Anda di halaman 1dari 7

BORANG SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM (PBS)

NAMA GURU

: ________________________________________________________

NAMA CALON

: ________________________________________________________

TINGKATAN

: ___________________ NO.KP : ____________________________

MATA PELAJARAN

: TILAWAH AL-QURAN (AYAT BACAAN / HAFAZAN DAN KEFAHAMAN)

BAND

PENYATAAN
STANDARD

1
2
3
4
5
6

B1
B2
B3
B4
B5
B6

1
2
3
4
5
6

B1
B2
B3
B4
B5
B6

1
2
3
4
5
6

B1
B2
B3
B4
B5
B6

1
2
3
4
5
6

B1
B2
B3
B4
B5
B6

1
2
3
4
5
6

B1
B2
B3
B4
B5
B6

DISKRIPTOR

EVIDENS

TARIKH

AYAT BACAAN
PELAJARAN 1 : HIDAYAH SUMBER KEBAHAGIAAN
B1D1
B1D1E1
B2D1
B2D1E1
B3D1
B3D1E1
B4D1
B4D1E1
B5D1
B5D1E1
B6D1
B6D1E1
AYAT BACAAN
PELAJARAN 2 : ILMU PENYULUH KEHIDUPAN
B1D1
B1D1E1
B2D1
B2D1E1
B3D1
B3D1E1
B4D1
B4D1E1
B5D1
B5D1E1
B6D1
B6D1E1
AYAT HAFAZAN [1]
PELAJARAN 1 : HIDAYAH SUMBER KEBAHAGIAAN
B1D2
B1D2E1
B2D2
B2D2E1
B3D2
B3D2E1
B4D2
B4D2E1
B5D2
B5D2E1
B6D2
B6D2E1
AYAT HAFAZAN [1]
PELAJARAN 2 : ILMU PENYULUH KEHIDUPAN
B1D3
B1D3E1
B2D3
B2D3E1
B3D3
B3D3E1
B4D3
B4D3E1
B5D3
B5D3E1
B6D3
B6D3E1
AYAT HAFAZAN [2]
PELAJARAN 3 : MENGINSAFI KEKUASAAN ALLAH S.W.T
B1D3
B2D3
B3D3
B4D3
B5D3
B6D3

B1D3E1
B2D3E1
B3D3E1
B4D3E1
B5D3E1
B6D3E1

1|PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2,2013

PENCAPAIAN
(/)

1
2
3
4
5
6

B1
B2
B3
B4
B5
B6

2
3
4
5
6

B2
B3
B4
B5
B6

2
3
4
5
6

B2
B3
B4
B5
B6

AYAT HAFAZAN [2]


PELAJARAN 4 : MENGHARGAI SUNNATULLAH
B1D3
B1D3E1
B2D3
B2D3E1
B3D3
B3D3E1
B4D3
B4D3E1
B5D3
B5D3E1
B6D3
B6D3E1
AYAT KEFAHAMAN ( PELAJARAN 3 & 7 )
PELAJARAN 3 : MENGINSAFI KEKUASAAN ALLAH S.W.T
B2D4
B2D4E1
B3D4
B3D4E1
B4D4
B4D4E1
B5D4
B5D4E1
B6D4
B6D4E1
AYAT KEFAHAMAN ( PELAJARAN 3 & 7 )
PELAJARAN 7 : SEGERA BERTAUBAT DAN BERISTIGHFAR
B2D4
B2D4E1
B3D4
B3D4E1
B4D4
B4D4E1
B5D4
B5D4E1
B6D4
B6D4E1

TANDATANGAN GURU

PENGESAHAN

.
(
)

(
)

2|PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2,2013

BORANG SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM (PBS)


NAMA GURU

: ________________________________________________________

NAMA CALON

: ________________________________________________________

TINGKATAN

: ___________________ NO.KP : ____________________________

MATA PELAJARAN

: HADIS

BAND

PENYATAAN
STANDARD

DISKRIPTOR

EVIDENS

TARIKH

HADIS
PELAJARAN 9 : MENCEGAH KEMUNGKARAN TANGGUNGJAWAB
B1
B1D4
B1D4E1

B2

B2D5

B2D5E1

B3

B3D5

B3D5E1

B4

B4D5

B4D5E1

B5

B5D5

B5D5E1

B6

B6D5

B6D5E1

PENCAPAIAN
(/)

HADIS
PELAJARAN 10 : SEDEKAH PEMANGKIN KESEJAHTERAAN
B1D4
B1D4E1

B1

B2

B2D5

B2D5E1

B3

B3D5

B3D5E1

B4

B4D5

B4D5E1

B5

B5D5

B5D5E1

B6

B6D5

B6D5E1

TANDATANGAN GURU

PENGESAHAN

3|PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2,2013

BORANG SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM (PBS)


NAMA GURU

: ________________________________________________________

NAMA CALON

: ________________________________________________________

TINGKATAN

: ___________________ NO.KP : ____________________________

MATA PELAJARAN

: ULUM SYARIAH (AKIDAH)

