Anda di halaman 1dari 64

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

Kandungan
BIL Kata Alu-aluan Pendahuluan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pranombor Konsep Nombor Nombor 1 Hingga 9 Nombor 0 Dan 10 Operasi Tambah Dalam Lingkungan 10 Operasi Tolak Dalam Lingkungan 10 Nombor 11 50 Operasi Tambah Dalam Lingkungan 18 Operasi Tolak Dalam Lingkungan 18 Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50 Tanpa Mengumpul Semula Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50 Dengan Mengumpul Semula Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50 Tanpa Mengumpul Semula Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50 Dengan Mengumpul Semula PERKARA HALAMAN i iii 1 2 3 5 6 10 13 16 19 21 24 26 28

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Nombor 51 Hingga 99 Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100 Tanpa Mengumpul Semula Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100 Dengan Mengumpul Semula Operasi Tolak Dalam Lingkungan 100 Tanpa Mengumpul Semula Operasi Tolak Dalam Lingkungan 100 Dengan Mengumpul Semula Operasi Darab Operasi Bahagi Hingga 45 5 Wang Hingga RM10 Masa Dan Waktu

31 32 34 36 38 41 47 50 54

Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas

Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit Pemulihan Khas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik , Program Pemulihan Khas ini. Program Pemulihan Khas disediakan bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Program ini diharapkan dapat membantu guru pemulihan yang komited, sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalam pembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru pemulihan perlu menggunakan strategi-strategi tertentu bagi

membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar, kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaran guru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan. Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnya guru-guru pemulihan

mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukan sahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umum

khususnya ibu bapa. i

Saya yakin dan percaya bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan

ini memerlukan komitmen,

kesungguhan dan kesabaran yang amat tinggi. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan.

BONG MUK SHIN

ii

Pendahuluan
Program Pemulihan Khas merupakan satu program yang disediakan untuk murid-murid yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira yang kompleks. Masalah ini disebabkan beberapa faktor seperti kesediaan belajar, kaedah belajar, persekitaran, masalah bahasa dan sosio ekonomi.

Dalam proses melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru pemulihan khas sewajarnya memahami dan mengetahui maklumat berkaitan kemahiran asas matematik yang akan diajar. Guru yang baik sentiasa berusaha mempelajari dan menguasai kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan untuk memastikan seseorang murid dapat menguasai kemahiran asas matematik.

Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pemulihan Khas ini diterbitkan sebagai panduan kepada guru bagi merancang pengajaran dan pembelajaran asas Matematik. Buku panduan ini mengandungi kemahirankemahiran asas matematik yang perlu dikuasai setiap murid pemulihan khas. Ia turut merangkumi objektif yang perlu

dicapai selepas proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Cadangan aktiviti dalam buku ini boleh dijadikan panduan kepada guru pemulihan khas dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan membantu guru membina rancangan pengajaran dengan lebih berkesan dan sistematik.

Oleh kerana tahap keupayaan dan kecenderungan setiap murid berbeza, diharapkan guru-guru pemulihan khas dapat memanfaatkan buku panduan ini untuk merancang pelbagai strategi, kaedah dan teknik ke arah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Semoga usaha ini dapat merealisasikan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membantu mengatasi masalah penguasaan kemahiran asas matematik.

iii

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

PRANOMBOR

Pada akhir pengajaran dan 1. Mengenal warna, saiz, bentuk dan pembelajaran murid dapat: jenis. 1. menamakan objek mengikut: a) warna b) saiz c) bentuk d) jenis 2. mengkelaskan bahan konkrit dan semi konkrit mengikut: a) warna b) saiz c) bentuk d) jenis 2. Menamakan warna, saiz, bentuk dan jenis. 3. Mengasingkan objek mengikut warna, saiz, bentuk dan jenis. 4. Menyesuaikan objek mengikut warna, saiz, bentuk dan jenis. 5. Mewarnakan objek mengikut warna, saiz, bentuk dan jenis. 6. Menyusun saiz objek dari kecil ke besar atau sebaliknya. 7. Permainan matematik: a) puzzle bergambar b) kiub puzzle c) domino ikut warna d) domino ikut saiz

Kad Warna

Bahan Konkrit

Bahan semi konkrit

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

KONSEP NOMBOR

Pada akhir pengajaran dan 1. Menamakan kumpulan objek: pembelajaran murid dapat: a) banyak atau sedikit b) lebih atau kurang 1. menyatakan kuantiti c) sama banyak kumpulan objek banyak d) tidak sama banyak atau sedikit secara intuitif. 2. Membandingkan dua kumpulan objek secara padanan satu dengan satu untuk 2. menentukan kumpulan menentukan samada objek dalam objek melalui padanan kumpulan itu: atau perbandingan: a) banyak atau sedikit a) banyak atau sedikit b) lebih atau kurang b) lebih atau kurang c) sama banyak c) sama banyak d) tidak sama banyak d) tidak sama banyak 3. Memadankan kumpulan yang sama 3. menyatakan kumpulan banyak. objek melalui perbandingan: 4. Menamakan kumpulan yang: a) banyak atau sedikit a) banyak b) lebih atau kurang b) sedikit c) sama banyak c) sama banyak d) tidak sama banyak d) tidak sama banyak 5. Permainan matematik: a) mencari pasangan sama banyak. b) gunting dan tampal objek banyak dan sedikit.
2

Kad Banding Objek

Kad Gambar

- Bahan konkrit Contoh: guli, lidi, batang aiskrim - Lembaran kerja

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

NOMBOR 1 HINGGA 9

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Membilang objek dan menyatakan nilainya.

2. Mengumpul objek mengikut bilangan yang 1. menyatakan nilai nombor dinyatakan oleh guru. 1 hingga 9. 3. Menyatakan bilangan objek secara 2. menyatakan angka spontan. 1 hingga 9. 4. Memadankan angka dengan nilai dan 3. menulis nombor sebaliknya menggunakan bahan konkrit 1 hingga 9: atau semi konkrit. a) angka b) perkataan 5. Menulis angka di udara, dulang pasir dan sebagainya. 4. melengkapkan turutan nombor: 6. Menyurih angka dengan teknik yang betul a) menaik menggunakan jari. b) menurun 7. Menekap angka dengan teknik yang betul menggunakan pensel warna pada acuan angka. 8. Menulis angka mengikut garisan titik-titik. 9. Membilang objek dan menulis angka. 10. Menulis angka 1 hingga 9.
3

- Pembilang Contoh: pensel, manik, guli, penyedut minuman Kad Nombor

5
Dekak-Dekak

Kad Tebuk

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

11. Menulis perkataan nombor. 12. Menyusun nombor secara turutan: a) menaik b) menurun 13. Latih tubi menyebut angka mengikut turutan. 14. Melengkapkan turutan nombor: a) nombor sebelum b) nombor selepas c) nombor di antara __ , 2 , 3 , 4 5 , 6 , 7 , __ 3 , __ , 5 , 6

- Dulang pasir - Kad gambar - Kad acuan angka untuk permainan doh atau tanah liat. Kad Domino Mula lima tiga

3
dua

15. Permainan matematik: a) Domino b) Dam ular c) Pancing angka d) Dart angka e) Bowling f) Membentuk angka dengan doh

Kad Tangga Angka

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

NOMBOR 0 DAN 10

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyatakan nilai nombor 0. 2. mengenal angka 0. 3. menulis nombor 0: a) angka b) perkataan 4. mengenal nilai nombor 10. 5. mengenal angka 10. 6. menulis nombor 10: a) angka b) perkataan

1. Membandingkan dua bekas berisi dan tidak berisi. 2. Menunjukkan angka sifar dengan kad angka. 3. Menulis angka 0: a) angka b) perkataan 4. Membilang objek dan menyatakan nilai 10. 5. Menamakan angka 10. 6. Menulis nombor 10: a) angka b) perkataan 7. Permainan matematik: a) Pancing angka b) Permainan ketinting c) Permainan mencari nombor

Kad Nombor

0
- Bahan konkrit: Contoh: gelas atau kertas lutsinar - Bahan elektronik: Contoh: tv, radio, cd - Lembaran kerja

10 0

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyatakan konsep tambah melalui proses penyatuan. 2. menulis ayat matematik bagi operasi tambah. 3. melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah. 4. menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. .

