Anda di halaman 1dari 5

S e n a r a i T u g a s H a r ia n G P M

GPM hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

N am a Pegaw ai : J a w a t a n: G U R U P E R P U S T A K A A N D A N M E D I A T a r ik h : 4 h in g g a 8 Ju la i 2 0 1 1
HARI ISNIN SELASA TARIK H 4/7/ 11 Isnin 5/7/ 11 Selasa 6/7/ 11 Rabu 7/7/ 11 Khamis 8/7/ 11 Jumaat MASA BIDA NG OB GMLM OB PPPSS OB GMLM OB PPPSS PPPSS BUTIR-BUTIR TUGAS Membuat analisa koleksi buku PSS mengikut kategori bahan. Merancang program jejak maklumat Membuat analisa koleksi buku PSS mengikut kategori bahan. Perancangan Program Bulan Membaca Membuat analisa koleksi buku PSS mengikut kategori bahan. Menyediakan sudut pameran buku baharu Membuat analisa koleksi buku PSS mengikut kategori bahan. Perancangan Program Bulan Membaca Mengemaskini rekod bacaan murid (NILAM) CATATA N 2 2 3 2 2 2 3 2 2

RABU KHAMI S JUMAAT

Petunjuk
KOD OB PPPSS GMLM BIDANG ORGANISASI BAHAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT WAKTU 10 6 4

Disemak oleh,

_______________________

1

N am a Pegaw ai : J a w a t a n: G U R U P E R P U S T A K A A N D A N M E D I A T a r ik h : 1 1 h in g g a 1 5 Ju la i 2 0 1 1 HARI TARIKH 11 / 7 / 11 Isnin 12 / 7 / 11 Selasa 13 / 7 / 11 Rabu 14 / 7 / 11 Khamis 15 / 7 / 11 Jumaat MASA BIDAN G OB GMLM OB PPPSS OB GMLM OB PPPSS PPPSS BUTIR-BUTIR TUGAS Membuat analisa senarai bahan bukan buku mengikut matapelajaran (CD/DVD/ABM/dll) Mengadakan program jejak maklumat Membuat analisa senarai bahan bukan buku mengikut matapelajaran (CD/DVD/ABM/dll) Mengemaskini fail-fail PSS. Membuat analisa senarai bahan bukan buku mengikut matapelajaran (CD/DVD/ABM/dll) Menyediakan dan mengemaskini bahan bacaan di pondok-pondok bacaan Membuat analisa senarai bahan bukan buku mengikut matapelajaran (CD/DVD/ABM/dll) Mengemaskini buku stok bahan buku / bukan buku. Disiapkan setiap hari.S e n a r a i T u g a s H a r ia n G P M GPM hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Mengemaskini rekod bacaan murid (NILAM) CATATA N 2 2 3 2 2 2 3 2 2 ISNIN SELAS A RABU KHAMI S JUMAA T Petunjuk KOD OB PPPSS GMLM BIDANG ORGANISASI BAHAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT WAKTU 10 6 4 1 . Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Proses teknik bahan buku. _______________________ S e n a r a i T u g a s H a r ia n G P M GPM hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. N am a Pegaw ai : J a w a t a n: G U R U P E R P U S T A K A A N D A N M E D I A T a r ik h : 1 8 h in g g a 2 2 Ju la i 2 0 1 1 HARI ISNIN SELAS A RABU KHAMI S JUMAA T TARIKH 18 / 7 / 11 Isnin 19 / 7 / 11 Selasa 20 / 7 / 11 Rabu 21 / 7 / 11 Khamis 22 / 7 / 11 Jumaat MASA BIDAN G OB GMLM OB PPPSS OB GMLM OB PPPSS PPPSS BUTIR-BUTIR TUGAS Proses teknik bahan buku.Disemak oleh. Mengemaskini maklumat sistem automasi / buku rekod pinjaman. Mengenalpasti bahan bacaan NILAM yang sesuai Proses teknik bahan buku. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. Membantu guru kelas membentuk kumpulan Rakan Pembaca Proses teknik bahan buku. Disiapkan setiap hari. Mengemaskini maklumat sistem automasi / rekod pinjaman Mengemaskini rekod bacaan murid (NILAM) CATATA N 2 2 3 2 2 2 3 2 2 Petunjuk KOD OB PPPSS GMLM BIDANG ORGANISASI BAHAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT WAKTU 10 6 4 1 .

_______________________ S e n a r a i T u g a s H a r ia n G P M GPM hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.Disemak oleh.Mengemaskini rekod bacaan murid (NILAM) . Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. CATATA N 2 2 3 2 2 2 3 2 2 ISNIN SELAS A RABU KHAMI S JUMAA T Petunjuk KOD OB PPPSS GMLM BIDANG ORGANISASI BAHAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT WAKTU 10 6 4 1 . . Disiapkan setiap hari. Proses teknik bahan bukan buku (CD/DVD/ABM/dll) Mengumpul dan merekod data NILAM Proses teknik bahan bukan buku (CD/DVD/ABM/dll) Penyediaan laporan bulanan PSS.Kemaskini maklumat i-NILAM. N am a Pegaw ai : J a w a t a n: G U R U P E R P U S T A K A A N D A N M E D I A T a r ik h : 2 5 h in g g a 2 9 Ju la i 2 0 1 1 HARI TARIKH 25 / 7 / 11 Isnin 26 / 7 / 11 Selasa 27 / 7 / 11 Rabu 28 / 7 / 11 Khamis 29 / 7 / 11 Jumaat MASA BIDAN G OB GMLM OB PPPSS OB GMLM OB PPPSS PPPSS BUTIR-BUTIR TUGAS Proses teknik bahan bukan buku (CD/DVD/ABM/dll) Memsatikan sudut NILAM ada dan dikemaskini di setiap kelas Proses teknik bahan bukan buku (CD/DVD/ABM/dll) Penyediaan laporan bulanan PSS.

Disemak oleh. _______________________ 1 .