarakat. i program kemasyarakatan dianjurkan untuk mengkaburkan mata Bukan itu sahaja, mereka menyediakanjuga tabung biasiswa lajar dan menerbitkan buku-buku ajaran kabbalah yang kelihatan amat i dengan masyarakat moden. Di dalam memperkenalkan kabbalah pada zaman moden, ada dua s simbol kabbalah yang boleh dilihat di mana-manamalah dipakai pula kebanvakan selebriti barat. Simbol itu ialah Hand of Fatima dan Red (Tali Merah). Kedua-dua simbol ini kononnya dipercayai boleh i kekuatan kejiwaan kepada si pemakai dalam menghadapi keseharian. Maka tidak hairanlah golongan yang paling ramai menya adalah selebriti-selebriti antarabangsa. Kabbalah I : Tangan Fatimah Bagi masyarakat Yahudi yang mengamalkan Kabbalah, pengsirnbol Hand of Fatima memberikan makna lain kepada mereka. of Fatima atau disebut juga hamsa dalam bahasa Hebrew merupakan tu simbol semangatkerohaniankepadapemakainya. Simbol ini merupakan rupa bentuk tapak tangan yang lengkap denlima jari. Di tengah-tengahtapak tangan tersebutmerupakanmata kejayang bakal dihapuskan oleh tangan tersebut. Kebiasaannya hamsa sebagai rantai leher oleh pengamal-pengamal ajaran Kabbalah. adalahdalam bahasaHebrew yang bermaksudlima. Dikalangan masyarakat Islam arab, ada juga yang mempercayal memakai simbol Hand of Fatima ini akan memberikan mereka ke-

Trss of LifB
I. fi.otryu f* lJnitrr*rqndirg & Frcddom
4" .f.tdg*tlttmf

5. Knowlt$ge fi. Es{ttry 1. Mcmery ff" Yiemry S; Fbundstinn 10"Ktugdom

Konsep Pokok Kehidupan (Tree of Life) adalah pegangan utama bagi pengikut ajaranKabbalah. Konsep ini perlu diikuti dan diamalkan seindividu memperolehkejayaan bagai salah satu cara memastikan seseorang pada setiapperkara yang dilakukannya.

18

19

T
kuatan tersendiri dalam melakukan sesuatu kerja. Konsep fahaman ini adalah syirik kerana ia bertentangan dengan ajaran Islam. Namun begitu, masyarakatarab sepertijuga masyarakatIslam di tempat lain, tidak semua yang memahami dengan betul ajaran Islam. Di negara Arab, Hand of Fatima dikenali sebasaikhamsa atau lima. dahulu. Tempat ini kemudiannya menjadi tempat popular untuk masyarakat Yahudi melalcukan penyembahan. Rachel adalah nama bagi isteri kedua Nabi Yaakub yang telah melahirkan Nabi Yusuf danBunyamin.o Menurut laman kabbalah.com,red string harus dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri kerana dipercayai bahagian kiri badan manusia adalah bahagian yang menerima kuasa jahat, maka pemakaian tersebut menghalang kuasa jahat dari memasuki badan. Warna merah pula adalah melambangkan'bahaya' dan dipercayai mempunyai tenaga tersembunyi untuk menghalangkuasa jahat dari mempengaruhisi pemakai. Golongan Selebriti dan Tali Merah

7,

3
Michael Jackson antara individu yang disyaki memakai red string di tahgannya. Pemakaian itu dipercayai atas nasihat bekas penasihatnya, Rabbi Smoley Boetech, seorang pendeta Yahudi. Namun begitu, sebelum Michael meninggal dunia, Boetech tidak lagi menjadi penasihatnyakerana mengetahuiMichael sudahmula berjinak-jinak denganIslam selepasabang Michael dilantik sebagaipengawal peribadi sepenuhmasa. Selepas kematiannya, isu agama sebenar Michael Jackson masih dipertikaikan oleh media massa.Manakala pihak kerajaan Israel pula memberi bantuan kewangan kepada bekas isteri keduanya iaifi. Deborah yang berketurunan Yahudi untuk mengambil semula hak penjagaan anak-anak mereka. Mereka bimbang anak-anak Michael akan memeluk Islam kerana pengasuhanak-anaknyaiaitu Rwanda adalahmuslim kulit hitam yang juga ahli pertubuhanNation of Islam di Amerika.e

(I) Khamsa yang dijadikan loket rantai leher atau rantai tangan. (2) Khamsa yang dicap pada beg (3) khamsayang dicetak dalam bentukpelekat dan dilekatkan di tempat-tempat tertentu untuk mendapat tuah atau menghalang bencana.

Simbol Kabbalah 2:Trli

merah

Menurut laman web kabbalah.com, penggunaan tali merah pada pengamal kabbalah boleh menghindarkan diri si pemakai dari unsur-unsur negatif yang berada di sekeliling. Si pemakai juga boleh menyerap unsurunsur positif di sekeliling dan dipercayai dapatmengelakkan dari sebarang gangguanunsur-unsurkej ahatan. Menurut sejarah,tali merah ini berasaldari Israel di mana satu lingkaran tah merah telah didapati meliliti batu nisan Rachel. Rachel adafah seorang perempuan Yahudi yang telah meninggal dunia lebih 3000 tahun

BAB 4

BintangNabiDaud

(Kiri) Ashton Kusher adalahpelakon dan model fesyen. Kerjaya model pertamanya ialah menjadi model iklan Pizza Hut di Amerika manakala Madonna (kanan) merupakan penyanyi veteran yang masih lagi aktif bernyanyi hingga sekarang. Kedua-duanya disyaki menyertai program Kabbalahkerana memakai red string di tangan (lihat anak panah).

Maksud simbol dan penggunaannya Simbol bintang di atas dinamakan Star David atau Bintang Nabi Daud. Simbol ini mudah dikenali kerana ia digunakan oleh kerajaan Israel di dalam bendera rasminya. Israel adalah antara negarayang bertanggungjawab mempopularkansimbol ini kepadamasyarakatdunia. Penggunaansimbol Star David pada bendera negara mereka bukanlah sekadar simbol semata-mata.Ia mempunyai maksud tertentu yang tidak dapat dibaca oleh masyarakatselain daripadapenganut agamaJudais. Simbol Star David (dinamakan juga Magen DaviQ ini membawa maksud lambang keberanian raja bagi Bani Israel pada zaman dahulu iaitu Nabi Daud.' (Kiri) Mick Jagger ataluMichael Phillips Jagger adalahpenyanyi kumpulan rock lagenda Rolling Stone yang terkenal pada era 1970-an. (Kanan) Penyanyi Britney Spearsjuga adalah pengamal Kabbalah. Sebelum memulakan kerjaya sebagaipenyanyi, Britney adalahpelakon tari bagi raflcangan Disney Mickey Mouse Club House. Sebenarnyatujuan asal penggunaansimbol ini adalah bagi melambangkan identiti agamaJudais dan juga bangsaYahudi. Masyarakat Yahudi amat terkenal dengan sikap ingin menonjolkan identiti keyahudian mereka. Penggunaansimbol ini pada sesuatutempat dianggap dapat membanggakan mereka. Bendera Israel sendiri diletakkan lambang bintang ini sebagai penonjolan identiti Yahudi mereka.
z3

Bentuk Star ofDavid adalahgabungandari dua buah segitiga yang bersilang antara satu sama lain. Kombinasi dua bentuk segitiga ini membawa kepada bentuk heksagram(geometri 6 sudut). Di dalam fahaman Kabbalah (lihat bab 3), enam sudut tersebut mewakili 6 arah angin iaitu utara, timur, selatan, barat atas dan bawah. Kebanyakan penganut Judais juga percaya enam sudut tersebut adalah berasal dari tiga sudut yang mewakili Tuhan,Israeldan Torah (taurat).2 Upacara Penyembahan Syaitan Golongan yang menjalankan aktiviti penyembahanSyaitan menggunakan simbol Star David ini untuk kegunaan upacara penyembahan mereka. Dalam konteks ini, simbol Star David diubahsuai kepada bentuk pentqgram (geometri 5 sudut) agar roh-roh kesyaitanandapat dibangkitkan. Pada gambar di sebelah, di tengah-tengahbintang terdapat gambar kepala kambing jantan manakala abjad -abjad di setiap penjuru bintang adalah huruf Hebrew. Setiap huruf tersebut pula akan membawa maksud tertentu pemujaan bagi tujuanupacara syaitan. Sebenarnya kepala kambing itu melambangkan tuhan pemujaan golongan ini. Dewa pemujaan berkepala kambing yang disembah oleh penganut kesyaitananini digelar sebagaiBaphomet.' Tuhan Baphomet akan diperbuat daripada patung dan dipamerkan pada setiap upacarapenyembahansyaitan.

Kumpulan Rock Black Metal

Kumpulan rock pertama yang dianggap sebagai pengasaskepada irama Black Metol ialah Black sabbath. Kumpulan ini diasaskan oleh seoranglelaki Yahudi bernamaozzy osborne,yang sehinggasekarangini (setakat buku ini ditulis), ozzy masih mengamalkan upicura p"rnrriuun syaitan walaupun sudahberumur hampir 60 tahun. Latar belakang ozzy yang beragamaJudais dan berbangsayahudi dianggap sebagai faktor mengapa memasukkan ia upacara pemujaan syaitan dalam muzik baru ini. Kebiasaanmasyarakatyahudi pengamalansihir dan pemujaansyaitandibenarkan bagi sesetengah keadaan. Malangnya, apabila muzik genre ini berkembangdi Malaysia, ia telah mempengaruhi denganbegitu cepat malah berjaya menyesatkinpula sebahagian golongan muda-mudi Islam dalam ncsara. Na' uzubiI Iahimzaal ik....
ttll,i
ii,

zzy Osborne T.\il^l^i-1,.. Dilahirkan pada 3 Disember 1948, di Birmigham, England. Pada usia kanak-kanak. Osborne disyaki menghidap dyslexic, iaitu sejenis penyakit sukar membacadan mengeja.Disebabkan SekolahPrince Albert RoadJunior. s Pada awal kariemya bersamakumpulan B/ack Sabbath, Osborne dikecam ramai ibu bapa dan pertubuhan Kristian. Mereka mendakwa Osborne telah m^*L^--,i^^l ffiembawa imej ^^^^r -----, sesat yang tberunsurkan penyemba_ han syaitan kepada anak-anak mereka dan juga o mqcrrqraLof masyarakat.6 Pada tahun 1985, seorang remaja dari califomia, rvr..a \r.1, John lvlqL9uautlt Maccalum L9ldll telah

,,

penyakit itu, dia ditempattan IUu bapanya di WI;,',,::,iQ,

Pengaruh Baphomet, Pentagram dan Star David

,,,

Ketigatiga unsur ini iaitu Baphomet, Penthagram dan Star David mempunyai pengaruhyang kuat dalam bidang-bidangtertentu. Ada pula sebahagian masyarakat lslam kita khususnya di Malaysia telah menggunakansimbol-simbol ini secaratidak sedar. Kebanyakan mereka yang menggunakannya adalah gologan artis yang terlibat dalam persembahan muzik genreBlack Metal atauDeath Metal."

24

25

Rahsia Pentagon dengan angka 5 Selain itu, Pentagon dengan angka 5 bukanlah sesuatuyang tidak disengajakan tetapi ianya sesuatu yang dirancang sejak dari mula. Kami percaya bahawa pembinaan Pentagon dengan ciri-ciri angka 5 ada kaitan dalam usaha menerapkan unsur-unsur kesyaitanan agar sistem pertahanan Amerika kukuh dan kuat. Oleh itu, setiap tindakan peperanganyang dirancang dari pentagon harus melibatkan angka 5 agar kemenangantercapai. Berikut ialah rahsia angka 5 yang dianggapberkaitanpentagon. 1. 2. Pentagon, Star David dan Kesyaitanan Ciri-ciri pentagram ata:uStar David juga boleh dilihat pada ibu pejabat Kementerian PertahananAmerika Syarikat di Pentagon.Ciri-ciri ini tidak dapat dilihat jika kita duduk di luar atau berdiri di dalam bangunan. Kami percaya bangunan ini dibina dengan menerapkan unsur-unsur kesyaitanan sebagai daya penguat kepada sistem pertahanan Amerika Syarikat. Walaupun agak janggal apabila kita mengandaikan Mat Salleh percayakan perkara tahyul tetapi hakikatnya merekalah yang lebih gemar mengamalkannya. Ciri-ciri unik pada bangunan Pentagon yang berbentuk Bintang Nabi Daud itu ialah mempunyai 5 penjuru bangunan,mempunyai 5 tingkat dengan5 blok yang disusun secaraberlapisJapisdan dibina di atas tanah seluas5 ekar. 3. Presiden George Bush melancarkan serangan ke atas Iraq pada jam 5.50 petangwaktu Baghdadpada20 Mac 2003. George Bush mengumumkan perang Iraq tamat pada bulan May iaitu 1.5.2003 Manakala btlan May atau I May adalah hari ulang tahun pemujaan Syaitanyang disambut seluruh dunia setiaptahun. perayaan ini juga dikenali sebagaiBeltane Day atau Walpurgis Day.

Latar Belakang Bangunan Pentagon Bangunan ini mula dibina pada 15 January 1943 oleh seorang arkitek dari Amerik" ttiltkil GeorSeBergestrom. Manakala kontrak1uitl1

Pengaruh Star David pada organisasi Di bawah adalahsebahagian logo syarikat-syarikat dari luar negara yang mempunyai unsur Star David serta menyumbang dana kepada kerajaan Israel Zionis. Semua syarikat-syarikat ini tergolong di dalam kempen senaraibarang-barangyang perlu diboikot oleh umat Islam.

tor yang bertanggungjawab membina pelan asas Bergestorm ptla ialah John McShain.Bangtnan ini terletak di atas kawasan seluas5 ekar dengan kakitangan tentera seramai25,000 orang dan 3,000 orang kakitangan bukan bidang ketenteraan.o Untuk menampung keperluan kakitangan yang seramai itu, kementerian PertahananAmerika telah membuka ruang kedai-kedai makanan segera.Antara restoran yang boleh didapati di dalam bangunan Pentagon ialah McDonald, KFC, Pizza Hut, Starbucks,Dunkin Donut, Taco Bell dan Subway. Selain itu, bangunan ini juga menjadi tempat popular untuk golongan anti-perangmelakukan demonstrasiatau tunjuk perasaan.Pada 17 Mac 2007 lalu, dianggarkan hampir 15000 orang awam berarak dari Memorial Lincoln hingga ke bangunan Pentagon bagi melancarkan tunjuk perasaan membantahpenglibatankerajaanAmerika terhadapperang Iraq.' Pada 11 September 2001, bangunan Pentagon ini telah dirempuh oleh salah satu kapal terbang penumpangyang melanggar bangunan World Trade Centre (WC). Ramai penyelidik konspirasi mempercayairempuhan ini telah dirancang berdasarkan cara ia terhempas dan waktu terhempas. Tujuan rempuhan ini diwujudkan adalah untuk mencipta suatu alasanpalsu kepada pentadbiran Amerika agar dapat menyerang Negara kaq dan seterusnyamembunuh Presiden SaddamHussein. Jika dilihat pada rajah di atas,jika setiap penjuru dilukiskan garisan lurus dan disambung setiap sudutnya maka akan kelihatan bentuk bintang Star Dqvidyang sangatjelas. Nabi Daud atalu

Dodge Brothers (kanan) adalah syarikat pembuat kereta di Amerika Syarikat. Simbol penthagram pada logo syarikat arak antarabangsa iaitu Heineken (kiri). Malaysia antannegara yang mengeksportarakjenis ini.

WAL*II'IART
TEXAf,O C&il-TTX
Syarikat Texaco (kiri) adalah syarikat pengeluarpetroleum terbesar milik Yahudi di Amerika. Ditubuhkan pada l90l dan kini bergabung dengan sebuah lagi syarikat petroleum gergasi iaitu Chevron.l0 Syarikat minyak Caltex (tengah)juga berasal dari Amerika Syarikat. Ia salah satu syarikat yang menyumbang dana kepada Israel selain Texaco.ltPasarayaWalmart (kanan) dengan logo pentagram di tengah-tengahnyadiasaskan oleh Sam Walton Beliau berbangsaYahudidari sebelahibunya iaitu,Nancy Lee Lawrence.Sam Waltonjuga pernahmenjadi presidenKelab Rotary.12

28

29

gajak ahli-ahlinya patuh kepada Grand Master (Mahaguru) tanpa sebarang Memandangkan ia daripada bahasa Inggeris maka ada beberapa soal. Ia juga pertubuhan yang mengengkari kewujudan Tuhan walaupun perkataanyang perlu kita fahami berkaitan dengan Freemason.Free secara kebanyakanahli-ahli Freemasonmenafikannya. nmumnya di dalam Bahasa Melayu bermaksud bebas manakala Mason jika Pada 28 April 1738, Ketua Paderi bagi Gereja Roman Katholik diterjemah akan membawa maksud 'tukang batu'. Sekiranya digabungkan \ait;.l Pope Clement XII telah mengemukakan isu menentang penyertaan amat janggal bunyinya di dalam Bahasa Melayu iaitu Tukang Batu Bebas. orang-orang Kristian Katholik dari menyertai Freemason. Menurut dakKebanyakan para penyelidik konspirasi berpendapat Freemason wannya, Freemason cuba menyerap pendidikan agama samawi Judais di adalah satu pertubuhan Yahudi yang mendidik ahli-ahlinya bekerja bagi dalam budaya pertubuhannya.' mencapaimatlamat dan cita-cita bangsaYahudi. Corak bekerja merekapula I Larangan Gereja Roman Katholik tidak berhenti setakat itu sahaja. diikat oleh satubentuk budaya yang unik antaraahli-ahli. 15 Oktober 1890, Gereja Roman Katholik telah menggubal Undang;Pada Di dalam memahami pergerakan kumpulan Freemason ini, be- {Undang Kanun baru yang menyatakan sesiapaahli Katholik yang menyertai berapa istilah berkaitannyaperlu diketahui. Istilah-istilah ini adalah sebagai Freemasonakan diisvtihar 'murtad' dari asama Katholik. Selain itu. kanun baru tersebut juga melarang semua buku-buku terbitan Freemason dibaca mana istilah-istilah yang terkandung di dalam buku-buku Freemason.

Takrifan'Freemason' dan Istilah-Istilah Berkaitannya

umum.
Fr eemason - narnaperfubuhan Mason - Anggota Freemason Grand Master - Mahaguru Lodge - tempat khas ahli-ahli Freemasonberjumpa dan berbincang Grand Lodge - ibu pejabat utama Freemason FreemasonHall - dewan bangunanFreemason Degree (0) - darjah kebesaran,pangkat atau status Sejarah Freemason dan Keyahudiannya Gerakan ini sebenarnya sudah bertapak lama di muka bumi. Tarikh tepat penubuhan dan siapa pengasasnya tidak dapat dikenal pasti. Namun, berdasarkan fakta-fakta sejarah Freemason dianggap wujud secara rasmi pada 24 Jtn 1717. Ini berdasarkantarikh penubuhan Grand Lodge of England wtukFreemason di bandarayaLondon. 1 Selepaspenubuhan Grand Lodges ofEngland, wujud lagi beberapa Grand Lodge di negara-negara lain seperti Grand Lodge of Ireland pada 1725 dan Grand Lodge of Scotland pada 1736. SelepasRevolusi Amerika, pertubuhan Freemason dilihat mula berkembang ke Amerika Syarikat. Dari situ hampir setiap negeri di Amerika telah mempunyai Grand Lodge sendiri. Penubuhan Grand Lodge di Amerika ini dipercayai dibawa oleh penj aj ah-penjajah Briti sh y ang datangke Amerika. 2 Satu perkarayang ganjil tentang Freemasonialah iahanya menerima keahlian dikalangan orang lelaki sahaja.Tidak dapat dipastikan mengapa syarat-syaratnya seperti demikian. Yang jelasnya, pertubuhanini men-

masih wujud malah ahliSehinggakini pertubuhanFreemason


kian bertarnbah ke seluruh dunia. Menurut oenulis btku Freemason Dummies iaifi Christopher Hodapp, ahli Freemason seluruh dunia

lima juta orang. Hampir dua juta beradadi Amerika dan


000 orang dari lainlain negara.

Freemason dan Takrifannva Logo Freemasonterdiri dari tiga elemen utama iaitu jangka lukis,

is sudutL danhuruf G. Ketiga-tigaelemenini disusunsepertibenheksagon sementara huruf G pula diletakkan di tengah-tengah antara

lukis danpembaris sudutL.


Di antara ketiga-tiga elemen tersebut hanya satu elemen yang mamenjadi persoalanpara pengkaji iaitu huruf G. Tidak diketahui apakah yang diwakili oleh huruf G tersebut.Dr dalam laman web pertubuFreemason sendiri pun tidak dinyatakan akan maksud sebenarberkaitan

fG.
Namun begitu, para pengkaji membuat kesimpulan sendiri di atas pendapat mengatakan disebalik huruf G tersebut. Ada sesetengah bermaksud Great Architect (Arkitek Agung) kerana elemenjangka lukis pembaris tersebut adalah kegunaan para arkitek. Manakala pendapat in mengatakan G membawa maksud Geometri yang mana kedua-dua alat i adalah kegunaandi dalam bidang geografi. Namun, pendapatyang palkukuh dan agak rasional ialah pendapatyang mengatakan G mewakili Great Pyramid.

32

aa JJ

Great Pyramid menltk kepada monumen Piramid yang menjadi lambang simbol gerakan rahsia Yahudi terbesar di dunia iaitu Illuminati (rujukbab 6). Secararingkasnya, elemen-elemendalam logo Freemasonbukanlah bermaksud kesemua ahli-ahlinya bekerja di dalam bidang pembinaan atau arkitek. Tetapi ia merujuk kepada ketekunan, kebijaksanaandan kepatuhan ahli dalam mencapai sesuatu misi yang ditetapkan oleh Grand Master dalam Freemason.Ahli-ahli tersebutlah arkitek-arkitek yang bertindak sebagai pelaksanakepada pemikir-pemikir rahsia yang berada di dalam Freemason. Struktur organisasi dalam Freemason Pertubuhanrahsia ini amat unik jika diteliti dari segi susunanperingkat kepimpinannya. Di dalam membezakantaraf seseorang ahli, Freemason menggunakanbilangan dalam darjah (") bagi setiap peringkat gelaran. Di dalam Freemason, terdapat 33 darjah (33") tingkatan gelaran untuk menggambarkansemuaperingkat taraf tersebut. Dariah Gelaran 330 320 31' 300 290 280 27u 26u 250 240 Sovereign Grand Inspector General Sublime Princeof Royal Secret Grand lnspector Inquisitor Commander ElectKnightKadosh Grand Knight of St. Andrew Knight ofthe Sun Commander Temple of Prince Mercy of Knight ofBrazenSerpent Princeof Tabemacle

Di mana simbol Freemason boleh dilihat? Logo Freemason tidak banyak diaplikasikanpada logo-logo syarikat atau pertubuhan seperti mana simbol Singa Judah dan Kabbaloh. Freemasonlebih mempengaruhimasyarakatseduniadengan simbol-simbol pergerakanbadan dan cara bersosial. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan padabab seterusnya.

Sumber: Valleyof Tolado, AncientAccepted Scottish Rite, toledoaasr.com Peringkat kepimpinan terlinggidi dalamFreemason ialah330bukannya10. Ia boleh dianugerahkanlebih kepada seoranguntuk setiap gelaranmengikut sumbangkhidmat orang tersebut sepanjangpenglibatannya.

Gambar di atas menunjukkan memoir Freemason yang dibina di , bulatan jalan di persimpangan antaraBandar Eilat dan semtengah-tengah padanMesir di Israel. Plat pada batu tersebut tertulis "The Freemason Circle's SolomonPillars Lodge No 59 Eilat".Ia ditulis dalamdua bahasaiaitu Inggerisdan Hebrew. Ibu pejabat utama Freemasondi Israel terletak di Bandar Tel Aviv dan mula ditubuhkanpadaT Mei 1873 di bawah seliaan Grand Lodge o/ Canada. Manakala ibu pejabat rasmi yang ditubuhkan oleh mason dari Israel sendiri adalah pada 20 Oktober 1953. Ibu pejabat ini hanya dibuka pada setiaphari Selasapada minggu terakhir bulan Januari,Mac, Jun dan Mesyuaratterakhir yang diadakanadalah pada 12 Ogos 2009 September. yang melibatkanahli-ahli peringkat 1udan 3u.'

35

Gambar di sebelah menunjukkan batu tanda tanah perkuburan yang terukir logo Freemason pada bahagian atas nama. Pada batu tersebut tercatatnama si mati iaitu T.J. Swaim, lahir pada 17 November 1844 dan mati pada 25 November 7922. Di bawahnyatercatatayat berbunyi, " Gone but notforgotten. " Gambar ini diambil oleh seorang jurugambar bebas berusia 60-an, Judith Richard Shubert di tanah perkuburan Kristian, Hood County Texas, Amerika. Blognya banyak memaparkan pelbagai ukiran batu nisan di pelbagai tempat di Amerika.' Simbol (kiri) ini adalah simbol sebuah pertubuhan di Israel yang bemama TaglitBirthright Israel. Taglit ditubuhkan khusus untuk golongan remaja Yahudi seluruh dunia yang berumur antara 18 hingga 26 tahrn. Tv juan penubuhannyaialah merancangsuatu program lawatan pendidikan dari negara luar ke Israelmelalui pakej-pakejyang tersedia.
Taglit bekerjasama dengan banyak pertubuhan di luar Israel antaranya ialah lrlorth American Jewi.sh Federation (NAJF). Antara program yang dianjurkan ialah Program Musirn Panas Jun 2009. Program ini berlangsung selama l0 hari di lsrael yang melibatkan rombongan dari remaja-remaja Yahudi Amerika. Antara aktiviti program musim panas ini ialah nyanyian dan tarian yang berlangsung sehingga lewat malanr. Penubuhan Taglit-Birthright Israeltidak lain ialah ingin mendidik sifat kecintaan remaja-rernaja Yahudi dari luar Israel kcpada negara lsrael.T

Adakah Freemasonterdapat di Malaysia? Ya, pertubuhan Freemason sudah lama berlapak di Malaysia dan pejabatpertama Freemason ialah di Singapura yang mana ketika itu Singapuramasih lagi menjadi ahli PersekutuanTanah Melayu. PertubuhanFreemasonmula bertapak di Tanah Melayu pada 1845 sebagaisebuahrestoranyang boleh dikunjungi oleh orang ramai. Bangunan kelab Freemason Singapura terletak di Coleman Street dan masih beroperasi sehingga sekarang. Restoran Freemason tersebut dibuka setiap hari bermula 11.30 pagi hingga 10.30 malam manakala pejabat kelab dibuka padapukul 9 pagi hingga 72 malam.o ini Bansunan (gambar) dinamakan Freemason Hall yang terletak di alamat 23, Jalan Coleman, 179806 Singapura. Di bahagian atasnyaadalah Lodge, iaitu tempat aktiviti kelab rnanakala tingkat bawah adalah ruang restoran, bar, perpustakaan dan bilik kasino. Semua kemudahan ini yang terdapat dibangunan boleh digunakan oleh orang ramai. Selainitu, ruang restoran ini juga boleh ditempah untuk mengadakan sebarang sambutankeramaian. , Menurut kajian yang dilakukan oleh Neoh Thean Hup Quga anggota Mason), pertubuhan Freemason mula bertapak di Singapura pada 8 Disember 1845. Di awal penubuhannya,kelab ini dinamakandenganLodge of Zetland dan menumpang sementaradi Jalan Armenian. Kelab ini hanya mula berpindah ke Jalan Coleman setelah bangunanpejabat utama siap di bina pada l81g.e Bangunan Freemasondi Jalan Coleman itu direka bentuk oleh juInggeris bernama Thomas Cargill dan dirasmikan oleh William rutera Henry Macleod Read yang berpangkat Grand Master. Kemudiannya pada tahun yang sama 31 Disember 1879, jurutera bangunan itu sendiri iaitu ThomasCargill telah dianugerahkandarjah Master of Lodge Zetland in-theEasl. Kemudiannya, pada 1936 suatu mesyuarat khas telah diadakan di

Freemason dan Kabbalah Kebanyakanpenyelidik konspirasi mendakwa bahawa sernuaamalan ritual yang terdapat di dalam Kabbalah drjadikan amalan formal di dalam Freemason. Grand Lodge British columbia and Yukon (GLBCY) cuba menafikan senna dakwaan ini dengan mengeluar-kan artikel yang bertajuk "Freemasonry and Kabholah" di dalam laman web meieka. Dalam artikel tersebut, mereka cuba menghuraikan perbezaan sejarah Freemason dan Kabbalah serta bagaimana keduaduanya berkernbangtanpa sebarangkeberkaitan antara satu sama lain, Narnun beg!1u, hujah itu tidak diendahkan oleh kebanyakanpenyelidik kerana sudah ada ses,etpngah bekas ahli Freema$onyang berani mendedahkanaktiviti misteri kelompok Freemasonyangtidakdiketahuiolehorangn^ai-pinulis...

36

37

Kuala Lumpur yang mana ia dihadiri oleh District Grand Master, Bro. Trimmer.to Kehadiran pengaruh Freemasondi Singapura dipercayai dimulakan oleh seorang Residen Inggeris di Negeri-Negeri Selat iaitlu Sir Stamford Rffies. Kini Singapura cuba mengubah sejarah dengan meletakkan nama Stamford Rffies sebagai pengasas Singapura bukannya Parameswara. Patung Stamford Rffiesjuga sekarangberdiri tegak di pulau singa itu. Di SemenanjungTanah Melayr, lodge pertama dipercayai dibuka di Pulau Pinang pada 6 September1806 dengan nama Lodge Neptune. Kemudian pada 27 Disember 1878, sebuah kuil khas unhrk ahli Freemason dipercayai dibina di Pulau Pinang. Pada 14 April 1888 pula, golongan Freemason telah mengadakanmes5ruarat pertama di Perak bersempenasambutan Jubli Perak. Manakala di Kuala Lumpur, lodge Freemason yang pertama mula bertapak pada2l Oktober 1889 dengan namaLodge Read. Selepasitu banyak lodge-lodge dibuka di Semenanjung Tanah Melayu oleh pegawaipegawai Inggeris yang berkhidmat antaranya ialah:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pada Oktober 9 1909 Klang,Selangor. di Pada Januari 6 1910 Seremban, di NegeriSembilan. PadaTDisember 1910di Melakadengan namaLodgeElliot, Pada2Ogos1916 Sungai di Petani, Kedah. Pada14Disember1929,lodgebernama JohorRoyalTempledibinadi Johor. Pada10Oktober193 , lodgebernama I Tiger Lanedibinadi Ipoh, Perak.' Pada6 Februari1932,sebuah Lodgedibinadi JohorUtara. lagi Pada26 Januari 1951, sebuah Lodgedibinadi KotaKinabalu, Sabah. Pada2November I95T,tigabulan selepas merdeka, sebuah.Lodge dibinalagi di Sandakan, Sabah. 10. Pada20 Februari1960,sebuah Lodgeditubuhkan KualaLumpurdengan lagi namaSentosa Lodge. 11. Pada3l Oktober1964,sebuah Lodgeditubuhdi Beaufort,Sabah. 12. Pada28 November1964,Lodgeyangbernama EdwardHolidayLodgeditubuh di Kuala Lumpur. 13. PadaI Julai1967,seorang MelayuIslambernama Mustapa Osman bin dianugerahkan gelaran (mungkinorangMelayupertama GrandMasterFreemason terimagelaran tersebut). 14. Pada10Februaril973,Lodge bernama Fidelity ditubuhdi KualaLumpur.

Semua lodge yang terdapat dalam senarai di atas menggambarkan bahawa walaupun Tanah Melayu menghadapi pelbagai jenis perang, konfrontasi antarakaum dan sebagainya,tetapi penubuhankelab rahsia Yahudi ini tetap berkembang pesat tanpa pengetahuanorang Melayu Islam. Malangnya, ia tidak diharamkan oleh PejabatPendaftarPertubuhan. Kebanyakan ahli-ahli Mason di Malaysia dikuasai oleh golongan profesional berpendidikan PhD (Dokfor Falsafah). Manakala majoriti bangsb yang memegang darjah tertinggi seperti gelaran Master Mason Cina, India dan Singh. adalahberbangsa I PertubuhanFreemasondi Malaysia sekarangini diketuai oleh jurutera bernama k. Cheah Kok Cheongyang berpangkatDistrict Grand Lodge of Mark Master Masons of South East Asia. Kemudian diikuti oleh Dr. Yan Lok (Deputy District Grand Master), Dr. Santok Singh (Deputy District Grand Master), Lau Kee Siong (Drsrrict Principal Conductor of the brk) danDr. Henry Lee (District Grand Secretary))l Di Mesir, dua tokoh pembaharuanyang amat diseganijuga terlibat i dalam organisasi Yahudi ini. Mereka ialah Syeikh Muhammad Abduh Mufti Mesir) dan Jamaluddin al-Afghani iaitu guru kepada Syeikh Abduh. Jamaluddin juga orang yang bertanggungjawabmemlkan Freemason kepada Muharnmad Abduh. Kedua-dua mereka dipercayai pendakwah fahamanWahabi di Mesir ketika itu. Freemason dalam Pentadbiran Malaysia Persoalantentang Freemasonjuga pernah dibangkitkan oleh Tuan

pada25 Oktober1978.Ketika itu uru Nik AbdulAzizNik Mat di Parlimen


uan Guru (Ahli Parlimen Pengkalan Chepa) mempersoalkan Perdana enteri Tun Hussein Onn tentang tindakan kerajaan yang membiarkan orisasi Freemasondidaftarkan denganbanyaknya di Malaysia. Menjawab persoalan itu, Menteri Dalam Negeri, Tan Sri Ghazali 'Shafiemenjawab kerajaantidak berhasratmenghalangpendaftaranpertubuitu walaupun ianya jelas bercanggahdengan akidah umat Islam. Ketika iS0,tersebut,Tuan Guru mempersoalkantentang bilangan isasi Freemasonyang begitu banyak malah sudah mencapai lebih 55 dengan2,984 ahlitermasuk seorangmenteri.12 Sehingga sekarang ini, organisasi Freemason terus berkembang pesat dan mempunyai cawangan di seluruh Malaysia. Apa yang membimbangkan ialah ramai pula dikalangan golongan profesional Muslim termasuk ahli-ahli politik menyertai pertubuhantersebut.

