Anda di halaman 1dari 19

akidah tingkatan 4

BAB 1 PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN 1. Pengertian Iman Bahasa : Percaya Istilah : Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota 2. Kepentingan Iman Dalam Kehidupan a. Membentuk muslim sejati b. Istiqamah dalam beribadah c. Bertanggung jawab dan amanah d. Berakhlak mulia e. Sabar dan redha menghadapi kesusahan 3. Perkara-perkara Yang Membatalkan Iman: a. Syirik Aspek Takrif Huraian Menyengutukan Allah dengan sesuatu pada Zat, Sifat danAfalNya Syirik Jali - Takrif : Perlakuan syirik secara jelas - Contoh : menyembah berhala, mengaku Nabi Isaanak tuhan - Akibat : rosak akidah, berdosa besar dan mendapat azab Syirik Khafi - Takrif : Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat

Bahagian

terutamanya ibadah - Contoh: riak (menunjuknunjuk),ujub (mengkagumi diri sendiri) dan takbur (bangga diri) - Akibat:dibenci, hilang kawan dan sukar menerima pandangan orang lain i. membatalkan iman ii. menafikan kekuasaan Allah iii. mencemarkan kesucian Islam Caramengelakkan i. Teguhkan keyakinan kepada diri Allah ii. Pendidikan agama secara menyeluruh iii. Menyebarkan tentang bahayanya syirik Individu : i. membatalkan iman ii. menafikan kekuasaan Allah iii. dimurkai dan diazab oleh Allah iv. dibenci oleh orang lain Masyarakat : i. masyarakat lemah ii. menjatuhkan maruah masyarakat Islam iii. permusuhan dan pergaduhan b. Kufur Aspek Definisi Huraian Tidak percaya kepada Allah

Sebab diharamkan

Implikasi syirik

SWT serta mengengkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammadsaw Pelaku digelar kafir Kufur Hakikat - Takrif: engkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw. - Contoh : tidak yakin dengan rukun iman, mempersendakan hokum,menyatakan solat merugikan masa, berpuasa melemahkan ekonomi. Kufur nikmat - Takrif : mengengkari Khalik atau Allah sebagai pemberi nikmat - Contoh :boros berbelanja, atau untuk maksiat, tidak bersyukur, enggan berzakat /sedekah i. Pegangan agama lemah ii. Terpengaruh dengan hawa nafsu iii. Kesempitan hidup iv. Terpengaruh dengan kesenangan dunia i. Menggiatkan usaha dakwah ii. Menyebarluaskan tentang keburukan kufur iii. Jauhi golongan kufur iv. Hukuman yang berat terhadap pelaku. ImplikasiKufur Individu:

Bahagian

Faktor

CaraMengatasi

i. Batal iman/ amalan sia-sia ii. Menimbulkan kebencian orang lain iii. Menjatuhkan maruah diri iv. Tidak mendapat keberkatan Masyarakat: i. Dipandang hina ii. Mencemarkan kesucian umat Islam iii. Hidup dalam kemaksiatan iv. Ditimpa bala/bencana c. Riddah Aspek Definisi Huraian Berpaling atau keluar daripada agama Islam Pelaku digelar murtad Iktikad Berniat hendak meninggalkan agama Islam Perkataan Mengishtiharkan dirinya keluar daripada agama Islam Perbuatan menganut agama selain daripada agama Islam i. Lemah pegangan agama / Jahil tentang agama ii. Terpengaruh dengan tawaran kebendaan / agama lain iii. Tiada bimbingan untuk memahami agama selepas memeluk Islam i. Hubungan suami isteri terfasakh ii. Haram menerima harta pusaka daripada waris beragama Islam

RiddahBerlakuMelalui

FaktorBerlakuRiddah

Kesan Murtad

iii. Hartanya haram dipusakai oleh waris beragama Islam iv. Haram dikebumikan di perkuburan Islam v. Menjadi penghuni neraka selama-lamanya i. Memberi nasihat untuk kembali kepada Islam ii. memberi perlindungan/bantuan bagi muallaf iii. penguatkuasaan undangundang HikmahHukumanBunuhTerhadapMurtad i. Sebagai amaran Islam tidak boleh dipermainkan ii. mengelakkan perbuatan mencemarkan Islam iii. menghindarkan masyarakat Islam berpecah belah/huru hara iv. menghalang perbuatan merendahkan/memburukkan Islam d. Khurafat Aspek Definisi Huraian Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan Islam, sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan Islam i. mempercayai azimat ii. mempercayai binatang membawa tuah/malang iii. mengunjungi kubur yang dianggap keramat i. Iman kurang mantap ii. Kurang didikan agama

