Anda di halaman 1dari 18

Daftar Dosa2 Besar

Dan orang2 yang tidak menyembah tuhan yg lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yg diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yg benar, dan tidak berzina, barang siapa yg melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan)dosa(nya). (QS. Al Furqaan: 68-70.)

Kalian akan dihimpunkan kepada Allah ( pd hari kiamat) dlm keadaan berkaki ayam, telanjang bulat dan kulup (Firman Allah : Sebagaimana Kami jadikan kamu pada kali pertama demikianlah kami kembalikan semula kejadian kamu. Kami pasti melakukannya. Sesungguhnya makhluk manusia yg pertama diberi persalinan (kelak pd hari kiamat )ialah Ibrahim (S.A.W) . Juga akan berlaku peristiwa dimana ada segolongan umatku yg akan dibawa ke saluran sebelah kiri (saluran neraka) .Namun aku (membantah ) dan menjelaskan bahawa mereka adalah dari kalangan para sahabatku. Bantahan ku itu dijawab : Sebenarnya engkau tidak tahu apa yg telah mereka ada2kan (dlm agama) selepas ketiadaanmu. Akhirnya aku hanya mengucapkan apa yg diucapkan oleh hamba Allah yg soleh (seperti dalam firman Allah) Saya hanya boleh menjadi saksi ketika saya ada bersama mereka , maka apabila Engkau wafatkan diriku (wahai Allah) Engkaulah yg memantau urusan mereka, memang Engkau menjadi saksi terhadap se-gala2nya. Andaikata Engkau menyeksa mereka maka mereka adalah para hambamu jua . Namun kalau Engkau mengampunkan mereka maka Engkaulah yg Maha Pengampun dan Maha Penyayang Kemudian diterangkan kpd aku bahawa mereka sebenarnya telah menjadi murtad (kembali jahiliah) selepas peninggalanmu. ( Hadith Muttafaqun ;alaihi).

Daftar Dosa-Dosa Besar

Dosa besar ke-1 : Menyekutukan Allah (Berkeyakinan dan berbuat syirik) Dosa besar ke-2 : Membunuh orang lain Dosa besar ke-3 : Melakukan sihir, santet, guna-guna, dan semacamnya Dosa besar ke-4 : Meninggalkan shalat secara sengaja, tanpa udzur syari Dosa besar ke-5 : Menolak membayar zakat

Daftar Dosa-Dosa Besar

Dosa besar ke-6 : Durhaka kepada kedua orang tua Dosa besar ke-7 : Memakan harta hasil riba Dosa besar ke-8 : Memakan harta anak yatim Dosa besar ke-9 : Berdusta atas nama Nabi shallallahu alaihi wasallam (Membuat dan menyebarkan hadits palsu) Dosa besar ke-10 : Berbuka pada siang hari bulan Ramadhan tanpa udzur ataupun rukhshah

Daftar Dosa-Dosa Besar


Dosa besar ke-11 : Melarikan diri dari medan jihad yang sedang berkecamuk Dosa besar ke-12 : Melakukan zina, dan ia sendiri bertingkat-tingkat dosanya Dosa besar ke-13 : Penguasa yang berkhianat terhadap rakyatnya Dosa besar ke-14 : Meminum khamr (minuman keras/memabukkan) meskipun tidak sampai mabuk Dosa besar ke-15 : Bersikap sombong, membanggakan diri, dan mengagumi diri-sendiri

Daftar Dosa-Dosa Besar

Dosa besar ke-16 : Memberikan kesaksian palsu Dosa besar ke-17 : Berprilaku dan berbuat homoseks (liwath) Dosa besar ke-18 : Menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina (qadzf) Dosa besar ke-19 : Menyembunyikan (mencuri) harta rampasan perang Dosa besar ke-20 : Mengambil harta orang lain secara batil

Daftar Dosa-Dosa Besar

Dosa besar ke-21 : Mencuri Dosa besar ke-22 : Merampok dan mem-begal atau merompak Dosa besar ke-23 : Bersumpah palsu Dosa besar ke-24 : Sengaja berdusta Dosa besar ke-25 : Melakukan tindakan bunuh diri, dan ini termasuk dosa besar yang paling besar

Daftar Dosa-Dosa Besar


Dosa besar ke-26 : Hakim yang curang Dosa besar ke-27 : Laki-laki yang mendiamkan isteri atau keluarganya bertindak serong, berlaku nista, dan berbuat tak senonoh (dayyuts) Dosa besar ke-28 : Wanita yang berpenampilan dan berprilaku menyerupai laki-laki atau laki-laki yang berpenampilan dan berprilaku menyerupai wanita Dosa besar ke-29 : Laki-laki muhallil, yakni yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya, dengan niat langsung menceraikannya kembali, sesuai kesepakatan, agar bisa dinikahi lagi oleh suami lamanya, demikian pula sang suami lama yang menyuruh lelaki muhallil tersebut Dosa besar ke-30 : Memakan bangkai, darah, dan daging babi

