Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas Bidang : 2 Bestari (36 orang) : Mengenal Kraf Tradisional

Masa Tarikh Tema dan Tajuk

: 60 minit : 13/02/2012 (ISNIN) : Objek Buatan Mudah (Gasing Mudah)

Standard Pembelajaran

4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1

4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Proses & Teknik

4.3 Ekspresi Kreatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 4.4.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Menyataan unsur jalinan dan warna, prinsp keseimbangan, danpenegasan pada corak teknik lipatan. 2. Memahami bahasa seni visual. 3. Memberi apresiasi terhadap karya sndiri.

Aktiviti P&P

1. Guru menunjukkan gambar gasing dan meneangkan bahagian-bahagian gasing kepada murid. 2. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan serta tunjuk cara menghasilkan gasing. 3. Murid menghasilkan gasing mengikut langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. 4. Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan gasing. 5. Murid menerangkan fungsi gasing yang dihasilkan

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

Kreativi, keusahawanan dan inovasi. 1. Gamabar gasing 2. Gunting, gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon. . 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat berdasarkan empat Standard Kandungan. Pada akhir pembelajaran :

Mata Pelajaran : Teknologi Maklumat

Masa

: 60 minit

Kelas Bidang

: 1 Bestari : Teknologi Maklumat

Tarikh Tema dan Tajuk

: 13/02/2012 (ISNIN) : Mari Belajar Paint (Rumahku Syurgaku)

Standard Pembelajaran

2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint,
Word, PowerPoint). 2.4 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (Color Box). 2.6 Mencetak dokumen. 5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (Word, Powerpoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Membuka dan menyimpan fail grafik seta menaip teks menggunakan pelbagai font. 2. Menghasilkan teks dan imej serta membuat gambar menggunakan bentuk asas. 1. Murid diperkenalkan dengan perisian grafik (Paint) dan kegunaannya. 2. Murid dibimbing untuk membuka perisian grafik (Paint). 3. Murid diperkenalkan antaramuka dan fitur-fitur yang ada pada perisian grafik (Paint). 4. Murid ditunjuk cara untuk menggunakan fitur bentuk asas dan kotak warna. 5. Murid dibimbing langkah demi langkah untuk melukis bentuk asas menggunakan fitur bentuk asas dan mewarna dan menukar warna bentuk menggunakan fitur kotak warna.

Aktiviti P&P

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

Kreativiti , Komunikasi, bekerjasama dan bertanggungjawab 1. Perkakasan dan peralatan asas komputer, ICT. 1. Senarai semak, lembaran kerja. Pada akhir pembelajaran :

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : 1 Bestari

Masa

: 30 minit Tarikh : 15/02/2012 (RABU)

Tema dan Tajuk

: Berjalan

Standard Pembelajaran

1.2.1 2.1.4 5.2.1 5.2.2

Melakukan pergerakan berjalan. Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas dan bawah. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani. Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan.

Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Berkebolehan melakukan kemahiran berjalan. 1. 2. 3. 4. Murid diminta memanaskan badan. Guru menunjukkan cara berlari zig-zag dan meminta murid melakukannya. Guru meminta murid lari ke pelbagai arah. Murid menyejukkan badan.

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

Kreativiti & Inovasi Skitter, tali, gelung rotan dan lagu kanak-kanak. Lembaran kerja. Pada akhir pembelajaran :

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas Tema dan Tajuk : 1 Bestari : Berjalan

Masa

: 30 minit Tarikh : 16/02/2012 (KHAMIS)

Standard Pembelajaran

1.2.1 Melakukan pergerakan berlari dalam pelbagai arah, aras, laluan satah dan kelajuan dengan rakan dan alatan. 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas dan bawah. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dan Pendidikan Jasmani. 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Melakukan kemahiran berlari dengan betul.

Aktiviti P&P

1. Guru meminta murid memanaskan badan. 2. Melakukan aktiviti berlari secara bebas. 3. Murid diminta berlari dengan pelbagai cara. 4. Murid diminta berlari dalam pelbagai arah. 5. Menyejukkan badan.

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

Kreativiti & Inovasi Skitter, sudu, bola ping pong. 1. Senarai semak. Pada akhir pembelajaran :

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan Kelas Bidang : 1 Bestari : Kesihatan Fizikal

Masa Tema dan Tajuk

: 30 minit Tarikh : 17/02/2012 (JUMAAT). : Kesihatan Diri Dan Reproduktif

Standard Pembelajaran

1.1.1 Menjaga kesihatan gigi menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan

yang boleh merosakkan gigi.


Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mengetahui penjaggan kebersihan diri. 1. 2. 3. 4. Guru memberi penerangan tentang kepentingan menjaga kebersihan diri kepada murid.. Guru bersoal jawab tentang cara bersihkan gigi. Guru menunjukkan cara memberus gigi dengan betul. Murid memberus gigi bersama-sama.

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

Kreativiti dan Inovasi Soaljawab, lembaran kerja. Lembaran kerja, senaarai semak Pada akhir pembelajaran :