Anda di halaman 1dari 1

Latihan berdasarkan teks muka surat 170 (i) Apakah perubahan yang dirasakan oleh aku apabila sekali

lagi ke kampung Hisyam? [3 markah] Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengunjungi orang yang telah tua? [3 markah] Huraikan dua perwatakan bagi watak utama cerpen ini. [3 markah]

(ii)

(iii)

Anda mungkin juga menyukai