CaraMenanganiMurtad

Contoh

Faktor

iii.mencari jalan mudah untuk kaya iv. terpengaruh dengan masyarakat yang mengamalkan khurafat

e. Sihir Aspek Definisi Huraian Ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib/bantuan syaitan /jin Tujuan Sihir i. Memecahbelahkan pasangan suami isteri ii. Mendatangkan penyakit fizikal /mental iii. Untuk memiliki kekuatan luar biasa/cantik i. Merosakkan akidah ii. memecahbelahkan/fitnah dalam masyarakat iii. Hilang pergantungan kepada Allah iv. Membazir harta,tenaga dan masa v. Ahli sihir menjadi takbur dan berani melakukan kezaliman. f. Nifaq Aspek Definisi Huraian Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan pada hatinya tetap kufur kepada Allah i. Berbohong apabila bercakap ii. Khianat apabila diberi amanah iii. Mungkir janji apabila berjanji

Akibat Sihir

Ciri-ciri Nifaq

iv. Melampau batas apabila bertengkar

Akibat Nifaq i. Menghilangkan sifat saling mempercayai ii. Melemahkan perpaduanmasyarakat iii. Menghancurkan kekuatan umat Islam iv. Tidak mendapat ketenangan hidup di dunia dan akhirat v. Menghalang usaha pembangunan dan memajukan masyarakat Islam.

BAB 2 DOSA-DOSA BESAR 1. Pengertian Dosa: Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhanNya 2. Faktor Yang Mendorong Manusia Melakukan Dosa a. Kurang didikan agama b. Iman kurang mantap c. Terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat d. Ingin hidup bebas tanpa batas agama 3. Kategori Dosa Jenis Pengertian Dosa Besar Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di Akibat - Qisas, hudud dan takzir - Seksa neraka jika tidak

akhirat Contoh : minum arak dan berzina Kesalahan yang tidak diberikan peruntukan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat. Contoh : melihat aurat, bercakap sia-sia Dosa Besar Yang Mesti Dihindari

bertaubat

Dosa Kecil

- Jika dilakukan berterusan boleh menjadi dosa besar -

4. Menghina Dan Menderhaka Ibu Bapa a. Hukum menghina dan menderhaka: Haram dan berdosa besar serta akan diazab dalam neraka di akhirat kelak. b. Jasa ibu bapa yang patut dikenang i. Mengandung dan melahirkan ii. Menyusu dan membesarkan iii. Menjaga dan mendidik iv. Memberi kasih saying c. Cara menghormati ibu bapa i. Sentiasa mendengar nasihat dan tunjuk ajar ii. Bersopan apabila bercakap iii. Memelihara kebajikan mereka iv. Tidak melakukan perkara yang boleh menyakiti hati mereka d. Perbuatan yang menderhaka kepada ibu bapa i. Melawan percakapan ibu bapa ii. Meninggikan suara apabila bercakap

iii. Tidak mendengar nasihat iv. Melayan mereka dengan kasar e. Tanggung jawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua i. Menjaga mereka dengan sebaik2nya ii. Sabar menghadapi karenah mereka iii. Menjaga kebajikan mereka iv. Tidak menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain f. Tanggung jawab anak terhadap ibu bapa yang telah meninggal dunia i. Mendoakan mereka supaya mendapat keampunan dan rahmat Allah ii. Menyelesaikan dan menyempurnakan hutang dan wasiat yang mereka tinggalkan iii. Mengekalkan hubungan silaturrahim dengan sahabat handai mereka. g. Akibat anak derhaka: i. Mendapat azab di akhirat ii. Tidak mendapat rahmat Allah iii. Terputus rezeki daripada Allah iv. Dibenci oleh orang sekeliling Terhadap Individu Terhadap Masyarakat - Menanggung 2. menimbulkan kesusahan di dunia pergaduhan dan berpanjangan permusuhan - Tidak mendapat rahmat Allah - Dibenci oleh orang lain - Akan mendapat azab di akhirat 3. wujud masyarakat yang berakhlak buruk 4. mewujudkan suasana yang tidak aman h. Implikasi menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua: i. Mereka mungkin akan hilang kasih sayang anak dan cucu ii. Menimbulkan tekanan perasaan kerana merasa diri tidak diperlukan lagi. iii. Dipandang serong oleh masyarakat kerana menyalahi cara hidup Islam 5. Menipu dan Berbohong

a. Pengertian : Melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain b. Hukum menipu dan berbohong :

Haram dan berdosa besar


c. Contoh :

i. Menipu: mengurangkan sukatan/timbangan, menjual barang yang rosak dan meniru dalam peperiksaan ii. Berbohong: menyatakan barang yang dijual berkualiti tetapi sebaliknya, memalsukan fakta/maklumat
d. Kesan perbuatan menipu dan berbohong

Terhadap Individu - Melahirkan individu yang bersifat mementingkan diri - Menjatuhkan maruah - Tidak dipercayai oleh orang lain - Hasil kerja yang tidak bermutu

Terhadap masyarakat - menimbulkan permusuhan dan pergaduhan - masyarakat mundur dan ketinggalan - tidak wujud sifat jujur dan amanah - masyarakat bermoral rendah

6. Mencuri dan Merompak a. Pengertian : i. Mencuri : Mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin ii. Merompak : Mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin. b. Hukuman terhadap pencuri i. Berdosa besar dan jika sabit kesalahan akan dipotong tangan. ii. Syarat-syarat perlaksanaan hukuman potong tangan : Aspek Pencuri Niat Syarat cukup umur dan berakal kemahuan sendiri Untuk melakukan jenayah bukan kerana terlalu lapar atau miskin - kepunyaan orang yang

Barang/ harta

tertentu - mencukupi nisab - disimpan di tempat yang sewajarnya. c. Implikasi perbuatan mencuri Terhadap individu - dipandang hina - tidak dipercayai - dipulau dan disisihkan Terhadap masyarakat - masyarakat tidak tenteram - menimbulkan pergaduhan dan permusuhan - masyarakat hidup dalam kebimbangan

d. Langkah-langkah untuk menangani perbuatan mencuri i. Kerjasama antara ahli masyarakat-mengadakan rondaan . ii. Memberi kesedaran tentang keburukan mencuri serta hukumannya. iii. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat iv. Menghayati ajaran Islam dalam kehidupan. 7. Riba a. Definisi: Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang, dan pertukaran makanan yang sejenis b. Hukum riba: Haram dan berdosa besar serta akan menerima azab di akhirat. c. Jenis-jenis Riba: i. Riba al-Fadhl : pertambahan yang diperoleh melalui pertukaran barang yang sama. ii. Riba an-Nasiah : pertambahan yang diperoleh melalui penangguhan tempoh bayaran. d. Faktor berlaku perbuatan riba i. Terpengaruh dengan kemewahan dunia ii. Kemiskinan dan kesusahan hidup mendorong seseorang itu terlibat dengan riba.

iii. Tamak dan ingin mengaut keuntungan semata-mata. e. Langkah menangani perbuatan riba i. Melaksanakan system ekonomi Islam yang berlandaskan Islam ii. Memberi penjelasan kepada masyarakat tentang kesan buruk amalan riba dan kebaikan system ekonomi Islam iii. Menghapuskan sistem lama dan menggantikan dengan sistem Islam f. Hikmat pengharaman perbuatan riba i. Membanteras kezaliman dan penindasan sesama manusia ii. Mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat iii. Menggalakkan semangat tolong menolong sesama manusia iv. Mengecilkan jurang kehidupan antara golongan kaya dan miskin v. Mencegah sifat mementingkan diri sendiri 8. Makan Harta Anak Yatim a. Anak yatim : Kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh b. Harta anak yatim : diperoleh melalui pusaka, wasiat dan hadiah c. Hukum: haram dan berdosa besar d. Sebab-sebab dilarang memakan harta anak yatim : i. Anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa ii. Mengelakkan anak yatim hidup terbiar dan melarat iii. Mengelakkan berlaku pergaduhan dan terputus silaturrahim iv. Mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris harta pusaka. 9. Lari Daripada Medan Perang a. Perang jihad : Peperangan antara orang Islam dengan orang kafir bagi mempertahankan kesucian Islam. b. Hukum : wajib kepada rakyat yang baligh dan berakal serta berkeupayaan menyertai jihad jika kesucian Islam telah dicabuli atau dihina dan pemimpin telah mengishtiharkan perang.

c. Hukum lari dari medan perang : haram dan berdosa besar serta dilaknat oleh Allah. d. Faktor lari dari medan perang : i. Takut berhadapan dengan risiko dalam peperangan serti tercedera,terkorban atau cacat. ii. Tidak yakin dengan pertolongan Allah. iii. Mencintai dunia melebihi cinta akhirat. e. Implikasi lari dari medan perang : i. Dipandang hina ii. Umat Islam akan ditindas iii. Memberi peluang kepada musuh Islam menghancurkan Islam iv. Merendahkan martabat agama dan umat Islam 10. Mengumpat dan Memfitnah a. Definisi: Mengumpat mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan di hadapannya. Memfitnah melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti.

b. Hukum mengumpat dan memfitnah ; haram dan berdosa besar. c. Sebab mengumpat dan memfitnah : i. Ingin melihat orang lain menderita ii. Takut persaingan hidup iii. Iri hati atau hasad dengki terhadap kelebihan orang lain iv. Suka bermegah dan merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada diri sendiri. d. Akibat mengumpat dan memfitnah : i. Berlaku permusuhan dan pergaduhan

ii. Masyarakat Islam akan ketinggalan dan mundur iii. Putus silaturrahim dan menghalang perpaduan iv. Akan dipinggirkan atau dipulaukan oleh orang sekeliling. e. Cara mengatasi perbuatan mengumpat dan memfitnah : i. Reda dengan ketentuan Allah. ii. Menyemai sifat kasih sayang sesama manusia iii. Meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan dan amalan soleh iv. Sentiasa melakukan muhasabah diri. f. Cara untuk mengelakkan daripada perbuatan mengumpat dan memfitnah: i. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian ii. Jangan percaya dengan berita-berita yang belum tentu kesahihannya iii. Tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar kepada orang lain. iv. Jangan mendengar berita tentang keburukan orang lain. Dosa Besar Yang Membawa Kehancuran Umat 11. Minum Arak dan Menagih Dadah a. Definisi : Arak minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam Dadah sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikir

b. Hukuman bagi peminum arak: i. Jika sabit kesalahan akan dikenakan hukuman sebat 40 kali sebatan. ii. Syarat-syarat dikenakan hukuman: 1. peminum arak sempurna akal 2. dilakukan dengan kemahuan sendiri 3. peminum mengetahui bahawa apa yang diminum adalah arak.

c. Akibat minum arak dan penagihan dadah: Terhadap individu - membazir harta, masa dan tenaga - menjatuhkan maruah diri dan keluarga - lalai daripada mengingati dan menunaikan perintah Allah - mendorong kepada kegiatan jenayah lain dan maksiat. Terhadap masyarakat - menjadi mundur kerana tidak mempunyai daya maju - tidak tenteram kerana berlaku pergaduhan dan perkelahian - banyak wang negara dihabiskan untuk menyediakan pusat pemulihan

d. Hikmah pengharaman meminum arak dan penagihan dadah i. Memelihara kewarasan akal fikiran ii. Mengelakkan kesihatan fizikal dan mental iii. Mengelakkan penyakit yang berbahaya iv. Membendung kegiatan jenayah social dalam masyarakat. v. Menjamin keharmonian keluarga dan masyarakat. e. Langkah pencegahan : Meminum arak Menagih dadah - kempen dan penerangan - sikap mengambil secara meluas berat/prihatin terhadap ahli keluarga dan masyarakat mengamalkan cara hi dup sihat dengan mengadakan aktiviti - Tindakan yang tegas kemasyarakatan terhadap penagih dan pengedar - mengenakan cukai yang tinggi terhadap - Memberikan didikan minuman keras. agama yang secukupnya kepada masyarakat. - Melaksanakan undangundang Islam terhadap peminum - Kerjasama dengan arak. pihak polis atau

