NAMA CALON TINGKATAN TEMA / TAJUK EVIDENS

:……………………………………………………………………. :…………………………………………………………………….. INOVASI/CIPTAAN/AMALAN/KAJIAN KES/LAPORAN/IDEA KREATIF DAN INOVATIF/PENGLIBATAN B6D1E1 Mempersembahkan idea / dapatan / ciptaan / produk untuk kesejahteraan persekitaran

AKTIVITI 1 Gambar berikut menunjukkan pemandangan di kawasan petempatan.

Pemandangan seperti ini merupakan salah satu daripada masalah petempatan yang berlaku di Malaysia. Bagi mengatasi masalah ini, bahan-bahan buangan ini boleh dikitar semula. Anda diminta untuk menghasilkan satu bahan yang boleh dicipta daripada bahan-bahan terbuang ini. Ciptaan anda perlu dipamerkan pada ruang geografi di dalam kelas anda.

NAMA CALON TINGKATAN

:……………………………………………………………………. :…………………………………………………………………….. INOVASI/CIPTAAN/AMALAN/KAJIAN KES/LAPORAN/IDEA KREATIF DAN INOVATIF/PENGLIBATAN B6D1E2 Mencadangkan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari ATAU langkah-langkah untuk mewujudkan sistem petempatan lestari

TEMA / TAJUK EVIDENS

AKTIVITI Tuliskan satu karangan tentang langkah-langkah untuk mewujudkan sistem petempatan lestari di negara Malaysia. Panjang karangan lebih kurang 150 patah perkataan. ATAU Tuliskan satu karangan tentang usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari di Negara Malaysia. Panjang karangan lebih kurang 150 patah perkataan.

NAMA CALON TINGKATAN TEMA / TAJUK EVIDENS

:……………………………………………………………………. :…………………………………………………………………….. INOVASI/CIPTAAN/AMALAN/KAJIAN KES/LAPORAN/IDEA KREATIF DAN INOVATIF/PENGLIBATAN B6D3E1 Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

PERAKUAN Senarai semak di bawah adalah perakuan guru-guru terhadap pelajar yang berkenaan.
Tingkahlaku Kebersihan diri Ulasan Tandatangan Tarikh

Amalan kebersihan berterusan

Bekerjasama dalam membantu pihak sekolah dalam menjaga alam sekitar

Sikap bertolak ansur

Menjadi contoh kepada pelajar lain dalam penjagaan alam sekitar.

Catatan: Ulasan guru mesti melibatkan guru-guru selain guru mata pelajaran seperti Guru Disiplin, Guru Kaunseling, Guru Kesihatan, Guru Keceriaan, Guru Kebersihan Kantin dan sebagainya. Tarikh: Tandatangan Guru: Melepasi standard Tidak Melepasi standard