Unit 3

Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan

Aktiviti 13
Kenali Papan Tanda, Isyarat dan Penanda Jalan

Aktiviti 13

Warna dan namakan papan tanda jalan di bawah dengan betul.

Berhenti
KANAK-KANAK MELINTAS

Kawasan Kanak-kanak Melintas

Hentian Bas

Motosikal dilarang Masuk

Padang Permainan

Lampu Isyarat

57

6.Unit 3 Papan Tanda. Hentian Bas Kanak-kanak Melintas Bonggol 58 . Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 14 Cari perkataan yang berkaitan papan tanda. Lampu Isyarat 2. Lintasan Belang 3. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 14 Kenali Papan Tanda. Berhenti 4. 35 km/j 1 2 3 4 5 6 A B E T R H E N T Z L I I I C D A G E E Z T N M A S R A H T I V I J A U H E N T I A N B A S C T S N E M A A E L N A H U Y N H C U K A D B E C A M E U M A R N I N U T P I T T E E D P T O N A K O C G M E Y P A R I T K H R N W S X A N S N I D D N B U T S L I B O A S X S A M Y E E T Z I L E M A B H B R I L I A T C Y A F A T O N P N W A Y O N N G C R C M A G U G U N I I E E L A N G S M E M A G A S A L A K A S A N B K A B A I T H J S K C A Y M Y A R A N A O U A R L L A R D N L I I P Y A N A E A M P U Y J R N U B E C I Q D A I R A N U H S Y A R A E L T K W M F X K I N T O I G O A I T A L A K A N G I Y L T G E G A K G E M P K Y A L J W H U I U V A N C U W K A N A K K A N A K M E 1. isyarat dan penanda jalan di dalam kotak huruf di bawah dan tulis di tempat kosong yang disediakan. 5.

Unit 3 Papan Tanda. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 15 Kategori Papan Tanda Jalan Aktiviti 15 Tulis ayat menggunakan frasa yang diberi untuk menerangkan perlakuan pengguna jalan raya dan warnakan papan tanda dengan warna yang betul. Amaran Motosikal Dilarang Masuk Penunggang motosikal tidak dibenarkan menunggang di kawasan motosikal dilarang masuk. Lorong Motosikal Sahaja Penunggang motosikal hendaklah menggunakan lorong motosikal sahaja. Wajib Lampu Isyarat Di Hadapan Pemandu perlu berhati-hati kerana terdapat lampu isyarat di hadapan. Larangan 61 .

Kita hendaklah menunggu dan menaiki bas di hentian bas yang disediakan. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 16 Kategori Papan Tanda Jalan Aktiviti 16 Tulis maksud papan tanda. Pejalan kaki boleh melintas apabila isyarat orang hijau bernyala. Pemandu hendaklah berhati-hati dan memperlahankan kenderaan apabila memandu di kawasan kanak-kanak melintas. Kenderaan perlu berhenti dan berwaspada sebelum meneruskan perjalanan. isyarat dan penanda jalan di bawah. 35 km/j 62 . Pemandu akan memperlahankan kelajuan kenderaan apabila terdapat bonggol di hadapan.Unit 3 Papan Tanda. Lintasan belang ialah tempat untuk pejalan kaki melintas dengan selamat.

Nama : Lintasan Belang Maksud : Gunakan lintasan belang untuk melintas dengan selamat. Nama : Lampu Isyarat Undan Maksud : Membantu pejalan kaki untuk melintas dengan selamat.Unit 3 Papan Tanda. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 17 Ambil Langkah Bijak Aktiviti 17 Isi tempat kosong di bawah. Nama : Hentian Bas Maksud : Tunggu dan naik bas di hentian bas. Nama : Lorong Basikal Sahaja Maksud : Penunggang basikal sahaja menggunakan lorong basikal. Nama : Jalur Derum Maksud : Memberi amaran supaya pengguna jalan raya bersedia dan memperlahankan kenderaan. 65 .

Unit 3 Papan Tanda. lukis di dalam petak kosong. 35 km/j 68 . Jika tidak terdapat dalam gambar yang diberikan. isyarat dan penanda jalan yang dilihat sewaktu pemerhatian di luar kelas. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 18 Jom. Jalan-Jalan Aktiviti 18 Tandakan ✔ pada ruangan yang disediakan pada papan tanda.

saya melihat seorang pemandu yang memperlahankan kenderaan apabila melalui jalur derum. Jalan-Jalan Aktiviti 19 Tulis karangan berdasarkan pemerhatian di luar kelas atau sewaktu lawatan sekolah. Isyarat dan Penanda Jalan Aktiviti 19 Jom. Beberapa orang dewasa dan kanak-kanak kelihatan sedang menggunakan lintasan pejalan kaki di hadapan sekolah. Akhirnya. Anda dikehendaki menceritakan aksi pengguna jalan raya yang mematuhi papan tanda. apabila kereta itu menghampiri kawasan di hadapan sekolah. isyarat dan penanda jalan atau sebaliknya. pemandu tersebut memberhentikan kenderaannya.Unit 3 Papan Tanda. Kemudian. 69 . pemandu itu melalui bonggol jalan tidak jauh dari tempat saya berdiri. Sewaktu pemerhatian di luar kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful