Anda di halaman 1dari 11

PANDANGAN

TOKOH – TOKOH
TERHADAP KONSEP SENI

KUMPULAN 1 : PRISCILLA ANAK SEBELIE ODELIA ANAK KASSIM SHIRLEY ANAK EMPEN ALANA DULLI

kesempurnaan. nilai dan moral untuk membawa kesejahteraan  Seni dapat mencipta berkebudayaan sesuatu dan persekitaran meningkatkn perpaduan. ( Membandingkan lukisan dengan kebenaran) :  Pelukis melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. kebaikan dan .  Tukang pembuat meniru idea atau konsep mengenai objek itu.  Idea atau konsep tukang pembuat itu pula meniru konsep .BIL 1. keindahan. NAMA TOKOH TAHUN PANDANGAN Plato 427/428 sebelum Masehi-347 sebelum Masehi  Lukisan adalah tiga kali terpisah dari kebenaran  Pembaca puisi memainkan perasaan dengan ilham yang diterimanya  Seni dan pendidikan perlu berpandukan kepada kebenaran.  konsep lukisan dengan konsep imitasinya dan puisi dengan konsep ilhamnya. perwatakan dan nilai moral.  Bahasa persuasif menggunakan unsur persuasif seperti logik. akhlak. kesejahteraan  Seni dibincang dengn kaitannya dengan perlakuan.

 Fungsi pendidikan seni adalah :  untuk memimpin kanak-kanak kearah suatu sebagai pengalaman. Aristotle (384 Sebelum Masehi-322 Sebelum Masehi )  Pelukis sebenarnya tidak meniru benda alam tetapi memberi stuktur bentuk yang universal kepada benda alam. 2. kecerdasan .  Maka. 3.  Pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai kartasis dengan stuktur bentuk dalam puisi itu.  Aristotle memberikan penekanan kepada bentuk dan stuktur sesuatu hasil atau karya.  Seni digunakan untuk membina budaya yang baik.  Seni itu baik.yang diberi oleh Tuhan. fahaman tentang seni cara penyusunan  Pendidikan adalah sau proses untuk mengembangkan manusia. John Dewey (18591952)  Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.lukisan adalah tiga kali terpisah daripada kebenaran.

Feldman .4.  Prinsip rekaan dan nilai estetik telah dibawa ke barangan seharian seperti kerusi. kenderaan. meja.  Memberi kepentingan prinsip asas reka ke barangan seharian keluaran industri dengan menyatukan seni. bukan untuk menyatakan hasrat diri sahaja. alat perkakas elektrik. lampu. dan  Seni sangat bermakna jika kreativiti menjadi unsur yang diutamakan dan masyarakat menitikberatkan imaginasi yang direalitikan. pertukangan. sains dan teknologi. bangunan dan lain-lain lagi dengan memberi pertimbangan khas terhadap bentuk dan bahan. seni komersial dan seni dalam kehidupan seharian. 5.  Feldman membuat penyataan yang 6. Chapman  Seni adalah untuk masyarakat kerana seni berasaskan kepada kehendak dan perubahan dalam keperluan ahli masyarakat . Walter Gropius (18831969)  Berpendapat berfungsi bahawa Seni Visual faedah dalam memberi kepada kehidupan seharian.  Konsep seni ini memperkembangkan senireka.

8.  Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yang menimbulkan keceriaan.  Cara belajarnya ialah belajar tulisan dan geometri dan tidak beza dari mata pelajaran lain.hampir sama dengan McFee yang menekankan kebudayaan bahawa itu seni dan menjadi tunjang pembangunan seni kepada manusia. Herbat Read  Terkenal dengan buku seni seperti “Education Through Art “ dan “ History of Moden Art “. dan kedamaian . Pestalozzi ( 1746 – 1827 )  Semua kanak-kanak sepatutnya diberi peluang balajar seni sama ada berbakat seni atau tidak.  Memberi penekanan kepada kepentingan aktiviti mata dan tangan.  Seni sebagai alat untuk mendidik seseorang.  Kerja tangan dan kraftangan mestilah juga diajar dengan menekankan konsep pendidikan sepanjang hayat ( “ life-long “) terhadap aktiviti – aktiviti bercorak praktikal. keseronokkan estetika. 7.  Menyentuh tentang keindahan dan kemanusiaan.

9. Frank Cizek ( 1865 – 1946 )  Berkaitan dengan peranan ekspresi babas dalam pendidikan.  Seni boleh menjadi alat bantu dalam perpaduan manusia. .  Apabila kanak-kanak menggunakan imaginasi dan ekspresi diri.  Pemerhatian dan pengetahuan konsep melalui aktiviti tampak  Apresiasi dan tindakbalas individu terhadap hasil kerja orang lain. wujudlah suasana gembira dan suka ria serta minat belajar. 3 perkara penting dalam seni :  Eksperesi diri dan komuniasi.  Berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki daya kreativiti yang tinggi dan memerlukan suatu kaedah untuk meluahkan ekspresi diri.  Konsep ini memberi penekanan kepda pendidian dan pembentukan diri.  Kanak-kanak perlu dibebaskan dari konkongan peraturan lukisan orang dewasa supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri.  Kanak-kanak perlu diberi ruang untuk melukis nagi menyatakan apa yang mereka lihat dari pandangan mereka sendiri.

 Tauhid adalah perinsip utama bagi estetika. penterjemahan. 10. Membawa kepada perkembangan cabang terapeutik seni. .  Seni bukanlah peniruan. Al – Faruqi  Al-Faruqi merupakan cendikiawan dan aktiviti Islam yang banyak mengetahui pelbagai budaya intelektual.  Seni adalah proses penemuan alam dalam usaha menghasilkan intipati dalam bentuk tampak.  Konsep Seni Islam dan pembawaanya adalah benar-benar menjurus ke arah konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan. cabang kraf untuk kanak-kanak bermasalah dan seni untuk menyokong pembelajaran mata pelajaran lain.  Seni memberikan pelbagai sumbangan bidangmeliputi dan peyuntingan haruslah bermatlamatkan kebaikan dan perkara-perkara berakhlak. Beliau banyak dalam penulisan.

11. ia adalah sebahagian daripada manipulasi kesan interaksi dan pengalaman manusia pada makhluk lain.  Kesenian juga meliputi segala hasil ciptaan yang dihasilkan melalui kemahiran dan mempunyai nilai estetika dan menyampaikan perutusan Islam tidak mengira sama ada digunakan untuk tujuan keagamaan ataupun tidak. Dalam berkarya. .  Kesimpulannya. terutama dalam bidangsosiologi dan falsafah.  Kesenian Islam it tidak terhad kepada hasil ciptaan ataupun bangunan yang berunsur keagamaan sematamata. Ibn khaldun  Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh pemikir Islam yang unggul. bukannya bersifat individualistik atau egoisme tetapi segala hasil karya seni menjadi lambang cita rasa masyarakat Islam keseluruhannya. beliau berpendapat seni dalam Islam mestilah merangkumi keseluruhan kehidupan muslim.

kesenian dicetuskan dengan niat mendapat keredhaan .  Etika pula merujuk kepada elemenelemen akhlak atau moral sesuatu hasilkarya itu yangmembina manusia.  Dalam Islam. keindahan dan kebaikan. Di dalamnya terkandung ciri-ciri :  Estetika  Etika  Logika  Estetika mengandungi unsur- unsur kecantikan. pengetahuan dalam sejarah ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia. menarik komposisinya serta indah apabila dihasilkan.  Kebenaran dalam Kesenian haruslah berpaksikan Allah s.  Logika pula merujuk kepada suatu kebenaran yang hakiki.t. 2002)  Menurut Ibnu Khaldun seni itu suatu kebenaran. baik susunannya.Tulisannya Muqaddimah yang dikenali sebagai atau prolegomene (Estidotmy Utusan Malaysia.w. Menurut beliau.

dan tidak kurang juga yang berkaitan dengan seni Islam. kerananya dan bukan tujuan yang lain.  Seni dalam Islam adalah seni yang mementingkan nilai-nilai akidah.Allah.  Menurut beliau. . iman. dan falsafah kehidupan manusia. matlamat keagamaan. syarak dan akhlak. 12. al-Ghazali mengemukakan teori estetika. Al – Ghazali  Al-Ghazali meninggalkan sumbangan yang amat besar dalam dunia Islam khususnya.  Kesimpulannya.  Dalam bidang kesenian.  Keindahan menurut al-Ghazali adalah yang dihayati nikmat yang tersendiri. dalam pembangunan seni. kerangka dasarnya mestilah menyeluruh dan meliputi aspek-aspek akhlak. pendidikan yang unggul ialah keselarasan manusia dengan iaitu objektif kejadian penguasaan ilmu tentang Allah.  Teori ini menyentuh aspek keindahan yang terdapat pada sesebuah karya seni.

 Secara keseluruhannya. konsep seni yang menjadi pegangan al-Ghazali khususnya dan agama Islam secara amnya menyanjung tinggi dan meletakkan seni pada suatu kedudukan yang amat istimewa.dengan penghampiran diri kepada Allah itu mustahil kecuali melalui ilmu.keadaan-keadaan selepas mati dan sebagainya. . berlaku roh.  Rasional daripada penghampiran diri matlamat ini manusia adalah dengan Allah. Ilmu demikian meliputi ilmu pencipta dan ciptaan-Nya termasuk alam yang semesta.