Anda di halaman 1dari 3

LEMBARAN SOAL

UH1 : KD1.1 , MATERI : STRUKTUR ATOM, SISTEM PERIODIK KKM : 70


Pilihlah satu jawaban yang paling tepat 1. Partikel penyusun inti atom adalah . . . . A. proton C. proton dan neutron E. neutron dan elektron B. neutron D. proton, elektron, dan neutron 2. Isotop suatu unsur mempunyai 21 neutron dan nomor massa 40. Elektron valensi unsur itu adalah . . A. 1 B. 2 C. 3 D. 6 E. 9

3. Sebuah atom terdiri dari 3 proton, 3 elektron dan 2 neutron. Notasi yang benar untuk atom tersebut adalah . . . . A. B.
2 3

X3 X2

C. 3X5 D. 2X4

E. 2X5

4. Atom X mempunyai 10 elektron dan 12 neutron. Nomor massa unsur X itu adalah . . . . A. 2 B. 8 C. 10 D. 12 5. Jumlah maksimum elektron yang dapat menempati kulit O adalah . . . . A. 8 B. 10 C. 16 D. 32 E. 50 6. Unsur berikut yang mempunyai elektron valensi terkecil adalah . . . . A. 7P B. 9Q C. 10R D. 11S adalah . . . . A. 3

E. 22

E. 18T

7. Atom suatu unsur mempunyai 3 kulit atom dan 7 elektron valensi. Dalam intinya terdapat 20 neutron. Nomor atom itu
B. 7 C. 17 D. 20 E. 37

8. Berbagai model atom sebagai berikut:

Gambar 2 merupakan model atom yang dikemukakan oleh . . . . A. J. J. Thomson D. E. Rutherford B. Niles Bohr E. E. Schrodinger C. John Dalton 9. Konfigurasi elektron unsur X dengan nomor atom 33 adalah . . . . A. 2 8 18 5 B. 2 8 10 8 5 C. 2 18 18 8 5 D. 2 8 18 8 3 E. 2 8 18 5 2

10. Perhatikan bagan percobaan penghamburan sinar alfa berikut:

Partikel alfa yang jatuh pada titik b adalah . . . . A. partikel alfa yang menabrak inti atom B. partikel alfa yang menabrak elektron

C. partikel alfa yang melewati ruang kosong jauh dari inti atom D. partikel alfa yang melewati ruang kosong mendekati inti atom E. partikel alfa yang berenergi rendah 11. Sistem periodik Mendeleyef disusun berdasarkan . . . . A. konfigurasi elektron C. massa atom relatif dan kemiripan sifat B. kesamaan sifat D. nomor atom dan kemiripan sifat C. massa atom relative

12. Unsur dengan konfigurasi elektron: 2, 8, 18, 7 dalam sistem periodik terletak pada . . . .
A. periode 4 golongan VII A B. periode 4 golongan VII B C. periode 3 golongan VIIA A. Be, Mg, dan K B. Li, Sr, dan K D. periode 7 golongan IVB E. periode 4 golongan IVA

13. Kelompok unsur berikut yang merupakan unsur segolongan adalah . . . .


C. F, Cl, dan Ba D. Be, C, dan N E. He, Ar dan Kr

14. Di antara unsur berikut yang tergolong logam alkali tanah adalah . . . . A. oksigen B. natrium C. berilium D. bromin

E. Argon

15. Sifat yang mencerminkan kecenderungan suatu unsur menyerap elektron membentuk ion negatif adalah . . . A. afinitas elektron C. energi ionisasi E. titik leleh dan titik didih B. jari-jari atom D. kelektronegatifan 16. Posisi relatif unsur P, Q dan R dalam sistem periodik seperti pada gambar di samping. Jika energi ionisasi unsur P = 500 kJ mol1 dan unsur Q = 900 kJ mol1, manakah dari yang berikut ini yang paling mungkin merupakan energi ionisasi unsur R? A. 400 kJ mol1 B. 450 kJ mol1 C. 700 kJ mol1 D. 1000 kJ mol1 E. 1400 kJ mol1

17. Jika jari-jari atom unsur Li, Na, K, Be dan B secara acak (tidak berurutan) dalam angstrom() adalah: 2,01; 1,23; 1,57; 0,80; dan 0,89, maka jari-jari atom litium adalah . . . . A. 2,03 C. 1,57 E. 1,23 B. 0,89 D. 0,80

Pergunakan daftar berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai 20 berikut:

18. Unsur paling mudah membentuk ion positif adalah . . . . A. P C. S B. Q D. T

E. R

19. Konfigurasi elektron unsur R adalah . . . .


A. B. 2, 1 2, 8, 1 C. 2, 8, 8, 1 D. 2, 8, 18, 1 E. 2, 18, 8, 1

20. Unsur yang mempunyai keelektronegatifan terbesar adalah . . . . A. P C. S B. Q D. T

E. R

21. Unsur yang mempunyai energi ionisasi terkecil adalah . . . . A. P C. S B. Q D. T 22. Unsur yang tergolong logam adalah . . . . A. P B. P dan R C. P, R dan T D. S dan Q

E. R

E. T, S, dan T

23. Unsur P dan Q mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut: P : 2, 8, 7 Q : 2, 8, 1 Manakah satu di antara pernyataan berikut yang benar tentang kedua unsur tersebut? A. unsur P dan Q terletak satu golongan dalam sistem periodik B. unsur P mempunyai jari-jari atom lebih besar daripada unsur Q C. unsur P mempunyai energi ionisasi lebih besar daripada unsur Q D. unsur P lebih mudah membentuk ion positif daripada unsur Q E. unsur P tergolong logam sedangkan unsur Q tergolong non logam 24. Unsur A dan B mempunyai afinitas elektron berturut-turut 240 kJ mol1 dan 328 kJ mol1. Berarti . . . . A. unsur A lebih mudah menyerap elektron daripada unsur B B. ion B lebih stabil daripada atom B C. ion A lebih stabil daripada atom A D. unsur A lebih bersifat nonlogam daripada B E. unsur A lebih sukar melepas elektron daripada unsur B 25. Keelektronegatifan suatu unsur adalah sifat yang menyatakan . . . . A. besarnya energi yang diperlukan untuk melepas 1 elektron pada pembentukan ion positif B. besarnya energi yang diperlukan untuk menyerap 1 elektron pada pembentukan ion negatif C. besarnya energi yang dibebaskan pada penyerapan 1 elektron membentuk ion negatif D. besarnya tendensi (kecenderungan) menarik elektron pada suatu ikatan E. besarnya tendensi (kecenderungan) menarik elektron membentuk ion negatif 37. Unsur P dan Q mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut: P : 2, 8, 1 Q : 2, 8, 7 Manakah satu di antara pernyataan berikut yang tidak benar tentang kedua unsur tersebut? A. unsur P dan Q terletak satu periode dalam sistem periodik panjang B. unsur P mempunyai jari-jari atom lebih besar daripada unsur Q C. unsur P mempunyai energi ionisasi lebih besar daripada unsur Q D. unsur P lebih mudah membentuk ion positif daripada unsur Q E. unsur Q lebih mudah membentuk ion negatif daripada unsur P