Anda di halaman 1dari 34

KERTAS KERJA SEMINAR PENGURUSAN KRM DEC 2009

Kandungan 1. Pendahuluan 2. Senarai Majlis KRM 2007/2010 3. Senarai Ahli Gabungan 4. Senarai Jawatankuasa Lembaga KRM 5. Senarai Kejohanan KRM 6. Senarai Kelab Berdaftar 7. Kalender tahunan 8. Tatacara permohonan dan penganjuran kejohanan 9. Perlantikan dan Kadar Bayaran Pengadil 10.Program Pendaftaran Kelab, Pegawai dan Pemain. 11. Pergerakan & Kelayakan Pemain mewakili pasukan Negeri untuk Kejohanan Kebangsaan. 12.Pasukan Kebangsaan 13.Program Pembangunan

1. Pendahuluan
Dalam proses membangunkan pengurusan sukan ragbi ke arah pengurusan yang lebih sistematik, pelbagai usaha dibuat bagi memastikan agar ianya dapat dilaksanakan dengan jayanya dan lebih penting bersesuaian dengan keadaan semasa. Salah satu usaha berkenaan adalah mewujudkan Manual Tahunan KRM yang mana ianya bertujuan untuk memberi garis panduan kepada semua pihak yang terlibat dengan sukan ragbi di negara ini. Adalah diharapkan Manual Tahunan KRM akan dapat diujudkan untuk dijadikan rujukan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Melalui program Seminar Pengurusan KRM yang dibuat setiap tahun sebelum pelaksanaan aktiviti di tahun hadapannya, adalah diharapkan semua pihak akan dapat memberikan kerjasama dan mematuhi tatacara dan peraturan yang dipersetujui bersama semasa seminar pengurusan dijalankan. Manual Tahunan KRM ini adalah merupakan dukumen aktif yang mana dari masa ke masa ianya boleh dibuat pindaan mengikut kesesuaian dan persetujuan Ahli Gabungan serta Majlis KRM.

2. Senarai Majlis KRM 2009/2010


SENARAI AHLI MAJLIS KRM SESSI 2009/2010

Presiden Y.Bhg Dato Hj Muhammad Muhiyuddin bin Hj Abdullah Timbalan Presiden Y.Bhg. Dato Seri Abu Raihan bin Wan Jaafar Naib Presiden 1 En. Safarudin bin Mohamad Tn Hj Ahmad Fuad bin Daud Setiausaha Agung Kehormat En. M Suhaimi bin Zainuddin Penolong Setiausaha Kehormat En. Mohd Shaharuddin Mohd Khalid Bendahari Kehormat En. Dom Amy Hussain Pengarah Pembangunan En. M Suhaimi Zainuddin Pengarah Kejurulatihan En. Wan Ibrahim Wan Chik Pengarah Pertandingan Tn. DSP Redzuan bin Abdul Aziz Pengarah Lembaga Pengadil YM Raja Idris Raja Ali Pengarah Penrhubungan Antarabangsa En. Ramesh Lachmanan Pengarah Publisiti, Acara dan Perhubungan Awam Tn. Hj Ibrahim bin Che Awang

3. Senarai Ahli Gabungan


BERDAFTAR KEPADA:

1.

Pesuruhjaya Sukan Malaysia (PJS) Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia Komplek Sukan Negara Bukit Jalil. Kuala Lumpur.

AHLI GABUNGAN KEPADA: 1. Majlis Olimpik Malaysia (OCM) Majlis Olimpik Malaysia. Wisma OCM, Level M, Jalan Hang Jebat, 50150 Kuala Lumpur.

2.

International Rugby Board (iRB) International Rugby Board Huguenot House, 35-38, St. Stephens Green Dublin 2, Ireland. www.irb.com

3.

Asia Rugby Football Union (ARFU) ASIAN RUGBY FOOTBALL UNION, Room 40 C, Tower 6, Sorrento, Union Square, No.1 Austin Road, TST, Kowloon, Hong Kong. www.arfu.com

SENARAI AHLI GABUNGAN KESATUAN RAGBI MALAYSIA

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.


14. 15.

16.
17.

Persatuan Ragbi Negeri Perlis Kesatuan Ragbi Perak Persatuan Ragbi Negeri Terengganu Persatuan Ragbi Negeri Kelantan Kesatuan Ragbi Sarawak Kesatuan Ragbi Sabah Kesatuan Ragbi Selangor Kesatuan Ragbi Negeri Sembilan KEsatuan Ragbi Negeri Johor Kesatuan Ragbi Kuala Lumpur Persatuan Ragbi Negeri Kedah Darul Aman Persatuan Ragbi Negeri Melaka KEsatuan Ragbi Negeri Pahang Persatuan Ragbi Pulau Pinang Majlis Sukan Polis DiRaja Malaysia Persatuan Ragbi Angkatan Tentera Malaysia Persatuan Ragbi Putrajaya

SENARAI AHLI BERSEKUTU KESATUAN RAGBI MALAYSIA 1.

2.
3.

Majlis Sukan Negara Malaysia (MSNM) Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) [PJPSM / BSSK] Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM)

ALAMAT PEJABAT KRM Suite 1.12 Tingkat 1, Wisma OCM, Jalan Hang Jebat, 50150 KUALA LUMPUR TEL. FAX. e-mail : 03-20318336 : 03-20788336 : admin@mru.org.my / gm@mru.org.my

Laman Web : www.mru.org.my ALAMAT PERSURATAN SETIAUSAHA AGUNG KEHORMAT Suite 1.12 Tingkat 1, Wisma OCM, Jalan Hang Jebat, 50150 KUALA LUMPUR

HP: 013-3472422 TENAGA KERJA PEJABAT/URUSETIA KRM

1. Pengurus Besar KRM En. Nabil Hj Ahmad Marzuki 2. Pegawai Pembangunan En. Affandi Noordin / En. Ishak Ismail 3. Pegawai Kerani (Kosong) 4. Pembantu Takbir (kosong) 5. Webmaster En. Norhashimi Hussain
4. Senarai Jawatankuasa Lembaga KRM
SENARAI JAWATANKUASA KECIL (LEMBAGA) KRM

1. Lembaga Pemilihan (Selection Board)


Pengerusi Presiden KRM (YBhg. Dato Muhammad Muhiyuddin Hj Abdullah) 3 orang Ahli - Timbalan Preisden (Y.Bhg. Dato Seri Abu Raihan Wan Jaafar) - Dilantik oleh Majlis KRM (En. Safarudin Mohamad) - Dilantik oleh Majlis KRM (En. M Suhaimi Zainuddin) Co-ordinator Pasukan Kebangsaan (Ex-officio) Pengarah Kejurulatihan KRM (Ex-Officio) En. Wan Ibrahim Wan Chik Setiausaha Lembaga Penolong Setiausaha Kehormat (En. Shaharudin bin Khalid)

Fungsi & Tanggungjawab Menyediakan program pasukan kebangsaan Mencadangkan mana-mana Negeri atau Kelab mewakili negara dalam kejohanan jemputan antarabangsa.
Pengurusan Pasukan Pasukan Senior 15s Penyelaras : Timbalan : AJK : Pasukan Senior 7s Penyelaras : Timbalan : AJK : En. Velayuthan Tan En. Ramesh Lachmanan En. En. Tan Kah Hock En. Safarudin bin Mohamad DSP Ridzwan Abdul Aziz Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan 15s * Beberapa individu lagi akan dilantik mengikut keperluan

Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan 7s * Beberapa individu lagi akan dilantik mengikut keperluan Pasukan Remaja 15s & 7s (B21, B19 & Dev. Team) Penyelaras : Timbalan AJK : : Ketua Jurulatih Pasukan Remaja En. * Beberapa individu lagi akan dilantik mengikut keperluan. Tn Hj Ibrahim bin Che Awang

2. Lembaga Pertandingan (Competition Board)


Pengerusi Pengarah Pertandingan KRM (Tn. DSP Redzuan bin Abdul Aziz) 4 orang Ahli - Setiausaha Agung Kehormat (En. M Suhaimi bin Zainuddin) - Dilantik oleh Majlis KRM (YM Raja Idris bin Raja Ali) - Dilantik oleh Majlis KRM (En. Nabil Hj Ahmad bin Marzuki) - Dilantik oleh Majlis KRM (En. Afandi bin Noordin) - Dilantik oleh Majlis KRM (En. Ishak bin Ismail) Setiausaha Lembaga Penolong Setiausaha Kehormat (En. Shaharuddin bin Khalid)

Fungsi & Tanggungjawab Menyediakan Kalender Kejohanan. Mengelola kejohanan semua Kejohanan Kebangsaan atau mana-mana kejohanan yang diputuskan oleh Majlis untuk dilaksanakan. Menyelaras dan meminda semua peraturan pertandingan sepertimana yang diarahkan oleh Majlis KRM untuk semua kejohanan yang dikelolakan oleh KRM atau Ahli Gabungan dan Kelab Gabungan. Mencadangkan kepada Majlis KRM untuk kelulusan permohonan mengelola kejohanan.

3. Lembaga Pengadil (Referees Board)


Pengerusi - Presiden KRM (YBhg. Dato Muhammad Muhiyuddin bin Hj Abdullah) Pengarah Lembaga Pengadil (YM Raja Idris bin Raja Ali) 2 penama yang dipilih semasa Mesyuarat Agong - Mr K. Maniam - En. Shafferi Rejab 2 orang ex-officio - Wakil dari Majlis KRM (En. M. Suhaimi Zainuddin) - Presiden PPRM Setiausaha Lembaga Penolong Setiausaha Kehormat (En. Shaharuddin bin Khalid)

Fungsi & Tanggungjawab Menyimpan senarai Pengadil Gred 1 yang telah lulus ujian tertentu sepertimana yang yang ditetapkan oleh Lembaga.
7

Melantik pengadil untuk semua perlawanan yang di bawah kelolaan KRM. Melantik Pengadil untuk Kejohanan Antarabangsa. Menyediakan program pembangunan pengadil (Kursus, Seminar & Grading). Mengendali kursus & seminar.

4. Lembaga Kejurulatihan (Board for Coaching)


Pengerusi Pengarah Kejurulatihan KRM (En. Wan Ibrahim Wan Chik) 4 orang Pengerusi Jawatankuasa Kecil yang dilantik oleh Majlis KRM - Pengerusi Jurulatih Sekolah ( MSSM ) - Pengerusi Jurulatih B19/20 tahun - Pengerusi Jurulatih Pasukan Kebangsaan - Pengerusi Jawatankuasa Latihan Pentadbiran & Pengurusan Personel. Setiausaha Lembaga Penolong Setiausaha Kehormat (En. Shaharuddin bin Khalid)

Fungsi & Tanggungjawab Setiap Pengerusi diberi kuasa untuk melantik ahli dalam Jawatankuasanya tanpa had. Jurulatih Kebangsaan adalah dilantik oleh Majlis KRM dan bertanggungjawab menyimpan senarai jurulatih yang berkelayakan di Malaysia. Pengerusi Jawatankuasa Kecil Jurulatih Sekolah perlulah berhubungan (Liaise) dengan MSSM dan MSS Negeri.

5. Lembaga Disiplin (Disciplinary Board)


Pengerusi Timbalan Presiden KRM ( Y.Bhg Dato Seri Abu Raihan Wan Jaafar) 1 orang yang dipilih semasa Mesyuarat Agong YB Dato Hj Johar bin Hj Rusi 2 orang Naib Preisden KRM - En. Safaruddin Muhamad - Tn Hj Ahmad Fuad Daud Setiausaha Lembaga Penolong Setiausaha Kehormat (En. Shaharuddin bin Khalid)

Fungsi & Tanggungjawab

Mengadakan mesyuarat Lembaga sebaik sahaja dimaklumkan bahawa ada pemain yang dikenakan tindakan buang padang (sent off). Laporan dari semua pihak terbabit (pemain, pengurus pasukan dan pengadil) perlulah diperolehi untuk mengadakan mesyuarat dengan korum seramai 2 orang sudah mencukupi untuk melaksanakan mesyuarat. Jika tiada Ahli Lembaga yang hadir dalam mana-mana kejohanan di bawah naungan KRM, Presiden Ahli Gabungan atau wakilnya di mana kejohanan diadakan, perlu mengadakan sessi hearing dengan segera dan segala keputusan yang dibuat hendaklah dikemukakan kepada Setiausaha Agong yang seterusnya memanggil mesyuarat Lembaga Disiplin bagi mengesahkan (endorse) keputusan yang telah diambil atau mengadakan semula mesyuarat bagi membuat keputusan ke atas kes yang sama.

6. Lembaga Pembangunan (Development Board)

Pengarah Pengarah Pembangunan KRM (En. M Suhaimi Zainuddin) Seberapa ramai pakar dalam sukan ragbi yang dilantik oleh Majlis KRM atas cadangan Pengarah Pembangunan KRM Setiausaha Lembaga Penolong Setiausaha Kehormat (En. Shaharuddin bin Khalid)

Fungsi & Tanggungjawab Overall adviser to the Union ( KRM ) and shall act as a Brain Trust whose duties shall range from consideration of change in the law of the Game or its adaptations to local condition, to method of coaching and to planning of periodic programs example 5 Year Plans and shall communicate their decisions to the appropriate Boards for implementation.
7. Lembaga Kewangan Jawatankuasa ini dibentuk oleh Ahli Majlis KRM bagi memastikan program dana KRM dibuat dengan lebih tersusun dan dipertanggungjawabkan. Ahli: Pengerusi Timbalan Ahli : : : YBhg Dato Muhammad Muhiyuddin Hj Abdullah Y.Bhg. Dato Seri Abu Raihan Hj Wan Jaafar En. Safaruddin Mohamad Tn. Hj Ahmad Fuad Daud En. M Suhaimi bin Zainuddin Setiausaha Agung Kehormat En. Dom Amy Hussain Bendahari Kehormat En. Nabil Hj Ahmad Marzuki Pengurus Besar KRM

Fungsi dan tanggungjawab :


1. 2. 3. 4. 5. Menyediakan program mengumpul dana untuk KRM Menyediakan kadar bayaran dan budget tahunan KRM Melantik Pegawai-pegawai untuk melaksanakan program. Meneliti dan meluluskan penajaan ke atas aktiviti KRM Meluluskan perbelanjaan setiap aktiviti KRM

Nota:
Lanjutan kepada cadangan Ahli Gabungan, Majlis KRM akan melantik seorang wakil bagi setiap Zon (Utara/Tengah/Selatan/Timur) sebagai Ahli Jawatankuasa setiap Lembaga yang ujud dalam KRM.

5. Senarai Kejohanan KRM.


5.1. Senarai kejohanan anjuran/kelolaan Kesatuan Ragbi Malaysia 5.1.1. Kejohanan 15 sepasukan (Tempatan). 5.1.1.1. Kejohanan Ragbi Piala Agong Melibatkan 8 pasukan terbaik melalui kejohanan kelayakan Piala KRM dan Piala Presiden beserta pasukan Sabah dan Sarawak. 5.1.1.2. Kejohanan Ragbi Piala KRM Melibatkan 6 pasukan elit Division 1

5.1.1.3. Kejohanan Ragbi Piala Presiden Melibatkan baki Ahli Gabungan KRM atau pasukan jemputan Khas KRM.

5.1.1.4. Kejohanan Remaja B21 tahun Melibatkan semua Ahli Gabungan KRM dan pasukan Jemputan

5.1.1.5. Kejohanan Liga Super KRM

Melibatkan 8 pasukan Kelab elit dalam negara yang melalui proses ranking. (Bagi tahun 2010) 6 pasukan yang menyertai Kejohanan Pertama Liga Super KRM 2009 akan kekal dan tambahan 2 pasukan lagi dari Juara dan Naib Juara Kejohanan Antara Kelab Kebangsaan (NICC) 2009. (Bagi tahun berikutnya) 7 pasukan teratas akan kekal dalam kejohanan akan datang manakala pasukan ke 8 akan dikeluarkan dan Juara NICC tahun berkenaan akan sertai Liga Super KRM selepas itu. Selepas pusingan liga, 3 pasukan teratas akan bertanding untuk merebut Piala Super KRM bersama-sama pasukan Kelab dari Sabah atau Sarawak. Pasukan Ranking ke 4 hingga 7 akan bermain untuk merebut Piala Premier KRM selepas pusingan liga. Manakala pasukan tercorot (8) akan turun ke Kejohanan NICC. 5.1.1.6. Kejohanan Piala Super KRM

