Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas Bidang : 2 Bestari (36 orang) : Mengenal Kraf Tradisional

Masa Tarikh Tema dan Tajuk

: 60 minit : 13/02/2012 (ISNIN) : Objek Buatan Mudah (Gasing Mudah)

Standard Pembelajaran

4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1

4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Proses & Teknik

4.3 Ekspresi Kreatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 4.4.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Menyataan unsur jalinan dan warna, prinsp keseimbangan, dan penegasan pada corak teknik lipatan. 2. Memahami bahasa seni visual. 3. Memberi apresiasi terhadap karya sndiri.

Aktiviti P&P

1. Guru menunjukkan gambar gasing dan meneangkan bahagian-bahagian gasing kepada murid. 2. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan serta tunjuk cara menghasilkan gasing. 3. Murid menghasilkan gasing mengikut langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. 4. Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa penghasilan gasing. 5. Murid menerangkan fungsi gasing yang dihasilkan

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

Kreativi, keusahawanan dan inovasi. 1. Gambar gasing 2. Gunting, gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon. . 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat berdasarkan empat Standard Kandungan.

Refleksi

Pada akhir pembelajaran :