1. Menyatakan bilangan objek dalam kumpulan.

- Pembilang Contoh: batang aiskrim, lidi, penyedut minuman

2. Menyatukan dua kumpulan objek dan menyatakan jumlahnya.

Kad Pembilang

Kad Operasi Tambah 3. Membilang objek dalam kumpulan dan meletakkan kad angka di bawahnya.

5 3
6

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN
Kad Simbol

4. Membina dan menyebut ayat matematik bagi proses penyatuan.

Kad Operasi Tambah 2 tambah 3 sama dengan 5

= 5

5. Memperkenalkan simbol tambah ( + ) dan sama dengan ( = ) dalam ayat matematik.

+ 2

2 2

tambah

sama dengan

5 5

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

6. Menulis ayat matematik berpandukan gambar.

Kad Garis Nombor

7. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah. 3 + 2 =

8. Menukar ayat matematik operasi tambah kepada bentuk lazim. 3 + 2 = 3 + 2

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

9. Menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim. 2 + 3 5 4 3 7

- Kad gambar - Kad nombor

- Kad fakta asas

10. Menyelesaikan masalah mudah yang melibatkan operasi tambah dalam lingkungan 10. Contoh : David ada 2 biji oren. Siti ada 3 biji oren. Berapakah oren kesemuanya? 2 3

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN Kad Gambar

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyatakan konsep tolak melalui proses pengasingan. 2. menulis ayat matematik bagi operasi tolak. 3. melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10. 4. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk lazim. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

1. Menyatakan bilangan objek dalam kumpulan.

2. Mengasingkan objek dalam satu kumpulan besar kepada dua kumpulan kecil.

Kad Ayat Tolak

3. Menyatakan bilangan objek dalam setiap kumpulan.

Kad Simbol 4. Membina ayat matematik bagi proses pengasingan.

tolak

baki

10

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

Kad Tolak 5. Memperkenal simbol tolak ( ) dan sama dengan ( = ) dalam ayat matematik.

6. Menulis ayat matematik berpandukan rajah.

Kad Garis Nombor


=

7. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak.

11

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

8. Menukar ayat matematik operasi tolak kepada bentuk lazim dan menyelesaikannya. 7 3 = 7 3

- Pembilang Contoh: guli, batang aiskrim - Kad gambar - Kad nombor - Kad fakta asas

9. Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan 10. Contoh: Ahmad ada 9 biji limau. 3 biji daripadanya rosak. Berapakah limau yang elok? 9 3

10. Permainan matematik: a) Permainan musang dan anak ayam b) Bowling c) Baling tin
12

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

NOMBOR 11 HINGGA 50 .

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyatakan nilai nombor 11 hingga 50. 2. menulis nombor 11 hingga 50: a) angka b) perkataan

1. Membilang dan menentukan nilai nombor. Contoh:

Kad Nilai Tempat 3. melengkapkan turutan nombor: a) menaik b) menurun 4. menentukan nilai tempat puluh dan sa. Murid menyebut nombor 14 2. Membanding nilai dua nombor dan menyatakan hubungan lebih daripada dan kurang daripada. 3. Menulis nombor mengikut garisan titik-titik. 4. Menulis nombor yang didengar: a) disebut oleh guru. b) rakaman. 5. Membilang objek dan menulis nombor.

puluh 3

sa 5

- Bahan konkrit Contoh: manik, guli, lidi, penyedut minuman - Pembilang - Dekak-dekak - Kad gambar

13

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

6. Memadankan kad nombor yang sesuai dengan kumpulan objek konkrit dan semi konkrit atau sebaliknya.

- Bahan elektronik: Contoh: tv, radio, cd Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh.

