FINAL SEMESTER EXAMINATION (MAY 2010 SESSION

)
MALAYSIAN STUDIES MPW2133

LECTURER :…………………………………………………………………………… MATRIC NO VENUE : …………………………………………. : …………………………………………. DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES PROGRAMME : ..……………………………………

OCTOBER 2010 INSTRUCTIONS: 1. Candidates must read all questions carefully.

2. The examination script consists of the followings: Part A B C Types of Questions 30 MCQ 6 Short Answers 4 Essays Instruction Answer ALL questions Answer ALL questions Answer TWO (2) questions ONLY Answer Sheets to be Used OMR Sheet Answer booklet Answer booklet

DO NOT OPEN THE EXAMINATION SCRIPT UNTIL FURTHER INSTRUCTION

THIS EXAMINATION SCRIPT CONTAINS 9 PAGES INCLUDING THE FRONT COVER

Menangguhkan rang undang-undang. Tidak boleh memecat Yang DiPertuan Agong. C. 2. Ahli hendaklah berumur 31 tahun ke atas. siapakah yang mempunyai kuasa untuk membubarkan Parlimen? A. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Dewan Rakyat. Majlis Raja-raja MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 1/8 . Ahli Dewan Negara mesti berumur 30 tahun ke atas. B. yang manakah TIDAK BENAR mengenai Dewan Negara? A. Membahaskan rang undang-undang. Meminda dan menolak rang undang-undang. Bertujuan untuk menyatupadukan raja-raja. B. Tempoh berkhidmat selama 10 tahun. Yang DiPertuan Agong B. D. suruhanjaya D. 4. D. Dianggotai oleh 10 orang Sultan. A. A. kabinet C. C. Dewan Rakyat berperanan untuk menggubal dan meluluskan undangundang. 5. D. B. Antara berikut. Badan yang tertinggi bagi dua cabang kerajaan yang lain. A. Gunakan borang OMR yang disediakan. Sultan/Yang DiPertuan Negeri C. 1. Perdana Menteri D. Majlis Raja-raja Antara berikut.SULIT MPW2I33 BAHAGIAN A (30 markah) Masa : 30 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. C. 3. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Majlis Raja-raja. Agensi yang bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dasar ialah _____________. kementerian B. Ahli Dewan Rakyat tidak hilang kelayakan jika memperoleh kewarganegaraan asing.

Ideologi kebangsaan 31 Ogos 1970 Tragedi 13 Mei 1969 Berikut adalah kenyataan yang berkaitan dengan _________________. Mahkamah Negeri D. ii dan iii sahaja i. Mahkamah Atasan B. B. Mahkamah Negeri D. C. Badan kehakiman menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan Persekutuan dalam hal berikut. Mahkamah Agung Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Malaya dan Borneo Apakah jenis mahkamah yang sesuai dipadankan dengan senarai di atas? A. menjalankan kuasa pengampunan. ii dan iv sahaja i. mengelakkan daripada berlakunya penentangan rakyat terhadap pemerintah iv. Mahkamah Majistret merupakan komponen dalam ________________. B. Perlembagaan Negara D. mengelakkan pemusatan kuasa oleh pihak tertentu ii. iii dan iv 7. Mahkamah Rendah C. Mahkamah Atasan B. i. menyemak undang-undang. Mahkamah Persekutuan 10. D. mentadbir keadilan. A. Dasar Ekonomi Baru B. MPW2I33 Tujuan doktrin pengasingan kuasa diperkenalkan adalah untuk ________________. menyelaraskan pentadbiran negara A.SULIT 6. mengelakkan daripada berlakunya pemerintahan kuku besi iii. A. KECUALI A. membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri. Mahkamah Persekutuan 9. Dasar Pembangunan Nasional MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 2/8 . ii. Mahkamah Rendah C. i dan ii sahaja i. 8. C. D. Rukun Negara C.

Kerajaan Persekutuan Malaysia mengamalkan sistem __________________. Suruhanjaya Sementara 14. suruhanjaya B. Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak dipertuturkan oleh penduduk negara ini. ii. B. pilihanraya iv. Bahasa Melayu mudah difahami dan dipelajari. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu yang merupakan penduduk asal Tanah Melayu. C. demokrasi bermonarki C. demokrasi berparlimen D. perlembagaan D. Prinsip penting dalam sistem demokrasi di Malaysia ialah _________________. i dan ii sahaja ii dan iii sahaja ii. C. berkempen untuk calon-calon yang bertanding. kabinet C.SULIT 11. Suruhanjaya Tetap D. C. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam C. hanya bahasa Melayu sahaja dipertuturkan. B. i. membuat persempadanan bahagian-bahagian pilihanraya. MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 3/8 . Perlembagaan A. A. Yang DiPertuan Agong ii. A. memberi lesen ceramah berkempen. iii dan iv 16. mendaftar pengundi baru. A. 13. mahkamah Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai Suruhanjaya Piliharaya KECUALI A. B. D. D. MPW2I33 Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British adalah asas kepada sistem kerajaan yang digunakan pada masa ini iaitu _______________. demokrasi berpelembagaan 15. Pilih kenyataan yang paling TEPAT mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan. iii dan iv sahaja i.   Ditubuhkan untuk menyiasat atau menyelesaikan masalah dan perkara semasa Suruhanjaya DiRaja-Teoh Beng Hock Kenyataan-kenyataan di atas merujuk kepada _______________. autokratik demokrasi B. A. Suruhanjaya Pencegah Rasuah B. Parlimen iii. Pada masa dahulu. 12. D.

iii dan iv sahaja i. B. C. i dan ii i. ii. D. i. Kewarganegaraan iv. Integriti membawa maksud _______________. D. i. penyatuan C. Agama Islam iii. Jabatan Perdana Menteri. Berikut adalah kesan dasar „pecah dan perintah‟ yang diperkenalkan oleh pihak British. B. B. ii dan iii sahaja ii. MPW2I33 Berikut merupakan perkara utama dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Masalah pemisahan tempat tinggal. KECUALI A. ii. Kementerian Dalam Negeri. D.SULIT 17. 20. sistem pendidikan diseragamkan. integrasi ekonomi. B. keutuhan moral B. pembangunan dari segi politik MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 4/8 . penghapusan Sekolah Jenis Kebangsaan. pengukuhan sosial dan ekonomi D. C. Apakah badan yang bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti-aktiviti berkaitan perpaduan masyarakat di Malaysia? A. 21. iv. A. peranan media massa. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan. i dan ii sahaja i. C. ii dan iv i. Penggunaan akhbar yang berbeza-beza. Hak istimewa orang Melayu A. iii dan iv 18. Semua pernyataan berikut berkait rapat dengan strategi pemantapan perpaduan. Pengasingan sistem pendidikan. Masalah ekonomi. Bahasa Melayu ii. ii dan iii i. C. ii. D. iii. A. Hal Ehwal Perpaduan dan Pengurusan Prestasi. iii dan iv 19.

A. Dasar Ekonomi Baru dilancarkan untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata. Dasar Penswastaan C. Wawasan 2020 mula diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-4 yang bermatlamat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju. Dasar Pandang ke Timur D. iii dan iv ii dan iii ii dan iv i dan iii 26. 13 Mei 1991 B. A. Wisma Putra B. Dasar Ekonomi Baru B. i. iii. Kerajaan British bersetuju memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. 15 Mei 1992 C. yang manakah TIDAK BENAR mengenainya? A. A. MPW2I33 Rundingan kemerdekaan Tanah Melayu di London berjaya mencapai beberapa persetujuan. D. Tanah Melayu akan terus kekal dalam lingkungan Komanwel dengan mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi. 27 Februari 1991 27. D. Wawasan tersebut diperkenalkan oleh beliau pada _________________. Mahkamah Seksyen MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 5/8 . Menyusun semula masyarakat. Membasmi kemiskinan. Perdana Menteri C. C. ii. yang manakah bertanggungjawab dalam menentukan dasar luar negara Malaysia? A. Dasar Persyarikatan 25. Antara berikut. Dasar ini bertujuan untuk mengenalkan budaya kerja yang efisyen bagi kakitangan-kakitangan di sektor swasta. Kabinet D.000 oleh seseorang di mahkamah awam Malaysia adalah di _________________. Mahkamah Tinggi D. B. 23. A. Membasmi penyeragaman sekolah. Rayuan terakhir untuk menuntut nilai RM25. C. 28 Februari 1991 D. Diadakan pada 8 Januari hingga 8 Februari 1956. Pihak British dibenarkan untuk menempatkan tenteranya di Tanah Melayu. Mahkamah Rayuan C. Antara badan berikut. Mahkamah Persekutuan B. B. Membasmi akhbar-akhbar bukan Melayu. Kenyataan di atas merujuk kepada __________________. Kementerian Dalam Negeri 24. iv.SULIT 22.

