Anda di halaman 1dari 2

BID5 - Mengetahui tentang tanaman hiasan.

B1D5E1 Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan. Nyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan a) b)

B1D5E2 Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula. Nyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula a) b)

BID5 - Mengetahui tentang tanaman hiasan.

B1D5E1 Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan. Tandakan () pada tujuan pemasuan semula tanaman hiasan yang betul. a) Untuk menggantikan b) Untuk menggantikan pertumbuhan pokok c) Untuk menggantikan d) Untuk menggantikan medium yang kurang subur pasu yang tidak sesuai dengan pasu yang lebih bersih pasu tanah liat kepada pasu plastik

B1D5E2 Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula. Labelkan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula di bawah.