12
7. Menulis perkataan nombor. 8. Menyusun nombor secara turutan: a) menaik. b) menurun. 9. Menulis nombor sebelum, selepas dan di antara.

14

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

10. Melengkapkan rangkaian nombor: Kad Nilai Tempat a) satu-satu b) dua-dua c) lima-lima 0 , 1 , __ , __ , 4 2 , __ , 6 , __ , 10 Puluh 5 , __ , __ , 20 , 25 sa

d) sepuluh-sepuluh - 10, 20 , 30 , __ , __ 11. Menentukan nilai tempat puluh dan sa. Contoh : 25 puluh 2 sa 5

12. Permainan matematik: a) Cabutan nombor bertuah b) Mencantum angka

15

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan. 2. melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah. 3. menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim. 4. menambah secara spontan fakta asas tambah. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

1. Menyatakan bilangan objek dalam kumpulan. Kad Nombor

2. Menyatukan dua kumpulan objek dan menyatakan jumlahnya. Kad Tambah

16

16

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. Membina ayat matematik bagi proses penyatuan dengan menggunakan lambang angka dan kad simbol. 7 + 9 = 16

Kad Cantum

4. Menulis ayat matematik berpandukan rajah.

5. Melengkapkan ayat matematik. 7 + 9 =

17

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

6. Menukar ayat matematik operasi tambah dalam bentuk lazim dan menyelesaikannya. Contoh: 7 + 9 = ____

- Pembilang - Dekak-dekak - Kad nombor

7 9

- Kad gambar - Kad simbol (+) dan (=)

7. Menjawab secara spontan fakta asas tambah secara: a) lisan. b) bertulis. 8. Menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18. Contoh : Busu beli 7 biji epal. Siti beli 9 biji epal. Berapa biji epal semuanya? 7 9

18

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN Kad Tolak

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan. 2. melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak. 3. menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk lazim. 4. menolak secara spontan fakta asas tolak. 5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

1. Menulis ayat matematik operasi tolak berdasarkan gambar.

1 8 - 9 = 1 8
=

2. Melengkapkan ayat matematik. 14 - 6 =

3. Menukar ayat matematik operasi tolak kepada bentuk lazim dan menyelesaikannya. Contoh: 15 6 = ____ 15 6

19

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

4. Menjawab spontan fakta asas tolak secara: a) lisan b) bertulis 5. Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan 18. Contoh:

- Pembilang - Kad nombor - Kad gambar - Kad simbol () dan ( = ) - Kad imbasan

Cikgu Ali beli 15 biji ciku. Dia memberi 9 biji ciku kepada murid-muridnya. Berapa biji ciku yang tinggal pada Cikgu Ali? 15 9

6. Permainan matematik: a) Baling tin b) Dart

20

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

10

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA .

Pada akhir pengajaran dan 1. Menambah nombor gandaan sepuluh pembelajaran murid dapat: dengan nombor satu digit. 1. menambah dua nombor, satu digit dengan gandaan sepuluh dan sebaliknya tanpa mengumpul semula. 2. menambah dua nombor, satu digit dengan dua digit dan sebaliknya tanpa mengumpul semula. 3. menambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 4. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. a) ayat matematik Contoh : 20 + 1 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 2 + 3 0

Kad Nombor

23
Kad Operasi Tambah

2 0 + 1 = 2 0 + 1 2 1

2. Menambah nombor satu digit dengan nombor gandaan sepuluh. a) ayat matematik Contoh : 2 + 30 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 2 + 3 0

21

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. Menambah nombor satu digit dengan nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 4 + 25 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 4 + 2 5

Kad Nilai Tempat

puluh 2

sa 5

4. Menambah nombor dua digit dengan nombor satu digit. a) ayat matematik Contoh : 23 + 5 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 2 3 + 5

22

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

5. Menambah nombor dua digit dengan nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 24 + 13 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 25 14

- Pembilang - Dekak-dekak - Lembaran kerja

6. Menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula. Contoh: Dalam kelas Mawar ada 17 orang murid lelaki dan 12 murid perempuan. Berapakah jumlah murid kelas Mawar? 17 12

23

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

11

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menambah dua nombor, dua digit dengan satu digit dengan mengumpul semula. 2. menambah dua nombor dua digit dengan mengumpul semula. 3. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

1. Menambah nombor satu digit dengan dua digit atau sebaliknya. a) ayat matematik Contoh : 27 + 4 = ____ b) bentuk lazim Contoh: + 2 7 4

Dekak-Dekak

Kad nombor 2. Menambah dua nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 27 + 18 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 2 7 + 1 8

27

24

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. Menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 50 dengan mengumpul semula. Contoh : Di atas meja ada 26 biji guli warna merah dan 15 biji guli warna kuning. Berapakah jumlah guli semuanya? 26 + 15

- Kad imbasan - Pembilang - Kad nilai tempat puluh dan sa. - Kad simbol (+) dan (=) - Lembaran kerja

4. Permainan matematik: a) Domino b) Dam ular c) Dart angka d) Bowling

25

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

12

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 TANPA MENGUMPUL SEMULA

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menolak nombor satu digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 3. menyelesaikan operasi tolak nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 4. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

1. Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 36 3 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 3 6 3

Kad Nilai Tempat

puluh 3

sa 6

Kad Nombor 2. Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 45 12 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 45 12

36

26

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. Menolak nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 22 10 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 22 10

- Kad imbasan - Pembilang - Dekak-dekak - Kad simbol () dan ( = ) - Lembaran kerja

4. Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula. Contoh: Saya ada 38 biji gula-gula. Saya beri 23 biji gula-gula kepada Amin. Berapakah baki gula-gula yang tinggal? 38 23

27

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI 1. Menolak nombor satu digit daripada nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 42 6 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 42 6

BAHAN

13

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 50 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. 3. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. 4. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula.

- Kad imbasan - Pembilang - Dekak-dekak - Kad simbol () dan ( = ) - Lembaran kerja

2. Menolak nombor dua digit daripada nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 33 16 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 33 16

28

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI 3. Menolak nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh. a) ayat matematik Contoh : 30 7 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 30 7

BAHAN

5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

4. Menolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh. a) ayat matematik Contoh : 40 24 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 40 24

29

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

5. Menyelesaikan masalah melibatkan operasi tolak. Contoh: Dalam sebuah kelas ada 34 orang murid. 27 orang daripadanya murid perempuan. Berapakah bilangan murid lelaki? Contoh: 34 27

6. Permainan matematik: a) Domino b) Pancing angka c) Dart angka d) Bowling

30

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

14

NOMBOR 51 HINGGA 99

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyatakan nilai nombor 51 hingga 99. 2. menulis nombor 51 hingga 99: a) angka b) perkataan 3. melengkapkan turutan nombor: a) menaik b) menurun 4. menentukan nilai tempat puluh dan sa.

1. Membilang sepuluh-sepuluh dengan ikatan pembilang sepuluh-sepuluh. 2. Menyebut nombor yang ditunjukkan. 3. Memadankan ikatan pembilang dengan kad nombor. 4. Menulis nombor mengikut bilangan objek atau gambar. 5. Menulis nombor dalam perkataan. 6. Memadan nombor dengan perkataan. .

- Pembilang - Pembilang ikatan sepuluh-sepuluh - Kad nombor

54
- Kad pembilang - Kad nilai tempat atau rumah angka - Lembaran kerja
nilai tempat nombor puluh Sa

54

Lima puluh empat

7. Melengkapkan turutan nombor menaik dan menurun. 8. Menulis nombor sebelum, selepas dan di antara. 9. Menulis nombor mengikut nilai tempat puluh dan sa.

64 70

6 7

4 0

31

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

15

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor gandaan sepuluh tanpa mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan nombor satu digit dengan nombor dua digit dan sebaliknya tanpa mengumpul semula. 3. menyelesaikan operasi tambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 4. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

1. Menambah dua nombor gandaan sepuluh. Kad Operasi Tambah a) ayat matematik Contoh : 50 + 30 = ____

5
b) bentuk lazim Contoh: 50 + 30

0 +

3 0 5 0

3 0 5 0

2. Menambah dua nombor satu digit dengan dua digit dan sebaliknya. a) ayat matematik Contoh : 75 + 3 = ____ b) bentuk lazim Contoh: + 75 3

32

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. Menambah dua nombor dua digit. - Kad imbasan a) ayat matematik Contoh : 72 + 14 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 72 + 14 - Kad nombor - Pembilang - Kad nilai tempat puluh dan sa. - Kad simbol (+) dan (=) - Lembaran kerja 4. Menyelesaikan masalah melibatkan operasi tambah . Contoh: Ada 55 biji manggis di dalam bakul. Emak meletakkan 30 biji manggis lagi ke dalam bakul itu. Berapakah jumlah manggis semuanya? 55 + 30

33

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

16

OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor, satu digit dengan dua digit atau sebaliknya dengan mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor dua digit dengan mengumpul semula. 3. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

1. Menambah dua nombor, satu digit dengan dua digit atau sebaliknya. a) ayat matematik Contoh : 67 + 6 = ____ b) bentuk lazim Contoh: + 67 6

- Pembilang - Pembilang ikatan sepuluh-sepuluh - Dekak-dekak - Kad nombor - Kad pembilang - Kad nilai tempat atau rumah angka - Lembaran kerja

2. Menambah dua nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 58 + 27 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 58 + 27

34

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. Menyelesaikan masalah mudah melibatkan operasi tambah. Contoh: Siti petik 63 biji jambu. Dia petik 18 biji lagi. Berapakah jumlah jambu yang telah dipetik? 63 18

35

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

17

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 TANPA MENGUMPUL SEMULA

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 3. menyelesaikan operasi tolak nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula.

1. Menolak nombor satu digit daripada nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 28 4 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 28 4

- Kad nombor - Pembilang: Contoh: batang aiskrim, penyedut minuman - Dekak-dekak

2. Menolak nombor dua digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. a) ayat matematik Contoh : 36 12 = ____

4. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

b) bentuk lazim Contoh: 36 12

36

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. Menolak nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 48 10 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 48 10

4. Menyelesaikan masalah mudah melibatkan operasi tolak . Contoh: Mimi ada 68 biji manik. Siti ada 26 biji manik. Berapakah beza manik mereka? 68 26

37

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

18

OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 DENGAN MENGUMPUL SEMULA

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. 2. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula.

1. Menolak nombor satu digit daripada nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 56 8 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 56 8

- Pembilang: Contoh: batang aiskrim penyedut minuman - Dekak-dekak - Lembaran kerja

2. Menolak nombor dua digit daripada nombor dua digit. a) ayat matematik Contoh : 72 34 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 72 34

38

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. 4. menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula.

3. Menolak nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh. a) ayat matematik Contoh : 70 8 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 70 8

4. Menolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh. a) ayat matematik Contoh : 40 28 = ____ b) bentuk lazim Contoh: 40 28

39

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

5. menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.

