Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus

Program ijazah Sarjaan Muda Perguruan Dengan Kepujian (Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2 + 1) 60 JAM Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghuraikan kepentingan memelihara haiwan kesayangan dan ikan hiasan serta potensinya di masa hadapan 2. Menganalisis maklumat dari pelbagai sumber mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. 3. Merancang, mengurus dan melaksanakan projek pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan berlandaskan prinsip , dan amalan penting. 4. Merangka dan menjalankan kerja pendokumentasian berkaitan dengan aktiviti pemeliharaan dan pembiakan haiwan kesayangan dan ikan hiasan yang diusahakan. 5. Membina dan mempertahankan hujah terhadap penilaian dan refleksi aktiviti amali yang dijalankan. 6. Mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. Sinopsis Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan :-pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokument dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan; pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian ;dan ; pembiakan ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:- the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selection of pets and ornamental fish; housing and equipments for pet rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

B 42

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan Tujuan pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan - Hobi - Kasih sayang - Pendapatan Faedah pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan kepada pemelihara - Fisiologi - Psikologi - Sosial - Emosi Ciri-ciri istimewa haiwan kesayangan dan ikan hiasan - Sifat luar - Habitat kehidupan - Tabiat kehidupan - Keperluan kehidupan Jenis-jenis dan contoh spesies Dokument dan penyimpanan rekod Jenis-jenis dan kepentingannya - Rancangan kerja - Baget, anggaran kos perbelanjaan dan pendapatan - Program pembiakan - Rekod induk dan anak - Rekod inventori alat dan stok bahan Teknologi Pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan Faktor pertimbangan untuk pemilihan jenis haiwan - Tujuan pemeliharaan - Gaya hidup bakal pemelihara - Tabiat semula jadi haiwan - Kos - Masa - Ruang - Haiwan peliharaan lain yang sedia ada Ciri-ciri haiwan yang perlu diperhatikan semasa pemilihan - Baka - Jantina - Peringkat umur - Ciri-ciri istimewa - Bentuk luar badan haiwan - Kesihatan haiwan - Kesempurnaan pergerakan haiwan Rekabentuk perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan

Jam 4

B 43

Tajuk

Kandungan Pemilihan alat kelengkapan dan bahan dan ciricirinya - Sangkar - Bekas makanan dan minuman - Makanan - Bahan bedding - Permainan Penyediaan sangkar dan peralatan - Pembersihan dan membasmikuman peralatan - Penyediaan sangkar dan susunan kelengkapan dalam sangkar Faktor pemilihan lokasi untuk menempatkan sangkar - Keamatan cahaya - Suhu, pengudaraan dan lembapan - Kebisingan - Keselamatan

Jam

Teknologi pengurusan dan penjagaan harian haiwan kesayangan Kaedah dan peralatan penyediaan makanan dan minuman Kebersihan sangkar dan peralatan Penjagaan kesihatan dan kecantikan Penjinakan haiwan Pembiakan haiwan kesayangan Pemilihan induk Penentuan jantina induk Proses pengawanan Tempoh bunting dan melahirkan anak Penjagaan induk bunting Pengurusan ibu dan anak selepas kelahiran Teknologi penyediaan akuarium dan peralatan Alat kelengkapan dan bahan dan ciri-cirinya - Akuarium/bekas - Sistem penapis - Sistem pengudaraan - Aksesori - Tumbuhan akuatik Penyediaan akuarium - Pembersihan dan membasmi kuman peralatan - Landskap dalam akuarium - Rawatan air Faktor pemilihan lokasi untuk menempatkan akuarium - Keamatan cahaya - Suhu - Keselamatan

B 44

Tajuk 8

Kandungan Penyediaan, pengurusan dan penjagaan ikan hiasan Makanan Kawalan kualiti air Kawalan bahan buangan toksik Pembersihan akuarium/bekas Kawalan penyakit Teknologi pembiakan ikan hiasan Cara ikan membiak - Bertelur - Beranak Keperluan peralatan dan bahan Pengurusan induk Pengurusan anak-anak ikan Penerapan unsur pedagogi Kaedah pengajaran secara kumpulan - Tujuan - Prinsip-prinsip - Kekuatan dan kelemahan - Cara pelaksanaan Pengajaran mikro Kreativiti dalam pengajaran

Jam 2

10

Jumlah Tajuk Amali 1 Mengumpul maklumat dari berbagai sumber yang berkaitan dengan projek yang dirancang Sangkar Akuarium Haiwan kesayangan dan ikan hiasan Pengurusan haiwan kesayangan dan ikan hiasan Peralatan Merancang projek Menyedia peta minda ,rancangan kerja, rekod memelihara haiwan kesayangan dan ikan hiasan mengikut prinsip dan amalan pemeliharaan Dokumentasi projek pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan - Format laporan - Rancangan kerja - Program pembiakan - Bajet - Rekod kerja harian Kandungan

30 jam Jam 2

B 45

Tajuk

Kandungan - Rekod kewangan - Refleksi Pelaksanaan projek Melaksanakan projek yang di rancang bersesuaian dengan tema dan bersesuaian dengan persekitaran alam sekitar Mebuat refleksi projek yang dilaksanakan dan membuat penambahbaikan Memperkenalkan haiwan kesayangan dan ikan hiasan kepada sangkar dan akuarium baru Langkah penyesuaian kepada persekitaran baru Penyesuaian suhu air bagi ikan hiasan Teknologi pengurusan dan penjagaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan Menjalankan kerja-kerja pengurusan dan penjagaan harian dan merekod Program pembiakan haiwan kesayangan Pemilihan Induk Pengurusan induk jantan dan betina Pengawanan Pengurusan induk bunting Pengurusan induk dan anak selepas kelahiran sehingga cerai susu Program pembiakan ikan hiasan Pemilihan Induk Pengurusan induk jantan dan betina Pengawanan Penetasan Penjagaan anak ikan Pengajaran mikro Penerapan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran Jumlah

Jam

30 jam

Penilaian

1. KERJA KURSUS 2. PEPERIKSAAN

(60%) (40%)

Rujukan Asas

Rian Handayani & Khairunnasikin Alias. 2006). Hamster. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Stadelmann, P. (2000). Setting up an aquarium. New York: Barron s Educational Series, Inc.

B 46

Tajuk

Rujukan Tambahan

Jam Teng Ching Sing & Wahiza A. Wahab (2006). Panduan penjagaan ikan hiasan dan akuarium. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Vanderlip, S.L. (2001). Mice. New York: Barron Educational Series, s Inc. Bailey, M. & Sandford, G. (1999). The Complete guide to aquarium fishkeeping. Oxford: Sebestian Kelly. Bambang Eka Perkasa, Said Abdullah & Nazlah Saharin Amirah Syazwani Affendy. (2006). Kepelbagaian spesies ikan emas. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Behrend, K. (1998). Guinea pigs. New York: Barron Educational s Series, Inc. Rian Handayani & Khairunnasikin Alias. 2006). Hamster. Kuala Lumpur: Synergy Media Books. Roberts, M.F. (1987). A complete introduction to hamsters. New York: T.F.H. Publication. Sandford, G. (1995). Aquarium fish. London: The Apple Press. Welger, M. (1999). Rabbits. New York: Barron Educational Series, Inc. s Yasir Mohd. (2006). Penternakan ikan hiasan air tawar di Malaysia. Kuala Lumpur: Synergy Media Books.

Kandungan

B 47