Anda di halaman 1dari 12

Teori Behavioris

Teori Sosial dan Sosial Kognitif

Teori Kognitif

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

Teori Humanisme

Teori Konstruktivi sme

Teori pembelajaran kognitif melihat pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif. Menekankan proses mental Penyelesaian Masalah, ingatan dan bahasa.

Perubahan dalam struktur mental yang


membolehkan pelbagai tingkah laku ditunjukkan.

Menurut pengkaji, teori pembelajaran kognitif

berasaskan prinsip-prinsip berikut;


1. Otak manusia berfungsi untuk memahami persekitarannya 2. Perkembangan dan pembelajaran bergantung pada pengalaman individu

3. Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial


yang sesuai 4. Pengetahuan yang dibina bergantung dengan

pengetahuan yang sedia ada


5. Pembelajaran memerlukan latihan dan tindak balas

WOLFGANG KOHLER (1887-1967) Lahirkan pada 21 Januari 1887 di Estonia,

Rusia.
Ahli psikologi dan ahli logik fenomena atau phenomena logist. Salah seorang pengasas Psikologi Gestalt Pendidikan di Tubingen Universiti

(1905-1906)
Wolfgang Kohler meninggal dunia pada 11 Jun 1967 di Hanover, New Hampshire.

WOLFGANG KOHLER (1887-1967)

Sumbangan;
1. Presiden American Psychological Association atau APA. 2. Pensyarah di Kolej Darthmouth pada tahun 1958 hingga beliau meninggal dunia. 3. menghasilkan beberapa buah buku seperti The Mentality of

Apes, Gestalt Psychology, The Place of Value in World of


Facts,

KAJIAN 1
A B C

Kohler menggunakan Cimpanzi yang bernama Slutan dalam kajian beliau

KAJIAN 1
Gambar A:

1. Seekor Cimpanzi dimasukkan ke dalam sangkar bersama


beberapa kotak yang apabila disusun menyamai ketinggian sangkar tersebut.

2. Di atas sangkar digantung pisang yang hanya dapat dicapai jika cimpanzi menyusun kotak-kotak yang ada dalam sangkar tersebut

KAJIAN 1
Gambar B dan C:

1. Cimpanzi cuba mendapatkan pisang demgan pelbagai


cara tetapi gagal.

2. Cimpanzi duduk seketika dan merenung persekitarannya.

3. Secara tiba-tiba, cimpanzi menyusun kotak mengikut saiz dan memanjat untuk mendapatkan pisang tersebut

KAJIAN 2
1. Seekor Cimpanzi dimasukkan ke dalam sangkar bersama

dua batang buluh.


2. Di luar sangkar diletakkan pisang pada jarak bersamaan panjang dua buluh tersebut jika digabungkan. 3. Cimpanzi membuat pelbagai cubaan untuk menjangkau pisang tersebut tetapi gagal. 4. Kemudian cimpanzi berehat sambil memerhati sekelilingnya

KAJIAN 2
5. Seekor Cimpanzi dimasukkan ke

dalam sangkar bersama dua


batang buluh. 6. Tiba-tiba cimpanzi bangun dan menyambung kedua buluh tersebut dan berjaya menjangkau pisang menggunakan buluh tersebut.

1. Guru perlu menggalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar.

2. Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan


tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam proses pemikiran celik akal.

3. Guru perlu menggalakkan pemikiran kritikal dengan


memastikan pelajar: a) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. b) Berfikiran terbuka c) Dapat membuat rumusan.

4. Murid diberi peluang untuk menemui perhubungan (hubungan kendiri)

5. Guru sebagai fasilitator


6. Murid dibekalkan dengan alat bantu mengajar sebagai ransangan untuk berfikir

7. Menyampaikan pengajaran selangkah demi selangkah


mengikut urutan yang sesuai 8. Membimbing pelajar menyelesaikan masalah dengan teknik menyoal

Anda mungkin juga menyukai