FINAL SEMESTER EXAMINATION (MAY 2010 SESSION

)
MALAYSIAN STUDIES MPW2133

LECTURER :…………………………………………………………………………… MATRIC NO VENUE : …………………………………………. : …………………………………………. DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES PROGRAMME : ..……………………………………

OCTOBER 2010 INSTRUCTIONS: 1. Candidates must read all questions carefully.

2. The examination script consists of the followings: Part A B C Types of Questions 30 MCQ 6 Short Answers 4 Essays Instruction Answer ALL questions Answer ALL questions Answer TWO (2) questions ONLY Answer Sheets to be Used OMR Sheet Answer booklet Answer booklet

DO NOT OPEN THE EXAMINATION SCRIPT UNTIL FURTHER INSTRUCTION

THIS EXAMINATION SCRIPT CONTAINS 9 PAGES INCLUDING THE FRONT COVER

D. Menangguhkan rang undang-undang. C. C. C. D. Antara berikut. Dianggotai oleh 10 orang Sultan. Tempoh berkhidmat selama 10 tahun. Membahaskan rang undang-undang. Majlis Raja-raja Antara berikut. Yang DiPertuan Agong B. 4. kementerian B. 5. Gunakan borang OMR yang disediakan. Tidak boleh memecat Yang DiPertuan Agong. kabinet C. yang manakah TIDAK BENAR mengenai Dewan Negara? A. Ahli hendaklah berumur 31 tahun ke atas. Bertujuan untuk menyatupadukan raja-raja. A. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Majlis Raja-raja. 2. A. Perdana Menteri D. Majlis Raja-raja MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 1/8 . Sultan/Yang DiPertuan Negeri C. B. Ahli Dewan Negara mesti berumur 30 tahun ke atas.SULIT MPW2I33 BAHAGIAN A (30 markah) Masa : 30 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. Dewan Rakyat berperanan untuk menggubal dan meluluskan undangundang. Meminda dan menolak rang undang-undang. B. suruhanjaya D. 3. A. D. siapakah yang mempunyai kuasa untuk membubarkan Parlimen? A. Agensi yang bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dasar ialah _____________. 1. B. Badan yang tertinggi bagi dua cabang kerajaan yang lain. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Dewan Rakyat. Ahli Dewan Rakyat tidak hilang kelayakan jika memperoleh kewarganegaraan asing.

Ideologi kebangsaan 31 Ogos 1970 Tragedi 13 Mei 1969 Berikut adalah kenyataan yang berkaitan dengan _________________. C. 8. menjalankan kuasa pengampunan. A. mentadbir keadilan. i. mengelakkan pemusatan kuasa oleh pihak tertentu ii. Mahkamah Majistret merupakan komponen dalam ________________. B. D. MPW2I33 Tujuan doktrin pengasingan kuasa diperkenalkan adalah untuk ________________. mengelakkan daripada berlakunya pemerintahan kuku besi iii.SULIT 6. ii dan iii sahaja i. Mahkamah Atasan B. Mahkamah Negeri D. Dasar Ekonomi Baru B. ii. Mahkamah Agung Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Malaya dan Borneo Apakah jenis mahkamah yang sesuai dipadankan dengan senarai di atas? A. Mahkamah Rendah C. membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri. iii dan iv 7. Badan kehakiman menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan Persekutuan dalam hal berikut. D. menyelaraskan pentadbiran negara A. i dan ii sahaja i. Mahkamah Negeri D. Mahkamah Atasan B. menyemak undang-undang. A. ii dan iv sahaja i. Perlembagaan Negara D. Mahkamah Persekutuan 10. Dasar Pembangunan Nasional MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 2/8 . B. Mahkamah Persekutuan 9. mengelakkan daripada berlakunya penentangan rakyat terhadap pemerintah iv. KECUALI A. C. Mahkamah Rendah C. Rukun Negara C.

