Anda di halaman 1dari 1

FUNGSI DAN BIDANG TUGAS SETIAUSAHA KURIKULUM 1. Membantu Penolong Kanan dalam bidang kurikulum. 2.

Menjadi pengerusi panitia mata pelajaran.


3. Memastikan Sukatan Pelajaran yang diterima adalah betul dan mengedarkannya

kepada semua anggota panitia.


4. Mengetuai Panitia Mata Pelajaran bagi merangka Rancangan Pengajaran

Tahunan dan Harian.


5. Bermesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat panitia untuk diedarkan kepada

ahli dan salinan kepada pengurusan sekolah.


6. Mengagih pembahagian tugas di antara anggota panitia mengenai penyediaan

soalan-soalan, ujian, peperiksaan bulanan, pertengahan tahun dan akhir tahun.


7. Merangka Takwim Panitia dan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali

setahun.
8. Menentukan target mata pelajaran berasaskan peperiksaan akhir tahun. 9. Berusaha menambah Alat Bantu Mengajar dan Bahan Bantu Belajar dan

memastikan penggunaan yang maksimum dan berkesan.


10. Memberi

bimbingan

kepada

guru-guru

baru

tentang

pengajaran,

rancangan,sukatan pelajaran, ujian dan lain-lain.


11. Menentukan anggaran perbelanjaan bagi program kurikulum dan panitia mata

pelajaran.
12. Menyediakan maklumat serta laporan guru-guru dalam panitianya. 13. Memberi

bimbingan

kepada

guru-guru

baru

tentang

pengajaran,

rancangan/sukatan pelajaran, ujian dan lain-lain.


14. Membantu dalam pengurusan, penyediaan peralatan Teknologi Pendidikan,

Pusat Sumber, Bilik Sains dan Bengkel Kemahiran Hidup.


15. Merangka dan melaksanakan Program Kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah

seperti Projek UPSR dan sebagainya.


16. Memberi input yang imaginatif dan inovatif, contoh membina instrumen penilai

yang berkesan.