Anda di halaman 1dari 2

Abdullah bin Mas'ud: "Orang beriman memandang dosa-dosanya seolah batu besar di puncak bukit, ia takut kalau-kalau menimpanya.

" Rasulullah: "Di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya." (HR. Tirmidzi). "Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu merasa cukup dan berusaha menyembunyikan amalnya. (HR. Muslim. 2965). Umar bin Abdul Aziz: "Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepada-Nya." Ka'ab Al-Ahbar: "Menangis karena takut kepada allah lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 2 kg emas. Pesan buat dokter: Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya [QS al Maidah:32] Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. ( Ath Thalaaq: 2-3) Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. (HR. Muslim) Umar bin Abdul Aziz: "Ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur kepada-Nya." ( Abu 'Ashim: "Semenjak aku ketahui bahwa ghibah (menggunjing orang lain) adalah haram maka aku tidak berani menggunjing orang sama sekali Raghib As-Sirjani: "Indikasi terkabulnya doa adalah semakin ringan beramal shalih, tertarik dengan segala ketaatan, selalu berhasrat untuk berbuat baik, takut balasan maksiat, dan tersentuh ketika mendengar bacaan Al-Quran, hadits, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat." Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." (QS. Al Mukmin: 39). Rasulullah: "Saya mohon kepada Allah agar puasa Asyura (10 Muharram) menjadi penghapus dosa satu tahun yang telah lalu."(HR. Muslim, 1976) "Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku sebagai orang yang mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku."(QS. Ibrahim: 40) Umar bin Khoththob: "duduklah dengan orang-orang yang bertaubat, sesungguhnya mereka menjadikan segala sesuatu lebih berfaedah."

"Sesungguhnya kematian itu dapat melenyapkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang dilipti oleh kenikmatan itu, oleh sebab itu carilah kenikmatan yang tidak ada kematiannya (Abdullah bin Mutharif rahimahullah) Umar bin Khoththob: "Sesungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka janganlah kita mencari kemuliaan dengan selainnya." "Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan (yang bersifat sementara) dansesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." (QS. Al Mu'min: 39) Tidak mungkin menuntut ilmu orang yang pembosan, merasa puas jiwanya kemudian ia menjadi beruntung, akan tetapi ia harus menuntut ilmu dengan menahan diri, merasakan kesempitan hidup dan berkhidmat untuk ilmu, maka ia akan beruntung. Imam Syafii