FINAL SEMESTER EXAMINATION (MAY 2010 SESSION

)
MALAYSIAN STUDIES MPW2133

LECTURER :…………………………………………………………………………… MATRIC NO VENUE : …………………………………………. : …………………………………………. DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES PROGRAMME : ..……………………………………

OCTOBER 2010 INSTRUCTIONS: 1. Candidates must read all questions carefully.

2. The examination script consists of the followings: Part A B C Types of Questions 30 MCQ 6 Short Answers 4 Essays Instruction Answer ALL questions Answer ALL questions Answer TWO (2) questions ONLY Answer Sheets to be Used OMR Sheet Answer booklet Answer booklet

DO NOT OPEN THE EXAMINATION SCRIPT UNTIL FURTHER INSTRUCTION

THIS EXAMINATION SCRIPT CONTAINS 9 PAGES INCLUDING THE FRONT COVER

Badan yang tertinggi bagi dua cabang kerajaan yang lain. suruhanjaya D. Perdana Menteri D. Yang DiPertuan Agong B. C. D. Bertujuan untuk menyatupadukan raja-raja. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Majlis Raja-raja. Membahaskan rang undang-undang. kementerian B. 5. Majlis Raja-raja MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 1/8 . Gunakan borang OMR yang disediakan. 1. Dianggotai oleh 10 orang Sultan. Ahli hendaklah berumur 31 tahun ke atas. B. yang manakah TIDAK BENAR mengenai Dewan Negara? A. Ahli Dewan Negara mesti berumur 30 tahun ke atas. C. Agensi yang bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dasar ialah _____________. Antara berikut. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai Dewan Rakyat. 4. B. Sultan/Yang DiPertuan Negeri C. D. C. A. Majlis Raja-raja Antara berikut. siapakah yang mempunyai kuasa untuk membubarkan Parlimen? A. Meminda dan menolak rang undang-undang. Menangguhkan rang undang-undang.SULIT MPW2I33 BAHAGIAN A (30 markah) Masa : 30 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. D. 2. Tidak boleh memecat Yang DiPertuan Agong. 3. Tempoh berkhidmat selama 10 tahun. Dewan Rakyat berperanan untuk menggubal dan meluluskan undangundang. A. Ahli Dewan Rakyat tidak hilang kelayakan jika memperoleh kewarganegaraan asing. B. kabinet C. A.

ii dan iv sahaja i. i dan ii sahaja i. mentadbir keadilan. Mahkamah Majistret merupakan komponen dalam ________________. A. Perlembagaan Negara D. menyelaraskan pentadbiran negara A. i. B. KECUALI A. ii dan iii sahaja i. D. mengelakkan daripada berlakunya pemerintahan kuku besi iii. MPW2I33 Tujuan doktrin pengasingan kuasa diperkenalkan adalah untuk ________________. Mahkamah Negeri D. Mahkamah Atasan B. Dasar Pembangunan Nasional MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 2/8 . menjalankan kuasa pengampunan. Mahkamah Persekutuan 9. ii. 8. D. A. Mahkamah Agung Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Malaya dan Borneo Apakah jenis mahkamah yang sesuai dipadankan dengan senarai di atas? A. Mahkamah Rendah C.SULIT 6. C. mengelakkan daripada berlakunya penentangan rakyat terhadap pemerintah iv. Dasar Ekonomi Baru B. Mahkamah Rendah C. iii dan iv 7. Badan kehakiman menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan Persekutuan dalam hal berikut. Mahkamah Persekutuan 10. membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri. Mahkamah Negeri D. mengelakkan pemusatan kuasa oleh pihak tertentu ii. C. menyemak undang-undang. B. Mahkamah Atasan B. Ideologi kebangsaan 31 Ogos 1970 Tragedi 13 Mei 1969 Berikut adalah kenyataan yang berkaitan dengan _________________. Rukun Negara C.

mahkamah Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai Suruhanjaya Piliharaya KECUALI A. C. kabinet C. demokrasi berparlimen D. suruhanjaya B. D. hanya bahasa Melayu sahaja dipertuturkan. Suruhanjaya Pencegah Rasuah B. memberi lesen ceramah berkempen. Parlimen iii. Perlembagaan A. i. membuat persempadanan bahagian-bahagian pilihanraya. demokrasi bermonarki C. Bahasa Melayu mudah difahami dan dipelajari. demokrasi berpelembagaan 15. C. Kerajaan Persekutuan Malaysia mengamalkan sistem __________________. D. MPW2I33 Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British adalah asas kepada sistem kerajaan yang digunakan pada masa ini iaitu _______________.SULIT 11. iii dan iv 16. A. 12. Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak dipertuturkan oleh penduduk negara ini. 13. A. Prinsip penting dalam sistem demokrasi di Malaysia ialah _________________. Suruhanjaya Tetap D. B. i dan ii sahaja ii dan iii sahaja ii. Yang DiPertuan Agong ii. ii. B. MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 3/8 . C. D. Pada masa dahulu. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam C. autokratik demokrasi B. mendaftar pengundi baru. A. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu yang merupakan penduduk asal Tanah Melayu. B. Suruhanjaya Sementara 14. Pilih kenyataan yang paling TEPAT mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan. A. pilihanraya iv. iii dan iv sahaja i.   Ditubuhkan untuk menyiasat atau menyelesaikan masalah dan perkara semasa Suruhanjaya DiRaja-Teoh Beng Hock Kenyataan-kenyataan di atas merujuk kepada _______________. berkempen untuk calon-calon yang bertanding. perlembagaan D.

Pengasingan sistem pendidikan. penyatuan C. A. Kementerian Dalam Negeri. D. iii dan iv sahaja i. Penggunaan akhbar yang berbeza-beza. 20. Jabatan Perdana Menteri. ii. B. KECUALI A. Agama Islam iii. 21. B. Berikut adalah kesan dasar „pecah dan perintah‟ yang diperkenalkan oleh pihak British. MPW2I33 Berikut merupakan perkara utama dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. i. i dan ii sahaja i. Bahasa Melayu ii.SULIT 17. ii dan iii sahaja ii. i dan ii i. D. B. ii dan iv i. Apakah badan yang bertanggungjawab menyelaraskan aktiviti-aktiviti berkaitan perpaduan masyarakat di Malaysia? A. pengukuhan sosial dan ekonomi D. D. iii dan iv 19. iii dan iv 18. D. Integriti membawa maksud _______________. keutuhan moral B. B. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan. ii. C. Hal Ehwal Perpaduan dan Pengurusan Prestasi. ii dan iii i. integrasi ekonomi. C. Masalah ekonomi. sistem pendidikan diseragamkan. Semua pernyataan berikut berkait rapat dengan strategi pemantapan perpaduan. iv. penghapusan Sekolah Jenis Kebangsaan. C. Hak istimewa orang Melayu A. pembangunan dari segi politik MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 4/8 . Kewarganegaraan iv. Masalah pemisahan tempat tinggal. iii. C. i. A. peranan media massa. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan. ii.

15 Mei 1992 C. Membasmi kemiskinan. B. Antara badan berikut. Mahkamah Tinggi D. Mahkamah Rayuan C. yang manakah bertanggungjawab dalam menentukan dasar luar negara Malaysia? A. Dasar ini bertujuan untuk mengenalkan budaya kerja yang efisyen bagi kakitangan-kakitangan di sektor swasta. D. 13 Mei 1991 B. Rayuan terakhir untuk menuntut nilai RM25. Antara berikut. B. i. ii. Diadakan pada 8 Januari hingga 8 Februari 1956. Membasmi akhbar-akhbar bukan Melayu. D. Menyusun semula masyarakat. Wawasan 2020 mula diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-4 yang bermatlamat memacu Malaysia menjadi sebuah negara maju. MPW2I33 Rundingan kemerdekaan Tanah Melayu di London berjaya mencapai beberapa persetujuan. Dasar Penswastaan C. Wisma Putra B. A. A. Dasar Persyarikatan 25. iv. Mahkamah Persekutuan B. A. Kementerian Dalam Negeri 24. Dasar Ekonomi Baru B. C. Dasar Ekonomi Baru dilancarkan untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata. Perdana Menteri C. Wawasan tersebut diperkenalkan oleh beliau pada _________________. Tanah Melayu akan terus kekal dalam lingkungan Komanwel dengan mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi.SULIT 22. Kabinet D. 27 Februari 1991 27. 23. Pihak British dibenarkan untuk menempatkan tenteranya di Tanah Melayu. yang manakah TIDAK BENAR mengenainya? A. iii dan iv ii dan iii ii dan iv i dan iii 26. Kenyataan di atas merujuk kepada __________________. Mahkamah Seksyen MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 5/8 . Kerajaan British bersetuju memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. 28 Februari 1991 D. Membasmi penyeragaman sekolah. C. A. iii.000 oleh seseorang di mahkamah awam Malaysia adalah di _________________. Dasar Pandang ke Timur D.

ideologi D. ketuhanan 29 Rukun Negara ialah _______________ kebangsaan negara kita. MPW2I33 Moral dan etika yang baik bersumberkan prinsip yang berpegang kepada _______________.000 nilai hutang yang dipinjamkan kepada Ahmad. Mahlamah Sesyen D. materialisme B. individualisme C.SULIT 28. A. Mahkamah Tinggi C. prinsip C. Ali ingin menuntut RM249. Mahkamah Persekutuan B. Malaysia. kemasyarakatan D. dasar 30. falsafah B. Mahkamah apakah yang paling sesuai untuk beliau membawa kesnya di atas? A. A. Mahkamah Majistret MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 6/8 .

Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sesebuah negara. (5 markah) 5. Huraikan secara ringkas faktor-faktor yang diambil kira oleh Kerajaan Malaysia semasa menggubal Dasar Luar negaranya. Jelaskan bagaimana beliau mampu mendapatkan kewarganegaraan Malaysia bagi isterinya? (5 markah) 3. Roslan Abdullah. MPW2I33 1. (5 markah) 6. (5 markah) 4. Gunakan buku jawapan yang disediakan. (5 markah) 2. seorang warganegara Malaysia.SULIT BAHAGIAN B (30 markah) Masa : 45 minit ARAHAN Jawab SEMUA soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan hak kebebasan asasi yang dihadkan? Jelaskan mengapa ia dihadkan. Nyatakan secara ringkas fungsi badan-badan dan rancangan-rancangan yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Suruhanjaya Cobbold Majlis Raja-Raja Rancangan Briggs Jawatankuasa Perhubungan Kaum (CLC) Suruhanjaya Pilihanraya (5 markah) MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 7/8 . Bincangkan perbezaan-perbezaan yang wujud di antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat. telah berkahwin dengan Gloria Estephen dari Ireland Utara dan kini beliau ingin memohon kewarganegaraan Malaysia untuk isterinya. Senaraikan LIMA (5) tujuan perlembagaan diwujudkan.

“Pengasingan kuasa di Malaysia hanyalah pada dasarnya dan bukan pada hakikat realitinya”. Bahaskan kenyataan tersebut mengikut pandangan anda. (20 markah) 2. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen yang di dalamnya terkandung beberapa perkara yang menjadi teras atau perkara utama dalam pembinaan perlembagaan tersebut. Peristiwa berdarah 13 Mei menjadi sejarah dan tauladan kepada Malaysia dalam mencapai sebuah negara yang aman. Gunakan buku jawapan yang disediakan. MPW2I33 1.SULIT BAHAGIAN C (40 markah) Masa : 1 jam 15 minit ARAHAN Jawab DUA (2) soalan sahaja. Bincangkan Dasar-dasar Luar Negara Malaysia daripada 1957 hingga 1976. Melayu yang termaktub di dalam (10 markah) (b) Pada pendapat anda. (20 markah) KERTAS SOALAN TAMAT MPW2133 MALAYSIAN STUDIES 8/8 . (20 markah) 4. Bincangkan punca-punca masalah perpaduan kaum di Malaysia dan konsep Rukun Negara yang digariskan selepas konflik perkauman yang melanda negara. relevankah perlembagaan Malaysia pada zaman sekarang? (10 markah) 3. (a) Bincangkan hak-hak orang perlembagaan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful