Anda di halaman 1dari 9

KERTAS MODEL UPSR SET LAPAN

Satu Jam Lima Belas Minit Bahagian A (30 markah) Jawab semua soalan. Masa yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruslah menjawab soalan berikutnya. 1. Antara berikut, yang manakah membolehkan seekor cacing tanah bernafas ? A Badan C Kulit B Insang D Paru-paru Apakah kepentingan hidupan dalam satu habitit bersaing antara satu sama lain ? A Kekurangan makanan B Ruang hidup yang sempit C Sumber makanan yang terhad D Keseimbangan alam dipelihara Antara berikut, yang manakah cara tumbuhan memastikan kemandirian spesiesnya ? I. Menyebarkan biji benih jauh dari pokok induk II. Menghasilkan biji benih dengan banyak III. Menlindungi biji benihnya daripada musuh

D Bahan yang ditembusi sebahagian


cahaya P Q R S 6. Ikan digaul dengan garam. Ikan dijemur di kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari. Ikan dibuang isi perutnya. Ikan dbersihkan dan dibasuh.

2.

3.

Maklumat di atas menunjukkan urutan cara mengawet ikan. Antara susunan berikut, yang manakah betul ? A P, Q, R, S C Q, S, R, P B R, S, P, Q D S, R, P, Q Berikut adalah pernyataan tentang pencemaran. Pilih Pernyataan yang merujuk kepada sebab berlakunya pencemaran udara. I. Pembakaran secara terbuka II. Pembuangan sisa toksik dari kilang III. Pelepasan asap dari kenderaan bermotor A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I, II dan III W Y Berudu Rumpai air X Z Ikan Bangau

7.

A I dan II sahaja B I dan III sahaja


4.

C II dan III sahaja D I, II dan III

Apakah yang kamu faham tentang bahan semulajadi ? A Bahan yang telah diporses B Bahan yang dikitar semula C Bahan yang diperolehi dari alam D Bahan yang diperolehi dari tumbuhan, haiwan dan batuan Apakah yang bahan legap ? A Bahan yang B Bahan yang C Bahan yang dimaksudkan dengan kalis cahaya ditembusi cahaya menyerap cahaya

8.

5.

Maklumat di atas menunjukkan hidupan yang terdapat dalam satu habitat. Antara susunan rantai makanan berikut, yang manakah benar ? A W X Y Z C Z X W Y D Z W Y X B Y W X Z

U T

U T P Q

U T L

U T R M S P dan Q sahaja Q dan R sahaja P, Q dan R sahaja P, Q, R, dan S Kesan ke atas kertas litmus Merah Biru Tiada Ada Ada Tiada Tiada Ada

9.

Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan kedudukan matahari pada waktu-waktu tertentu. Pilih susunan yang BETUL tentang kedudukan matahari ini dari waktu pagi hingga waktu petang. A M, K, L, J C K, L, M, N B N, M, L, J D L, K, M, N

A B C D

Bahan T U V

Rajah 2 10. Rajah 2 menunjukkan sebuah mesin ringkas. Semua alat berikut mempunyai mesin ringkas seperti di atas KECUALI A Jam tangan C Basikal B Gergaji D Motorsikal

Jadual 1 12. Jadual 1 menunjukkan kesan tiga jenis bahan ke atas kertas litmus merah. Bahan manakah yang bersifat asid ? A T dan U sahaja B T dan V sahaja C U dan V sahaja D T, U dan V 13. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan kepupusan beberapa spesies haiwan yang habitat semulajadinya di hutan ? I. Mengawal aktiviti membalak II. Mewujudkan hutan-hutan simpan III. Memperbanyakkan kawasan hutan rekreasi IV. Mengharamkan aktiviti penerokaan hutan untuk pembangunan

Rajah 3 11. Antara struktur binaan berikut, yang manakah lebih stabil daripada struktur binaan di atas ?

A B C D

I dan II sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

14. Beberapa ekor anak ikan dimasukkan ke dalam sebuah akuarium berisi air yang dituang dengan selapisan minyak masak di permukaannya. Antara berikut, yang manakah mungkin berlaku pada hari kedua ? A Anak ikan mati B Anak ikan bersaing mendapatkan udara C Anak ikan bersaing untuk mendapatkan ruang D Anak ikan bersaing untuk mendapatkan makanan Pasu X Y Z Bilangan biji benih 2 4 10 Ketinggian anak pokok 6 cm 4 cm 2 cm

17. Rajah 4 menunjukkan satu siratan makanan. Berapakah bilangan haiwan omnivor ? A 1 C 3 B 2 D 4 Bahan X boleh menyalakan mentol, bahan Y boleh mengalirkan arus dan bahan Z mematikan fungsi litar elektrik 18. Maklumat di atas menunjukkan hasil kajian ke atas bahan X, Y dan Z untuk berfungsi sebagai suis dalam litar elektrik yang ringkas. Antara kesimpulan berikut, yang manakah benar ? A Bahan X adalah penebat B Bahan Y dan Z adalah konduktor C Bahan X dan Y merupakan konduktor D Ketiga-tiga bahan di atas boleh mengalirkan aurs elektrik

Jarak (m)

Jadual 2 15. Satu penyiasatan untuk mengkaji tentang pertumbuhan anak benih telah dijalankan. Keputusan dicatat dalam Jadual 2. Anak benih dalam pasu Z mengalami A pertumbuhan B percambahan C persaingan D pembiakan Saya merupakan ahli dalam sistem suria. Kadang kala saya boleh membentuk corak-corak tertentu bersama dengan rakan-rakan saya yang lain. 16. Berdasarkan maklumat di atas, saya merujuk kepada A Bulan C Matahari B Bintang D Asteroid

0 J K L M

Kereta

Rajah 5

L K P
19. Rajah 5 menunjukkan jarak yang dilalui oleh J, K, L, M di atas permukaan yang sama dalam masa 30 saat. Antara berikut, yang manakah benar ? A M paling laju B L lebih laju daripada M C K lebih perlahan daripada J D L berhenti lebih dahulu daripada K

N M
Rajah 4

Apabila objek legap digerakkan mendekati sumber cahaya bayangbayang menjadi lebih besar. 20. Maklumat di atas menerangkan tentang perubahan saiz bayangbayang. Antara berikut, yang manakah menyebabkan saiz bayangbayang menjadi kecil ? A Menambah bilangan objek B Objek digerakkan mendekati cahaya C Sumber cahaya dijauhkan daripada objek D Objek dialihkan daripada sumber cahaya 21. Sebatang magnet digantung pada gelang getah. Apabila objek Q didekatkan dengan magnet, gelang getah memanjang. Apakah kemungkinan bahan Q ? A Duit C Rod karbon B Tembaga D Rod keluli

Rajah 8 24. Rajah 9 menunjukkan kedudukan bayang-bayang pokok pada satu hari yang cerah. Waktu yang sesuai untuk melihat kedudukan bayang-bayang ini mungkin A Pukul 9.30 pagi B Pukul 3.00 petang C Pukul 1.30 tengah hari D Pukul 12.10 tengah hari 25. Seorang murid ingin membuka skru rim basikalnya untuk kerana tiub tayar basikalnya bocor akibat tercucuk paku. Apakah alat yang perlu digunakan untuk melakukan kerja ini ? A Playar B Spanar C Gunting D Pemutar skru

Awal Ujikaji

Akhir Ujikaji

Rajah 6 22. Rajah 6 menunjukkan sebuah bekas berisi air yang diletakkan di satu kawasan lapang. Pada akhir ujikaji, pemerhatian dicatatkan seperti di atas. Apakah proses yang menyebabkan keadaan ini berlaku ? A Pendidihan C Kondensasi B Pengewapan D Penyejatan

Rajah 9 26. Antara alat berikut, yang manakah sama prinsipnya dengan alat di atas ketika digunakan ?

Rajah 7 23. Rajah 7 menunjukkan satu fenomena alam. Sekiranya Q mewakili Bulan, apakah fenomena tersebut ? A Gerhana Bulan B Fasa-fasaBulan C Peredaran Bulan D GerhanaMatahari

Masa (minit) 0 4 8 12 16 20 24 Jadual 3 27

Suhu air (C) 27 41 54 66 77 87 96 Cecair Rajah 10 29. Antara berikut, yang manakah boleh mewakili Z bagi sifat cecair dan pepejal ? I. Memenuhi ruang II. Mempunyai berat III. Mempunyai bentuk yang tetap IV. Mempunyai isipadu yang tetap Pepejal Z

Jadual 3 menunjukkan suhu air yang dicatatkan setiap 4 minit semasa pemanasan. Berapa lamakah masa yang diperlukan oleh air itu untuk mendidih ? A 25 minit B 26 minit C 27 minit D 28 minit

A B C D

I dan III sahaja II dan IV sahaja I, II dan IV sahaja I, II, III dan IV

Bilangan haiwan
20

Jenis Pengalas W X Y Z

Jarak yang dilalui sebelum berhenti 300 cm

15 10 5

900 cm 400 cm

0 1 2 3 4 5

Hari 700 cm Jadual 2 28. Jadual 2 menunjukkan jarak yang dilalui oleh sebuah kereta mainan sebelum berhenti di atas permukaan yang berbeza. Permukaan manakah daya geserannya lebih tinggi daripada pengalas Z ? A W sahaja B Y sahaja C W dan Y sahaja D Y , X dan W Rajah 11 30. Rajah 16 menunjukkan perubahan bilangan haiwan selepas disimpan dalam sebuah bekas selama lima hari. Antara rumusan berikut, yang manakah benar ? A Haiwan X mula mati pada hari ketiga B Haiwan X mula mati selepas hari ke tiga C Haiwan X mula mati selepas hari keempat D Hari X kehabisan makanan pada hari keempat

Bahagian B (20 markah) Jawab semua soalan Masa yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya.

1.

Seorang Pegawai Perikanan telah membandingkan hasil tangkapan ikan oleh dua orang nelayan iaitu Hassan dan Hussin. Hasil pemerhatian pegawai ini dicatatkan seperti berikut. Pemerhatian : 1. 2. Hasil tangkapan ikan yang diperolehi oleh Hassan lebih banyak.. Hasil tangkapan ikan yang diperolehi oleh Hussin lebih berat.

(a)

Berikan dua inferens untuk mana-mana satu pemerhatian yang dicatatkan oleh pegawai ini. Pemerhatian : ... Inferens : 1. .. .. . 2. .. .. (2 markah)

(b)

Cadangkan satu pemerhatian lain yang boleh dibuat untuk menyokong inferens kamu dalam soalan (a).

(1 markah) (c) Nyatakan satu hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan inferens (i) kamu di (a). (1 markah) (d)

Purata hasil tangkapan ikan yang diperolehi nelayan banyak dipengaruhi oleh kawasan tangkapan ikan. Buat satu hipotesis daripada kenyataan ini.
(1 markah)

Peningkatan Suhu Air (C) Bikar X Y Z Isipadu Air 0 minit 30 30 30 Jadual 1 2. Jadual 2 menunjukkan hasilan satu penyiasatan ke atas peningkatan suhu air di dalam Bikar X, Y dan Z yang dipanaskan di atas api yang sama besar. Suhu dalam ketiga-tiga bikar dicatat setiap 3 minit selama 15 minit. Keputusan dicatatkan seperti Jadual 1. (a) Ramalkan suhu air dalam Bikar Z pada minit ke 21. (1 markah) (b) Buat satu rumusan tentang peningkatan suhu air di bikar X . (1 markah) (c) Apakah pembolehubah yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini ? . (1 markah) (d) Catatkan dua pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan di atas. 1. 2. (f) . 3 minit 50 40 35 6 minit 70 50 40 9 minit 90 60 45 12 minit 100 70 50 15 minit 100 80 55

350 cm 700 cm 1000 cm

. (1 markah) Bandingkan kadar pertambahan suhu air dibikar Y dan Z.

(1 markah) (g) Buat satu inferens tentang suhu dalam Bikar X selepas minit ke 12. (1 markah)

Waktu 7.00 pagi 9.00 pagi 11.00 pagi 1.00 tengah hari 3.00 petang 5.00 petang

Suhu di kawasan L 21C 25C 24C 23C 23C 23C

Suhu di kawasan M 23C 30C 36C 36C 31C 27C

Jadual 2

3.

Jadual 2 menunjukkan maklumat yang diperolehi hasil penyiasatan tentang perubahan suhu di kawasan L dan kawasan M yang terletak di Malaysia pada waktu yang berlainan. (a) Tuliskan satu inferens yang boleh dibuat untuk menerangkan perbezaan suhu dikawasan L dan kawasan M. . . (1 markah) (b) Nyatakan corak perubahan suhu di kawasan L. (1 markah) (c) Berdasarkan Jadual 2, nyatakan dua pembolehubah yang perlu dikenal pasti dalam penyiasatan di atas. 1. 2. (1 markah)

(d)

Berdasarkan corak perubahan suhu dalam Jadual 2, ramalkan suhu di kawasan M pada pukul 7.00 malam. (1 markah)

(e)

Nyatakan satu tujuan yang boleh dinyatakan berdasarkan penyiasatan di atas. (1 markah)

4.

Berikut adalah perbualan antara Adam dengan Daniel ketika sedang sebuah tapak pembinaan. Adam

melawat

: Lihat, tiang bangunan ini lebih kecil daripada tiang bangunan yang kita lihat tadi. : Mungkin ketinggian bangunan ini hanya dua tingkat sahaja. : Tapak bangunan ini juga kelihatan lebih nipis berbanding bangunan tadi. : Agaknya pembina bangunan ini ingin menjimatkan keseluruhan kos pembinaannya. : Itu mungkin sebabnya bahan binaan yang digunakan untuk membina bangunan ini kelihatan kurang bermutu. : Kalau begitu, bangunan ini kurang kukuh berbanding bangunan yang kita lihat tadi. : Kurangnya penggunaan bahan yang bermutu akan menyebabkan bangunan cepat rosak atau mungkin runtuh. : Pada pendapat saya, kekuatan dan kestabilan sesuatu binaan akan menyebabkan binaan itu tahan lebih lama dan lebih selamat digunakan.

Daniel Adam

Daniel

Adam

Daniel

Adam

Daniel

(a)

Nyatakan satu pemerhatian dan inferens yang terdapat dalam petikan di atas. Pemerhatian : . . Inferens :

. (1 markah) (b) Berdasarkan jawapan kamu di (a), tuliskan satu hipotesis yang sesuai. . (1 markah) (c) Berdasarkan hipotesis yang pembolehubah berikut ; 1. 2. kamu bina di (b), senaraikan pembolehubah-

Pembolehubah bergerak balas : .... Pembolehubah dimanipulasi : (2 markah)

Anda mungkin juga menyukai