A. Pada masa dahulu. A. 13. MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 3/8 . demokrasi berpelembagaan 15. 12. C. memberi lesen ceramah berkempen. i. B. Bahasa Melayu mudah difahami dan dipelajari. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam C. C.SULIT 11. demokrasi berparlimen D. i dan ii sahaja ii dan iii sahaja ii. Prinsip penting dalam sistem demokrasi di Malaysia ialah _________________. Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak dipertuturkan oleh penduduk negara ini. D. Parlimen iii. iii dan iv sahaja i. D. Suruhanjaya Sementara 14. Suruhanjaya Pencegah Rasuah B. hanya bahasa Melayu sahaja dipertuturkan. D. A. autokratik demokrasi B. pilihanraya iv. B. Yang DiPertuan Agong ii. membuat persempadanan bahagian-bahagian pilihanraya. MPW2I33 Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British adalah asas kepada sistem kerajaan yang digunakan pada masa ini iaitu _______________. demokrasi bermonarki C. ii. C. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu yang merupakan penduduk asal Tanah Melayu.   Ditubuhkan untuk menyiasat atau menyelesaikan masalah dan perkara semasa Suruhanjaya DiRaja-Teoh Beng Hock Kenyataan-kenyataan di atas merujuk kepada _______________. Perlembagaan A. berkempen untuk calon-calon yang bertanding. iii dan iv 16. Kerajaan Persekutuan Malaysia mengamalkan sistem __________________. Pilih kenyataan yang paling TEPAT mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan. mendaftar pengundi baru. A. suruhanjaya B. Suruhanjaya Tetap D. kabinet C. B. mahkamah Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai Suruhanjaya Piliharaya KECUALI A. perlembagaan D.

C. i dan ii sahaja i. ii dan iii i. pembangunan dari segi politik MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 4/8 . B. ii dan iii sahaja ii. peranan media massa. KECUALI A. C. Kewarganegaraan iv. Penggunaan akhbar yang berbeza-beza. D. C. Semua pernyataan berikut berkait rapat dengan strategi pemantapan perpaduan. i dan ii i. D. MPW2I33 Berikut merupakan perkara utama dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. keutuhan moral B. D. Jabatan Perdana Menteri. 21. integrasi ekonomi. Integriti membawa maksud _______________. ii dan iv i. D. i. pengukuhan sosial dan ekonomi D. iii. B. Bahasa Melayu ii. A. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan. Hal Ehwal Perpaduan dan Pengurusan Prestasi. B. ii. iii dan iv sahaja i. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan. ii. Kementerian Dalam Negeri. Agama Islam iii. i. Berikut adalah kesan dasar „pecah dan perintah‟ yang diperkenalkan oleh pihak British. ii.SULIT 17. Masalah ekonomi. 20. Masalah pemisahan tempat tinggal. A. iv. B. iii dan iv 19. penyatuan C. Pengasingan sistem pendidikan. Hak istimewa orang Melayu A. Apakah badan yang bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti-aktiviti berkaitan perpaduan masyarakat di Malaysia? A. C. penghapusan Sekolah Jenis Kebangsaan. sistem pendidikan diseragamkan. iii dan iv 18.

Mahkamah Rayuan C. ii. A. i. B. C. yang manakah bertanggungjawab dalam menentukan dasar luar negara Malaysia? A. Membasmi penyeragaman sekolah. Dasar Persyarikatan 25.000 oleh seseorang di mahkamah awam Malaysia adalah di _________________. iii dan iv ii dan iii ii dan iv i dan iii 26. Rayuan terakhir untuk menuntut nilai RM25. yang manakah TIDAK BENAR mengenainya? A. D. A. Membasmi akhbar-akhbar bukan Melayu. Mahkamah Persekutuan B. Antara badan berikut. iv. Mahkamah Tinggi D. Wawasan 2020 mula diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-4 yang bermatlamat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju. Dasar Penswastaan C. A. iii. Antara berikut. Kementerian Dalam Negeri 24. Diadakan pada 8 Januari hingga 8 Februari 1956. Kenyataan di atas merujuk kepada __________________. 15 Mei 1992 C. D. Menyusun semula masyarakat. Dasar Pandang ke Timur D. 28 Februari 1991 D. MPW2I33 Rundingan kemerdekaan Tanah Melayu di London berjaya mencapai beberapa persetujuan. Dasar ini bertujuan untuk mengenalkan budaya kerja yang efisyen bagi kakitangan-kakitangan di sektor swasta. C. Wawasan tersebut diperkenalkan oleh beliau pada _________________. Dasar Ekonomi Baru B. Dasar Ekonomi Baru dilancarkan untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata. Pihak British dibenarkan untuk menempatkan tenteranya di Tanah Melayu. Wisma Putra B.SULIT 22. Perdana Menteri C. A. Kabinet D. Membasmi kemiskinan. B. Mahkamah Seksyen MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 5/8 . Tanah Melayu akan terus kekal dalam lingkungan Komanwel dengan mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi. 13 Mei 1991 B. Kerajaan British bersetuju memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. 27 Februari 1991 27. 23.