5. Menyelesaikan masalah mudah melibatkan operasi tolak . Contoh: Nani beli 87 biji telur. 39 biji telurnya telah pecah. Berapa biji telur yang tinggal ? 87 39

40

BIL

KEMAHIRAN OPERASI DARAB

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. mengenal konsep darab melalui proses penambahan berulang. 2. mengenal simbol darab ( X ).
2 +

AKTIVITI 1. Membilang dua-dua, tiga-tiga dan seterusnya menggunakan objek konkrit. Contoh: a)

BAHAN

19

Kad Simbol

3. menulis ayat matematik darab 2 hingga 9. 4. melengkapkan ayat matematik darab 2 hingga 9. 5. mendarab secara spontan fakta asas darab. 6. menyelesaikan masalah mudah operasi darab. b) - Bahan konkrit - Garis nombor. - Carta nombor 1-100
0 1 2 3 4 5 6

- Lembaran kerja. - Rod Cuisenaire. - Kad fakta asas - Kad kerja

41

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

2. Membina ayat matematik darab berdasarkan rajah. Contoh:

* *

* *

* *

KUMPULAN = 3

**
AHLI = 2

* *

* *

* *

HASIL DARAB = 6

42

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. Mengenal dan menggunakan simbol darab dalam ayat matematik. 3 darab 2 sama dengan 6

4. Menulis ayat matematik operasi darab. Contoh:

* *
X

* *
=

* *

43

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

5. Melengkapkan ayat matematik darab berdasarkan rajah. Contoh: a) Menulis bilangan kumpulan.

* *
X 2

* *
= 6

* *

b) Menulis bilangan ahli.

* *
3 X

* *
= 6

* *

c) Menulis hasil darab.

* *
3
44

* *
2 =

* *

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

6. Melengkapkan ayat matematik darab. 3 1 X X 2 3 = = _______ _______

7. Membaca ayat matematik bagi operasi darab dari kad imbasan. a) susunan sifir. b) secara rawak. 8. Latih tubi membaca sifir dari jadual fakta asas darab. Contoh: x 1 2 1 1 2 2 2 4

9. Menyatakan hasil darab secara spontan secara lisan dan bertulis. Contoh : 2 x 3 = 4 x 5 =
45

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

10. Menyelesaikan masalah mudah yang melibatkan operasi darab. Contoh : Ada 5 buah beg. Dalam setiap beg ada 3 batang pensel. Berapa batang pensel semuanya dalam 5 buah beg? . 5 3

46

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

20

OPERASI BAHAGI HINGGA 45 5

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. mengenal konsep bahagi melalui proses pengagihan . 2. mengenal simbol bahagi ( ). 3. menulis ayat matematik operasi bahagi. 4. melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi. 5. menjawab secara spontan fakta asas bahagi. 6. menyelesaikan masalah mudah operasi bahagi.

1. Mengenal konsep bahagi melalui proses pengagihan sama banyak mengikut bilangan yang ditentukan. Contoh :

Kad Ayat Bahagi

Bilangan ahli
6 bahagi

Kumpulan
2

Hasil Bahagi
Kad Simbol 3

sama dengan

2. Mengenal dan menggunakan simbol bahagi ( ) dalam ayat matematik. Contoh : 8 bahagi 2 sama dengan 4 8 2 = 4

47

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

3. Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan rajah.


Carta Pecahan

Contoh:
1/2 1/2

6 bahagi 2 sama dengan 3 6 2 = 3

- Bahan konkrit - Lembaran kerja. - Kad fakta asas. - Kad kerja.

Aktiviti ini diulang dengan pembahaginya 3, 4, dan 5. 4. Melengkapkan ayat matematik operasi bahagi hingga 45 5. . Contoh: 6 6
48

- Kad angka - Kad imbasan

2 3

= =

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

5. Menjawab secara spontan fakta asas bahagi secara: a) lisan. b) bertulis. Contoh : 5 10 15 20 5 2 3 4 = = = = yang

6. Menyelesaikan masalah mudah melibatkan operasi bahagi. Contoh :

Musa ada 10 biji nanas. Musa agih sama banyak nanas tersebut kepada 5 orang kawannya. Berapa biji nanaskah setiap kawannya dapat?

10 biji nanas 5 orang kawan = 10 5 = _____

49

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

21

WANG HINGGA RM10

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. mengenal duit syiling dan wang kertas hingga RM10. 2. menyata dan menulis simbol sen dan RM. 3. menyatakan nilai sen dan RM. 4. menambah yang melibatkan wang. 5. menolak yang melibatkan wang. 6. menyelesaikan masalah harian melibatkan wang.

1. Mengenalkan wang syiling 5 sen,10 sen, 20 sen dan 50 sen.

Wang Kertas

5 sen 10 sen

20 sen

50 sen

2. Menamakan duit syiling 5 sen,10 sen, 20 sen dan 50 sen. 3. Menyurih atau menekap duit syiling. 4. Menulis nilai duit syiling dengan menggunakan simbol sen. 5. Mengenal wang kertas RM1, RM5 dan RM10. 6. Menulis nilai wang kertas dengan menggunakan simbol RM (Ringgit Malaysia).
Duit Syiling

50

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

6. membandingkan nilai ringgit yang diberi dengan nilai wang kertas yang sama. 7. membandingkan nilai ringgit dengan syiling. 8. menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan tugas harian menggunakan operasi tambah. 9. menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan tugas harian menggunakan operasi tolak.

7. Menentukan gabungan beberapa duit syiling yang memberi jumlah nilai yang sama.

a)

b)

8. Menuliskan jumlah sekumpulan duit syiling. . = 20 sen

40 sen

=
51

30 sen

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

9. Merekod barang yang boleh dibeli dengan duit syiling tertentu. 10. Menyatakan nilai wang kertas RM1, RM5 dan RM10. 11. Merekodkan jumlah sekumpulan wang kertas. = RM2

12. Membandingkan nilai ringgit mengikut jumlah yang diberi. RM5 =

RM10 =

15. Menukar wang: a) syiling hingga RM1. b) kertas hingga RM10.


52

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

16. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dan tolak. Contoh operasi tambah:

50 sen Penyelesaian:

30 sen

50 sen + 30 sen = 80 sen

Contoh operasi tolak:

RM5 Penyelesaian

RM4

RM5 RM4 = RM1


53

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

22

MASA DAN WAKTU

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. menyatakan waktu dalam sehari. 2. menyatakan aktivitiaktiviti pada waktu siang dan malam. 3. menyatakan waktu dalam jam. 4. menyatakan waktu dalam pecahan: a) suku jam. b) setengah jam 5. menyatakan maklumat dari kalendar. 6. menyelesaikan masalah harian melibatkan masa dan waktu.

1. Mengenal siang dan malam Siang - pagi, tengah hari, petang

Kad Hari

Malam - malam, tengah malam 2. Menyatakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada waktu siang dan malam. 3. Menamakan bahagian pada muka jam: a) nombor 1 hingga 12 b) jarum panjang c) jarum pendek 4. Menamakan waktu dalam unit jam sahaja.

Isnin Selasa Khamis

Contoh:

Pukul 2.00

Pukul 8.00

54

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

5. Menulis waktu dalam unit jam sahaja. Muka Jam a) Pukul 2.00 petang = 2.00 petang b) Pukul 7.00 malam = 7.00 malam 6. Menamakan waktu dalam jam dan pecahannya.

7.30 (tujuh setengah)

Jam Analog

10.15 (sepuluh suku) 7. Mendapatkan maklumat daripada jadual harian. 8. Menyebut nama hari dalam seminggu.
55

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI 9. Menamakan bulan dalam setahun. 10. Mendapatkan maklumat daripada kalendar: a) Tarikh dan peristiwa 31 Ogos 2008 = Hari Kebangsaan b) Bilangan hari mengikut bulan Januari = 31 hari 11. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan masa dan waktu Contoh :

BAHAN

Kad Nama Bulan

Januari Februari Mac April

Mula

Sampai

Ali bertolak dari rumah ke Seremban pada pukul 9.00 pagi. Ali sampai di Seremban pada pukul 11.00 pagi. Berapa lama masa perjalanan Ali dari rumah ke Seremban?
56

57

Anda mungkin juga menyukai