P. 1
Resensi Novel Basa Sunda (Nu Ngageugeuh Legok Kiara)

Resensi Novel Basa Sunda (Nu Ngageugeuh Legok Kiara)

|Views: 2,783|Likes:
Dipublikasikan oleh Hana Rianti Nurfaridah
Resensi Novel
Resensi Novel

More info:

Published by: Hana Rianti Nurfaridah on Jan 25, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2015

pdf

text

original

RESENSI NOVEL BASA SUNDA

Nu Ngageugeuh Legok Kiara (Dadan Sutisna)
disusun kanggo tugas pangajaran Basa Sunda semester 2 taun pangajaran 2011/2012

Disusun Ku : Devi Mardiana Hana Rianti Nurfaridah Lita Luthfiyyani Ridwan Firmansyah Yuni Ardiani Efendi Kelas XI IPA 2

SMA NEGERI 2 CIAMIS Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.2 Tlp. (0265) 771709 Ciamis 46216

Réa dongéngna Legok Kiara téh. geueuman. tempatna sanget jeung geueuman. komo wanci sareupna mah da cenah aya nu ngageugeuhna.Resensi Novel Basa Sunda Nu Ngageugeuh Legok Kiara 1. Cenah di legok Kiara teh aya tangkal kai nu hirupna geus ratusan taun. Caranéom. Barudak teh jadi inget ka legok Kiara gara-gara aranjeuna meunang tugas ti sakola jang melak tangkal kai di deukeut sakola meh sakola jadi leuwih iuh jeung alus sarta jang ngajaga alam sabab zaman ayeuna alam teh geus beuki ruksak gara-gara ulah manusa. Dina novelna nu ayeuna Dadan Sutisna nulis ngeunaan masarakat anu percaya kana mitos. Identitas Novel Judul buku : Nu Ngageugeuh Legok Kiara Pangarang : Dadan Sutisna Pamedal : PT. Tapi Emod henteu percaya teuing kana eta beja teh. Manehn angger . pangarang kalahiran taun 1978 nerbitkeun karya fiksina nya eta Nu Ngageugeuh Legok Kiara. Kiblat Buku Utama Taun medal : 2001 Kandel buku : 51 kaca Harga Buku : Rp 13.500. Dipahing pisan barudak ulin ka Legok Kiara. di Legok Kiara teh loba jurig jeung dedemit. Ceuk Bapana Si Emod. Teu jauh ti lembur aya tangkal kiara nu umurna geus ratusan taun. Si Emod jeung Si Sadun anu panasaran hayang ngabuktikeun mitos yen mun ngadeukeutan legok Kiara teh anjeuna bakal gering. Sinopsis Dadan Sutisna.00 2. Kieu sinopsisna. Da puguh aya tangkal Kiara anu jangkungna kabina-bina. Areuyna ngagangseur kana taneuh. Cenah nu ngalanto ka dinya mah balikna sok terus gering. disebutna Legok Kiara.

nepi ka sare ge dibaturan ku Si Buris. Panon poe keur meujeuhna moreret. Malah hayang ngabuktikeun naha enya di dinya teh aya jurig. Naha bet aya cai di dinya. Unggal tengah poe Si Buris sok ngereles. Tapi maranehna tuluy balik da rada sieun oge cicing di dinya. Manehna tuluy menta ka bapana sangkan bisa ngilu ngabantuan Mang Apin. manehna nuturkeun si Buris. Pas Si Buris kalur. Ngan aya nu matak hemeng keur Emod mah. Beuki jauh Emod nuturkeun Si Buris. Mang Apin anu sok babantu di sawah bapana ngabejaan yen manehna rek ngabasmi beurit nu aya di kebon bapana.panasaran. Desa Si Emod jeung Si Sadung meunang paceklik. Tutuwuhan hareupeun mah Emod loba nu kalempohan. Ditempo teh tangkal di dinya mani harejo. apan mun tangkal hayang alu teh kudu aya cai. Hiji waktu. Pas poe Minggu. Sawah bapana Si Emod teh aya di deuket legok Kiara. Ngalengkah siga nu lungse. manehna tetep merahankeun si Buris di imahna. sirah Si Buris kulimis siga tas diteuleumkeun kana cai. Eta ucing dingaranan Si Buris. tungtungna mah anjog ka Legok Kiara. Jujukutan nepi ka pirang kahalodoan. Tapi Emod teu bisa. Hiji mangsa poe Minggu kusabab panasaran. Si Buris tuluy kukurusukan ka nu bala. Emod inget kana carita guruna yen keur halodo mah perlu pisan tutuwuhan teh. di dinya si Emod jeung Si Sadun ta’jub ningali tangkal Kiara nu jangkung tur gede kabina-bina. Di legok Kiara maranehna manggih ucing. Upama hareupeun imahna pinuh ku tatangkalan meureun moal bayeungyang kawas ayeuna. Tapi sanggeus kolotn nyaho yen Si Buris teh dibawa ti legok Kiara. tuluy ku Si Emod dibawa balik ka imahna. teuing kamana ulinna. Emod naghuleng sajongjonan. kawasna mah awahing panas. Barang disidik-sidik ke Emod. Si Emod dititah jang miceun Si Buris. Sanggeus diijinan manehna tuluy ngajak Si Sadun meh manehna bisa ngabuktikeun yen mitos nu aya teh teu bener. cai anu barijil tina taneuh teh siga kasedot . maanehna indit ka legok Kiara. Si Emod deukeut pisan ka Si Buris. Tangtu wae Si Emod teu nyia-nyiakeun eta kasempetan. Si Buris tonggoy leumpang mapay pasawahan nu garing kahalodoan.

Urang lembur teu peraya keneh yen di dinya teh loba cai. tapi basana tetep sopan. . Emod jadi inget arita guruna yen tangkal kai nu gede gunana keur nahan erosi jeung neundeun cai. Emod gura-giru balik tuluy ngabejaan Pa Kuwu. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. Basa Sanajan basa nu digunakeun basa loma. Eusi Eusi carita ieu teh alus pisan sabab ngingetkeun urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. b. 3. Basa nu dipake bisa nepikeun maksud pangarang ka nu maca novel ieu.deui ka jero. malah urang lembur loba nu datang ka dinya jang mawa cai. Ayeuna mah urang lembur teu aya nu sieun deui ka Legok Kiara. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana. Isukna urang lembur ngabring ka Legok Kiara. Timbangan a. Kawasna mah aya deui liangna. Tina carita eta urang apal yen mitos teh teu salamana bener. teu kasar teuing. Geus apal di dinya aya cai. urang kudu silih ngarti.

ceuk guruna Si Emod jeung Si Sadun lamun urang teu ngajaga alam. Tina carita eta urang diingetan yen urang ulang percaya teuing kana mitos saacan kabuktian kabeneranana. Urang oge ulah pasea jeung babaturan kusabab masalah nu leutik. urang kudu silih ngarti. Tapi nyatana sanggeus dideukeutan ku Si Emod di dinya teh aya cai nu loba. Sarua jiga nu dicaritakeun dina novel ieu. nu bisa mantuan masarakat tina masalah paceklik. Novel ieu teh sae pisan kanggo dibaca ku kabeh kalangan hususna barudak sabab ieu teh novel barudak nu ngabogaan amanat nu loba tur sae pisan. Novel ieu nyaritakeun tentang Legok Kiara nu dipercaya ku masarakatna bisa ngakibatkeun gering mun ngadeukeutan Legok Kiara. novel ieu nyaritakeun kahirupan urang sapopoe. urang bakal susah. Tina novel ieu ge urang diingetan sangkan ulah percaya teuing kana nu ngarana mitos saacan kabuktian kabeneranana.4. Kacindekan + Saran Novel ieu ngingetan urang yen alam teh penting pisan jang kahirupan urang jadi urang teh ulah ngaruksak alam. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->