P. 1
Resensi Novel Basa Sunda (Nu Ngageugeuh Legok Kiara)

Resensi Novel Basa Sunda (Nu Ngageugeuh Legok Kiara)

|Views: 3,402|Likes:
Dipublikasikan oleh Hana Rianti Nurfaridah
Resensi Novel
Resensi Novel

More info:

Published by: Hana Rianti Nurfaridah on Jan 25, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2015

pdf

text

original

RESENSI NOVEL BASA SUNDA

Nu Ngageugeuh Legok Kiara (Dadan Sutisna)
disusun kanggo tugas pangajaran Basa Sunda semester 2 taun pangajaran 2011/2012

Disusun Ku : Devi Mardiana Hana Rianti Nurfaridah Lita Luthfiyyani Ridwan Firmansyah Yuni Ardiani Efendi Kelas XI IPA 2

SMA NEGERI 2 CIAMIS Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.2 Tlp. (0265) 771709 Ciamis 46216

Si Emod jeung Si Sadun anu panasaran hayang ngabuktikeun mitos yen mun ngadeukeutan legok Kiara teh anjeuna bakal gering. Dipahing pisan barudak ulin ka Legok Kiara. Kiblat Buku Utama Taun medal : 2001 Kandel buku : 51 kaca Harga Buku : Rp 13. Cenah nu ngalanto ka dinya mah balikna sok terus gering. tempatna sanget jeung geueuman. Kieu sinopsisna.00 2. Tapi Emod henteu percaya teuing kana eta beja teh. Sinopsis Dadan Sutisna. Caranéom. Manehn angger . Da puguh aya tangkal Kiara anu jangkungna kabina-bina.Resensi Novel Basa Sunda Nu Ngageugeuh Legok Kiara 1. Identitas Novel Judul buku : Nu Ngageugeuh Legok Kiara Pangarang : Dadan Sutisna Pamedal : PT. Ceuk Bapana Si Emod. pangarang kalahiran taun 1978 nerbitkeun karya fiksina nya eta Nu Ngageugeuh Legok Kiara. Barudak teh jadi inget ka legok Kiara gara-gara aranjeuna meunang tugas ti sakola jang melak tangkal kai di deukeut sakola meh sakola jadi leuwih iuh jeung alus sarta jang ngajaga alam sabab zaman ayeuna alam teh geus beuki ruksak gara-gara ulah manusa. Dina novelna nu ayeuna Dadan Sutisna nulis ngeunaan masarakat anu percaya kana mitos.500. komo wanci sareupna mah da cenah aya nu ngageugeuhna. disebutna Legok Kiara. Areuyna ngagangseur kana taneuh. Teu jauh ti lembur aya tangkal kiara nu umurna geus ratusan taun. geueuman. di Legok Kiara teh loba jurig jeung dedemit. Cenah di legok Kiara teh aya tangkal kai nu hirupna geus ratusan taun. Réa dongéngna Legok Kiara téh.

Si Buris tonggoy leumpang mapay pasawahan nu garing kahalodoan. Sanggeus diijinan manehna tuluy ngajak Si Sadun meh manehna bisa ngabuktikeun yen mitos nu aya teh teu bener. Sawah bapana Si Emod teh aya di deuket legok Kiara. sirah Si Buris kulimis siga tas diteuleumkeun kana cai. Mang Apin anu sok babantu di sawah bapana ngabejaan yen manehna rek ngabasmi beurit nu aya di kebon bapana. Ngalengkah siga nu lungse. Emod inget kana carita guruna yen keur halodo mah perlu pisan tutuwuhan teh. cai anu barijil tina taneuh teh siga kasedot . manehna nuturkeun si Buris. Pas Si Buris kalur. Si Emod dititah jang miceun Si Buris. kawasna mah awahing panas. Desa Si Emod jeung Si Sadung meunang paceklik. Eta ucing dingaranan Si Buris. Manehna tuluy menta ka bapana sangkan bisa ngilu ngabantuan Mang Apin. Di legok Kiara maranehna manggih ucing. Tapi sanggeus kolotn nyaho yen Si Buris teh dibawa ti legok Kiara. manehna tetep merahankeun si Buris di imahna. Emod naghuleng sajongjonan. Hiji waktu. Barang disidik-sidik ke Emod. Beuki jauh Emod nuturkeun Si Buris. Naha bet aya cai di dinya. Tapi maranehna tuluy balik da rada sieun oge cicing di dinya. Panon poe keur meujeuhna moreret. Malah hayang ngabuktikeun naha enya di dinya teh aya jurig. maanehna indit ka legok Kiara. apan mun tangkal hayang alu teh kudu aya cai. Hiji mangsa poe Minggu kusabab panasaran. Ngan aya nu matak hemeng keur Emod mah. Si Emod deukeut pisan ka Si Buris.panasaran. Ditempo teh tangkal di dinya mani harejo. nepi ka sare ge dibaturan ku Si Buris. Pas poe Minggu. tungtungna mah anjog ka Legok Kiara. di dinya si Emod jeung Si Sadun ta’jub ningali tangkal Kiara nu jangkung tur gede kabina-bina. Tapi Emod teu bisa. Upama hareupeun imahna pinuh ku tatangkalan meureun moal bayeungyang kawas ayeuna. Unggal tengah poe Si Buris sok ngereles. Tangtu wae Si Emod teu nyia-nyiakeun eta kasempetan. Tutuwuhan hareupeun mah Emod loba nu kalempohan. Jujukutan nepi ka pirang kahalodoan. teuing kamana ulinna. Si Buris tuluy kukurusukan ka nu bala. tuluy ku Si Emod dibawa balik ka imahna.

b. malah urang lembur loba nu datang ka dinya jang mawa cai. teu kasar teuing. Basa Sanajan basa nu digunakeun basa loma. urang kudu silih ngarti. Timbangan a. Geus apal di dinya aya cai. Kawasna mah aya deui liangna. Ayeuna mah urang lembur teu aya nu sieun deui ka Legok Kiara.deui ka jero. Basa nu dipake bisa nepikeun maksud pangarang ka nu maca novel ieu. tapi basana tetep sopan. 3. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. Emod gura-giru balik tuluy ngabejaan Pa Kuwu. Isukna urang lembur ngabring ka Legok Kiara. Emod jadi inget arita guruna yen tangkal kai nu gede gunana keur nahan erosi jeung neundeun cai. Urang lembur teu peraya keneh yen di dinya teh loba cai. Tina carita eta urang apal yen mitos teh teu salamana bener. Eusi Eusi carita ieu teh alus pisan sabab ngingetkeun urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. . Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik.

Sarua jiga nu dicaritakeun dina novel ieu. Kacindekan + Saran Novel ieu ngingetan urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. nu bisa mantuan masarakat tina masalah paceklik. novel ieu nyaritakeun kahirupan urang sapopoe. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. urang kudu silih ngarti.4. Tina carita eta urang diingetan yen urang ulang percaya teuing kana mitos saacan kabuktian kabeneranana. . Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. Novel ieu nyaritakeun tentang Legok Kiara nu dipercaya ku masarakatna bisa ngakibatkeun gering mun ngadeukeutan Legok Kiara. ceuk guruna Si Emod jeung Si Sadun lamun urang teu ngajaga alam. Tapi nyatana sanggeus dideukeutan ku Si Emod di dinya teh aya cai nu loba. Novel ieu teh sae pisan kanggo dibaca ku kabeh kalangan hususna barudak sabab ieu teh novel barudak nu ngabogaan amanat nu loba tur sae pisan. urang bakal susah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->