Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) BAHASA MELAYU PEMAHAMAN TAHUN 6 SK/SJKC/SJKT MASA: 50 MINIT CONTOH UNTUK RUJUK

RUJUKAN

TATABAHASA

BILANGAN SOALAN 1 1 1 2 2 1 1

ARAS SOALAN

JUMLAH SOALAN

Buku Teks Tahun 4

1.Kata Ganti Nama Diri 2. Kata Hubung 3. Kata Sendi 4. Kata Kerja 5.Kata Adjektif 6. Kata Bilangan 7. Kata Ganda

Mudah Mudah Sederhana Sederhana Sederhana Mudah Sederhana

10

Buku Teks Tahun 5

1.Kata Bantu 2. Kata Majmuk 3. Peribahasa 4. Perkataan Berlawan (Antonim) 5. Perkataan Seerti (Sinonim) 6. Kata Banyak Makna 7. Membina Soalan 8. Memilih Jawapan 9. Ayat Sama Maksud 10. Ayat Gramatis 1.Kata Bantu 2. Kata Majmuk 3. Peribahasa 4. Perkataan Berlawan (Antonim) 5. Perkataan Seerti (Sinonim) 6. Kata Banyak Makna 7. Membina Soalan 8. Memilih Jawapan 9. Ayat Sama Maksud 10. Ayat Gramatis Petikan 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sederhana Sederhana Sederhana Mudah Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sukar Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sukar Sederhana Sederhana Sukar Sukar Sederhana

10

Buku Teks Tahun 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

10

Buku Teks Tahun 5 Buku Teks Tahun 6

Petikan 2

4 1

Sederhana Sukar

5 40

CONTOH JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 6 SK/SJKC/SJKT MASA : 1 JAM 15 MINIT

BAHAGIAN A (10 MARKAH) Gambar Tunggal yang bertemakan SUKAN. Sila rujuk buku Tahun 4

BAHAGIAN B (30 Markah) 1.Jenis Karangan Fakta yang bertemakan KESIHATAN. Sila rujuk Buku Teks Tahun 4 2. Jenis Karangan Ucapan yang bertemakan PERPISAHAN. Sila rujuk Buku Teks Tahun 5 3. Jenis Karangan Cerita yang bertemakan PENGALAMAN. Sila rujuk Buku Teks Tahun 6

BAHAGIAN C (20 Markah) Sila rujuk buku Teks Tahun 6 (UNIT _ - UNIT _)

Anda mungkin juga menyukai