Anda di halaman 1dari 7

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3 LAPORAN PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Program Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif Sasaran Butiran aktiviti : : : : : : : Kuiz Matematik 11 hingga 15 Jun 2012 Isnin Jumaat ( Waktu P & P) Bilik Darjah Menguji kefahaman murid mengenai fakta asas. Murid Tahap 1 & 2. Kuiz bertulis dijalankan waktu P&P.

Penilaian Program : 8.1 Kekuatan Program : 1. Penglibatan semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6. 2. Dapat menguji kemahiran sedia ada murid. 3. Meningkatkan minat murid dalam matapelajaran matematik. : 1. Soalan hendaklah mengikut aras murid.

8.2 Kelemahan Program

8.3 Cadangan Penambahbaikan : 1. Mengadakan Kuiz Pusingan.

PK01 Pengurusan Panitia

9.

Dokumentasi Bergambar :

Disediakan :

Disemak:

Disahkan:

..

..

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3 LAPORAN PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Program Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif Sasaran Butiran aktiviti : : : : : : : Aktiviti Rutin Pagi Januari hingga Oktober Khamis 7.05 7.15 Dataran Sri Mutiara Menguji kefahaman murid mtngenai fakta asas. Murid Tahap 1 & 2. Kuiz spontan diadakan sewaktu perhimpunan pagi.

Penilaian Program : 8.1 Kekuatan Program : Dapat menguji kemahiran murid mengenai tajuk semasa. 8.2 Kelemahan Program : -Tiada-

8.3 Cadangan Penambahbaikan : 9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan :

Disemak:

Disahkan:

..

..

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3 LAPORAN PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Program Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif Sasaran Butiran aktiviti : : : : : : : Tips of the Day 11 hingga 15 Jun 2012 Isnin Jumaat ( Waktu Perhimpunan Pagi) Tapak Perhimpunan Menguji kefahaman murid mengenai fakta asas. Murid Tahap 1 & 2. Kuiz spontan dijalankan oleh guru bertugas mengenai tajuk yang telah diterangkan. 8. Penilaian Program : 8.1 Kekuatan Program : 1. Penglibatan semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6. 2. Dapat menguji kemahiran murid mengenai tajuk yang diterangkan. 3. Meningkatkan minat murid dalam matapelajaran matematik. : 1. Soalan bertulis dapat memastikan semua murid dapat mengambil bahagian.

8.2 Kelemahan Program

8.3 Cadangan Penambahbaikan : 1. Guru hendaklah menyediakan nota/soalan dalam bentuk bercetak untuk rujukan murid.

PK01 Pengurusan Panitia

9.

Dokumentasi Bergambar :

Disediakan :

Disemak:

Disahkan:

..

..

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3 LAPORAN PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Program Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif Sasaran Butiran aktiviti : : : : : : : Bengkel Teknik Menjawab UPSR 4 April 2012 Rabu ( 12.00 t/hari 2.00 petang ) Bilik Tayang & Makmal 2 Menguji kefahaman murid mengenai fakta asas. Murid Tahun 6 2012. Bengkel Teknik menjawab Matematik Kertas 1 dan Kertas 2. Penerangan mengenai tajuk dan langkah-langkah Menjawab kertas 2 yang tepat untuk mendapatkan markah. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan mengikut pencapaian TOV Matematik. 8. Penilaian Program : 8.1 Kekuatan Program : 1. Penglibatan semua murid Tahun 6. 2. Dapat memberi penekanan murid mengenai kesalahan yang selalu dilakukan dan cara mengatasinya. 3. Meningkatkan minat murid dalam matapelajaran matematik. : 1. Bengkel Kertas 1 dan Kertas 2 diadakan dalam slot yang berbeza. 2. Peruntukan masa tidak mencukupi.

8.2 Kelemahan Program

8.3 Cadangan Penambahbaikan : 1. Bengkel teknik menjawab diadakan dalam bentuk perkhemahan Matematik yang melibatkan aktiviti luar untuk meningkatkan minat murid terhadap matapelajaran Matematik

PK01 Pengurusan Panitia

9.

Dokumentasi Bergambar :

Disediakan :

Disemak:

Disahkan:

..

..