Anda di halaman 1dari 6

ISL MINGGU 11

Menghasilkan aktiviti pengajaran bidang kegiatan mencorak dan rekaan mengikut tahap 2. Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Aktiviti Tajuk Isi Kandungan : Pendidikan Seni Visual : 3F : 28 Jun 2012 (Khamis) : 9.00 Pagi 10.00 Pagi : 20 Orang : Membuat Corak Dan Rekaan : Capan : Capan Pelbagai Corak : 1. Murid mengenali jenis-jenis corak (corak terancang dan corak tidak terancang). 2. Murid mengenali pelbagai bahan yang dapat digunakan dalam membuat capan. Kemahiran : Kemahiran menyusun corak, kemahiran menggunakan alat secara kreatif dan kemahiran berfikir kreatif dan kritis. Objektif : Memilih, memadan, menyusun, dan memanipulasi bahan secara kreatif. Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mahir untuk menggunakan warna air Hasil Pembelajaran : Aras 2 Murid dapat menyusun motif untuk menghasilkan corak Aras 3 Murid dapat menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat ,bahan , dan teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui penerokaan dengan menentukan motif. Nilai-Nilai Murni : Ketelitian Unsur Kemahiran Berfikir : Menjana idea ,penyusunan dan membuat corak atau rekaan. Alat/Bahan Bantu Mengajar: Hasil karya Capan. (Bahan : Kertas lukisan ,warna air ,liang udara ,bendi dan bawang) (Alatan : Gunting ,pisau ,bekas pembancuh warna dan berus warna) Persedian guru/murid : Guru telah membuat rujukan dan mencari maklumat berkaitan dengan capan. Murid diarahkan untuk mengumpul liang udara , dua biji bawang dan bendi. Strategi : Strategi Pembelajaran Masteri

ISL MINGGU 11
Langkah / masa SET INDUKSI 09:00 09:05 pagi (5 minit) Isi kandungan Guru memberitahu murid-murid satu cerita. Dalam dunia fantasi iaitu dunia sayur-sayuran telah mengadakan satu pertandingan mereka corak sayur-sayuran. Negara tersebut telah menjemput murid-murid yang bijak ini untuk menyertai pertandingan tersebut, sesiapa reka corak yang cantik akan memenangi pertandingan tersebut dan dia akan digelar sebagai Raja pereka corak capan. Pertandingan corak hari ini tidak menggunakan pensil tapi menggunakan sayur-sayuran. Marilah murid-murid sekalian mari kita lihat hasil karya capan guru. *(Sepanjang P&P guru berlakun sebagai Raja dalam dunia fantasi sayur-sayuran dengan memberi arahan kepada murid) a. Dalam hasil kerja guru, adakah kamu semua tahu corak itu hasil daripada apa sayur-sayuran? b. Adakah kamu semua tahu cara untuk menghasilkan corak tersebut? Aktiviti P&P / BBM / Catatan Strategi 1. Guru telah Power Point mencerita Hasil Capan tentang Negara sayursayuran telah mengadakan satu pertandingan mereka corak. 2. Guru mempamerka n hasil kerja guru kepada murid-murid.

ISL MINGGU 11
c. Adakah kamu rasa hasil rekaan guru adakah cantik? Kamu semua ingin cuba? Guru menerangkan 1. teknik capan sambil menyoal a) Adakah kamu semua pernah berfikir sayursayuran boleh 2. menghasilkan gambar yang menarik? b) Bagaimanakah boleh kami 3. menggunakan bahan-bahan yang disediakan membuat teknik capan? Guru juga turut memberi pengetahuan tentang teknik capan 5. Kelas dibahagikan kepada 4 kumpulan. (Setiap kumpulan 5 orang ahli) 6.

LANGKAH 1 09:05 09:15 pagi (10 minit)

1. Guru mengarahkan murid mengeluarkan alatan dan bahan yang dibawa. 2. Guru memperincikkan teknik capan kepada murid melalui teori. 3. Guru memberikan penerangan tentang langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh setiap murid. 4. Guru mengatur kedudukan setiap kumpulan yang telah dibentuk. 5. Murid akan membuat bersama guru mengikut peringkat Guru memperincikan gerak kerja yang ingin dilakukan. Murid memerhatikan gerak kerja 1. Guru menyapukan warna pada permukaan liang udara.

ABM: - Liang udara -Bendi -Bawang - Warna air - Pisau -Gunting -Berus lukisan -Bekas pembancuh warna - Kertas lukisan persembahan elektronik KB: - Mengingati semula - Mencirikan Nilai Murni: - Keyakinan diri - Berdisiplin - Berhati-hati

LANGKAH 2 09:15 09:30 pagi (15 minit)

- Proses capan a) Guru memotong liang udara serta bendi pada panjang yang bersesuaian dan membelah bawang kepada dua untuk persediaan membuat capan.

