Anda di halaman 1dari 5

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENENGAH RENDAH


PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENTAKSIRAN PUSAT
CONTOH TUGASAN JANGKA PANJANG

DRAF PP Pendidkan Seni Visual 28 September 2012

TUGASAN Pilih satu daripada tugasan berikut. 1 Anda dikehendaki menghasilkan arca yang bertemakan garisan. (a) Kajian pelbagai jenis garisan (b) Lakaran kajian sumber ilham (c) Lukisan sebenar arca yang dihasilkan Hasil arca anda hendaklah berdasarkan spesifikasi berikut: Bahan Ukuran : : Bebas Tinggi 18 cm Lebar - mengikut kesesuaian

Arca yang dihasilkan hendaklah kukuh dan stabil.

Anda dikehendaki menghasilkan ilustrasi kulit majalah kanak-kanak yang bertajuk Chomel (a) Kajian muka taip Chomel (b) Lakaran ilustrasi kulit majalah (b) Kajian warna Hasil karya anda hendaklah berdasarkan spesifikasi berikut: Bahan Teknik Ukuran : : : Cat Air Catan 28 cm x 38 cm

Karya yang telah siap, hendaklah dibuat kemasan. 3 Anda dikehendaki menghasilkan sebuah jurnal seni. Jurnal seni tersebut adalah berkaitan dengan penerokaan terhadap ranting kayu. Jurnal seni anda hendaklah mengandungi : (a) (b) (c) Kajian melalui koleksi gambar Lakaran kajian asas seni reka yang terdapat pada ranting kayu Lukisan realistik ranting kayu melalui eksperimentasi pelbagai jenis media dan teknik

Jurnal seni anda mestilah mengikut spesifikasi berikut: tulisan tangan / manual saiz A4 dijilidkan.
DRAF PP Pendidkan Seni Visual 28 September 2012 2

PANDUAN PELAKSANAAN 1. Calon yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) wajib melaksanakan tugasan pentaksiran pusat. Calon yang tidak menghadiri sesi persekolahan sepanjang tempoh pentaksiran, tiada skor akan diberikan. Tugasan Pentaksiran Pusat dan penskoran Pendidikan Seni Visual hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 4 minggu. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan ini secara individu. Dokumentasi serta catatan bukti kajian hendaklah ditulis tangan atau menggunakan cetakan komputer. Bukti kajian dan lakaran kajian hendaklah dihasilkan menggunakan kertas berukuran 28 cm 38 cm. Semua bukti kajian, lakaran proses dan hasil rekaan hendaklah asli dan tidak ditiru daripada mana-mana sumber. Calon hendaklah mendapat bimbingan guru mata pelajaran dalam pemilihan tugasan dan diselia sepanjang pelaksanaan tugasan tersebut. Hasil kerja calon hendaklah dilakukan secara manual dan calon tidak dibenarkan menghasilkan kerja dalam bentuk kolaj sepenuhnya. Semua bukti hasil kajian hendaklah dijilid.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Penilaian proses semua aktiviti akan dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan.

DRAF PP Pendidkan Seni Visual 28 September 2012

KAEDAH PENSKORAN SKOR PENTAKSIRAN PUSAT TUGASAN JANGKA PANJANG PENDIDIKAN SENI VISUAL Kriteria Mengetahui dan mengaplikasi secara menyeluruh bahasa, unsur dan prinsip rekaan seni visual dalam penghasilan karya dan folio. Mengatahui dan boleh mengaplikasi sebahagian bahasa, unsur dan prinsip rekaan seni visual dalam penghasilan karya dan folio. Kognitif Kurang mengetahui dan mengapilkasi sepenuhnya bahasa, unsur dan prinsip rekaan seni visual Mengetahui dan mengapikasi secara minima bahasa, unsur dan prinsip rekaan seni visual secara asas dalam penghasilan karya dan folio. Memahami sepenuhnya kehendak tugasan, boleh melukis dan mampu mengolah idea menggunakan media, alat, bahan, teknik mengikut spesifikasi dan justifikasi Memahami kehendak tugasan, boleh melukis dan mampu mengolah idea menggunakan media, alat, bahan dan teknik mengikut spesifikasi dan justifikasi. Kurang Menguasai sepenuhnya alat, bahan, media dan teknik mengikut spesifikasi dan justifikasi dalam penghasilan karya. Kurang memahami kehendak tugasan, boleh melukis dan mampu mengolah idea menggunakan media, alat, bahan dan teknik secara minima. Memuaskan 6 -10 Pencapaian Skor

Markah

Cemerlang

16 - 20

Baik

11 - 15

Sederhana

1-5

Cemerlang

26 - 35

Kemahiran

Baik

16 - 25

Memuaskan

6 - 15

Sederhana

1-5

DRAF PP Pendidkan Seni Visual 28 September 2012

Berkebolehan menghasilkan hasil projek / folio menepati spesifikasi dan berkualiti Proses Kerja Berkebolehan menghasilkan hasil projek / folio menepati spesifikasi. Berkebolehan menghasilkan hasil projek / folio tetapi kurang menepati spesifikasi dan prosidur kerja. Berkebolehan menghasilkan folio dan mengikut spesifikasi dan secara minima. karya

Cemerlang

26 - 35

Baik

16 - 25

Memuaskan

6 - 15

Sederhana

1-5

Komited dalam menghasilkan tugasan karya yang bermutu, secara kreatif dan inovatif. Nilai Berminat dan menghasilkan tugasan yang baik dan memuaskan. Berminat dan penghasilan karya tugasan kurang bermutu. Kurang berminat dan hasil tugasan kurang bermutu

Cemerlang

9 - 10

Baik

7-8

Memuaskan Sederhana

4-6 1-3

JUMLAH

100

DRAF PP Pendidkan Seni Visual 28 September 2012