Anda di halaman 1dari 5

SMK PEKAN II KOTA BELUD SABAH KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 1 UJIAN TOPIKAL

NAMA:

KELAS:...............

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang dicadangkan. Pilih jawapan yang betul bagi tiap- tiap soalan ini.

1.

Apakah tujuan struktur organisasi bengkel di praktikkan? I Memenuhi permintaan guru

III Menggunakan alatan tangan yang betul IV Menggunakan sebarang mesin elektrik tanpa pengawasan guru A I, II dan III B I, III dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV

II Memastikan prosedur keselamatan berjaya dipatuhi III Memastikan alatan dan mesin dalam keadaan baik untuk digunakan IV Memastikan peralatan rosak dan merbahaya tidak digunakan A I, II, dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 3.

Apakah sikap yang dapat dipupuk jika semua pelajar mengamalkan budaya kerja di dalam bengkel A Bekerjasama B Bertanggungjawab C Mementingkan diri

2.

Antara yang berikut, yang manakah langkah keselamatan yang perlu diamalkan di dalam bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu? I Memastikan lantai tidak berminyak II Membuka tingkap dan pintu
1

D Melakukan kerja dengan tergesagesa 4. Antara berikut, yang manakah merupakan tugasan di bengkel? I Membaiki alatan yang rosak

II Menyususn alatan di tempat yang betul selepas digunakan III Menyapu lantai dan membersihkan habuk IV Melakukan pendawaian elektrik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 7.

D II, III dan IV

Alat keselamatan yang perlu di bengkel ialah I Kotak pertolongan cemas II Penggera kebakaran III Alat pemadam api IV Komputer riba A I, II dan III B I, II dan IV

5.

Minyak, cat, lekar, petrol dan gas Apakah jenis pemadam api yang digunakan untuk memadamkan punca kebakaran daripada bahan-bahan tersebut A Pemadam api jenis air B Pemadam api jenis debu kering C Pemadam api jenis karbon dioksida D Pemadam api jenis buih

C I, III dan IV D II, III dan IV

8.

Kemalangan di bengkel berpunca daripada A Memakai apron B Memakai pakaian longgar C Tidak mematuhi peraturan D Menggunakan alatan tajam

6.

Peraturan keselamatan bengkel merangkumi I Keselamatan produk

9.

Pemadam api jenis air biasanya berlabel A A B B C BC D ABC

II Keselamatan alatan III Keselamatan tempat kerja IV Keselamatan diri A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV
2

10.

Tugas seorang formen ialah

A memastikan ahli-ahli kumpulan menjalankan tugas masing- masing B melakukan pembersihan bengkel C menggantikan tugas guru jika guru bertugas tiada D memberikan arahan kepada kelas. 14.

C hijau D kelabu perang

Tujuan keratan berakar baru dipindahkan diletakkan di tempat redup ialah untuk A Mengelakkanterkena cahaya matahari

11.

Peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesuatu organisasi Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas? A Etika kerja B Budaya kerja C Amalan 4M D Organisasi bengkel 15.

B Mengurangkan suhu tanah C Mengelakkan serangan serangga perosak D Mengelakkan berlaku renjatan

Mengapakah keratan batang perlu dicelup dalam hormon pengakaran? I Menggalakan pertumbuhan

II Meningkatkan peratus keratan berakar III Mengelakkan bahagian yang dipotong rosak IV Mempercepatkan permukaaan dipotong berakar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D I, III dan IV 16. Apakah tujuan membuang daun pada keratan sebelum disemai ? A B C
3

12. Antara berikut, BUKAN merupakan

amalan yang mesti dipatuhi apabila bekerja di dalam bengkel A Membersih B Menyelia C Menilai D Menyusun atur

13.

Apakah warna bagi keratan kayu lembut ? A perang B hijau perang

menggalakkan proses fotosintesis meningkatkan proses respirasi meningkatkan proses transpirasi

mengurangkan proses transpirasi

I II

Bahan organik Tanah liat

17.

Apakah nisbah campuran yang sesuai untuk menyediakan medium semaian ? A 2:1:1 B 3:2:1 C 2:2:1 D 7:3:2

III Sungai IV Pasir selut A B C D I dan III I dan IV II dan III II dan IV

Menghasilkan akar yang baik 18. Diambil dari bahagian dahan yang baru matang Pernyataan tersebut merujuk kepada keratan A B C D kayu keras kayu kasar kayu sederhana lembut kayu sederhana keras

21.

Antara keratan tumbuhan berikut, yang manakah boleh dibiakkan melalui keratan batang? I II Ati-ati Siantan

III Puding IV Bunga Kertas A B C D I, II dan III I, III dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

19.

Antara penjagaan tumbuhan berikut, yang manakah bertujuan memudahkan pengaliran air dan pengudaraan? A Menyiram B Membaja C Merumput D Menggembur 22.

Antara alat berikut, yang manakah digunakan untuk menyukat medium penanaman setelah ditapis? A Pasu B Baldi kecil C Tajak D Cangkul

20.

Antara berikut, yang manakah merupakan campuran bagi tanah loam?


4

23.

Apakah yang perlu anda lakukan terhadap daun yang terdapat pada keratan kayu sederhana keras sebelum ditanam ? A tinggalkan daun bahgian bawah sahaja B Buangkan semua daun C Buang daun bahagian bawah sahaja D Tinggalkan semua daun

25.

Susunkan langkah yang betul untuk mengubah keratan berakar ke dalam beg politena. I II Tanam keratan berakar ke dalam medium Siram m medium hingga lembap

III Buat lubang di tengah-tengah medium penanaman IV Kejapkan permukaan medium dengan tangan A B C D II, III, I dan IV III, I, IV dan II IV, I, III dan II I, IV, II dan III

24.

Antara berikut, yang manakah fungsi pasir sungai yang digunakan sebagai salah satu medium semaian ? A B C D Membekalkan nutrien Mampu menahan air Membantu pengudaraan Menggalakkan pertumbuhan akar