Mahkamah Majistret MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 6/8 . MPW2I33 Moral dan etika yang baik bersumberkan prinsip yang berpegang kepada _______________. kemasyarakatan D.000 nilai hutang yang dipinjamkan kepada Ahmad. Mahkamah Tinggi C. falsafah B. Mahlamah Sesyen D. ketuhanan 29 Rukun Negara ialah _______________ kebangsaan negara kita. individualisme C. Mahkamah apakah yang paling sesuai untuk beliau membawa kesnya di atas? A.SULIT 28. prinsip C. A. dasar 30. ideologi D. A. Ali ingin menuntut RM249. Malaysia. Mahkamah Persekutuan B. materialisme B.

Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sesebuah negara. Roslan Abdullah. Nyatakan secara ringkas fungsi badan-badan dan rancangan-rancangan yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Suruhanjaya Cobbold Majlis Raja-Raja Rancangan Briggs Jawatankuasa Perhubungan Kaum (CLC) Suruhanjaya Pilihanraya (5 markah) MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 7/8 . seorang warganegara Malaysia.SULIT BAHAGIAN B (30 markah) Masa : 45 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. Huraikan secara ringkas faktor-faktor yang diambil kira oleh Kerajaan Malaysia semasa menggubal Dasar Luar negaranya. Senaraikan LIMA (5) tujuan perlembagaan diwujudkan. Jelaskan bagaimana beliau mampu mendapatkan kewarganegaraan Malaysia bagi isterinya? (5 markah) 3. MPW2I33 1. Gunakan buku jawapan yang disediakan. Apakah yang dimaksudkan dengan hak kebebasan asasi yang dihadkan? Jelaskan mengapa ia dihadkan. (5 markah) 6. telah berkahwin dengan Gloria Estephen dari Ireland Utara dan kini beliau ingin memohon kewarganegaraan Malaysia untuk isterinya. (5 markah) 5. (5 markah) 4. (5 markah) 2. Bincangkan perbezaan-perbezaan yang wujud di antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

SULIT BAHAGIAN C (40 markah) Masa : 1 jam 15 minit ARAHAN Jawab DUA (2) soalan sahaja. (a) Bincangkan hak-hak orang perlembagaan Malaysia. Gunakan buku jawapan yang disediakan. Peristiwa berdarah 13 Mei menjadi sejarah dan tauladan kepada Malaysia dalam mencapai sebuah negara yang aman. Melayu yang termaktub di dalam (10 markah) (b) Pada pendapat anda. (20 markah) KERTAS SOALAN TAMAT MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 8/8 . Bincangkan punca-punca masalah perpaduan kaum di Malaysia dan konsep Rukun Negara yang digariskan selepas konflik perkauman yang melanda negara. relevankah perlembagaan Malaysia pada zaman sekarang? (10 markah) 3. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen yang di dalamnya terkandung beberapa perkara yang menjadi teras atau perkara utama dalam pembinaan perlembagaan tersebut. (20 markah) 4. MPW2I33 1. (20 markah) 2. “Pengasingan kuasa di Malaysia hanyalah pada dasarnya dan bukan pada hakikat realitinya”. Bincangkan Dasar-dasar Luar Negara Malaysia daripada 1957 hingga 1976. Bahaskan kenyataan tersebut mengikut pandangan anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful