Anda di halaman 1dari 1

``

KONSEP
PENGENALAN ASAS MUZIK
UNSUR-UNSUR MUZIK 1- Melodi  Pic  Skel  Jeda  Kontur  Solfa  Rangkai lagu 2- Harmoni  Triad  Arpeggio  Pergerakan Kod 3- Irama  Corak irama  Rentak  Meter  Tempo  Detik 4- Ekspresi  Dinamik  Tanda Isyarat 5- Bentuk  2 bahagian  3 bahagian  Rondo  Strofik  Tradisional 6- Warna ton  Sifat ton bunyi - lembut, kasar, nyaring, garau, halus, terang, ringan dan berat. 7- Jalinan  Monofoni  Homofoni  Polifoni KEMAHIRAN MUZIKAL  nyanyian  dengan gerakan  permainan alat muzik

PENYAMPAIAN KONSEP MUZIK DALAM AKTIVITI MUZIKAL
A) Nyanyian  Aktiviti mari menyanyi  Menyanyi secara muzikal  Teknik dan cara menyanyi  Meneroka dan mengenal muzik nyanyian B) Muzik dengan gerakan  mengikut lirik lagu  mengikut konsep muzik  Interpretasi muzik dengan gerakan  Gerakan bebas dengan muzik  Gerakan bertema satu cerita dengan muzik C) Permainan Alat  Melatih pelajar dalam kordinasi mata, pendengaran dan psikomotor.  Menggalakkan penerokaan dan eksperimen pelbagai alat muzik.

DEFINISI MUZIK
- Muzik ialah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeza bergantung kepada sejarah, lokasi, budaya dan citarasa seseorang Seni bunyibunyian - Gabungan bunyi vokal + bunyi semulajadi persekitaran dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikuti estatika, corak pemikiran dan emosi individu.

Tujuan Bertujuan untuk memperkembangkan potensi dan kualiti diri individu dari segi nilai estatika muzik dan etika melalui pelbagai pengalaman muzik kea rah meningkatkan kesejahteraan hisup dalam konteks budaya dan aspirasi Negara.