FINAL SEMESTER EXAMINATION (MAY 2010 SESSION

)
MALAYSIAN STUDIES MPW2133

LECTURER :…………………………………………………………………………… MATRIC NO VENUE : …………………………………………. : …………………………………………. DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES PROGRAMME : ..……………………………………

OCTOBER 2010 INSTRUCTIONS: 1. Candidates must read all questions carefully.

2. The examination script consists of the followings: Part A B C Types of Questions 30 MCQ 6 Short Answers 4 Essays Instruction Answer ALL questions Answer ALL questions Answer TWO (2) questions ONLY Answer Sheets to be Used OMR Sheet Answer booklet Answer booklet

DO NOT OPEN THE EXAMINATION SCRIPT UNTIL FURTHER INSTRUCTION

THIS EXAMINATION SCRIPT CONTAINS 9 PAGES INCLUDING THE FRONT COVER

Ahli Dewan Rakyat tidak hilang kelayakan jika memperoleh kewarganegaraan asing. C. D. yang manakah TIDAK BENAR mengenai Dewan Negara? A. 1. Gunakan borang OMR yang disediakan. Agensi yang bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dasar ialah _____________. Dianggotai oleh 10 orang Sultan. B. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Dewan Rakyat. Yang DiPertuan Agong B. Majlis Raja-raja Antara berikut. Meminda dan menolak rang undang-undang. 4. Antara berikut. A. 2. Bertujuan untuk menyatupadukan raja-raja. siapakah yang mempunyai kuasa untuk membubarkan Parlimen? A. Majlis Raja-raja MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 1/8 . Membahaskan rang undang-undang. Perdana Menteri D.SULIT MPW2I33 BAHAGIAN A (30 markah) Masa : 30 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. Badan yang tertinggi bagi dua cabang kerajaan yang lain. Ahli Dewan Negara mesti berumur 30 tahun ke atas. Ahli hendaklah berumur 31 tahun ke atas. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Majlis Raja-raja. Tempoh berkhidmat selama 10 tahun. A. kementerian B. Menangguhkan rang undang-undang. A. Dewan Rakyat berperanan untuk menggubal dan meluluskan undangundang. Sultan/Yang DiPertuan Negeri C. C. 5. Tidak boleh memecat Yang DiPertuan Agong. D. B. kabinet C. D. suruhanjaya D. 3. C. B.

Dasar Pembangunan Nasional MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 2/8 . menyemak undang-undang. Mahkamah Agung Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Malaya dan Borneo Apakah jenis mahkamah yang sesuai dipadankan dengan senarai di atas? A. membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri. A. menyelaraskan pentadbiran negara A. mengelakkan daripada berlakunya pemerintahan kuku besi iii. Rukun Negara C. Mahkamah Majistret merupakan komponen dalam ________________. Perlembagaan Negara D.SULIT 6. mengelakkan pemusatan kuasa oleh pihak tertentu ii. MPW2I33 Tujuan doktrin pengasingan kuasa diperkenalkan adalah untuk ________________. mengelakkan daripada berlakunya penentangan rakyat terhadap pemerintah iv. D. Badan kehakiman menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan Persekutuan dalam hal berikut. menjalankan kuasa pengampunan. Ideologi kebangsaan 31 Ogos 1970 Tragedi 13 Mei 1969 Berikut adalah kenyataan yang berkaitan dengan _________________. D. Mahkamah Atasan B. A. C. C. Mahkamah Rendah C. ii dan iv sahaja i. ii dan iii sahaja i. i. Dasar Ekonomi Baru B. Mahkamah Negeri D. ii. Mahkamah Atasan B. KECUALI A. Mahkamah Rendah C. B. mentadbir keadilan. i dan ii sahaja i. iii dan iv 7. Mahkamah Negeri D. Mahkamah Persekutuan 9. Mahkamah Persekutuan 10. 8. B.