(Sila lihat laman web FreemasonMalaysia: http://www.dglea.org)

38

39

Kuil-Kuil Freemason di Malaysia Berikut ialah beberapagambarbangunanFreemason ataulodge yang masih aktif sehinggasekarangdi Malaysia.

JfiHffR BAHRU

##

FULAUpIHAHG

WwW

Alamat : JalanAbu Bakar. Johor Bahru. Johor

ilIIU.AR, JtrHOR
alamat: No.136, JalanUtama, Georgetown(berhampiran Kebun Bunga)

Alamat :No. 27, Jalan Sultan Azlan Shah,lpoh, Perak.

Alamat : No. 100,JalanJunid, 84000Muar, Johor

I
Peranan FreemasonAbad ke-21 yakni selepas1970-an,pertubuhan Jika dilihat pada masasekarang Freemason mula menampakkan diri secara meluas dan bergerak sebagai organisasi rasmi yang berdaftar, mesra masyarakat dan berkebajikan. Mereka juga sudah mula membuka laman-lamanweb organisasimasingmasing dengan mendedahkanaktiviti-aktiviti yang dijalankan pada waktuwaktu tertentu. Tindakan organisasi Freemason keluar dari kepompong 'tersembunyi'bagi kami adalahsatulangkahkelompok tersebutuntuk menjernehkan pandangan masyarakat dunia terhadap aktiviti-aktiviti sulit Freemasoncuba menjadi mesra masyaramereka.Kami juga beranggapan kat dengan melibatkan diri dalam forum-forum, kerja-kerja amal dan menubuhkan kelab di universiti-universiti antarabanssa. Namun begitu, perkembangansebegini tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak ini. Freemamencurigaivisi dan misi organisasi son sendiri mempunyai sejarah hitam dikalangan ahli-ahlinya khususnya yang melibatkan pembunuhandan seksaanfrzlkal mengikut ritual organlsasl. Malah bekas-bekas ahli Freemason sendiri mengakui akan kelenconganorganisasi ini dan cuba mendedahkannya kepada orang ramai tentang kejahatan-kejahatan yang cuba pemimpin Freemason. disembunyikan Antara individu yang mendedahkannyaialah John Quincy Adams (gambar) presidenAmerika Syarikat yang ke-6. Adams juga adalahbekas anggota Freemasontetapi sejak mengetahuikes pembunuhanyang melibatkan ahli di dalam pertubuhan itu, Adams terus mengambil keputusanuntuk meninggalkan organisasi Yahudi. Bimbang akan pengaruhFreemason dikalanganorang awam, beliau telah menulis suatu buku yang menceritakan hal-hal dalaman Freemason yang sangatmisteri dan membahayakanmasyarakatawam. Buku itu diterbitkan pada 1833 dengan tajuk Letters on Freemasonry. Di dalam bukunya it:uAdams mengatakandengannada yang tegas; "Freemason harus dihapuskanselama-lamanya.Ia sangat menyalahi dan salah sama sekali.-Ia benih kesyaitananyang tidak membawa sebarangkebaikan." "

Alamat : JalanChan Koon Chene.75000 Melaka.

Negeri Sembilan. Alamat : JalanPenghuluCantek,Seremban, 42

43

itt
r!l
I iil

l1 t1 i11
i

BAB 6

Sejarah Illuminati dan Pengaruhnya Pertubuhan Illuminati ini diasaskan oleh Prof. Adam Weishaupt pada 1776 di Ingolstadt, Jerman manakala sumber kewangannya aitrngg.ntg sepenuhnya oleh Rothschild, seorang billionaire Yahudi ferman. Pada ketika rf;.i Weishaupt yang berbangsaYahudi dan beragama Judaisbertugassebagaiprofesor Undang-Undang di Universiti Ingolstadt' Pada awal l770-an, Adam weishaupt telah mengambil keputusan

Simbolllluminati

tlri

gereja. yang tidak diketahui pihak pengrrrusan Pada tahun itu juga dia mula menulis perancangannyadi dalam sebuah buku yang menceritakan impiannya untuk membina Synagoge of Satan (Kull Syaitin). Tujuan pembinaan kuil ini ialah untuk menjadikan ia tempat berkumpul ahli-ahli Illuminati yang berjaya dipengaruhi oleh Adam Weishaupt khususnya ahli-ahli akademik, ahli perniagaan dan golongan korporat. Weishaupt juga mengajar pengikut-pengikutrnya melakukan penyembahanberhala dan kesyaitanan' Malangnya, kegiatan sulit weishaupt itu disedari oleh pihak pengurusan geieja dan akhirnya beliau dipecat dari jawatan paderi serta -dikeluarkan dari jawatan kuasa pengurusanGereja Lrgolstadt. Perkarayang diterapkan oleh Weishaupt kepada pengikut-pengikutnya ialah.dunia tidak akan aman selagi terdapat banyak kerajaan dengan pelbagai jenis sistem pemerintahan.geliau menegaskanseluruh kerajaan dunia harus dihapuskan dan digabungkan di bawah satu pemerintahan yang adil. Pemerintahan mestilah dipimpin oleh Yahudi. Pada 1 Mei 1776, Weishaupt tamat menulis buku perancangannya dan mengumumkan penubuhan Illuminati. Tarikh 1 Mei juga adalah hari ulang tahun fahaman Komunis yang disambut setiap tahun. Sebenarnya itulah tarikfi Weishaupt menyiapkan segala pefancangannya untuk memusnahkan seluruh kerajaan dunia dan agama-agama yang ada bagi memastikan Yahudi memegang tampuk pemerintahan secara tersembunyi seperti sekarang. Perancangan pertama Illuminati ialah mencetuskan Revolusi perancis pada li89 dingan tujuan menggulingkan pemerintahan beraja

lill j
t

Simbol Illuminati Simbol piramid ini sebenarnya adalah logo rasmi bagi satu pertubuhan rahsia Yahudi terbesar di dunia iaitu llluminafi. Pertubuhan ini bukanlah pertubuhan berdaftar atau pertubuhan yang mempunyai pejabat dan pusat aktiviti. Ia sebenarnyabergerak secara rahsia tanpa diketahui siapakahyang menganggotainya. Walaupun bergerak secararahsia dan tersembunyi tetapi pengaruh perhrbuhan Yahudi ini sangat kuat sehinggakan hampir 80 peratus sudutsudut di dunia ini dikuasai oleh ahli-ahli Illuminati. Semua negara-negara Arab langsung tidak terlepas dari pengaruh Illuminati termasuklah pentadbir-pentadbir di Mekah dan Madinah. Hatta syarikat kontraktor yang mengubahsuai Masjidil Haram juga disyaki dimiliki oleh agen-agen Illuminati walaupun pemiliknya orang Islam. Negara-negarakecil yang tidak kaya }uga dijajah oleh orang-orang Illuminati sehinggalah sekarangini aspek ekonomi, sosial, hiburan, politik dan pendidikan telah pun dimonopoli oleh pemikiran Illuminati yang sudah pun merencanakannyasejak lebih 300 tahun dahulu. Illuminati bergerak secara terancang dan penuh misteri dan sehingga sekarang dunia tidak mengetahuisiapakahperancangutama di dalam Illuminati.

1{

1i;

45

Perancis. Amat menghairankan bagaimana Weishaupt yang berada di Jerman mahu mencetuskanrevolusi tersebut malah ahli-ahlinya juga tiada berbangsa Perancis.l Takdir Allah Membongkar Rancangan llluminati Bagi merealisasikanimpian peliknya itu, Weishaupt menyerahkan semua buku karangarffryakepada salah seorang pengikutnya iaitu Xavier Von Zwack (seorang peguam). Zwack diarahkan oleh Weishaupt untuk mernberikan buku tersebut kepada ketua pengikut-pengikut Illuminati di Perancis iaitu Maximillian Robespierre agar rancansan mencetuskan Revolusi Perancisdapat dij alankan. Malangnya bagi Zwack, ketika dalam perjalanan dari Jerman ke Perancis, dia telah dipanah petir dan mati serta-merta di tempat kejadian. Pasukan polis Jerman menjumpai dokumen-dokumen rahsia tersebut pada mayat Zwack. Mereka mengkajinya dan mengeluarkan satu kenyataan rasmi untuk mendedahkankonspirasi sulit Weishaupt dan Illuminati. Adam Weishaupt dan pengikut-pengikutnya ditangkap polis Jerman, manakala lodge (tempat perjumpaan) mereka juga disita. Pada 1785, kerajaan Bavaria (Jerman) mengumumkan pengharaman gerakan Illuminati. Selepasitu, polis Jerman menghebahkanrancangan Weishaupt itu kepada semua kerajaan-kerajaanBeraja di seluruh Eropah khususnya Perancis.Laporan pendedahanitu dinamakan The Original of the ^Writings Order and Sect of the Illuminati dan dikeluarkan pada 1786.' Kebodohan Raja Perancis dan Kebangkitan Revolusi Menurut sejarah,Raja Perancisadalah antarayang paling sombong dan bodoh dari kalangan raja-raja di Eropah. Malah suka menindas rakyat jelata khususnyagolongan petani dan orang-orangmiskin. Selepasdibebaskan,Weishaupt menjemput Prof. John Robinsonke Eropah untuk membincangkan perancangan Illuminati mencetuskan Revolusi Perancis.Ketika itl,, Robinson adalahKetua Gerakan Freemason di Scotland. Tetapi Robinson tidak bersetuju dengan agenda Weishaupt malah merancanguntuk mendedahkanrahsia tersebutkepadaumum. Di Perancis, gerakan revolusi dimainkan sepenuhnyaoleh seorang Yahudi yang bernama Maximillian Robespierre. Dengan kepetahannyaberpidato dan sifat simpati pada golongan bawahan. Rakyat Perancis Berjaya dihasut dalam masayang singkat untuk mencetuskanrevolusi. Raja Perancis ketika itu Louis XVI tidak mempercayai berita dari polis Bavaria malah masih lagi menganggap rakyat tetap takut kepada 46

ya. Aldrirnya, pada 1789, revolusi tercetus dengan sendirinya ila rakyat jelatamarah dengansikap sambil lewa Louis XVI yang masih mempedulikan suara rakyat. Kejayaan Illuminati dalam mencetuskan Revolusi Perancis pada yang ditetapkan telah mendorong beberapaperancanganlain. Selepas yaan di Perancis,Illuminati mencetuskanpula PerangNapolean dengan an kerajaan beraja di seluruh Eropah dapat ditumbangkan.'

akah Adam Weishauptahli Freemason? Dia Asalnya Adam Weishauptbukan seorangahli Freemason.
ya menjadi ahli Mason selepas menubuhkan Illuminati pada'l Mei Sebelum menyertai Freemason, Weishaupt mendapati budaya air dan corak kerahsiaanyang diamalkan dalam Freemason sesuar

ikasikan dalamIlluminati. di lodge menyertai Freemason melalui sebuah Pada1777,Weishaupt g bernama'Theodoreof Good Counsel'di Munich, Jerman.Selepas
eishaupt, pembantunya Zwack pula menyertai Freemason pada 27 No-

Dalamtempohpenyer1778kemungkinan atasarahan Weishaupt.


mereka berdua, organisasiFreemasonyang bertempat di Munich telah i sepenuhnyaoleh pengaruh Illuminati pada 1779. Kesemua ahli Mason di Mdnich bersetuju dengan idea Satu Kerajaan Dunia yang mosikan oleh Weishaupt.a

Pada20 Disember1781,satuperjumpaan untuk membincangkan yang bernama Perjumpaan tersebut CondepanFreemason diadakan. harusmenerima of Wilhemsbad telahmemutuskan bahawaFreemason
-idea Illuminati dan memastikan misi yang dirancangkan oleh tercapai lau mengambil masayang lama.s PenyertaanWeishaupt ke dalam Freemasonini menunjukkan Illui dan Freemason adalah dua pertubuhan Yahudi yangberbeza walaukedua-duanyadilihat memusuhi Islam secaratersembunyi. Di sini dadisimpulkan bahawa penggabungan ideologi kedua-dua organisasi yang diusahakanoleh Weishaupt telah menyebabkanmisi pertubuFreemasonlebih agresif dalam menghancurkanIslam. Tindakan bijak Weishaupt ini secaratidak langsung mempercepatmatlamat Illuminati untuk mencetuskanrevolusi besar di Perancis.Materdapat di seluruh dunia khususnya Eropah manakala persefahaman diputuskan di dalam kongres di Munich, Jerman sudah pasti diketahui i-ahli mereka di Perancis. Memandangkan Mason terdidik untuk patuh ketua tanpa berbelah-bagi, maka arahan dari lodge di Jerman untuk -ahli yang berada di Perancissudahpasti akan dilaksanakan.

47

*t

Gerakan Illuminati abad ke-20 Bermulanya pada zaman kebangkitan Eropah iaitu ketika zamarr revolusi Industri, gerakan Illuminati mula memperkasakan organisasi merekadalam bentuk perniagaandan pertubuhanpolitik. Kebanyakan syarikat-syarikat Yahudi yang wujud sekarangadalah dalam bidang perbankan dan kewangan. Disebabkan itu, pengaruh perbankantelah membuatkanpemimpin-pemimpin politik dari seratadunia terpaksa bergantung kepada keperluan kestabilan ekonomi untuk meneruskankelangsunganpolitik. Dasar-dasar ekonomi yang meyakinkan rakyat harus dibentuk, manakala dasar-dasaryang dibentuk pula harus selari dengan kehendak pengusaha-pengusaha dikuasai oleh Yahudi. bank yang sememangnya SelepasPerang Dunia Pertamadan kedua, syarikat-syarikat Yahudi terus menular ke serata dunia tanpa dapat disekat. Ini kerana, penjajahanpenjajahanyang dilakukan sama ada British, Amerika, Sepanyol, Belanda atau Portugis adalah di bawah pengaruh Illuminati yang telah dirancang sejak 1776 lagi. olehAdam Weishaupt Dewasa ini, gerakan Illuminati semakin canggih dan amat sistematik pergerakan mereka. Mereka tidak lagi berbincang secararahsia di tempat-tempat tersembunyi. Perancanganmereka dilakukan di dalam bentuk seminar, ceramah, kajian dan sebagainya.Pengaruh Illuminati dan kaitannya dengan unsur-unsur Yahudi hanya boleh difahami apabila kita meneliti asal-usul perkataan llluminati, takrifan simbolnya dan pengaruh simbol-simboltersebutpada logo-logo organisasi. Asal-Usul perkataan ILLUMINATI PerkataanIlluminati berasal dari perkataan Latin iaittt llluminatus yang bermaksud "pencahayaan" atau mencahayakan. Di dalam kamus dwibahasa Oxford, Illuminati berasal dari kata pangkal llluminate (mencerahkan;.6Lain pula takrifan dari Adam Weishaupt, menurutnya perkataan Illuminati itu adalah Lucifer (Iblis) yang membawa maksud pemegangcahaya.Weishaupt tidak berselindung dan meyakini sendiri akan takrifan ini di dalam buku tulisannya. Manakala perkataan Lucifer pula adalah dalam bahasa Latin yang bermaksud gelaran kepada Iblis. Masyarakat Kristian memanggil Iblis dengan perkataan Lucifer berdasarkan ungkapan-ungkapanyang terdapat pada kitab Injil mereka. Kristan juga mempercayai Lucifer adalah nama asal Iblis sebelum ia dihalau dari syurga dan menjadi makhluk yang dilaknat.T

Nc
'5F :i - * $.*

sh P:

s$ .E G
ES

\\a

UP "S -'

RS 90 ar
:J{

rS

eE

G*
q?

'ii

+x onR s': si .a>


RU\

"e.s
4v)
*R

\:
.:R \ s
F. :

":: R \.s

ss

'a\
( Jl

B Q *\a e? on

T
I Takrifan Simbol Illuminati I simbolini mempengaruhi I Bagaimana masyarakat? tidak pemah Adam Weishaupt Simbol ini boleh dilihat di merata-rata tempat di dunia ini. ; logo di sebelah adalah mengatakan Kebanyakan 'masyarakat tidak menyedari bahawa mereka dikelilingi lambang Illuminati. Tetapi hasil simbol Illuminati. Manakalaorganisasi yang biasa mempunyai beberapa analisis dari penyelidik -ciri simbol ini ialah organisasi antarabangsayang berpengaruh dan konspirasi barat sejak era selepas li ramai. Keberkaitan hanya dapat dilihat apabila kita menyelidik Perang Dunia Kedua, mereka yakin belakang Illuminati seperti yang dinyatakan sebelum ini. inilah logo llluminati. Keyakinan yang disyakiterlibatbiasanya Setiaporganisasi akanmenggunakan mereka berasaskanciri-ciri misteri ada bentuk tiga segi piramid, mata satu atau kedua-duanya sekali. yangterdapatpada logo ini. organisasi yang mempunyai ciri-ciri ini adalah organisasi yang B e rd a s a rk a n p e n e lit ia n , danakepada Israelatausyarikatmilik Yahudisendiri. simbol yan9 dipercayai kepunyaan Illuminati ini dibina berasaskan5 elemen asas. Lima elemen ini pula
akan mewakili satu hubungkait yang amat rasional antara satu sama lain mengikut peredaran masa. Kelima-lima elemen itu juga akan membawa maksud-maksud yang tersendiri sesuai denganistilah masing-masnig.Lima elemen itu ialah: l. 2. 3. 4. 5. Ungkapan AIINUIT COEPTIS Gambar mata satu dalam puncak segitiga. Bangunanpiramid separuhsiap. Huruf-huruf di bawah piramid : MDCCLXXVI Ungkapan NOVUS ORDO SECLORUM

rI

11

Ungkapan ANNUIT COEPTIS adalah perkataan latin yang dalam bahasa Inggerisnya bermaksud Approved of undertaking. Gambar mata satu di atas piramid pula membawa maksud All'seeing-eye atau mata yang melihat semua. Mata ini dipercayai milik penguasa Illuminali yang rnemerhatikansegalagerak geri perancangandan masyarakatdunia.E Manakala huruf roman MDCCLXXVI adalah mewakili nombor 1776. Nombor ini bermaksud tahun pertubuhan Illuminati ditubuhkan iaitu 1 Mei 1776. Kemudian, bangunan piramid itu pula mempunyai 13 tingkat yang mewakili 13 negeri asal di Amerika. Menurut pendapat kebany^akan penyelidik konspirasi, piramid itu adalah adaptasidari kerajaanFiraun.e Manakala ungkapan di bawah sekali iaitu Novus Ordo Seclorum adalah perkataan Latin yang bermaksud New World Orde atau Dunia Orde Baru. New World Orde dipercayai konsep diktator pemerintahan alaf banr yang bakal dibawa oleh Illuminati dan kini telah pun terbukti Yahudi yang menguasaiseluruh aspekdunia.ro

of AwarenessOlfice (IAO) Antaranya logo Information of AwarenessOffice (IAO) didapati jelas.Matayangmemancar simbolpiramidmatasatuIlluminati dengan arah bumi menggambarkan bahawa penduduk bumi sentiasa ikan dan dianalisistingkah laku mereka.Organisasiini ditubuhkan Januari2002lanjutandari berlakunya kejadianl1 September 2001di FungsiutamaIAO ialah menciptateknologi-teknologiterkini untuk
pihak tentera bagi melawan musuh seperti pengesanhaba badan

alat komunikasi jarak jauh. Salah satu teknologi terkini yang


lkan oleh IAO ialah Human Identification of the Distance ). Sistem ini mampu mengesan identiti orang awam dari jarak sama ada rupa bentulg sejarah keluarga atau rekod jenayah dari jarak Sistem ini telah pun digunakan sekarangoleh kebanyakan lapanganterbang antarabangsa Amerika, Kanada dan Australia.tr di

50

Americu Online Manakala America Online pula adalah satu perisian internet yang membolehkan seseorang bercakap antara satu sama lain tanpa sebarang bayaran. Simbol piramid jelas terdapat di atas perkataan Amerika dan di tengah-tengahnyaadalahlakarangrafrkmatayangtidak jelas.

BAB 7

llluminati syar?tTqngan
dan Freemason

Trilateral Commission Di atas merupakan logo pertubuhan ekonomi Yahudi yang terbesar di dunia dan antarayang paling berbahaya iaitlu Trilateral Commission (TC) yang ditubuhkan pada 1973 di Amerika Syarikat. Simbol segitiga piramid lebih jelas dilihat jika dibuat lakaran segitiga pada bahagian tengah logo. Selepaslakaran dibuat, segitiga akan terbentuk seperti gambar kanan. Majoriti penyelidik konspirasi bersepakat bahawa Trilateral Commission memainkan peranan khusus di dalam mempengaruhi dasardasar kewangan serta perancangan strategik ekonomi bagi kebanyakan negara-negaradi seluruh dunia termasuklah Malaysia. Cara mempengaruhi ekonomi sesebuah negara adalah melalui pengambilan ahli-ahli dari terpilih termasuklahMalaysia. kalangan negara-negara Antara ralcyat Malaysia yang menyertai Trilateral Commission ialah Tan Sri Azman Hashim, Ketua Pengarah AmBank Ber had dan Allahyarham Dato' Noordin Sapiee, bekas Ketua Pengarah Institut P erancanganStrategik Antarabangsa.lz Kecurigaan golongan akademik terhadap Trilateral Commission ialah berpaksikan kepada sejarah penubuhannya.TC telah diasaskanoleh bapa konspirasi Yahudi iaitu Dr. David Rockefeller,billionaire Yahudi dan menguasai kekayaan separuh dari bumi ini. Rockefeller jrtgaantara individu yang terlibat dalam konspirasi mencetuskanPerangDunia Kedua.

tangan dan kerahsiaannya Pengaruhpaling besar organisasiYahudi Illuminati dan Freemason masyarakatdunia ialah isyarat-isyarattangan yang menjadi amalan ta semua dalam kehidupan seharian. Kebanyakan kita tidak menyedari mungkin juga kurang mahu ambil berat dari manakah simbol-simbol itu berasal atau bagaimana ia diadaptasikan. Semua persoalan ini akan kita ketahui hanya apabila kita meneroka budaya Yahudi Judais, ahli Illuminati dan Freemason yang telah serba sedikit latar belakang sebelum ini. Dalam isyarat itu,

sumberutamapengaruhisyarat Judaisdilihat telah berfungsisebagai besariaitu Illuminati danFreemason. kepada organisasi dua
Budaya dalam agama Judais juga diamalkan sebagai sebahagian ya kedua-dua organisasi ini kerana dipercayai pengasasnyakedua(Illuminati dan Freemason)adalahberbangsaYahudi.

52

53

Adakah hanya Yahudi menganggotaiIlluminati dan Freemason? Dewasa ini, penyertaandan keahlian bagi kedua-dua organisasi ini tidak hanya tertakluk kepada orang-orang Yahudi, ianya dianggotai oleh segenap lapisan masyarakat dengan pelbagai latar belakang agama serta budaya. Freemasonsudahmenjadi sebuahorganisasiglobal yang komersial disamping mengekalkan nilai-nilai mistik tersendiri. Manakala Illuminati tetap sebagai organisasi misteri yang penuh kerahsiaan tetapi dipercayai didalangi oleh ahli-ahli Mason. Terdapat juga sebahagian umat Islam yang sanggup menyertai pertubuhan Freemason walauptm ianya jelas bertentangandengan prinsip kelslaman dan syariat. Namun begitu, ketaksubandan kekaguman terhadap kemajuan bangsa lain sudah mendahului umat Islam serta memimpin mereka untuk mengutamakan yang batil. Budaya Illuminati-Freemason dan amalan kesyaitanan Dengan termeterainya satu persefahaman dalam Congress oJ Wlmsbad pada 1781, kami mentafsirkan bahawa Illuminati dan Freemason adalah satu gabungan padu yang dirancang oleh kelompok elit Yahudi dalam merealisasikan matlamat sebenar Illuminati. Apabila berlakunya persefahamanini, bolehlah diandaikan bahawa semuaahli Illuminati adalah ahli Freemasondan bukan semuaahli Freemasonitu ahli Illuminati. Dalam maksud lain, Illuminati-Freemason lebih kepada satu unit rahsia dalam sebuah pasukan besar. Perbezaan ahli Freemason dan Illuminati ialah Mason boleh mendedahkan dirinya kepada orang awam tetapi ahli Illuminati merahsiakan dirinya sebagai llluminati. Apabila seseorangmenyertai Freemason, ia mestilah juga mempelajari cara-cara menjadi ahli mengikut turutan darjah. Manakala setiap darjah (pangkat) pula mempunyai cara pergerakandan simbol yang tersendiri. juga unik dan misteri malah dianggap Cara menjadi ahli Freemason orang. Ia bukan semudah mengisi borang melampau bagi kebanyakan seperti pertubuhan-perfubuhanlain, ia lebih kepada suatu upacara ritual yang menyeramkandan tidak masuk akal untuk manusia biasa. Untuk menyertai Freemason, seseorang itu perlulah mempunyai sahabatyang sudah pun sedia menjadi Mason. Fungsi ahli Mason itu ialah sebagai pencadang atau penyokong kepadanya untuk menjadi ahli baru Kebanyakan lodge menggalakkan individu yang berminat menelefon sendiri lodge yangberdekatandan membuat temujanji.

Upacara kemasukan ahli peringkat pertama (10) Untuk menjadi ahli, seseorangitu akan dikehendaki memakai sepertidi bawah. Beberapa dialog dan upacara harus diikut oleh ahli baru atau apprentice.

Tidak kira apa jawatannya di dalam masyarakat, seseorang ahli baru hendaklah mengikut gaya pemakaian seperti hamba di atas. Ahli baru akan diiring oleh pembantuupacarayang digelar Worship Master'

(Gambar) ahli baru membacaangkat sumpah.

54

55

I
Gambar di sebelah menunjukkan kedudukan sesiku L dan jangka lukis yang diletakkan di atas kitab utama Cara angkat sumpah selepaspenganugerahandarjah selepas berpakaian sedemikian rupa, melafazkan beberapa ayat yang diarahkan, ahli Mason dikehendaki mengangkat sumpah dengan cara duduk berlutut. Buku rujukan utama Freemasonakan diletakkan di hadapan sambil mata ahli mason tersebutmasih terfutup.

Cara pemakaian ganjil di dalam penganugerahandarjah

Apprentlee

; Angkat sumpah yang dilakukan di atas adalah untuk peserta Entered apprentice (darjah pertama). Upacara tersebut akan diiringi oleh dua orang I iaitu Mason (memegang gtot) yang beradu ti hudupan dan f ,Master Conductoryang sentiasaberadadi belakangahli Mason.

Entercd ApprenHce

FellswGraft

MasterlllaEon

(.Gu\f.ar). Pada awal kemasukan, ahli baru digelar Entered , Apprentrce (1"), ahli peringkat kedua digelar FeilQw Craft manakara ahli peringkat ketiga digelar Master Mason. upu"uru ini dijaiankun ai t"-put tertutup dan biasanya.di rodge kepunyaan Mason sendiri. Gaya pemakaian tersebut masih menjadi tanda tanya kebanyakanorang luar bagi ahli Mason sendiri mempunyai tafsiran y angbirbeza berkiitan putuiu' -utut tersebut.

56

57

Selepasmemakai pakaian yang lengkap dengan lencana-lencanapangkat, ahli Mason akan diikat matanyadan diperlakukan seperti rajah di bawah.

Gambar di atas menunjukkan upacaraangkat sumpahbagi ahli Mason yang akan dianugerahkanda{ah Master Mason atau 30. Cara pemakaian masih samacuma kali ini ahli Mason tidak mengenakanbaju. Tingkah laku ganjil semasapenganugerahandarjah Umumnya semua manusia tidak suka dikasari apatahdiperlakukan seperti seorang hamba tetapi apabila menyertai Freemason, semua yang tidak dijangka itu perlu dihadapi oleh ahli seperti gambar di bawah. (Gambar bawah) Peserta akan diperlakukan dengan kasar oleh Junior lI/arden (bertopi) dengancara memegangkolar sebelahkiri. Junior Warden akan memperlakukan peserta seperti ingin bertengkar. Kemudian peserta akan ditolak dan dijatuhkan ke belakang seperti gambardi bawah.

58

59

Pernyataan-Pernyataan yang melambangkan keyahudian Umat Islam amat dilarang menyertai perfubuhanFreemasonkerana di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan penghormatan yang tinggi terhadap King of Israel (Raja Israel), Hiram Abiff (arl<ttekKuil Sulaiman) dan Sanctum Sqctorum (Holy of Holies). Ketiga{iga ungkapan ini membawa maksud yang menjurus ke arah entiti agamaJudais. Dalam salah satu upacara penganugerahandarjah, conductor ata:u Senior Deacon akan menyebut seprti berikut: "Brother,it was the usualcustom our GrandMqster,Hiram Abiff (this of is thefirst he hearsaboutHiram Abffi, to enterinto theunfinished "Sanctum Sanctorum, or Holy of Holies," of King Solomon's Temple,each day at high twelve, while the craft were calledfrom labor to refreshment, thepurposeof drawing for out his designs uponthe trestle-board, whereby craft mightpursuetheir labors, the after which,it wasfurther his custom olJbrup his devotions theDeity. " to to "Thenhe would retire at thesouthgate of the outercourtsof the Temple; and, in conformitywith the customof our GrandMaster,whosememorywe all so qdore,we will now retire at thesouthgateof the Temple." reverently Ungkapan-ungkapan di atas disebut dalam pelbagai amalan di dalam Freemason.Manakala 'temple' merujuk kepada Kuil Sulaiman yang dikatakan menjadi impian negara Israel sekaranguntuk membinanya di atas tapak Masjidil Aqsa. Jadi, bagaimanakahboleh seseorangIslam itu ingin menyertai Freemason? Penglibatan umat Islam di dalam Freemason umpama menyokong tindakan Zionis memusnahkanMasjidil Aqsa. Kuil Sulaiman Menurut kitab Injil, Kuil Sulaimanyang pertama dibina pada 960 SM, kemudian kuil itu musnah ketika peperangandengan tentera Babylon pada 586 SM. Selepas kemusnahan kuil keduapula dibina pada 516 SM itu, yang memerintah ketika itu. Namun begitu, dengan kebenaranRaja Prusia Kuil Sulaiman sekali lagi mengalami kemusnahan apabila tentera Rom menyerangbumi Palestin. Kini pihak Israel berusaha mengembalikan semula kegemilangan Bani Israel dengan cara membina semula kuil ini. Keseluruhanreka bentuk kuil yang bakal dibina ini (seperti rajah sebelah)adalah berasaskankonsep yang diutarakan dalam kitab Pe{anjian Lama iaitu Tanakh. Tanakh adalah singkatan daipada nama gabungan tiga kitab utama Judais iaitu Taurat, Nevi'im danKetuvim.

Gambarajah atas menunjukkan lakaran model Kuil Sulaiman yang bakal dibangunkan di atas tapak Masjidil Aqsa. Manakala gambarajahbawah adalahpelan asasdan ukuran bagi keluasankuil tersebut.

