Anda di halaman 1dari 3

Proses dan Matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

Memperkenalkan kriteria pemilihan berasakan kompentensi dan memperkukuh proses erancangan penggantian bagi pengetua

Sistem pendidkan di sekolah

Menambahkan kandungan ICT kepada pengajaran dalam mata pelajaran.

Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua untuk merancang kurikulum dan kokurikulum

Memastikan sekolah memenuhi keperluan infrastruktur yang 100%

Memberikan para guru P&P

Mengetatkan syarat lantikan guru dalam kalangan graduan 30% teratas

Meningkatkan kualiti CPD ( tumpuan keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah)

Membudayakan kecermerlangan berasaskan pemimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan

Ciri ciri Pelan Pembangunan Pendidikan Malysia yang menghasilkan guru

Memastikan guru berfungsi teras pengajian

Meningkatkan laluan guru peranan kepimpinan, pakar pengjaran dan pakar bidang khusus

Melaksanakan laluan kejaya guru berasaskan kpmpetensi dan pretasi

Menghasilkan murid-murid mulai pada 2013

Kemahiran pemimpin

Kemahiran berfikir

Etika dan kerohanian

Ciri ciri Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk menghasilkan murid

Pengetahuan

Indentiti nasional

Kemahiran dwibahsa