Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN KURSUS PENYEBARAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 3 2012

NEGERI DAERAH SEKOLAH MATA PELAJARAN TEMPAT TARIKH PEGAWAI PENYELARAS BILANGAN PESERTA : SELANGOR : HULU LANGAT : : : : : : 1. LELAKI : orang orang

2. PEREMPUAN : BILANGAN PENCERAMAH JEMPUTAN : BILANGAN JU : 1. LELAKI :

2. PEREMPUAN : KEKUATAN KURSUS : 1. 2. 3. 4.

KELEMAHAN

: 1. 2. 3. 4.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : 1. 2. 3. 4.

SENARAI NAMA JURULATIH, PENCERAMAH PESERTA KURSUS YANG TERKINI (Seperti dalam Lampiran)

GAMBAR-GAMBAR SEPANJANG KURSUS DIJALANKAN