E|El tr|fSTf EItf

9olornor{o Tcmplc

60

61

Simbol 1: Tangan Tersembunyi Tuhan Jahbulon Menurut kebanyakan pengkaji konspirasi, Jahbulon adalah nama tuhan bagi gerakanFreemason.Ungkapan Jahbulon terdapatdi dalam salah satu upacarayang diamalkan oleh ahli-ahli Freemasondan ia juga tercatat pada salah satu pingat yang dipakai oleh ahli-ahli Freemason berpangkat tinggi. Terdapat banyak perdebatanantaraahli-ahli sejarahtentang apakah sebenarnyaJahbulon. Pada masa sekarang,pendapatbahawa Jahbulon ifit sebagai Tuhan Freemason adalah lebih diterima pakai oleh kebanyakan pengkaji kerana menurut Texe Marrs (penyiasat konspirasi), ahli-ahli Freemason kebanyakannyacuba mengelak untuk membincangkan tentang J ahbuIon apabila ditanya. lni berlaku semasabeliau cuba menanyakan tentang hal Jahbulon kepada salah seorang pendokong Freemason di Amerika iaitu D.C. Yermark. Ahli Mason tersebut terus meninggalkan Marrs tanpa sebarang jawapan. Gambar di sebelah diambil F o . fi | . dari buku Duncan's Masonic Ritual and Monitor (edisi ke-3) yang digunakan ahli-ahli Freemason sebagai panduan terhadapsesuaturitual. Isyarat yang ditunjukkan di sebelah ialah menyembunyikan salah satu tangan di dalam baju. Freemason menamakan isyarat tangan jenis ini sebagaiSign of the Master of the Second Veil. Namun, Texe Marrs menamakan isyarat ini sebagai The Hidden Hand of the Men of Jahbulun (Tangan Tersembunyi Tuhan Jahbulon) kerana beliau percaya ia melambangkan sifat tuhan tersembunyi Freemason yang bernamaJahbulon. Menurut Marrs juga, nama tuhan Jqhbulon adalahgabungandaripada tiga nama tuhan Ittno iaitl Yahweh @ Jahweh, Baal del.r Osiris @ On. Maka disitu terbenflrk nama saot ?#r xltTlf or ?ar bunganJah-Baal-On atat Jahbilonl ltco*D rtr}-

?{

M .ffi tt

lb*H

il

rlEt

F$ l t* r hr

lr&*,. f n rrnd

Muka sTlrat
Ll

it{

74

irr'il r|d.[**.*@ ifs.|, lx acldd lllhqp ibr b tal lb lr,.l

lf4&ff lr'Lnt* E
ifaF ,ilh.{ t.4

qary**f*.14 W -* *lard ,t{Hgr f-b;r.l .r F$r .l I F F aLrg.tr.l tL,l Y.l -d lilre,. ls rf lb frlF{ V.A - *lrrl{

rr {La

K!$ffilHts {is frfrftrsrlAfr rf*[*&

hfuka rlur&t

r rE qS,**** itt ?i!t g-1p#fifi,at il"

Iarl,oetHr lhirtr* of rlr r.rdrr *,1 lr Jotar d lmrarhn


Tb| ciltr"rr ur rr lolbrr

T]hlr f

t tlo*lrrr,

lurF:rr?d

ir

r!

*;#fr't*6Ft'*itlx& ,rdr!&d *!*um* fi{dlqr r4 #{&r fswa& s;p rt*rh, bln


*if4 l*11 ht l*aut

Rajah di atas adalah keratan mukasurat 74 di dalam buku panduan mason bertajuk Richardson's Monitor of Freemasonry. Rajah kedua lah keratan muka surat I23 di dalam buku yang sama yang berkaitan isyarat tangan tersembunyi. Isyarat tangan kedua la dinamakan Knights of Christian Mark yang menunjukkan tangan kiri yikan di dalam baju. Rahsia sebenardisebalik tingkah laku ganjil (sembunyi tangan) ini dapat dipastikan oleh kebanyakan pengkaji. Banyak andaian yang at tentang tingkah laku ini tetapi andaianyang paling masyur adalah tuhan tersembunyi Jahbulon yang dibongkarkan oleh Texe Marrs. Setakat ini, kami bersetuju dengan pandanganTexe Marrs kerana yang dibina di antaraahli-ahli Freemasonteramat kuat seolah agamamesti ahli-ahlinya mengikut suatu agama.Lazimnya, sesebuah i tuhan yang menjadi sembahan penganut-penganutnya. ianyatepat maka tuhan gerakanFreemasonadalahJahbulon.

62

63

't

PendedahanTexe Marrs juga telah membuktikan bahawa simbol tangan seperti ini telah diamalkan oleh ramai personaliti-personalititerkenal sejak ratusan tahun dahulu. Tingkah laku personaliti-personaliti tersebut sudah tentulah membuktikan bahawa mereka adalah ahli-ahli Freemason peringkat tertinggi dan sesuaidenganjawatan semasa mereka. Karl Marx (atas, kiri) dan Leftenan Elisya Hunt Rhodes (atas, kanan). Kedua-duanya berbangsa Yahudi dan memainkan peranan yang tersendiri dalam bidang kerja masing-masmg.

Rutherford B. Hayes (atas, kiri) dengan simbol tangan Jahbulon. ,yes adalahPresidenAmerika Syarikat ke-l9 iaitu dari 1877 hingga 1881. anklin Pierce (atas, kanan) j,rga PresidenAmerika ke-14 pada 1853 57. Kedua-duamereka mengakui sebagaiahli Freemason. Dunia Pertama, Vladimir Lenin (kti) mempamerkan simbol tangan Jahbulon. Lenin atau nama sebenarnya Wadimir Ilyich Ulyanov mula memegang pemerintahan Rusia pada l9l7 selepas menghapuskankekuasan raja monarki Rusia iaitu Tsar Nicholas. Pemerintahanitu dirampas melalui satu seruan revolusi propaganda yang digelar Revolusi Bolshevik. Sepanjang pemerintahannya, Lenin mengarnbil kesempatan menghapuskan fahaman anti-Yahudi dikalangan penganut Kristian Orthodoks Rusia. Lenin yang juga dipercayai berketurunan Yahudi sentiasa memperbesarbesarkan sikap anti-Yahudi yang diamalkan oleh golongan bangsawan Rusia sebelum ini iaitu raja Tsar Nicholas. Pada 1923, Lenin diserang sakit angin ahmar yang teruk dan meninggal dunia pada 1924 dirumahnYa di daerah Gorki. 2l Ja;ru.tat''

Karl Marx merupakan pencetus idea kepada fahaman Komunis yang mengengkari kewujudan tuhan. Beliau merealisasikanfahaman itu di dalam buku terkenalnya bertajuk The Communist Manifesto. Amal menghairankan fahaman komunis ciptaan Marx merebak dengan cepat di seluruh dunia seolah-olah ia satu agama yang ditunggutunggu masyarakal kelas bawah. Ideologi komunis yang diperkenalkan Marx juga telah mempengaruhi dua orang diktator terkenal iaifu Lenin dan Trostley yang mana kedua-duanyatelah berjaya mengubahlanskap politik Rusia. Leftenan Elisya yang dilahirkan pada 2l Mac 1842 adalahseorang pegawai tentera Amerika yang berkhidmat di dalam tentera darat. Selepas tamatnya Perang Dingin, Elisya beralih ke bidang pemiagaan. Selepas kematiannya pada 1917, cucunya yang bernama Robert H. Rhodeas telah mengumpul semuatuliasan-tulisan diarinya dan menerbitkan diari tersebul dengan tajtk All for the Union. Diari tersebut menjadi popular sehingga diterbitkan dalam bentuk filem bertajuk The Civil War padatahun 1990.

6s

Lyold Sheerer (kanan) atau nama penanya Skip bergambar bersama pelakon James Dean. Sheerer adalah penulis popular era 1950-an yang menulis bagi kolum bertajuk Personality Parade Beliau dalam majalahParade. seorangFreemasdipercayai on dan meninggal dunia akibat penyakit Parkinson ketikaumur84 tahun. Bapa sekular Turki yang menjatuhkan kerajaan Khalifah Turki Uthmaniyah laitt Mustapha Kamal Atartuk (bawah) memberi isyarat tangan tersembunyi Jahbulon. Kamal adalah salah seorangahli Freemason diyakini mempunyai pertalian darah keturunan Yahudi beragama Islam. Beliau amat terkenal sebagai perosak agama Islam di Turki dengan menyemai fahaman-fahamansekular dikalangan rakyalnya-

Empat komanden Gulag di Rusia (atas) mempamerkan simbol Yahudi Freemason iaitu tangan tersembunyi Jahbulon. Gulag adalah singkatan dari nama Gl avnoye Upravleniye Ispravitelno -trudotykh Lugerey i kolonii (GULAG) iaitu satu unit khas yang bertugas menahan musuhmusuh politik komunis dan dijadikan buruh paksapada era 1920-an. Tiga orang penting dalam zaman Revolusi Bolshevick di Rusia ialah (dari kiri) Sergei Kirov, Mikhael dan Konstantin Livandovsky Mekhonoshim. Dapat dilihat pegawai bernama Livandovsky (tengah) memberi isyarat tangan Freemason ketika gambar diambil. Kemunculan pengaruh Revolusi Bolshevick dikalangan tentera di Rusia telah pun menular sejak 1915. Pengaruhini menular kerana golongan tentera mula menerima perjuangan hak-hak asasimanusia y ang mendesak golongan bawahan menuntut hak hidup. kesempurnaan 66

Mustafa Kamal (atas) dengan isyarat Jahbulon bergambar bersama ahli keluarga dan tetamu dalam suatu majlis. Menurut sejarah, nama 'Kamal' bukanlah nama sebenatnya,ia nama gelaran yang diberi oleh guru . ke a matematikny y angmembawamaksud' kematangan'ata.u' sempurnaan' Gelaran ini diberi kerana Mustafa adalah antara pelajar bijak dalam akademik ketika menuntut di sekolah sekular bernamaSemsiEfendi. Namun begitu, di awal persekolahannya dikhabarkan ibunya mendesak Mustafa supaya bersekolah di sekolah agama tetapi beliau enggan. Selepas itu, Mustafa terkenal sebagai perosak budaya Islam manakala isterinya iaitu Latife Ussaki (sebelah kiri Mustafa) yang dahulunya bertudung juga mengikut fahaman suaminya dengan mendesak wanita Islam Turki agar tidak memakai hijab atau tudung kepala. Mikhail Nikiforovich Katkov (kanan) adalah seorang Freemason dan merupakan peminat dalam dunia mistik. Katkov adalah penerbit akhbar Moscow Gqzette bermula 1887. 1863sehingga Menurut Texe Marrs, Katkov juga bertanggungjawabmembawa fahaman Hindu dan kefalsafahan ke Rusia serta menjadi penerbit buku kepada pengamal mistik terkenal dari Rusia iaittt Helenq BlavatsW. 68

Jose Rizal, Marcelo de Pilar (tengah) dan Mariano Ponce (duduk), adalah ahli Freemason. Isyarat tangan Jahbuhlun daPat dilihat pada gaya yang dibuat oleh Marcelo de Pilar. Jose Rizal atau nama sebenarnya Josd Protasio Rizal Mercado pengasas kepada pertubuhan Lct Solidaridad pada 1888 yang berfungsi sebagai penuntut kemerdekaan bagi negara Filipina daripada kerajaan Sepanyol. Semasa di dalam Fteemason, Rizal diantgerahkan darjah Master Mason pada 1884. Frederic Auguste Bertholdi (bawah, kiri) adalah pencipta patung Liberty di Amerika Syarikat. Bertholdi sebenamya berasal dari is dan pernah memenangi anugerah rekabentuk dari kerajaan pada 1879.Diktator perang dari Perancisiaitu Napolean Bonapar(bawah, kanan) dipercayai juga sebagai Freemason.Napolean terkenal i jeneral gila perang walaupun menghadapimasalahkanser perut dan n yang teruk. Ketika pemerintahannya sahaja, banyak perang besar g dianjurkannya sehingga mengakibatkan populasi rakyat Perancis t, kucar-kacir dan ketinggalan dalam pembangunan.

Simbol2 z Jzbat Tangan Freemason Antara simbol rahsia yang diamalkan oleh golongan Freemason adalah pada pergerakan berjabat tangan (handshakes). Golongan ini mempunyai cara-cara tersendiri dalam berjabat tangan khusus dalam a memperkenalkan antar ahli -ahli Freemason. Simbol ini kerap kelihatan di akhbar dan majalah tetapi kebanyakan masyarakat kurang mengetahui akan adanya satu bentuk komunikasi tersembunyi di antaramereka yang menipu pandanganmata dunia. Semua ahli Freemason mempelajari cara-cara berjabat tangan Freemason. Mereka perlu memahaminya kerana setiap cara mempunyai maksud-maksud yang tersendiri. Malah berjabat tangan cara Freemason juga mempunyaipelbagaijenis iaitu . c . o . The Grip an Entered Apprentice, Fare Grip of Fellow Craft, Real Grip of Fellow Craft, Fare Grip of Master Mason dan Real Grip of Master Mason.

Putera Raja Alexander (atas) dari Yugoslavia yang kini hidup dalam buangandi London mempamerkansimbol tangan yang membuktikan bahawa dia adalah seoransFreemason. Presiden pertama Amerika Syarikat, George Washington (kanan) adalah ahli Freemason yang sah. Beliau yang dilahirkan pada 1732 pemah berkhidmat sebagai tentera Amerika sehingga menjawat jawatan LeftenanKolonel pada 1754. PenyertaanWashington dalam Freemason sudah sekian lama disyaki. Para pengkaji konspirasi membuat kesimpulan ini berdasarkan isi kandungan beberapasurat beliau yang dihantar kepada lodge dan individuindividu tertentu. Antara surat yang memberikan bukti jelas ialah suratnya kepada MqssachusetstsMason Grand Lodges pada 27 Disember 1792 dan surat kepada George Synder pada 25 September1798.

ffif f i
a.b sl& * L ldw Ydu'

&4trfr

t aww

jenis berjabat tangan di atas ditunjukkan di dalam Gambar beberapa Masonic Ritual and Monitor, edisi ke-3. Setiap jenis bultt Duncan' genggamantangan itu akan membawa maksud tertentu yang hanya diketahui oleh pelaku-pelaku tersebut. Apabila ianya dilakukan di lluar lodge, kemungkinan satu bentuk maklumat yang telah pun dirancang sebelum ini disampaikanmelalui cara berjabat tersebut.

70

7I

a
tl]l@. !144 'r 4 1 rf f i

wM &W, F &S re* irt & +i* b,! r!1f*4 w"w. t e**&.^

d tu e tu '* p {p * ,:4 d t6 ,* Fe * ? w w * q t|'$ '1 W@w .6 e 1 6 k.r .r . n ta h & /6 t_ d e .:^ M w " e w 4 ffi e * $6 * .Gi - r "s{'@y6 & ik d r e &4 ' a rl ! r ..i *qr*{ * .; -

tb&Wt14WW

Di atas adalah keratan helaian buku panduan Freemasonbertajuk Richardson Monitor of Freemasonry pada muka surat 30 dan 32 yang menunjukkan bagaimana ahli Freemason perlu membuat jabat tangan sebagaisalahsatucarakomunikasirahsia. Menurut pendapat Marrs, gaya berjabat tangan Tony Blair dan Muemmar Gadffi misalnya mempunyai maksud tersendiri dan dinamakan Shibboleth Grip. Gambar (bawah) ini dimuatkan dalam banyak akhbarakhbar utama Britain pada 25 Mac 2004 sebagai alat konrunikasi untuk memberitahu pengikut-pengikut Freemasonseluruh dunia bahawa GaddaJi dan Blair adalah 'satu' dan bergcrak atasmisi di yang sama. Tanggapan ini dikira tepat kerana i selepas 2004 rarna Libya di ulama ditangkap, dipenjara dan dibunuh oleh Gaddafr jika terdapal penentangan.

Bekas setiausahakerajaan Amerika, Donald Rumsfeld (atas, kiri), dan Hamid Karzai (berkopiah), Presiden Afghanistan ini memberi isyarat Freemason melalui berjabat tangan. Karzai sering dipeftikaikan kredibilitinya oleh ramai pemerhati politik kerana dianggap boneka bagi polisi-polisi Amerika di Aghanistan.Begitu juga denganMahmoud Abbas atas,kiri) yang berjabattangandenganAriel Sharon (atas,kanan),beliau juga dianggap sebagai orang suruhan lsrael seperti mana Allahyarham YasserAraJat. Franz Fischler (berjambang), pegawai Suruhanjaya Perladangan pah menunjukkan isyarat Freemason bersama Menteri Pertanian rman, Karl Heinz Funk (bawah, kanan). Manakala pembela Yahudi merika, Jerry Falwell berjabat tangan dengan ahli Skull & Bones (rujuk Amerika ke-41. 14), GeorgeH.W. Bush, Presiden

Simbol3 : Laung Agung Di dalam amalan ritual Freemason,terdapat satu amalan tingkah yang berbentuk penghormatan seakan-akan penyembahan zaman laku Mesir Purba. Menurut Texe Marrs, amalan ini dipanggil Sign of Admiration of Astonishment. Apabila kedua-dua tangan diangkat melepasi parasbahu bersertatapak kedua-duabelah tangan dihalakan ke hadapan maka ia membawa maksud penerimaanyang tidak berbelah bagi, pasif dengan arahan,isyarat diri yang mera)'u-rayu untuk sesuatuatau merayu-rayuunfuk belas kasihan. Rajah di sebelah menunjukkan gambar yang terdapat di dalam bluku Duncan Masonic Rituctl and Monitor pada muka surat 212. Gambar ini membuktikan bahawa konsep mengagungkan kuasalain wujud di dalam Freemason. sesuatu juga membuktikan bahawa konsep 'Laung PendedahanTexe Marrs Agung' ciptaan Freemason ini ditiru dari gaya penyembahan berhala masyarakat Mesir Purba ketika zaman Firaun. Gambar di sebelah menunjukkan bagaimana Firaun Ramses mempamerkan simbol laung agung terhadap Tuhan Horus, anak Dewa Osiris iaitu tuhan matahari yang menjadi penyembahanpada zaman Firaun. (gambar ini diambil dari buku

Di dalam masyarakat Babylon, satu amalan ritual berkaitan laung ini juga boleh dilihat pada gambarajah di atas. Gambar di atas nunjukkan bagaimana seorang individu (berjambang & duduk) lakukan laung agung selepasmeminum air dari mangkuk yang dipegang leh perempuan yang duduk di sebelahnya. Sementara lelaki di sebelah yang berdiri itu adalah pendeta agama yang sedang melakukan ngkat sumpah.

pula adalah lakaran yang terdapat di dalam buku I Richardson Monitor "/ t Freemasonry(l 860).

74

75

I
Gambar penunggang kuda tanpa pakaian di muka surat sebelah Gambar pada muka surat sebelah menunjukkan Bill clinton sedang diisytiharkan sebagai menunjukkan akan wujudnya isyarat jenis Laung Ag.rng pada golongan melakukan Laung Ag.mg ketika selepas ia baru presiden Amerika syaiikat menggantikan George W. Bush (majalah Time, Illuminati dan Freemason.Gambar penunggangkuda itu didapati daripada bahagian hadapanjurnal bulanan terbitan organisasi bernama Council of edisi 4 Januari 1993, muka surat 29) Foreign Relotion (CFR). CFR amat dipercayai sebagai organisasi tajaan Illuminati yang Pemuzik HeavY Metal kontroversi taitu OzzY Osborne ling berpengaruh di dunia. Walaupun mereka mendakwa organisasi ka bukan berasaskan keuntungan tetapi ramai pemerhati politik (gambar sebelah) sedang lihat setiap kertas kerja yang dibentang oleh ahli-ahli CFR diterima isyarat laung mempamerkan agung ketika gambarnYa kai bulat-bulat oleh kerajaanAmerika malah dijadikan pula sebagaidasar ma keraiaan. diambil oleh wartawan. Gambar Gambar menunjukkan ini diambil ketika OzzY presiden Bill Clinton dijemput sama menghadiri mempamerkan simbol makan malam oleh majlis Laung Agung sebelah Presiden George W. Bush dan tangan ketika melihat White %wr isterinva. Laura Bush di potret bekas Presiden W House.(sambardiambil dari' Amerika Syarikat iaitu fl Uuf.u Co"dexMagica, tulisari Harry Truman. Bersama . I TexeMans). I dengannya adalah isteri beliau iaitu Hillary Clinton. yang diangka Menurut Marrs, sekiranya hanya sebelah tangan Perlu diingat juga Harry ia membawa maksud isyarat yang mengatakanpelaku tersebut te maka Truman adalah ahli Mason l.:*ttw fut ltt4 "l'r urfitilt xl\tw menerima perlolongan dari syurga atau sesuatusurnberyang amat berku berpangkat Grand Master yang tidak diketahui oleh orang lain. Isyarat sebelah tanganjuga kebiasa peringkat33'. ooyi dipu*"rkan oleh pemerintah-pemerintah yang pemah melancarkat sepertiNapolean dan Clintonpeperangan Pelukis dari Perancis (gambar) itu Baron Antoine Jean Gros

nAxmffiffilmplN{i

t,&t

t t @ . r. ' . : ' . ,

I i | 4 t .6.

t ' : . , . , r, t

i. . r I rrt t t & t t

f wr4. . 4 -4. *!

; . : -:

4 . . . \ , l a , r.

t t , . . 1 : . , t r.

,:t

, . t , . . ' , . -t :

t . ' -. :

t \ , . -. r*

sebagai The Battle of the Pyramids kerana lukisan tersebut menggambarkan tentera-tentera Napolean sedang bergerak menghala ke bangunan besar Piramid di Semenanj ung Gaza. Perlu diingat juga bahawa gantbar Napolean di atas kuda seolaholah menyerupai penunggangkuda tanpa pakaian padajurnal terbitan CFR.

Simbol4 : GenggamanSyaitan

Devil filaw
l

Rajah di atas menunjukkan patung masyarakat Kh"fu (atas, kiri) Di dalam perlubuhan Freemason, isyarat ini kebiasaannyp yang sedangmelakukan gerakan hampir sama seperti 'genggaman syaitan' diamalkan oleh ahli Mason peringkat 20 yang digelar The Fellow CraJl,.alrli Freemason.Masyarakat Khufu atau Cheops ini menurut sejarah adalah Isyarat ini dilakukan denganmeletakkan sebelahtangandi bahagian bawail jurubina bagi piramid Firaun di Semenanjwg Gaza. Manakala patung dada sambil kesemua jari berada dalam posisi menggenggam. Menurut Firaun Netjerykhet Djoser (atas, kanan) dari Mesir juga melakukan cara Marrs, isyarat ini juga (seperti gambar atas, kiri) ada disebut di dalam buku lenggamanyang samadengan The Fellow Craft Sign (2u). The Masonic Report tulisan C.F. McQuaig dan ia dinamai sebagai The Penal Sign. Pqt Robertson (gambar ktri) adalah pengasas kepada syarikat Isyarat 'genggaman syaitan' ini membawa maksud bahawa si CBN dan Kelab 700 menunjukkan pelaku telah berjanji atau bersumpah melakukan sesuatu yang telah isyarat Langan'genggaman dirancang dan sekiranya ia membongkar rancangantersebut atau melanggar Syaitan' ketika bergambar bagi peraturan-peraturanpemimpin Illuminati, dia sendiri (si pelaku) bersedia majalah TIME edisi 17 Februari untuk menerima hukuman termasuklahkematian. 1986. Robertson dipercayai Cara melakukan isyarat 'genggaman syaitan' ini atau The Fetlofi pengikut Freemasondan Illuminati Craft Sign ada disebutkan di dalam bluku Duncan Masonic Ritual anfi I peringkat 2u. Monitor.muka surat 16. Peranan beliau lebih kepada Di dalam konspirasi Yahudi, kemungkinan isyarat seperti ini tidak urusan menyebarkan propaganda dilakukan oleh golongan ahli-ahli Freemasonberpangkattinggi. Ia mungkin Zionis melalui siaran berita dilakukan oleh ahli-ahli bawahan sahaja yang bertindak sebagai pekerjatelevisyen. Dengan statusnya pekerja yang disuruh untuk melaksanakansesuatuagendatersembunyi. sebagaibillionaire dan mempunyai Isyarat ini tidak sama seperti isyarat Tangan Tersembunyi Tuhan pelbagai rangkaian siaran berita permukaan Jahbulun (simbol 1). Isyarat pada simbol 1 memperlihatkan seperti CNN, CNBC dan CBC sebelah tangan sebahagiannyaberuda di dalam baju si pelaku manakala adalah tidak mustahil untuk isyarat 'genggaman Syaitan' ini menunjukkan sebelahtapak tangan berada Robertson berbuat demikian. di luar baju dan dibuat dengancara menggenggamkelima-lima jari.

78

Nama Jesse and Frank Jame,s 1904, 1908, l9l2 dan 1920. LeIaki yang lahir pada 1855 ini amat ata:.r Jesse Jctmes (gambar) amal fiienentang keras terhadap sebarang agenda peperangan khususnya terkenal pada era 1960-an dahulu penglibatanAmerika di dalam Perang Dunia Pertama.Kempen-kempennya Kisah pasanganperompak ini tersebar penuh dengan penampilan imej kebajikan masyarakat tetapi hakikat ke seluruh dunia malah ia jugl tebenamya beliau juga adalah boneka Illuminati yang diarahkan bermain difilemkan sehingga menjadi seperti lebagai watak hero masyarakat. Anton Szandor LaVey (kanan sekali) menunjukkan isyarat yang t sebuahikon koboi. seperti Graham dan Eugene. LaVey pula terkenal sebagai pengasas Gambar kulit buku tulisan Phililt Syaitan di Amerika. LaVey mempamerkan kepada umum isyarat W.Steele ini membuktikan keduaman Syaitan' itu melalui bukunya yang bertajuk SatansSpealrs. duanya adalahpengikut Freemasondal kemungkinan aktiviti merompak itLr JohctnnesKepler (kiri) adalah seorang sengaja dibuat untuk mempopularkal ahli matematik dan astronomi terkenal dari identiti mereka. Jerman. Potret ini menunjukkan lukisan Nama JesseJames juga ada beliau sedang mempamerkan isyarat disebut di dalam filem lakonan 'genggamanSyaitan'. Kepler dilahirkan pada P.Ramlee dan M.Zain yang bertajuk 27 Disember l57I di Stuttgart, Jerman. Labu Labi,yangmana ketika itu keduir Bapanya iailrt Heinrich Kepler seorangaskar -dua mereka sedangbermimpi berlagak upahan dan dipercayai meninggal dunia di meniadi koboi. dalam perang ketika beliau berumur 5 tahun. Manakala ibunya pula iaitu Kathorina Billy Graham (bawah, kiri) menunjukkan isyarat 'genggaman Guldenmqn seorang pengamal perubatan Syaitan' di dalam bukunya bertajuk The Challenge. Manakala bekas tradisional tetapi akhirnya menceburkan diri presiden Amerika sebanyak 5 kali iaitu Eugene Victor Debs (bawah, di dalam pengamalanilmu-ilmu sihir. Kepler tengah) mempamerkan isyarat yang sama. Beliau merupakan pemimpirr meninggal dunia pada tahun 1630 ketika parti Sosialis di Amerika dan menjawat jawatan presiden pada tahun 1900, beliau berumur 58 tahun. Sir James De Rothschild (kanan) ng melakukan pose 'genggaman itan' pada tangan kirinya. Menurut Marrs, beliau percaya buku yang di bawah tangan kanannya itu buku ajarun mistik Kabbalah. Gambar ini diambil oleh John ow Taylor bagi majalah Publisher tn 2002. Seiarah telah membuktikan a keturunan Rothschild adalah uarga Yahudi yang menguasai bank di luruh dunia. Keluarga Rothschild jrtga itu moyang kepada James ini merupakan yumbang dana kepada asas penubuhan luminati pada 1776.

80

81

lmaran tersembunyi kepada sesiapayang menjadi presiden Amerika agar ientiasa mengikut arahan-arahanyang telah ditetapkan jika ingin selamat. Di dalam buku Richardson Potret ini juga membuktikan bahawa setiap presiden Amerika sentiasa Monitor of Freemasonry (mttka mengambil dasar-dasar politik yang sama dalam menghadapi negaraIslam. surat 84) terdapat juga simbol Pernbunuhan atas Presiden Amerika ke-35, John F. Kennedy pada 7963 ke yang berupa Jerut leher' iaitu kemungkinan disebabkan Kennedy tidak mengikut arahan 'pihak-pihak meletakkan sebelah tangan dr tertentu' yang belakang. bawah dagu atau leher dalam Bro. Michael Anthony Richard (kiri) iaitu keadaansepertimencekik. seorang pelakon komedi terkenal Hollywood Orang yang melakukan mempamer-kan simbol 'jerut leher'. Richard simbol ini kemungkinan dilihat dilahirkan pada 24 JuJai 1949 dan berbangsa seperti sedang 'berhkir' sesuatu Yahudi. Gambar Richard dengan gaya 'jerut tetapi menurut Texe Marrs, leher' ini didapati pada majalah rasmi perfubuhan simbol ini boleh dilihat kepada Freemason yang bernama Scottish Rite of dua maksud. Freemasonry edisi September 2000. Richard Pertamanya, si pelaku adalah ahli Mason peringkat 32o malah dia sendiri mempamerkan simbol ini untuk mengakui bahawa dia amat berminat dengan ditujukan kepada pengikutFreemason. Richard juga mendakwa dia pengikutnya agar mematuhi menyimpan lebih daripada 1000 buah koleksi arahan. Sekiranya arahan buku berkaitan pertubuhan itu di rumahnya. dilanggar, mereka haruslalr r Menteri Luar Negeri Soviet Union, Eduard Shevardnadze(bawah, menerima akibatnya atau sebarang hukuman. Kedua, simbol ini |iri) dipercayai ahli Illuminati dan menunjukkan isyarat 'jerut leher'. berkemungkinan ditujukan untuk dirinya sendiri yang bermaksud si pelalnr ManakalaJames JesusAngleton (bawah, kanan) salah seorangpengarah di sanggupmengorbankandirinya j ika ia langgar arahan. entral Investigation Agency (CIA) menunjukkan simbol yang sama. Salah Kedua-dua pendapat Texe Maws ini amat logik, tetapi kami lebih feorang Senator Dewan Senat Amerika, Kay Bailey Hucthinson cenderung meyakini bahawa jika simbol ini dilakukan oleh orang-orang grempamerkan simbol 'jerut leher' di dalam majalah Newsweekkehtaran26 kenamaan atau ahli politik maka ia mempamerkan maksud 'pertama' dan lun 2000. jika sebaliknyamaka ia mempamerkanmaksud 'kedua'. Simbol ini paling masyul pada gambar potret Benjamirt Franklin yang terletak di dalarn pejabat presiden Amerika di White House (kiri). Potret ini dilukis oleh David Martin pada 1766 iaitu l0 tahun sebelunr organisasiIlluminati ditubuhkan Potret Franklin ini sentiasu tergantung di White House dr dalam bilik bernama 'Green Room'. Padapandangan kami, ia cuba memperlihatkan satu

Simbol5 : Jerut Leher

I
Simbol6 : Faktor X atau Tanda Kematian

Antara simbol lain yang terdapat di dalam bukt Richardson Monitor of Freemasonry ralah isyarat tangan yang diletakkan kedua-dua belahnya secarabersilang di dada (gambar atas).Pengkajianyang dilakukan Mars mendapati isyarat seperti ini kemungkinan besar ditiru daripada patung-patung pada makam Raja Firaun di Mesir. Patung-patung ini (gambar bawah) kelihatan melakukan isyarat yang benar-benar sama dengan gambarajah di dalam buku panduan Freemason. Di dalam bular panduan tersebut, isyarat ini dilakukan oleh ahli-ahli Mason yans berpangkat 170yangdigelar Knight of East and West. Texe Marrs percaya bahawa fungsr isyaral ini sama seperli mana isyarat 'jerut leher' iaitu si pelaku sedang 'menghantar mesej' secara tersembunyi kepada ahli-ahli Mason lain yang berbunyr barang "siapa yqng membocorkan rohsiu. dan melanggar arahan, ia akan dikenakail hukumanyang berat."

Nava, isteri kepada Menteri Pertahanan Israel iaitu Ehud Bqrak (Duduk, kiri) menunjukkan isyarat 'Faktor X' atat tanda kematian. Manaka -la Gloria Steinman (kanan) juga adalah ahli Freemason wanita dengan menunjukkanisyarat yang sama. Penulis novel terkenal Amerika, Stephen King (bawah, kiri) menunjukkan isyarat yang samadi dalam majalah Newsweekedisi 28 Ogos 2000. Pelakon filem, Boris Karloff (bawah, kanan) menunjukkan isyarat 'faktor X' dalam sebuahfilem bertajuk 'The Mummy'.

Simbol T: Tolong Diam

mE 'l - Buku Rlchardsonifronltorof Frsmasonry. 133 ms 2 - Buku Rlchardspn illonltor of Freemasonry. {89 3 - Buku Duncan'siilaeonlcRltualand Monlton ms 81
Dalam majalah Fortune edisi 20 Disember 1999, terdapat gambar Michael B. Laskoff dan stephen Polly (atas, kiri) yang mana kedua-dua mereka mempamerkan isyarat duduk secara bersilang kaki dan tangan. Manakala Allen Ginsberg (atas, kanan) juga menunjukkan simbol X pada tangannyaketika dalam majalah Newsweekkeluaran 22 Disember 1997. Paderi berpangkatArchbishop di Paris pada 1870, Georges Darboy mempamerkan simbol kesyaitanan pada tangannya dengan membuat simbol X. Gambar ini diambil dari buku bertajuk How The Pope Become Infillible, tulisan August Bernhard Hasler pada 1981 terbitan Doubleday & Co, New York. Georges darboy dilahirkan pada 16 Januari l8l3 di Haute-Marne, Perancisdan dilantik menjadi Bishop pada 1859 bagi kawasan Nancy, Perancis. Pada4 April 1871,Darboy telah ditahan oleh pengikut Komune Pqris dan ditempatkan di penjara Mazas. Pada27 April 1871,Darboy dihukum tembak sehinggamati di penjara. Isyarat yang sering kita lakukan ialah 'diam' dengan meletakkan jari telunjuk secaramenegak pada hujung mulut. Isyarat ini biasanya kita pamerkanketika menyuruh seseorang untuk diam tanpa menyebut sebarang perkataan. Di dalam amalan Freemason dan berdasarkan buku-buku panduannya,simbol diam dipercayai digunakan golongan ini sebagai satu isyarat amaran khusus untuk ahli-ahlinya agar tidak memperkatakan sesuatu. Kemungkinan ia juga merupakan amaran kepada ahli-ahli agar perancangan rahsia tidak didedahkan. sesuatu Menurut Marrs, setiap peringkat darjah Freemason yang bakal dipakai oleh ahli-ahlinya haruslahmengemukakansatu angkat sumpahyang menyebut bahawa dirinya (ahli yang mengangkat sumpah) berjanji tidak rahsia yang diamanahkan.Ahli itu juga akan membocorkan arahan-arahan haruslah sanggup menerima hukuman yang harus berjanji bahawa dirinya telah ditetapkan. Berikut ialah contoh lafaz angkat sumpah berkaitan isyarat 'diam' ini di dalam Freemasonyang membuktikan bahawa isyarat itu adalah satu amarankeras yang bersifat tersembunyi. "...binding myself under no lesspenalty than that of having my throat cut across, my tongue torn out by its roots, and my body buried in the rough sandsof the sea, at low-water marks, where the tide ebbs andflows twice in twenty-four hours, should I never lcnowingly violate this my Entered Apprentice obligation. "

86

87

4.t
{.@ . .tq , q * @ i e s '* * *** {@4s* ,*d*ldid'q i w 4 tu

.&@&t
rr' -. . . { J

a&e
., ' Jb o .

