P. 1
Rancangan Pengajaran Harian Dsv Kssr Tahun 3

Rancangan Pengajaran Harian Dsv Kssr Tahun 3

|Views: 153|Likes:
Dipublikasikan oleh Zuraiedah Ad

More info:

Published by: Zuraiedah Ad on Jan 23, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya. (2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan

4. Tindakan susulan (pemulihan. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. 2. pengukuhan dan 7. 8. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. Mata Pelajaran. Pendidikan Alam Sekitar. 5. 6. Sains dan Teknologi. 3. 9. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. . EMK sedia ada seperti Bahasa. Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1.

Skor 5 •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. 5 . •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan.STANDARD 4. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya. boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid.

PENYEDIAAN RPH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN .

Alat Perhiasan Diri MENGENAL KRAF TRADISIONAL .  Catan 3. Topeng 2.MENGGAMBAR MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.  Lukisan 2.  Mobail 3.  boneka 1.  Anyaman 2. Capan 2. Alat Pertahanan Diri 3.  Renjisan dan Percikan 1.  Montaj Terancang 1.  Kolaj 4. Lipatan dan Guntingan  Tidak Terancang 1.

3. dan gam 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Alat .1.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Bahan .2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3.3 Jalinan .1.1.4.1 Unsur seni 4.4.1.1 Garisan – lurus 4.1 Harmoni – kelarai 4.2. memahami. 4.1.1.2.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.2.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.2.4.gunting 4.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.1.1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1.geometri 4.2.2 Kontra . media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1-PERSEPSI ESTETIK STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal. media.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.mengkuang atau pandan atau kertas warna. 4. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3.2. 4.tampak dan sentuh 4.2.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan .4 Warna .2 Rupa .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.warna 4.1.1.1.2 Prinsip rekaan 4.

.

.

.

.

Media : kertas warna.2 Aplikasi Seni 4.3. kertas lukisan . : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.3 Ekpresi Kreatif 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.1 4.2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.1.1.2.4. .1.1 Unsur Seni 4.4.1.4 Apresiasi Seni 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4. 4.1.4.2 Teknik 4.2.2.3.2 Proses danTeknik 4.2 Anyaman Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.3 Bahan 4.4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.2 4.1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.3.2.2.1.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.1.2.1 4.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.1.1-Alat 4.1.1.4.3.1.2. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1. (EK1) 2. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. 2.1 Persepsi Estetik 4.1 Media 4.4 4.1.24.kad manila .

LISAN DAN INTERAKSI – BAND 1 HINGGA BAND 3 .BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.3.KREATIVITI DAN TMK.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.• DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK PERTAMA • • • • • • • • • DUA MINGGU-MINGGU STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.1 DAN 1.1 DAN 1.2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .1 DAN 1.2.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.KBKK.INTRUMEN.

1. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.2 Prinsip Rekaan 4.2.gunting dan pembaris : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Kandungan.1.1.1-Alat 4.2 Aplikasi Seni 4. (EK1) 2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2-Bahan 4.1.2.3.2.2.1.1 Persepsi Estetik 4.2.4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. 2.1 Media 4.4 4. kertas lukisan .2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Kreativiti. .kad manila .1.1.Media : kertas warna.1.1.1.2 4.1. 4.1.1 4.2. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.2 Proses danTeknik 4.1 Unsur Seni 4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.

.

TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.1 DAN 1.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.KBKK.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.2.4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.KREATIVITI DAN TMK.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.3.• • • DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK KEDUA DUA MINGGU-MINGGU • • • • • • STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG .3 DAN 1.4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.3 DAN 1.3 DAN 1.

Media : kertas warna. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.3. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.4.4 Apresiasi Seni 4.EK2.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.4.kad manila .2 4. Keusahawanan (EK1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1 4.1 4. 2.3 4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. . kertas lukisan .3 Ekpresi Kreatif 4.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.3.3.

.

.

Guru membuat demonstrasi lukisan 5.SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK.3 Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat 1. Memahami bahasa seni.soal jawab dan Kuiz 2.JABATAN NEGERI PULAU PINANG Hari : Isnin Subjek : Dunia Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia Topik : Lukisan (Rumahku) OBJEKTIF/KEMAHIRAN         Tahun: 2 Cempaka Modul: Menggambar   STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.40-8.2. media.1 1.2012   Masa : 7.bekerjasama dan tolongmenolong .3 dan 4           Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 1.teknik dan proses dan dapat menjalankan aktiviti (Pentaksiran Assesment) Membuat aktiviti lukisan berdasarkan Kepada 2 Standard kandungan   Pentaksiran/Penilaian Pemerhatian/instrumen/Lisa n dan Interaksi BAND 1-BAND 3   IMPAK/REFLEKSI 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi pembelajaran yang KBKK dan BCB   Elemen merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi keusahawanan       Nilai dan Sikap Ketekunan .2 1.1.Murid membuat aktiviti menghasilkan Lukisan berdasarkan langkah-langkah Dengan bimbingan guru PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi Tarikh: 4. menayangkan contoh gambar .Menerangkan bahasa Seni. media teknik dan proses 4.40   HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES Standard Kandungan(content Standard/S) 1.

.

.

: : : : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa : Tema dan Tajuk : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : .

: : : : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa : Tema dan Tajuk : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : .

: : : : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa : Tema dan Tajuk : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : .

.

4.1-Alat 4.1.1.2 Prinsip Rekaan 4.2 Aplikasi Seni 4.3 Bahan 4.3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.1. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.3.2.3 Ekpresi Kreatif 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.kad manila .2 4.1.2 Teknik 4. kertas lukisan .gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.1. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.4 4.1. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.4.2. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. .3. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. (EK1) 2.2.1.1.1.1.1.2.1.1.4.4.4 Apresiasi Seni 4.2.1 4.1.4.1.2 Proses danTeknik 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.2.1 Media 4.2 Anyaman Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.24. 2.Media : kertas warna. 4.1.1 Unsur Seni 4.3.1 Persepsi Estetik 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.1 4.2.2.

Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Kreativiti.gunting dan pembaris : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Kandungan. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1.2.1.1.Media : kertas warna.1.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4. 4.2.2-Bahan 4.1.kad manila .2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4 4.2.2.1.1. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1 Unsur Seni 4.2 Proses danTeknik 4. (EK1) 2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.1.4. kertas lukisan .2.1 Media 4.2.1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2.1 Persepsi Estetik 4.3.2 Aplikasi Seni 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.1.1.1 4.1. 2. .1.1.1-Alat 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.

Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.3 Ekpresi Kreatif 4.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. 2.EK2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.3.3 4.3. Keusahawanan (EK1. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.kad manila .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. .Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.3.Media : kertas warna.1 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.4. kertas lukisan .4 Apresiasi Seni 4.2 4.1 4.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->