Anda di halaman 1dari 15

Membina Pasukan Kerja Cemerlang

Pembentang : Hawati Binti Hasan P61744

Suatu unit dalam organisasi

_____ (sekolah) ______ untuk berinteraksi _____ maklumat dan berkongsi keputusan bagi membantu _____
ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dan tanggungjawab ________

PASUKAN KERJA :

yang ditetapkan.

PASUKAN KERJA CEMERLANG : Gabungan usaha, pengetahuan, kemahiran dan

____ menghasilkan _______ prestasi kerja _______ jika dilakukan melebihi input
secara sinergi untuk secara bersendirian.

kebolehan yang dilakukan

AKTIVITI 1 :

ARAHAN : 1. Perhatikan video. 2. Bincang dalam kumpulan anda. 3. Buat refleksi dan bentangkan.

BERKONGSI TANGGUNGJAWAB

ERATKAN HUBUNGAN

DAPATAN : POSITIF

JIMATKAN MASA
SATU MATLAMAT, SATU HALA TUJU

SIKAP KEAKUAN DAN PENTINGKAN DIRI SENDIRI

PASSENGER
MENCARI KESALAHAN ORANG LAIN TANPA BERTINDAK
DAN TIDAK MEMBANTU

MENJADI

DAPATAN : NEGATIF

KEPENTINGAN :

KEPENTINGAN :

AKTIVITI 2 :
ARAHAN : 1. Kumpulan anda diberi huruf dan situasi. 2. Bina perkataan/ayat berdasarkan huruf. 3. Rakan anda akan menyambung aktiviti sehingga wisel penamat dibunyikan. 5. Kumpulan yang dapat menyambung huruf paling banyak dan bermakna dikira sebagai pemenang.

KENAL PASTI INDIVIDU TIDAK BERKESAN DALAM PASUKAN :


JENIS Penyerang Penyekat PENERANGAN Memusnah atau merosakkan status ahli kumpulan lain.

Pencari penghargaan Pementing diri

Selalu bersikap negatif, degil dan enggan bersetuju tanpa sebarang sebab. Mencari perhatian dengan berbangga tentang diri sendiri. Menjadi jurucakap kepada kehendak dan kepentingan diri sendiri.

KENAL PASTI INDIVIDU TIDAK BERKESAN DALAM PASUKAN :


JENIS Pengadu PENERANGAN Gunakan kumpulan tempat mengadu dan pemerhatian diri sendiri. Kurang mengambil bahagian, minat dan kesungguhan dalam pasukan. Tunjukkan kuasa dengan manipulasi, sanjungan berlebihan dan tegas untuk kuasai perbincangan.

Penunggu Penguasa

Pencari Cuba mendapat simpati dan sering pertolongan meluahkan perasaan kurang yakin.

RUJUK EDARAN

AKTIVITI 3 :
ARAHAN : 1. Kumpulan anda diberi tugasan. 2. Berbincang dalam kumpulan dan tuliskan ciri-ciri pasukan kerja cemerlang di sekolah. 3. Bentangkan dapatan kumpulan anda.

PENUTUP :

Jangan biarkan perahu hanyut tak berpenghuni nanti hanyutnya tidak ke pelabuhan

SEKIAN TERIMA KASIH

Satu Arah Satu Tujuan Satu Destinasi