Mahkamah apakah yang paling sesuai untuk beliau membawa kesnya di atas? A. kemasyarakatan D. Mahkamah Majistret MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 6/8 . ketuhanan 29 Rukun Negara ialah _______________ kebangsaan negara kita. A. falsafah B. ideologi D. prinsip C. materialisme B. Malaysia. Mahlamah Sesyen D. individualisme C. dasar 30. MPW2I33 Moral dan etika yang baik bersumberkan prinsip yang berpegang kepada _______________.000 nilai hutang yang dipinjamkan kepada Ahmad. Ali ingin menuntut RM249.SULIT 28. Mahkamah Tinggi C. A. Mahkamah Persekutuan B.

(5 markah) 4. MPW2I33 1. Huraikan secara ringkas faktor-faktor yang diambil kira oleh Kerajaan Malaysia semasa menggubal Dasar Luar negaranya. Nyatakan secara ringkas fungsi badan-badan dan rancangan-rancangan yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Suruhanjaya Cobbold Majlis Raja-Raja Rancangan Briggs Jawatankuasa Perhubungan Kaum (CLC) Suruhanjaya Pilihanraya (5 markah) MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 7/8 . Senaraikan LIMA (5) tujuan perlembagaan diwujudkan. telah berkahwin dengan Gloria Estephen dari Ireland Utara dan kini beliau ingin memohon kewarganegaraan Malaysia untuk isterinya. Gunakan buku jawapan yang disediakan. Jelaskan bagaimana beliau mampu mendapatkan kewarganegaraan Malaysia bagi isterinya? (5 markah) 3. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sesebuah negara. Bincangkan perbezaan-perbezaan yang wujud di antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat. (5 markah) 5. Roslan Abdullah. (5 markah) 2.SULIT BAHAGIAN B (30 markah) Masa : 45 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. (5 markah) 6. Apakah yang dimaksudkan dengan hak kebebasan asasi yang dihadkan? Jelaskan mengapa ia dihadkan. seorang warganegara Malaysia.

Melayu yang termaktub di dalam (10 markah) (b) Pada pendapat anda. MPW2I33 1. relevankah perlembagaan Malaysia pada zaman sekarang? (10 markah) 3. Gunakan buku jawapan yang disediakan. (a) Bincangkan hak-hak orang perlembagaan Malaysia. (20 markah) KERTAS SOALAN TAMAT MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 8/8 . Bincangkan Dasar-dasar Luar Negara Malaysia daripada 1957 hingga 1976. (20 markah) 4. (20 markah) 2. “Pengasingan kuasa di Malaysia hanyalah pada dasarnya dan bukan pada hakikat realitinya”. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen yang di dalamnya terkandung beberapa perkara yang menjadi teras atau perkara utama dalam pembinaan perlembagaan tersebut. Peristiwa berdarah 13 Mei menjadi sejarah dan tauladan kepada Malaysia dalam mencapai sebuah negara yang aman. Bahaskan kenyataan tersebut mengikut pandangan anda. Bincangkan punca-punca masalah perpaduan kaum di Malaysia dan konsep Rukun Negara yang digariskan selepas konflik perkauman yang melanda negara.SULIT BAHAGIAN C (40 markah) Masa : 1 jam 15 minit ARAHAN Jawab DUA (2) soalan sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful