Anda di halaman 1dari 14

FRASA KERJA

MUHAMMAD NORIZAN MEOR SHARIMAN NASARUDIN NORSYAKIRAH NOR SYAWWIRAH ADNAN

Frasa yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai intinya. Terbina daripada 5 unsur :
Kata bantu Kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif sebagai inti Objek atau pelengkap Keterangan atau adverba

Bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa Contohnya :


AYAT
SUBJEK Budak itu Kakak PREDIKET (Frasa Kerja) makan dengan gelojohnya. mengira wang sakunya.

FRASA KERJA
KATA KERJA TRANSITIF Tidak memerlukan objek Tidak diikuti frasa nama sebagai penyambut KATA KERJA TAK TRANSITIF Memerlukan objek Diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut

Dengan satu objek

Dengan 2 objek

Berpelengkap

Tidak berpelengkap

Kata kerja transitif kata kerja yang memerlukan objek, iaitu kata kerja ini mestilah diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut Dapat dipasifkan, iaitu objek penderita perbuatan dapat dikhususkan sebagai subjek ayat Dalam bentuk tunggal atau terbitan Kata kerja ini memerlukan kata nama pelaku dan mengenai kata nama objek

Terbahagi kepada 2 iaitu : Frasa kerja dengan satu objek Diterbitkan daripada kata nama,kata adjektif dan kata adverba Contoh :
Adik Pelaku Ayah Pelaku menyiram Kata Kerja Transitif Mencuci Kata Kerja Transitif Pokok bunga melur Pelengkap Kereta di laman Pelengkap

Frasa kerja dengan dua objek Ada perbuatan dalam kata kerja transitif yang mengenai 2 kata nama serentak Satu dikenai secara tepat, dan satu secara sipi Contoh :
Dia Pelaku Ayah pelaku mencarikan Kata kerja transitif membelikan Kata kerja transitif isterinya Objek tepat ibu Objek tepat durian Objek sipi sehelai baju Objek sipi

Kata kerja tak transitif kata kerja yang tidak memerlukan objek , iaitu ia tidak diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkannya Kata pelengkap perlu diletakkan selepas kata kerja tak transitif untuk menjadikan ayat lebih sempurna

Contoh :
1. Kanak-kanak itu menulis dengan tekunnya. 2. Anak kucing itu terjatuh ke dalam longkang. 3. Kakak memekik dengan sekuat hatinya.

Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap


Tidak memerlukan sebarang unsur sebagai pelengkapnya Contoh kata kerja ini ialah kata kerja yang mempunyai makna yang sempurna. Contoh ayat ; Pokok itu tumbang. Seluruh rakyat memberontak. Pelajar-pelajar berdemonstrasi. Bendera-bendera itu berkibaran. Kami semua terpegun.

Kata Kerja Tak Transitif dengan Pelengkap


Kata kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti unsur pelengkap Unsur-unsur itu bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan Contoh : beransur, berbuat, berbantalkan dan sebagainya.

(i) Kata Adjektif sebagai Pelengkap


Contoh : genting, kukuh, jahat, baik dan lemah. Contoh ayat :
Keadaannya menjadi genting. Orang kampung itu masih tinggal miskin. Mereka tidak berbuat jahat.

(ii) Frasa Sendi Nama sebagai Pelengkap


Hadir selepas kata kerja tak transitif mendukung makna tempat sebagai unsurunsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif. Contoh perkataan : beranda, tinggal, menetap, membelok dan singgah.

Sambungan.
Contoh ayat : 1. Mereka berada di Kuala Lumpur. 2. Saya tinggal di kampung. 3. Keretanya membelok ke kiri. 4. Kapal terbang itu singgah di Kota Bharu.

~SEKIAN TERIMA KASIH~