*4ttt
rd , 4 !

b@

tt
't,'|&

tlra
. 4 i # rrr

l*.1

F-d @ @ aa e 6- * q a w t * q l

4,&e

tw*...

:- @t&* r &* 7 @.M d ' 4 s rt .h .4 w e e &* .*ee ' b. 4 w a @z* 4 ffi ,@ .4 ffi ,@ @4 * "4 '@@* &w h /e* w e @..4 a @4 .44 e w &@@ @ t& * * tw .w
kd.a b rr! } + dqi '*4&e @.h44e ,6.*:*4 .* ,lt@ . r' 4 Lu* c & t 4&& I,.a !q * w &46 d.8. tw64,w* a s. I@

n w

. * + n ra { b . 4 q itr . a ac* b r' ^*,H *. ?a ll;*t aw 4& -

qa e.b

q.

tu *e *

er @ *

b, /@ e..q

* ta q , * a o &.te
@; b .t t,,. r' q , e 't*4
b , jc *v

@t hd

.r .. @ *

t' e .4 w 4 le @.4 ,* @ * &.4 b i 6 .. * 4 &.&.a a .d /&*a e:. &re @ @ .@br e


|&@,. :' I &/4 .'a * a_*e
+ *Ld6i

&d..*

&.

@ 4 @ M* 4at:t w* * @ r\ t . , , 4

1e.
+

'e"w W
*

qa!li.l

44 * .4.,.ed*e.4'v1r.*.i4

ee

**8,\

;R.

&?4&

- 4t

b4M*

e.*@

, e .4 ,v1 r .* .i 4 t * e r Ve & ,.,&'4 / | & Mrw. :. r y&

we* we.@ .@a @ 4 ,,e w :- &

* * \b

Bekas Presiden Universiti Harvard iaijrt Lawrence Summers (kanan) mempamerkan isyarat Summers Freemason'diam'. dilahirkanpada 30 November 1954 di Connecticut, Amerika dan berbangsa Yahudi tulen. Keduadua ibu bapanya adalah ahli ekonomi seperlinya yang kini menjawat jawatan Pengarah bagi White House lrlational Econo-mic Council di bawah pentadbiran Barrqck Obama. Presiden yang tangan Isyarat ditunjukkan beliau membuktikan bahawa Summers adalah salah seorangyang berperanan di dalam organisasi Freemason. (Majalah Mei 1999) Time-24

4*r 4 di6.' q til*h

bt&d

'er .,l eq4c ...r ..

a@ * t4r 'a&* a- q* "

Rajah di atas menunjukkan keratan dari buku Richardson Monitor of Freemasonry, mrtka surat 142 dan I43 berkenaan hukuman-hukuman yang bakal dikenakan kepada ahli-ahli yang mernbocorkan rahsia atahanarahan yang diberikan kepada mereka. Philip J. Kaplan (bawah, kiri) dan adalah jutawan *& pakar dalam bidang komputer. Beliau telah pelbaga i mencipta pengiklanan produk komputer berasaskan .1 ;.':l;lr: x i lt t tt : | talian. (Kiri) Gambar q ^ I y;tz* 1*i4 t' : i 111;'11 1I Kaplan dengan gaya sebagai seorang Mason yang mempamerkan 'diam' ini isyaral ditunjukkan di dalam majalah News & World Report, keluaran 10 Julai 2000, muka surat41.

Menurut Marrs, simbol 'diam' yang diamalkan golongan Freemason ditiru daripada dewa langit Mesir Purba iaitn Harpocrates. Di bawah sebelahkiri adalah patung Dewa Harpocrates (bawah, kiri) yang disembah masyarakat Greek purba. Patung Dewa Harpocrates yang terdapat di Muzium Kabul, Afghanistan (bawah, tengah). Patung Dewa Harpocrates (bawah, kanan) yang dijumpai di Mesir. Masyarakat Mesir Purba menggelarkanHarpocrates sebagaiGod of Silence (Dewa Senyap).

gelilffi

llst-mm

Wuw*w
p

88

SimbolS:AngkatSumpah Perbuatan angkat sumpah biasanya dilakukan di mahkamah untuk membuktikan bahawa seseorangitu akan memberi keterangan yang benar dan tidak menyeleweng. Perbuatanisyarat angkat sumpah ini bertebarandi seluruh dunia sehingga menjadi amalan 'perjanjian khusus' sesuatu organisasi. Apa yang mencurigakan ialah terdapat sesetengah golongan terkenal melakukan isyarat ini di dalam akhbar-akhbar dan majalah. Texe Marrs membuktikan bahawa isyarat ini ada kaitannya dengan Freemason kerana terdapat sebahagianritual pertubuhan itu yang menyamai tingkah laku angkat sumpah.

Menurut Marrs lagi, Morgan telah diculik oleh ahli-ahli Mason sendiri dan beliau diseksa mengikut lupacaraamalan yang terkandung di dalam ajaran Freemason. Berita pembunuhan itu tersebar di seluruh Amerika y ang mana akhirnya menyebabk r amai ahli-ahli Freemasonlain an meninggalkanperfubuhantersebut. Gambarajah sebelah menunjukkan keratan sebahagian lha body rnd oe1 lfarrlttthrlo:rr muka surat 107 dari buku karanganCaptain William Morgan yang bertajuk Freemasonry Exposed. Gambar tersebut menunjukkan terdapat tiga isyarat utama yang dilakukan oleh ahli berpangkat Fellow Craft. Pr*r sffr or r hrn"tr frl"rt Pendedahan Morgan -*lllo +rrb sth;r'r brpdl p Inq. peristiwa dan pembunuhannya juga bndrl& uf ttro bukan sekadar mengejutkan ahli-ahli Mason yang lain malah PresidenAmerika Syarikat ketika itu, John Quincy Adam juga mengambil langkah untuk menghentamtindakan golongan ini. Sebagaiseorangyang terlibat juga dengan Freemason, Adam rnengambil kesempatan ini untuk mendedahkan rahsia-rahsia Freemason melalui bukunyayang bertajukLetters on Freemasontyyang diterbitkanpada 1833.
rrilil t rfii ltrll Olurrll* tillil aLdor lr gilF] qurto Iltt ot a h.r rf, 6!rr"nItcti! nul ihu dgbtbodirll$Ie_lroq

2g

ruryururrb

xoffr?n& ot rssr'I.t'sivrt,

Thlr dll h Slrrs by lr d ll.xruaa rf trlla; bdhl uf ff. kfr r l*r(rri, bry.Nli skb fhr rtaLl I

troa- D r}.r llrt frrit|E od tba.rrt.b.lar Oe rltecr put tbrrrr fL Serur rqr{t.

.rd thri TLr tr*

Gambarajah di atas menunjukkan isyarat angkat sumpah yang terdapat di dalam bluklu Richardson's Monitor of Freemasonry (mttka swat 22).Isyarat seperti ini dilakukan oleh ahli yang berpangkatFellow Craft. Menurut Marrs, seorang bekas ahli Freemason iaitu Captain William Morgan telah menerbitkan sebuahbuku yang mendedahkansimbol -simbol amalan golongan Freemasonyang bertajuk Freemasonry Exposed pada tahun 1826. Sebagaiseorangyang berpengalaman lebih 30 tahun di dalam Freemason, banyak amalan-amalan ritual kelompok tersebut didedahkan kepada masyarakat awam. Tetapi malangnya, tindakan mendedahkanrahsia itu telah meragut nyawanya sendiri.

John Quincy Adam (kiri) merupakanpresiden Amerika Syarikat yang ke enam bermula 1825 hinggalah1829.Di dalam bukunya itu, Adam menyebut bahawa Freemason adalah organisasibenih Syaitan yang perlu dihapuskan malah amat merbahava kepadamasyarakat.

90

rl

Grigori Ye.fimovichRaspntin (atas, kiri) merupakan paderi Gereja Kristian Orthodoks di Rusia. I{asputin terkenal sebagaipengamal ritual yang melampau pada zamanpemerintahan Tsar Nicholas Il. Ozzy Osbornc (atas, tengah) adalah pengamal Gothik yang kronik dan bekas penyanyi utamakumpulan rock tahun 19J0-an,Black Sabbath.PelakonTV Amerika E.G. Marshal (atas, kanan) mempamerkansimbol 'sumpah' Freemason Marshal yang berbangsaYahudi ini terkenal melalui drama bersiri The Defendersera 1960-an. juga, genggaman Di dalam amalanbersumpahahli-ahli Freemason tangan dilakukan dalam posisi yang unik. Di bawah menunjukkankeratan gambar cengkaman tangan dalam buku Richardson's Monitor ol Freemasoruy(muka surat 36) dan gengamanyang samajuga dibuat oleh Robert Schulleriaitu paderiGerejaBesarCalifomia.
lli]aal#Ft 'l ttJ. t?tl wl tr lt-lart@ilf,|

WM*.t***&
rr{b

Tbr &eff

tdp

r.

t&* }4.t1"

ia t-!b **

&e ?ret tel w!* W k r||+!i E "L,t ,k,a'. Str" l},* & tret* W! Lt&rr{bL*V^q *.W. *t .beqb

***,L

,iW*kr*h,.x,*s'{.u1

Mr.kt rKffh.fiEllllFt bel"d &e lisr r r $r ' *ss*r Jd aa*r ,ltr.tats'r *a E s, bo rr h, lrflirl ,*t w3,,.t* 6 trprl **rt *'* w w* $b& b ffi ca)t tt
,s. A.rkr 'r sl L i

World Report,terbttan9 April 2001. di Michael cherto.// (atas, kanan) bertugassebagaipendakwaraya Syarikat. Selain pcguampendakwa,beliau luga JabatanKeadilan Amerika ,menjawat jawatan Pengarah Homeland seurrity ketika era pentadbiran Geirge W. Bush. cheitoff yang merupakan anak kepada seorang rahib Yahudi dipercayai oleh ramai pemerhati politik sebagai salah seorang agen perisik Israel iaitu Mossud. TanggaPan ini timbul mungkin kerana penglibatannya yang aktif di dalam organisasi anti-Kristian iaitu AntiDeJ'amation League (ADL).

92

93

[''| Simbol9 : Tangan Di Hati ;Perbuatanmeletakkan sebelah tangan di dada membawa pelbagai maksud. Sesetengah masyarakatsesebuah negara melakukan demikian seba -gai tanda menghormati lagu kebangsaan, pengisytiharaan kemerdekaan dan sebagainya. Namun, di dalam permasalahansimbol-simbol Yahudi ini, terdapat beberapaperbuatan demikian yang dilakukan oleh ahli Freemasonsebagai manatercatat di dalam buku-buku panduan Freemasonitu sendiri. Berkenaan hal ini, Texe Marrs menyenaraikan beberapa amalan ritual yang mengkehendakiahli-ahlinya meletakkan sebelahtangan di dada. Peringkat Degree of Sublimel Knight Elected - ahli diarah meletakkan tangan sebelahkiri di atasdada sambil ibu jari dihalakan ke atas. (buku Ri chor dson' s Mo ni tor of F r eemasonry, halaman | 47) Peringkat Degree of Companion Select - melakukan perbuatan yang sama menggunakan tangan kiri. (Richardson's Monitor of Monitory, halaman86) Peringkat Degree of SelectMaster - ahli perlu meletakkantapak tangan sebelah kiri di dada sambil menyebut perkataan 'SECRESY'. (Ri char dson' s Mo ni t or of F r eemasonry, halaman 80) Peringkat Degree of Knights of the Pelikan and Eagle SovereignPrince Rose Croix of Heredom - Semasamelalui Bilik Hitam, ahli diminta meletakkan tapak tangan kiri di atas dada bahagian kanan. (Degree SecretInitiation Ceremonvke-18) . Peringkat Degree of Mark Mctster - di dalam ritual peringkat ini ahliahli terlibat akan bernyanyi menyeb\t "Mark Masters all appear before the Chief Overseeer.... You who have passed the square, For your rewards prepore, Joint heart und hand ... Wages to you are due, At " your command. (Dtncan's Masonic Ritual and Monitor, halaman161)

uorth (atas, kiri) di dalam btku Mac y (muka surat 353) menunjukkan di hati'. Menurut buku tersebut, rngkat330. Christopher Columbus (atas, tengah) yang terkenal sebagai ahli yang lelayaran yang menjumpai benua Amerika mempamerkan isyarat lama. Potret Columbus ini dilukiskan oleh Sebastiano del Piambo pada 15L9. Michael Servetus(atas, kanan) yang dikenali juga sebagai 'Father of tJnitarianism' telah dibakar oleh pengikut Calvin pada 1555 kerana ianggappencemardan anti-Kristian. Iklan baranganPOLO (bawah, kiri) diperagakanmodel lelaki yang i isyarat Freemason. Christopher Walken (bawah, tengah) pula ra pelakon Hollywood yang terkenal dengan watak-watak lelaki ganjil psiko. George Clooney (bawah, kanan) menunjukkan isyarat ketika pelancaranfilem bertajuk A PerJbctStorm pada 2000.

Kelima-lima perkara di atas membuktikan bahawa perbuatan meletakkan sebelah tangan di dada adalah sesuatu yang bersifat 'kerahsiaan' bagi sesetengah orang. Ini bermakna, golongan Freemason mempunyai cara berkomunikasi tersendiri yang meliputi perbuatanperbuatanyang biasa dilakukan oleh masyarakatawam. Di dalam hal tangan di hati ini, sudah pasti ia menggambarkan sesuatu maklumat yang ingin disampaikan oleh ahli-ahli Freemason dan Illuminati sesamaahli-ahli mereka. Jika tidak, masakan mereka memilih tingkah laku ini di dalam setiappergerakanyang dirakam atau dilukis.

$imbol l0 : Tanduk Syaitan atau I Love U Satan

Eugene Vintras (atas, kiri) adalah paderi Kristian yang dipercayai pengamal amalan songsang serta mistik di Perancis. Selain menunjukkan isyarat Freemason pada tangannya, didapati baju yang dipakainya jugl mempunyai simbol Antichrist (salib terbalik). Vintras yang pemah dipenjarakan oleh pemerintah Perancis pada 1842 terkenal dengan dakwaannya bahawa Dajjal adalah tuhan di bumi dan akan muncul memerintah bumi ini. Potret seorangpaderi Yahudi, Rabbi Rabbatai Sevi (atas, tengah) zaman empayar Turki Uthmaniyah yang terdapat di dalam buku karangan John Freely bertajuk The Lost Messioh : In the Search of Mystical Rabbi Rabbatai Sevi terbitan tahun 2001. Sabbatai Sevi dilahirkan di Bandar Izmir, Turki pada 1 Ogos 1626 dan dia mendapatpendidikan agamaJudais daripadaRabbi Isaac Luria. mistik Semasamenuntut, Sevi amat tertarik dengan amalan-amalan Judais dan fahaman Kabbalah. Sifat fanatiknya terhadap mistik dan Kabbalah mendorongnya untuk mengakui dia sebagaiPenyelamat Yahudi yang ditunggu-tunggu. Pengakuannya itu telah menimbulkan kemarahan paderi-paderiyang lain dan dianggapmelampau. Salah seorang paderi Kristian Orthodoks (atas, kanan) di Greecc memberikan isyarat tangan Freemason. Ketiga-tiga individu di atas membuktikan bahawa pengaruh Freemasonjuga tidak terhad kepada orang awam dan politik tetapi ia turut meresapigolongan agama.

Buku Codex Magica susunan Texe Marrs telah merungkaikan tiga isyarat 'Tanduk Syaitan' ini (gambar atas). Ketiga-tiga isyarat ini sirnbol yang sering dipertonjolkan oleh kebanyakanmasyarakat sebagaisuatuisyarat komunikasi tanpa lisan. isyarat untuk orang bisu dan pekak Bagi pencipta bahasa-bahasa i Helen Keller (bawah), simbol ini dicipta untuk membawa maksud 'I U'. Sehingga sekarang,isyarat tangan seperti ini telah diterima pakai gai isyarat yang universal untuk semua bangsa bagi menggambarkan n 'I love IJ' atau 'Aku cinta kamu' Namun, analisis Texe Marrs di dalam Codex Magica menunjukkan suatu tanda yang jelas bahawa simbol ini sebenarnya digunakan oleh golongan-golongan tertentu sebagai menunjukkan sifat'penyembahan' dan rasa kecintaan kepada unsurunsur kesyaitanan.Maka Marrs menyimpulkan simbol ini sebagai membawamaksud'I love U, Satan'. Hellen Keller walaupun dikenali sebagai penyrmbang besar kepada bahasaisyarat tangan orangorang bisu dan pekak tetapi latar belakangnya sebagai seorang pencipta isyarat tersebut menimbulkan pelbagai persoalan dan kecurigaan tentang tuj uannya.
-.cC,"

96

97

l' '
Para penyelidik konspirasicuba menyimpulkan bahawa isyarat 'I love [J" yang dicipta Helen (kanan) sebenarnya adaptasi dari isyarat yang berunsur kesyaitanan.Kesimpulan ini dibuat berasaskansatu kenyataan beliau di dalam bukunya yang bertajuk Light in My Darlcness yang diterbitkan pada 1927. Di dalam buku itu, Helen menyebut bahawa beliau amat mengkagumi pandangan-pandangan Emanuel Swedenborg dan menjadikan keseluruhan falsafah Swedenborg sebagaipegangandalam mencapaivisi hidupnya. Siapakah Emanuel Swedenborg yang dimaksudkan Helenl Emanuel Swedenborg (bawah) yang meninggal pada 1772 merupakanahlr akademik dari Sweden yang meminati amalan-amalan mistik darr kerohanian yang bercorak kefalsafahan agama. Malah Swedenborg juga mendakwa, dirinya telah diamanahkan oleh tuhan Kristian untuk memperbetulkansemula ajaran Kristian. Namun hakikatnya, ahli-ahli sejarah mengakui bahawa Emanucl Swedenborgtidak lebih dari seorangyang amat fanatik dengan unsur-unsul tahyul, mistik dan kesyaitanan.Buku Encyclopedia of Religion yang ditel bitkan pada 1987 menggelarkan beliau sebagai Swedish Scientist anl Mystic kerana gemar mencampur-adukkansains dan amalan mistik. Marrs percaya bahawa isyarat ini diguna pakai oleh individu-individu berpengaruh tertentu sebagai menunjukkan isyarat mereka adalah golongarr yang melakukan kerja berdasarkanpihak-pihak tertentu yang cukup rahsia dan tidak diketahui masyarakat antarabangsa. Namun begitu, syukur . kepada Allah di Malaysia ,', isyarat'tanduk Syaitan' hanya popular dikalangan pe minat muzik Rock dan tidak diamalkan oleh orang-orang awam mahupun golongarr politik.

Kulit album OzzFest(atas, kiri) yang dinyanyikan oleh penyanyi lerkenal, Ozzy Osborne menunjukkan gambar Syaitan sedangmemberikan hyarat'I love U'ciptaan Helen Keller. Padasebelahkanan adalahgambar hkisan ahli sihir denganisyarattanduk Syaitan.Ahli sihir itu juga memakai pantaileher yang berkalung bintang lsrael atau Megan David. Ronald James Padqnova (bawah, kanan) merupakanpenyanyi bagi n Heavy Metal terkenal DIO. Gambar di bawah menunjukkan ld dengan isyarat tanduk syaitan dan begitu juga salah.satugambar it album (bawah,kiri) yang diterbitkanpada 1983 bertajuk Holy Diver. Pada album tersebut ditunjukkan seekor membuat syaitan simbol tanduk Syaitan ketika memukul paderi yang seorang iatuh di dalam laut.

98

Siri kartun popular yang difilemkan iaitu Spiderman juga mempa merkan simbol 'tanduk Syaitan' di dalam lagak aksi-aksinya. Watak yang dicipta oleh Stanley Martin Lieber atau lebih dikenali sebagaiStanley Let' ini mula bertapak di persada antarabangsapada 1962. Stanley yang jugl berbangsaYahudi sudah pasti tidak akan melepaskanpeluang untuk menerapkan simbol-simbol yang bersifat keyahudian dalam kartunnya. Apabila watak hero komik ini dibaca dan ditonton oleh kanakkanak maka sudahtentulah segalaperilaku aksi watak tersebut mudah saha ja ditiru oleh mereka. Jadi, tidak hairanlah kanak-kanak yang menonton filem Spidermar seringkali cuba meniru aksi-aksi uniknya khususnya dalanr gayatanganseperti di bawah.

Charlie Bell dan Jim Cantalupo (atas, kiri) merupakan CEO bagi ikat makanan segeraMcDonald's. Manakala John Lennon (atas, kanan li) dari kumpulan legenda The Beatles mempamerkan isyarat tanduk itan. Pengurus kumpulan yang popular era 1960-an ini ialah Brian tein yang berbangsaYahudi. Raja Abdullah II dari Jordan (bawah, kiri) memberi isyarat tanduk itan ketika berjumpa dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sesuatu memeranjatkan, mengapa mesti Raja Abdullah berbuat demikian di Putin. Ia adalahsimbol yang bermaksud "I love IJ" bagi orang brsu. ah suafu yang luar biasa apabila seorang lelaki menyatakan I love U lelaki lain tambahanpula di depanwarlawan yang ramai.

r'

a-

{a &oY*y h**d lh*.hond a| * *s* *r*it&* ** *nw lriful, &"mt*m W'xt6'. w*w 8&,& lw** *t,&;, ch Wn fv.w,m*;lw* W* ** &*s*wx

ntnminf'r $sughf *r nFsitfto b Keep the


itilrlt,{l elev il-w,rwsh i y:*rr fiil-fi l;rst r,v(,{xk
; a i \ ti

I*Irrg

prl'{rrh#{,

1
i l]1

Pengamaldan pengasas Gereja Syaitandi Amerika, Anton Szandot LaVey menunjukkan isyarat 'tanduk Syaitan' sambil memegang tangan anak perempuannya,Karla Lavey. Gambar di atas adalah keratan bedta akhbar san Francisco chronicles terbitan oktober 1997. Lavey amal terkenal sebagaipengamal ajaranpenyembahanSyaitan di Amerika. Lavet, yang dilahirkan pada 11 April 1930 juga berbangsaYahudi dan menulis sebuahbuku kontroversi yang bertajuk Injil Syaitan.

Di antara pengamal simbol kesyaitanan yang paling kontroversi selain daripada Lavey ialah George W. Bush sendiri. Presiden Amerika Syarikat ke-43 ini semenjak hari pertama perlantikannya sebagai presiden sentiasadiselubungi pelbagai tanggapannegatif. Beliau dikatakan menjadi jambatan mudah kepada pelobi-pelobi Israel menjalankan dasar-dasar negarasecaraautokrasi tanpa sebarangsekatan. Bush yang dahulunya pernah menyertai Pasukan Keselamatan udara Texas j:ugadikatakan antara presiden yang ketagihan alkohol dan sering mabuk dalam beberapasesi rasmi kerajaan. Ketagihan alkohol Bush yang tidak mengira tempat telah mencemarkan imejnya sebagai seorang presidennegarakuasadunia. Kejadian yang memalukan rakyat Amerika itu berlaku di Beijing, China ketika beliau bersama isterinya menyaksikan salah satu acara sukan Olimpik. Kelihatan Bush sedang (gambar kiri) oleh pengawaldipapah peribadinya . i l pengawal r ---o ,'S ketika ia hampir jatuh I dari tempat duduk

mabuk' ne"*'on akibat

',]f

102

'-4l

Ketika Bush menjawatjawatan presiden Amerika syarikat, beberapa muka Yahudi yang berpengaruhtelah diberi kepercayaanuntuk menerajui bersamadi dalam pentadbirannya.Antaranyaialah; Polisi Luar Negara,disyaki penasihat 1. Richard Perle - Dilantik sebagai juga sebagai agen perisik kerajaan Israel dan pernah ditangkap pada 1970-an oleh pihak keselamatanAmerika kerana cubaan menyeludup dokumen-dokumenrahsia kerajaanke kedutaanIsrael' Pertahanan, ; 2. Paul Wolfowitz - Dilantik sebagaiTimbalan Setiausaha I di dalam pertubuhan Yahudi yang bernama Jewish antaraahli tertinggi :, Institute for National Security AfJitirs (JINSA) dan Wolfowitz jluga antarapelobi yang merancangterhadappeperanganIraq. 't akhbar George t 3. Lawrence Ari Fleischer - Dilantik sebagaisetiausaha Bush, lbu bapanya adalah pendatang Yahudi dari Hungary dan juga menganggotai perfubuhan pelampau Yahudi yang dikenali sebagai Chabad Lubavitch Hassidic. di Pertahanan Pentagon. 4. Dauglas Feith - bertugasdi bawah Setiausaha j uga sebagaiekstremis F eith adalahrakan rapatRichard Per Ie, dikenali Yahudi dan bersikap anti-Arab yang melampau.Feith juga menganggotai JINSA dan PertubuhanZionis Amerika (ZOA). George W. Bush (atas) mengisyaratkansimbol tanduk Syaitan atau I Love U, Satan ketika menghadiri suatu majlis. Manakala isterinya, Laura Bush (bawah) bergambar bersama staf-staf dapur di White House yang kebanyakannvaadalahberbanssaYahudi. Yahudi, TexeMarrsjuga mendedahSelaindikelilingi orang-orang terhadap agamaJudais (gambar bawah) telah kan bahawa ketaksubanBush terbongkar apabila beita Bush menghadiri kelas pengajian kitab Talmud (salah satu kitab agamaludais) telah didedahkandi internet.

;i

r 05

Ii
Simbol 11 : Tanda OK Simbol OK dilakukan dengan cara menyentuhkan hujung jari telunjuk dengan hujung ibu jari secara membulat manakala jari tengah,jari manis dan kelengkeng berada di dalam keadaan terbuka (seperti gambar). Simbol OK membawa pelbagai maksud seperti baik, ya, sudoh siap, sudah bersedia dan sebagainya. Tetapi kesemua maksud itu kelihatan lebih menjurus kepada situasi menerima arahan. Perlu kita ketahui bahawa tanda OK tidak akan dibuat oleh (termasukkita) jika tiada pihak kedua bertanyakansesuatu. seseorang Di dalam ilmu konspirasi, pengkaji seperti Texe Marrs cuba merungkaikan bahawa simbol ini mempunyai kaitan yang langsung terhadapkelompok Freemasondan llluminati. Mereka melakukannya sama seperti mana simbol-simbol lain. Mereka mengaplikasi simbol ini dari seiuatu yang kuno dan menggunakannya sebagai alat komunikasi rahsia yang sukar diketahui oleh masyarakatumum. Simbol OK juga membawa pelbagai maksud mengikut sesuatu kepercayaan.Bagi kalangan pengamal Tantra Yoga (rit:ual seks), simbol OK membawa maksud keghairahan. Bagi masyarakat zaman Pagan, tiga jari yang terbuka (tengah, manis, ' kelengkeng) membawa maksud 3 ahli triniti (3 tuhan sembahan). Manakala masyarakat Hindu

Gambar-gambar di atas menunjukkan George Bush adalah antara pemimpin yang paling kerap mengulangiperbuatanmembuat simbol tanduk Syaitan.Mengulang-ulang simbol ini di khalayakramaj sudahpasti me -ngundangpelbagaitafsiran kerana ia boleh jadi suatumesej tentangperanannyayang sebenar dalam masyarakat di selaintugaspresiden.Tindakannya ini sama seperti tindakan perdana Menteri Britain iaitu .sir william Churchill yang kerapmengulangisyarat,kejayaanSyaitan'.

merujuk kepada tiga tuhan sembahan iaitu ; Iblis, Dewa Babyon dan Antichrist (Dajjal).' Manakala di dalam Illuminati, simbol ini membawa maksud The Divine King atau Antichrist.

r0 6

r
Walaupun terdapat pelbagai persepsi tentang maksud sebenarsimbol OK ini, kami cuba menyimpulkan bahawa simbol yang didedahkan oleh Marrs ini memberi isyarat ke arah objektif yang samadaripadapelakupelakunya iaitu simbol Illuminati dan Freemason. Ia juga merupakan simbol tersiratyang sangatberbahaya kepadaorang-orang Islam. iait;l Manyona Grigorievna Rasputina (1898-1977) atau lebih dikenali sebagai Maria. Selepaskematian ayahnya, Maria berhijrah ke Perancis dan kelangsunganhidup sebagaipenari dan pelatih harimau sarkas. meneruskan Keempat-empat individu lagi iaitu Benjamin Netanyahu, Pat Robertson, Bill Clinton dan George HW Bush masih lagi hidup hingga sekarang.Keempat-empat tokoh ini juga terlibat secara langsung dengan rahsia seperti Freemason, Illuminati dan Skull & pertnbuhan-pertubuhan dan Council on Foreign Rekttion (CFR). Bones Paul McCartney (gambar) dari kumpulan The Beatles sedangmemberikan isyarat OK ketika bergambarbersamaahli-ahli kumpulannya. Keratan daripada akhbar utama Israel, The Jerusalem Post (bawah) edisi 28 Mei 1999 menunjukkan beberapa penyokong tegar parti Shas menarinari meraikan parti beberapa kerusi Parlimen Israel pada pilihanraya umum 1999. Kelihatan salah seorang dari mereka (duduk) sedang melakukan isyarat OK.
3 .,,,,:t.t .t.'.-,t,,.r . ',.

Kelimalima individu (atas) ini kelihatan memberi isyarat OK dalam sesi pengucapanmereka kecuali Rasputin yang mana isyarat OK nya dibuat dengan cara mengusap janggut. Rasputin ata:u nama sebenarnya Grigori Yefimovich Rasputin hidup di zaman sebelum Perang Dunia Pertama. Rasputin meninggal dunia pada l9l4 ketika umur yang masih muda iaifi 47 tahun akibat satu komplot pembunuhan. Sesetengah orang percaya bahawa Rasputin mempunyai kuasa meramal masa depan seperli apa yang akan berlaku terhadap dirinya Mereka membuktikannya melalui sepucuk surat yang ditulis oleh Rasputin sebelum ia mati ditembak. Di dalam surat itu Rasputin ada menyebut bahawa beliau akan dibunuh oleh pihak-pihak tertentu. Selain surat tersebut, Rasputin dilihat sudah pun memindah wangnya ke akaun anak keduanya

vxwefffrlm*hhw Shasniks
eWW**WWWT6W&Wtb:& M, sMnwWtM'.,MwW wwx*tw@ W@M, 'W.MweM&Ww*wr' vw&r*w@,

Y?xww

t09

I
Simbol 12 : Kejayaan Untuk Syaitan Di dalam perbahasan simbol 'kejayaan untuk Syaitan' ini, Texe Marrs yslclnftnl I *@mO{ lebih memfokuskan persoalannya terhadap presiden Britain ketika zaman Perang Dunia ke-2 iaitu Sir Winston Leonard Spencer-Chruchill ata:: lebih dikenali sebagai Winston Churchill. Mengikut pandangan Marrs, simbol kejayaan Syaitan atau simbol V ini kerap dilakukan oleh Churchill tanpa mengira masa dan tempat terutamanya ketika mengetahui gambamya diambil juru kamera. Kesan dari sikaP luar biasanya itu menyebabkan penyelidikpenyelidik konspirasi seperti Marrs Churchill bahawa mengesyaki melakukannya dengan bersebab dan di atastujuan-tujuan yang sangatrahsia. Lelaki yang lebih dikenali dengan nama churchill ini berasal dari fordshire, England. Churchill yang dilahirkan pada 30 Novembet 1874 seorangpelajar (gambar kanan - ketika berumur 7 tahun) yang malas ke sekolah walaupun bapanya iait:uLord Randolph Churchill ahli politik yang diseganimalah sebelahibunya pula iaitu Leonard Gambar tangan di atas adalah keratan dari kamus Webster adalah seorangjutawan Amerika terjemahan Inggeris-Inggeris. Menurut Texe Marrs, kamus versi Webster terkenal. hanya menyatakan simbol tangan itu sebagai simbol V tetapi tidak pula Pada 1893 Churchill menyertai maksud V seperti perkataan vulcanism, vulcanize dan vulgar menerangkan gambar. Namun begitu, perkataan Vulcan lolej tentera diraja England manakala yang terdapat pada sebelah kiri itu sendiri adalah bermaksud dewa purba berkaitan Tuhan Api dan &panjang penyertaannya beliau telah di Cuba, Malakand, kemusnahan. Fon berkhidmat Dr. Cathy Burns menerangkan di dalam bukunya yang bertajuk $udan, India dan Afrika Selatan. Churchill meninggal dunia Pada Masonic and Occult Symbols Illustrated (1998), bahawa dua jari yang ': terbuka ke atas merujuk kepada amalan-amalandalam ajaran Freemqson p4 Jantari 1965 di rumahnya akibat dan Gnostic Low o.f Oppasites. Menurutnya lagi, dua jari itu lenyakit jantung dan alzheimer (mudah menggambarkandua ciri yang ditonjolkan iaitu baik dan jahat, syurga dan lupu) yang kronik. Bagi mengenang kepada fasanya,kerajaanBritish telah membina neraka. Selain itu, simbol ini juga dianggapsebagaiperlambangan tanduk Baphomet (rujuk bab 4:) iaitu tuhan berkepala kambing yang dipuja flua tugLrperingatan untuk beliau di kota London. Yang pertama diletakkan di golongan pengamal ajarankesyaitanan. PenjelasanDr. Cathy berkenaan simbol Freemason dan kerahsian Parliament Square manakala satu lagi simbol-simbol itu juga didedahkan di dalam bukunya yang lain yang lebih diletakkan di l,,lewBond Streel bersama patungF'ranklinD. Roosevelt. ringkas iaitt Hidden SecretsoJ'Masonry. ll0

['

Potret hakim zaman Athens purba iaitu Dionysius the Areopagite (gambar kiri) sedang menunjukkan isyarat V atau kejayaan untuk Syaitan. Menurut sejarah, Dionysius telah memeluk agama Kristian selepas mendengar syarahan-syarahanagama daripada paderi berbangsa Yahudi iailt Apostle Paul. Menurut Marrs, Dionysius merupakan pembawa ajaran mistik di dalam Kristian dan dia juga dikatakan penulis kepada buku mistik yang bertajtk The Mystical DiviniQ. Perkara ini didedahkan sendiri oleh Manly P. peringkat 33' di Hall, ahli Freemason dalam bukunya yang bertajuk Mystics and Mysterious o.fAlexandria (l9BB). (bawah, kiri) yang dilukis oleh goloSimbol Per Benedectionen ngan tertentu sudah pasti mempunyai makna yang tersirat dan sukar ditafsirkan oleh orang awam biasa. Texe Marrs mengandaikan bahawa rimbol tangan dengan isyarat V ini menggambar dua jenis keadaan atau ,lifat yang mewakili ciri-ciri berlawanan iaitu baik-jahat dan luarandalaman. Begitu juga dengan logo pertubuhan G/s and Vets for Peace (bawah, kanan) yang terdapat simbol tangan V bersertabayang-bayangnya. Simbol pertubuhanini dipetik dari akhbar The Daily Worldtahtn 1969.

t$*;,e"oo tVl,,V,t

p w
f\

,n

-', ,&
$|

Kelihatan Churchill (semua gambar di atas) tidak lekang dengarr simbol V walau di mana beliau berada. Kekerapan Churchill memperagil kan simbol menimbulkan kecurigaansesetengah pihak.

rt2

fi
Simbol 13: Tanda Hormat Komunis Isyarat tangan sepertl ini kami namakan ia sebagar tanda hormat komunis kerana mengikut pendapat Marrs, kelompok fahamarr yang paling kejam, ditakuti, darr berpengaruh mempunyai jutaan pengikut ialah komunis. Isyarat seperti ini jugrr terdapat di dalam buku Freemason yang bertajuk Richardson's Monitor 0l Isyaral Freemasonry Seperti mana juga Jeneral WesleyClark (atas,kiri) dan John Kerry pertama (atas, kiri) yan!, kanan). Kedua-duanya adalah ahli politik di Amerika yang sangat dibuat dengan menggenggamkedua-dua belah tapak tangan dan dihalakarr berkempen di atas tiket Demokrat. Clark atau nama sebenarnya ke atas dinyatakan pada muka surat 84. Isyarat ini dilakukan oleh ahlr 'esleyKanne Clark adalahpegawai tentera bersaraberbangsaYahudi dari peringkat Select's Master Degree. Manakala isyarat cara kedua (sebelalt ah bapanya.Dia pernah terlibat di dalam perang Vietnam dan Kosovo tangan) dinyatakan pada muka surat 93 yang dilakukan oleh ahli peringkat bersarapada2000. Secret Monitor Degree. Manakala John Kerry yang sentiasamendapat sokongan dari Clark Simbol tangan dengan cara di atas dilihat banyak dilakukan olelr ah calon presiden yang bersaing bagi menentang George W. Bush pada r pemimpin-pemimpin politik dunia seperti isyarat-isyaral lain termasuklal juga Clark, Kerry pernah berkhidmat beberapaorang terkenal dalam pelbagai bidang. Kesamaan cara isyaral ilihanraya Amerika 2004. Seperti pasukan tentera Amerika sebagai Leftenan skuadron tentera laut tangan dengan apa yang terkandung di dalam buku panduan Freemasott g dikenali sebagai\JSSGridley ketika PerangVietnam' membuatkan isyarat Tanda Hormat Komunis ini menjadi salah satu isyarrrt Apa yang mencurigakan banyak pihak tentang politik Amerika yang dipersoalkan. ah John Kerry (Parti Demokrat) yang menentang George Bush (Partr Sekiranya isyarll likan) adalah ahli dalam pertubuhanrahsia yang sama iait;uSkull and seperti ini tiada kaitarr (rujukbab l4). dengan Freemasott, Tokoh komunts mengapa pula carx dalam Perang Vietnam perilaku simbol saml iaitu Vo Nguyen Giap dengan isyarat-isyarat (kiri) dengan isyarat di dalam buku mereka',' komunisnya. Nguyen Adakah ia masih ol adalah bekas pelajar dalam kategori kebetu Universiti Hanoi dan dipuLr lan? Dan mengapa katakan amat mengkaguperkara kebetulan itrr mi diktator gila perang dilakukan pula olclr Perancis iaitu dari tokoh-tokoh politil' Napolean Bonaparte. vans kontroversi? ll5

Dlmbol 14 : Separuh Syaitan, Separuh Malaikat


b*ettt-,,dcd,'d, wt&l

Wt@q {be**ryb{k*lftbtrnt

&ef,&*rud**&r&*b!'** e{d *c {&* &rq w&wa*&,&&",

r &,qa *&* *w* tu twwb, W


dmchl4 ro{

rh lb ryr' rrrml nn lsfi[, t dtl$rb y gf-brytq th.Ld *&

3&*t*h*h

**&*r*th['h nfi*en{rrr, . rorr*r ril

ew

&M?t*k v,w&.tx &W


Tht d

em,*'.* WW

fx. Tlr Ctd

tbr htil$lll,

Earl Browder (atas, kiri) dari Parti Komunis Amerika, Senatot John Edwards (atas, kanan), Bill Clinton (bawah, kiri) bekas Presiden Amerika dan John Kerry (bawah, kanan) mempamerkan isyarat komunis dalam aktiviti-aktiviti kempen politik mereka. Semua mereka dari parti parti yang berlainan tetapi tetap membawa misi yang sama iaitu misi yang ditetapkan oleh perancang-perancang dari Illuminati. Black Power (kiri) adalah slogan yang diguna pakai oleh kebanyakan masyarakat AfrikaAmerika. Slogan ini mula diperkenalkan oleh Stokely Carmichael iaitu pemimpin pertubuhan StudentNonviolent Coordinating Committee (SNCC) Organisasi yang ditubuhkan pada 1960 ini memperjuangkanhak asasi dan ke bebasan bersuara unhrk masyarakal kulit hitam yang bermastautin di Amerika Syarikat. tl6

' Isyarat ini lebih kepada tingkahlaku gaya bercekak pinggang yang dilakukan oleh golongan Freemason. Ianya menerangkan berkenaan ahli Freemasonperingkat sublime Knight of Elected Degree di dalam buku Richardson's Monitor of Freemasonry (mttka surat 147). ' Pakar konspirasi seperti Marrs menghuraikan bahawa gaya ini dilalcukan bagi menampilkan imej segitiga Piramid Illuminati pada bahagian tangan yang mencekak pinggang itu. Sebelah tangan yang membengkok seperti bucu segitiga akan membawa suatu maksud yang rahsia bagi golongan Freemason. Bangat Pada pandangan kami, gaya cekak pinggang ini membuktikan bahawaagen-agenIlluminati (yang bersimbol Piramid) telah mempengaruhi sepenuhnya pertubuhan Freemason semenjak tercetusnya perjanjian pergabunganllluminati-Freemason pada pertengahan I 779. Kemungkinan juga selepaspenggabunganitu, golongan Illuminati yang menyertai Freemason mula menokok tambah dan mengubahsuai simbol-simbol amalan ritual yang diamalkan Freemasonselamaini.

r t7

t\

rt

$'t b;

Paillhuf,fohrtturgel
tkx Sernnie &,arts L4,z'rrl,*n Jrh#r*n"s*rr",,ing i-i;"
Bt.IrcG hfitqlr
1r,,f{t;&{ 1r"'&(.{ y'rraia Yxy fuan6*6* 'y-t.t;Tv.. ttr t*w k.tii:;*b*, mv Vv** tuttEl'tn&.:,t* )ritrene\rrx., y|1ut1g, l'sq lt:lanr). tk.lihf itglr,r \a.atlkv>t Jahnxt* lrrlukJ ,&citr trri {1t$" 2\'tt,i\lt st:il 1 w*tntlu;l irarx.f:l*, ,trt* t*.wtrcxe qI\*, lt tat lk:ttwt"..t at w el;ra&;wa:t 4,* sn

M,r**r:rt cam,p'xr?ri{-$sib'tr $lrd wtexixtcrimJ &{r, xtt r" r}.i-

ffi.*EfruLf Or rnie;fttF: f,.ftrri{r*, U*l r'tB *@ |'',*t*rtirter edh8ll',|,Feamrgrictrrt rh l9!3r


' ,.:"1.:.t\ :..:i r ' t,!1, i ,i t! ! tt;t) ,," . 11.,.,

rt,

Gaya bercekakpinggang ini juga digelar sebagaiSeparuhSyaitan dan Separuh Malaikqt. Istilah ini digunakan oleh Texe Marrs berdasarkan urtikel bertajuk "Part Devil, Part Angel", tulisan Lance Morrow dalam majalahTIME, edisi 29 Aprll2002 (gambarmuka suratsebelah). Marrs percaya bahawa gaya bercekak pinggang yang dilakukan oleh Lyndon Baines Johnson bukanlah suatu gaya kebetulan, ia mempunyai maksud yang tersirat. Ini berdasarkan latar belakang Lyndon sendiri yaqg merupakan ahli peringkat3u. Freemason Lyndon yang terkenal dengan sikap kuat mabuk dan kuat merokok ini pernah dikaitkan sebagai antara orang dalam yang presiden terlibatdalam komplot pembunuhan F. Kennedy pada i963. Hasil-hasil John yang sangatcenderungmengesyaki siasatan keterlibatanLyndon ini menyebabkansebuah filem dokumentari mengenainyadihasilkan pada25 Oktober 1988 melalui siaranHistory Channel dengan tajuk The Men Who Killed Kennedy, (kanan) dan juga dijual dalam bentukDVD. Raja bank Amerika era PerangDunia Kedua, Winthrop William Aldrich (kiri, berdiri) melakukan gaya cekak pinggang alau separuh syaitan scparuhmalaikat. Aldrich yang menjadi Pengerusi Chase oJ National Bank ini juga disyaki sebagaiindividu yang berperanan menyumbang dana rahsia dalam Pcrang Dunia. Ini berdasarkan hubungan kekeluargaannya dengan raja bank Yahudi ketika itu iaitu John D. Rocke/bller di mana adik perempuan Aldrich iaitu Abby GreeneAldrich telah berkahwin dengan John D. Rockekller pada9 Oktober1901.

I l8

119

.ffiemmmffi

W3:Yearmf

amongthe

,*Fnrfung'ffif/|Small nunrber CEOg of drhiwrr nutsieed remllfs


Pamela Churchill Harriman (atas, kiri) memberikan gaya yang samaseperti Patricia Ross di dalam buku autobiografinya, Life of the Party (1994). Pamela adalah ahli politik berpengaruh dari Parti Demokrat dan pernah berkahwin dengan billionaire bank Yahudi, Baron Elie de Rothschild. Pamela meninggal dunia pada 5 Februari 1997 ketika berumur 76 tahun akibat pendarahandalamanotak. Will Rogers (atas, tengah) adalah pelakon komedi popular filem koboi Amerika era 1920-anhingga 1930-an.Rogers atau nama sebenamya Wiltiom Penn Adoir Rogers juga seorang Freemason yang berpangkat Master Mason. Beliau menerima anugerahdarjah Mason itu pada 13 Mac 1906 di Claremore Lodge, Oklahoma, Amerika Syarikat. Richard Andrew Gephardt (atas,kanan) dari Parti Demokrat pernah dipertandingkan untuk calon presiden Amerika pada 2008 lalu. Menurut Marrs, Gaya Gephardt dari majalah TIME edisi September1996 ini sengaja dibeiikan gaya bercekak pinggang disamping latar belakangmuka pintu. Marrs mentafsirkan bahawa corak lantai yang licin itu meniru corak lantai Dewan Freemason. Manakala pakaian Gephardt pula adalah hitam putih yang melambangkan gabungan unsur baik dan jahat. Bilangan tiga anaktanggadi belakangnyamewakili 3'di dalam Freemason. Berdasarkan gaya ini, Marrs mentafsirkan Gephardt adalah ahli Freemasonyang memainkan perananyang sangatrahsia dan tersembunyi di dalam politik Amerika. Tafsiran ini dikira tepat kerana Gephadt adalah salah seorang yang bersetuju dalam kutipan undian bagi memutuskan pencerobohantentera Amerika terhadap Iraq pada 2002. Tetapi tiga tahun kemudian, Gephardt tiba{iba beralih mengatakan tindakan menceroboh Iraq adalah salah dan satu kesilapanbesar.

ft.lnff tr$

{tg.

ta ntt k*s*.*Ww

{YS i,4,a* a i&*

,\*..h.tfi,& pmr*n lryki nsh {ln

I
I

Akhbar usA Today bertarikh 30 Disember 2001telah mengeluarkan suatu artikel berkaitan Patricia F. Russo (atas) iaitu pengeruii bagi syarikat Lucent Technologies. syarikat ini menjalankan urusniaga berteraskan kejuruteraan pada 1 Disember 2006, ia telah bergabung bersamasyarikat telekomunikasi dari Perancis iain Alcatel. Apa yang ingin ditekankan di sini ialah gaya Russodi dalam artikel akhbar usA Today. Gaya bercekak pinggang yang diperagakanoleh Russo sudah pasti atas cadanganjurugambar usA Today. Sama ada Russo adalah ahli Freemasonataujurugambar usA Today itu sendiri tidak dapat dikenal pasti. Apa yang pastinya gaya tersersebut membawa maksud yang sama dengan gayaLyndon B. Johnson di dalam majalahTlME. Pada 2007, majalah Forbes telah menyenaraikan Russo sebagai wanita ke-10 paling berpengaruhdalam dunia. Russojuga pernah menjadi pengerusi syarikat KODAK pada2002 dan kini beliau telah dilantik sebasai ahli lembagapengarahGeneral Motors pada23 Julai 2009.

120

t2l

I'

Potret Elias Ashmole (atas, kiri) dengan gaya bercekak pinggang dilukis oleh John Riley pada 1683 dan ianya tersimpan di Muziunr Ashmolean, Oxford yang diberikan nama sempena namanya. Penyertaan Ashmole di dalam Freemason didedahkan melalui tulisan diarinya berlarikh 16 Oktober 1646. Di dalam diarinya beliau menyatakan, "I was made a Free Mason at Ll/arrington in Lancashire, with Coll: Henry Mainwaring o/ Karincham in Ches hire. " Pegawai tentera Amerika berbangsa Yahudi, Robert Edward Lee (atas, kanan) dengan gaya yang jawatan Kosama pemah memegang lonel dan Jeneral ketika menyertai Perang Amerika-Mexico( I 845). Briged Jeneral Albert Pike ( kanan) j uga pegawai tentera Amerika era 1840-anadalah seorang Freemason. Albert Pike dikatakan antara pemimpin Illuminati selepas kematian GiuseppeMazzini dari Itali pada 1872. Selain berpangkat 33' di dalamFreemason, Pikejuga menghasilkan buku yang sangatberpengaruh kepada ahli-ahli Freemason iaitu Morals and Dogma (1871).

Edwin EugeneAtdrin (atas)atau lebih dikenali sebagaiBuzzAldrin Neil Armstrong Qugaberbangsa keduaAmcrika selepas adalahangkasawan yang berjalan di atas pennukaanbulan. Aldrin yang juga seorang Yahudi) Freemasoninenunjukkan isyarat bercekak pinggang (atas, kiri) ketika gambamyadiambil di bulan. peringkat 33uyang berdaftardi Brrz Aldrin adalahahli Freemason itu Mothclair Lodge, New Jersey,Amerika. Identiti Freeurasonnya didedahyang bertajuk Return kan sendiri oleh Aldrin di dalambuku autobiografinya to Earth pada 1974. Semenjak Aldrin diberi gelaran Buzz, istilah Buzz mula diguna pakai secara tidak rasmi kepada sesiapa sahaja yang pemah menjadi angkasawan.\Natak Buzz Lightyear di dalam siri kartun animasi Zo-v Story }uga dinamakan berasaskan budaya gelaran pada namaAldrin. bersaraPada 1971,kisah Semenjak Aldrin difilemkan pada 1976 dengan tajuk yang sama dengan bukunYa, Return to Earth. Watak Aldrin yang ketagihanalkohol dilakonkanoleh aktor ClilJ Robert'son. Pada 1994, Aldrin muncul sebagai watak animasi di dalam filem kartun The Simpson siri Deep Space Homer dengan sendiri. khidmatsuaranya menggunakan

t22

t23

i t.

'.-.',.,:,11: | ..:.;; :,";,':

a**w ee;*% {.

l
Kelab Setem Freemason di New York dan Britain juga telah mengeluarkan setem khusus tntuk Buzz Aldrin (atas). Setem ini dicetak sebagai tanda mengiktiraf ahli-ahli Freemason yang terdiri dari golongan individu-individu terkenaldalam pelbagailapangan kerjaya. Gaya bercekakpinggang (sebelahatau kedua-duabelah) ini tidak lebih daripadamembawa konsep kejahatanatau kebaikan yang terselindung secaramisteri. Konsep ini adalah konsep 'talam dua muka', adakalanya menjadi baik dan adakalanyamenjadi jahat. Selain itu, ia juga boleh ditakrifkan sebagai peranan tersembunyi yang dimainkan oleh pelaku isyarat tersebut.

Di Malaysia, unsur-unsur isyarat ini juga boleh didapati pada patung Francis Light. Francis Light (atas) yang dikatakan pembuka negeri pulau Pinang (sebenarnya adalahpenjajah lebih sesuaidigelar penceroboh) syarikat Hindio Timur Inggeris (SHTD. Beliau yang dilahirkan pada dari Singa1740 di England adalah seorangFreemasonsama sepertipengasas dengan gayabercekakpingptra, Stamford Raflles. Patung Francis Light gangitu boleh dilihat di PulauPinangdan Muzium Taiping, Perak. Seperti mana juga pattng Jose w..:,, Protasio Rizal di Manila, Filiphina, ia dibina sedemikian rupa (bercekak pinggang) sudah pasti untuk melambang -kan identiti tersembunyi individu tersebut serla perjuangannasional yang dibawanya. Seperti yang diterangkan sebelum ini, Rizal sememangnya seorang ahli Freemasonyang sah dan beliau menyertai pertubuhan tersebut ketika belajar di Sepanyol. jasanya sebagai Bagi mengenang pejuang bangsa dan Freemason.Golongan Mason Filiphina di Amerika telah menubuhkan sebuah lodge khusus bersempena namanya iaitlu Jose Rizal Lodge di alamat Tingkat 19, American Room, 7l West 23rd Street,New York. t25

t24

I
Simbol 15 : Segitiga Seksual

LEUTKI mewakili perlambangan alal kelamin lelaki dan wanita. Dalam kenyataanMarrs, uiliau mendedahkan bahawa i-syaratini segitiga atas dan bawah ini lebih terarah kepada maksud jantina- Segitigayang bucunya menghalake atas adalahperlambangan kepada alat kelamin lelaki manakala segitiga yang bucunya menghala ke bawah adalahmerujuk kepadasimbol alat sulit wanita.

Dalam majalahReport edisi Januari 1997 (atas),muka depanmajalah tersebuttelah menampilkanseorangpaderi menggayakan isyarat segitiga piramid pada tangannya. Majalah Report adalahmajalahkhusustentang berita-beritaberkaitan Kristian Katholik. Padaedisi ini, Report telah membangkitkankhusustentanghal isu tpemberontakan' dalam agama di Amerika berhubung isu paderi dengan dan pedophilia (masalahgangguanseksualke ataskanakkeshomoseksual kanak)di dalam gereja. Pada 1996, Bishop Walter Righter telah dituduh dengan sengaja melantik Paderi Barry Stopfel (gambar kiri) yang juga seorang gay sebagai deacon (pembantuPaderi) di Gereja St. George, New Jersey.Namun demikian, tuduhan tersebut digugurkan kerana majoriti juri yang terdiri dari kalangan paderi sendiri bersetuju agar Righter dibebaskan. Kes berkaitan Bishop Walter ini telah membuktikan bahawa budaya gay dan seks luar tabii diterima secara terbuka oleh masyarakat barat dalam pelbagai aspek malah ia juga diterima oleh golonganpemimpin gerejamereka. 126 127

,.i

ffiffi.ffi*'

(Gambar kiri) Raja media antarabangsa iaitu Mel Karmazin (kananl menunjukkan isyarat segitiga seksual. Beliau adalah presiden viacottt Incorporation dan berbangsaYahudi. viacom merupakan pemilik kepaclt syarikat-syarikatmedia seperti CBS, PLUS, ParamountPictures dan (Jnitetl cinemas International. Di sebelah Karmazin adalah sumner Murruy Rothstein (bertali leher), pengerusiViacom. Sumner }ugaseorangYahudi. Selain syarikat-syarikat perfileman, Viacom juga adalah pemilik kepada rancangan televisyen terkenal seperti MTV, MTV2, VHl, BEI', Logo, Nickladeon, TeenNick, Palladia, Comedy Central, TV Land, Nick@Nite, Nick Jr dan CMT. Menjelang tahun 2009, Viacom berjaya mengaut keuntungankasar terbaru sebanyaklebih USDI4 billion. Selepas Karmazin meletak jawatan pada 2004 sebagai presiden viacom, beliau beralih kepada syarikat radio satelit iairr sirius xM Radio. Selepas menerajui Sirius, syarikat ini berkembang maju malah be{aya menarik selebriti-selebriti terkenal menyertainya seperti Eminem, Marthtt Stewart, Lance Armstrong fuara lumba basikal), Tony Hank (pakar skateboard)dan ramai lagi. (Gambar kanan) paderi Donald H. Frew (kanan sekali) menunjukkan isyarat segitiga piramid ketika menghadiri suatu perhimpunan keagamaan di Chicago. Pada 1997, enam tahun sebelum Amerika menyerang kaq, Frew telah menjalankan kajian terhadap puak minoriti Kurdish iaitu Yazidi atau Ezidi yang tinggal di sempadanIraq-syria. Puak Yazidi bukarr beragama Islam walaupun mereka kelihatan seperti orang Islam, mereka beragama Yqzdan dan mempunyai kitab rujukan tersendiri iaitu Meshe/it Res dan Kitabul Kelwi.

Sudah pastinya kedua-dua wanita di atas tidak membuat isyarat itu dengan sengaja. Carly Fiorina (atas, kiri) adalah ahli politik r dan pernah menjawat jawatan ahli lembaga pengarah Hewlett' . Pada 2004, majalah Forbes menyenaraikan Carly antara 100 paling berpengaruh di dunia. TeressaHeinz Kerry (atas,kanan) adalah isteri kepada senatorJohn . Teressajuga aktif berpolitik seperti suaminya dan merupakan anak hartawantanah Keluarga Heinz. Beliau mempunyai 5 rumah mewah bemilai antara USD3 hingga USD9 juta di Boston Beacon Hill, Idaho, Pennyslvaniadan Pittsburgh. Richard B. Buy (kiri) adalah bekas Naib Presiden Enron Corporation Syarikat ini menjalankan perniagaanberkaitan sumber tenaga seperti elektrik, gas asli dan sebagainya.Pada akhir 2001, syarikat Enron telah mengalami kebankrapan akibat suasana ekonomi Amerika ketika itu. Ramai percaya kebankrapan ini sengaja dirancang bagi menampung kos dana peperangan Amerika-Iraq pada2OMac 2003.

128

t29

t@tt*Mtxt8;*M'ft,**

fm

'rh{" tj(1n1r!:rnv ffrrkn itr, ;tnr il ru*r r'!,r"{n:


g . .\\i tj ta u j ilrd

Mlrrpsnft

Ifftsl nn ls

(Gambar l) Saintis komputer Amerika, Marc Andressen deng^n gaya tangan piramidnya adalah individu pertama yang mencipta wel, Browser dengan menggunakanprogram ciptaannya sendiri yang dipanggil Mosaic. Kemunculan Marc di akhbar dengan gaya tangan tersebut sudalr pasti mengundangpelbagai persoalan.Adakah dia berkeria untuk sesualu pertubuhan rahsia? (Gambar 2) Andrew Grove atat nama sebenarnya Grof Andru;

(Gambar l) Edwin W. Edwards adalah gabenor di Louisania, Amerika. Beliau dan isterinya Eline pemah terlibat dalam skandal perdaganganberkaitan beras yang melibatkan seorang broker dari Korea 'selatan yang bernama Tongsun Park. (Gambar 2) Salah satu papan iklan seorangahli politik dengangaya tangansimbol di Rusia memaparkan besar wajah dan simbol tanganyang besarpada iklan besaritu legiliga. Paparan Suduhpasti membawa maksud yang terselindung untuk masyarakat Rusia

pengeluaran pemprosesan cip komputerdewasaini. (Gambar 3) Alice Cohn Ginott, wanita yahudi yang terkenal dengan kesanggupannya ditemuramah oleh Dr. Kinsey (Universiti Indiana) berkaitan kajian hal ehwal seksualiti wanita. Texe Marrs menggelarkarr kajian pensyarah ini (Dr. Kinsey) sebagai kerja-kerja berunsurkan kc syaitananyang melampau walaupun ia kelihatan bercorak akademik.

Mikhail Gorbachev. di (Gambar 4) Selain bertugassebagaipensyarahundang-undang juga adalahwanita SekolahUndang-UndangHarvard, Mary Ann Glindon pertama yang dilantik sebagaipresiden bagi Akademi sains sosial Gereja -Roman Kathotik pada 9 }|irac 2004. Lantikan itu dibuat sendiri oleh Pope

t30

John Paul 1L (Gambar 5) Kelihatan Pope John Paul II mempamerkan simbol segitiga pada tangannyaketika lawatan ke Amerika. Di sebelahnya ialah PresidenRonald Reagan.

Bab 8

Isyarat Tangan dan Amalan Masa Kini Walaupun isyarat-isyaratyang ditunjukkan ini merupakanisyarat yang biasa dilakukan oleh masyarakatawam, ia bukanlah bermaknakita pada menjadiharammelakukannya. kadangkala tidak boleh dinisbahkan Ia pemimpin politik atau pemimpin agama.Ia sesetengah orang walaupun adalahisyarat yang sangatbiasa sehinggakita sendiri juga sudahterbiasa melakukannya tanpasebaxang sebab. Golongan Freemason atat Illuminati melakukan isyarat ini kemungkinan besar adalah atas sebab mewujudkan kaedah komunikasi tersembunyi dikalangan mereka sendiri dalam menyalurkan maklumat tertentu. Oleh itu, perbezaanlatar belakang individu yang melakukan isyarat ini harusdiambil kira keranabukanlahsemuaorang menganggotai Freemason apatah Illuminati. lagi isyaratamalan Freemason Setakat tiada fatwayangmengatakan ini atau Illuminati diletakkan hukum haram penggunaannya. Sebagaiumat jika tidak diamalkan Islam adalah lebih manfaat (bagi yang mengetahui) isyarat-isyarat keranaia boleh menimbulkansyak yang sangattinggi ini dikalangan masyarakatbarat terhadapumat Islam khususnyapemimpin politik Muslim danpemimpinagama.

SimbolPetir

kartunera 1980 Simbolpetir ini amatpopularbagi suaturancangan dahulu iaitt TheFlash ying manaia menunjukkanseoranglelaki yang titat. simtol ini juga menjadisuatusimbol yang siberlari sepantas apabilamenontonsiri tersebutkeranapadaera i dengankanak-kanak yangdijual bercorakflosh" di binyak baju-baju pasaran MemandangkanbukuinimemfokuskepadapersoalansimbolI entiti Yahuii, maka simbol Flash (petir/rilat) yang diminati oleh -kanak itu sebenamyamempunyai rahsia tersendiri disebaliknya. membuatkan mbol ini mempunyaisejarahtertentuyang berkemungkinan simbolpetir. inisiatif menggunakan mengambil pelukiskartun-Flash Kini kartun The Flash masih lagi ditayangkandi kaca TV dan rgaruhi kanak-kanak yang menontonnya' Bagi ibu bapl yang simbol.itu-hankemungkinanrnerekaberpendapat b"erpengetahuan, "r"tui- [urt* tetapibagiYahudi, kartunmestilahberfungsisebagai di keyahudian dalampemikiran unsur-unsur yang mampumenerapkan
kanak

t32

133

Dewa petir dalam mitos agama Masyarakat zaman dahulu amat taksub akan keadaan sekelilini, sehinggamerekamemuja unsur-unsurtersebutdan menganggap sebagai ia tuhan. Mereka melebih-lebih dalam mengkagumi unsur alam sehinggl mereka-rekacerita tentang pelbagai dewa-dewayang wujud untuk setialr satu unsur.Manakalaunsur alam yang dianggapmempunyaidewanyayang tersendiriialah Dewa Petir. Masyarakat zaman awal yang mempunyai mitos berkaitan petir ialah masyarakatGreek dengan Dewa Zeus, masyarakatHindu dengarr Dewa Indra dan masyarakatNorse denganDewa Thor.t Bagi masyarakirt zaman Norse misalnya, Dewa Thor akan menggunakantukul saktinya un tuk berlawan denganmusuh. Apabila tukul itu dipukul pada musuh makl cahayapetir akan terpancar menandakankehebatankuasanya.Di dalanr f ukisan lama tahun 1872karya Mdrten Eskil l(tingeditunjukkanbagaimanl Dewa Thor melawanJotnar (musuh)denganmenggunakan tukul saktinya. Kartun 'The Flash' Fox danHany Lampertpada1940-an. Watakkartunini dicipta olehGardner, Watak TheFlash menenma perubahan dalamrekaan dansetiapfilemnya-'Filem-filenr kartunterbaruyangkini ditayangkan Astro menampilkan Flash di dalambeberapa siri kartunsepertiJugticeSociety..oJ Ameri:ca, TeenTitan danJasticeLeague,Scpada1940-an, Flash telahmenerima menjakdiperkenalkan The lima anugerah iaitu pada1963, 964danakhirsekali duakafi pada1961, I pada2008.3 DidatamFreemason,tukulDewaThordigunakanolehMasterMasondidalamupacarapenganugerahandarjahkepadaahli.Tukulyang maksud tersirat yang dipegang oleh Master t,tori, kemungkinan memberi oleh orang awam oleh penciptagerakanini' tid,a[Ait<etatrui

Tukul Dewa Thor

t34
,(

['

Ironiknya, pengaruh simbol tukul yahudi ini juga merebak sehingga di Russia walaupun jarak Greek dan Russiaterlalu jauh. Di Russia, parti komunis yang menguasai bumi itu telah menggunakan simbol tukul Dewa Thor dalam logo parti mereka. Jika diperhatikan, bendera Soviet Union juga mempunyai simbol tukul Dewa Thor ini yang sering kita andaikanme_ wakili golongan petani. Pertubuhan Betia Hifler (Hifler's youth Organization)

youth' Bendera-bendera'Hifler

33,000 remaja telah menganggotai Hitler Youth.a Antara aktiviti aktiviti yang dijalankan oleh HY ini ialah menjalani latihan memadam kebakaran. raw atan kecemasan, mengurus bilik kawalan radio. perkhidmatan pos dan membantu pasukan penangkis kapal terbang.

