Anda di halaman 1dari 2

MINGGU 1 Hari Sessi Objektif Fasa Latihan Isnin Pagi Pemain dapat melakukan kemahiran sepak sila.

Selasa Pagi Pemain dapat melakukan kemahiran sepak kuda Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran sepak kuda. 4. Latih tubi kemahiran sepak kuda. Latihan 1: Demonstrasi teknik lakuan oleh jurulatih Penerangan teknik lakuan yang betul Latihan 2: Pemain melakukan latihan sepak kuda. Latihan 3: Teknik lakuan sepak kuda menggunakan bola getah. Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Lompat Dekam ( 10 x 3 set) -Tekan tubi ( 10 x 3 set ) -Lompat Jauh Berdiri ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Rabu Pagi Pemain dapat melakukan kemahiran sepakpetik/cungkil Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran sepak petik/cungkil. 4. Latih tubi kemahiran sepak petik/cungkil. Latihan 1: Demonstrasi teknik lakuan oleh jurulatih Latihan 2: Pemain melakukan latihan sepak petik /cungkil secara berpasangan. Latihan 3: Teknik lakuan sepak petik/cungkil dengan menggunakan bola tampar Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Lentuk Badan ( 10 x 3 set) -Tekan tubi ( 10 x 3 set ) -Burpee ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Khamis Pagi Pemain dapat melakukan kemahiran sepak badik Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran sepak badikl. 4. Latih tubi kemahiran sepak badik. Latihan 1: Demonstrasi teknik lakuan oleh jurulatih Latihan 2: Pemain melakukan latihan bayangan sepak badik. Latihan 3: Teknik lakuan sepak badik menggunakan bola getah. Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Bangkit tubi ( 10 x 3 set) -Tekan tubi ( 10 x 3 set ) -Lompat Dekam ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Jumaat Pagi Pemain dapat melakukan kemahiran menanduk Sabtu Pagi Pemain dapat melakukan kemahiran menanduk Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran menanduk. 4. Latih tubi kemahiran menanduk. Latihan 1: -Pemain dalam berpasangan melakukan tandukan kepada rakan.. Latihan 2: -Rakan pemain akan melakukan 2 tandukan sebelum membuat hantaran semula Latihan 3: Rakan pemain akan melakukan 3 tandukan sebelum membuat hantaran semula Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Lompat Dekam ( 10 x 3 set) -Lejang kuda -Hambur kucing ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Ahad Pagi Pemain dapat melakukan kemahiran sepak cangkuk

Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran Sepak Sila. 4.Latih tubi kemahiran sepak sila. Latihan 1: Demonstrasi teknik lakuan oleh jurulatih Latihan 2: Pemain melakukan latihan bayangan teknik sepak sila tanpa bola Latihan 3: Teknik lakuan sepak sila menggunakan bola tampar Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Bangkit tubi ( 10 x 3 set) -Tekan tubi ( 10 x 3 set ) -Burpee ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down

Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran menanduk. 4. Latih tubi kemahiran menanduk. Latihan 1: Demonstrasi teknik lakuan oleh jurulatih. Latihan 2: Pemain melakukan latihan bayangan teknik menanduk Latihan 3: Teknik lakuan menanduk menggunakan bola getah.. Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Naik turun kerusi ( 10 x 3 set) -Tekan tubi -10 x 3 set -Hambur kucing ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down

Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran Sepak Cangkuk. 4.Latih tubi kemahiran sepak cangkuk. Latihan 1: Demonstrasi teknik lakuan oleh jurulatih Latihan 2: Pemain melakukan latihan bayangan teknik sepak cangkuk tanpa bola Latihan 3: Teknik lakuan sepak cangkuk menggunakan bola tampar Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Lari Pecut 40 m ( 10 x 3 set) -Tekan tubi ( 10 x 3 set ) -Lompat Jauh Berdiri ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down

MINGGU 1 Hari Sessi Objektif Isnin Petang Pemain dapat melakukan kemahiran sepak sila. Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran Sepak Sila 4. Latih tubi kemahiran sepak sila. Latihan 1: Latihan bayangan sepak sila menggunakan kaki dominan Latihan sepak sila dengan bola tampar menggunakan kaki dominan Latihan 2: Latihan sepak sila menggunakan bola takraw Latihan 3: Ulang teknik lakuan menggunakan kaki bukan Dominan Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Bangkit tubi ( 10 x 3 set) -Tekan tubi ( 10 x 3 set ) -Hambur kucing( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Selasa Petang Pemain dapat melakukan kemahiran sepak kuda Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran sepak kuda. 4. Latih tubi kemahiran sepak kuda. Latihan 1: Latihan bayangan sepak sila menggunakan kaki dominan Latihan 2: Pemain melakukan latihan sepak kuda dengan bola getah menggunakan kaki dominan Latihan 3: Teknik lakuan sepak kuda menggunakan bola takraw. Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Pecut 40 m ( 10 x 3 set) -Tekan tubi ( 10 x 3 set ) -Lejang Kuda ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Rabu Petang Pemain dapat melakukan kemahiran sepak petik/cungkil Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran Sepak petik /cungkil 4. Latih tubi kemahiran sepak petik/cungkil Latihan 1: Latihan bayangan sepak petik/cungkil menggunakan kaki dominan Latihan sepak petik /cungkil dengan bola tampar menggunakan kaki dominan Latihan 2: Latihan sepak petik /cungkil menggunakan bola takraw Latihan 3: Ulang teknik lakuan menggunakan kaki bukan dominan Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Bangkit tubi ( 10 x 3 set) -Tekan tubi ( 10 x 3 set ) -Lari berarah ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Khamis Petang Pemain dapat melakukan kemahiran sepak badik Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran sepak badik. 4. Latih tubi kemahiran sepak badik berkumpulan. Latihan 1: Latihan bayangan sepak badik menggunakan kaki dominan Latihan 2: Pemain melakukan latihan sepak badik dengan bola tampar menggunakan kaki dominan. Latihan 3: Teknik lakuan sepak badik menggunakan bola takraw. Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Lari ulang alik 10 meter ( 10 x3 set) -Tekan tubi ( 10 x3 set ) -Naik Turun kerusi ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Jumaat Petang Pemain dapat melakukan kemahiran menanduk. Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran menanduk. 4. Latih tubi kemahiran menanduk. Latihan 1: Latihan bayangan menanduk depan,sisi dan belakang Latihan 2: Latihan menanduk bahagian sisi kepala,kiri dan kanan. Latihan 3: Ulang latihan dengan menggunakan bahagian belakang kepala. Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Bangkit tubi ( 10 x 3 set) -Hambur Kucing ( 10 x 3 set ) -Lompat Dekam ( 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Sabtu Pagi Pemain dapat melakukan kemahiran memaha Aktiviti: 1. Aktiviti memanaskan badan. 2. Aktiviti regangan. 3. Penerangan berkenaan kemahiran memaha. 4. Latih tubi kemahiran memaha. Latihan 1: Demonstrasi teknik lakuan oleh jurulatih Latihan 2: Atlet melakukan latihan bayangan teknik memaha. Latihan 3: Teknik lakuan memaha menggunakan bola tampar. Latihan 4: Latihan Litar 3 stesen Latihan -Lentuk badan ( 10 x 3 set) -Tekan tubi ( 10 x 3 set ) -Hambur Kucing 10 x 3 set ) 5. Cooling Down Ahad Petang

Fasa Latihan

AKTIVTI REHAT DAN SENGGANG BEBAS

Anda mungkin juga menyukai