FINAL SEMESTER EXAMINATION (MAY 2010 SESSION

)
MALAYSIAN STUDIES MPW2133

LECTURER :…………………………………………………………………………… MATRIC NO VENUE : …………………………………………. : …………………………………………. DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES PROGRAMME : ..……………………………………

OCTOBER 2010 INSTRUCTIONS: 1. Candidates must read all questions carefully.

2. The examination script consists of the followings: Part A B C Types of Questions 30 MCQ 6 Short Answers 4 Essays Instruction Answer ALL questions Answer ALL questions Answer TWO (2) questions ONLY Answer Sheets to be Used OMR Sheet Answer booklet Answer booklet

DO NOT OPEN THE EXAMINATION SCRIPT UNTIL FURTHER INSTRUCTION

THIS EXAMINATION SCRIPT CONTAINS 9 PAGES INCLUDING THE FRONT COVER

Perdana Menteri D. 5. Ahli Dewan Rakyat tidak hilang kelayakan jika memperoleh kewarganegaraan asing. Ahli hendaklah berumur 31 tahun ke atas. Majlis Raja-raja Antara berikut. 3. Majlis Raja-raja MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 1/8 . A. Badan yang tertinggi bagi dua cabang kerajaan yang lain. Bertujuan untuk menyatupadukan raja-raja. C. kementerian B. D. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Majlis Raja-raja. A. B. 1. 2. C. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Dewan Rakyat. suruhanjaya D. 4. yang manakah TIDAK BENAR mengenai Dewan Negara? A. Menangguhkan rang undang-undang. Tidak boleh memecat Yang DiPertuan Agong. siapakah yang mempunyai kuasa untuk membubarkan Parlimen? A. Gunakan borang OMR yang disediakan. Dianggotai oleh 10 orang Sultan. D. Ahli Dewan Negara mesti berumur 30 tahun ke atas. Membahaskan rang undang-undang. Agensi yang bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dasar ialah _____________. B. A. Meminda dan menolak rang undang-undang. Sultan/Yang DiPertuan Negeri C.SULIT MPW2I33 BAHAGIAN A (30 markah) Masa : 30 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. C. Dewan Rakyat berperanan untuk menggubal dan meluluskan undangundang. Antara berikut. Yang DiPertuan Agong B. kabinet C. Tempoh berkhidmat selama 10 tahun. D. B.

menyelaraskan pentadbiran negara A. ii dan iv sahaja i. i dan ii sahaja i. MPW2I33 Tujuan doktrin pengasingan kuasa diperkenalkan adalah untuk ________________.SULIT 6. D. menjalankan kuasa pengampunan. B. menyemak undang-undang. Dasar Ekonomi Baru B. mentadbir keadilan. Mahkamah Agung Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Malaya dan Borneo Apakah jenis mahkamah yang sesuai dipadankan dengan senarai di atas? A. Mahkamah Rendah C. Mahkamah Atasan B. iii dan iv 7. Mahkamah Persekutuan 9. Mahkamah Negeri D. C. Perlembagaan Negara D. mengelakkan pemusatan kuasa oleh pihak tertentu ii. Rukun Negara C. membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri. mengelakkan daripada berlakunya pemerintahan kuku besi iii. B. Mahkamah Atasan B. Ideologi kebangsaan 31 Ogos 1970 Tragedi 13 Mei 1969 Berikut adalah kenyataan yang berkaitan dengan _________________. i. Badan kehakiman menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan Persekutuan dalam hal berikut. Mahkamah Persekutuan 10. ii. A. mengelakkan daripada berlakunya penentangan rakyat terhadap pemerintah iv. 8. A. Mahkamah Negeri D. KECUALI A. Mahkamah Rendah C. Dasar Pembangunan Nasional MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 2/8 . D. C. Mahkamah Majistret merupakan komponen dalam ________________. ii dan iii sahaja i.

D. MPW2I33 Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British adalah asas kepada sistem kerajaan yang digunakan pada masa ini iaitu _______________. D. iii dan iv sahaja i. demokrasi bermonarki C. Suruhanjaya Sementara 14. memberi lesen ceramah berkempen. i dan ii sahaja ii dan iii sahaja ii. kabinet C. B. demokrasi berparlimen D. Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak dipertuturkan oleh penduduk negara ini. i. Yang DiPertuan Agong ii.SULIT 11. iii dan iv 16.   Ditubuhkan untuk menyiasat atau menyelesaikan masalah dan perkara semasa Suruhanjaya DiRaja-Teoh Beng Hock Kenyataan-kenyataan di atas merujuk kepada _______________. D. 13. B. Pilih kenyataan yang paling TEPAT mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan. A. Perlembagaan A. Suruhanjaya Tetap D. C. pilihanraya iv. Suruhanjaya Pencegah Rasuah B. membuat persempadanan bahagian-bahagian pilihanraya. C. hanya bahasa Melayu sahaja dipertuturkan. mendaftar pengundi baru. Prinsip penting dalam sistem demokrasi di Malaysia ialah _________________. A. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu yang merupakan penduduk asal Tanah Melayu. MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 3/8 . suruhanjaya B. Bahasa Melayu mudah difahami dan dipelajari. autokratik demokrasi B. berkempen untuk calon-calon yang bertanding. demokrasi berpelembagaan 15. B. C. A. Kerajaan Persekutuan Malaysia mengamalkan sistem __________________. ii. Parlimen iii. mahkamah Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai Suruhanjaya Piliharaya KECUALI A. A. perlembagaan D. Pada masa dahulu. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam C. 12.

i. Hal Ehwal Perpaduan dan Pengurusan Prestasi. D. C. Hak istimewa orang Melayu A. Kewarganegaraan iv. D. B. B. pengukuhan sosial dan ekonomi D. keutuhan moral B. ii. integrasi ekonomi.SULIT 17. C. 21. Penggunaan akhbar yang berbeza-beza. Bahasa Melayu ii. A. Integriti membawa maksud _______________. A. ii. ii. ii dan iv i. Pengasingan sistem pendidikan. C. iii dan iv sahaja i. MPW2I33 Berikut merupakan perkara utama dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Apakah badan yang bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti-aktiviti berkaitan perpaduan masyarakat di Malaysia? A. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan. ii dan iii sahaja ii. iv. pembangunan dari segi politik MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 4/8 . KECUALI A. 20. B. iii dan iv 18. C. sistem pendidikan diseragamkan. Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah kesan dasar „pecah dan perintah‟ yang diperkenalkan oleh pihak British. iii. Masalah ekonomi. penyatuan C. Agama Islam iii. Jabatan Perdana Menteri. D. penghapusan Sekolah Jenis Kebangsaan. D. Semua pernyataan berikut berkait rapat dengan strategi pemantapan perpaduan. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan. ii dan iii i. iii dan iv 19. peranan media massa. Masalah pemisahan tempat tinggal. i. i dan ii sahaja i. B. i dan ii i.

Membasmi penyeragaman sekolah. Dasar Penswastaan C. Wisma Putra B. Membasmi kemiskinan. Antara badan berikut. A. B. Dasar Pandang ke Timur D. A. Rayuan terakhir untuk menuntut nilai RM25. Pihak British dibenarkan untuk menempatkan tenteranya di Tanah Melayu. B. C. Membasmi akhbar-akhbar bukan Melayu. yang manakah bertanggungjawab dalam menentukan dasar luar negara Malaysia? A. iii dan iv ii dan iii ii dan iv i dan iii 26. Kerajaan British bersetuju memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. 15 Mei 1992 C. 13 Mei 1991 B. iv. Dasar ini bertujuan untuk mengenalkan budaya kerja yang efisyen bagi kakitangan-kakitangan di sektor swasta. Dasar Ekonomi Baru B. 23. D. Mahkamah Persekutuan B. Menyusun semula masyarakat. Mahkamah Tinggi D. Diadakan pada 8 Januari hingga 8 Februari 1956. Tanah Melayu akan terus kekal dalam lingkungan Komanwel dengan mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi. ii. A. iii. Dasar Ekonomi Baru dilancarkan untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata. Wawasan tersebut diperkenalkan oleh beliau pada _________________. Perdana Menteri C.SULIT 22. C. 28 Februari 1991 D. A. Kenyataan di atas merujuk kepada __________________. i. D. yang manakah TIDAK BENAR mengenainya? A. MPW2I33 Rundingan kemerdekaan Tanah Melayu di London berjaya mencapai beberapa persetujuan. Mahkamah Seksyen MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 5/8 . Wawasan 2020 mula diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-4 yang bermatlamat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju.000 oleh seseorang di mahkamah awam Malaysia adalah di _________________. Dasar Persyarikatan 25. Kabinet D. Kementerian Dalam Negeri 24. Antara berikut. 27 Februari 1991 27. Mahkamah Rayuan C.

Mahkamah apakah yang paling sesuai untuk beliau membawa kesnya di atas? A. A. Mahkamah Majistret MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 6/8 . falsafah B. individualisme C. ketuhanan 29 Rukun Negara ialah _______________ kebangsaan negara kita. kemasyarakatan D. A. Mahkamah Persekutuan B. prinsip C. Mahlamah Sesyen D.000 nilai hutang yang dipinjamkan kepada Ahmad. materialisme B. MPW2I33 Moral dan etika yang baik bersumberkan prinsip yang berpegang kepada _______________. Mahkamah Tinggi C. Malaysia. dasar 30. ideologi D. Ali ingin menuntut RM249.SULIT 28.

(5 markah) 6. telah berkahwin dengan Gloria Estephen dari Ireland Utara dan kini beliau ingin memohon kewarganegaraan Malaysia untuk isterinya. Nyatakan secara ringkas fungsi badan-badan dan rancangan-rancangan yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Suruhanjaya Cobbold Majlis Raja-Raja Rancangan Briggs Jawatankuasa Perhubungan Kaum (CLC) Suruhanjaya Pilihanraya (5 markah) MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 7/8 . Jelaskan bagaimana beliau mampu mendapatkan kewarganegaraan Malaysia bagi isterinya? (5 markah) 3. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sesebuah negara. Apakah yang dimaksudkan dengan hak kebebasan asasi yang dihadkan? Jelaskan mengapa ia dihadkan. (5 markah) 4. Gunakan buku jawapan yang disediakan. Bincangkan perbezaan-perbezaan yang wujud di antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat. (5 markah) 2.SULIT BAHAGIAN B (30 markah) Masa : 45 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. MPW2I33 1. (5 markah) 5. Senaraikan LIMA (5) tujuan perlembagaan diwujudkan. Roslan Abdullah. seorang warganegara Malaysia. Huraikan secara ringkas faktor-faktor yang diambil kira oleh Kerajaan Malaysia semasa menggubal Dasar Luar negaranya.

MPW2I33 1. Bincangkan Dasar-dasar Luar Negara Malaysia daripada 1957 hingga 1976. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen yang di dalamnya terkandung beberapa perkara yang menjadi teras atau perkara utama dalam pembinaan perlembagaan tersebut. Peristiwa berdarah 13 Mei menjadi sejarah dan tauladan kepada Malaysia dalam mencapai sebuah negara yang aman. (20 markah) 2. Melayu yang termaktub di dalam (10 markah) (b) Pada pendapat anda. relevankah perlembagaan Malaysia pada zaman sekarang? (10 markah) 3.SULIT BAHAGIAN C (40 markah) Masa : 1 jam 15 minit ARAHAN Jawab DUA (2) soalan sahaja. Bahaskan kenyataan tersebut mengikut pandangan anda. (a) Bincangkan hak-hak orang perlembagaan Malaysia. Bincangkan punca-punca masalah perpaduan kaum di Malaysia dan konsep Rukun Negara yang digariskan selepas konflik perkauman yang melanda negara. “Pengasingan kuasa di Malaysia hanyalah pada dasarnya dan bukan pada hakikat realitinya”. (20 markah) KERTAS SOALAN TAMAT MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 8/8 . Gunakan buku jawapan yang disediakan. (20 markah) 4.