Anda di halaman 1dari 9

PRO FORMA KURSUS PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH (DPLI)

Pendidikan Muzik (Minor) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengalaman Muzikal Musical Experiences MZK2103M 3 (1+2) 75 Bahasa Melayu Tiada Pertama 1. Menjelas dan menganalisiskan skel major dan minor harmonik, jeda dan juga pembinaan triad tonik. 2. Mengaplikasi dan mengintegrasikan pengetahuan konsep muzik dalam nyanyian dan permainan secara instrumental.

3. Mengaplikasi dan mengintegrasikan teknik permainan


instrumental dan teknik vokal yang betul melalui repertoire.

4. Mengaplikasikan teknologi muzik dalam menghasilkan bahan


pengajaran dan pembelajaran. 5. Menghubungkait dan mensintesiskan maklumat perisian muzik dari pelbagai sumber untuk menghasilkan bahan bantu mengajar berasaskan audio. Sinopsis Kursus ini merangkumi empat komponen iaitu teori muzik, perkusi dan rekorder, nyanyian dan teknologi muzik. Dalam teori muzik, pelajar diperkenalkan kepada asas teori muzik. Dalam komponen permainan alat, fokus diberikan kepada kemahiran bermain perkusi dan rekoder. Dalam nyanyian, pelajar diberi peluang untuk mengaplikasikan kemahiran teknik vokal secara berkesan. Komponen teknologi muzik pula, pelajar memperoleh pengalaman secara hands on dalam merakam, mengadun dan menyunting bahan muzik dengan menggunakan perisian Cakewalk Sonar. This course comprises of four components, namely, the theory of music, percussion and recorder, singing and music technology. The theory of music introduces the students to the fundamentals of music theory. In the percussion and recorder component, focus is given on technique and skills . In singing, the students are given the opportunity to apply the vocal techniques and skills effectively. In music technology, students get hands on experience in recording, mixing and editing music with Cakewalk Sonar software.

Bil. 1

Tajuk Teori - Irama Pengalaman Muzikal 1

Kandungan 1.1 Pendedahan kepada elemen muzik Irama

Jam 1 1 1 2

1.2 Perkusi Pendedahan kepada elemen muzik Warna ton 1.3 Nyanyian Pendedahan kepada elemen muzik Melodi 1.4 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Pendedahan kepada elemen muzik - Harmoni - Tekstur - Bentuk - Ekspresi Teori nilai not 2.1 Teori Muzik dan rehat Nama dan nilai not;

Tanda Rehat;

Pengalaman Muzikal 2

2.2 Perkusi Pengenalan alat perkusi Alat berpic tetap Alat tidak berpic tetap Teknik bermain alat perkusi Penjagaan alat perkusi 2.3 Nyanyian Teknik-teknik vokal Pernafasan Jenis-jenis pernafasan Postur nyanyian secara berdiri dan duduk yang betul Mengaplikasikan teknik pernafasan yang telah dipelajari dalam repertoire 2.4 Nyanyian Semerta Solfa l s m 2.5 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Kepentingan Teknologi Muzik Dalam Pengajaran Pembelajaran di Bilik Darjah Fungsi teknologi muzik Alat bantu mengajar berasaskan muzik Kesan teknologi dalam proses P&P 2.6 Perisian Audio: Cakewalk Sonar Pengenalan perisian Cakewalk Kelengkapan 2

Bil.

Tajuk

Kandungan Komputer (kompatibiliti perkakasan) Keperluan perkakasan rakaman audio (headphone dan jenis-jenis microphone) Installation perisian Cakewalk Sonar 3.1 Teori Muzik Garis bar, garis bar berganda Meter Lazim duaan, tigaan dan empatan 2 3 4 C 3 4 4 4 8 3.2 Perkusi Bermain alat perkusi dalam meter lazim bagi mengiringi lagu meter 2 4 3.3 Nyanyian Teknik-teknik vokal Pernafasan Kawalan dan sokongan pernafasan Perangkaian Mengaplikasikan teknik pernafasan dalam repertoire 3.4 Nyanyian Semerta Solfa m r d 3.5 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Memulakan Perisian Cakewalk Sonar Penetapan aturan audio (Audio Options dan Sound Devices) Buka fail baru dan menamakan fail Mengenali bar menu, bar perkakasan (tool bar) dan audio track Fungsi butang-butang kawalan Menyimpan sebagai fail Cakewalk Rakam uji penetapan audio 4.1 Teori Muzik Meter Tidak Lazim duaan dan tigaan 9 - 6 8 8 4.2 Perkusi Bermain perkusi dalam meter lazim bagi mengiringi lagu meter 4 4 4.3 Nyanyian Teknik-teknik vokal Pengenalan Phonation Jenis suara soprano, alto, tenor & bes Mengaplikasikan teknik vokal yang telah dipelajari dalam repertoire 3

Jam

Teori meter lazim

Pengalaman Muzikal 3

Teori meter tak lazim

Pengalaman Muzikal 4

Bil.

Tajuk 4.4 Nyanyian Semerta Solfa m r d

Kandungan

Jam

Teori himpunan not Pengalaman Muzikal 5

4.5 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Rakaman multi-track Merakam suara Penggunaan audio effect Mengimport audio Mengeksport audio 5.1 Teori Muzik Himpunan not Triplet, duplet 5.2 Perkusi Bermain perkusi dalam meter lazim bagi mengiringi lagu meter 3 4 5.3 Nyanyian Teknik-teknik vokal Phonation Register suara dada, pertengahan & kepala Mengaplikasikan teknik vokal yang telah dipelajari dalam repertoire 5.4 Nyanyian Semerta Solfa l s m r d 5.5 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Suntingan muzik audio Cantuman lagu-lagu Imbangan bunyi 6.1 Teori Muzik Baluk Klef trebel dan bes Kedudukan not-not pada baluk Kedudukan not-not pada garis lejer 6.2 Perkusi Bermain alat perkusi dalam meter tak lazim bagi mengiringi lagu meter 6 8 6.3 Nyanyian Teknik-teknik vokal Phonation Pengeluaran suara secara Open Throat Perletakkan suara masking Mengaplikasikan teknik vokal yang telah dipelajari dalam repertoire 6.4 Nyanyian Semerta Solfa l s m r d

Teori - pic

Pengalaman Muzikal 6

Bil.

Tajuk

Kandungan 6.5 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Muzik MIDI Pengenalan MIDI Memainkan fail MIDI Penggunaan MIDI plugs-in Menghasilkan muzik minus one Menukarkan format MIDI kepada audio Mengeksport fail audio 7.1 Teori Muzik Tanda kromat Semiton, ton 7.2 Perkusi Gubahan skor perkusi dalam meter lazim bagi mengiringi lagu meter 4 dan 3 4 4 7.3 Nyanyian Teknik-teknik vokal Lontaran suara Resonan dan alat resonan Intonasi Mengaplikasikan teknik vokal yang telah dipelajari dalam repertoire 7.4 Nyanyian Semerta Solfa l s m r d l 7.5 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah MIDI Karaoke Memasukkan lirik pada skor melodi lagu kanakkanak Perisian Van Basco Pengunaan perisian Van Basco (perisian freeware) 8.1 Teori Muzik Skel Major : C, G dan F 8.2 Perkusi Gubahan skor perkusi dalam meter tak lazim bagi mengiringi lagu meter 6 8 8.3 Nyanyian Teknik-teknik vokal Lontaran suara Vibrato Mengaplikasikan teknik vokal yang telah dipelajari dalam repertoire 8.4 Nyanyian Semerta Solfa l s m r d l,

Jam 2

Teori tanda kromat

Pengalaman Muzikal 7

Teori skel major Pengalaman Muzikal 8

1 1

Bil.

Tajuk

Kandungan 8.5 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Rakaman Nyanyian Mengimport muzik minus one Merakamkan nyanyian 9.1 Teori Muzik Skel Major sehingga 3# dan 3b 9.2 Rekoder Pengenalan keluarga rekoder - sopranino - soprano - alto - tenor - bes Teknik bermain - postur - cara memegang rekoder - penjarian - pernafasan - penglidahan - penghasilan ton embouchure Penjagaan rekoder 9.3 Nyanyian Sebutan Artikulasi Mengaplikasikan teknik vokal yang telah dipelajari dalam repertoire 9.4 Nyanyian Semerta Solfa l s m r d l, s, 9.5 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Proses Dubbing Mengalih suara klip video Mengeksport fail video 10.1 Teori Muzik Skel Minor : A, E dan D 10.2 Rekoder Penjarian rekoder bagi not B,A dan G Memainkan melodi mudah yang mengandungi not B,A dan G 10.3 Nyanyian Teknik-teknik vokal Sebutan Enunciation Mengaplikasikan teknik vokal yang telah dipelajari dalam repertoire 10.4 Nyanyian Semerta Solfa l s m r d l, s, 10.5 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Aplikasi Perisian Cakewalk dalam P&P Muzik 6

Jam 2

Teori skel major Pengalaman Muzikal 9

1 1

10

Teori skel minor Pengalaman Muzikal 10

1 1

Bil.

Tajuk

Kandungan Menghasilkan notasi ensembel rekoder soprano dan perkusi

Jam

11

Teori skel minor Pengalaman Muzikal 11

11.1 Teori Muzik Skel Minor sehingga 3# dan 3b 11.2 Rekoder Penjarian rekoder not C dan D Memainkan melodi mudah yang mengandungi not C dan D 11.3 Nyanyian Teknik-teknik vokal Ekspresi Dinamik, mud dan tempo Mengaplikasikan teknik vokal yang telah dipelajari dalam repertoire 11.4 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Aplikasi Perisian Cakewalk dalam P&P Muzik Menghasilkan bahan audio ensembel rekoder dan perkusi 12.1 Teori Muzik Jeda major dan perfek 12.2 Rekoder Penjarian rekoder not F, E,D dan C Memainkan skel C Major Memainkan melodi mudah dalam nada C Major 12.3 Nyanyian Harmoni dalam nyanyian Drone dan bourdun Mengaplikasikan nyanyian berharmoni dalam repertoire 12.4 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Penghasilan Bahan Bantu Mengajar Integrasi MS Power Point 13.1 Teori Muzik Jeda - minor, augmented dan diminished 13.2 Rekoder Penjarian rekoder not Bb Memainkan melodi mudah dalam nada F Major 13.3 Nyanyian Nyanyian berharmoni Ostinato melodi Mengaplikasikan nyanyian berharmoni dalam repertoire 13.4 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Penghasilan Bahan Bantu Mengajar Penghasilan bahan interaktif 7

1 1

12

Teori - jeda Pengalaman Muzikal 12

1 1

13

Teori - jeda Pengalaman Muzikal 13

1 1

Bil. 14

Tajuk Teori - triad Pengalaman Muzikal 14

Kandungan 14.1 Teori Muzik Triad tonik dalam nada Major - sehingga 3# dan 3b. 14.2 Rekoder Penjarian rekoder not F# Memainkan melodi mudah dalam nada G Major 14.3 Nyanyian Nyanyian berharmoni Lagu Pusingan Mengaplikasikan nyanyian berharmoni dalam repertoire 14.4 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Integrasi Teknologi Muzik Dengan Matapelajaran Sekolah Pengunaan bahan multimedia dalam P&P Ciri-Ciri bahan multimedia yang berkesan 15.1 Teori Muzik Triad tonik dalam nada minor sehingga 3# dan 3b 15.2 Rekoder Penjarian rekoder not G# Memainkan melodi mudah dalam nada A minor 15.3 Nyanyian Masalah dalam nyanyian dan etika persembahan Mengaplikasikan teknik vokal yang telah dipelajari dalam repertoire 15.4 Teknologi Muzik di Dalam Bilik Darjah Integrasi Teknologi Muzik Dengan Matapelajaran Sekolah Persembahan bahan multimedia dalam aktiviti muzikal

Jam 1 1

15

Teori - triad Pengalaman Muzikal 15

1 1

JUMLAH

75

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus = 100% Anderton, C. (2010). Making music with sonar home studio. Boston: Course Technology. Loh, P. K. (1991). A handbook of music theory Part I. Kuala Lumpur: Penerbit Muzikal. Christy, V. A., & Paton, J. G. (1997). Foundations in singing. Boston: McGraw Hill. 8

Rujukan Tambahan

Clements, K., Lavender, P., & Menghini, C. (2010). Essential elements recorder classroom method: Student Book 1. Milwaukee: Hal Leonard. Taylor, E. (1999). First steps in music theory. London : ABRSM. Adler, S. (1997). Sight singing : pitch, interval, rhythm, (2nd ed.). New York: .W.Norton & Company Arnold, B. (2003). A fanatics guide to ear training and sight singing. Muse Eek Publishing. Jan, S., & Heidi, C. S. (2008). Basic of singing. Belmont: Schirmers Book. Alten, S. R. (1996). Audio in media. California: Wadsworth Publishing Company. Garrigus, S. R. (2011). Sonar x1 power! The comprehensive guide . Boston: Course Technology.