Anda di halaman 1dari 5

SASARAN KERJA TAHUN 2012. Nama : Sekolah : No.Jabatan: Senarai Tugas / Jawatan: 1. Setiausaha Peperiksaan Sekolah 2.

Guru Panitia Bahasa Inggeris 3. Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris 4. Guru SPBT 5. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa

LAMPIRAN

Bil 1

Aktivit/Projek/Keterangan (Senaraikan aktiviti/projek) TUGAS MENGAJAR1.1 Mengajarkan murid. Bahasa Inggeris Tahun 2 Bahasa Inggeris Tahun 4 Bahasa Inggeris Tahun 5 Sains Tahun 3 Kajian Tempatan Tahun 4

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Berdasarkan (Mana-mana yang petunjuk prestasi) berkaitan)

Pencapaian Sebenar (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

Ulasan

Kuantiti: Tahun 2,3,4 dan 5 Masa: 29 waktu Kualiti: Akta Pendidikan 1996, SKPM (Elemen 9) & Sukatan Pelajaran Kuantiti: Rancangan Tahunan & Harian untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris

Mengajar 29 waktu seminggu Januari November Mencapai100% Mencapai 80% Murid melepasi peperiksaan akhir Tahun dan 90% bagi KSSR Tahun 1 & 2

1. Telah mencapai sasaran 60 % Murid semua kelas 1,2,3,4,5,6 melepasi ujian pelepasan akhir 2012

1.2 Merancang & melaksanakan Rancangan Tahunan dan Harian mengikut mata pelajaran.

Rancangan Tahunan dan Harian hendaklah dilengkapkan pada atau sebelum 31 Januari 2012

Rancangan Tahunan dan Harian dapat disiapkan dan diguna pakai mulai 1 Februari 2012

Dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan.

Masa: Kualiti: Akta Pendidikan 1996, SKPM (Elemen 9) & Sukatan Pelajaran

Bil

Aktivit/Projek/Keterangan (Senaraikan aktiviti/projek)

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Berdasarkan (Mana-mana yang petunjuk prestasi) berkaitan) Kuantiti: Latihan diberi sejurus selesai P&P Masa: Kualiti: Akta Pendidikan 1996, SKPM (Elemen 9) & Sukatan Pelajaran Januari November Latihan diberi sejurus selesai P&P/satu topik

Pencapaian Sebenar (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

Ulasan

1.3 Menyemak lembaran dan buku latihan murid.

Pemeriksaan hasil kerja murid di jalankan setip kali kerja rumah/ latihan diberikan.

1.4 Menilai prestasi murid.

Kuantiti: a. Ujian Pentaksiran KSSR b. Ujian Sumatif

Mengikut bulan 2 kali 2 kali

12 kali 2 kali 2 kali

Telah ditaksir dan pencapaian dilaporkan didalam laman web SPPBS. Telah dilaksanakan.

c. Ujian Formatif Masa: Kualiti: RPT, RPH, SKPM (Elemen 9) & Sukatan Pelajaran

Bil

Aktivit/Projek/Keterangan (Senaraikan aktiviti/projek)

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Berdasarkan (Mana-mana yang petunjuk prestasi) berkaitan)

Pencapaian Sebenar (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

Ulasan

. PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 2.1 Menyediakan fail panitia. Kuantiti: 1 Masa: Januari- November Mengemaskini fail dari masa ke masa mengikut keperluan aktiviti. Berjaya dilaksanakan mengikut tempoh masa yang sesuai. Telah siap dilaksanakan pada bulan November 2012

2.2 Mewujudkan AJK Panitia Bahasa Inggeris Sekolah 2012

Kuantiti: 1 Masa: Febuari

Mengagih tugas kepada AJK yang dilantik, dan mereka tahu akan peranan dan tanggungjawab mereka. Murid dapat menjalani ujian dengan jayanya.

Berjaya mengikut perancangan yang telah ditetapkan.

Telah diwujudkan pada bulan Mac 2010 dan sentiasa dikemas kini.

2.2 Melaksanakan ujian dalaman bagi setiap kelas.

Kuantiti: 4 kali (dalam kelas) Masa: Mei dan Ogos Kualiti: bersesuaian dengan keperluan murid

70 % daripada semua murid berjaya melepasi lulus.

Dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Bil

Aktivit/Projek/Keterangan (Senaraikan aktiviti/projek)

Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) (Berdasarkan (Mana-mana yang petunjuk prestasi) berkaitan)

Pencapaian Sebenar (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Peningkatan sebanyak 2% untuk murid cemerlang dalam Bahasa Inggeris dari 1%.

Ulasan

AKTIVITI- AKTIVITI SEPANJANG TAHUN 3.1 Red Bullet: English Camp Kuantiti: 1 (30%) Masa: Januari Kualiti: Tanggungjawab semua guru an muridmurid. 3.2 Treasure Hunt (one day activity) Kuantiti: 1 (30%) Masa: Februari Kualiti: Tanggungjawab semua guru an muridmurid. Meningkatkan peratus murid cemerlang matapelajaran BI dalam UPSR dan PKSR Aktiviti berjaya dilaksanakan dengan jayanya dari kerjasama guru-guru dan semua murid.

Meningkatkan peratus murid lulus matapelajaran BI dalam UPSR dan PKSR (terutamanya subjek BI) Meningkatkan peratus murid cemerlang matapelajaran BI dalam UPSR dan PKSR

Peningkatan 80% untuk murid lulus dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2012 berbanding Tahun 2011 sebanyak 60%. Peningkatan 80% untuk murid lulus dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2012 berbanding Tahun 2011 sebanyak 60%.

Aktiviti berjaya dilaksanakan dengan jayanya dari kerjasama guru-guru dan semua murid.

3.3 Grammar is not that bad (Aktiviti di dalam kelas)

Kuantiti: 2 kali (15% Mac) Masa: Mac Kualiti: Murid- murid memberikan kerjasama dengan baik.

Aktiviti berjaya dilaksanakan dengan jayanya dari kerjasama guru-guru dan semua murid walaupun kekurangan bajet.

3.4 A Word A Day, An Idiom For Thought, Make A Word From Me

Kuantiti: 4 (15%) Masa: Januari November (Sepanjang Tahun)

Meningkatkan penggunaan BI dalam kehidupan seharian dan dimulakan di sekolah

Peratus murid pandai membaca dan bertutur dalam BI meningkat sebanyak 50% daripada 40% tahun 2011.

Aktiviti berjaya dilaksanakan dengan jayanya dari kerjasama guru-guru dan semua murid.

3.5 English Day (Learning English is Fun

Kuantiti: 15% Masa: anuari November (Sepanjang Tahun) Kualiti: Tanggungjawab semua guru Bahasa Inggeris.

Meningkatkan peratus murid lulus matapelajaran BI dalam UPSR dan PKSR (terutamanya subjek BI)

Peningkatan 80% untuk murid lulus dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2012 berbanding Tahun 2011 sebanyak 60%.

Aktiviti berjaya dilaksanakan dengan jayanya dari kerjasama guru-guru dan semua murid.

______________________ Tandatangan PYD Nama: ................................. Tarikh: ................................

______________________ Tandantangan PPP Nama: ................................. Tarikh: ...............................