Anda di halaman 1dari 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN 3

NAMA : ______________________
KOD : B1D1E1(a)

TARIKH : ______________
Keputusan : Menguasai / Belum Menguasai

A) Padankan nombor dengan perkataan di bawah.


1.

2 386

Dua ribu lima ratus satu

2.

1 300

Tujuh ribu empat puluh

3.

2 501

Dua ribu tiga ratus lapan puluh enam

4.

8 562

Tujuh ribu sembilan ratus lapan puluh

5.

7 040

Satu ribu tiga ratus

6.

3 152

Lapan ribu lima ratus enam puluh dua

7.

7 980

Empat ribu lapan ratus enam puluh tiga

8.

4 863

Enam ribu lapan ratus enam puluh enam

9.

10 000

Tiga ribu satu ratus lima puluh dua

10.

6 866

Sepuluh ribu

B) Sebut nombor-nombor berikut:


1.

6 780

2.

5 990

3.

2 000

4.

5 060

5.

9 910

6.

3 212

INSTRUMEN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN 3


NAMA : ______________________
KOD : B1D1E1(b)

TARIKH : ______________
Keputusan : Menguasai / Belum Menguasai

A) Lengkapkan yang berikut secara tertib menaik.


1.

3 720, ________, 5 720, _________, 7 720, ________, 9 720

2.

2 334, 2 344, ________, _________, 2 374, ________, 2 394

3.

4 387, ________, ________, 4 687, _________, 4 887, 4 987

4.

1 250, 1 251, ________, _________, 1 254, ________, 1 256

5.

3 980, ________, 3 984, 3 986, _________, 3 990, ________

6.

5 235, 5 245, _________, 5 265, ________, ________, 5 295

B) Lengkapkan yang berikut secara tertib menurun.


1.

3 062, ________, 3 058, 3 056, __________, 3 052, _________

2.

7 008, 6 008, _________, _________, 3 008, 2 008, _________

3.

1 088, 1 078, _________, _________, 1 048, 1 038, _________

4.

2 375, 2 370, _________, 2 360, _________, _________, 2 345

5.

1 234, _________, 1 232, 1 231, _________, _________, 1 228

6.

6 825, 6 725, _________, _________, 6 425, _________, 6 225

C. Bilang nombor mengikut tertib yang betul.


1.

2.

Bilang menaik lima lima dari 3 400 hingga 3 425.

Bilang menurun satu - satu dari 1 713 hingga 1 718.

Anda mungkin juga menyukai