Anda di halaman 1dari 2

Teknik Penulisan Karangan Oleh: Pn.

Saimah Zainal Bahagian A Bina 5 ayat (10 markah) Kata ganti diri/watak/siapa Aktiviti/kata kerja Tempat/benda/peristiw a

Bahagian B Karangan-berformat/tidak berformat (30 Markah)


Teknik pemeringkatan karangan

PENANDA WACANA

TEKNIK PENULISAN MAS BBBD

PERBENDAHARAAN KATA/PERIBAHASA

Bahagian C Membuat rumusan (20 markah) Penanda wacana Pengajaran/n ilai murni/amala n baik Selain itu, Di samping itu, Oleh itu, Sesungguhn ya Frasa hubung daripada petikan ialah Kita hendaklah Kita mestilah Kita patut Kita harus Nilai diperoleh daripada petikan elak menyalin nilai yang diberi dan mesti ditukar dengan nilai yang hampir sama/sinonim Frasa hubung seperti Huraian diperoleh daripada petikan dan boleh disalin jika ada watak dan perlakuan maka watak/nama wajib diberikan sebagai huraian

contohny a misalnya Tidak seperti