Anda di halaman 1dari 9

Hubungkait antara FPK dan FPG

Rukun negara

Dasar ekonomi baru

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan (gabungan matlamat, dasar-dasar dan amalan2 pendidikan

pembangunan kemanusiaan

Menghasilkan individu secara menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

Falsafah Pendidikan Guru (jenis guru yang dihasratkan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Gubalan daripada Falsafah Pendidikan Negeri pada 1988 Menggariskan segala istilah , pemikiran dan prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan di negara kita Menggabungkan matlamat , dasar2, dan amalan2 pendidikan sbg satu entity keseluruhan yg tekal, jelas dan logic. Bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan2 pendidikan terkini serta membimbing tindakan serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia,1982)

Berbunyi: pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yg seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yg berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Analisis FPK Cabang-cabang FPK Cabang Falsafah Ciri-ciri FPK Menyeluruh dan bersepadu Maksudnya: badan ilmu sejagat yg harus diajar oleh guru dan dipelajari oleh murid. Usaha yg berterusan Maksudnya: ilmu senantiasa berubah; tiada ilmu mutlak Implikasi Potensi dan kebolehan individu penting utk berkembang secara menyeluruh dan bersepadu Penyesuaian diri mengikut peredaran zaman dan perkembangan semasa amat penting , misalnya, teknologi maklumat (ICT), k-ekonomi, dan sebagainya Perubahan ilmu akan menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran diri Penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat Peranan hubungan vertical (iaitu : individu dengan Tuhan Peranan hubungan mendatar (iaitu: individu dgn orang lain, individu dgn alam sekeliling) Penerimaan Tuhan sbg Pencipta yg Maha Esa Kepentingan pengajaran agama dan moral Fokus kpd pembinaan insan Penekanan kpd perkembangan sahsiah Keperluan prosedur kerja yg sistematik dan betul Pemupukan kompetensi diri (cth:kelayakan akademik, kelayakan ikhtisas, pengalaman yg luas)

Metafizik

Epistemologi

(i) Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Maksudnya: unsur kewujudan;peranan agama Berakhlak mulia dan bertanggungjawab Maksudnya: peranan nilai moral, etika dan sahsiah

Aksiologi

(ii)

Logik

Berketerampilan Maksudnya: kepentingan penaakulan sah dan tidak sah

Elemen-elemen FPK Elemen-elemen FPK Pendidikan suatu usaha berterusan Implikasi Perkembangan potensi individu Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Insan yg seimbang dan harmonis Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai murni Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat Pendidikan awal kanak2 amat penting utk membentuk asas sahsiah kanak2 yg berada dlm lingkungan umur antara 1-6 tahun Sahsiah yg dibentuk akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan Setelah tamat persekolahan, setiap individu masih terus meningkatkan ilmu, kemahiran dan akhlak mereka Proses pendidikan yg berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dgn pelbagai perubahan Setiap individu telah diberkati Tuhan dgn bakat, potensi dan kebolehan yg mungkin terpendam Bakat, potensi dan kebolehan seelok-eloknya dicungkil , dipupuk, dikembangkan dan dipertingkatkan Bakat, potensi dan kebolehan akan terjelma melalui interaksi sosial dgn orglain dan alam sekeliling Pendidikan seharusnya memberi peluang individu utk berkembang bakat, potensi dan kebolehan mereka. Bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan;sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi 4 aspek, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani Amat penting bagi individu memiliki ilmu (intelek), sahsiah yg baik (emosi), percaya kpd Tuhan serta mempunyai akhlak yg baik (rohani) dan kesihatan diri yg baik (jasmani) Keimbangan antara keempat-empat aspek di atas akan menghasilkan individu yg mampu hidup secara harmonis dgn diri dan org lain Individu sedemikian memiliki ketahanan utk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dgn apa jua masalah yg timbul Mempunyai kemahiran asas 3M : membaca, menulis dan mengira Sering berusaha utk memperoleh dan mengembang ilmu yg sebenar Berkemahiran utk berfikir secara kreatif, kritikal dan reflektif Sanggup utk berkongsi ilmu dgn org lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu) Menyedari dan percaya kpd Tuhan Bersyukur dgn pemberian Tuhan Berakhlak mulia dan berpegang kpd nilai2 murni

Unsur intelek

Unsur rohani

Unsur emosi

Unsur jasmani

Kepercayaan dan kepatuhan kpd Tuhan

Rakyat Msia yg berilmu pengetahuan Rakyat Msia yg berketerampilan

Rakyat Msia yg berakhlak mulia Rakyat Msia yg bertanggungjawab

Rakyat Msia yg berkeupayaan mencapai kesejahteran diri Rakyat Msia yg dpt member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masy dan negara Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