C. Pilih kenyataan yang paling TEPAT mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan. membuat persempadanan bahagian-bahagian pilihanraya. A. D. A. mendaftar pengundi baru. 12.   Ditubuhkan untuk menyiasat atau menyelesaikan masalah dan perkara semasa Suruhanjaya DiRaja-Teoh Beng Hock Kenyataan-kenyataan di atas merujuk kepada _______________. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu yang merupakan penduduk asal Tanah Melayu. demokrasi bermonarki C. berkempen untuk calon-calon yang bertanding. iii dan iv 16. Suruhanjaya Pencegah Rasuah B. demokrasi berparlimen D. A. A. Parlimen iii. memberi lesen ceramah berkempen. D. Pada masa dahulu. hanya bahasa Melayu sahaja dipertuturkan. Kerajaan Persekutuan Malaysia mengamalkan sistem __________________. C. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam C. Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak dipertuturkan oleh penduduk negara ini. ii. pilihanraya iv. C. Suruhanjaya Tetap D. Suruhanjaya Sementara 14. autokratik demokrasi B. Bahasa Melayu mudah difahami dan dipelajari. 13. i dan ii sahaja ii dan iii sahaja ii. iii dan iv sahaja i. mahkamah Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai Suruhanjaya Piliharaya KECUALI A. B. kabinet C. Perlembagaan A. suruhanjaya B. D. MPW2I33 Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British adalah asas kepada sistem kerajaan yang digunakan pada masa ini iaitu _______________. B. MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 3/8 . B. perlembagaan D. i. demokrasi berpelembagaan 15.SULIT 11. Yang DiPertuan Agong ii. Prinsip penting dalam sistem demokrasi di Malaysia ialah _________________.

keutuhan moral B. iii dan iv sahaja i. iii dan iv 18. 21. Hal Ehwal Perpaduan dan Pengurusan Prestasi. 20. iii. ii dan iii i. B. C. Agama Islam iii. ii. D. Apakah badan yang bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti-aktiviti berkaitan perpaduan masyarakat di Malaysia? A. pembangunan dari segi politik MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 4/8 . Pengasingan sistem pendidikan. Kementerian Dalam Negeri. Bahasa Melayu ii. i. penghapusan Sekolah Jenis Kebangsaan. Jabatan Perdana Menteri. iv. ii dan iv i.SULIT 17. Penggunaan akhbar yang berbeza-beza. Kewarganegaraan iv. Berikut adalah kesan dasar „pecah dan perintah‟ yang diperkenalkan oleh pihak British. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan. i dan ii sahaja i. penyatuan C. C. D. B. A. ii. sistem pendidikan diseragamkan. A. ii dan iii sahaja ii. C. Masalah pemisahan tempat tinggal. iii dan iv 19. ii. B. Integriti membawa maksud _______________. Semua pernyataan berikut berkait rapat dengan strategi pemantapan perpaduan. D. peranan media massa. MPW2I33 Berikut merupakan perkara utama dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. C. B. integrasi ekonomi. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan. i dan ii i. KECUALI A. D. Hak istimewa orang Melayu A. pengukuhan sosial dan ekonomi D. i. Masalah ekonomi.

Dasar Persyarikatan 25. MPW2I33 Rundingan kemerdekaan Tanah Melayu di London berjaya mencapai beberapa persetujuan. Dasar ini bertujuan untuk mengenalkan budaya kerja yang efisyen bagi kakitangan-kakitangan di sektor swasta. A. ii. i. A. Menyusun semula masyarakat. Mahkamah Rayuan C. Mahkamah Tinggi D. Dasar Pandang ke Timur D. Wawasan 2020 mula diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-4 yang bermatlamat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju. Kenyataan di atas merujuk kepada __________________. 13 Mei 1991 B. C. 27 Februari 1991 27. 15 Mei 1992 C. B. Rayuan terakhir untuk menuntut nilai RM25. iii dan iv ii dan iii ii dan iv i dan iii 26. Wisma Putra B. Tanah Melayu akan terus kekal dalam lingkungan Komanwel dengan mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi. Mahkamah Seksyen MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 5/8 . D. A. Kementerian Dalam Negeri 24. Diadakan pada 8 Januari hingga 8 Februari 1956. Perdana Menteri C. Dasar Penswastaan C.000 oleh seseorang di mahkamah awam Malaysia adalah di _________________. 23. Dasar Ekonomi Baru dilancarkan untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata. Dasar Ekonomi Baru B. iv. Mahkamah Persekutuan B. 28 Februari 1991 D. Kerajaan British bersetuju memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Kabinet D. iii. yang manakah bertanggungjawab dalam menentukan dasar luar negara Malaysia? A. Membasmi kemiskinan. D. Wawasan tersebut diperkenalkan oleh beliau pada _________________. Antara berikut. A. yang manakah TIDAK BENAR mengenainya? A. Membasmi akhbar-akhbar bukan Melayu. C. Pihak British dibenarkan untuk menempatkan tenteranya di Tanah Melayu. B. Membasmi penyeragaman sekolah.SULIT 22. Antara badan berikut.

Mahlamah Sesyen D. dasar 30. kemasyarakatan D. Mahkamah Tinggi C. falsafah B. Ali ingin menuntut RM249. Mahkamah apakah yang paling sesuai untuk beliau membawa kesnya di atas? A. MPW2I33 Moral dan etika yang baik bersumberkan prinsip yang berpegang kepada _______________. Malaysia. A. Mahkamah Majistret MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 6/8 .SULIT 28. A.000 nilai hutang yang dipinjamkan kepada Ahmad. Mahkamah Persekutuan B. materialisme B. ideologi D. prinsip C. ketuhanan 29 Rukun Negara ialah _______________ kebangsaan negara kita. individualisme C.

Senaraikan LIMA (5) tujuan perlembagaan diwujudkan. (5 markah) 6.SULIT BAHAGIAN B (30 markah) Masa : 45 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. seorang warganegara Malaysia. telah berkahwin dengan Gloria Estephen dari Ireland Utara dan kini beliau ingin memohon kewarganegaraan Malaysia untuk isterinya. Nyatakan secara ringkas fungsi badan-badan dan rancangan-rancangan yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Suruhanjaya Cobbold Majlis Raja-Raja Rancangan Briggs Jawatankuasa Perhubungan Kaum (CLC) Suruhanjaya Pilihanraya (5 markah) MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 7/8 . Roslan Abdullah. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sesebuah negara. Jelaskan bagaimana beliau mampu mendapatkan kewarganegaraan Malaysia bagi isterinya? (5 markah) 3. (5 markah) 5. Huraikan secara ringkas faktor-faktor yang diambil kira oleh Kerajaan Malaysia semasa menggubal Dasar Luar negaranya. Apakah yang dimaksudkan dengan hak kebebasan asasi yang dihadkan? Jelaskan mengapa ia dihadkan. (5 markah) 2. Gunakan buku jawapan yang disediakan. (5 markah) 4. Bincangkan perbezaan-perbezaan yang wujud di antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat. MPW2I33 1.

(20 markah) 2. (a) Bincangkan hak-hak orang perlembagaan Malaysia. Bincangkan punca-punca masalah perpaduan kaum di Malaysia dan konsep Rukun Negara yang digariskan selepas konflik perkauman yang melanda negara. Bincangkan Dasar-dasar Luar Negara Malaysia daripada 1957 hingga 1976. relevankah perlembagaan Malaysia pada zaman sekarang? (10 markah) 3.SULIT BAHAGIAN C (40 markah) Masa : 1 jam 15 minit ARAHAN Jawab DUA (2) soalan sahaja. Peristiwa berdarah 13 Mei menjadi sejarah dan tauladan kepada Malaysia dalam mencapai sebuah negara yang aman. (20 markah) KERTAS SOALAN TAMAT MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 8/8 . Bahaskan kenyataan tersebut mengikut pandangan anda. “Pengasingan kuasa di Malaysia hanyalah pada dasarnya dan bukan pada hakikat realitinya”. Melayu yang termaktub di dalam (10 markah) (b) Pada pendapat anda. MPW2I33 1. (20 markah) 4. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen yang di dalamnya terkandung beberapa perkara yang menjadi teras atau perkara utama dalam pembinaan perlembagaan tersebut. Gunakan buku jawapan yang disediakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful