Unit 3

Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan

Aktiviti 13
Kenali Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan

Aktiviti 13

Warna dan namakan papan tanda jalan di bawah dengan betul.

Berhenti
KANAK-KANAK MELINTAS

Kawasan Kanak-kanak Melintas

Hentian Bas

Motosikal dilarang Masuk

Padang Permainan

Lampu Isyarat

57

Lampu Isyarat 2. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 14 Cari perkataan yang berkaitan papan tanda. Hentian Bas Kanak-kanak Melintas Bonggol 58 . Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 14 Kenali Papan Tanda. 5. 35 km/j 1 2 3 4 5 6 A B E T R H E N T Z L I I I C D A G E E Z T N M A S R A H T I V I J A U H E N T I A N B A S C T S N E M A A E L N A H U Y N H C U K A D B E C A M E U M A R N I N U T P I T T E E D P T O N A K O C G M E Y P A R I T K H R N W S X A N S N I D D N B U T S L I B O A S X S A M Y E E T Z I L E M A B H B R I L I A T C Y A F A T O N P N W A Y O N N G C R C M A G U G U N I I E E L A N G S M E M A G A S A L A K A S A N B K A B A I T H J S K C A Y M Y A R A N A O U A R L L A R D N L I I P Y A N A E A M P U Y J R N U B E C I Q D A I R A N U H S Y A R A E L T K W M F X K I N T O I G O A I T A L A K A N G I Y L T G E G A K G E M P K Y A L J W H U I U V A N C U W K A N A K K A N A K M E 1. Lintasan Belang 3. 6. Berhenti 4.Unit 3 Papan Tanda. isyarat dan penanda jalan di dalam kotak huruf di bawah dan tulis di tempat kosong yang disediakan.

Lorong Motosikal Sahaja Penunggang motosikal hendaklah menggunakan lorong motosikal sahaja.Unit 3 Papan Tanda. Larangan 61 . Wajib Lampu Isyarat Di Hadapan Pemandu perlu berhati-hati kerana terdapat lampu isyarat di hadapan. Amaran Motosikal Dilarang Masuk Penunggang motosikal tidak dibenarkan menunggang di kawasan motosikal dilarang masuk. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 15 Kategori Papan Tanda Jalan Aktiviti 15 Tulis ayat menggunakan frasa yang diberi untuk menerangkan perlakuan pengguna jalan raya dan warnakan papan tanda dengan warna yang betul.

35 km/j 62 . Pemandu hendaklah berhati-hati dan memperlahankan kenderaan apabila memandu di kawasan kanak-kanak melintas. isyarat dan penanda jalan di bawah. Pemandu akan memperlahankan kelajuan kenderaan apabila terdapat bonggol di hadapan. Kenderaan perlu berhenti dan berwaspada sebelum meneruskan perjalanan. Pejalan kaki boleh melintas apabila isyarat orang hijau bernyala. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 16 Kategori Papan Tanda Jalan Aktiviti 16 Tulis maksud papan tanda. Lintasan belang ialah tempat untuk pejalan kaki melintas dengan selamat. Kita hendaklah menunggu dan menaiki bas di hentian bas yang disediakan.Unit 3 Papan Tanda.

Nama : Lorong Basikal Sahaja Maksud : Penunggang basikal sahaja menggunakan lorong basikal.Unit 3 Papan Tanda. Nama : Lampu Isyarat Undan Maksud : Membantu pejalan kaki untuk melintas dengan selamat. Nama : Lintasan Belang Maksud : Gunakan lintasan belang untuk melintas dengan selamat. 65 . Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 17 Ambil Langkah Bijak Aktiviti 17 Isi tempat kosong di bawah. Nama : Hentian Bas Maksud : Tunggu dan naik bas di hentian bas. Nama : Jalur Derum Maksud : Memberi amaran supaya pengguna jalan raya bersedia dan memperlahankan kenderaan.

Jika tidak terdapat dalam gambar yang diberikan. lukis di dalam petak kosong.Unit 3 Papan Tanda. 35 km/j 68 . Jalan-Jalan Aktiviti 18 Tandakan ✔ pada ruangan yang disediakan pada papan tanda. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 18 Jom. isyarat dan penanda jalan yang dilihat sewaktu pemerhatian di luar kelas.

saya melihat seorang pemandu yang memperlahankan kenderaan apabila melalui jalur derum. isyarat dan penanda jalan atau sebaliknya. Jalan-Jalan Aktiviti 19 Tulis karangan berdasarkan pemerhatian di luar kelas atau sewaktu lawatan sekolah. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 19 Jom. 69 .Unit 3 Papan Tanda. apabila kereta itu menghampiri kawasan di hadapan sekolah. pemandu itu melalui bonggol jalan tidak jauh dari tempat saya berdiri. Kemudian. Akhirnya. Sewaktu pemerhatian di luar kelas. pemandu tersebut memberhentikan kenderaannya. Beberapa orang dewasa dan kanak-kanak kelihatan sedang menggunakan lintasan pejalan kaki di hadapan sekolah. Anda dikehendaki menceritakan aksi pengguna jalan raya yang mematuhi papan tanda.