Mempunyai emosi yg matang dan stabil Memiliki dan memupuk perasaan kasih saying Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif dan sosial Menggunakan kemahiran kecergasan fizikal utk memanfaatkan masy. Mengakui tentang kewujudan Tuhan Mengakui Tuhan sebagai Pencipta manusia dan alam Menyedari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yg ditetapkan oleh Tuhan Menyedari bhw individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya Mengamalkan segala ajaran agama yg dianuti Cintai ilmu pengetahuan Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca Mempunyai fikiran yg luas dan terbuka Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri Berkebolehan utk menjalankan tugas dgn sempurna Berpandangan jauh dan berinisiatif Memupuk pembawaan diri yg baik Mempunyai perwatakan diri yg baik Berpegang kpd nilai2 murni dan moral sbg prinsip hidup Boleh dipercayai Menyedari bhw setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dgn baik Menjalankan tugas dgn amanah, bersih dan cekap Mematuhi peraturan dan undang2 negara Berusaha utk meningkatkan diri, keluarga, masy., agama, bangsa dan negara Berfikiran waras dan berjiwa tenang Mempunyai daya ketahanan yg kuat utk menghadapi cabaran hidup Berusaha utk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi, bertimbang rasa, kekitaan, hormat-menghormati dan sbgnya Berusaha utk memajukan ekonomi negara berdasarkan dasar2 yg ditetapkan Sering mengekalkan kestabilan politik dan keamanan negara Mematuhi perlembagaan dan peraturan negara Mempertahankan maruah diri, profesion, agama, bangsa dan negara. Mempunyai daya tahan fizikal dan mental yang tinggi Berkebolehan utk mengharungi liku2 hidup

Sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masy dan negara

Menjadikan Rukun negara sbg amalan hidup Memupuk persefahaman keluarga Mematuhi norma masy Cintakan negara

Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara

Implikasi terhadap kurikulum Perubahan sukatan pelajaran yg berorientasikan kpd program bersepadu Perubahan bahan2 pelajaran yg mengutamakan nilai2 murid diserapkan dlm semua mata pelajaran Perubahan program pendidikan yg berorientasikan utk melahiran insane yg seimbang dan hormonis Perubahan sistem pendidikan yg berorientasikan ke arah pendidikan umum Perubahan sukatan pelajaran yg sesuai utk melatih kemahiran pelajar dlm bidang vokasional dan teknologi

Implikasi terhadap pendidik Perubahan sikap peribadi pendidik sendiri dengan pandangan dan visi yg positif terhadap tugasnya utk merealisasikan tujuan dan cita FPK Perubahan profesional dengan mengubah strategi dan teknik pengajarannya yg sesuai utk melahirkan insan yg berilmu pengetahuan, berketerampilan serta berakhlak mulia.

Implikasi terhadap institusi pendidikan Perubahan kemudahan2 supaya pelajar2 mendapat peluang mengembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani, secara menyeluruh dan seimbang Perubahan aktiviti budaya sek yg kondusif utk memupuk nilai2 murni dlm jiwa pelajar Perubahan iklim sek yg kondusif utk melahirkan pelajar2 yg mencintakan ilmu dan seterusnya membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka

Falsafah Pendidikan Guru Bertujuan utk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK Menjelaskan jenis guru yg diperlukan oleh negara kita

Berbunyi: Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masy. yg bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Analisis FPG
Cabang Falsafah Cabang Falsafah Metafizik Ciri-ciri FPG Menjamin perkembangan individu Memelihara masy. yg bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin Analisis Peranan guru sebagai agen perubahan dlm dunia pendidikan yg dinamik- realiti bidang pendidikan Ilmu senantiasa berkembang lanjutan penemuan baru dan inovasi Tanggungjawab guru utk memperoleh ilmu baru agar tidak ketinggalan zaman Guru sbg rol model dan teladan yg baikbermoral, beretika, bersifat professional dan sbgnya

Epistemologi

Berpandangan progresif dan saintifik

Aksiologi

Berpekerti mulia Menunjukkan aspirasi negara Menyanjung warisan kebudayaan negara

Logik

Berpandangan progresif dan saintifik

Amalan penaakulan logic dlm menjalankan tugas profesional dan rutin harian pengajaran dan pembelajaran Peningkatan diri secara profesional demi menjamin mutu profesion perguruan dan kualiti guru

Elemen-elemen FPG Elemen-elemen FPG Berpekerti mulia Berpandangan progresif dan saintifik Bersedia menjunjung aspirasi negara Menjamin perkembangan individu Analisis Sahsiah guru yg baik berbudi bahasa, bersopan, berdisiplin,bermoral dan sebagainya Berkembang mengikut peredaran zaman yg kini memberikan penekanan kpd sains dan teknologi Berusaha agar tidak ketinggalan dari segi profesional Menghayati aspirasi negara yg dihasratkan Berusaha agar dpt menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara Menghayati warisan kebudayaan negara yg unik Memupuk sifat bangga terdapat kepelbagaian budaya dlm kalangan murid Menyemai sifat patriotism dan cintakan negara Peranan guru dari segi perkembangan diri dan perkembangan murid secara menyeluruh (aspek JERI) Tanggungjawab guru sebagai ahli masy yg menyumbang kpd pembangunan negara Berusaha agar masy dpt memenuhi aspirasi dan hasrat negara yg telah ditetapkan

Menyanjung warisan kebudayaan negara

Memelihara suatu masy yg bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin

Anda mungkin juga menyukai