Anda di halaman 1dari 6

Like

13k

Sumbangan Dana Kebajikan

Borang Sukarelawan HALUAN

Keahlian HALUAN

UTAMA

KENALI KAMI

KHIDMAT KAMI

PROGRAM UTAMA

MEDIA HALUAN

HUBUNGI KAMI

Search...
Bahan Tarbiah 24) Tanda-Tanda Cintakan Allah

Ikuti HALUAN di:

24) Tanda-Tanda Cintakan Allah


Share Like Tweet Send 0 5 people like this. Be the first of your friends.

Cintakan Allah Subhanahuwataala mempunyai tanda-tanda yang dapat dilihat dalam keperibadian hamba-hamba yang cintakan-Nya. Antaranya ialah: 1. Selalu menyebut-Nya (Az-Zikr) Apabila seseorang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya. Oleh kerana Allah Subhanahuwataala yang paling berhak dicintai, maka Dia-lah yang paling layak diingati dan disebutsebut. Firman-Nya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (kerananya), dan hanya kepada Rab-lah mereka bertawakkal.
(Al-Anfal, 8:2)

2. Mengkagumi-Nya (Al-Ijab) Seseorang itu biasanya mengkagumi keindahan, kehebatan dan kelebihan yang ada pada sesuatu yang dikasihinya. Oleh kerana Allah Subhanahuwataala yang memiliki segala sifat kesempurnaan, maka Dia-lah yang paling berhak dikagumi dan dipuji. Firman-Nya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rab alam semesta.
(Al-Fatihah, 1:1-2) 3. Redha terhadap-Nya (Ar-Ridha) Cinta menyebabkan seseorang itu redha terhadap apa saja yang dilakukan oleh kekasihnya. Apa saja yang dilakukan oleh kekasihnya, maka menurut pandangannya adalah baik belaka, meski pun mendatangkan kerugian pada harta bendanya. Baginya, yang paling mengembirakan ialah apabila kekasihnya redha kepadanya. Begitulah juga apabila seseorang cintakan Allah Subhanahuwataala, maka ia akan sentiasa mengejar redha-Nya. Firman-Nya:

Mereka (orang-orang munafik) bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keredhaanmu, padahal Allah dan rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keredhaannya jika mereka orang-orang yang mukmin.
(A-Taubah, 9:62) Orang yang cintakan Allah Subhanahuwataala akan membuktikan keredhaannya kepada Allah Subhanahuwataala dalam doanya yang tulus (sepertimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahualaihiwasallam):

Aku redha dengan Allah sebagai Rab, Islam sebagai din (agama) dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul
(Riwayat Abu Daud, Termizi, An-Nasai dan Hakim) Orang yang redha terhadap Allah Subhanahuwataala akan bertawakkal kepada-Nya (yakni berserah kepada-Nya), kerana segala ketentuan dan hasil bagi segala usahanya berada di tangan-Nya. Dia akan berpuashati hati di atas segala hasil yang diperolehinya setelah dia berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Firman-Nya:

Kerana itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.


(Ali-Imran : 122) Firman-Nya lagi: Bermaksud: Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang

yang beriman.
(Surah al-Maaidah : 23) 4. Sanggup berkorban untuk-Nya (At-Tadh-hiyah)

Cinta menyebabkan seseorang sanggup berkorban demi memenuhi kehendak kekasihnya. Semakin besar cintanya, maka semakin besar pengorbanan yang sanggup dilakukan. Begitulah kesanggupan seseorang yang cintakan Allah Subhanahuwataala, akan bersedia berkorban demi memenuhi kehendak-Nya. Firman-Nya:

Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.
(Al-Baqarah, 2:207) 5. Takut kepada-Nya (Al-Khauf) Seseorang yang mencintai seorang yang lain akan takut kalau-kalau cintanya tak berbalas atau takut seandainya kelakuannya melukakan perasaan kekasihnya. Begitulah keadaan seorang hamba yang cintakan Allah Subhanahuwataala, ia akan takut melakukan sesuatu yang mengakibatkan kemurkaan kekasihnya (yakni Allah Subhanahuwataala). Firman-Nya:

Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatanperbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami.
(Al-Anbiya, 21:90) Firman-Nya lagi:

Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.
(Surah at-Taubah : 13) 6. Mengharap kepada-Nya (Ar-Raja) Orang yang mencintai seseorang akan mengharapkan balasan cinta daripada kekasihnya. Atau mengharapkan sesuatu pemberian daripada kekasihnya. Begitulah tabiat insan yang cintakan Allah Subhanahuwataala, sentiasa mengharapkan pertolongan, rezeki, kemudahan dan pelbagai anugerah daripada-Nya. Firman-Nya:

Maka apabila kamu telah selesai (daripada sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Rab-mulah hendaknya kamu berharap.
(Al-Insyirah, 94 : 7-8) Orang yang mengharapkan Allah Subhanahuwataala, akan mengemukakan harapannya di dalam doanya kepada-Nya. Allah Subhanahuwataala sememangnya menghendaki agar hambahamba-Nya berdoa kepada-Nya. Firman-Nya:

Hanya milik Allah asmaa-ul husna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah), maka berdoalah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu.
Firman-Nya lagi:

Berdoalah kepada-Ku (Allah), niscaya akan Ku (Allah) perkenankan bagimu (doa kamu semua).
(Ghafir (al-Mumin) : 60)

Sesungguhnya Allah Subhanahuwataala telah menggambarkan iqrar orang yang beriman di dalam ayat 5 surah al Fatihah:

Hanya kepada Engkaulah ( Allah) kami perhambakan diri (( )menyembah) dan hanya kepada Engkaulah (Ya Allah) kami mohon pertolongan
7. Taatkan-Nya (At-Toah) Kerana cinta, seseorang akan sanggup mentaati semua perintah kekasihnya dan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh kekasihnya. Maka begitulah sikap dan kesediaan orang yang cintakan Allah Subhanahuwataala, dia akan mentaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Firman-Nya:

Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.


(Ali-Imran : 132) Firman-Nya lagi:

Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Ali Imran : 31) Semua tanda-tanda di atas adalah ekspresi dan hasil cintakan Allah Subhanahuwataala. Cinta yang termulia dan teragung ialah cintakan Allah Subhanahuwataala. Rujukan: 1. Jasiman, Lc., Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah, Auliya Press Solo, Surakata, Indonesia, Cetakan pertama Julai 2005. 2. Ummu Yasmin, Materi Tarbiyah: Panduan Kurikulum Bagi Dai dan Murabbi, Media Insani, Tunggulsari, Solo, Cetakan kedua Januari 2005. 3. Tim BIP, Materi Tarbiyah Edisi Lengkap: Syarah Rasmul Bayan, Solo, Cetakan pertama Januari 2006. 4. Ustaz Omar Haji Salleh, Khutbah (24 Rabiulawal 1425H, 14 Mei 2004) 5. Hassan al-Banna, Al-Mathurat. 6. Afzalur Rahman, Indeks Al-Quran. 7. Badartttaman Akasah, Indeks Al-Quran. 8. JAKIM, Al-Quran dan Terjemahannya.

BERITA HALUAN KOLUMNIS BAHAN TARBIAH TOPIK PILIHAN

PALESTIN KAUNSELOR HALUAN KALENDAR AKTIVITI

Bacaan Popular
Memperkasa Sistem Pendidikan Bagi Menangani Masalah Sosial Kelahiran Pertama Anak Melayu di Jalur Gaza Yahudi, Bani Israel atau Zionisme? Gaza terkini: 660 terbunuh, 2950 cedera Pandangan Qaradawi tentang boikot Israel

HALUANSiswa
Bersahsiah - Dekat - Beerti

KeARAH
Kehadapan - Aktif - Responsif

Kursus Jati Diri


Dan Kesukarelawanan Remaja

MuBIN
Multi-Business International Network

Copyright 2013 HALUAN Malaysia. All Rights Reserved.

Senarai Bahan Tarbiah

Login