Anda di halaman 1dari 1

Aktiviti lisan: Sebutkan satu perkataan berkaitan dengan sukan..contohnya letih bola sepak..

sambung ayat itu menjadi satu ayat yang lengkap.. Aktiviti membaca: baca semula karahga yang dibuat secara lisan tu Menulis karangan fakta: menggunakan penanda wacana.. Set induksi: Minta mereka mencari maklumat mengenai sukan yang diminati oleh cikgu praktikum:

Nama guru: Sukan yang paling diminati: Focus utama:8.5 mengenalpasti dan menggunkaan penanda wacana yang sesuai dalam saty oerenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. Aras 3 (i) menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana

Focus sampingan: Fokus sampingan: 6.5 membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. aras 1

Anda mungkin juga menyukai