Anda di halaman 1dari 27

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN - PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 - 2013 MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL

Minggu STD KANDUNGAN STD PEMBELAJARAN Kod Prestasi

Standard Prestasi

Modul

Buku Teks

Catatan

Kesihatan Diri dan Reproduktif


1-3 Jan 1 2 6-10 Jan 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.1 Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara, punggung dan genital. 1.1.2 Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual. 1.1.3 Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual. B1D1E1 B2D1E1 Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara, punggung dan genital Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual 4 61,62 63

13-17 Jan 3 20-24 Jan 4

Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota B3D1E1 seksual dan mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota B3D1E1 seksual dan mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian

64

1.1.4 Mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian.

64 4

5 6

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh 1.2.1 Menyatakan batas sentuhan pada 27-31 Jan dalaman serta luaran yang anggota seksual. mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak 3-7 Feb selamat. 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. 1.3.1 Mengenal pasti kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. 1.3.2 Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian. 1.3.3 Memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam. 1.3.4 Mengamalkan pemakanan yang sihat dengan mengurangkan pengambilan gula, garam dan lemak. 1.3.5 Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti berlebihan atau berkurangan . Mengenal pasti kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin

65

66

Pemakanan
12-14 Feb 7 17-21 Feb 8 24-28 Feb 9 3-7 Mac 10 10-14 Mac 11 B1D2E1 67 11 68

Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian dan memilih makanan yang sesuai antara B3D2E1 waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian dan memilih makanan yang sesuai antara B3D2E1 waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam Mengamalkan pemakanan yang sihat dengan B4D1E1 mengurangkan pengambilan gula, garam dan lemak Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam B2D2E1 kuantiti berlebihan atau berkurangan dan menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri

69

70

71

17-21 Mac 12

1.3.6 Menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri.

Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam B2D2E1 kuantiti berlebihan atau berkurangan dan menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri

71

Penyalahgunaan Bahan
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta 31 Mac -4 berkemahiran menangani situasi Apr berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. 7-11 Apr 14 14-18 Apr 15 16 21-25 Apr 1.4.4 Berkata TIDAK kepada pembelian dan pengambilan rokok. 1.4.3 Menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran. 1.4.1 Mengenal pasti bahan tembakau selain daripada rokok iaitu rokok daun, cerut dan paip. Mengenal pasti bahan tembakau selain daripada rokok iaitu rokok daun, cerut dan paip

B1D3E1

72

13

1.4.2 Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam rokok.

Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang B2D3E1 terdapat dalam rokok dan menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang B2D3E1 terdapat dalam rokok dan menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran B4D2E1 Berkata TIDAK kepada pembelian dan pengambilan rokok

73 23 74 17/19 23 75 Aktiviti ms 76

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL


Pengurusan Mental dan Emosi
2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi,
28 Apr - 2 kepentingan dan cara mengurus emosi 2.1.1 Menyatakan maksud penghargaan Mei untuk meningkatkan kesihatan mental kendiri.

B2D4E1

Menyatakan maksud penghargaan kendiri dan menyenaraikan keistimewaan diri sendiri 27

77,78

17 5-9 Mei 18
12-16 Mei

dalam kehidupan harian. 2.1.2 Menyatakan keistimewaan diri sendiri. 2.1.3 Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif. B2D4E1 Menyatakan maksud penghargaan kendiri dan menyenaraikan keistimewaan diri sendiri Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif

79

B6D1E1

80 30

19 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan 19-23 Mei institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.
9 -13 Jun

2.2.1 Menyatakan kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan. 2.2.2 Menyatakan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan. 2.2.3 Menyatakan peranan keluarga dalam memberi sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan

B5D1E1

Menyatakan kepentingan dan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan 34

81

20 21

Menyatakan kepentingan dan cara mengeratkan B5D1E1 hubungan kekeluargaan Menyatakan peranan keluarga dalam memberi B3D3E1 sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan

36

82

16-20 Jun 22

83

Perhubungan

23

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan 2.3.1 Menyatakan konflik yang berlaku antara 23-27 Jun komunikasi berkesan dalam kehidupan adik beradik dan rakan sebaya. harian. 30 Jun - 4 Jul 7-11 Julai 2.3.2 Menyatakan cara menangani konflik. 2.3.3 Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat. 2.3.4 Menyatakan cara menghargai persahabatan. 2.3.5 Mengamalkan aktiviti sihat bersama rakan.

Menyatakan konflik yang berlaku antara adik B4D3E1 beradik dan rakan sebaya serta cara menangani konflik Menyatakan konflik yang berlaku antara adik B4D3E1 beradik dan rakan sebaya serta cara menangani konflik B5D2E1 Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat dan cara menghargai persahabatan Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat dan cara menghargai persahabatan

84

84

24

85

25 14-18 Julai 26 27 21-25 Julai

B5D2E1

86 87

B6D2E1 Mengamalkan aktiviti sihat bersama rakan

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN


Penyakit 28
3.1 Mengetahui jenis penyakit dan 28 Julai -1 cara mencegah serta mengelak risiko Ogos penyakit dalam kehidupan harian. 4-5 Ogos 18-22 Ogos 25-29 Ogos 3.1.1 Menyatakan penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi dan demam malaria. 3.1.2 Mengenal pasti gejala dan tanda demam denggi serta demam malaria. 3.1.3 Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak. 3.1.4 Menyatakan cara mencegah demam denggi dan demam malaria. B2D5E1 Menyatakan penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi dan demam malaria 42 Mengenal pasti gejala dan tanda demam denggi B2D5E2 serta demam malaria B5D3E1 Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak serta cara pencegahannya Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak serta cara pencegahannya 91 92 44/47 92 44/47 89,90 Aktiviti ms 88

29

30

B5D3E1

31

Keselamatan
3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi 3.2.1 Mengenal pasti situasi yang boleh kemahiran kecekapan psikososial mengancam keselamatan diri. dalam kehidupan harian. 3.2.2 Menyatakan cara-cara menjaga keselamatan diri. 3.2.3 Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku ancaman terhadap keselamatan diri. 3.2.4 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Mengenal pasti situasi yang boleh mengancam B3D4E1 keselamatan diri dan cara-cara menjaga keselamatan diri Mengenal pasti situasi yang boleh mengancam B3D4E1 keselamatan diri dan cara-cara menjaga keselamatan diri B4D4E1 Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku ancaman terhadap keselamatan diri

1-5 Sep

93

32 8-12 Sept 33 15-19 Sept 34 22-26 Sept 35

93

94

Mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri di B5D4E1 rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam

95

Pertolongan Cemas

36 37

3.3 Mengetahui asas pertolongan 29 Sept - 3 cemas dan kepentinganbertindak Okt dengan bijak mengikut situasi. 6-10 Okt 13-17 Okt

3.3.1 Mengenal pasti situasi kecemasan. 3.3.2 Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku. 3.3.3 Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku kecemasan dan kecederaan.

B2D6E1 B2D6E1 B4D5E1

Mengenal pasti situasi kecemasan dan jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku Mengenal pasti situasi kecemasan dan jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku kecemasan dan kecederaan

96,97 96,97 96,97 Aktiviti ms 98

38

PEMETAAN KSSR - PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 - 2013 MODUL 1 : KESHATAN FIZIKAL


Minggu Kod STD KANDUNGAN Kod STD PEMBELAJARAN Kod Prestasi

Helaian aktiviti Standard Prestasi Modul Buku Teks Buku Rujukan


1 2 3

Kesihatan Diri dan Reproduktif


1.1

Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.1 1.1.2

Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara, punggung dan genital. Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual. Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual.

B1D1E1 B2D1E1

Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara, punggung dan genital Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual dan mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual dan mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian 4

1.1.3

B3D1E1

1.1.4 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian.

B3D1E1

1.2

1.2.1

Menyatakan batas sentuhan pada anggota seksual.

1.2.2 Pemakanan
1.3

Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.

Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat.

1.3.1

Mengenal pasti kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian. Memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam. Mengamalkan pemakanan yang sihat dengan mengurangkan pengambilan gula, garam dan lemak. Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti berlebihan atau berkurangan .

B1D2E1

Mengenal pasti kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian dan memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian dan memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam Mengamalkan pemakanan yang sihat dengan mengurangkan pengambilan gula, garam dan lemak Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti berlebihan atau berkurangan dan menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti berlebihan atau berkurangan dan menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri

11

1.3.2

B3D2E1

1.3.3

B3D2E1

1.3.4

B4D1E1

1.3.5

B2D2E1

1.3.6 Penyalahgunaan Bahan Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta 1.4 berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri.

B2D2E1

1.4.1

Mengenal pasti bahan tembakau selain daripada rokok iaitu rokok daun, cerut dan paip.

B1D3E1

Mengenal pasti bahan tembakau selain daripada rokok iaitu rokok daun, cerut dan paip

1.4.2

Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam rokok. Menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran. Berkata TIDAK kepada pembelian dan pengambilan rokok.

B2D3E1

1.4.3 1.4.4

B2D3E1 B4D2E1

Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam rokok dan menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam rokok dan menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran Berkata TIDAK kepada pembelian dan pengambilan rokok

23

17/19 23

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL


Pengurusan Mental dan Emosi Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.
Menyatakan maksud penghargaan kendiri dan menyenaraikan keistimewaan diri sendiri 27 Menyatakan maksud penghargaan kendiri dan menyenaraikan keistimewaan diri sendiri Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif

2.1

2.1.1

Menyatakan maksud penghargaan kendiri.

B2D4E1

2.1.2 2.1.3 Kekeluargaan


2.2

Menyatakan keistimewaan diri sendiri. Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif.

B2D4E1 B6D1E1

30

Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.1

Menyatakan kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menyatakan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menyatakan peranan keluarga dalam memberi sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan

B5D1E1

Menyatakan kepentingan dan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan 34 Menyatakan kepentingan dan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan Menyatakan peranan keluarga dalam memberi sokongan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan

2.2.2 2.2.3 Perhubungan


2.3

B5D1E1 B3D3E1

36

Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian.

2.3.1

Menyatakan konflik yang berlaku antara adik beradik dan rakan sebaya.

B4D3E1

Menyatakan konflik yang berlaku antara adik beradik dan rakan sebaya serta cara menangani konflik Menyatakan konflik yang berlaku antara adik beradik dan rakan sebaya serta cara menangani konflik Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat dan cara menghargai persahabatan Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat dan cara menghargai persahabatan Mengamalkan aktiviti sihat bersama rakan

2.3.2

Menyatakan cara menangani konflik. Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat. Menyatakan cara menghargai persahabatan. Mengamalkan aktiviti sihat bersama rakan.

B4D3E1

2.3.3

B5D2E1

2.3.4 2.3.5

B5D2E1 B6D2E1

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN


Penyakit 3.1 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. 3.1.1
Menyatakan penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi dan demam malaria. Mengenal pasti gejala dan tanda demam denggi serta demam malaria. Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak. B2D5E1 Menyatakan penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi dan demam malaria 42 Mengenal pasti gejala dan tanda demam denggi serta demam malaria Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak serta cara pencegahannya

3.1.2 3.1.3

B2D5E2 B5D3E1

44/47

3.1.4 Keselamatan Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian.

Menyatakan cara mencegah demam denggi dan demam malaria.

B5D3E1

Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak serta cara pencegahannya

44/47

3.2

3.2.1

Mengenal pasti situasi yang boleh mengancam keselamatan diri.

B3D4E1

Mengenal pasti situasi yang boleh mengancam keselamatan diri dan cara-cara menjaga keselamatan diri Mengenal pasti situasi yang boleh mengancam keselamatan diri dan cara-cara menjaga keselamatan diri Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku ancaman terhadap keselamatan diri Mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam

3.2.2

Menyatakan cara-cara menjaga keselamatan diri. Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku ancaman terhadap keselamatan diri. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

B3D4E1

3.2.3

B4D4E1

3.2.4 Pertolongan Cemas Mengetahui asas pertolongan cemas 3.3 dan kepentinganbertindak dengan bijak mengikut situasi.

B5D4E1

3.3.1 3.3.2 3.3.3

Mengenal pasti situasi kecemasan. Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku. Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku kecemasan dan kecederaan.

B2D6E1 B2D6E1 B4D5E1

Mengenal pasti situasi kecemasan dan jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku Mengenal pasti situasi kecemasan dan jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku kecemasan dan kecederaan

Catatan

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.1 Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara, punggung dan genital. Murid dapat menyatakan anggota seksual dengan betul. 1 Guru mengedarkan beberapa keratan gambar budak lelaki dan perempuan, Murid-murid mencantumkan gambar dengan lengkap. 2 Guru memaparkan gambar anggota badan lelaki dan perempuan (slide). 3 Guru memperkenalkan anggota seksual seperti bibir, payu dara , punggung dan genital. 4 Murid menunjukkan anggota seksual badan pada slide yang dipaparkan. 5 Murid-murid menyiapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru.

BB Belajar EMK Pentaksiran Refleksi

: : : :

Keratan gambar anggota badan , slide power point, lembaran kerja. Kreativiti dan Inovasi (1.1 pemerhatian ) B1D1E1 Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara, punggung dan genital murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : :

Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang Pendidikan Kesihatan 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.2 Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual. 1.1.4 Mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian. Murid tahu dan faham kepentingan dan cara menjaga kebersihan anggota seksual 1 Tayangan klip video berkaitan kepentingan menjaga kebersihan anggota badan 2 Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual. (Lampiran 1) 3 Menyenaraikan amalan penjagaan kebersihan anggota seksual dan melengkapkan peta minda. (Lembaran Kerja 1)

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Klip video (Upin dan Ipin Diri Bersih Badan Sihat) http://www.youtube.com/watch?v=xg62U3P TMK B2D1E1 Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual B3D1E1 Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual dan mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.3 Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual. Murid-murid dapat menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual. 1 Guru menayangkan video cara membersihkan anggota seksual dengan slide. 2 Murid-murid berbincang dalam kumpulan tentang menjaga kebersihan anggota seksual berdasarkan video yang ditayangkan. 3 Guru membuat kesimpulan berdasarkan perbincangan kumpulan 4 Guru mengedarkan lembaran kerja. 5 Guru membincangkan jawapan dengan murid-murid.

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Slide power point, lembaran kerja TMK B3D1E1 Menyatakan cara menjaga kebersihan anggota seksual dan mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan harian murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif. 1.2.1 Menyatakan batas sentuhan pada anggota seksual. 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. Murid tahu batas sentuhan kepada anggota seksual 1 Menyatakan bahagian tubuh yang tidak boleh disentuh berdasarkan gambarajah. 2 Melakar anggota tubuh badan pada kertas sebak dan menandakan bahagian yang tidak boleh disentuh. 3 Menyatakan sebab-sebab anggota seksual tidak boleh disentuh. 4 Murid ditanya apa yang perlu mereka lakukan sekiranya disentuh pada bahagian tersebut 5 Murid menjerit bersama-sama perkataan TIDAK

BB Belajar EMK Refleksi

: : :

Gambarajah dan kertas sebak Moral murid menguasai pembelajaran Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. 1.3.1 Mengenal pasti kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Murid mengetahui jenis makanan mengandungi karbohidrat, protein, lemak dan vitamin 1 Menyanyikan lagu Makanan Berzat mengikut melodi Ikan Kekek. (Lampiran 1) 2 Perbincangan tentang kumpulan makanan dan jenis makanan. 3 Gambar-gambar makanan ditampal mengikut kumpulan makanan.

BB Belajar EMK Pentaksiran Refleksi

: : : :

Pelbagai jenis gambar makanan (murid bawa), katalog pasar raya dan Power Point Nilai moral dan etika keusahawanan TMK, keusahawanan B1D2E1 Mengenal pasti kumpulan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan vitamin murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : : 1 2 3 4 5 : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. 1.3.2 Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian. Murid-murid dapat memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian dengan bertul. Guru memberi penerangan tentang waktu makan harian. Guru memaparkan gambar pelbagai jenis makanan. Murid-murid mengenal pasti jenis makanan mengikut waktu makan harian. Murid menampalkan gambar-gambar pada kertas A4 yang disediakan oleh guru. Murid membuat kesimpulan dengan bimbingan guru. Gambar-gambar makanan, kertas A4, gam, gunting Keusahawanan (2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan ) B3D2E1 Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian dan memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan lewat malam murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

BB Belajar EMK Pentaksiran

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran

: : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Pemakanan 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. 1.3.3 Memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam. Murid tahu memilih makanan yang sesuai mengikut waktu makan 1 Menyenaraikan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan harian. 2 Berbincang tentang keratan gambar makanan daripada surat khabar, majalah dan katalog 3 Memilih dan menampal gambar makanan yang sesuai untuk minum pagi, minum petang dan makan lewat malam. 4 Pembentangan dan rumusan.

Obj Pembelajaran Aktiviti

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Keratan gambar makanan daripada surat khabar, majalah, dan katalog , kertas sebak. B3D2E1 Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian dan memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : : 1 2 3 4 5 : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Pemakanan 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. 1.3.4 Mengamalkan pemakanan yang sihat dengan mengurangkan pengambilan gula, garam dan lemak. Murid dapat menyatakan pemakanan yang baik untuk kesihatan. Guru menunjukkan gambar makanan yang manis,masin dan mengandungi banyak lemak. Guru dan murid berbincang mengenai kandungan gula, garam dan lemak dalam makanan tersebut. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru meminta murid menyediakan menu makanan yang sihat. Setiap kumpulan membentangkan menu makanan yang dihasilkan. Kad gambar dan kad menu Kreativiti B4D1E1 Mengamalkan pemakanan yang sihat dengan mengurangkan pengambilan gula, garam dan lemak murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

BB Belajar EMK Pentaksiran

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran

: : : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Pemakanan 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. 1.3.5 Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti berlebihan atau berkurangan . Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid akan menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti berlebihan atau berkurangan. 1 Guru memaparkan gambar makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat. 2 Guru bertanya kepada murid apakah makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat daripada gambar yang ditunjukkan. 3 Guru bersoal jawap apakah kesan-kesan pengambilan makanan tersebut secara berlebihan atau secara berkurangan. 4 Guru memberikan lembaran kerja kepada murid-murid dari segi menulis kesan-kesan pengambilan secara berlebihan/berkurangan.

Aktiviti

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Gambar, lembaran kerja Keusahawanan : Berorientasikan masa depan B2D2E1 Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti berlebihan atau berkurangan dan menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri

Refleksi

murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran

: : : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Pemakanan 1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. 1.3.6 Menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid akan menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri. 1 2 3 4 5 Guru memaparkan gambar-gambar obesiti menggunakan video. Guru menceritakan punca-punca berlakunya obesiti dalam kalangan murid-murid. Guru bersoal jawab apakah kesan obesiti terhadap kesihatan. Guru bersoal jawab bersama murid. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid. Gambar video obesiti, komputer riba, LCD. TMK B2D2E1 Menyatakan kesan pengambilan makanan dalam kuantiti berlebihan atau berkurangan dan menyatakan kesan obesiti terhadap kesihatan diri murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Aktiviti

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : : 1 2 3 4 5 : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Penyalahgunaan Bahan 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. 1.4.2 Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam rokok. 1.4.3 Menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran. Murid boleh memaklumkan 4 kandungan rokok dan 2 kesan buruk merokok Tayangan video Kempen Anti Merokok (http://www.youtube.com/watch?v=4TBfxIGaIlw) Bersoal jawab berkaitan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran. Menunjukkan gambar kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran. Melengkapkan gambar kesan merokok terhadap kesihatan. (Lampiran 1a dan 1b) Melengkapkan gambar kesan merokok terhadap persekitaran. (Lampiran 2a dan 2b) Klip video, gambar kesan rokok terhadap kesihatan dan persekitaran TMK B2D3E1 Menyatakan kandungan bahan berbahaya yang terdapat dalam rokok dan menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

BB Belajar EMK Pentaksiran

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Penyalahgunaan Bahan 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. 1.4.4 Berkata TIDAK kepada pembelian dan pengambilan rokok. Murid tidak membantu membeli atau mengambil rokok 1 Menunjukkan poster dan klip video kempen anti merokok. (Poster dan Video)i:\kempen anti rokok.flv 2 Berkata TIDAK kepada gambar/situasi yang ditayangkan. 3 Melengkapkan lembaran kerja 1

BB Belajar EMK Pentaksiran Refleksi

: : : :

Gambar dan klip video kempen anti merokok. TMK B4D2E1 Berkata TIDAK kepada pembelian dan pengambilan rokok murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Pengurusan Mental dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. 2.1.1 Menyatakan maksud penghargaan kendiri. Murid tahu dan faham maksud kendiri 1 Bersoal jawab berdasarkan gambar. (Lampiran 1) 2 Penerangan maksud penghargaan kendiri 3 Menyenaraikan amalan positif yang boleh meningkatkan penghargaan kendiri berdasarkan petikan secara berkumpulan. (Lampiran 2) 4 Menyenaraikan kelebihan diri sendiri dalam circle map . (Lembaran Kerja 1) 5 Rumusan.

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Gambar dan borang aktiviti. Moral, Patriotisme B2D4E1 Menyatakan maksud penghargaan kendiri dan menyenaraikan keistimewaan diri sendiri murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Pengurusan Mental dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. 2.1.2 Menyatakan keistimewaan diri sendiri. Murid tahu keistimewaan diri sendiri 1 Menyatakan keistimewaan gambar tokoh sukan yang dipamerkan. (Lampiran 1) *boleh diubah kepada gambar tokoh lain 2 Menyatakan tentang keistimewaan diri sendiri. 3 Menyenaraikan keistimewaan diri sendiri dalam jadual yang diberikan. (Lembaran Kerja 1) 4 Rumusan.

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Gambarajah dan kad Keistimewaan Diri. Kreativiti B2D4E1 Menyatakan maksud penghargaan kendiri dan menyenaraikan keistimewaan diri sendiri murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Pengurusan Mental dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. 2.1.3 Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif. Di akhir pembelajaran murid dapat menyatakan perasaan mereka (secara zahir)melalui simulasi yang ditunjukkan oleh guru. 1 Set induksi - guru masuk ke kelas dengan muka bengis.Murid mengenalpasti reaksi guru

sebentar tadi. 2 Murid dipanggil ke depan kelas untuk membuat cabutan dari kotak misteri. 3 Murid membaca dan membuat aksi spontan manakala murid lain meneka. BB Belajar EMK Pentaksiran Refleksi : : : : Kotak kecil, kad perkataan. Kemahiran berfikir, bahasa B6D1E1 Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : : 1 2 3 4 5 : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. 2.2.1 Menyatakan kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Murid menyatakan kepentingan menjaga silaturrahim Edarkan sampul yang mengandungi kad ayat. (Lampiran 1) Berbincang dan mencatat aktiviti kekeluargaan dalam gambar. Edarkan lembaran Kerja 1. Pembentangan hasil kerja kumpulan Murid membuat kad ucapan sendiri bertemakan Hari Guru Gambar dan kad imbasan Kreativiti dan keusahawanan B5D1E1 Menyatakan kepentingan dan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

BB Belajar EMK Pentaksiran Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Kekeluargaan 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. 2.2.2 Menyatakan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan. Murid tahu 3 cara mengeratkan silaturrahim 1 Menayangkan klip video iklan Hari Raya Petronas tahun 2006 www.youtube.com/watch?v=i8_aS5RJ5LA 2 Bercerita tentang klip video yang ditontonrkan: Apakah situasi yang boleh dilihat? Bagaiman hubungan kekeluargaan yang ditunjukkan? 3 Menjawab soalan kuiz. (Lampiran 1) 4 Refleksi tentang cara-cara mengeratkan hubungan kekeluargaan. 5 Nyanyian lagu Keluarga Bahagia (Lampiran 2)

BB Belajar EMK Pentaksiran Refleksi

: : : :

Klip video dan soalan kuiz. TMK B5D1E1 Menyatakan kepentingan dan cara mengeratkan hubungan kekeluargaan murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian.

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: :

2.3.1 Menyatakan konflik yang berlaku antara adik beradik dan rakan sebaya. 2.3.2 Menyatakan cara menangani konflik. Mengetahui 3 contoh konflik kekeluargaan dan cara menanganinya

BB Belajar EMK Pentaksiran

1 Tayangkan klip video.http://www.youtube.com/watch?v=Um9KsrH3 77A 2 Berbincang tentang klip video yang ditonton: Apakah situasi yang dilihat? Keadaan hubungan adik-beradik atau persahabatan yang sihat. Cara menyelesaikan konflik. Menghubungkaitkan situasi dalam klip video 3 Menceritakan pengalaman masing-masing mengenai konflik yang pernah dialami. 4 Menyatakan cara menangani konflik berdasarkan kad situasi. (Lampiran 1) 5 Rumusan. : Klip video dan kad situasi : TMK : B4D3E1 Menyatakan konflik yang berlaku antara adik beradik dan rakan sebaya serta cara menangani konflik : murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : : 1 2 3 4 5

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. 2.3.3 Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat. 2.3.4 Menyatakan cara menghargai persahabatan. 1. Murid boleh menyatakan kepentingan persahabatan yang sihat. 2. Murid boleh menghasilkan kad ucapan kepada sahabat sebagai tanda penghargaan. Guru memaparkan video lagu'Sahabat Selamanya' dan menyanyikannya bersama-sama murid. Murid menyenaraikan beberapa kepentingan hubungan persahabatan yang sihat dengan rakan. Guru menunjukkan beberapa contoh kad ucapan sebagai menjanapemikiran murid bagi menghasilkan kad ucapan untuk menghargai sahabat mereka. Murid menghasilkan kad ucapan sebagai menghargai persahabatan mereka. Guru memberi beberapa rumusan sebagai penutup. laptop, projektor, kad ucapan TMK dan kretiviti dan inovasi B5D2E1 Menyatakan kepentingan hubungan persahabatan yang sihat dan cara menghargai persahabatan murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Perhubungan 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. 2.3.5 Mengamalkan aktiviti sihat bersama rakan. Murid dapat mengahasilkan key chain daripada bahan buangan. 1 Tayangan video klip lagu sahabat beserta liriknya. 2 Berbincang tentang video yang ditayang Apakah yang difahami daripada lagu "sahabat" ini? Hubungan persahabatan yang sihat. 3 Membina cenderahati daripada bahan buangan- mengeratkan perhubungan 4 Releksi menggunakan lagu "sahabat"- murid menyanyi bersama-sama.

BB Belajar EMK Pentaksiran Refleksi

: : : :

video lagu (sahabat). Kemahiran berfikir,Pendidikan Alam Sekitar, TMK B6D2E1 Mengamalkan aktiviti sihat bersama rakan murid mencapai band

Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. 3.1.1 Menyatakan penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi dan demam malaria. Murid tahu 2 penyakit bawaan nyamuk

BB Belajar EMK Pentaksiran Refleksi

1 Memaparkan gambar nyamuk aedes dan nyamuk tiruk. 2 Menerangkan jenis penyakit bawaan nyamuk:A. Nyamuk aedes - demam denggi B. Nyamuk tiruk - demam malaria. 3 Menerangkan perbezaan fizikal nyamuk aedes dan nyamuk tiruk. 4 Mengedarkan Lembaran Kerja 1. 5 Refleksi melalui tayangan video Denggi http://www.youtube.com/watch?v=7prMR2FdDmg&feature=related. : Slaid dan klip video : TMK : B2D5E1 Menyatakan penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi dan demam malaria : murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. 3.1.2 Mengenal pasti gejala dan tanda demam denggi serta demam malaria. 3.1.3 Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak. Murid mengenalpasti cara denggi dan malaria merebak 1 Menonton cerita Abe Yoh Demam Denggi'= http://www.youtube.com/watch?v=7prMR2FdDmg&feature= http://www.youtube.com/watch?v=AvscsJadW0k&feature=re 2 Menerangkan gejala dan tanda seseorang yang telah dijangkiti demam denggi dan malaria. 3 Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak.(Lampiran 1) 4 Mengedarkan Lembaran Kerja 1.

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Slaid dan klip video Abe Yoh Demam Denggi'/ Malaria Disease Transmission , TMK B2D5E2 Mengenal pasti gejala dan tanda demam denggi serta demam malaria B5D3E1 Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak serta cara pencegahannya murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Penyakit 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. 3.1.4 Menyatakan cara mencegah demam denggi dan demam malaria Murid tahu 2 cara mencegah demam denggi dan malaria 1 Menonton, mendengar dan menyanyikan lagu Nyamuk sambil melakukan aksi. http://www.youtube.com/watch?v=_jhWpnHp-v4 2 Pembelajaran luar bilik darjah- pemeriksaan kawasan berisiko pembiakan nyamuk.

3 Refleksi. BB Belajar EMK Pentaksiran : : : Slaid dan klip video nyanyian lagu Nyamuk dan lirik lagu nyamuk TMK, Sains dan teknologi B5D3E1 Mengenal pasti cara demam denggi dan demam malaria merebak serta cara pencegahannya murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

: : : : : : 1 2 3 4 : : :

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian. 3.2.1 Mengenal pasti situasi yang boleh mengancam keselamatan diri. Murid tahu situasi yang mungkin membahayakan diri Menunjukkan slaid situasi yang boleh mengancam keselamatan (Lampiran 1) Mencantum kad-kad gambar secara berkumpulan (Lembaran Kerja 1) Memadankan hasil kerja dengan kad imbasan yang dipamerkan pada papan putih. Perbincangan dan rumusan. Slaid, kad gambar dan kad imbasan Pendidikan pengguna dan keselamatan jalanraya B3D4E1 Mengenal pasti situasi yang boleh mengancam keselamatan diri dan cara-cara menjaga keselamatan diri murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

BB Belajar EMK Pentaksiran

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : : 1 2 3 4 : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran 3.2.2 Menyatakan cara-cara menjaga keselamatan diri. Murid menyatakan sekurang-kurangnya 2 cara menjaga keselamatan diri Murid ditunjukkan beberapa contoh gambar kecemasan Murid ditanya apakah kesan buruk kecemasan Murid ditanya bagaimana untuk menjaga keselamatan diri sewaktu kecemasan Murid menjawap soalan seperti lampiran Slaid, helaian aktiviti TMK B3D4E1 Mengenal pasti situasi yang boleh mengancam keselamatan diri dan cara-cara menjaga keselamatan diri murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

BB Belajar EMK Pentaksiran

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran 3.2.3 Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku ancaman terhadap keselamatan diri. Murid mengetahui tindakan segera perlu diambil dalam situasi kecemasan 1 Murid ditunjukkan gembar/tayangan beberapa slide show tentang kemalangan 2 Murid ditanya kesan kemalangan yang berlaku

3 Murid ditanya tentang tindakan segera yang perlu diambil (dengan bimbingan guru) 4 Murid melakukan aktiviti seperti lampiran BB Belajar EMK Pentaksiran : : : Slaid/Gambar kemalangan, helaian aktiviti TMK, nilai murni, keselamatan jalanraya B4D4E1 Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku ancaman terhadap keselamatan diri murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran 3.2.4 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Murid dapat melakonkan langkah keselamatan berdasarkan situasi diberikan oleh guru 1 Simulasi keselamatan di sekolah dengan sound effect 2 Murid ditanya apakah yang berlaku dan diterangkan sebenarnya ialah simulasi 3 murid diminta menyatakan bentuk kemalangan lain yang mungkin berlaku di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam 4 Murid perlu memaklumkan langkah keselamatan bagi satu simulasi 5 Murid melukis poster keselamatan jalan raya

BB Belajar EMK Pentaksiran

: : :

Basikal, tin untuk sound, helaian aktiviti Nilai murni (tolong menolong), keusahawanan (nilai barangan first aid), kreativiti (lukis poster) B5D4E1 Mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : : 1 2 3 4 5 : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Pertolongan cemas 3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi. 3.3.1 Mengenal pasti situasi kecemasan. Pada akhir P&P, murid dapat menyatakan tiga situasi kecemasan. Guru menunjukkan gambar tentang situasi kecemasan. Guru bersoal jawab dengan murid tentang situasi-situasi yang diperhatikan. Murid menyenaraikan situasi kecemasan lain selain daripada gambar yang ditunjukkan oleh guru. Murid melakonkan situasi-situasi kecemasan (dalam kumpulan). Guru membuat rumusan. Gambar kreativiti dan inovasi B2D6E1 Mengenal pasti situasi kecemasan dan jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

BB Belajar EMK Pentaksiran Refleksi

Mata Pelajaran Masa Tajuk


Std Kandungan

Std Pembelajaran Obj Pembelajaran Aktiviti

: : : : : :

Pendidikan Kesihatan Kelas : 3A1 Bil murid : 27 orang 7.45 hingga 8.15 pagi (30 min) Pertolongan cemas 3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi. 3.3.2 Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku. 3.3.3 Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku kecemasan dan kecederaan. Murid mengetahui sekurang-kurangnya 4 situasi kecemasan dan tindakannya 1 Memaparkan gambar-gambar kecederaan yang sering berlaku. (Lampiran 1)

2 Bersoal jawab tentang kecederaan lain selain daripada gambar yang ditunjukkan. 3 Membincangkan tindakan segera yang perlu dilakukan apabila terjadi sebarang kecemasan atau kecederaan. (Lampiran 2) 4 Pembentangan hasil perbincangan. 5 Perbincangan dan rumusan. BB Belajar EMK Pentaksiran : : : Kad gambar dan kertas mahjong Pendidikan pengguna dan keselamatan jalanraya B2D6E1 Mengenal pasti situasi kecemasan dan jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku B4D5E1 Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku kecemasan dan kecederaan murid mencapai band Pemulihan : Pengukuhan / pengayaan :

Refleksi

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan Kemahiran Belajar Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya

KEUSAHAWANAN
Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu:
EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 Mengamalkan sikap keusahawanan Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan Nilai moral dan etika keusahawanan EK 4 - TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN Murid boleh: 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula EK 5 - MORAL DAN ETIKA Ada lima prinsip amalan etika berdasarkan moral baik: Prinsip Tanggungjawab Sosial Prinsip Keadilan Prinsip Hak Manusia Prinsip Autonomi Prinsip Ketelusan

EK1 - SIKAP KEUSAHAWANAN 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan 1.2 Peka kepada peluang 1.3 Berani mengambil risiko 1.4 Daya kreativiti dan inovasi 1.5 Fleksibiliti 1.6 Keinginan kepada maklum balas segera 1.7 Berorientasikan masa depan 1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.9 Berkeupayaan memimpin 1.10 Berorientasikan pencapaian 1.11 Berdaya tahan 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan 1.13 Tabah 1.14 Boleh membina jaringan sosial

EK 2 - PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN

9 langkah utama: 2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea; 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi); 2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.

EK 3 - PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PENGURUSAN PERNIAGAAN Melibatkan proses-proses:3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3.2 Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek; 3.4 Menilai pelaksanaan projek.

4.2.3 Mempratik

KREATIVITI
FASA PERSEDIAAN 1.1 PEMERHATIAN 1.1.1 Penggunaan deria 1.1.2 Pemerhatian menyeluruh 1.1.3 Penggunaan ABM yang sesuai 1.1.4 Pengendalian ABM dengan betul 1.1.5 Penggunaan kaedah atau prosedur yang sesuai 1.1.6 Mengenal ciri objek dengan tepat 1.1.7 Mendapat makna dengan betul 1.1.8 Mengenal objek sekeliling yang berkaitan 1.2 ANALISIS 1.2.1 Membuat banding beza 1.2.2 Mengkategorikan kriteria 1.2.3 Mengumpul maklumat 1.2.4 Menyusun maklumat 1.2.5 Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa 1.2.6 Mengkaji kesan baik dan buruk 1.2.7 Mengimbas kembali idea 1.2.8 Mencari banyak bukti yang diterima dan disokong berdasarkan fakta FASA IMAGINASI 2.1 PENJANAAN IDEA 2.1.1 Menghasilkan idea baru 2.1.2 Menghasilkan idea secara berterusan 2.1.3 Menghasilkan idea yang bermakna 2.1.4 Mencari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada 2.2 SINTESIS IDEA 2.2.1 Membuat kesimpulan, itlak dan membina tajuk 2.2.2 Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik 2.2.3 Menentukan maklumat mencukupi atau memerlukan tambahan 2.2.4 Membuat keputusan tentang sintesis akhir 2.2.5 Membincang penilaian 2.2.6 Menilai maklumat baharu 2.2.7 Membuat refleksi FASA PERKEMBANGAN 3.1 PENAMBAH BAIKAN 3.1.1 Menokok tambah idea 3.1.2 Mengubah suai idea 3.1.3 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea 3.1.4 Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan 3.1.5 Memberi pelbagai kategori atau aspek 3.2 MENILAI 3.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menolak atau menerima idea 3.2.2 Menyatakan kekuatan dan kelemahan berdasarkan bukti 3.2.3 Membuat wajaran dengan betul 3.2.4 Membuat pilihan berdasarkan fakta tanpa prasangka FASA TINDAKAN 4.1 PELAKSANAAN 4.1.1 Menghuraikan idea dengan terperinci 4.1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami 4.1.3 Menghasilkan idea baru 4.2 AMALAN BERTERUSAN 4.2.1 Peka kepada perkara sekeliling 4.2.2 Membuat pemerhatian untuk mengenalpasti masalah kesilapan dan kelemahan 4.2.3 Mempratikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan

CARTA SEMAK PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 UTM - 2013

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL


Standard Kandungan Standard pembelajaran Kod Prestasi Tarikh Evidens AMZAR HAIKAL BIN A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI BIN ABDULLAH MOHAMMAD HAIQAL IQWAN B HASLI MOHAMMAD HANNAN AIDID B HIZBULLAH MOHD SAIFUL HASNIZAM B. ABU HASSAN MOHD ZUTRA HAKIM BIN MOHD LAZIM MUHAMAD AIMAN BIN ALI HAMZAH MUHAMAD FAZRUL ARMIN BIN ABD RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BIN BASIRON MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN B YUSOF MUHAMMAD AIDILL B. NOOR FAIZAL MUHAMMAD AMIN BIN ISMAIL MUHAMMAD FAIRUS HAKIMI BIN ALIYAS MUHAMMAD HAIQAL B. ZULAZLAN FARAH NUR ALEEYA BT KHOLEDI FATIN NOR MAISARAH BT. MAT LAZIM NOOR AMIRA NABILAH BT MUKHTAR NOR SYAZLIANA BT MOHAMAD RAZAK NUR ADRIANA ZULAIKA BT MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA BT HASFAFIZAN NUR AMIRA SHAHIRA BT HASHIM NUR ARINA NAZIHA BT MOHD ARIF NURBATRISYA BT MOHD SHAHRUL RIZWAN NUR SYAZA SYAMIMY BT MOHD ZILZUL HELMI NUR SYAFIQAH BT JAAFAR NURUL ALFA ALIA BT. MOHAMAD KHORI NURUL AISHAH BT RAZALI NURUL ATHIRAH NAJWA BT MOHAMAD SHAHROM NURUL FASYA NAJWA BT AHMAD JAKI NURUL HIDAYAH BT YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA BT ROSLI SITI NORSHAHIRA BT ABDULLAH 1.1 1.2 1.3 1.4

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

B1D1E1 B2D1E1 B3D1E1 B3D1E1

B1D2E1 B3D2E1 B3D2E1 B4D1E1 B2D2E1 B2D2E1 B1D3E1 B2D3E1 B2D3E1 B4D2E1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

CARTA SEMAK PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 UTM- 2013 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
Standard Kandungan Standard pembelajaran Kod Prestasi Tarikh Evidens 2.1 2.2 2.3

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

B2D4E1 B2D4E1 B6D1E1 B5D1E1 B5D1E1 B3D3E1 B4D3E1 B4D3E1 B5D2E1 B5D2E1 B6D2E1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

AMZAR HAIKAL BIN A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI BIN ABDULLAH MOHAMMAD HAIQAL IQWAN B HASLI MOHAMMAD HANNAN AIDID B HIZBULLAH MOHD SAIFUL HASNIZAM B. ABU HASSAN MOHD ZUTRA HAKIM BIN MOHD LAZIM MUHAMAD AIMAN BIN ALI HAMZAH MUHAMAD FAZRUL ARMIN BIN ABD RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BIN BASIRON MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN B YUSOF MUHAMMAD AIDILL B. NOOR FAIZAL MUHAMMAD AMIN BIN ISMAIL MUHAMMAD FAIRUS HAKIMI BIN ALIYAS MUHAMMAD HAIQAL B. ZULAZLAN FARAH NUR ALEEYA BT KHOLEDI FATIN NOR MAISARAH BT. MAT LAZIM NOOR AMIRA NABILAH BT MUKHTAR NOR SYAZLIANA BT MOHAMAD RAZAK NUR ADRIANA ZULAIKA BT MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA BT HASFAFIZAN NUR AMIRA SHAHIRA BT HASHIM NUR ARINA NAZIHA BT MOHD ARIF NURBATRISYA BT MOHD SHAHRUL RIZWAN NUR SYAZA SYAMIMY BT MOHD ZILZUL HELMI NUR SYAFIQAH BT JAAFAR NURUL ALFA ALIA BT. MOHAMAD KHORI NURUL AISHAH BT RAZALI NURUL ATHIRAH NAJWA BT MOHAMAD SHAHROM NURUL FASYA NAJWA BT AHMAD JAKI NURUL HIDAYAH BT YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA BT ROSLI SITI NORSHAHIRA BT ABDULLAH

CARTA SEMAK PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 UTM - 2013 MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN
Standard Kandungan Standard pembelajaran Kod Prestasi Tarikh Evidens 3.1 3.2 3.3

3.1.1

3.1.2

3.1.3
B5D3E1

3.1.4
B5D3E1

3.2.1
B3D4E1

3.2.2
B3D4E1

3.2.3
B4D4E1

3.2.4
B5D4E1

3.3.1

3.3.2

3.3.3
B4D5E1

B2D5E1 B2D5E2

B2D6E1 B2D6E1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

AMZAR HAIKAL BIN A'SHARUDDIN MOHAMAD AZMAHADI BIN ABDULLAH MOHAMMAD HAIQAL IQWAN B HASLI MOHAMMAD HANNAN AIDID B HIZBULLAH MOHD SAIFUL HASNIZAM B. ABU HASSAN MOHD ZUTRA HAKIM BIN MOHD LAZIM MUHAMAD AIMAN BIN ALI HAMZAH MUHAMAD FAZRUL ARMIN BIN ABD RAHMAN MUHAMAD HAIKAL BIN BASIRON MUHAMAD KHAIRUL EZZUAN B YUSOF MUHAMMAD AIDILL B. NOOR FAIZAL MUHAMMAD AMIN BIN ISMAIL MUHAMMAD FAIRUS HAKIMI BIN ALIYAS MUHAMMAD HAIQAL B. ZULAZLAN FARAH NUR ALEEYA BT KHOLEDI FATIN NOR MAISARAH BT. MAT LAZIM NOOR AMIRA NABILAH BT MUKHTAR NOR SYAZLIANA BT MOHAMAD RAZAK NUR ADRIANA ZULAIKA BT MOHD ANUAR NUR ALEESYA SYAQIRA BT HASFAFIZAN NUR AMIRA SHAHIRA BT HASHIM NUR ARINA NAZIHA BT MOHD ARIF NURBATRISYA BT MOHD SHAHRUL RIZWAN NUR SYAZA SYAMIMY BT MOHD ZILZUL HELMI NUR SYAFIQAH BT JAAFAR NURUL ALFA ALIA BT. MOHAMAD KHORI NURUL AISHAH BT RAZALI NURUL ATHIRAH NAJWA BT MOHAMAD SHAHROM NURUL FASYA NAJWA BT AHMAD JAKI NURUL HIDAYAH BT YAHAYA NURUL MAS AYU NADIA BT ROSLI SITI NORSHAHIRA BT ABDULLAH