Namun begitu, pada 1943, sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, pemimpin Parti Nazi telah menukar corak akitiviti Hitler Youth kepada latihan ketenteraan yang sebenar. Hitler Youth dlbentuk menjadi satu divisyen ketenteraanyang baru yang diberi nama l2th SS Panzer Division Hitlerjugend. Menurut sejarah,divisyen ini berfungsi sebagaibenteng mempertahankankota Berlin ketika tercetusnyaPerang terakhir yang _akan Dunia Kedua.' Sesetengahpendapat mengatakan Adolf Hitler sangat mengambil berat tentangHitler Youth ini berbanding lainlain perkara.Antara sebabnya Oleh ialah Hitler adalahseorangahli politik berlatarbelakangketenteraan. itu, mendidik golongan muda agar menyokong perjuangan adalah penting Nazi apabila keranagolonganinilah yang akan menjadi pelapisperjuangan kelak.6 dewasa

Its

r37

British Union of Fascist (BUF)

Pada gambar di sebelah dapat dilihat Sir Osweld Mosley berdiri dj hadapan sepanduk bendera partinya. Pengaruh simbol petir ini yang digunakan dalam parti politik menunjukkan bagaimana kekaguman terhadap mitos-mitos lama iaitu Dewa Thor amat mempengaruhi setiap masyarakatbarat walaupun ia sekadar dongeng purba. Masyarakat barat mempunyai sifat taksub yang tinggi terhadap sesuatuperkara walaupun ia sekadar mitos. Ketaksuban mereka sentiasa ditonjolkan dalam pelbagai cara sama ada secara terang atau tersembunyi. Bendera BUF merupakan contoh terbaik pengaruhkesaktian Dewa Thor. Filem Harry Potter dan pengaruh petir

mempunyai agama walaupun ibu bapanya beragamaKristian protestan. Di dalam akhbar The Guqrdion beftarir,Jt 4l.u/'ai i00g, Rod"lffi menegaskan, "I'm vety proud of being Jewish. "(saya berbangga menjadi yahudi)J 138

Berbalik kepada simbol petir, adalah mustahil untuk meyakinkan penonton khususnya golongan ibu bapa yang membiarkan anak-anak merekamenonton filem kanak-kanak ini. Namun hakikatnya, berapa ramai, kah ibu bapa yang perasan dan ambil peduli akan simbol petir yang ada pada dahi Harry Potter, apatahlagi untuk menyelidik maksud disebalik simbol tersebut. Simbol petir jelas digunakan pada gambar kartun animasi Hany Potter yang dijadikan muka depan majalah 1999. TIME keluaran20 September yang ditulis oleh Dalam artikel Melvin Sickle yang bertajuk Beware of Harryt Potter: A sneaky way to promote the occult, beliau menegaskan filem Harry Potter merupakan salah satu cara untuk mendidik kanak-kanak mencintai dunia kesihiran dan ilmu hitam. Menurutnya, filem tersebut menunjukkan Harry Potter dan rakan-rakannyabelajar ilmu sihir (Black Magic) di sebuahset39

r!
kolah sihir yang terpencil dari orang ramai. Setiap hari pada semua kelas ditunjukkan Harry sentiasa^berlatihmenyebut mentera sihir bagi melaksanakansesuatukeinginan.'u Di dalam artikel itu juga, Melvin melaporkanpresidenltalian International Association of Exorcists (INAE) iaitu paderi Gabriel Amoth telah melarang para ibu bapa beragamaKristian dari membeli buku-buku cerita Horry Potter kepada anak-anak mereka. Menurutnya, cerita yang terkandung di dalam buku tersebut sarat denganunsur-unsurkesyaitanan.Tambahnya lagi, tiada istilah ilmu hitam atau ilmu putih, semuanya adalah sama dan menjurus kepadapemujaan amalan syaitan.tr Penggabungan simbol petir yang ada pada dahi Harry potter dan penyerapan unsur-unsur kesihiran di dalam jalan ceritanya sudah jelas menunjukkan bagaimana filem ini amat berbahaya kepada kanak-kanak. Secara tidak langsung kita dapati pembikin f}Jcm Harry Potter cuba mempromosikan dua perkara kepada kanak-kanak iaitu simbol petir Dewa Thor danjuga pendidikan kesihiran. Bayangkan jika anak anda (gambar) tiba-tiba melukis simbol petir pada dahi mereka untuk meninr gaya Harry Potter, adakah mereka sedar bahawa simbol yang dilukis itu adalah simbol Dewa Thor yang menjadi unsur pemujaan masyarakatNordic. Kita bimbangjika tidak dicegah, ia akan mencetuskanminat anak-anaksecaratidak sedardi dalam hal-hal ilmu hitam dan kesihiran.

Bab 9

SimbolHelang

Pengenalan Di Amerika Syarikat, burung helang merupakan maskot kebangsaan yang menjadi kebanggaan rakyat Amerika. Burung helang yang diadaptasi sebagai maskot di sana adalah burung helang jefis Bald Eagle atau nama sainsnya Haliaeetus leucocephalzs. Habitat burung ini banyak dijumpai di kawasan Amerika Utara termasuklah di beberapa kawasan di Kanada dan Alaska.' Persoalannya mengapa kerajaan Amerika menjadikan burung sebagai simbol kebangsaan?Adakah ia sekadar burung yang dilihat

Bukan sahaja simbol petir dan kesihiranyang cuba diterapkan bahkan logo sekolahsihir (gambar kiri) yang dihadiri oleh Harry juga mempunyai gambar Singa Judah. Penggunaan gambar Singa Judah padalogo sekolah Hogwart ini jelas membuktikanpembikin filem Harry Potter cubamenerapkan unsur.unsur keyahudian terhadap kanak-kanak disamping memperkenalkanpula ilmu kesihiran yang bertentangan denganagama.

tersembunyiyang gtrtrrg dan berani atau ia mempunyaimaksud-maksud tidak diketahuiorangramai. bahawa simbol helang sebagaimaskot Kami ingin menegaskan yang satu itu adalahbenartetapi kebenaran berasaskan ciri-ciri tersembunyi pemimpin-pemimpinawal pentadbiranAmerika Syarikat. dirahsiakanoleh Kerahsiaanini sudah pastilah mempunyaikeberkaitanyang amat kukuh dan pengaruh Yahudi Freemason Illuminati. dengan

140

r4l

r
Helang Nazi Jerman walaupun Amerika menentang dasar sosialis, fasis dan komunis tetapi logo kebangsaanAmerika tetap mempunyai simbol yang sama dengan Parti Nazi di Jerman.Penggunaansimbol yang samaadalah disebabkan kedua-duanegaradikuasai oleh sekumpulanpemimpin yang terdiri dari ahli Freemasondan Illuminati. berkepala dua Freemason Simbol helang berkepala dua denganjelas terdapat di dalam perFreemason.Simbol yang dijadikan kalung bagi ahli-a^hliFreemaini adalah simbol bagi ahli yang berpangkat 32 darjah (320) atau yang ar SublimePrince of Royal Secret atat Master of Royal Secret. Texe Marrs melalui buku terkenalnya iaitn Codex Magica menghuraikan dengan jelas tentang persoalan burung dua kepala ini. Menurutnya, adakah logik seekor burung helang mempunyai dua kepala dengan satu badan? Hal demikian sudah pasti direka-reka oleh golongan Freemasonbagi mewakili suatu maksud tersirat yang perlu diamalkan oleh ahli-ahli Mason.a Marrs menegaskanini adalah konsep 'tidak masuk akal' yang diamalkan oleh ahli-ahli Freemason atau llluminati. Konsep tidak masuk akal ini ialah setiap ahli yang mendapat anugerah32Oharuslah berfikir di luar kotak pemikiran logik seperti tambah satu boleh menjadi sepuluh, setiap warna hitam itu ialah putih setiapbuah epal adalahburung. Jika ahli tersebut mampu berfikir pada tahap ini maka ia sudah dari pemikiran orang biasa dan boleh juga melaksanakantugas-tugas luar biasa. Menurut Marrs lagi, Illuminati-Freemason mempunyai tersendiri dalam mendokong konsep 'tidak masuk aknl' ini. Mereka konseppemikiran sains yang gila dan tidak masuk akal. Pada pandangankami, dua kepala burung yang bersifat tidak ma, akal ini direka untuk memberitahu masyarakat bahawa ahli-ahli Freen atau Illuminati sebenarnya mempunyai sifat tersembunyi lain yang dikesan oleh orang awam melainkan mereka sendiri menyertai geraMenurut Texe Marrs lagi, seorang ahli Mason terkenal, Manly P. yang bertaraf 330 telah menulis satu buku yang bertajuk The Teaching All Ages. Di dalam buku tersebut,terdapat satu tajuk yang menerangkan ng kehebatanhelang dua kepala ini.5 Marrs juga berpendapat,konsep dua kepala burung helang ini tepun terlaksana di Amerika apabila negara itu kini yang banyak dimoi oleh ahli-ahli Freemason telah mewujudkan corak demokrasi dua iaitu Parti Demokrat dan Parti Liberal. Kedua-dua parti ini walaupun

Amerika

HaziJerman

pula adalah singkatandari perkataanJerman iaitu Nationalsozialist .2

r43

bersainganlarasatu samalain tetapi tetap denganpendirianyang samadlr, didalangi oleh Illuminati. Rakyat Amerika sekian lama tertipu dengan pcr mainan dua kelompok ini di mana pemerintahan sentiasaberhrkar dari Dt. mokrat kepada Liberal kemudian sebaliknya. Tetapi hakikatnya rakylr Amerika tetap tertekan dengan dasar-dasarperang gila presiden merelrr sejaksekianlama. Dewa Kekayaan Mammon Ra Di dalam amalan penyembahan masyarakat Mesir Purba dirrr Babilon, dewa Mammon Ra merupakan dewa yang memberikan kekayall dan kemewahankepadapenyembah-penyembahnya. , ,.,.V, Menurut kepercayaan masyall # ,&kat tersebut.dewa Mammon Ra lnl "'':'7;uduluh $ dewa kesyaitananyang terbe -b

ATAS Sifat luaran I tingkah teku zahiriah

x 'lll&g&ff
w.f

BAWAH Sifat sebenar/ dalaman/ rahsis f tercermbunYi

Gambar di atas menunjukkan rajah Head of zohar yang digunakan dalam upacara mistik pengamrrl oleh Rabbi di dalam pengajaranKabbalah. Manakala gambar di bawah iaajaran Kobbalah bagi mendaprrt lah Charles Moose iaitu Ketua Polis Daerah Montgomery, Maryland. Moose menjadi popular kerana Berjaya menyelesaikan1,000 kes dalam kekayaandan kemewahan.o Pemujaan pelbagai dewa clr masa22 hari. Menurut Texe Marrs, Moose juga disyaki sebagaiboneka kalangan pengikut Kabbalah adalalr kepadasebuahpertubuhan Yahudi yang bernama Anti-Defamation League simsuatu kemestianbagi mereka.Pende (nOl).t Lihat pada kedudukantanganMoose, ia juga memperagakan (Rujuk bab 7). waan untuk mendapat kekayaan drrrr bol Freemason. populariti berjaya menarik ramai se lebriti-selebriti terkenal Hollywoo,l agar menyeftaiKabbalah.

Konsep Atas-Bawah Illuminati Menurut Marrs, doktrin Atas-bawahadalahmisi akhir bagi Illunrr nati dalam mencapaiwawasanmereka.Doktrin Atas-bawahmelambangkrrl tingkah laku;jika ingin memusnahkanbumi, rendahkanketamadunan,sele wengkan nilai-nilai kerohanian,huru-harakandunia dan membawamasrrl, nilai-nilai kesyaitanan dalamkehidupanmasyarakat di dunia. Apabila kita melihat foto-foto atau gambaryang menunjukkandtr;r wajah sepertihelang berkepaladua, ia adalah satusignal kepadakita darr pada orang tersebut.Signal itu memberitahuada tuhan tersembunyiyarrl disembah mereka dan perancangan rahsia yang sedangmereka usahakrrrr selamaini bagi mempengamhi masyarakat.

ATAS Sifat luaran I tingkah laku zahiriah

BAWAH Sifat sebenar/ dalaman/ rahsiaf tengembunYi


145

144

upacar? amalan pertubuhan itu diterang denganJelas oleh Albert pike ber_ samadengansebabmusababsesuaturiiual itu oilakukan. Di dalam Morar and Dogma, pike juga menyebut tentangkeperrua' seseorang Mason itu menghormati sabbath (Sabtu),'memuliakan B aphome t (rujuk bab 4), tuhan Goat of Mendes. Kesemuan ini mempunfui kuitun ,._ cara langsung denganritual ajaran Kabbalah dan Bintang fu[i'ou.ra.

menggunakan Moral and Dogma sebagai salah u'o 4u twut.ut ana uogma sebagar salah safu kitab rujukan utama. Segala maklumat tentang latar belakang Freemason dan petUaqai

itu tidak dinyatakan ditulis uniuk tujuanrujukanahli-ahli Masontetapise_ menjakterbitnyabuku tersebut, pihakkepimpinan Freemason seluruhduniir terus

yertai Grand Orient Lodge di sarra.n Simbol raja bermahkota di se_ belah didapati daipada buku ruiukan Freemasonyang bertajuk A Briige to Light, karangan seorang Mason iaitu Rex Hutchens yangjuga ahli bertaraf Grand Master 33 dariah. Buku Hutchensini membincungkun beberapa perkara di dalam b:uku Morat aia Dogma karangan Jeneral Atbert pike seorangGrand Moster Freemason. Sebenarnya Freemason tidak mempunyai buku khusus sebagai ruju_ kan tetapi setelah Jeneral Atiert pike menyertai Freemason, beliau telah menulis buku khusus yang mencerita_ kan tentang Freemason.Buku tersebut diberi nama Moral and Dogma dan diterbitkan pada 1872. Walaupun buku

kepada orang j Freemason blrbangsa dua ahli F yahudii;ilil;i"i,,,; yang Trotsky. Kerenslqt lagitinggai F.usia, terbang p"ri, dan tidak di dii G merr

Selepas kejatuhan keraiarrrr monarki Rusia iaitu Czar Nich,, las II, ketua revolusi ketika irrr Alexander Kerenslqt telah menrr kar corak wang kertas Rusia derr gan rekaan baru iaitu simbol helang berkepala dta. Kerensl,t Juga seorang ahli Freemason Selepas itu, pemerintahan kerl -.iy revolusi diserahkan pulir

PengamalanHelang Berkepala Dua Kesan pengamalan konsep helang berkepala dua ini paling jelas pada kerajaanAmerika Syarikat. Semenjaktercetusnyaperang dunia , kuasa besar Amerika telah mula dilihat mempromosikan pengaa di seratadunia melalui campur tangan-campurtangan secarapaksa propagandapengusaha-pengusaha filem Hollywood. Pada 1945, Amerika Syarikat dengannada baiknya di bawah PresiFranklin Roosevelt telah menyeru akan perlunya satu pertubuhanyang kan semua negara-negaradunia di bawah satu bumbung agar pertaan dapat dibendung. Tetapi hakikatnya pada 1948, Majlis Keselamatan PBB bersama asing di Palestin telah membantu pertubuhan Zionis Antaramencuri hak penempatantanahPalestin dan seterusnya menubuhkan negaraharam yang bernamaIsrael. Dalam erti kata lain, dalam masa g tiga tahun sahaja selepaspenubuhan PBB, kapitalis Zionis sudah bernyawa dan berjaya mengembangkansayap perjuangan mereka hail bantuanPBB. Konsep perjuangan PBB yang bertentangan dengan polisi-polisi yang sepatutnya diutamakan ini amat bersesuaiandengan konsep Bawah yang diamalkan oleh kelompok Illuminati dan Freemasonini. B bolehlah di anggapkonsep Zahiriah (atas) manakalaperjuanganuntuk kan Yahudi adalahkonsep tersembunyinya(bawah).

146

147

Ba b 10

SimbolAntichrist

Perkataan Dajjal mula dikenali oleh umat Islam apabila baginda lullah SAW mendedahkan nama tersebut di dalam hadith-hadithnya sahih. Menurut Rasulullah SAW, setiap Nabi sejak dari Nabi Adam tidak pemah terlepas dari mengingatkan umat mereka tentang baha-

fitnah Dajjal atauAntichrist.


Namun begitu, perkataan Antichrist tidak popular di kalangan umat di Malaysia ini khususnya golongan ibu bapa. Kami percaya masih i ibu bapa, guru dan kebanyakan orang dewasa tidak mengetahui ten-

perkataan lagi Antichrist apatah maksuddisebaliksimbol salib terbalik

tentangAntichrist
Takrifan Antichrist seperti yang disebutkan tadi adalah takrifan

jika dilihat pemahaman perkembangan umat Kristian sekarang tulisanmereka. dan buku-buku artikel-artikel Namun demikian, takrifan Antichrist digambarkandalam keadaan jika dirujuk kepadakamusInjil. MenurutkamusInjil, Antiberbeza orang(organisasi) merujukkepada orang,pejabatatauperkumpulan menentang ajaran-ajaran JesusChrisl (Nabi Isa).
Perkataan Antichrist sebenamya berasal dari perkataan Greek iaitu dan Christos. Selain itu, penganut Krisitan juga menggelar Antichrist Dajjal ini dengan beberapa perkataan lain seperti False Messiah, Beast danAnt i Chr ist-D ajj al .'

Apakah itu Antichrist? yang digunakan untuk melambangkanAntichrlsr ialah se_ -Simbol jenis salib yang diterbalikkan. Menterbalikkan safb bermakna mempamer_ kan tanda protes atau penentan+an secara total terhadap ajaran Kristian kepadapenggunasimbol ini. Perkataan Antichrist adalah gelaran daram bahasa Inggeris yang diberikan oleh masyarakat Kristian teihadap Dajjal. Menurut li"p.r.uy*n penganut Kristian, Antichrist merujuk kepada ..oruttg lelaki berketurunan Yahudi yang akan muncul dikarangan bangsa tersebrit dengan tujuan memusnahkanbangsa-bangsa lain di dunia. Ramai masyarakat Kristian sekarang mengakui bahawa Antichrist adalah individu yang sama seperti yang jugi dipeicayai oleh semua umar Islam. cuma ianya berbeza dari."gi g.turun, di^mana Kristian menggelarnyaAntichrist manakalaumat Islam menggelarn -ury-ukut y a D ajjal.

Bagi masyarakat Yahudi, penyelamat yang ditunggu-tunggu Hebrew.Messiahdi dalam diberi gelaranMessiahdalambahasa Arab bermaknaal-masih.Ahli sejarahmentafsirkanbahawaMesah Yahudi merujuk kepada Raja Israel yang bakal muncul di muka bumi

menyelamatkan umat Yahudi.


Manakala selwuh umat Islam dan Kristian sependapat bahawa iah Yahudi adalah Dajjal (Antichrist) yang sering disebutkan oleh Muhammad SAW dalam hadith-hadith sahihnya. garuh Perkataan Dajjat Dalam Masyarakat Kristian

kejadiankeruntuhanlV'orldTrade Centre(WTC) Sejaktercetusnya 2001, fakta-fakta dalamAl-Quran dan al-Hadithmula 11 September


iari dan diselidiki oleh kebanyakan cerdik pandai masyarakat barat.

t49

r
Antara golonganyang pafing aktif mengkaji ialah pelajar universiti,p,-r, syarahdan wartawan-waftawan. Bermula dari situ, perkataan Dai.lalrnula dikenali dan kini iarrr,, tersebarluas dan ditulis pula di dalam buku-buku atau artikel-artikelyarr,, diterbitkan. Masyarakatbarat khususnyaberagamaKristian mula melihrrr akan kehebatanIslam dalam menerangkan kejadian-kejadian masa depurr oleh itu, jika andaterjumpamana-mana orangputih di Malaysiadan culr,, memanggil mereka Dajjal, hati-hatilahkerana kemungkinanbesar mercl\il fahammaksud perkataan itu. salah faham penggunaansimbol Antichrist dikalangan umat Islam

Kristian merujuk kepadaDaljal atauRaja lsrael' masyarakat


sejak 1976 PLrNK mula diperkenalkan di Amerika, Britain dan Australia. Ketika itu kebanyakan pemuzik jenis punk melakukan sendiri pembikinanalbum mcreka bcrmula dari penciptaan lagu, rakaman, hinggalah album' kepadapercetakan Antara kumpulan yang dikatakan pengasas PIINK ialah Ramones. Kumpulan yang berasal dari Amerika ini diasaskan oleh pemain drumnYa iaitu TomtnY Ramones. Kejayaan kumpulan Ramones pada eranya lebih menonjol walaupun ketika itu diasak oleh kepopularan band-band lain seperti Sex Pistol danThe Clash. PUNK dikatakan berasal dari Yahudi

Muiik Punk BerasalDari Yahudi SyarikatEnigmaTV di Amerika yang mengkhusus dalam menerbir kan filem-filem konspirasi Yahudi juga sudah menggunakanperkatarrrr "Dajjal" dalam filem-filem mereka.Antara filem merekayang paling poprr lar ialah TheAntichrist Con,spirac'v.

Di mana simbol Antichrist ini boteh ditihat? Simbol salib terbalik ini tidak popular dikalanganorang-orangdt. wasa khususnyaibu bapa, guru dan orang-orangtua di kampung. Tetapr jangan pula kita terkejut, kemungkinanbesar anak-anakkita mengetahur tentangdan pernahterjumpadengansimbol Antichrist ini. Kebanyakan remajasekarang pernahmelihat simbol ini dan mengc tahui juga nama simbol ini. cuma apa yang mungkin membezakan merekrr dengan orang lain ialah mereka tidak mengetahuiasal-usul simbol Anti christini. Sekalilagi kami ingin mengulangi persoalan atas,di manu sitrt di bol Antichri,st ini boleh dilihut? Jrka di Malaysia, simbol ini brasanyaur bawa oleh kumpulan-kumpulan muzik rock jenis Black Metal, DeathMetal. Skinheaddan Punk. Sebahagian anak-anakmuda yang bermain muzik di Malaysia b,kan sahajameniru rentak lagu dan gayapakaiangolonganmuzik ganasini Malah merekajuga meniru sebarang simbol-simbolyang dilukiskanolelr pemuzik-pernuzik barat. Tetapi hakikatnyamereka kurang mengetahuibahawa irama muzik barat ini kebanyakannya dipeloporioleh golonganyahr"rdi misalnyairamamuzik Punk. Tidak ketahui apa yang menyebabkan anak-anakmuda begitu fa natik tentanghal ehwal budayabarat ini. Menurut prof Diraja lJngkuAzi:. kebanyakan remaja di negaraini mengalamikrisis identiti yang menyebabkan golonganini tidak tahu membuatsesuatu keputusan dengantepat. 150

sifat pro-yahudinYa. -. selain TommyRamones,antarapelopor PUNK era 1970-anyang lain iaKirli lah Lenny Koye yang dahulunyagitaris kepada kumpulan Patti smith Group. pUNK era 1970'anbukan lagi bermuzik sepertilagcnda-lagenda lagonda-iagenda pJmuzik di tr,lataysia,mereka bersatu di bawah YIVO Institute dan berbincang ientang hal ehwal politik dan halatuju muzik PI'T{K mereka' Israel, Haaretzpada2l Julai 2009, satuforum yang dianMenurutit t-rbu, jurkan oleh YIVO telah membincangkanakan isu-isu berkaitan PLrNK' Antara banya\ pengaruh budaya Yahudi di dalam ierbincangan yang hangat ialah berapa pLINK. Forum iL dip"ng.rnslkan sendiri oleh Lenny Kaye manakala ahlimuzik Tommy ahli panelnya ialah bekas-bekas pemuzik PLINK era 1970-an sepetli dan Manitoba. Selai' persoalan masa depan Punk, forum Ramines, ihri, stnin yang bertersebutjuga niembincangkan berkenaansatu artikel SleevenLee Beeber Punk"'z tajttk "The'Heebie-Jeebieiat CBGB's: A SecretHistory of'Jew'ish

151

Amatlah malang bagi golongan muda yang memakainya tanpa sebarang ilmu pengetahuan.Apabila memakai simbol Antichrist, mereka sering menganggap diri mereka sudah cukup sifat sebagai pembela Islam dan menghina umat Kristian tetapi mereka sebenarnya telah menghina diri sendiri tanpa disedari. Perkataan Antichrist sebenamya diambil dari manuskrip-manuskrip kitab Injil berupa surat-suratyang ditulis Yohanes(Nabi Yahya). Perkataan Antichrist juga tidak disebut secarajelas dalam keempat-empatkitab Injil Kristian sekarang iaitu Matthew, John, Luke dan Mark. Namun begitu, mengikut pentafsir-pentafsir kitab Injil, beberapa perkataan yang disebut di dalam keempat-empatInjil muktabar bagi Kristian itu merujuk denganjelas kepada makhluk bernama Antichrist (Dajjal) tetapi menggunakan perkataan-perkataan^lain yang sama maksud seperti Man of Sin, Little horn atatfalse messiah.' Simbol Antichrist pada program Windows Simbol Antichrist juga amat jelas pada beberapaprogram keluaran syarikat Microsoft Corporation iaif:tr Microsoft Office. Kemungkinan kita tidak menyedari bahawa perisian-perisian pengurusanpejabat yang selalu kita gunakan telah diletakkan simbol Antichrist oleh pengeluar perisian tersebut. Perisian pejabat pertamayang boleh kita jumpai simbol Antichrist ialah pada Microsoft Office Powerpoint Pada program Powerpoint ini, pengguna akan dapat melihat simbol Antichrist pada 'anak panah' (cursor) tetikus yang digunakan untuk klik pada mana-mana butang (button). Cursor hanya akan bertukar jika pengguna memilih mem text box pada bahagian atas tetingkap (windows).

sebelumini. Kami tidak pasti apakahmotif syarikat Microsoft menggunalain kan simbolAntichristpadamenutext box. Banyaklagi simbol-simbol pula diletakkansimbol lain tidak yang boleh digunakanmalahmenu-menu Antichristini.

2008. Disernber perangIsrael-Palestin kempen semasa Simbol Antichrist pada kerusi PopeJohn Paul II penyesemuapihak khususnya yang paling mengejutkan Sesuatu Antichrist yangjelas terpampang simbol adalahberkenaan lidik konspirasi ke lawatan Israel. padakerusiPopeJohnPaul Ilketikabeliau melalcukan
Pada 25 Mac 2000, sebuah artikel bertajuk "80,000 hear sermon of the mount" dari akhbar Telegraph menunj ukkan acara law atan Pope John Paul II di sebuah daerah berhampiran Laut Mati di Israel. Pada laPoran tersebut, terdapat gambargambar Pope John Paul II yang duduk di atas kerusi bersimbol Antichrist.a Artikel yang ditulis oleh Allan Phillips itu menjadi berita utama laman-lamanweb konspirasi. Ini kerana Pope sebagaiketua paderi tertinggi Kristian telah duduk di atas kerusi yang jelas mempunyai di dalam aga1|rla simbol penentanganterhadap agamaKristian' Adalah sesuatuyang mustahil Pope tidak menyedari simbol tersebut dan mana mungkin dia tidak mengetahui maksud sebenar simbol Antichrist. Malah, paderi-paderi di kiri kanannyajuga langsung tidak mengendahkan simbol tersebut. situasi ini menunjukkan gereja besar vatican juga boleh diandaikan menerima pengaruh Yahudi Zionis sejak dahulu lagi

++

Artishri#

Cursor yang digerakkan oleh pengguna tidak akan berhrkar kepada simbol Antichrist melainkan penggunamemilih text box. Apabila simbol ini bertukar maka pengguna menentukan tempat dan saiz text box yang ingin dilakarkan di atas slide document (lihat rajah sebelah). Setelah ditentukan tempat dan saiz text box.

153

I
I

tanpa disedari umat Kris tian. Kemuncak pend edahan tersebut adalalr lawatan yang dilakukarr oleh Pope John Pqul ll di Israel. Isu pengarulr Yahudi ke atas Vatican bukanlah suatu perkalr baru dan kebetuian Mereka sememangnyrl telah lama merancang untuk menghancurkan Kristian khususnya dengan cara mewujudkan pcnghinaan atasgerejamelaluipropaganda ke perfilcrnan, mcdiadan teater' Malah pusat agama Katholik iaitu Vatican scndiri secararasminyl boleh dikatakantclah jatuh ke tangan golonganYahudi walaupun terdapal sebahagian ahli akademikmempertikaikan kenyataan itu. Antara individu yang lantangmeyakinkanmasyarakat bahawaGerejaVatican dikuasaiYa hudi ialah Grey Szymanski,ShermanSkolnic,kdanEric Jon Phelps. Kctigatiga mereka mengeluarkankenyataanbahawa kebanyakarr korupsi dan komplot yang berlaku di dunia adalahhasil perancangan jahat Pope dan gereja-gerejaKatholik. Manakala individu yang bertanggungjawab di Vatican dan dtanggapperancangutama di dalam segalamacam komplot ialah Black Pope iaitu gelarankepada seorangpaderi lain yang memegangjawatan terlinggi dalam kumpulan Jesuit. Menurut Skolnick. Vatican merupakanorganisasi yang menrpunyaihubungkaitsecaralangsung dengansebuahperlubuhanNCiO Yahudi iaitu Council on Foreign ReIation (CFR) dari aspekkepimpinanCFR. BandarVaticandan Pope. Di dalam institusi keagamaan Kristian mazhabKatolik, gereja terbesar mazhabini terletak di Bandar Vatican, Itali. Ia merupakantempat suci bagi masyarakat Kristian Katholik dari seluruhdunia. Pemimpinagamatertinggi di dalamgerejaini digelarPope.IstilahPopeadalah perkataan Latin yangbermaksud FatheratauBapabagi seluruh masyarakat Kristian.' Sejarah yangtidak dapatdilu, pakanoleh masyarakat duniatentanggerejaVaticanialah ketikaperlantikan John PaulPopeI ataunamasebenarnya Albino Luciani.JohnPaul I yangdilantikapada jawatanPopeselama 26 Ogos1978hanyasempat memegang sebulan sahaja. Beliau telahditemuimati bersendirian pada28 September 1978di pejabatnya. Menujantungtetapimenuru!kebanyarut bedahsiasat, JohnPaul I mati akibatserangan kan pemerhati, beliaudibunuhkerala cubamenyiasat penyelewengan wangGgreja Vatican.Paderi-paderi yangmenyeleweng pula dipercayai Freemason.o itu ahli

Fope John Paul {

dahLrlu. padatahun 1970-an Perancis

RahsiaSimbol PEACE adalahsirnbolpaling popuscbelah , Simbol PEACI1sepertigarnbar irarnamuzik ini. juga pcminat-peminat aftis-artisrock dan Iar dikalangan (pengarnalmuzik simbol ini sudah amat sinonim dengan imej rockers

t54

155

-l
rock). Pada era 1980-an dahulu di Malaysia, pengaruh muzik ini menjadi kegilaan golongan muda dalam melayan irama rock yang juga digelar rock kapak atau Rock N Roll. Simbol PEACE juga biasanya akan dibuat oleh pelaku dalam bentuk isyarat tangan. Isyarat ini biasanyadilakukan denganmenggenggamibu jai, jan manis dan jari kelengkeng manakalajari telunjuk dan jari tengah dinailftan ke atas yang akan membentuk simbol dua. Isyarat sebegini menjadi kebiasaanbagi kebanyakan orang awam setiap kali bergambar dengan tujuan melahirkan ungkapan PEACE (kedamaian). Dalam perbahasanisu konspirasi, kebanyakan pengkaji bersetuju tanda dua (2) yang ditunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah itu lebih kepadamempamerkan simbol abjad 'V'. Simbol 'V' pula adalah lambang kepada angka lima (5) di dalam kaedah huruf Roman. Pengasas Illuminati iaitu Prof. Adam Weishauptmenggunakansimbol di dalam salah satu doktrin gerakannya yang diberi nama Law of Fives (Hukum Lima). Jadi, penggunaansimbol ini oleh kelompok-kelompok Zionis tertentu bukanlah merujuk kepada maksud 'Perdamaian' tetapi memberitahu bahawamereka berpegangkepadaLaw of Fives. (gambarbawah) Jika dilihat pada tulisan Yahudi, huruf V (Van) bermaksud 'Nail' (Kuku\. The Nail adalahsalah satu tanda rahsia Syaitan yang digunapenyembahanberhala. Salah seorang pengamal ajaran kan dalam lupacara kesyaitanan,Anton Lavey, pengasasChurch of Satan (Gereja Syaitan), telah menggunakan simbol PEACE ini sebagai latar belakang mimbar upacara penyembahannya. Selain itu, terdapat juga pendapat bahawa simbol PEACE adalah simbol kumpulan Yahudi yang anti Kristian (Antichrist). Kelompok ini dikatakan menterbalikkan salib ke bawah dan membengkokkan cabang kiri dan'kanan ke arah bawah (lihat gambar). Perubahan pada salib ini akan menampakkanseperti lambing PEACE. Manakala tiga palang yang menghala ke bawah itu diandaikanmembawa tiga jenis maksud iaittt Past (Palang kanan), Present (Palang tengah) dan Future (Palang kiri). Pendapat ini kemungkinan adalah konsepkonsep pelbagai kefahaman gerakan anti agama Kristian yangberbeza. Walaupun begitu, penggunaansimbol-simbol catur yang menyeruaqidah' pai unsur tcrisiian otJtr umat I-slam tidaklah sampai ke tahapjatuh adalah usaha menampilMematah-matahkan unsur Kristian pada buah catur kan sifat sensitif umat Islam terhadappersekitaransosial.

PapalTiara

catur PopepadaPermainan
kita Kebiasaan kita orang Islam apabila membeli permainan catur, 'King',. simbol ini dipatahkan akan mematahkan simbol satiu paoa b:ulh pada permainan [.ng"" *:""n tidak mahu menampakkan imej Kristian tersebut.

kukan Checlcrnate.

156

t57

-,|l

Simbol Antichrist dan Persoalan Aqidah Remaja Kini Kebanyakan simbol-simbol Antichrist dipakai oleh golongan rcmaja yang mentaksubi irama-irama muzik Punk, Skinhead, Black Metal, Heavy Metal dan seangkatandengannya.Simbol Antichrist dipakai secaril meluas melalui peminat-peminat muzik kerana mereka mengikuti apa yang diperagakanoleh artis-artis kesayanganmereka. Tanpa berf,rkirpanjang dan mengetahui latar belakang simbol ini, ia seolah-olah sudah menjadi satu imej yang standard dan amat membanggakan kepada si pemakainya. Amatlah mendukacitakan kerana pemakaian tersebut boleh menyebabkanseseorang jatuh kepada sifat yang membeitu lakangkan aqidah Islam dan mengagungkanaqidah kafir. Ibu bapa yang kurang prihatin kebiasaannyaselalu tertipu dengan karenah anak-anak sebegini. Mereka selalu memujuk diri sendiri dengan menganggapia sekadarmuzik dan mungkin minat terhadapmuzik itu akan hilang ditelan umur yang semakin meningkat. Pandanganitu sangat salah dan boleh menyebabkanseseorang anak kufur aqidah sepanjanghayat. Seseorangyang melakukan sesuatuyang boleh menjatuhkan aqidahnya seharusnya ia mengucap semula dua kalimah syahadah sebagai memperbaharui aqidah yang telah lama rosak. Sekiranya si anak telah berubah tetapi tidak sedar bahawa perbuatannya suatu masa dahulu telah menyebabkan ia jatuh aqidah maka kefasikan itu berterusan sehinggalah akhir hayat. Ia bukanlah persoalan 'tidak apa' atau tabii remaja tetapi ia persoalan aqidah yang sentiasa diperingatkan Rasulullah SAW tentang bahaya mengabaikannya. Sekiranya persoalan aqidah bukan perkara berat maka tidaklah sampai Rasulullah SAW memberikan sabdademikian; "Perbaharuilah iman kamu; para sahabat bertanya : Bagaimana caranya memperbaharui iman kami? Jawab Rasulullah, "perbanyakkanlah membaca Laailahaillallah. " alan

Bab 11

Simbol Nazl

ini o upu i,., NAZI. b.urrglu,oui iudah biasadenganperkataan malah dan pemimpin bila menyebutnyapuJittyu teringatkannegara Jerman iainAdolf Hitler.
NaDi Jerman, perkataan Nazi merupakan panggilan alaonim bagi yang merupakan fahaman parti z.ialismusatau Nasional Sosialis

juga Semua orang mengenali perkataan NAZI dan semua orang

itu.r i yang melambangkan kegemilangan zamanpemerintahan diktator dengan Hitler Namun amat menghairankan, simbol yang sinonim merebak ke seluruh dunia dengan pantas' Terdapat pula sebtlangan pada ,yarakat yang mengagung-agunetan siqlol ini da.n.diletatkan anakdengannYa. k dan seangakatan

ik National socialistGerman WorkerParty (NSGWP)pimpinanAdolf parti pimpinanHitler ini disebutsebagai sekarang, 'd Hitler. Sehingga

ian. Tiniakin ..p.rti ittik biu*uooya dilakukanoleh golongan mudayangmentaksubiduniamuzikPunk,skinhead,Rock,Alternatif 159

158

Teori Asal Usul perkataan NAZI walaupun perkataan NAZI adalah jeras akronim (kependekarrf kepada perkataan Nationarsoziarismus,namun masih ada pendap,r. pendapatlain bahawa it" diadaptasi dari sumber""-u", yang bcrI":t_ latarkan identiti Yahudi. Menurut sesetengah pendapat,p"rtut Nazt yang digunapakai parti NAZI Jerman aaalan "r, diambif a#r*to perkataan purbayang merujukkepadasebuah sukuyahudi iaituAshkenazi. Menurut pend3pat tersebut, perkataan NAZI diambil dari 4 huruf tri hujung perkataanAshkenazi.perlataan ini dipercayai-ait.tu"rtu' ot.t, 'seseorang' dibangunkan dan input-inputnya sehingga menjao suatubentuk ideologi yang elcstrey walaupunia nanyuan ,ingiitu" oi-u lagi sebuah pertubuhan politik di Jerman.

fakta kajian ini mempertikaikan Setakatini, masih tiada sesiapa penyelidik konspirasiYahudi sendiri.Kajian ini dari pakar-pakar
telah membuktikan bahawa kebanyakan cerdik-pandai di Eropah dan

adalahberketurunanYahudi Ashkenazi misalnyaAlbert Eistein, Freud, Benjamin Franklin, Adolf Hitler, Karl Marx dan seba-

simbol Nazi ia SimbolNAZI jika dilihat betul-betul, sepertikipasyang dibengia Namun sebenarnya adalahhasil gabungan di setiaphujungnya. Nazi iaitu N danZ. huruf dari perkataan Z akan Huruf N jika diterbalikJcan kelihatanseperti danbegitujuga
Huruf 'N' diambil daripadasuku kata 'NA' manakalahr;rltf 'Z'

= ASHKENAZT ASHKE+NAZI
Apa itu Ashkenazi? Menurut wesstlea-.iaitu pengarah Black sotidariry Terdapatdurr kontradiksi di sini membabitkanasalrusulnya. Fakta ,":-uil dari karangan sarjanaolford danjuga pBB sendiri mengiktiraf Ashkenazi sebagaisalah yahudi Kuno. satusukudari bangsa Manakalaparailmuan sejarahera-moden sekarang tidak mengikti. raf mengesahkan faktaiersebut keranaaru miyutut!a1 !{'k Ashke_ 27zi {gtan seoranglelaki yang bukan dari keturunanNabi ru.uti,n t"tupi dia adalahberasal dari keturunanyafith anakNabiNuh a.s. Perkaraini didedahkansendiri orehDr. Arthur Koestrer di dalam bukunya yang bertajuk The Thirteen Tribe. pendedahan Koesiler menarik keranabeliau sendiri adalahberketu_ i pertikaiannya terhadap bangsanya t arftarabangsa. Secarafaktanyajuga k dan HematilqAmb atauparsi tetali Jason Hardy, Henry Harpending [ational History of AshkenaziIntelli_ u Ashkenaziadalahyang terbijak di

huruf ini akan membenkedua-dua dari suku l<ata'7)I' . Gabungan bertinsuatusimbol sepertikipas yang bengkokjika ia diletak secara antarasatusamalain.
Selain teori di atas, terdapat juga sebahagianpendapat mengatakan NAZI itu berasal daripada salib yang dipatah-patahkan hujungnya.

ian terbentuklahsuatu simbol yang seperti mana yang digunakan


Itu.

2005 menyebutztu" bahawa eeffi"l#it'#::;ixffiffJHJ# bangsa adalahdari kalanganyahudi


Ashienazi., 160 161

Namun begitu, pendapatpaling l*kuh setakatini ialah simb.l mana simbol ini boleh dijumPai? NAZI adalah hasil daripadatindananhuruf SS yang menjadi lamba'g Tidak akan ada orang Islam di Malaysia ini akan memakai simbol bendera pertubuhan sebuah (gambar). Huruf sS merujukkepada singkarrrir diletakkan simbol ini di mana-manatempat di pakaian, kereta atau dari perkataan schutzstaffel(ss) iaitu sebuahorganisasi utamadi bawirlr atau rumah. Tetapi itu tidak bermakna tidak ada orang yang sanggup mekekuasaan Adolf Hitler danPartiNazi di Jerman padaera 1930-an.5
SchutzStaffel dibentuk pada 1925 sc bagai satu unit khas untuk menjaga keselamrr tan pemimpin Parti Nazi ketika itu iaitu Adoll Hitler. Pemimpin pertama unit ini diketulr oleh Berchtold iaitu wartawan dari akhblr Vdlkischer Beobachter (Pemantau Rakval) Tempat Berchtold kemudiannya diganti olch Erhard Heidien, iaitu seorang tentera dan juga komanden ketiga dalam or ganisasi SchutzStaffel. Satu-satunya golongan Islam yang sanggup memakai simbol ini dibawa ke hulu ke hilir ialah golongan remaja. Daripada golongan reini ada tiga kumpulan yang biasa memakainya,tiga kumpulan tersebut remaja Skinhead,pelajar sekolah dan mat rempit' pemerhatian kami mendapati golongan paling banyak mempamersimbol NAZI ini ialah golongan remaja yang terlibat denganmuzik dan ub dengan fahaman skinhead. Golongan ini adalah golongan yang paljenis skinramai ferana simbol NAZI adalah salah satu simbol muzik Golongan kedua ialah golongan remaja yang bersekolahmenengah. i yangtidal menyertai kumpulan-kumpulan Skinhead,biasanya remaja

merekaataudi kosekolah itrl itatt melukissirnbolNAZI di beg-beg

=kotakpensil mereka. Remaja sekolah yang mempamerkan simbol ini bukanlah bermakna tutroU dengan fahaman NAZI. Sebenamya mereka dalam keadaan mereka sendiri tidak sedar apa maksud di sebalik itu. Remaja jenis ini tidak merbahaya dan tidak kritikal. Tingkahmereka hanva sekadarikutan biasa bukan ketaksuban'

tadi. Mereka melekatkan dalam ]uga seperti golongan remaja sekolah Ln mereka tidak tahu maksud sebenar simbol tersebut'

stiker rempitpula gemarmelekatkan ketigaiaitu mat-mat Golongan ia Apabila stiker itu dilekatkan, mereka. NAZIlni di motor-motor

s
r62
163

Bab 12

NomborG66
sul Nombor 666 Berbalik kepadapersoalanasal-usulnyaadarahpenting untuk kita i dari mana datangnya nomborini? siapa yang mula-mulamemperk? Dan bila ia diperkenalkan? Nombor ini asalnyaadalahbersumberkan kepercayaan masyarakat terhadapagarna mereka.Nombor 666 diperolehdaripadasalahsatu _91* kitab Injil agamaKristian. Daripadaayat inilah maka masyaraKristian mula mengenali akan unsur-unsurkesyaitananpada nombor itu. ialahayatdi dalamkitab Injil yangmenyebut tentang nombor666.1 Pengenalan Nombor666 biasanya rebih kita kenali sebagai nomborsyaitan. keranakebanyakan Ini nr.--ni.m-urtut"i*r.rs.usnya yang bercorakseramdan
ere is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: it is the number of a man; qnd his number is six hundred threescoie and six.,'

I I

jl,i ,yuitun Hi#;;:trf,#uT*ur"n no*u", u"ei "i"*"q,#;"i_"1


|;b;H:tar apajua

(Bab 13Revelation, ayat 18) sebelum timbulnya ayat ini yang memperkatakan tentangnombor ini, Injil terlebih dahulumenerangkan tentangmanusiayang membawa -unsnrnomborini dalam ayat 16 dan 17 dalambab yang sama.

Hn"'::;i####?Tf"lK#t:l?;? r::",i#fitr,aqF&,ffir"ryuitun_;i"rn dikaitkan ;;&;;#;r*


mb,o1 ili.sebagai simbol syaitanbukan sahajadi_, malahia juga tetapdiyakirii of"fr;;iJngun kanak_ ror misteri 666 ini sudahseUati Oeirgan jiwa orang

he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a ; in their right hand, or in theirforeheads',

(Bab 13Revelation, ayat16)


And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the east, or the number of his name."

*":'Hi"1'j.*;Jrr;nffi #"'r''l'*k# ffi,'H?Tffi


di Matavsia tt1:1.."" ?n"t dan
Kewujudannombor syaitanini di tengah-tengah masyarakat Isram 164

(Bab 13Revelation, ayatlT) (sumber: Injil versi King James IV)t Kita sebagai umat Islam tidak diwajibkan berimandengansebarang at dari kitab krjil, ini keranapihak gerejavatican seringkali mem165

Masyarakatbarat majoritinya barat. "i"i'ab"*" otetrRtem-firem Kristian vmg juga penerbi;;percaya bahawanomboraaeiaaunr"r"rt-.1**alipadaunsur-unsursyaitan.

perbaharui ayat-ayatdalam kitab mereka dalam pelbagai versi. Jadi kesalri han dan ketulenan maklumat dari Injil sebenar yang diturunkan kepatln Nabi Isa a.s. amat diragui. Namun begitu, sebagai umat Islam juga kita harus mempercayrl Injil itu wujud dan ia adalahkitab yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Walaupun terdapat keraguan dalam ketulenan ayat, harus juga bagi kita mengkajinya agar kita mengetahui rahsia tersirat yang mungkin berguna untuk kita kemudianhari kelak. Kaitan nombor 666 dengan Yahudi Memandangkan nombor 666 adalah diketahui daripada Injil, maka, di mana pula kaitan Yahudi dengannombor ini 666 ini sedangkantelah kita ketahui bahawa nombor ini berasal dari kitab Injil agama Kristian. Kita semua sedia maklum bahawa asal keturunan Nabi Isa ialah Bani Israel dan Israel itu sendiri adalah gelaran bagi Nabi Yaakub a.s. semenjak ia dilantik menjadi rasul. Secaratidak langsungnyakita juga mengetahui bahawa semua Rasul bermula dengan Nabi Yaakub adalah berketurunan Yahudi kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kaitan pertama 666 denganYahudi. Bagi kebanyakanpenyiasatkonspirasi dari barat mereka akan mengaitkan nombor 666 ini dengan Antichrist atau Dajjal. Nombor ini lebih sinonim dengan Antichrist kerana ia membawa simbol kesyaitanan dan kejahatan yang terselindung disebaliknya. Sedangkan kita sendiri sebagai umat Islam lebih cenderung untuk mempercayai bahawa Dajjal itu adalah dari keturunan Yahudi.

The
Corulpany
rpaninidilakukandengancaraberselindungdisebalikjalan-jalan yang direka khusus untuk menarik perhatian kanak-kanak' [u*-

tiga 3"tu.utu' kewrludan nombor.(se.p:Ti,v1".g 9 1'9**1*I*l; hakikat sebenar akan mrst

DidalamlogosyarikatWaltDisneydiatas,kitadapatmelihatden-

tetapi ia adalah or, ,"*uto yang disengaj-akan Zionis ini di dalam mempengaruhi masyarakat ia syarikat p on"^ui mereka. agenda-agenda

bor 666dan NOKIA

Nombor 666 dan Walt Disney Walt Disney sebagai individu yang bertanggungjawab di dalam dunia perfileman kartun adalah orang yang disyaki cuba menerapkan nilainilai kesyaitanan, homoseksual, lesbian dan seks bebas di dalam filemfilem keluaran syarikatnya. Ramai penyiasat konspirasi barat mempercayai bahawa Walt Disney atau nama sebenarnya Walter Elias Disney' adalahberasal dari keturunan Disney yang merupakan salah satu daipada 13 keturunan Yahudi Illuminati. Keturunan keluarga Disney dianggap memainkan peranan khusus dalam menerapkan nilai-nilai penyembahan syaitan dan pendidikan seksual terlampau kepada kanak-kanak melalui medium hiburan televisyen.

iuruteraperlornbongan,Frederickldestem.IstilahNokiaadalahdiambil Nokia yangterletakdi sungai rru-a ,ebrrJl*du, kecil bernama daripada Finland.' Nokianvirta,

r66

r67

dikalanganralqyatMalaysia. ProdukNOKIA sudah pun bertapak sejakJanuari 1985 lagi.' Gambar di sebelah adalahlogo tiga anak panah kecil yang dibesarkan.Jika diteliti dandikira pada setiap anak-anak panahkecil itu makadidapati bahawa setiapdarinya mempunyai 6 garisan yang disusunselari secara bertindan-tindan. Bilansan garisanitu jelas membuktikanbahawaterdapatunsur-unsur Antichrist pada syarikatsekutuZionis ini. Nombor 666pada logo Illuminati Kita telahpun mengetahui bahawa Illuminati itu puncabagi segala masalahdunia dan ia juga merupakankerajaanrahsia yang mempelopori agenda konspirasiYahudi sejakratusantahundahulu.Jika Illuminati adalah perancang utamadalamkonspirasiYahudi maka sudahpastilahpadalogjuga mempunyaiunsur-unsurkesyaitananatau Antichrist. Rajah di onya

disebaliklogo Illuminornbor666 tersembunyi bagaimana iuktcan

piramidrers:9:l i"'dupatpidabarragral vune Pu**rolnan DCLXVI yang apabila 5:1til3l huruf


ito Oitt"gtuskan kefada nombormakaia menjadi666' r kepada

Nombor666dapatdilihatapabilakitamengeluarkanangka-angka

kosongbernombor 666 .1999, terEropatrpada20 Julai negara-negara persidangan Semasa negara wakil-wakil satukerusiVIp yang dibiarkankosong.Kesemua di kerusi tersebut.Padapersidangan ,rit * duduk mereka ""Uu-*""g"fu[ kIsehruhanwakil yanghadir ialatr679' Kesemua ,l""tf"ft kerusiperibadimasing-masing. oleh Namuntidak semuakerusiyang disediakanitu mahudiduduki kerusi . G-ri yang cuba dielak ollh wakil-wakil Eropahitu adalah yangbgrllngsungdi AeA Vuklriwakilyangke-666.Persidangan sgbpai wakil enggandige-lar p.rutt.it itu menyaks-ftan kesemua
atauDajjalkerananomborberkenaansudahsediaterkenalakan

di seluruhdunia. Berikutialahsenaraiwakil-wakildarinombor655hingga6T9yang 6 tersebut: hadirketikapersidangan 659 - De La Perreare 660 - Marchiani 661 - Montfront 662 - Quiero 663 - Souchet 664 - ThomasMauro 665 - Zissener 6 6 6 .. . . . . ? 667 -CaPPato 668 - Turco 669 - Bonino 670 - Pannella

MDC

xxvr

DCLXVT

6 6
168

t s

r69

kematian: 9.f;7malam ltl,ktr{u : {12"fi4"IS0S fqernatian Ter*kh Peng*raan:

8x37x?'=SSfi ; x I x STx {214) ?0ff1$ 6$fi0

x S x 37 x {41?} ?0Sx 5 = 66Sf,&S

Terdapattigajenis pengiraandi atas dan keputusanpengiraantersebut menghasilkantiga jenis jawapan iaifi 666, 6660 dan 666000. Tetapi apa menimbulkan pertanyaan mengapa wujud nombor 666 pada ketigatiga pengiraan tersebut?Apakah tarikh kematian dan masa kematian Pope 8 John Paut II sengajadirancanguntuk mengisyaratkansesuatu? Presiden Amerika dan 666 Sedangkankita sendiri mengetahui bahawa pihak penganjur persidangan boleh sahaja menghilaqgkan kerusi tersebut darr me"letakki^yu dengannombor berikutnya iaitLr667.Ini bermakna wakil yang ke-665 akan terus duduk di sebelahwakil ke-667. Misteri kematian Pope John paul II dan 666 Pendapatlain tentang misteri nombor ini ialah berkaitan kematian Pope John Paul II atau nama sebenarnya Karol J6zef wojtyla daipoland. Beliau dilahirkan pada 18 Mei 1920 di Bandar widowice, poland dan semasa remajanya pernah menjadi atlet bola sepak. wojtyla mula dilantik ke jawatan Pope (Ketua Agama Kristian Sedunia) pada 16 oktober l97g dan akhirnya meninggal dunia pada 2 Apri|2005 hari Sabtu.T Pandangansesetengah pihak yang mengkaji tentangnya mendapati bahawa tarikh kematian Lttojtyta adakaitannya dengannombor 666. Keberkaitan ini diperoleh melalui pengiraanberikut. PresidenAmerika Syarikat ke-40 iaitu Ronald Reagen dlkatakanjuga mempunyai kaitan dengannombor 666. Keberkaitan ini dapat dilihat pada bilangan-huruf pada nama sebenarnya yang mempunyai tiga perkataan iaitu Ronald Wilson Reagen.

Frcsiden ANfiERIKA SYARIKAT * gsM} {tgit{ RnnsldWileonRe*gnn

170

t7r

semasapentadbiran Reagan,kerajaanAmerika Syarikat telah meluluskansatu dana,Ronard k-erajaan khas untuk Israel sebanyak usDl.-5 billionpada Mei 1985.e I

Hitler dan 666


Satu persamaanyang agak menarik yang dikaji sesetengahorang

ahtentangnamapemimpin diktator Jermansendiri iait:u Adolf Alfred Hitjuga mempunyai .toKalian sesetengah individu mendapati namanya un'-unsur kesyaitanan iaitu nombor 666.Keberkaitan dapatdilihat apaini
ila kita mencampurkan bilangan huruf-huruf bagi perkataan HITLER. Nama HITLER terdiri dari 6 abjad manakala setiap abjad jika Nunannya bermula dengan nombor 100 akan diperoleh seperti di

Komputer Apple dan 666

00 (A), 101(B), 103(C), 104(E) danseterusnya.

Haeiltambah = 107+ 109+ 119+ 11{ + 104+ 117 = 666


Harga USDEO6.66
Sesuatu yang agakmengejutkan dunia konspirasiialah komputer pertamakeluaranApple yang bernama Apnle I telah dijual denganharga bernombor usD666.66 padaJulai lgT6.trKomputerperibadipertama ber_ nama Apple I (gambar) ini adalah rekaan tangan salah seorang pemilik syarikatApple iaitt steve wozniak.perancaran pertamaAppleI dibuat pada Apil1976 di Kelab KomputerHomebrew, pal,oAlto, c"iiro-i"E-N-"il'"" jualan komersialnya begitu, hanyadimulakanpadalulu 1976. Tidak dapat dipastikanmengapasyarikat Apple memilih angka b.erkenaal sebagai hargapermulaan jualan.Angkatagi iarga tersebut amat dengan unsurnomborkesyaitanan iaiti eaa.V*rriip"yang boleh 111onim dikaitkan ialah steveyt*fu( telah menyertaipertubuhan Fr'eemason pada 198o dan dianugerahkan peringkatduduhte-i 1l). Beliau mendaftarkan keahliannya sebagai Masondi charity Lodqg,califomia. Mem'ut sumber, isterinya Alice jlga seorang Freema.on]trahli 172 Produk dan 666
Setiap barangan yang kita beli akan mempunyai barkod yang tersendiri dan apabila kita membelinya pekedai akan mengimbas barkod pada barangantersebut bagi melihat harganya.Teori konspirasi membuktikan bahawa barkod yang digelar sebagai Universal Product Code (UPC) pada 1970-an telah diselitkan nombor 666 pada barkod tersebut. Nombor itu diletakkan pada bahagian depan, tengah dan belakang yang mana ketigatiga palang itu mewakili nornbor 6.15 Pada gambarajah di sebelah ditunjukkan kedudukan nombor 666 pada barkod produk. Palang-palang yang dibulatkan pada bahagian bawahnya adalah palang yang mewakili nombor enam (6). Palang bahagian depan, tengah dan akhir adalah simbol standard yangdapat dilihat pada semuaproduk.

o1234s

8900

173

Bab 13

PengakaPAhli Freemason? Pengasas Banyak pihak termasuk ahli Freemason sendiri mempersoalkan p"rk u udutuh pengasasPengakap Sedunia, Lord Baden Powell Freemason?. Pertubuhan Freemason di Kanada iaitu Grand Lodge of British Coia and Yukon telah mengeluarkan artikel tentang Lord Baden Powell identiti Freemasonnya.Menurut lodge tersebut, Powell bukan ahli ason dan perkara itu berasaskan daripada pengakuan isterinya, Lady Baden Piwelt.Isteri Powell menegaskan,anggota keluarga mereka menyertai Freemason adalah adik ipamya iaitu Maior David Baden1.2 Namun begitu, dalam kenyataan sebuah lodge Freemason yang kan Pengakappula yang bernama The Scout Lodge' Mereka men.a bahawa Baden Powell memang ahli Freemason dan ianya^diakut isterinya sendiri Lady Olive dan anak perempuanmereka,Betty'' Perbezaan kedua-dua kenyataan tentang identiti sebenar Badenini menyebabkan sesetengahpihak beranggapal Baden-Powell lah ahli Freemason. Di dalam perbezaan ini, kami lebih cenderung untuk meny-o\ong fi kedua balawa Lord Baden-Powell adalah ahli Freemason.Sokonini adalah berdasarkanciri-ciri pada beberapaelemen Pengakapsendiri g kelihatan lebih mirip kepadaelemen-elemendi dalam Freemason.

SimbofPengakap

Sejarah Pengakap Antara persatuanpaling popular di peringkat sekolah ialah pengajenis unit beruniform ini aitiiu unlurupersatuan kap. Persatuan yang paling banyak dianggotai kerana ia telah pun dimasukkan di dulurn ko-kurikulum sekolah sejak peringkat sekolahrendah.

nsur Freemason dalam Ikrar Pengakap Antara elemen yang jelas menunjukkan Baden-Powell menyetapunsur-unsur Freemason di dalam Pengakap ialah pada bahagian ikrar tia ahli. Pendedahanini dibuat oleh Bro. George W. Kew dari The Scout melalui laman web rasmi mereka. The Scout Lodge adalah cawangan sasi Freemasonyang ditubuhkan oleh ahli-ahli Pengakap'*

lkrarPerngahaP
duty Promise ofGod

lkrsrFregmagon

Helng in Eeh?v# Supne;rre stGM M6n the loyaNty fiueerr Ohry l-arurs snd tothe Aon@ed Lnue nnd CIhanify 8rdhffi'Y l'lelB WPk *t atltlme Hxtend otFrcr
174

r75

Logo Pengakap dan Unsur Keagamaan Kristian Memandangkan buku ini memfokuskanhal berkaitansimbol m.r, :a mengenailogo yang digunakanol, l, logo ini mempunyaiunsur_unsur kcrr hat diserapkan melalui identiti seslnrtrl

Flcur de lis Dan Ketua Paderi Kristian Fleur de lis adalah ungkapan di dalam bahasa Perancis yang berBunga Lili iaitu Fleur (Bwga) dan /ls (Lili). Bunga lili menjadi ttraksud rntupengaruhyang unik kepada simbol-simbol kerajaanberaja di negaraEropahkhususnya Perancisdan Sepanyol.' nogara Penggunaansimbol Fleur de lis juga merangkumi simbol-simbol ntsmi yang diguna pakai oleh Ketua Paderi Kristian yang bergelar Pope hagigerejabesarKatholik di Vatican, Itali. Penggunaan simbol Fleur de li,s bagi sebahagian Pope dapat dilihat pada logo-logo rasmi mereka seperti yangditunjukkandi bawah. *

LogoPengakap Malayuia

l-ogoPengaftap ftunia
Gisva Antonio ontini nni lt {18s7,{gr8}

dua rogo di.atas,unsur yang dikira cenderung . -Pada kepadasimbol simbol keagamaan kafir ialah simboi tig-akelopak uungairti iiau dikenari sebagai Fluer de /r.r. Manakala di bawih adarah rakarin asal bagr simb.l bunga yang bernamaFleur de lis (bawah, kanan).

Fleur Lis de
176

tutgelo Geuseppe Roncelli

,r963} {rs8r

Selain Gi ovanni dan Angelo, terdapatjuga pope lain sebahagian yang menggunapakai rakaranFreur de t* padisimbol.uriri-.r"tu.u

amaan Semula Pengakap - Cadangan Walaupun di dalam aktiviti Pengakapterdapatilmu-ilmu yang sanberguna seperti kaedah mengikat tali, teknik perkhemahan, pembuatan dan sebagainya,tetapi ia tidak boleh dijadikan alasan untuk kita masuk budaya Pengakap tanpa menapisnya terlebih dahulu. Mnngkin ada di antara kita yang mengatakan "ambil yang elok, tidak elok jangan tiru",htjah tersebut tidak kukuh untuk dijadikan

keseluruhan budaya Pengakap. untukkita menggunapakai ia Jika alasan digunakan, bukansahajasesuai itu untuk Pengakap, juga akanmengarnbil golongan yangtidak fahamagama kesempatan A&cs*afi&o Ftrnees {t{fiE " {549} Glorannl BaHrtr pemphitj (1574, 16551
alasan yang sama untuk menerap budaya lain seperti muzik Black Metal dan sebagainya.

kumpulanPunk Jika dilihat padamuzik Punkjuga bukanlahsemua


ilkan keganasandan txtsur ateisme (fahaman tidak percaya wujudtuhan) yang melampau. Ada sesetengahkumpulan yang menulis lirik golongan bawahan dari ditindas golongan politik dan is. Bagaimana pula jika peminat Punk menggunakan alasan yang

seperti atas? di
Dalam ruang yang amat terhad ini, dalam erti kata mengambil yang baik sahajadari budaya Pengakap,adalah lebih baik sekiranya dibuat 'penjenamaansemula' dari semua elemen. Di dalam pensemula itu, nama pengkap hendaklah diubahsuai kepada nama logo direka semula dan budaya-budaya dalaman diubahsuai agar seuntuk disertai oleh pelajar-pelajarIslam. Perkara ini tidak sukar dilakukan kerana sebuah pertubuhan unit iform baru ala-kadet telah pun ditubuhkan iainr Kadet Remaja Seko(KRS). Ia boleh dijadikan contoh terdekat unhrk penjenamaan semula gakap. KRS yang ditubuhkan ini mempunyai sistem yang tersendiri dan enamaan sendiri walaupun sekilas pandang kelihatan ia seperti unit ber-

GirOlemo Hasci

{r21r.1}91}

J{c*uesFrntrbcnr tfi95, t2641

KadetBersatu.
Adakah sanggup kita melihat simbol agalraakafir melekat di baju -anak kita dan diusung ke merata tempat tanpa si pemakai mengetahui

simboltersebut?
Namun begitu, pendedahanini bukanlah bermaksudmencadangkan diharamkan tetapi perlunya penapisan yang sangat halus terhadap lemennya agar kebaikan dan manfaat daripadanya dapat diserap kekurangan dan mudarat yang tidak kelihatan dapat dielakkan.

Fiene dsTlJrffl,arls*

ffr2s,1216)

Wficeflro Rrffbeh Feccl

FEr 0 i9o3t -

178

r79

Bab 14

Tengkorak dan Tulang

berubah dan terus berkembang budayanya meniru rapat segala bentuk orang barat. Apabila bercambahnyafilem-filem di pawagam, maka secaratidak yang terdapat pada filem akan diingati oleh para $i*bol.ri-bo1 toir. Sesuatusimbol itu akan lebih mudah diingati apabila filem itu lkan sebagaipopular dan sentiasamelekat lama di pawagam' o'S" pada Superman' Misalnya simbol kelawar Batman dan huruf -dua simtol ini amat terkenal dan dikenali di seluruh dunia. Tanyalah a orarrgyang tidak pernah peduli tentang hal televisyen sekalipun i tok guru{ok guru pondok, pasti merekajuga mengetahui' cuma bezanyasimbol Batman, superman dengansimbol tengkorak n tulang ialah, kita semua tahu bahawa simbol Batman dan superman ita kenali ia melalui filem. Tetapi bagi simbol Tengkorak dan tulang pula ita sendiri tidak pasti di mana kita mula mengenalinya' n Skull and Bones Dalam bahasalnggeris, simbol ini disebut skull and Bones dan seorang yang mengkhusus dalam kajian konspirasi Yahudi lfan menulnuito. Selain ifir, skull and Bonesjuga dikenali dengan ggil d-engan Kematian). tu nama lain iaitu The Brotherhood of Death (Persaudaraan Skult and Bones adalahsuatupertubuhanrahsia golongan siswazah berbangsaYahudi dari (Jniversity of Yale, Connecticut, Amerika Syarikat' Tarikh penubuhan yang tepat tidak diketahui tetapi segala peraturan organisasirahsia ini dipercayai telah siap pada tahun 1832''

Pengenalan Simbol ini lebih terkenal dikalangan masyarakatkita sebagai simbol 'Lanun' . ranya selalu dikaitkan dengan lanun hatta jika kita diarahka. melukis kapal lamrn sekalipun kita pasti meletakkan bendera bersimbol tengkorak dan tulang ini. Tujuan meletakkan simbol ini pada benderaialalr kerana ingin memberitahu ianyakapal lanun.

pawagam-pawagammula di buka dan diuruskan sendiri oleh pihak British melalui ral<yatTanah Melayu bangsaasing. Kedatangan pawagam dan filem-filem klasik barat memberi suatu yang kuat kepada amalan agama,budaya dan ekonomi masyaraka( lmpak Melayu ketika itu. Amat menghairankan,masyarakatMelayu dengancepat-

180

ll and Bones Adalah Freemason

tion bersamaDaniel Coit Gilmen.2

West. iajr,tkini merujuk kepada fitual ahli Freemasonyang memerlumereka menyebut p"ikutuuo Abaddon. Menurut Texe Marrs, Abbadon lah gelarankepadaketua kepadaberjuta-juta Syaitan'a

simbol skull and Freemason, Jika merujuk kepadabuku panduan ditunjukkanpadamuka surat 158 di bawah tajuk Knight of the East

*r@.ttrfgortl

xolrrlon

$r' fe$Artf,rll10H$.f,"

tu tXgftr{cd bY tt" ft! Maars-Ilyhr,* nllee asndnr,le' ra6 ihn lD' fi$er rnatrhh |l tbaC8n& tokasrnalwotdl rtffi ffi tbe rslb I Bonlot ffardcn-Thsy rrs ombleorllo I tLir <tsctss,er followr I jourreyed tloq First St-rl-Bxtcud the rlghtrr:m hort' of tG five Kutghts wlrb intsllv fr tbs balgbt of tte choqLlee it tlro bclqbt of the cbo'sltlee

Teori simbol Skull and Bones Mengapa organisasi ini memilih tengkorak dan tulang sebagai logo rasmi mereka masih menjadi tanda tanya kebanyakan orang awam. Walaupun begitu, nombor 322 yang tertera pada simbol ini dipercayai membawa maksud yang tersendiri denganpelbagai teori. Alexandra Robbins penulis blka Secrets of the Tomb: Skull and Bones, the lvy League, and the Hidden Paths of Power berpendapat nombor tersebut bermaksud tahun 32, kor ke-2 iaitu kor rahsia dari sebuahuniversiti di Jerman. Manakala pendapat lain pula mengatakan 322 merujuk kepada Demosthenes iaitu ahli politik dan pemikir terkenal dari Greek yang meninggal pada tahun 322 sebelum masehi. Pendapat ini dirujuk pada buku bertajuk Cyclopedia of Fraternities yang ditulis Albert C. Steven dan diterbitkan pada 1907.3

Sedot Wanilen (t*pr flwFAlteqilon' Jsnlnh Eontb In etloh tbe AqFae' Tr,lts.Et Prlnoca: lt is tho will of our entorcd Jorutrlou. Tho n+rrP of l{oet Equltrbls Eoverctgl Orand ldaetsr 6d tfotil-ADan" ftJ-usrth iu whioh thanLg wore g{v9l thet thb- Grmd Cutucil be now oloretl to Goil for tbt copplgilo1.o.f lhe Teujr.