Daftar Dosa-Dosa Besar


Dosa besar ke-31 : Tidak bersuci setelah buang air kecil Dosa besar ke-32: Mengambil upeti dari para pedagang dan semacamnya, termasuk didalamnya pungutanpungutan liar. Dosa besar ke-33 : Berbuat riya, atau pamer amal Dosa besar ke-34 : Berkhianat atau mengkhianati amanat Dosa besar ke-35 : Menuntut ilmu agama murni karena mengejar kepentingan duniawi, begitu sikap sengaja menyembunyikan ilmu dari orang-orang yang membutuhkannya begitu sikap sengaja menyembunyikan ilmu dari orangorang yang membutuhkannya

Daftar Dosa-Dosa Besar

Dosa besar pemberian Dosa besar Dosa besar Dosa besar Dosa besar

ke-36

: Suka mengungkit-ungkit

ke-37 ke-38 ke-39 ke-40

: : : :

Mengingkari takdir Mencuri dengar rahasia orang lain Suka melaknat dan mencaci Mengkhianati pemimpin

Daftar Dosa-Dosa Besar


Dosa besar ke-41 : Membenarkan dukun, ahli nujum, paranormal, dan semacamnya Dosa besar ke-42 : Wanita yang durhaka kepada suaminya Dosa besar ke-43 : Memutuskan tali hubungan silaturahim Dosa besar ke-44 : Pembuat patung dan gambar makhluk bernyawa Dosa besar ke-45 : Suka menyebarkan fitnah (namimah)

Daftar Dosa-Dosa Besar


Dosa besar ke-46 : Meratapi mayit (niyahah) Dosa besar ke-47 : Mencela nasab (keturunan), merendahkan suku, dan semacamnya Dosa besar ke-48 : Berbuat zhalim kepada sesama makhluk Allah Dosa besar ke-49 : Memberontak terhadap imam yang sah secara syari dengan mengangkat senjata, dan mengkafirkan sesama muslim yang melakukan dosa besar. Dimana keduanya merupakan penyimpangan utama firqah Khawarij. Dosa besar ke-50 : Menyakiti dan menghina sesama muslim

Daftar Dosa-Dosa Besar


Dosa besar ke-51 : Menyakiti dan memusuhi para wali Allah Dosa besar ke-52 : Laki-laki yang memanjangkan pakaian bawahnya sampai dibawah mata kaki (isbal) karena sikap sombong Dosa besar ke-53 : Laki-laki yang mengenakan sutera dan emas Dosa besar ke-54 : Budak yang melarikan diri dari tuannya Dosa besar ke-55 : Menyembelih binatang sembelihan untuk dipersembahkan kepada selain Allah

Daftar Dosa-Dosa Besar


Dosa besar ke-56 : Mengubah batas tanah, demi merampas hak orang lain Dosa besar ke-57 : Mencela sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Dosa besar ke-58 : Mencela kaum Anshar secara khusus Dosa besar ke-59 : Menyeru kepada kesesatan atau memelopori perbuatan yang buruk (membuat sunnah yang buruk) Dosa besar ke-60 : Wanita yang menyambung rambutnya, membuat tato di badannya, dan melakukan perubahan pada bagian-bagian tubuhnya dengan tujuan agar lebih indah dan semacamnya

Daftar Dosa-Dosa Besar


Dosa besar ke-61 : Mengancam dan menodong saudaranya (sesama muslim) dengan senjata Dosa besar ke-62 : Menisbatkan diri kepada selain ayah kandungnya Dosa besar ke-63 : Thiyarah/Tathayyur, yang berarti meyakini akan adanya kesialan, dikaitkan hal-hal tertentu secara secara tidak syari, atau tidak logis. Dosa besar ke-64 : Makan dan minum dari piring dan gelas yang terbuat dari emas atau perak Dosa besar ke-65 : Melakukan debat kusir (berdebat untuk menang-menangan)

Daftar Dosa-Dosa Besar

Dosa besar ke-66 : Mengebiri, menyiksa, dan membuat cacat budak/hamba sahaya Dosa besar ke-67 : Berlaku curang dalam hal timbangan dan takaran Dosa besar ke-68 : Merasa aman dari hukuman dan siksa Allah Dosa besar ke-69 : Berputus asa dari rahmat Allah Dosa besar ke-70 : Mengingkari kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya

Daftar Dosa-Dosa Besar

Dosa besar ke-71 : Menolak dengan sengaja untuk memberikan kelebihan air ke ladang tetangga Dosa besar ke-72 : Membuat cap dan memukul pada muka binatang Dosa besar ke-73 : Berjudi Dosa besar ke-74 : Melakukan kejahatan (membunuh dan semacamnya) di Tanah Suci Dosa besar ke-75 : Meninggalkan sholat Jumat secara sengaja tanpa udzur syari Dosa besar ke-76 : Memata-matai sesama muslim dan membuka rahasia kelemahan umat Islam kepada musuh

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al Baqarah: 222)