Anda di halaman 1dari 1

Nama: Instrument Band 3 Tema: Skala dan Jarak Kod Evidens: B3D1E2 (mengukur jarak menggunakan skala)

Kelas:

Arahan: Berdasarkan rajah di bawah, ukur dan nyatakan jarak bagi tempat-tempat berikut menggunakan skala yang telah diberikan.

Tempat a) Balai polis ke sekolah b) Pejabat pos ke balai bomba c) Kedai makan ke kedai runcit

Jarak

Tempat d) pasar ke balai polis e)taman rekreasi ke rumah pangsa f)balai bomba ke rumah pangsa

Jarak