Anda di halaman 1dari 3

INSTITUSI KELUARGA Soalan:

Institusi keluarga yang harmoni memberikan sumbangan yang besar dalam mencorakkan kecemerlangan anakanak. Berikan pendapat anda.

Pendahuluan Definisi keluarga, orang yang mempunyai perhubungan keturunan antara satu sama lain. Terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak.

Institusi keluarga yang harmoni mampu hasilkan anak-anak yang cemerlang dari segi akademik dan sahsiah dan begitu juga sebaliknya.

Isi Pertama AT : menyediakan keadaan yang kondusif untuk membesar. AH : AC : AP : Jelaslah, keluarga yang harmoni mampu menyediakan keadaan yang kondusif untuk anak-anak membesar menuju kecemerlangan . Kebanyakan pelajar yang cemerlang berasal dari keluarga yang harmoni. Melalui keluarga yang harmoni, ibu bapa dan anak-anak dapat bergaul dengan mesra penuh kasih sayang. Institusi keluarga yang goyah member kesan yang negatif kepada diri anak-anak. Institusi keluarga yang harmoni pula beri keselesaan dan amat sesuai bagi anak-anak membesar.

Isi Kedua AT : menjana pembentukan sahsiah unggul. AH : Institusi keluarga yang harmoni sentiasa terapkan nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati.

AC : AP :

Anak-anak terdedah dengan nilai murni sejak kecil. Anak mengamalkan nilai-nilai murni tersebut.

Anak-anak yang diajar untuk hormati orang tua akan terdorong untuk terus mengamalkannya.

Konklusinya, sahsiah yang unggul yang membawa kepada kecemerlangan anak-anak mampu dibentuk melalui keluarga yang harmoni.

Isi ketiga AT : anak-anak lebih mudah berinteraksi dengan ibu bapa. AH : AC : Ibu bapa yang sentiasa berfikiran rasional akan sentiasa mencuba membantu anaknya menyelesaikan masalah. AP : jelaslah keluarga yang harmoni menyediakan peluang yang lebih besar untuk anak-anak berkomunikasi dengan ibu bapa. UM : yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Keluarga yang harmoni bolehkan anak-anak berkomunikasi dengan ibu bapa tanpa halangan. Anak-anak dapat berkongsi masalah dengan ibu bapa. Menghilangkan dalam diri dan dapat tumpukan pada pelajaran.

Isi Keempat AT : ibu bapa menjadi teladan yang baik. AH : AC : Ibu bapa yang mempunyai tahap kesantunan yang tinggi mendorong anak-anak untuk turut bersopan santun. Ibu bapa merupakan individu yang paling rapat dengan anak-anak. Segala perintah dan arahan daripada ibu bapa akan dituruti oleh anak-anak. Anak-anak terdorong untuk menteladani ibu bapa sama ada kea rah kebaikan atau keburukan.

AP :-jelaslah keluarga yang harmoni mempunyai model ibu bapa yang amat baik untuk diteladani. Isi Kelima AT : anak-anak dapat tenang di rumah. AH : AC : Anak-anak yang berasal dari keluarga yang harmoni pada kebiasaannya cemerlang dalam kehidupan. Keluarga yang harmoni mempunyai suasana yang amat sesuai untuk belajar. Keluarga bebas daripada pergaduhan dan pertengkaran. Anak-anak tidak dibebani dengan masalah dalam keluarga.

AP :-konklusinya, keluarga yang harmoni menyediakan suasana yang tenang untuk anak-anak belajar.

Penutup : Kesimpulannya, institusi keluarga amat mempengaruhi anak-anak tidak kira dari segi akademik mahupun sahsiah. Ibu bapa seharusnya berusaha untuk mewujudkan keluarga yang harmoni bagi menjamin kecemerlangan anak-anak.