10

Melibatkan 3 pasukan Kelab teratas Liga Super KRM dan 1 pasukan dari Sabah atau Sarawak akan bermain secara kalah mati untuk merebut Juara Piala Super KRM (Cup & Plate). 5.1.1.7. Kejohanan Piala Premier KRM Melibatkan pasukan Kelab yang berkedudukan tempat ke 4 hingga ke 7 dalam ranking Liga Super KRM akan bermain secara kalah mati untuk merebut Juara Piala Premier KRM (Cup & Plate). 5.1.1.8. Kejohanan Antara Kelab Kebangsaan (NICC)

Kejohanan terbuka kepada semua Kelab dari Ahli Gabungan KRM yang menyertai Liga Tempatan (Negeri) masing-masing. 2 pasukan teratas dari kejohanan ini akan melayakkan diri untuk menyertai Kejohanan Liga Super KRM berikutnya. 5 .1.2. Kejohanan 15 sepasukan (Antarabangsa) . Dari masa ke masa, KRM (Malaysia) dipertanggungjawabkan untuk bertindak sebagai Tuan Rumah untuk kejohanan antarabangsa peringkat Asia dan Dunia. Antara kejohanan yang disertai ialah: 1. Kejohanan Asia 5 Nation (Mengikut Division semasa) 2. Kejohanan Kelayakan Piala Dunia 3. Kejohanan Piala Asia Remaja B20. 5 .1.3. Kejohanan 7 sepasukan (Tempatan) 5.1.3.1 Kejohanan Ragbi 7 sepasukan Kebangsaan. Kejohanan melibatkan semua Negeri/Ahli Gabungan KRM. Kejohanan dijalankan secara karnival selama 2 hari di lokasi yang ditetapkan oleh KRM bersama Tuan Rumah (Ahli Gabungan). Kejohanan merebut Piala Ung Khek Chow. 5.1.3.2. Kejohanan Ragbi 7 sepasukan Remaja Kebangsaan ( Bawah 19).

Kejohanan melibatkan pemain dengan had umur di antara 17 hingga 19 tahun. Kejohanan melibatkan semua Negeri/Ahli Gabungan KRM. 5.1.3.3. Kejohanan Sukan Malaysia (SUKMA). KRM akan bekerjasama dengan Tuan Rumah dalam mengendalikan kejohanan di peringkat kebangsaan ini. Kejohanan dijalankan dengan menggunakan format 7 sepasukan Had Umur pemain adalah di bawah 21 tahun.

11

Pemain yang berumur di bawah 18 tahun diwajibkan mendapat surat kelulusan dari ibu-bapa/penjaga. 5 .1.4. Kejohanan 7 sepasukan (Antarabangsa) . Dari masa ke masa, KRM (Malaysia) dipertanggungjawabkan untuk bertindak sebagai Tuan Rumah untuk kejohanan antarabangsa peringkat Asia dan Dunia. Antara kejohanan yang disertai ialah: 1. Kejohanan Siri Asia 7s (MRU Borneo 7s) 2. Kejohanan Kelayakan Piala Dunia 7s 3. Kejohanan Kelayakan Sukan Asia 4. Kejohanan Kelayakan Sukan Olimpik Nota:

Lanjutan kepada cadangan balas Ahli Gabungan, perkara berikut akan dipertimbangkan untuk pelaksanaan KRM bagi tahun 2010. 1. Piala Agong Jika dikekalkan format sediada, kelayakan pasukan adalah seperti berikut:1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Empat(4) pasukan Piala KRM layak secara otomatik, Dua(2) pasukan Piala Preisden layak secara otomatik Satu(1) pasukan dari Borneo (Sabah/Sarwak) Pemenang play-off di antara tempat ke 5 Piala KRM dan tempat ke 3 Piala Presiden.

2. Piala Agong/Piala KRM/Piala Presiden.

2.1.

2.2. 2.3.

Kejohanan Piala Agong akan dimulakan dengan pusingan awal peringkat Zon (Utara Perlis, Kedah, P.Pinang & Perak), (Tengah Selangor, K.Lumpur, Putrajaya, Sabah & Sarawak), (Selatan N.Sembilan, Melaka, Johor & PDRM) & (Timur Kelantan, Terengganu, Pahang & ATM). Kejohanan akan diadakan secara kalah-mati dengan undian perlawanan mengikut ranking semasa. Pasukan yang menang di Pusingan awal akan ke Suku Akhir akan ke Piala Agong manakala Pasukan yang kalah akan bertanding untuk merebut Piala KRM.

5.2. Senarai Kejohanan Anjuran Ahli Gabungan KRM/Kelab di bawah naungan.

Kejohanan adalah melibatkan pasukan Kelab dari dalam atau luar negara.
5.2.1. Persatuan Ragbi Perlis 5.2.1.1. Kejohanan Liga Perlis 5.2.1.2. Kejohanan Piala Indra Kayangan 7s - Terbuka 5.2.2. Persatuan Ragbi Negeri Kedah 5.2.2.1. Kejohanan Liga Kedah

12

5.2.2.2. 5.2.2.3. 5.2.2.4. 5.2.2.5.

Kejohanan Kejohanan Kejohanan Kejonanan

Alor Setar 10s - Terbuka Sintok 10s (UUM) - Terbuka Kubang Pasu 19s Terbuka Langkawi 7s Terbuka

5.2.3. Persatuan Ragbi Pulau Pinang 5.2.3.1. Kejohanan Ragbi Liga Pulau Pinang 5.2.3.2. Kejohanan Ragbi Penang 10s Terbuka 5.2.4. Kesatuan Ragbi Perak 5.2.4.1. Kejohanan Liga Perak 5.2.4.2. Kejohanan Taiping 10s (KE VII Tigers) Terbuka 5.2.5. Kesatuan Ragbi Selangor 5.2.5.1 Kejohanan Liga KRS 4 Division 5.2.5.2 Kejohanan Piala KRS 36 pasukan 5.2.5.3 Kejohanan KRS Green 7s 5.2.5.4 Kejohanan Liga KRS 10s 7.2.1.1. Kejohanan Liga Campus KRS 7.2.1.2. Kejohanan Sukan Selangor (Antara Daerah) 7.2.1.3. Kejohanan Liga Alumni (Ansara) 2 Division 7.2.1.4. Kejohanan Liga Alumni Kebangsaan (Ansara) 7.2.1.5. Kejohanan Piala Perdana Alumni (Ansara) 7.2.1.6. Kejohanan Ansara 10s (B17, B19 & Senior) (Ansara) 7.2.1.7. Kejohanan Alumni 7s (Ansara) 7.2.1.8. Kejohanan Antarabangsa COBRA 10s (COBRA) 7.2.1.9. Kejohanan RSC Jonah Jones 7s Sr & Colt-B21 (RSC) 7.2.1.10. Kejohanan SMSS 10s Alumni, B16 & B14 (SMSS/SMSOB) 7.2.1.11. Kejohanan UPM 10s (UPM Serdang) - Terbuka 7.2.1.12. Kejohanan UKM 10s (UKM Bangi) - Terbuka 5.2.6. Persatuan Ragbi Kuala Lumpur 7.2.1.13. 7.2.1.14. 7.2.1.15. Kejohanan Liga KL Kejohanan Piala Dato Bandar 10s Terbuka Kejohanan VI 7s

5.2.7. Persatuan Ragbi Putrajaya 7.2.1.16. 7.2.1.17. Kejohanan Liga Putrajaya Kejohanan Putrajaya 7s (ASAS) Terbuka

5.2.8. Persatuan Ragbi Angkatan Tentera Malaysia 7.2.1.18. 7.2.1.19. 7.2.1.20. 7.2.1.21. Kejohanan Kejohanan Kejohanan Kejohanan Antara Perkhidmatan ATM 15 Antara Perkhidmatan ATM 10s Antara Perkhidmatan ATM 7s Inter Kor (Darat) 10s

13

7.2.1.22.

Kejohanan Terbuka

RMAF

Blackhawks

7s/10s

(Blackhawks)

5.2.9. Kesatuan Ragbi Negri Sembilan 7.2.1.23. 7.2.1.24. 7.2.1.25. Kejohanan Liga N9 Kejohanan Tertutup 7s NS Kejohanan NS Royal 7s International - Terbuka

5.2.10. Persatuan Ragbi Negeri Melaka 7.2.1.26.

7.2.1.27.

Kejohanan Liga Melaka Kejohanan Melaka Booster 10s Terbuka

5.2.11. Kesatuan Ragbi Johor 7.2.1.28. 7.2.1.29. 7.2.1.30. 7.2.1.31. 7.2.1.32. Kejohanan Kejohanan Kejohanan Kejohanan Kejohanan Liga Johor Piala Tengku Mahkota Johor 7s Segamat 10s KUITOH 10s UTM Skudai 10s

5.2.12. Kesatuan Ragbi Pahang 7.2.1.33. 7.2.1.34. Kejohanan Liga Pahang Kejohanan Kuantan 10s

5.2.13. Persatuan Ragbi Negeri Terengganu 7.2.1.35. Kejohanan Liga Terengganu

5.2.14. Persatuan Ragbi Negeri Kelantan

5.2.15. Kesatuan Ragbi Sarawak 7.2.1.36.

7.2.1.37.

Kejohanan Kuching 7s Kejohanan Sarawak 10s

5.2.16. Kesatuan Ragbi Sabah 7.2.1.38. 7.2.1.39. 7.2.1.40. Kejohanan MRU Borneo 7s (Siri Asia) Kejohanan Liga Sabah Kejohanan Sandakan 10s (Sandakan)

5.2.17. Majlis Sukan PDRM

14

7.2.1.41. 7.2.1.42.

Kejohanan Piala KPN 10s terbuka Kejohanan PDRM Antara Negeri

6. Senarai Kelab Berdaftar


6.1. Persatuan Ragbi Perlis 8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 6.2. Kelab Ragbi ExSemsira Kelab Ragbi Kelab Ragbi

Persatuan Ragbi Negeri Kedah 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. Alor Setar Blues Sahoca Kelab Ragbi Kuala Muda UUM Sintok

6.3.

Persatuan Ragbi Pulau Pinang 6.3.1. 6.3.2. Kelab Ragbi Kelab Ragbi

6.4.

Kesatuan Ragbi Perak 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. TLDM ORCA RMR Warrior DBI Warlord KE Tigers UTP UITM Manjung Politeknik Ungku Omar

6.5.

Kesatuan Ragbi Selangor

6.5.1. 6.5.2. 6.5.3. 6.5.4.

COBRA ROYAL SELANGOR CLUB SMS OLD BOYS RUGBY CLUB KPD TIGERS RUGBY CLUB

(Blacks & Stings) (Dog & Dalmatians) (SMS Old Boys & Young Boys) (KPD Tigers)

15

6.5.5. UPM SERDANG ANGELS 6.5.6. EX-ANGELS RUGBY CLUB 6.5.7. MINDEF OFICER RUGBY 6.5.8. STORMS RUGBY CLUB 6.5.9. Keris Conlay-BIB 6.5.10. KELAB SUKAN MAS
6.5.11. 6.5.12. 6.5.13. 6.5.14. 6.5.15. 6.5.16. 6.5.17. 6.5.18. 6.5.19.

6.5.20. 6.5.21. 6.5.22. 6.5.23. 6.5.24. 6.5.25. 6.5.26. 6.5.27. 6.5.28. 6.5.29. 6.5.30. 6.5.31. 6.5.32. 6.5.33. 6.5.34.
6.5.35. 6.5.36. 6.5.37. 6.5.38. 6.5.39. 6.6.

(Angels) (Ex-Angels) (MOR & MOR Jr) (Storms) (KC-BiB) (MAS Cougars) VI RANGER RUGBY (VI Ranger) STJ OLD BOYS RUGBY CLUB (STJOB Warriors) KELAB SUKAN MBSA (MBSA) KELAB SUKAN PETRONAS (Petronas) KELAB RAGBI KLIUC (KRC Tractors) OPA RUGBY (OPA Rugby) KELAB RAGBI DMONTEL (DMontel) HSKOBA RUGBY CLUB (HSKOBA) KELAB RAGBI X-LIONS (X-Lions) POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH (PSIS Falcons) KELAB RAGBI TAMAN EHSAN KEPONG (TEORA) KELAB RAGBI UNITEN (Uniten Thunders) ANSARA (Ansara) SDAR LIONS RUGBY CLUB (SDAR Lions) SSAAS OLD BOYS RUGBY CLUB (SSAASOB) POLITEKNIK SULTAN ABDUL AZIZ SHAH(ARC Force) STAROBA (STAROBA) EX-SAS RUGBY CLUB (Ex-SAS) MPSJ (MPSJ) MFI (MFI Tarantula) UTM KUALA LUMPUR (UTM Tech Pirates) UITM INTEKMA LIONS (Intekma Lions) UNISEL (Unisel) UKM BANGI (UKM Bangi Bandits) Bangi Hunters Rugby Club (Bangi Hunters) KL Gunners (KL Gunners) UPNM Smookies (Smookies Sr & Jr) Bintang Rugby Club (Bintang) Belia 4B Jenjarom (4B Pythons)

Persatuan Ragbi Kuala Lumpur 6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.4. 6.6.5. DBKL Bandaraya Dragons MCOBA Kelab Sultan Sulaiman Kelab Ragbi Taman Kosas UIA Gombak (Bandaraya Dragons) (MCOBA) (KSS King) (KOBOYS) (UIA Draconians)

6.7.

Persatuan Ragbi Putrajaya 6.7.1. 6.7.2. Kelab Ragbi ASAS Kelab Ragbi (ASAS)

16

6.8.

Persatuan Ragbi Angkatan Tentera Malaysia 6.8.1. 6.8.2. 6.8.3. RMAF Blackhawks JLJ Di Raja TLDM ORCA (Blackhawks) (JLJ, JLJ Jr & IJED) (ORCA)

6.9.

Majlis Sukan PDRM 6.9.1. 6.9.2. Polis Bersatu Pulapol

6.10.

Kesatuan Ragbi Negri Sembilan

6.10.1. NS Wanderers
6.10.2. Kelab Ragbi DPepatih 6.10.3. Sikamat Gunners

6.11.

Persatuan Ragbi Negeri Melaka 6.11.1. Kelab Ragbi MHSOB 6.11.2. Kelab Ragbi MORUC 6.11.3. Kelab Ragbi

6.12.

Persatuan Ragbi Johor 6.12.1. 6.12.2. 6.12.3. 6.12.4. 6.12.5. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Ragbi Ragbi Ragbi Ragbi Ragbi Bandar Penawar UTM Tech Pirates Muar Musketeers KUITOH UITM Segamat

6.13.

Kesatuan Ragbi Pahang 6.13.1. Politeknik SAS Kuantan 6.13.2. AMOR Kuantan

6.14.

Persatuan Ragbi Negeri Terengganu 6.14.1. Kelab Ragbi 6.14.2. Kelab Ragbi

6.15.

Persatuan Ragbi Negeri Kelantan 6.15.1. Kelab Ragbi 6.15.2. Kelab Ragbi

6.16.

Kesatuan Ragbi Sarawak 6.16.1. Kuching Rugby Footbal Club (KRFC)

17

6.16.2. 6.16.3. 6.16.4. 6.16.5. 6.17.

Kelab Ragbi Miri Kelab Ragbi Sibu Kelab Ragbi Sri Aman Polis Sarawak

Kesatuan Ragbi Sabah 6.17.1. Kelab Ragbi Sandakan Eagles 6.17.2. Kelab

7. Kalender tahunan TAHUN 2010 WEEK TARIKH 1 2 Jan 3 Jan 2 9 Jan 10 Jan 3 16 jan 17 Jan 23 Jan 24 Jan 30 Jan 31 Jan 6 Feb 7 Feb 13 Feb 14 Feb 20 Feb 21 Feb 27 Feb 28 Feb 6 Mar 7 Mar 13 Mar 14 Mar 20 Mar 21 Mar 27 Mar 28 mar 3 Apr 4 Apr KEJOHANAN NICC NICC NICC NICC NICC FINAL ANSARA 10S ANSARA 10S LOKASI RMR & VI, KL Pulapol&Polisas VI, KL Pulapol Pulapol Pdg Utara, PJ Pdg Utara, PJ KETEGORI Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Alumni Alumni PENGANJUR KRM KRM KRM KRM KRM Ansara Ansara

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Liga Super Liga Super CNY Liga Super Liga Super Liga Super Liga Super Liga Super Liga Super National Training National Training Liga Super Liga Super Liga Super Liga Super Liga Super Liga Super

Kelab Kelab

KRM KRM

Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kebangsaan Kebangsaan Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab

KRM KRM KRM KRM KRM KRM KRM KRM KRM KRM KRM KRM KRM KRM

18

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10 Apr 11 Apr 17 Apr 18 Apr 24 Apr 25 Apr 1 May 2 May 8 May 9 May 15 May 16 May 22 May 23 May 29 May 30 May 5 Jun 6 Jun 12 Jun 13 Jun 19 Jun 20 Jun 26 Jun 27 Jun

A5N A5N A5N A5N

Div Div Div Div

1 1 1 1

Kebangsaan Kebangsaan Kelab Kelab

Spore Spore KRM KRM

Piala Super Piala Super

Kelab Kelab

KRM KRM

Piala KRM/Presiden Piala KRM/Presiden Piala KRM/Presiden Piala KRM/Presiden Piala KRM/Presiden Piala KRM/Presiden SUKMA SUKMA SUKMA SMSS Tens SMSS Tens NS Royal 7s NS Royal 7s Piala Agong Piala Agong

Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Melaka Melaka Melaka SMSS SMSS Sek. & Alumni Sek. & Alumni International International Negeri Negeri

KRM KRM KRM KRM KRM KRM KRM/PRNM KRM/PRNM KRM/PRNM SMSS & SMSOB SMSS & SMSOB NSRU NSRU KRM KRM

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

3 Jul 4 Jul 10 Jul 11 Jul 17 Jul 18 Jul 24 Jul 25 Jul 31 Jul 1 Aug 7 Aug 8 Aug 14 Aug 15 Aug 21 Aug 22 Aug 28 Aug 29 Aug 4 Sep 5 Sep 11 Sep 12 Sep 18 Sep 19 Sep 25 Sep

RSC Jonah Jones RSC Jonah Jones National 7s National 7s Puasa Ramadhan

Bukit Kiara Bukit Kiara

International International

RSC RSC KRM KRM

Hari Raya Aidil Fitri

Shanghai 7s

Shanghai

International

CRU/ARFU

19

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

26 Sep 2 Oct 3 Oct 9 Oct 10 Oct 16 Oct 17 Oct 23 Oct 24 Oct 30 Oct 31 Oct 6 Nov 7 Nov 13 Nov 14 Nov 20 Nov 21 Nov 27 Nov 28 Nov 4 Dec 5 Dec 11 Dec 12 Dec 18 Dec 19 Dec 25 Dec 26 Dec

Shanghai 7s

Shanghai

International

CRU/ARFU

Brunei 7s Brunei 7s A7S MRU Borneo 7s A7S MRU Borneo 7s

BSB BSB K.Kinabalu K.Kinabalu

International International International International

BRU/ARFU BRU/ARFU SRU/KRM SRU/KRM

COBRA 10s COBRA 10s

Petaling Jaya Petaling Jaya

International International

COBRA COBRA

20

8. Tatacara permohonan dan penganjuran kejohanan/aktiviti.


Pendahuluan Tatacara ini adalah bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi penganjuran kejohanan/aktiviti di semua peringkat yang merangkumi peringkat Tempatan, Kebangsaan dan Antarabangsa yang melibatkan para penganjur di peringkat Kelab, Ahli Gabungan Negeri dan Kesatuan Ragbi Malaysia (KRM) sendiri. Ini adalah selaras dengan peruntukan yang termaktub dalam Perlembagan KRM (fasal 9.3.5) beserta syarat tambahan bagi tujuan penyelarasan dan kesesuaian. Kelulusan (Sanction) Kejohanan/Aktiviti Setiap kejohanan yang ingin dianjurkan hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan (sanction) Majlis KRM dan juga Pesuruhjaya Sukan Malaysia sekiranya terbabit dengan pasukan antarabangsa dan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) atau Jabatan Pendidikan Jasmani Kementerian Pendidikan Malaysia sekiranya melibatkan pasukan peringkat sekolah. Tatacara permohonan kelulusan adalah seperti berikut:1. Penganjur menyediakan kertas kerja yang merangkumi butiran berikut:-

1.1.
1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Nama Badan Pengelola & Nama Kejohanan Format Kejohanan (15s, 10s atau 7s) Tarikh kejohanan Lokasi Kejohanan Kategori Kejohanan dan jumlah pasukan bagi dipertandingkan Senarai Jawatankuasa Induk Pengurusan Kejohanan

setiap

kategori

yang

21

1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Maklumat Kewangan (Bajet dan Sumber kewangan) Peraturan Pertandingan Cadangan Jadual Perlawanan Maklumat lain yang berkaitan

2. Penganjur mengemukakan kertas kerja serta Borang PKK1 (Borang Permohonan


Kelulusan Kejohanan/Aktiviti) kepada Urusetia KRM. (Bagi Kelab atau mana-mana badan selain dari Ahli Gabungan Negeri, permohonan hendaklah dikemukakan melalui Kesatuan Ragbi Negeri masing-masing di mana ia bergabung atau di mana lokasi kejohanan berkenaan akan diadakan) 3. Permohonan hendaklah sampai kepada Urusetia KRM dalam tempuh 3 bulan dari tarikh kejohanan bagi kejohanan yang melibat pasukan tempatan sahaja dan dalam tempuh 6 bulan bagi kejohanan peringkat antarabangsa. 4. Pihak Pengelola bertanggungjawab untuk mendapatkan kelulusan Pesuruhjaya Sukan Malaysia untuk kejohanan peringkat antarabangsa. daripada

5. Selepas mendapat kelulusan KRM, barulah pihak pengelola boleh mengemukakan surat jemputan kepada pasukan-pasukan yang ingin mereka jemput melalui badan induk masing-masing iaitu jika ianya melibatkan pasukan antarabangsa, maka jemputan perlulah dikemukakan kepada Kesatuan Ragbi Negara berkenaan dan jemputan kepada pasukan Kelab tempatan hendaklah dibuat melalui Kesatuan Ragbi Negeri di mana mereka bergabung. 6. Jika melibatkan pasukan peringkat sekolah, maka kelulusan dan jemputan hendaklah dibuat melalui Jabatan Pendidikan Jasmani, Kementerian Pendidikan Malaysia atau MSSM tidak lewat dari tempuh 2 bulan dari tarikh kejohanan. 7. Pengelola adalah diwajibkan mematuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan dalam surat kelulusan KRM yang mana jika gagal, maka tindakan penggantungan atau denda boleh dikenakan kepada pihak penganjur. 8. Laporan penuh kejohanan yang telah dikelolakan hendaklah dikemukakan kepada Urusetia KRM dalam tempuh 14 hari dari tarikh berakhir kejohanan. Nota: i) ii) iii) Lembaga Kejohanan KRM berhak untuk tidak meluluskan permohonan yang dikemukakan jika ianya tidak memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di atas. Mana-mana pegawai kejohanan yang terlibat dalam sebarang kejohanan yang tidak mendapat kelulusan KRM, boleh dikenakan tindakan disiplin atau digantung dari sebarang aktiviti sukan ragbi dalam dan luar negara. Lembaga Kejohanan KRM berhak meminda mana-mana Peraturan Pertandingan dan menetapkan tarikh sesuatu kejohanan bersesuaian dengan kehendak sukan ragbi tanahair.

Kelulusan (Sanction) keluar Negara.

22

Selaras dengan Perlembagan KRM dan amalan yang ditetapkan oleh IRB, setiap Badan (pasukan/kelab/negeri) yang akan menyertai apa-apa kejohanan atau perlawanan ragbi di luar Negara, hendaklah mendapat sanction dari Badan Induk (KRM). Oleh yang demikian, mana-mana Badan yang terlibat diwajibkan mengemukakan permohonan sanction kepada pihak KRM untuk tujuan berkenaan dengan mengemukakan:1. Borang PKK1 (atau Borang pindaan yang berkaitan dengannya) 2. Senarai Nama Ahli Pasukan 3. Surat Jemputan dari pihak penganjur 4. Surat/Borang Pengesahan Penyertaan.

9. Perlantikan Pegawai Kejohanan (Pengadil, Hakim Garisan, Assessor Pengadil & Pegawai Teknikal) Bagi setiap kejohanan yang bakal diadakan, kuasa perlantikan Pegawai Kejohanan (Pengadil, Hakim Garisan dan Pegawai Teknikal) adalah seperti berikut:1. Kejohanan anjuran KRM dan Antarabangsa 1.1. 1.2. 1.3. Pengadil Hakim Garisan Assessor Pengadil Pegawai Teknikal Referee Coach - Lembaga Pengadil KRM - Lembaga Pengadil KRM - Lembaga Pengadil KRM - Pengarah Kejohanan KRM - Lembaga Pengadil

1.4.
1.5.

Nota: Kecuali untuk perlawanan antarabangsa di bawah iRB atau ARFU, perlantikan Pengadil dan Assessor Pengadil akan dibuat oleh iRB/ARFU. 2. Kejohanan anjuran Negeri dan Kelab (Terbuka Antarabangsa dan Kebangsaan) 2.1. Pengadil 2.2. Hakim Garisan 2.3. Pegawai Teknikal - Lembaga Pengadil KRM - Penyelaras Pengadil Negeri - Pengarah Kejohanan KRM

23

3. Kejohanan anjuran Negeri dan Kelab (Tertutup Tempatan) 3.1. Pengadil 3.2. Hakim Garisan 3.3. Pegawai Teknikal - Penyelaras Pengadil Negeri - Penyelaras Pengadil Negeri - Pengarah Kejohanan Negeri

Nota: Kuasa perlantikan ini akan disebut dalam surat kelulusan (sanction) dari KRM sebagai rujukan pihak pengelola. Pegawai yang bertanggungjawab akan dimaklumkan melalui salinan surat kelulusan yang dikeluarkan.

KADAR BAYARAN KHIDMAT PENGADIL Kesatuan Ragbi Malaysia Berkuatkuasa dari tarikh 18hb Jan 2008, berikut adalah kadar bayaran khidmat Pengadil/Hakim Garisan/Pegawai Ke 4 yang telah diluluskan oleh Majlis KRM pada 8hb Januari 2008. Bil 1 Kategori Kejohanan Antarabangsa 2 15 Sepasukan Karnival 7/10s 80.00 (Ref) 50.00 (TJ) 100.00 (Ref/TJ) 20.00 20.00 100.00 70.00 120.00 Elaun Khidmat RM Elaun Perjalanan RM Jumlah Besar RM

Kebangsaan 15 sepasukan Karnival 7/10s 50.00 (Ref) 30.00 (TJ) 70.00 20.00 20.00 70.00 50.00 90.00

Tempatan 15 sepasukan Karnival 7/10s 30.00 (Ref) 20.00 (TJ) 50.00 (Ref/TJ) 20.00 20.00 50.00 40.00 70.00

ANTARABANGSA (Referee Keluar Negara)

24

a) 15 & 17 sepasukan

RM 100.00 untuk setiap hari berada di luar negara

Tambang dari rumah ke KLIA mengikut kadar MRT/TEKSI/BA S

Nota: 1. 2. 3. Elaun perjalanan pengadil dari luar kawasan adalah mengikut kadar tambang LRT/Bas/Teksi. Bagi penugasan di kejohanan karnival selama dua (2) hari di luar kawasan, pembayaran elaun khidmat adalah selama tiga (3) hari. Kadar Bayaran ini merangkumi semua kejohanan di bawah naungan KRM dan Ahli Gabungannya kecuali kejohanan yang dianjurkan oleh Badan Kerajaan yang telah menyelaras semua kadar bayaran pegawai kejohanan mereka seperti SUKMA, MSSN, MSSM dan sebagainya.

Lembaga Pengadil KRM 2007/2010 10. Pendaftaran Kelab/Pegawai/Pemain

PROGRAM PENDAFTARAN KELAB, PEGAWAI DAN PEMAIN. PENDAHULUAN. Program ini yang telah dimulakan pada tahun 2006 ini, akan di teruskan bagi memastikan ianya akan memberi faedah dan impak yang besar kepada program pembangunan dan pengumpulan data base sukan ragbi Malaysia. Oleh yang demikian, setiap Ahli Gabungan KRM dan juga kelab-kelab di bawah naungannya perlulah memberikan penekanan yang lebih serius dalam memastikan program ini dilaksanakan dengan jayanya.

Note: 1. Beberapa pindaan telah dibuat mengikut kesesuaian semasa.

PENDAFTARAN KELAB/PEGAWAI/PEMAIN Setiap kelab yang ingin menyertai mana-mana aktiviti sukan ragbi yang dinaungi oleh KRM diwajibkan membuat pendaftaran rasmi setiap tahun sessi. Sehubungan dengan itu tanggungjawab Kelab adalah dituntut untuk mengemukakan dokumen berikut kepada pihak Urusetia Kesatuan Ragbi Negeri yang seterusnya menyampaikan kepada KRM untuk tujuan penyelarasan. Mengemukakan dokumen berikut:-

1. Salinan Pendaftaran Kelab kepada Negeri samada sebagai Ahli Biasa atau Ahli Bersekutu.
2. Mengemukakan borang berikut :

25

2.1. 2.2. 2.3.

Borang Pendaftaran Kelab Borang PK1 (Borang disediakan) Senarai Pemain Borang PP1 (Borang disediakan) Senarai Jurulatih dan Pengadil Borang JP1 (Borang disediakan)

Borang hendaklah diisi selengkapnya untuk diterima pakai. Borang hendaklah dikemukakan secara hard-copy (yang bertanda tangan pengesahan) beserta wang sebanyak RM3.00 bagi setiap nama yang didaftarkan dan hantarkan juga soft copy kepada Urusetia KRM atau Kesatuan ragbi Negeri Gabungan.

KAD PENDAFTARAN Kad Pengenalan/Pendaftaran akan dikeluarkan kepada setiap pegawai dan pemain sebagai pengesahan pendaftaran. Kad ini akan diguna-pakai bersama My-Card untuk tujuan penyemakkan dalam sesuatu aktiviti yang disertai. Kad ini sah sehingga pemain atau pegawai berkenaan memohon untuk berpindah ke Kelab lain di tahun sessi berikutnya.

YURAN PENDAFTARAN Yuran Pendaftaran adalah sebanyak RM 3.00 (Ringgit Malaysia: Tiga Sahaja) bagi setiap nama yang dikemukakan yang mana ianya merangkumi kos pengurusan pendaftaran termasuk menyediakan kad dan urusetia. SKIM INSURAN. Semua pemain yang menyertai mana-mana kejohanan yang diluluskan oleh KRM perlulah mempunyai perlindungan insuran. Skim perlindungan insuran ini boleh diambil secara berkelumpok atau secara individu. Setiap individu dan Kelab adalah bertanggungjawab untuk menyediakan skim perlindungan insuran sendiri dan sebarang kecederaan atau kemalangan yang dialami semasa menyertai mana-mana kejohanan adalah dibawah tanggungjawab masing-masing.

PROGRAM PENDAFTARAN KELAB, PEGAWAI DAN PEMAIN (Rev. Sept 2009) Pendahuluan Lanjutan kepada respon yang tidak begitu menggalakkan sebelum ini, beberapa cadangan baru telah dikemukakan bagi mamastikan ianya lebih mudah dan boleh dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Pindaan.

1. Pendaftaran awal hendaklah dibuat selewat-lewatnya pada 31hb Januari setiap


tahun dengan bayaran sebanyak RM3.00 setiap individu.

26

2. Pendaftaran hanya perlu dibuat sekali sahaja kecuali kepada mereka yang ingin bertukar ke Kelab/Pasukan lain. 3. Borang Pendaftaran dan Pertukaran sediada boleh diguna pakai untuk tujuan berkenaan. 4. Sebarang penambahan pendaftaran pemain dan pegawai baru boleh di buat pada bilabila masa. 5. Pertukaran Kelab/Pasukan hanya boleh dibuat pada tahun/musim akan datang. 6. Jika terdapat pertindihan, maka pemain berkaitan akan digantung dari menyertai manamana pasukan sehingga pengakuan bertulis di terima dari pemain tersebut.

7.

Kad Pendaftaran yang hilang atau rosak boleh diganti dengan caj sebanyak RM2.00.

8. Kelab/Pasukan, Pegawai dan pemain yang tidak berdaftar adalah dilarang dari menyertai mana-mana aktiviti yang diluluskan (sanction) oleh KRM termasuk aktiviti anjuran Kesatuan Ragbi Negeri.

11. Pergerakan dan Kelayakan Pemain mewakili pasukan Negeri untuk Kejohanan
Kebangsaan 11. Pergerakan dan Kelayakan Pemain mewakili pasukan Negeri untuk Kejohanan Kebangsaan Bagi tujuan pengawalan pergerakkan pemain, setiap Pegawai dan Pemain yang telah didaftarkan adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

1. Pegawai dan Pemain hanya layak untuk mendaftar kepada satu kelab sahaja dan ianya
kekal sebagai kelab utamanya selagi tiada permohonan untuk berpindah Kelab.

2. Pegawai dan Pemain hanya layak bermain dalam satu-satu kejohanan 15 sepasukan
yang dianjurkan oleh Kesatuan Ragbi Negeri dalam tempuh tahun sessi berkenaan walaupun ianya dianjurkan dalam tempuh yang berbeza. Atau dengan kata lain, Kejohanan Liga (15 sebelah) Negeri adalah merupakan rujukan utama penglibatan setiap pendaftaran pegawai dan pemain. 3. Pegawai dan Pemain yang berdaftar di bawah naungan sesuatu negeri adalah tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan pemain mewakili pasukan negeri untuk kejohanan kebangsaan iaitu Pegawai dan Pemain yang terbabit perlulah merujuk kepada Kesatuan Ragbi Negeri di mana mereka didaftarkan kerana Kesatuan Ragbi Negeri terbabit diberi hak pertama untuk memilih pemain negeri mereka. Dan jika terdapat pemain yang ingin mewakili negeri kelahiran dalam kejohanan kebangsaan, kelulusan bertulis perlulah diperolehi terlebih dahulu melalui Borang TP1 (Pemain sendiri bertanggungjawab untuk menguruskan perkara ini dalam tempuh 14 hari sebelum tarikh kejohanan). Pemain yang gagal menyertakan Borang TP1 beserta Kad Pendaftarannya semasa pendaftaran tidak layak bermain.

4. Pemain yang ingin mewakili pasukan lain (Kelab), dalam kejohanan 7s dan 10s
sepanjang tahun berkenaan juga dikehendaki mengemukakan Borang TP1 kepada pihak

27

pengelola kejohanan melalui kelab utamanya. Pemain yang gagal menyertakan Borang TP1 beserta Kad Pendaftarannya semasa pendaftaran tidak layak bermain. 5. Bagi perkara 4 & 5, pengecualian berikut akan digunapakai:-

5.1.

Pemain yang bernaung dan berdaftar di bawah di bawah Sekolah Sukan (atau Kelab Sekolah Sukan) adalah diwajibkan mewakili Negeri kelahiran sebagai pilihan utama. Jika mereka ingin mewakili Negeri lain maka permohonan perlu dibuat melalui Borang TP1 beserta kelulusan pihak Sekolah Sukan. Pemain yang bernaung dan berdaftar di bawah Kelab Institut Pengajian Tinggi (IPT) dan menyertai Kejohanan/Aktiviti anjuran Persatuan Ragbi Negeri adalah di wajibkan mewakili Negeri kelahiran sebagai pilihan utama. Jika tidak dipilih oleh Negeri kelahiran, maka mereka secara otomatik boleh mewakili Negeri di mana Kelab IPT mereka bergabung. Mereka tidak layak mewakili negeri lain selain 2 pasukan negeri yang dinyatakan di atas. Pemain Pusat Pengajian Tinggi yang memilih untuk berdaftar dan bermain dengan Kelab luar (bukan IPTnya) adalah tertakluk kepada kepada syarat item 3 kecuali mereka ditaja oleh Biasiswa Negeri atau mendapat imbuhan rasmi yang tetap dari negeri berkaitan.

5.2.

5.3.

6. Pemain yang dipilih untuk menghadiri sessi latihan pusat dan pemilihan untuk pasukan
Negeri dan Negara adalah diwajibkan hadir. Kegagalan memberikan sebab yang munasabah akan dikenakan tindakan penggantungan yang mana pemain terbabit dilarang untuk menyertai mana-mana kejohanan dalam tempuh sessi latihan pusat pasukan Negeri atau Negara sehinggalah tempuh 2 minggu selepas kejohanan yang disertai oleh pasukan Negeri atau Negara berakhir. 7. Setiap Pegawai dan Pemain perlulah memastikan pemahaman mereka kepada Peraturan yang digunapakai oleh KRM terutamanya dalam peraturan disiplin permainan sebagaimana yang digariskan oleh iRB dalam Regulation 17 disamping Peraturan Kejohanan yang disediakan dari masa ke masa.

8. Setiap pemain bukan warga negara perlulah mengusahakan surat kelulusan mereka
bermain di Malaysia sebagaimana yang dituntut oleh iRB dalam Regulation 4.

28

12. Pasukan Kebangsaan Sebagai Ahli Gabungan kepada badan Antarabangsa, Pasukan Malaysia akan dijemput untuk sertai kejohanan di pelbagai peringkat. Maka dengan itu, KRM dipertanggungjawabkan untuk menyediakan pasukan-pasukan seperti senarai di bawah:1. Pasukan 15 sepasukan Senior 2. Pasukan 15 sepasukan Bawah 18 tahun 3. Pasukan 15 sepasukan Bawah 20 tahun 4. Pasukan 7 sepasukan Senior 5. Pasukan 7 sepasukan Remaja 6. Pasukan Wanita 15 sepasukan 7. Pasukan Wanita 7 sepasukan Kejohanan-kejohanan Antarabangsa yang disertai termasuklah:1. Pasukan 15 sepasukan Senior 1.1. 1.2. 1.3. Kejohanan Piala Asia (Asia 5 Nations) setiap tahun Kejohanan Kelayakan Piala Dunia - 4 tahun sekali Kejohanan Piala Vajiralongkorn setiap 2 tahun vs Thailand

2. Pasukan 15 sepasukan Bawah 18 tahun 2.1. Kejohanan Asian Bawah 18 tahun setiap tahun

3. Pasukan 15 sepasukan Bawah 20 tahun

29

3.1. 3.2.

Kejohanan Piala Asia Bawah 20 tahun Kejohanan Kelayakan Piala Dunia Remaja

4. Pasukan 7 sepasukan Senior

4.1.

Kejohanan Asia 7s series setiap tahun 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. Shanghai 7s Brunei 7s Borneo 7s Sri Lanka 7s Iran 7s IRB 7s series jika layak Kandy 7s setiap tahun Kelayakan Piala Dunia 7s Ragbi 7s Sukan Komanwel 4 tahun sekali Ragbi 7s Sukan Asia 4 tahun sekali Kelayakan Ragbi 7s Sukan Olimpik 4 tahun sekali

4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.

Kejohanan Kejohanan Kejohanan Kejohanan Kejohanan Kejohanan

5. Pasukan 7 sepasukan Remaja 5.1. Kejohanan Asia 7s

6. Pasukan Wanita 15 sepasukan 6.1. Kejohanan Piala Asia Wanita

7. Pasukan Wanita 7 sepasukan 7.1. 7.2. Kejohanan Piala Asia 7s Kejohanan Kelayakan Piala Dunia 7s Wanita

13. Program Pembangunan


Bagi memastikan kesinambungan dan peningkatan mutu sukan ragbi secara keseluruhannya di Malaysia, program pembangunan haruslah dipertingkatkan dengan konsisten dan penuh komitmen. Segala bidang yang berkaitan dengan sukan ragbi perlulah diberi tumpuan dan disediakan program pembangunannya tersendiri. Antara perkara utama yang berkaitan termasuklah:1. 2. 3. 4. 5. Program Program Program Program Program Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Atlit Pegawai Perlawanan Pegawai Teknikal Pengurusan Persatuan Pengurusan Pasukan

30

6. 7. 8. 9.

10.

Program Program Program Program Program

Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan

Kejurulatihan Kewangan Pemasaran, Publisiti & Imej Kemudahan Padang dan Peralatan Penyokong

Antara program berkaitan yang dicadangkan ialah:1. Program Pembangunan Atlit 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Memastikan program Ragbi di Sekolah Sukan diteruskan dan memohon untuk diadakan di beberapa Sekolah Sukan yang diujudkan Kerajaan Memastikan program pendedahan atlit di semua peringkat umur dan peringkat tahap tertinggi. Menyelaras dan menggalakkan program latihan atlit akar umbi yang dijalankan oleh Ahli Gabungan atau Badang-badan yang diluluskan. Menetapkan matlamat jumlah pemain yang aktif setiap tahun. Menggubal piawaian teknik latihan untuk atlit dan juga beberapa perkara lain yang berkaitan termasuk pemakanan dan lain-lain yang berkaitan.

2. Program Pembangunan Pegawai Perlawanan (Pengadil)


2.1. 2.2. Memastikan penglibatan ramai individu dengan menjalankan kursus dan latihan dengan kekerapan yang bersesuaian. Melaksanakan aktiviti berikut sepanjang tahun:2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. Empat sessi Kursus Kepengadilan samada dibuat secara berpusat atau di kembangkan kepada 4 Zon Utara, Tengah, Selatan, Timur. Memberi pendedahan maksima kepada setiap individu dengan matlamat minima 20 perlawanan setiap tahun Menggadakan program pendedahan di kejohanan antarabangsa Mengadakan program mentor/coaching yang konsisten.

2.3.

Menetapkan matlamat jumlah pegawai yang aktif di setiap Tahap Kepengadilan IRB.

3. Program Pembangunan Pegawai Teknikal 3.1. 3.2. Melaksanakan sessi kursus kepegawaian teknikal Memastikan setiap Ahli Gabungan mempunyai cukup Pegawai Teknikal yang bertauliah untuk membantu dalam perlaksanaan Kejohanan dan Aktiviti yang dijalankan.

4. Program Pembangunan Pengurusan Persatuan 4.1. Menyelaras dan membantu Ahli Gabungan

31

4.2.

Menetapkan Tugas dan Tanggung utama Ahli Gabungan dalam membantu pembangunan sukan ragbi secara menyeruluh.

5. Program Pembangunan Pengurusan Pasukan 5.1. Menggubal kaedah perlantikan Pengurusan Pasukan dengan mengambil pendekatan terbaik dan bersesuaian. Contohnya:5.1.1. Melantik Individu atau Kumpulan atau Ahli Gabungan untuk bertanggungjawab menguruskan pasukan Kebangsaan yang kemudiannya diberi kuasa untuk memilih Jurulatih, Pemain dan Pegurus yang akan melaksanakan program yang disediakan. Walaubagaimanapun, KRM berhak untuk membatalkan perlantikan berkaitan berdasarkan kepada pencapaian dalam tempuh yang diberikan.

6. Program Pembangunan Kejurulatihan 6.1. 6.2. Memastikan penglibatan ramai individu dengan menjalankan kursus dan latihan dengan kekerapan yang bersesuaian. Melaksanakan aktiviti berikut sepanjang tahun:6.2.1. Empat sessi Kursus Kejurulatihan samada dibuat secara berpusat atau di kembangkan kepada 4 Zon Utara, Tengah, Selatan, Timur. Memastikan Individu yang telah menghadiri kursus mempraktikkan kebolehan mereka sebagai jurulath dengan melatih sebuah pasukan sekolah atau kelab.

6.2.2.

6.3.

Menetapkan matlamat jumlah Jurulatih di setiap Tahap Kejurulatihan IRB

7. Program Pembangunan Pasukan 7.1. Menggubal kaedah yang bersesuaian dalam membentuk satu pasukan yang mantap dan bertahap tinggi. Contohnya:7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. Mengadakan satu kumpulan tetap pemain Kebangsaan untuk sesuatu tempuh yang bersesuaian bagi membolehkan mereka merasikan diri untuk bermain sebagai satu pasukan yang mantap. Menyediakan program yang berterusan sepanjang tahun. Memantau perkembangan pemain dalam kumpulan dan jugaberbakat yang lain dari masa ke masa untuk diserapkan ke dalam kumpulan utama.

8. Program Pembangunan Kewangan 8.1. 8.2. 8.3. Mewujudkan program pendapatan yang berterusan, contohnya; dengan memiliki asset tetap yang boleh memberikan pandapatan tetap bulanan. Memohon peruntukan dari semua badan sukan yang bertanggungjawab terus dengan Sukan Ragbi, contohnya; IRB, ARFU, KBS, MSNM dan lain-lain. Mengadakan program penajaan yang berterusan samada secara mnenyeluruh atau penajaan bagi setiap aktiviti yang dijalankan.

9. Program Pembangunan Pemasaran, Publisiti & Imej

32

9.1. 9.2.

9.3.

Mewujudkan Program pemasaran untuk memaksimakan pendedahan kepada pihak penaja dan peningkatan kualiti penganjuran dan pelaksanaan kejohanan atau aktiviti lain. Mewujudkan program publisiti yang konsisten bagi tujuan memdedahkan sukan ragbi kepada masyarakat sama melalui media cetak atau elektronik. Mewujudkan program meningkatkan imej sukan ragbi melalui semua sudut yang berkaitan, contohnya; mewar-warkan pencapaian baik pasukan Negara di peringkat antarabangsa, penganjuran kejohanan bertaraf dunia, pakaian pasukan yang menarik, mewar-warkan atlit yang berpotensi serta cemerlang dan sebagainya.

10. Program Pembangunan Kemudahan Padang dan Peralatan sukan


10.1. 10.2. Memohon kepada pihak berkuasa untuk mengadakan sebuah stadium khas untuk sukan ragbi. Membantu Ahli Gabungan dalam megadakan kemudahan sukan ragbi di seluruh pelusuk Negara terutamanya padang yang dikhaskan.

11. Program Pembangunan Penyokong

11.1.
11.2. PENUTUP

Menggalakkan individu atau kumpulan atau pasukan yang berdaftar serta Ahli Gabungan mewujudkan kelab penyokong masing-masing. Mengadakan program berasingan untuk menarik penonton ke padang menyaksikan perlawanan.

Adadalah diharapkan dengan persetujuan dan sokongan dari semua yang terlibat, programprogram dan perancangan yang dibentangkan akan dapat dilaksanakan dan membuahkan hasil yang setimpal. Jika terdapat sebarang idea yang bernas bagi memantapkan lagi system pengurusan sukan ragbi yang didokongi oleh kita bersama, silalah kemukakan kepada Urusetia KRM yang sedia menerima sebarang cadangan balas. Sebahagian besar program yang disebut dalam kertas kerja ini akan dimuatkan ke dalam Manual Tahunan KRM yang akan dijadikan rujukan untuk semua dalam melaksanakan program berkaitan sukan ragbi masing-masing. Antara kandungan Manual Tahunan KRM ialah:1. Pendahuluan 2. Perlembagaan KRM 3. Senarai Majlis KRM 4. Senarai Ahli Gabungan 5. Sejarah KRM 5.1. Sejarah Penubuhan 5.2. Senarai Bekas Presiden dan Setiausaha

33

5.3. Sejarah Kejohanan dan Pemenang 6. Senarai Jawatankuasa Lembaga KRM 7. Senarai Kejohanan semasa KRM 8. Senarai Kelab 9. Senarai Kejohanan Ahli Gabungan 10. Kalender tahunan 11. Senarai Jurulatih 12. Senarai Pengadil 13. Senarai Match Commisioner 14. Tatacara permohonan dan penganjuran kejohanan 15. Kadar Bayaran 16. Standard Format kejohanan 17. Program Pendaftaran Kelab, Pegawai dan Pemain. 18. Pergerakan & Kelayakan Pemain mewakili pasukan Negeri untuk Kejohanan Kebangsaan. 19. Pasukan Kebangsaan 20. Program pambangunan Sokongan dan komitmen semua dalam memberikan maklumat yang diperlukan, amat dihargai. Urusetia Pengurusan Kesatuan Ragbi Malaysia
MSZ.

34