BAND

PENYATAAN
STANDARD

1
2
3
4

B1
B2
B3
B4

1
2
3

B1
B2
B3

1
2
3

B1
B2
B3

1
2
3
4

B1
B2
B3
B4

DISKRIPTOR

EVIDENS

TARIKH

PENCAPAIAN
(/)

PELAJARAN 11 : BERIMAN KEPADA ASMAUL HUSNA


B1D5
B1D5E1
B2D6
B2D6E1
B3D6
B3D6E1
B4D6
B4D6E1
PELAJARAN 12 : KESAN BERIMAN KEPADA ALLAH S.W.T
B1D6
B1D6E1
B2D7
B2D7E1
B3D7
B3D7E1
PELAJARAN 13 : BERIMAN KEPADA MALAIKAT
B1D7
B1D7E1
B2D8
B2D8E1
B3D8
B3D8E1
PELAJARAN 14 : BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB SUCI
B1D8
B1D8E1
B2D9
B2D9E1
B3D9
B3D9E1
B4D7
B4D7E1

TANDATANGAN GURU

PENGESAHAN

4|PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2,2013

BORANG SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM (PBS)


NAMA GURU

: ________________________________________________________

NAMA CALON

: ________________________________________________________

TINGKATAN

: ___________________ NO.KP : ____________________________

MATA PELAJARAN

: IBADAH

BAND

PENYATAAN
STANDARD

2
3
4

B2
B3
B4

B2

B3

2
3

B2
B3

1
2

B1
B2

DISKRIPTOR

EVIDENS

TARIKH

PENCAPAIAN
(/)

PELAJARAN 15 : SOLAT JAMAK DAN QASAR


B2D10
B2D10E1
B3D10
B3D10E1
B4D8
B4D8E1
PELAJARAN 16 : PUASA MENJANA KEPERIBADIAN MUSLIM
B2D11E1
B2D11
B2D11E2
B3D11
B3D11E1
PELAJARAN 17 : MENGHAYATI BULAN RAMADHAN
B2D12
B2D12E1
B3D12
B3D12E1
PELAJARAN 18 : ZAKAT FITRAH
B1D10
B1D10E1
B2D13
B2D13E1

TANDATANGAN GURU

PENGESAHAN

5|PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2,2013

BORANG SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM (PBS)


NAMA GURU

: ________________________________________________________

NAMA CALON

: ________________________________________________________

TINGKATAN

: ___________________ NO.KP : ____________________________

MATA PELAJARAN

: SIRAH NABAWIYAH & TAMADUN ISLAM

BAND
1
2
3
1
2
3

1
2
3

1
2
3

PENYATAAN
PENCAPAIAN
DISKRIPTOR
EVIDENS
TARIKH
STANDARD
(/)
PELAJARAN 19 : SAIDINA UMAR BIN AL KHATTAB PENTADBIR YANG ULUNG
B1
B1D11
B1D11E1
B2D14E1
B2
B2D14
B2D14E2
B3
B3D13
B3D13E1
PELAJARAN 23 : SAIDINA ABU HURAIRAH PERAWI HADIS
B1
B1D11
B1D11E1
B2D14E1
B2
B2D14
B2D14E2
B3
B3D13
B3D13E1
PELAJARAN 25 : KEPIMPINAN RASULULLAH S.A.W
UNIT 1 : PEMBINAAN MASJID
B1D12E1
B1
B1D12
B1D12E2
B2D15E1
B2
B2D15
B2D15E2
B3D14E1
B3
B3D14
B4D14E2
B5D14E3
PELAJARAN 25 : KEPIMPINAN RASULULLAH S.A.W
UNIT 2 : PERSAUDARAAN MUHAJIRIN DAN ANSAR
B1D12E1
B1
B1D12
B1D12E2
B2D15E1
B2
B2D15
B2D15E2
B3
B3D14
B3D14E1

TANDATANGAN GURU

PENGESAHAN

6|PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2,2013

BORANG SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM (PBS)


NAMA GURU

: ________________________________________________________

NAMA CALON

: ________________________________________________________

TINGKATAN

: ___________________ NO.KP : ____________________________

MATA PELAJARAN

: ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH

BAND

PENYATAAN
STANDARD

4
5
6

B4
B5
B6

BAND

PENYATAAN
STANDARD

4
5
6

B4
B5
B6

DISKRIPTOR

EVIDENS

TARIKH

PENCAPAIAN
(/)

PELAJARAN 29 : MENJANA KEHARMONIAN HIDUP


B4D9
B4D9E1
B5D6
B5D6E1
B6D6
B6D6E1

DISKRIPTOR

EVIDENS

TARIKH

PENCAPAIAN
(/)

PELAJARAN 33 : WAWASAN BERIBADAT


B4D9
B4D9E1
B5D6
B5D6E1
B6D6
B6D6E1

TANDATANGAN GURU

PENGESAHAN

7|PBS Pendidikan Islam Tingkatan 2,2013