antinarkotik 12. Zina, Liwat dan Musahaqah a. Definisi : Zina persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Liwat Hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki (homoseks) Musahaqah Hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan (lesbian) b. Hukum dan hukuman : Zina Jika sabit kesalahan dikenakan hukuman hudud: Penzina Muhsan/ Penzina GhairuMuhsan /belum yang telah pernah berkahwin berkahwin Direjam sampai Sebat 100 sebatan mati Syarat-syarat perlaksanaan hukuman : - Yakin melakukan zina - Disaksikan 4 lelaki yang adil - Keempat-empat saksi melihat perbuatan zina Liwat Jika sabit kesalahan akan dikenakan hukuman takzir: Musahaqah dipisahkan pasangan tersebut dan ditahan dalam rumah sehingga bertaubat atau meninggal dunia c. Faktor berlaku : Zina - Kurang didikan agama - Iman kurang mantap - Terpengaruh dengan bahan bacaan/tontonan yang berunsur lucah - Pergaulan bebas Liwat dan Musahaqah - Kurang didikan agama - Iman kurang mantap - Terpengaruh dengan budaya barat/liar - Tidak sanggup memikul tanggung jawab suami isteri

13. Menuduh Zina (Qazaf) a. Definisi : menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil. b. Hukuman bagi penuduh : 80 kali sebatan dan segala penyaksian mereka tidak boleh diterima selama-lamanya kecuali setelah benar-benar bertaubat c. Syarat-syarat perlaksanaan hukuman: Pihak Yang Menuduh i. berakal ii. cukup umur iii. kemahuan sendiri Pihak i. berakal YangKena Tuduh ii. cukup umur iii. Islam iv. merdeka v. belum pernah berzina dan sentiasa menjauhi zina 14. Membunuh Diri a. Definisi : Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri. b. Hukum : haram dan berdosa besar c. Faktor berlaku perbuatan membunuh diri ; i. Putus asa dengan rahmat Allah ii. Tidak menyakini kehidupan hari akhirat iii. Menganggap dengan membunuh diri menamatkan penderitaan iv. Tidak sanggup menghadapi kegagalan atau penderitaan. d. Cara mengatasi : i. Hendaklah yakin dengan rahmat Allah ii. Berusaha memajukan diri dengan mengikut lunas-lunas yang betul

iii. Mengatur strategi hidup berpandukan al-Quran, as-Sunnah dan akal yang waras. iv. Mengingati bahawa dunia adalah tempat sementara dan yang kekal adalah kehidupan akhirat e. Membunuh diri adalah satu pencabulan hak Allah, kerana : i. Penetapan ajal maut adalah hak Allah. Oleh itu jika membunuh diri kita seolah-olah kita membuat penetapan sendiri ajal maut. ii. Mengambil nyawa adalah hak Allah. Jika kita membunuh diri kita telah mengambil alih tugas tersebut. BAB 3 TUNTUTAN BERTAUBAT 1. Pengertian Taubat Kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintah Allah atau laranganNya 2. Hukum Wajib bagi mereka yang telah melakukan dosa. 3. Syarat-syarat taubat: a. Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan b. Berhenti melakukan maksiat dengan segera c. Berazam tidak akan mengulanginya lagi d. Berterus terang/memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain 4. Hikmah Taubat a. Memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali ke jalan Allah b. Memberi ketenangan hati kepada muslim yang bertaubat c. Mendapat keampunan serta petunjuk Allah d. Mendekatkan diri kepada Allah e. Meningkatkan keimanan f. Mengembalikan ikatan silaturrahim 5. Halangan penerimaan taubat:

a. Taubat secara main-main b. Taubat ketika hampir mati c. Taubat yang tidak menepati syarat-syarat taubat d. Melambat-lambatkan taubat e. Berterusan melakukan maksiat 6. Kenapa taubat perlu disegerakan: a. Seseorang itu tidak mengetahui bilakah ajalnya sampai b. Taubat orang yang hamper mati tidak akan diterima oleh Allah c. Supaya diri suci daripada segala dosa d. Supaya taubatnya diterima oleh Allah 7. Tanda-tanda orang yang diterima taubatnya : a. Memperoleh ketenangan jiwa b. Sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi laranganNya c. Dapat menyempurnakan ibadah dengan penuh khusyuk d. Mengamalkan akhlak mahmudah(yang terpuji) dan meninggalkan akhlak yang mazmumah (buruk)