Borang ini diberi secara PERCUMA & TIDAK BOLEH DIJUAL

BORANG TEKUN JPP 02
BORANG PERMOHONAN PINJAMAN TEKUN

TEKUN Nasional
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

TABUNG EKONOMI KUMPULAN USAHA NIAGA ( TEKUN )

A 1 2 4

MAKLUMAT ASAS NEGERI KAWASAN PARLIMEN STATUS PERNIAGAAN SEDANG BERNIAGA MEMULAKAN PERNIAGAAN 3 PENGUNDI BERDAFTAR KAWASAN PARLIMEN Ya Tidak

GAMBAR
G A M

SEKTOR PERNIAGAAN : PERTANIAN & PERUSAHAAN ASAS TANI PERUNCITAN PERKHIDMATAN PEMBUATAN KONTRAKTOR KECIL
Sila tandakan √

5 6 7

TARIKH TERIMA NO. RUJUKAN

( Diisi oleh Pejabat Kawasan ) ( Kegunaan Ibu Pejabat )

AKAUN BANK : BANK ISLAM / MAYBANK / BANK RAKYAT / BSN / AGROBANK
( Sila nyatakan salah satu nama bank & nombor akaun )

BANK : NO.AKAUN: B 8 MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON NAMA PEMOHON NO. KP
( Baru )

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

9

10 NO. KP ( Lama ) Lelaki Wanita 12 AGAMA ISLAM BUKAN ISLAM

11 13 15

JANTINA TARIKH LAHIR
Hari

14 BANGSA / KAUM ( Sila nyatakan )
Bln Thn

UMUR ( semasa memohon ) TARAF PENDIDIKAN

tahun

16 TARAF
PERKAHWINAN
Bujang Berkahwin Duda

Janda

17 BILANGAN TANGGUNGAN

18

Ijazah STPM / setaraf

Diploma SPM / setaraf

Sijil PMR / setaraf

19

ALAMAT KEDIAMAN POSKOD

20 21 22 24

NO TEL ( Rumah ) STATUS KEDIAMAN PEKERJAAN SEKARANG NAMA MAJIKAN ( Jika bekerja ) ALAMAT NO. TEL SENDIRI SEWA 23 PENDAPATAN RM ( H/P ) KELUARGA / BULAN

C 25 26 27 28

MAKLUMAT PASANGAN PEMOHON ( Sekiranya berkahwin ) NAMA * SUAMI / ISTERI NO KAD PENGENALAN PEKERJAAN ALAMAT MAJIKAN POSKOD

29 30 D 31

NO TELEFON MAJIKAN PENDAPATAN RM ………………… / BULAN MAKLUMAT PERNIAGAAN NAMA PERNIAGAAN / SYARIKAT AKTIVITI PERNIAGAAN / PROJEK ALAMAT PERNIAGAAN / PREMIS / PROJEK ANGGARAN PENDAPATAN KASAR ( SEBULAN ) NO TEL ( Perniagaan )

HP

32

33 TEMPOH / PENGALAMAN BERNIAGA

Thn

34

POSKOD

35 36

( H/P )

Edisi September 2012

E 37 38

MAKLUMAT PERNIAGAAN (sambungan….) STATUS PREMIS / PROJEK: PEMILIKAN PERNIAGAAN ( Sila tanda / di petak berkenaan ) SENDIRI I Individu SEWA KELUARGA Pemilik Tunggal LAIN-LAIN
( Nyatakan …...………………..…….. )

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Perkongsian

Sendirian Berhad ( Modal berbayar RM……………..………… ) 39 KEAHLIAN PERSATUAN DEWAN PERNIAGAAN PERSATUAN PENJAJA / PENIAGA 40 F 41 MASA BERNIAGA Dari *( pagi / petang / malam ) NO. KEAHLIAN ……………………………… NO. KEAHLIAN ……………………………… hingga *( pagi / petang / malam )

MAKLUMAT PINJAMAN PERNIAGAAN SEDIA ADA / LAIN Ada Tiada Sekiranya ada nyatakan, : MARA / AIM / CGC / Bank / Sykt Kewangan. Nyatakan ……………………..……………… : RM……..…………… c. Baki Pinjaman : RM…...………………

a. Institusi Pinjaman b. Jumlah Pinjaman G 42 43 44 45 H

KETERANGAN MENGENAI PINJAMAN YANG DIPOHON JUMLAH PINJAMAN YANG DIPERLUKAN TEMPOH BAYARAN BALIK KEKERAPAN BAYARAN CARA BAYARAN SOKONGAN PEMIMPIN TEMPATAN
Ketua UMNO Bahagian / Pemimpin Utama UMNO Bahagian / Wakil Rakyat / Rakan Strategik. JKKK / Penghulu / Ketua Kaum / Ketua Masyarakat untuk Negeri Sarawak

RM bulan Bulanan Pejabat TEKUN Mengikut Tempoh Projek BSN / Bank Rakyat / POS Malaysia Cek Tertunda

NAMA ALAMAT

TELEFON …………………………………………………………. Tandatangan & Cop Jawatan I PENGESAHAN
Kelab Komuniti Usahawan TEKUN ( KKUT ) / Dewan Perniagaan / Persatuan Peniaga dan Penjaja / PPIM / PERHEBAT / Badan-badan Gabungan Majlis Belia Malaysia

NAMA ALAMAT

JAWATAN TELEFON …………………………………………………………. Tandatangan J PERUJUK
Seorang perujuk di kalangan ahli keluarga terdekat yang tinggal berasingan dengan pemohon.

NAMA ALAMAT

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON TELEFON …………………………………………………………. Tandatangan K AKUAN PEMOHON ADALAH DENGAN INI SAYA MENGAKU BAHAWA: Segala maklumat dan keterangan yang diberikan adalah benar. Pihak TEKUN berhak menolak permohonan ini jika didapati butir yang diberikan tidak benar. Saya berikrar untuk membayar balik pinjaman yang diberikan sepertimana yang dijanjikan. Saya memperakukan bahawa kemudahan pinjaman ini tidak akan disalahgunakan. Saya bukan seorang yang bankrap. Saya bersetuju untuk menjadi ahli Kelab Komuniti Usahawan TEKUN. Saya bersetuju untuk mengikuti Kursus Program Asas Keusahawanan TEKUN Nasional yang diwajibkan ke atas saya.

1 2 3 4 5 6 7

Tarikh

…………………………………………………………. ……………………………………………… (Tandatangan Pemohon)