'ntatiy -hie islerncd tho rign of eomard. plac*s hi* lcf! hrnd of Jerusdenl Bh*t Cohen-tlaafi ibtr tstl bfp' rD4-thl rlgbi hand on hh rothsres left tlooldsr. fl ecsnd Toh,Eo-J.iln kdt lsbil& -plstiu-g tUurnU on the Fcond Jolnt of tbs lifl.lo er: wli,h ttre thsmb ettlks flve tiros r-thgtloht lfho PaPe of Ovs ilmor ffltaoE. P*si.frord-TrrEtg.

!s ago of a Prlnor

ropoato{lby trhstwo WarderlB. ntrtlful gnil w|re I iUrstdne.iurt, ddy clorcd" dcci*ro thlr Oiand OoEBEIf

EISI0HTS ot rsE SA$T $!(D'WBBT.


ffbh degreo origlnoteil ln Pnlcefiu.e, and war broWht to tlls wett-bJr.-tr.6 rde trclr eleveq of tshcur tulgbt+ rocrecy. ,. frlendrtrip autl dlec:'e' Tof{ ".n

182

Bagi penyelidik konspirasisepertiTexe Marrs, simbol Skull arul Boneslebih cenderung sebagai isyaratFaktorX atautandakematian(rujuk Bab 7, simbolke-6).Isyaratini menunjukkan individu yangmempamerkarr simbol ini melalui isyarattanganadalahindividu yang sanggup menggadaikan nyawanya rahsiaFreemason. dalamsebarang agenda

Simbol Tulang dan Tengkorak Penggunaan


Apayangmencurigakankebanyakanpemerhatiialahmengapase. Yl: p"ttoU"t u"-yang dianggotai oleh siswazah-sis*u'?h TiYt:ti tulang dan tengkorak? Perkara ini untukmenggUtrukutt simbol -"-ititt irgmfi menjadi perdelatan hangat di internet khususnya dalam mencari

tersebut. unsur-unsur penggunaan


Kebanyakan pemerhati dati barat amat mempercayai kumpulan and Bones ini mengamalkan upacara penyembahansyaitan sebagai juga ditafa*alun tetap kumpJan rahsia ini. Tujuan pengamalan itu kesetiaan antara ahliian sebagai saiah satu usaha untuk mengikat tali itu dan i kumpuLn. Namun makna disebalik digunakan simbol-simbol menggunakannya masih lagi kabur. Apayangdapatdikenalpastiialahsimboltengkorakdantulangitu ,ui Oiu-Uit dari UeUerapamonumen lama yang berada di Eropah 'dan Simbol ini telah dijumpai di kawasan-kawasan dan ^tmerika Syarikat. bangunan-bangunanlama gerela. Simbol tengkorak dan tulang ini kebiasaannya dilihat pada benderadan buku' bendera kapal lanun yang banyak dipamerkan dalam filem sendiri iaifi Jolie Rogue' Bendera lanun ini sebenarnya mempunyai istilah Simbol ini NamaJolie Roguepuladipercayui Oiu.tttit da;-Knight Templer.s pengkebumian Oigr"utun ot"il gotottgui Xnigttt Templer dalam upacara mereka. Selainitu,simboltengkorakdantulangjugatelahdijumpaidigunl'sedlec Ossiary di Republik Csez.6Didapati sekelompok di bangunan kan caru yang tulang-tulaig dan tengkorak disusun membentuk salib dengan sangatestetik (unik). "simbolinijugadijumpaidigunakandalamupacara-upacarapengolongan yembahan bagi pengimal aiatan Kabbalah (rujuk bab 3)'.Ba-gi Mereka juga p.r'iu ri-6ot ini melambangkanalam materialistik. ii".*ron menggunakansimbolinidalampermulaanamalan-amalanpenyembahan dalam upacara-upacaramenyambut kelahiran semula. ktrusir-snya Misteri George Bush Dalam Skull and Bones Terdapatsuatumisteriyangmenjaditandatanyatentangpertubuterkenal han rahsia Skill and nones iniiaitu berkaitan individu yang sangat Persoalannya di dalam pentadbiran Amerika Syarikat, George HW Bus.h' H.l(. Bush dalam pertubuhan ini dan mengapabeapakah p.iunun George liau menyertainYa?

Simbol ini akan lebih jelas kelihatan perkaitannya dengan Freemason apabila dilalcukansedikit lakaran tranformasi pada sesuatugambar. Rajah di atas menunjukkan bagaimana Stephen King dan mumia Firaun mempamerkan simbol Faktor Xyang dalam masa yang samajuga boleh dianggap sebagaisimbol Skull and Bones. Perkaitan ini dapat dilihat kerana cara persilangan tangan yang dilakukan StephenKing adalah sama dengan gambar tengkorak dan tulang yang dilukis secaraterus.

184

185

batkan imej orang-orang politik. Hal ini dibuktikan pada suatu kejadian yang berlaku di Universiti Florida pada2007 laluDalam satu sesi dialog yang dihadiri oleh John Kerry (ahli Skull and Bones dan ahli politik Parti Demokrat), seorangmahasiswa lelaki bernama Andrew Meyer bertanyakan tentang penglibatan beliau dengan Skull and Bones. Malangnya, soalan beliau dianggap sensitif dan sangat menAkhirnya beliau dihalang dengan ,ganggn kerahsiaan ahli politik tersebut. [u.ii oleh pihak keselamatan dari menghabiskan soalannya (gambar bawah). Semenjakkejadian itu, Meyer menjadi terkenal dikalangan generasi muda Amerika. Penangkapan beliau di atas satu kesalahan yang tidak diduga telah mengakibatkanpelajar-pelajar Universiti Florida melancarkan demonstrasi bagi membantah tinddkan pihak berkuasa universiti. Selain

Seperti yang kita sedia maklum, George H.W. Bush (anak panah) adalahbapa kepada George lV. Bush yang menjadi Presiden Amerika dari 2001 hingga 20 Janttari 2009. Semenjak keterlibatannya di dalam politik, Bush tidak memperkatakan hal penglibatannya dengan Skull and Bones. Tetapi pada tahun 2004, anak George H.W. Bush iaitu George W. Bush telah menulis dalam buku autobiografinya berkenaan pertubuhan skull etndBones. Dalam buku itu, beliau menyatakan bahawa beliau telah mengikut jejak bapanya menganggotaiSkull and Bones ketika menjadi pelajar senior universiti Yale. Beliau juga mengaku dalam buku autobiografi itu bahawa skull and Bones adalahsebuahperfubuhan rahsia tetapi mereka tidak akan sesekalimendedahkankerahsianaktiviti-aktiviti kumpulan itu.7 Seorang bekas Ketua Arkib di Universiti yale iaifi Judy Schiff mendedahkanbahawa nama-nama ahli Skull and Bones tidak lagi menjadi rahsia sejak tahun 1970-an. Tetapi semua aktiviti dan mesyuaratmesyuaratnyatetap dirahsiakandaripadapengetahuanumum. Sehinggasekarangnama-namaahli Skull and Bones telah disimpan rapi oleh perpustakaanUniversiti Yale. Semuanyadianggap sebagaibahan sejarah dan boleh dirujuk oleh sesiapa.Namun begitu, ia bukanlah bermakna Skull and Bones sudah mati dan tidak berfungsi, ianya masih kekal hingga sekarangtetapi dalam 'fesyen' yangberbeza. Kerahsiaan Skull and Bones sangat ketara dan mungkin mencapai tahap sensitif di Amerika khususnya dalam sesetengah perkara yang meli-

186

Ancaman Skull and Bones Kepada Masyarakat Dunia Sesuatuyang menjadi kesangsian masyarakat ialah tentang peranan dan ikatan setiap ahli-ahli skull and Bones itu sendiri. walaupun sejarahnya mengatakan ia adalah pertubuhan bekas pelaj ar-pelajar Universiti yalc tetapi kerjaya masadepan setiap ahli Slull and Bones amatmencurigakan. Masyarakat dunia melihat semua ahli-ahli Slatll and Bones adalah pemimpin-pemimpin besar dunia sekarang. Antara mereka bukan sahaja menjadi ahli-ahli politik peringkat tertinggi malah ada yang menjadi penguasa-penguasa ekonomi dunia. Kesangsian tentang perkara ini membuatkan masyarakat merumuskan kesimpulan bahawa bekas-bekaspelajar Universiti yale mempunyai suatu pertubuhan yang 'mengajar' mereka bagaimana menguasai dunia di masa depan. Manakala pertubuhan itu pula amat rahsia aktivitinya dan terselit denganpelbagaiagendatersembunyi. Kesangsian ini juga akan memberi amaran kepada kita sebagai umat Islam akan bahayanya pelajar-pelajar univerisiti di barat khususnya universiti Yale. Mereka bukan sekadar belajar untuk mendapatkan ljazah tetapi mereka disediakan sebuah organiasasi sulit urtuk merealisasikan agenda tersembunyi yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin tersembunyi mereka. Pengenalan

Bab 15

Vulcan Hormat

Isyarat tangan Hormat Vulcan ini dilakukan dengan cara mengangjari kat sebelahatau kedua-duabelah tanganke atas sambil melenggangkan manis ke arah jari kelengkeng dan jari tengah ke arah jari telunjuk. Kedudujari-jari kan yang diringgangkan dengan cara berikut akan menjadikan tersebutkelihatan sepertitigajari besar.

rapat dengan amalan di dalam agamaJudais'

188

189

Uulcan{Rom}

Walaupun isyarat tangan ini tidak popular dikalangan umat Islam di ysia dan juga hampir tidak diketahui penggunaannya namun isyarat ini dengan banyaknya di dalam filem-filem Hollywood sama ada filem biasa atau kartun. Sebenarnyaramai umat Islam di Malaysia pernah melihat isyarat secaratidak langsung di dalam filem-filem yang ditayangkan di televiatau panggung wayang. Namun begitu, disebabkan ia tidak popular hampir tidak diamalkan seperti simbol PEACE, OK dan sebagainya ia mungkin kurang diberi perhatian.

Hepllaesfus

bersiri Heroes Di dalam filem f,rksyenbersiri Heroes. watak utamanva iaitu Hiro kerap membuat isyarat seperti ini dalam pelbagai keadaan. arat ini dibuatnya ketika dia sedang berjumpa seseorangatau sedang dapi sesuatumasalah.Di dalam gambar di bawah, isyarat ini dibuat ka Hiro Nakamura sampai di Bandar New York secaraghaib bersama ya iaitu Ando Masahashi.'

fGreelrl
Pengaruh Yahudi dalam Star Trek Perkaitan antata.Sya-ratini dengan pengaruh yahudi sangat mc yakinkan apabila paderi yahudi sendiriiaiiu Fabbi yo;;;;o, Gershortt menerangkannya dalam artikel beliau yang di bertajuk rhn i;;;rh origin ,l the Vulcon Salute.

r91

-rl
h Hormat Vulcan Dalam Filem

Penerapan unsur-unsur keyahudian seperti isyarat Vulcan ini kemungkinan ada kaitan rapat dengan proses pernbikinan filem ini. Filenr Heroes mula ditayangkan pada 25 September 2006 melalui siaran NB('. Drama bersiri ini adalah idea Tim Kring dan diarahkan oleh 12 orang pcngarah termasuk Tim Kring sendiri.a Jika untuk mengaitkan drama bersiri ini dengan pengaruh Yahudi adalah sesuatu yang relevan dalr sangat rasional kerana pencipta drama Heroes iaitu Tim Kring adalah rakyat Amerika berbangsa Yahudi. Selain Heroes, Tim Kring juga terkenal sebagai penulis skrip bagi filem fiksyen Knight Rider yang popular pada tahun 1980-an. Knight Rider mengisahkan seorang penyiasat dengan sebuah kereta pintarnya yang mampu bercakap.s Recall yang Simbol Vulcan juga boleh dilihat dalam filem Total Swarzenegg* Arn.old. Itu"-puau tq9O. iilem lakonan ,y?"3)i.g: fiksyen tiunia sukan bina badan ini menjadi antarafilem sains Jiara .urrgu, aimmati ketika itu Krni Arnold merupakan 9*""::?:ltfomia pada6 Ogos 2003' .iu. ,o'"..ttangi pilihanraya pemilihan Gabenor

selamattinggal kepadaseoranglagi sahabatnya irri t ti[u mengucapkan merekaberdua yang juga mempunyaiimej yang tr.9-*STla.ketika Woodyyangdicuri olehAl McWiggin' cuti m"nge.lar padaMac 2009 telah Filem MonstersVSAliens yang ditayangkan

Wo.oltByzzmemu-"J"-q"lT^lY:Ti kepada L;s;;"';; iaitu sahatat

Didalamf|remToyStory2(|ggg),simbolinidilakukanolehwatak

berjayamengautkeuntungan$3sgjutaaollar.IsyaratVulgandapatdilihat irama dari filem sebuah piii'UuauUiresiden am"erita gagalmemainkan elektrik' keyboard sebuah of 4bs" En"ounters the Third Kind pada t93

Simbol Kohanim Pada Perkuburan Yahudi Isyarat hormat Vulcan yang menyerupai isyarattanganKohanim irrt tidak sahaja dapat dilihat pada filem-filem. Masyarakat Yahudi telah purr menggunakan isyarat yang menjadi sebahagian amalan agarna mereka inl sebelum ia popular di dunia perfileman. Simbol seperti ini juga boleh didapati pada batu-batu nisan yang terdapat di tanah+anah perkuburan Yahudi. Kohanim adalah singkatarr daripada Koe-hah-NEEM yang juga berasal dari perkataan Kohen alut Cohen. Ia merujuk pada gelaran yang diberikan kepada Yahudi yang mempunyai talian nasabdaripadaketurunan Nabi Harun a.s.6

nisan Simbol tangan kohanim kelihatan terukir jelas pada batu Kaplan (1s68-1936) di Bandar BaranoviMenachem Yoel Hacohen Kaplan Belarus. Menurut masyarakat Yahudi setempat, Menachem Harun" cayai mempunyai nasab yang sampai kepada Nabi Antara tempat lain yang_terdapatsimbol ini ialah di Berlin, Jerman ik Emit cohen (1855-1i09)t dan batu nisan mlllk Rabbi Meschullam (173g-l8lg) di Bandar Furth, Jerman.8

195

Bab 16

nati pada I Dollar kepadakemuncak kemunculan dan penguaSebagaimenghebahkan mereka ke atas masyarakat dunia, maka llluminati telah memberikan tanda berkaitan ciri-ciri organisasi mereka di atas wang kertas lar Amerika khususnyawang satu dollar.

Konspirasi Dollar Amerika

w",
Walaupun simbol bagi sesetengahorang hanya sekadar simbol tetapi di dalam dunia konspirasi simbol membawa maksud penguasaan manakala perluasaanpenggunaannya adalah kayu ukur kepada pengaruh organisasitersebutdi dalam mencapai matlamatyang ditetapkan. Bertitik tolak dari itu, kewujudan wang satu dollar Amerika merupakan landasan yang kukuh bagi membuktikan bahawa pengaruh sesuatu kelompok rahsia yang sangatekstrem telah wujud sekian lama dan semakin mencapai matlamatnya. Pelancaranwang satu dollar boleh dikatakan bermulanya hebahan secaratersembunyi kelompok Illuminati kepada masyarakat dunia tentang kewujudan dan penguasaanmereka. walaupun ia sekadar simbor tetapi hakikatnya sekarangdunia dari segala macam segi sama ada politik, ekonomi dan sosiobudayadipengaruhi sepenuhnyaoleh pemikiran-pemikiran kelompok Illuminati ini.

Anggota-anggota pertubuhan rahsia Yahudi ini tidak memberitahu kepada orang awam bahawa ini adalah logo organisasi mereka tetapi berkonspirasi, mereka percaya dasarkankefahaman ramai penyiasat-penyiasat inilah logo yang mewakili pertubuhan itu. Kepercayaan ini berasaskan kepada ciri-cirinya yang sangatkompleks dan penuh makna.

196

r97

Padabab 6 (I'uminati) telahkami terangkan tentangmaksuddisc balik ungkapan Annuit coeptis,Novus ora" sit"*^,--"irpir"-id dirrr nomborMDCCLxxvI, dan rapisbatuyang terdap padapiramid at terse ]i but'l Menurutsejarah,.losg flyminati-fuog airu- akanThe Greatsear inr telahpun direkabentuksejak r7g2 oreh chorre, Thompsondan hanyacri masukkan dalamkertassatudoilar pada di 1935 u"r.u-i-ru-u-l"rgu.r rog., kebangsaan Amerikayangbercirikan iurung helang. Kerahsiaantr'reemason

T
MASON adalah gelaran kepada individu yang menyertai pertubuFreemason. Manakala kewujudan perkataan Mason di dalam mata ng kertas satu dollar membuktikan bahawa perancanganDr. Adam Weisejak 1776 dahulu sudahmenjadi kenyataan. Perlu kita ingat bahawapada 1777, setahln selepaspenubuhanIllunati di Jerman, Weishaupt telah mengambil keputusan untulc menyertai mason diikuti oleh pembantunya Zwack pada 1778. PenyertaanWeidan Zwack ke dalam Freemasonadalah bertujuan bagi mempengai kepimpinan gerakan ifut agar menerima dasar perjuangan Illuminati menumpukan ke arah penguasaan seluruh kgrajaan dunia melalui One World Governmenl (Satu Kerajaan Dunia).' Rumusan Logo Illuminati@ The Great Seal Setelahmeneliti logo The Great Seal ata'uIlluminati ini, dapat kita keluarkan beberapaelemen dari dalam logo tersebut supaya dapat dihasilkan satu nrmusan lengkap bagi menafsirkan hakikat sebenarlogo tersebut. I.ogo ini mempunyai dua jenis elemen iaitu elemen kelihatan (yang dapat dilihat) dan elemen tersembunyi.
ELEMEN KELIHATAN PerkataanAmuit Coeptis PerkataanNovus Ordo Seclorum NomboTMDCCLXXVI Bangunan Piramid 13 lapis Mata Satu (All-Seeing-Eye) Gambar Lautan ELEMEN TERSEMBUNYI Logo Illuminati PerkataanM-A-S-O-N Tahunl776 Bintang Nabi Daud Pemimpin Rahsia Minyak @LautMati @ Israel

Elemen Kelihatan bermaksud ciri-ciri yang terzahir pada logo llluminati manakala Elemen Tersembunyi adalah ciri-ciri yang hanya dapat dikenal pasti setelah beberapa penelitian dibuat ke atas logo sehingga menghasilkan satu maklumat yang sangat bermakna misalnya perkataan MASON terhasil apabila diletakkan Star David di ataspiramid. Maka rumusan yang dapat kami simpulkan di sini tentang The Great Seal ialah Illuminati yang ditubuhkan pada 1776 sekarang ini telah bertapak di Amerika dengan kukuhnya. Mereka melaksanakan berbagai bentuk konspirasi yang pada luarannya kelihatan seperti mengikut undangundang tetapi sebaliknya ia hanyalah untuk menguntungkan kelompok-

198

r99

kelompok tertentu. Kerja-kerja konspirasi itu pula dilakukan oleh agerr agen Illuminati yang dalam masa yang sama adalah ahli Freemasonyantl mana seluruh kehidupan mereka diabadikan agar matlamat One World Got' ernment (Satu Kerajaan Dunia) yang dibentuk sejak 1776 dafuilt dapat di capai. Manakala caraterbaik untuk mencapai matlamat One llorld Govern ment it;uadalah denganmelaksanakandasarDunia Orde Baru (Nor.us Ordo Seclorum). Apabila semua kerajaan dunia sudah dicengkam dengan dasar Novus Ordo Seclorum maka sebuah negara haram dapat ditubuhkan iaitu Israel tanpa sebarangbantahandari mana-manakerajaan dunia kerana Pertubuhan Bangsa-BangsaBersatu (PBB) adalah organisasi palsu yang ditubuhkan untuk membawa gagasanOne World Government (Satu Kerajaan Dunia) secararahsia. Kini dapat dilihat denganjelas bahawa semuadasar-dasarkerajaan Amerika Syarikat sangat terdorong ke arah menyokong segala keputusan kerajaan Israel. Manakala di dalam kabinet kerajaan Amerika sendiri banyak dikuasai oleh rakyat Amerika yang berbangsaYahudi. Gambar lautan yang membelakangi bangunan piramid pada pandangan kami adalah gambaranlaut mati yang menjadi sumber ekonomi negara Israel sekarang.Laut mati yang dimasukkan di dalam The Great Seal berkemungkinan adalah antaramatlamat Illuminati ditubuhkan. Kini laut mati yang menjadi sumber ekonomi Israel dan tersimpan pelbagai manuskrip rahsia Bani Israel semakin mengering. Akibat daripada masalah itu, kerajaan Israel telah melaksanakansatu projek yang tidak masuk akal pada 1955 iaitu mengepam air dari Laut Merah ke dalam Laut Mati bagi menaikkan semula paras air ke takat yang asal. Projek ini baru bermula pada Mei 2009 dan digelar Projek RED-DEAD.' Manakala semua kerja-kerja di atas akan diperhatikan oleh satu pemimpin yang sangattersembunyi dan rahsia sehinggaahli-ahli Illuminati sendiri tidak mengetahui siapapemimpin mereka. Setiapperancangansejak 1776 dijaga dengan rapi, dunia diubah-ubah dengan pelbagai corak mengikut acuan yang dibentuk oleh Illuminati sendiri. Maka jelaslah bahawa simbol The Great Seal di atas kertas dollar sangat tersirat dengan pelbagai fakta tersembunyi yang menjelaskan bahawa logo itu merujuk kepada satu pertubuhan rahsia yang sangat berpengaruh. Melalui simbol misteri ifu, merekabebasberselindungdenganpelbagai taktik politik bagi mengkaburi mata masyarakat akan kewujudan mereka.

Slmbol Tuhan Berhala Kelab Bohemian rlullrtt Antara simbol tersernbunyiyang terdapatpada wang kcrlrrs tli rtttlittit terselindung ialah lakaran burung hantu yang sangatkecil dan hadapan wang kertas d9lla1- Simbol btrttrtrl", corak-corakpada bihagian kanta atau dipcr'hantu tersebutterlalu te-cil dan hanyadapat dilihat melalui besarkan gambarnya melalui komputer'

201

l'
seakan-akanupacara penyenI bahan berhala yang sanglt mistik dan berunsurkan kc syartanan. Keahlian kelab ini hanyl terhad kepada golongan lelaki sahaja dan kebanyakannyrr adalah ahli-ahli kabincr Amerika, pengurus-pengurus bank antarabangsa, pengusaha senjata antarabangsadan pengarah syarikat antarabangsa. Individu yang menjadi ahli kelab ini digelar seb3gaiBohos atat Grovers.s Kelab ini mempunyai peraturan perjumpaan yang unik di mana ia dilakukan selama 77 hari bagi setiap pertengahanbulan Julai setiap tahun. Di dalam perjumpaan tersebut yang bertempat di Bohemian Grove, beberapa amalanritual akan dilakukan (gambarbawah). Antara individu-individu terkenal yang menyertai kelab ini ialah George HW Bush dan anaknya George w. Bush, Ronqld Reagen (bekas PresidenAmerika) danRichard Nixon (Bekas presiden Amerika) Rahsia Mohor The Great Seal rlr cop mohor yang diguna pakai oleh kerajaanAmerikil Sy:rrrkrrl .l:rrr namakansebagaiThe Great Seal.Iamerupakanlogo rasmi kebattgsrtrttr pada semua urusan surat-menyurat,pemfailan, pewartaan datr pcrr digUna tadbiran ker ajaanAmerika. Lambang rasmi ini berupa seekor helang jenis Haliaeetus leucobagi cephalus atauHelang Bald. Helang ini merupakanmaskot kebangsaan Amerika Syarikat dan hanya terdapat di Amerika,Kanada, Alaska n"guru dan beberapabahagiandi Mexico. Lambang ini (bawah) juga mempunyai beberapaciri unik yang sangat mencurigakan dan membawa kepada kita persoalan tentang pengaruh kelompok elit tertentu di dalam pentadbiranAmerika.

202

203

Tragedi 911 Pada Wang 20 Dollar selain wang kertas satu dollar, satu kerahsiaanberkenaanperancangan jahat Illuminaii juga didapati pada 20 dollar. Maklumat yang sudah bentuk t""rr"bu, di seluruh Annlu *"tului lnternet ini menampilkan satu walaupun secarafaktanya ditolak oleh kebanyakan uutti yang sangat kukuh pelbagaibadan siasatan. Pendedahanyangsangatnyatadansahihinidianggapolehpihak kecelaruan berkuasa sekadarteo;i, panda;gan peribadi, andaianrawak dan pemikiran yang terlalu banyak dibebani teori-teori konspirasi. Keengganan George menerima fakta ini ,n ntgkitr disebabkan individu yang dilantik

Bintang-bintangyang berada di bahagian ataskepala burung adalah berjumlah 13 bintang. Apabila dibuat sambungandari bintang ke bintang maka didapati ia akan menyerupai simbol bintang bendera Israel iaitu Megan David (rujuk bab 4). Manakala ciri-ciri tersembunyi lain yang boleh dilihat pada logo The Great Seal ialah
a a a a a

13 helai daun zaiton pada kaki helang 13 anak panahpada kaki helang 13 huruf pada E PLURIBUS LINUM (Out of Many, One) 32helaibulu pada sayapburung helang bermaksudmason 320. t helai bulu pada ekor burung helang

204

T
Bush bagi menyiasattragedi 911 sendiri adalahorang yang jelas terlibat denganpelbagai konspirasi iaitluDr. Henry Kissingger. Namun realilinya, terbongkarnya perkara ini membuktikan bahawa Illuminati sudah merancang sekian lama akan setiap kejadian yang pada akhirnya membawa kepada suatu keuntungan besar kepada mereka. Ini dapat dilihat pada wang kerlas 20 dollar Amerika (gambar sebelah).

Pada tragedi 11 September 2007 lalu, serangantidak hanya mengenaibangunan World Trade Centre (WTC) tetapi kapal terbangjuga turut terhempasdi bangunan Kementerian PertahananAmerika iaitu Pentagon. Wang kertas 20 dollar jika dilipat pada bahagian lain (rajah atas) akan menunjukkan seolah-olahbangunan rendah yang terbakar (bulatan). Gambar ini amat berpadanan dengan kebakaran yang berlaku pada bangunan Pentagon.e Wang kertas 20 dollarjika dilipat pada sepertirajah di atas dalam bentuk kapal terbang akan kelihatan berpadan_an dengan gambar bangunan yang seolah-olah sedang terbakardan berasap.' Begitu jugu pada wang kertas 5 dollar, jika dilakukan lipatan dengan bentuk yang sama maka ia akan menunjukkan rajah seperti bangunan yang sedang terbakar sebagaimana wang kertas 20 dollar. Adakah ini layak disebut kebetulan?o Apa yang lebih memeranjatkan ialah padanafi nama OSAMA pada wang kertas 20 dollar (sebelah) jika dilakukan lipatan secara mengiring. Umum mengetahui bahawa Osama Bin Laden adalahdalang disebalik kejadian dan dia juga adalah agen Amerika yang dijadikan kambing hitam untuk Amerika membuat alasan kukuh bagi Io menyerangAfghanistan. Kewujudan nama Osama di dalam wang kertas dollar tidak boleh lagi dianggap kebetulan kerana setiap perancangan Illuminati mempunyai seni rahsia yang sangatsistematik. 207

Dengan terkumpulnya beberapa siri perancangan konspirasi tlr dalam mata wang dollar, ia menunjukkanperancanganitu dilakukan dengarr amat teliti dan hanya menanti waktu yang sesuai untuk melaksanakannyl Dapatan imej-imej World Trade Centre (WTC), Pentagon, Freemasorr. Osama dan sebagainya di dalam mata wang dollar Amerika tidak bolch dianggap sebagai kebetulan lagi. Dapatan ini harus diletakkan dalam satrr sudut kajian politik yang lebih khusus yang menjurus ke arah membongkar komplot para konspirator.

Kesimpulan

Dollar Simbolik PenguasaanYahudi Kesimpulan yang boleh dibuat terhadap rahsia dollar ini ialalr walaupun Negara haram Israel tidak menggunakandollar sebagai tukararr wang rasminya, namun pengaruh Yahudi yang menguasai pentadbirarr Amerika membuktikan bahawa dollar adalah pelindung ke atas ekonomi Israel dalam pelbagai aspek.

Yahudi Zionis dalam usaha menghancurkanumat IsPerencanaan lam dan risalah tauhid para nabi telah diberitakan Allah hampir keseluruhan juz Al-Quran. Kelompok kuffar yang sangat minoriti ini boleh dikatakan -be{aya mencengkamdunia dengankuku-kuku kediktatoran mereka. Namun begitu, hendaklahkita sedaribahawa simbol-simbol Yahudi yang memp"trgu*hi keseluruhan kehidupan kita sejak raJusantahun bu.laupun zahirnya kelihatan demikian' nakna mereka bijak walaupun dikalanrh bijak Pandai.

Selain itu, dollar juga boleh dikatakan sebagai simbolik kepadl penguasaanYahudi ke atas masyarakat dunia. Bermula dengan konspirasi iolan simbol-simbol tersebut dan permewujudkan pelbagai revolusi kebangsaan dan perang-perangdunia, sistenr t ancangan genius mereka adalah satu cabaran dan dugaan kepada kaum mata wang diperkenalkan sebagai satu kaedah perniagaan yang adil darr ' muslimin agar terus melipat gandakanlagi usaha ke arah menangkis segala seimbang antarapenjual dan pembeli. bentuk konspirasi Yahudi. Dan sudahpastinya dalam usahaitu' ia memerlukan sifat sabar dan taqwa yang sangat tinggi dikalangan umat Islam sebaKini dollar merupakanblok mata wang yang menguasaimasyarakal gaimanafirman Allah SWT; dunia denganmenghiasi nilai-nilai wang kebanyakankerajaandunia. Dollar tidak hanya terhad oleh negara Amerika Syarikat tetapi diguna pakai juga oleh negara Islam sebagainilai tukaran rasmi negara masing-masing misalnya, Brunei Darus Salam. ,Merekq membahayakan Namun hakikat yang jarang diketahui oleh masyarakat ialah dunia ftaum Yahudi dan Nasrani) tidak sekali-kali akan menyakiti (perasaan kamu dengan ejekan-eiekandan tudukanu, kecuali ini sejak 300 tahun dahulu dunia hanya dikuasai oleh dua buah keluarga han-tuduhanyang tidak berasas).Dan jika memerangi kamu, mereka akan Yahudi iaitu keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller. Kebanyakan berpaling tait mimbelakangkan (kalah dengan sehina-hinanya) sesudahitu penyiasat konspirasi mengandaikan bahawa separuh dari bumi ini milik mereka tidak akan mencapai kemenangan." Rothschi ld manakala separuh lagi adalah mllLk RockefeI I er. (Ali knran: 111) Hanyasanya kedua-dua nama ini tidak popular dan sentiasatidak b tersenarai di dalam majalah Forbes yang selalu membariskan individuindividu terkaya di dunia. Ia bukanlah tidak tersenaruitetapi sengajauntuk tidak menyenaraikankedua-dua ahli keluarga Yahudi ini bagi mengkaburi mata masyarakatdunia.

i 3;,*.{ p;u1vi;t }ri;ob*ii-J)"e'fr I @

= q\ ;'AW "# ob ?:Fi:s "SL:'*i,:l ti'fri'3;q i'"5 "eiLi'l 1 t 1 r*-' i;*,45


L+1ttj;,
209

208