ABM: - Liang udara -Bendi -Bawang - Warna air - Pisau -Gunting Berus lukisan -Bekas pembancuh

ISL MINGGU 11
b) Guru mengajar teknik yang betul bagaimana capan dilakukan c) Guru memperincikan teknik capan. 2. Guru mengecop permukaan liang udara yang berwarna di atas kertas lukisan 3. Guru mengulangi proses capan dengan corak-corak yang lain menggunakan bawang dan bendi. 4. Guru menunjukkan hasil kerja yang dibuat dalam kelas. LANGKAH 3 09:30 09.50 pagi (20 minit) - Proses penghasilan kerja oleh murid ABM: - Liang udara -Bendi a) Murid disediakan -Bawang bawang ,liang udara dan - Warna air bendi yang telah siap b) Guru - Pisau dipotong untuk menekankan tentang -Berus lukisan menjadikan medium. aspek keselamatan -Bekas dari segi pembancuh a) Murid diberi penggunaan pisau . warna kebebasan untuk - Kertas menggunakan liang c) Guru menekankan lukisan udara, bendi dan tentang aspek bawang yang telah menjaga kebersihan. KB: disediakan untuk - Ketepatan menghasilkan satu corak d) Guru penyusunan atau rekaan pada kertas menekankan tentang - Pengolahan lukisan. aspek kerjasama dan saling tolong Keseragaman Murid menyedari barang- menolong sesama a) Guru turut memantau kerja murid mengikut kumpulan. warna - Kertas lukisan KB: - Mengingati semula - Menghubung kait Nilai Murni: - Keyakinan diri - Berdisiplin - Bekerjasama - Berhati-hati

ISL MINGGU 11
barang di sekeliling atau barng-barang terpakai boleh digunakan untuk melakukan teknik capan. (Contohnya tapak kasut, batang pisang dan sebagainya) Murid mengetahui gabungan beberapa corak akan menghasilkan satu corak yang pelbagai dan menarik. PENUTUP 09:50 10:00 pagi (10 minit) Merujuk kepada hasil pembelajaran: -Murid dapat menyusun motif untuk menghasilkan corak. Guru telah mempersembahkan hasil kerja setiap kumpulan. Guru telah meminta murid mengulas apakah corak yang mereka hasilkan. Selapas guru menilai , guru telah memilih kumpulan yang menghasilkan karya yang paling cantik. Kumpulan yang menang di beri hadiah. -Murid dapat menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat ,bahan , dan teknik yang sesuai dan secara kreatif Murid masih dalam kumpulan masingmasing. a) Guru dan murid membuat rumusan tentang pelajaran untuk hari itu di samping aktiviti soal jawab dan penerangan yang di sampaikan oleh guru kepada murid. b) Murid diberi peluang untuk menjawab secara lisan. ahli kumpulan Nilai Murni: - Kesabaran - Berdisiplin - Bekerjasama - Keyakinan diri - Menjaga kebersihan - Berhati-hati

ABM: Persembahan elektronik KB: - Mengingati semula - Menilai - Membuat keputusan Nilai Murni: - Keyakinan diri - Berdisiplin - Menghargai pandapat kawan.

c) Guru menilai dan memilih hasil kerja yang paling cantik,

ISL MINGGU 11
melalui penerokaan dengan menentukan motif. Guru telah membuat perbincangan untuk mencungkil idea baru pelajar terhadap bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan capan. Soalan : Selain bahan-bahan yang anda bawak (batang pisang ,bawang dan daun-daun) apakah bahan lain yang sesuai dijadikan medium capan? setrusnya menentukan kumpulan yang menang dalam pertanding raja pereka corak capan d) Guru menerangkan mengapa beliau memilih karya tersebut. e) Corak yang menarik akan dipamekan di sudut seni kelas.

Refleksi : Dalam proses P&P saya cuba mengutamakan keselamatan pelajar terutamanya semasa menggunakan pisau. Selain itu saya berasa semasa murid telah menguasai teknik capan, guru patut memberi kebebasan kepada mereka untuk menghasilkan hasil karya mereka. Dengan ini, saya dapati murid telah menggunakan pelbagai bahan yang sedia ada dan mereka turut meneroka apakah bahan yang boleh digunakan sebagai medium untuk menghasil corak yang mereka ingini. Akhir kata saya berasa proses P&P berjalan dengan lancar dan suasana pembelajaran sangat menarik.